Zaman Air Batu

  • View
    543

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ice age

Text of Zaman Air Batu

Zaman Air BatuDaripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.Zaman air batu adalah tempoh di mana suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan air batu di kutub dan glasier gunung.Zaman air batu adalah tempoh suhu menurun dalam jangka masa yang lama dalam iklim bumi yang seterusnya menyebabkan peningkatan dalam keluasan air batu di kawasan kutub dan glasier gunung. Secara geologi, zaman air batu sering digunakan untuk merujuk kepada tempoh lapisan air batu di utara dan selatan hemisfera dengan takrifan ini kita masih dalam zaman air batu. Secara ringkasnya, dan untuk tempoh 4 juta tahun kebelakangan ini, takrifan "zaman air batu" digunakan untuk merujuk kepada tempoh yang lebih sejuk dengan litupan air batu yang luas di seluruh benua Amerika Utara dan Eropah. Dari sudut ini, zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 10,000 tahun lalu. Zaman ini juga dikatakan sebagai suatu tempoh glasier untuk tempoh sejuk ketika zaman air batu dan perantaraan glasier (interglacial) untuk suatu tempoh yang panas.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANSEJARAH TAHUN EMPAT

Mata Pelajaran danKelasSejarah Tahun 4 SarawakStandard KandunganZaman Air BatuMasa8.40 9.40 pagi (1 jam)FokusStandard Pembelajaran2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman AirBatu. K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.ObjektifPada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;i.menyatakan maksud zaman air batuii.menjelaskan sekurang-kurangnya empatperubahan yang berlaku pada zaman air batuiii.menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar.Aktiviti1.Menonton tayangan video tentang salji yang turun padamusim sejuk semasa perayaan Hari Krismas (TMK)2.Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuacapanas berdasarkan video yang ditonton.3.Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasanyang mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint(KPS)4.Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yangdiberikan.EMKNilai Murni : bersyukur, kasih sayingKPS : elemen asas sejarahDimensi Kewarganegaraan : berbangga dengan sejarah asal-usul NegaraTMK : belajar melalui TMKBahan Bantu BelajarKomputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,kad arahanRefleksi30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAHMata Pelajaran dan KelasSejarah Tahun 4 Mawar

Tema/TajukZaman Air Batu

Masa11.40 12.40 t/hari

Fokus Standard Kandungan: 2.1 Zaman Air Batu.

Standard Pembelajaran: 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air BatuK2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;i. Menyatakan maksud zaman air batu.ii. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman air batu.iii. Murid dapat menyatakan tiga keperluan menghargai alam sekitar.

Aktiviti1. Menonton tayangan video pada musim sejuk Ice Age 2 (TMK). 2.Guru menjana idea murid dengan bercerita tentang keadaan zaman air batu berdasarkan video yang ditonton. 3.Guru bersoal jawab dengan murid tentang video mengikut pengetahuan sedia ada murid.4.Murid diagihkan kepada 5 kumpulan.5.Murid dibawa keluar kelas.6.Setiap kumpulan diberi beberapa kiub ais. Murid melihat perubahan yang berlaku kepada kiub ais dan guru mengaitkan dengan pengajaran berdasarkan tajuk.7.Setiap kumpulan memberikan pendapat tentang perubahan yang berlaku pada kiub ais tersebut dalam konteks Zaman Air Batu.8.Guru menjelaskan Zaman Air Batu dalam konteks sejarah dengan menerapkan nilai menghargai alam sekitar seperti mencintai alam sekitar daripada berlakunya bencana.9.Murid berbincang dalam kumpulan tentang keperluan menghargai alam sekitar dan guru memberikan bimbingan kepada setiap kumpulan. 10. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan.11.Guru dan murid membuat ulasan dan kesimpulan.12.Guru memberikan latihan pengukuhan kepada murid untuk membuat banding beza tentang alam sekitar berdasarkan bahan bergambar.

EMKNilai Murni bersyukur, kasih sayang, menghargai alam sekitar,team buildingKPS - Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal- usul negara.TMK belajar melalui TMK

Bahan Bantu BelajarKomputer, LCD,DVD, kertas mahjong, kuib ais dan alat tulis,

Refleksi (dicatat selepas proses pengajaran & pembelajaran selesai)30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITIEMKCATATAN

Permulaan (5 minit)Menonton tayangan video klip1. Murid menonton tayangan video klip Ice Age2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan klip video yang ditayangkan:a)Siapa tahu tajuk cerita ini?Murid menjawab soalan guru secara lisanb) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa Melayu?Murid menjawab secara lisanc)Masa itu semua kawasan dilitupi/ dipenuhi apa? Murid menjawab soalan guru 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.Nilai Murni-bersyukur- kasih sayangEMK-TKP-TMKKB-Menjana Idea-menghubung kaitBBM-Komputer riba, LCD, DVD

Aktiviti 1 (15 minit)1.Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan . Kumpulan 1 diminta menyenaraikan keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu sejuk. Kumpulan 2 menyenaraikan sebab-sebab cuaca menjadi sejuk/ terlalu sejuk.

2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan masing-masing menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam kertas sebak.3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.4. Murid membentangkan hasil dapatan masing-masing.5. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkannya dengan proses membuat air batu di rumah masing-masing.6. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan meminta murid menjelaskan maksud zaman air batu.7. Murid memberikan pelbagai jawapan.8. Guru memberikan pengukuhan dan memberikan jawapan yang paling tepat tentang maksud zaman air batu.

EMK keusahawananNilaimenghargai alamKBmenjana ideaCiri cuaca sejukmenggigilsaljibaju tebalCiri cuaca panasberpeluhmatahari terikhaus/ dahagaZaman air batu adalah dunia diliputi salji/ air batu dan berkeadaan sejuk

Aktiviti 2 (20 minit)1. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip video kawasan-kawasan yang dilitupi air batu yang sedang mencair.2. Murid diminta menjelaskan peristiwa/ kandungan klip video3. Guru juga merumuskan jawapan murid dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah. 4. Guru meminta murid menyenaraikan sebab-sebab air batu mencair. 5.Murid menyenaraikan sebab-sebab air batu mencair.

6. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi panas.Murid-murid memberi beberapa jawapan .7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan menerangkan tentang keadaan dan pencairan zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan zaman air batu.Nilaimenghargai alamEMKICTKBmemberi sebabsuhu dibawah takat bekumanusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahajalitupan air batu yang jelas

Aktiviti 3 (15 minit)1. Guru menyediakan tiga stesen. Setiap stesen disediakan gambar-gambar dan kad arahan Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut:

Stesen 1 (zaman Air batu) - Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air batu) Stesen 3 (alam sekitar)2. Murid akan bergerak ke setiap stesen yang ditetapkan. Murid akan menjawab soalan berdasarkan arahan yang terdapat dalam kad arahan dalam kertas sebak yang disediakan.3. Murid akan membentangkan jawapan mereka dan guru akan memberi maklumbalas. EMKICTKBmenjana ideamenjelasBBMgambar

Penutup (5 minit)1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar berkaitan zaman air batu. 2. Murid diminta menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar. 3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini.Nilaimenjaga alam sekitar

Contoh : Kad/ gambar untuk stesenKad ArahanStesen 1 :Berdasarkan gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut:

(contoh gambar)1. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas?2.Bagaimana keadaan waktu ini?3.Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair?4. Mengapakah air batu boleh cair? Rancangan Pengajaran HarianMata pelajaran Sejarah /

Tema / TajukZaman Prasejarah

Kelas4 Bersatu

Masa 8.00-9.00 pagi

Tarikh20-9-2013

Standard Kandungan3.1 Kehidupan manusia prasejarah.

Standard Pembelajaran3.1.1. Menyatakan maksud prasejarah.3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarahK3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah

EMKNilai : Rajin berusaha, bekerjasama dalam kumpulanKPS : Konsep masaDimensi Kewarganegaraan : Perkongsian sejarahTMK : belajar melalui TMK

ObjektifDi akhir pembelajaran , murid dapat:-1. Menyatakan maksud prasejarah.2. Menyatakan 4 lokasi kehidupan prasejarah3. Menyenaraikan 4 kegiatan masyarakat prasejarah.

Bahan Bantuan MengajarVideo , gambar , puzzle

AktivitiSet Induksi (5 minit)1. menunjukkan suasana atau situasi zaman prasejarah.Contoh : gua, orang purba, dinosaur( bersoal jawab dengan murid)2. Guru menerangkan maksud prasejarah masukan dari segi pakaianLangkah 1 (15minit)1. Penempatan kehidupan zaman prasejarah (mencungkil pengetahuan sedia ada murid)Contoh : Sungai , gua , atas pokokLangkah 2 (