Zakaz darowizn między małżonkami

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakaz darowizn midzy maonkami. Krakw, 4 grudnia 2013 r. Maestwo. Trzy warunki: wiek affectio maritalis conubium. Darowizna. Co to za czynno? umowa - czynno dwustronna, trzeba si zgodzi na darowizn wycznie przysparzajca - causa donandi. Darowizna midzy maonkami?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zakaz darowizn midzy maonkamiKrakw, 4 grudnia 2013 r.

 • MaestwoTrzy warunki:wiekaffectio maritalisconubium

 • DarowiznaCo to za czynno?umowa - czynno dwustronna, trzeba si zgodzi na darowiznwycznie przysparzajca - causa donandi

 • majtek mamajtek onykiedy to moliwe?maestwo sine manu - ona nie wesza pod manus maistniej oddzielne majtkiDarowizna midzy maonkami?maestwo cum manu - istnieje tylko majtek ma

  Darowizna w maestwie cum manu?czy to w ogle czynno prawna? tak jakby dawa dzieciom, a i tak to byo jegoczy mogo mie to znaczenie prawne?M przekaza poow majtku w darowiznach dla swojej ony cum manu. Umar i zostawi 3 synw oraz on. Teraz wszyscy ubiegaj si o udzia 1/4 w pozostawionym spadku.

 • Darowizny w maestwie sine manu - D. 24,1,16mona100dunik 1 5050100dunik 2Rozstrzygnicie Tryfoniana: m moe odzyska 50Dlaczego?

 • darowizna na rzecz ony jest niewanam dochodzi przedmiotu darowizny (100)onie przypado jednak tylko 50 (50 nie odda jej dunik)ona nie skorzystaa z caej darowizny, tylko z 50wzbogacia darowizn, ma z niej poytki (50)one nie wchodz w skad darowiznyzatem na korzy ony - pozostanie wzbogacona Ulpiangdyby zyskaa od drugiego dunika rwnie 50, miaaby 200, ale wtedy musiaaby zwrci 100

 • zakaz obejmuje przedmiot darowiznywzbogacenie, poytki uzyskane z darowizny nie wchodz w jej skadsuma darowizny - takwzbogacenie - nieco z tym dunikiem, ktry nie odda 50?czy kobieta moe go pozywa?czy moe pozywa go m?

 • Za pomoc jakiej skargi moe domaga si m?condictio ob iniustam causamskarga z bezpodstawnego wzbogaceniadlaczego bezpodstawneponiewa bezprawne, wbrew zakazowi darowiznograniczone rozumienie wzbogacenia: faktyczna wysoko darowizny, z ktrej moga skorzysta

  D. 32,33,2wierzyciel onySejusz - monaZapis dla ony w testamencie:- wszystko co jej wypaci i zapaci na pokrycie dugw stypulacyjnych- 20 auresusw rocznie dla ony 100

 • Rozstrzygnicie Scewolispata wierzycielowi 100 bya zgodn z prawem darowiznza ycie niewanapo mierci wana (podobnie darowizny przed maestwem)formalnie niewana darowiznadlatego uznana jako fideikomisstd blokada teoretycznego prawa spadkobiercw do 100chyba e wyka, i testator nie mia na myli tych 100 aureusw zapaconych za ycia

 • Nastpne zajcia 11 grudniakolokwiumrozpoczynamy prawo spadkowe