Click here to load reader

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Hoş Geldiniz

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Hoş Geldiniz

PowerPoint SunusuHaziran 2021
Yö n et i m B i l i i m S i s te ml er i B ö l ü mü n e H o G e l d i n i z
………..........Bölümü Tantm
• Fakülte Tarihçe
Fethiye letme Fakültesi 2011 ylnda kurulmu ve 5 fakülteden olumaktadr.
Akademik Personel
Fethiye letme Fakültesi
………..........Bölümü Tantm
• Akademik Personel
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü akademik kadrosu; bir Profesör Dr., bir Doç. Dr., bir Dr. Öretim Üyesi’ ve bir Aratrma Görevlisinden olumaktadr.
Yönetim Biliim sistemleri Bölümü
Yönetim Biliim Sistemleri(YBS) Bölümü
• Yönetim Biliim Sistemleri; letme, muhasebe, finans gibi konularn yannda bilgisayar ve yazlm bilimleri ve karar destek yöntemleri ile harmanlanm yeni ve son yllarda ülkemizde ve tüm dünyada rabet gören bir disiplin haline gelmitir.
• Bilgisayar, Programla, Veri Taban, Veri leme, Yapay Zeka, Web Teknolojileri, Biliim Hukuku vb. gibi dersler sayesinde bir yazlm veya bilgisayar mühendislii mezunun yapt ileri yapabilir dolaysyla çok geni bir istihdam ve i alanna sahiptir.
Management Information Systems (MIS)
Yönetim Biliim Sistemleri(YBS) Bölümü
• Müfredat program ülkemizdeki ve dünyadaki benzer bölümler ve piyasa ve gelecek perspektifleri göz önüne alnarak modern bir ekilde düzenlenmitir.
Management Information Systems (MIS)
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü
• Binalarmz yeni ve moderndir. Kütüphane, Çok Amaçl Konferans Salonu, Fuaye Alan, Kafeterya, Mescid, Laboratuvar ve Geni Ferah Dersliklerden olumaktadr. Tüm kapal alanlarmzda iklimlendirme mevcuttur.
Fethiye Ölüdeniz
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü
• Otobüs ve uçak ile her gün Türkiye’nin her yerine ulam imkan mevcuttur.
• Antalya, zmir, Denizli, Aydn, Burdur, Isparta gibi illere otomobil ile iki saatlik mesafededir.
Fethiye
Kaynak: http://www.fethiye.gov.tr/fotograflarla-ilcemiz29-11-2012
• Örencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)e özel yurt/pansiyon vb. konaklama imkanna sahiptir.
• Ayrca kampüs içerisinde 1000 yatakl kz ve erkek KYK yurdu inaat tamamlanmak üzeredir.
Fethiye Ölüdeniz
Kaynak: https://www.yerelnet.org.tr/tatil-yerleri/oludeniz/
………..........Bölümü Tantm
• Bölümün temel amac, piyasann sorunlarna çözüm üretebilen, uygulama, analiz ve sentez yeteneine sahip, her türlü teknoloji ve biliim literatürünü takip edebilen, biliim konularnda kendi bana bilimsel aratrma yapabilen, yerel ve global sorunlara çözüm sunabilen, teoriyi uygulama ve üretime dönütürebilen nitelikli igücü yetitirmektir.
• Modern Yönetim Teknikleri, Yazlm Gelitirme, Veri Taban, Veri Analizi, Veri Madencilii, Yapay Zeka, Makine Örenmesi, Proje Gelitirme ve Yönetimi, E-Ticaret, Kurumsal Kaynak Planlama, Zekas, Optimizasyon, Karar Verme Teknikleri, Grafik Tasarm, vb. gibi konularla donanml mezunlar vermek.
Bölümün Amac
………..........Bölümü Tantm
• YBS Bölümü Eit Arlk (EA) ile örenci kabul etmektedir. 2020-2021 yl YKS taban ve tavan puanlar aadaki gibidir.
Bölümün Taban ve Tavan Puanlar
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
Bölüm Eitim Yl Kontenjan/Doluluk Taban Tavan
Yönetim Biliim Sistemleri 2020-2021 50/52 303,33 348,27
………..........Bölümü Tantm
• Müfredata program, ülkemizdeki ve dünyadaki benzer bölümler ve piyasa ve gelecek perspektifleri göz önüne alnarak modern bir ekilde düzenlenmitir.
• Bölümümüzde toplam 80 kadar ders bulunmakta ancak piyasa ihtiyaçlarna göre yeni dersler eklenip çkartlabilir.
• Seçmeli derslerin says ve çeidi geni tutularak örencilerimizin istedii konuda uzmanlama imkan sunulmaktadr.
Bölümün Ders çerii
………..........Bölümü Tantm
• Ortak derslerin yannda meslee yönelik genel olarak; Programlama Dilleri, Veri Taban Yönetimi, Açk Kaynak Kod, Bilgisayar Alar, Bulut Biliim, Yapay Zeka, Makine Örenmesi, Web Tasarm ve Programlamas, E-Ticaret/E-, Zekas, Veri Analizi, Veri Madencilii, Grafik Tasarm, Yöneylem, Karar Destek Yöntemleri, i ve Verimlilik Analizleri, Aratrma Yöntemleri, Proje Gelitirme, Yönetim ve Çada Yöntemler, Muhasebe, statistik, Temel Ekonomi, Temel Hukuk, Biliim Hukuku, Siber Güvenlik gibi derslerden olumaktadr.
Bölümün Ders çerii
………..........Bölümü Tantm
Mezunlarn Nitelikleri
• Yönetim Biliim Sistemi Bölümü mezunlar, iletme fakültesi mezunlarnn tüm yasal haklarnn yannda biliim alannda da kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecei gibi kendi iini de kurabilecek bilgi ve donanm sahip olacaktr.
• Tüm resmi ve özel kurumlarda; yönetim, planlama, denetim, muhasebe, biliim, yazlm gelitirme, veri ileme, vb. alanlarda farkl pozisyonlarda istihdam edilebilme imkanna sahiptir.
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
………..........Bölümü Tantm
• Bölümde ayrca Farabi deiim program ile yurtiçi üniversiteler arasnda bir veya iki dönemi kapsayan deiim program uygulanabilmektedir.
Yurtd Üniversite Deiim Program Olanaklar
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
• Aratrma ve proje arlk derslerimizle aratrma yapma, proje yazma, uygulama, sonuçlandrma uygulamalar yaplacaktr
• Özel ve kamu kurumlarnn ihtiyaçlarn gidermeye yönelik bitirme projeleri yaplmas için tevik edilmektedir.
• Ulusal ve uluslararas proje fuarlarna/yarmalarna katlmlar tevik edilmekte ve desteklenmektedir.
Aratrma ve Proje Olanaklar
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Fakültemizde iki adet Bilgisayar Laboratuvar mevcuttur.
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
Bilgisayar Laboratuvarlarmzdan bir Görüntü
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Modern ve Ferah klimlendirmeli Derslikler
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Modern ve Ferah klimlendirmeli Derslikler
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Modern ve Ferah klimlendirmeli Derslikler
Yönetim Biliim Sistemleri Bölümü Tantm
………..........Bölümü Tantm
Prof. Dr. Mine ENEL
Research Assist. Serkan ALICI