Xperia Z3 Compact - Orange Slovensko Zaؤچأ­name O tejto pouإ¾أ­vateؤ¾skej prأ­ruؤچke Toto je Xperia

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Xperia Z3 Compact - Orange Slovensko Zaؤچأ­name O tejto pouإ¾أ­vateؤ¾skej prأ­ruؤچke...

 • Používateľská príručka

  Xperia™ Z3 Compact D5803/D5833

 • Obsah

  Začíname........................................................................................6 O tejto používateľskej príručke.............................................................6 Prehľad...............................................................................................6 Zostavenie..........................................................................................7 Prvé spustenie zariadenia....................................................................9 Prečo potrebujete účet Google™?......................................................9 Nabíjanie zariadenia..........................................................................10

  Základné informácie.....................................................................11 Použitie dotykovej obrazovky............................................................11 Zamknutie a odomknutie obrazovky..................................................13 Plocha...............................................................................................13 Obrazovka aplikácií...........................................................................15 Navigácia v aplikáciách.....................................................................16 Malé aplikácie...................................................................................17 Widgety.............................................................................................17 Skratky a priečinky............................................................................19 Pozadie a motívy...............................................................................20 Snímanie fotografie obrazovky...........................................................20 Nahrávanie obrazovky.......................................................................20 Stav a upozornenia...........................................................................21 Ikony v stavovom riadku....................................................................22 Prehľad aplikácií................................................................................24

  Preberanie aplikácií......................................................................26 Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....................................26 Preberanie aplikácií z iných zdrojov...................................................26

  Internet a siete..............................................................................27 Prehľadávanie webu..........................................................................27 Nastavenie Internetu a správ MMS ...................................................27 Wi-Fi®..............................................................................................28 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia...........................................30 Ovládanie využívania údajov..............................................................32 Výber mobilných sietí........................................................................33 Virtuálne súkromné siete (siete VPN).................................................33

  Synchronizácia údajov v zariadení...............................................35 Synchronizácia s online účtami..........................................................35 Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®........35 Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača..............36

  Základné nastavenia....................................................................37 Prístup k nastaveniam.......................................................................37

  2

  Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

 • Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť.......................................................37 Ochrana karty SIM............................................................................38 Nastavenie obrazovky.......................................................................39 Uzamknutie obrazovky......................................................................39 Jazykové nastavenia.........................................................................41 Dátum a čas.....................................................................................41 X-Reality™ for mobile........................................................................42 Režim Super-vivid.............................................................................42 Vylepšenie zvukového výstupu..........................................................42 Potláčanie šumu...............................................................................43

  Písanie textu.................................................................................45 Klávesnica na obrazovke...................................................................45 Klávesnica telefónu...........................................................................46 Zadanie textu pomocou hlasového vstupu........................................47 Úprava textu.....................................................................................47 Prispôsobenie klávesnice Xperia™....................................................48

  Volanie..........................................................................................49 Telefonovanie....................................................................................49 Prichádzajúce hovory........................................................................50 Inteligentné telefonovanie..................................................................51 Prebiehajúce hovory..........................................................................52 Používanie denníka hovorov..............................................................52 Presmerovanie hovorov.....................................................................53 Blokovanie hovorov...........................................................................53 Hovory viacerých účastníkov.............................................................54 Konferenčné hovory..........................................................................54 Hlasová schránka..............................................................................55 Tiesňové hovory................................................................................55

  Kontakty.......................................................................................56 Prenos kontaktov..............................................................................56 Hľadanie a zobrazenie kontaktov.......................................................57 Pridanie a úprava kontaktov..............................................................58 Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....................................................................................59 Obľúbené položky a skupiny.............................................................60 Odosielanie údajov kontaktu.............................................................61 Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty...............61 Zálohovanie kontaktov......................................................................62

  Správy a konverzácia chat...........................................................63 Čítanie a odosielanie správ................................................................63 Usporiadanie správ...........................................................................64 Volanie prostredníctvom správy.........................................................65

  3

  Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

 • Nastavenie správ...............................................................................65 Okamžité správy a videochat.............................................................65

  E-mail...........................................................................................67 Nastavenie e-mailu............................................................................67 Odosielanie a prijímanie e-mailových správ........................................67 Tabla ukážok e-mailov.......................................................................69 Usporiadanie e-mailových správ........................................................69 Nastavenie e-mailového účtu............................................................70 Gmail™.............................................................................................70

  Hudba...........................................................................................72 Prenos hudby do zariadenia..............................................................72 Počúvanie hudby..............................................................................72 Ponuka plochy aplikácie Walkman®..................................................73 Zoznamy skladieb.............................................................................75 Zdieľanie hudby.................................................................................76 Vylepšenie zvuku...............................................................................76 Vizualizér ..........................................................................................76 Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™............................77 Služba online Music Unlimited...........................................................78

  rádio FM...................