YELLOW-RED KV MECHELEN NV YELLOW-RED KV MECHELEN NV . Dit document is opgesteld door Yellow-Red KV Mechelen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of YELLOW-RED KV MECHELEN NV YELLOW-RED KV MECHELEN NV . Dit document is opgesteld door Yellow-Red KV...

 • 1

  YELLOW-RED KV MECHELEN NV

  Dit document is opgesteld door Yellow-Red KV Mechelen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch

  recht met statutaire zetel te 2800 Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53, geregistreerd in de Kruispuntbank

  van Ondernemingen onder nummer 0479.448.630, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de “Emittent”).

  AANVULLING VAN 12 NOVEMBER 2019 BIJ DE INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN 4,25% CALLABLE OBLIGATIES VAN 8 NOVEMBER 2019

  Dit document is een aanvulling (de "Aanvulling") op, maakt deel uit van, en moet in samenhang gelezen

  worden met de informatienota van 8 november 2019 (de "Informatienota") betreffende de uitgifte door de

  Emittent van callable obligaties zoals gepreciseerd in de Informatienota (de " Obligaties").

  Deze Aanvulling werd op 12 november 2019 gepubliceerd overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van

  beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, op de website van de Emittent

  (www.kvmechelen.be/obligatie).

  DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD

  DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.

  De Informatienota en deze Aanvulling zijn kosteloos beschikbaar op de website van de Emittent op www.kvmechelen.be/obligatie.

  De Emittent draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie die in deze Aanvulling vervat is. De Emittent

  verklaart, dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar

  bekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens

  zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Aanvulling zou wijzigen.

  1. AANVULLING

  In Bijlage 2 van de Informatienota wordt het verslag van de commissaris over de jaarrekening over

  het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2019 toegevoegd, hieraan aangehecht als Annex 1.

  De jaarrekening (inclusief jaarverslag van de raad van bestuur) over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2019 die was opgenomen in Bijlage 2 van de Informatienota, wordt vervangen door een jaarrekening met gecorrigeerd jaarverslag, hieraan aangehecht als Annex 2.

  2. RECHT TOT INTREKKING

  De beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van deze Aanvulling de callable Obligaties te

  kopen of erop in te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de

  publicatie van deze Aanvulling in te trekken. De uiterste datum voor het recht tot intrekking is donderdag 14 november 2019. Deze intrekking moet gebeuren per e-mail gericht aan obligatie@kvmechelen.be uiterlijk

  om 16u00 (CET) op 14 november 2019.

 • 2

  ANNEX 1 – Verslag commissaris van de Emittent over de jaarrekening over het boekjaar dat eindigde

  op 30 juni 2019

 • 3

  ANNEX 2 – Jaarverslag raad van bestuur van de Emittent over de jaarrekening over het boekjaar dat

  eindigde op 30 juni 2019

 • NAAM:

  Rechtsvorm:

  Adres: Nr.:

  Postnummer: Gemeente:

  Land:

  Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

  Internetadres :

  Ondernemingsnummer 0479.448.630

  DATUM 4/01/2018 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

  bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

  goedgekeurd door de algemene vergadering van 2/12/2019

  met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/07/2018 30/06/2019tot

  Vorig boekjaar van 1/07/2017 30/06/2018tot

  De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

  NAT. VOL 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

  40 1 EUR

  JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

  0479.448.630

  NV

  België

  Yellow Red KV Mechelen

  Kleine nieuwedijkstraat

  2800 Mechelen

  53

  zijn /

  Antwerpen, afdeling Mechelen

  identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

  IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

  1

  2

  3

  IN EUROJAARREKENING

  Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

  omdat ze niet dienstig zijn:

  Handtekening

  (naam en hoedanigheid)

  Handtekening

  (naam en hoedanigheid)

  55

  6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.11, 6.15, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 8, 9,

  11, 12, 13, 14, 15, 16

  Facultatieve vermelding.

  Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

  1/55

  1

  2

  3 Schrappen wat niet van toepassing is.

 • VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

  LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

  AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

  LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

  Nr. 0479.448.630 VOL 2.1

  Uytterhoeven Mark

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Ridder Dessainlaan 9, 2800 Mechelen, België

  Leemans Luc

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Buitingstraat 35, 1800 Peutie, België

  De Reys Edwin

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Mechelseweg 376, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België

  Penninckx Dieter

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Oude Keerbergsebaan 39, 2820 Rijmenam, België

  Leroy Emmanuel

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 1/07/2018- 19/11/2018

  Kaphaanlei 27, 2640 Mortsel, België

  Somers Olivier

  Functie : Gedelegeerd bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 30/06/2019

  Kempervendreef 14, 3140 Keerbergen, België

  Vanroy Stefaan

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 26/10/2017- 30/06/2019

  Wielewaallaan 6, 1850 Grimbergen, België

  Timmermans Johan

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 30/06/2019

  Moestuinstraat 10, 2800 Mechelen, België

  Steemans Thierry

  Functie : Gedelegeerd bestuurder

  Mandaat : 1/07/2018- 18/10/2018

  Tisseltbaan 1, bus A, 2801 Heffen, België

  2/55

 • Nr. VOL 2.1

  LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

  0479.448.630

  Geens Kurt

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 17/04/2018- 29/03/2019

  Bosweg 6, 2580 Putte, België

  Leroux Stefaan

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 26/09/2019- 25/09/2025

  Wallemstraat 167, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België

  Lammar Thierry

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 26/09/2019- 25/09/2025

  Schuttersvest 4-8, 2800 Mechelen, België

  Lagast Frank

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 19/07/2019- 18/07/2025

  Heitomme 4, 2820 Bonheiden, België

  Vanherp Guido

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Duivenstraat 17, 2800 Mechelen, België

  Van der biesen Hans

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Meerstraat 226, 1840 Londerzeel, België

  Van Dyck Gert

  Functie : bestuurder

  Mandaat : 22/12/2017- 21/12/2023

  Berlaarbaan 218, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België

  Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA 0446.334.711

  Functie : Commissaris

  Mandaat : 8/02/2018- 2/12/2019

  Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem (Antwerpen), België

  Vertegenwoordigd door :

  Van Den Ecker Ronald

  Borsbeekseburg 26 , 2600 Berchem (Antwerpen), België

  1.

  3/55

 • Nr. 0479.448.630 VOL 2.2

  VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

  Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

  gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

  beroepen.

  In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

  bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

  A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,

  B. Het opstellen van de jaarrekening **,

  C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

  D. Het corrigeren van de jaarrekening.

  De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

  Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

  kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-

  fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

  opdracht.

  commissaris is.

  Lidmaatschaps-