of 12 /12
Marley Polska Sp. z o.o. biuro Szczecin ul. Gdańska 40 70-660 Szczecin tel./fax: (91) 46 24 987 (91) 46 24 669 [email protected] Marley Polska Sp. z o.o. biuro Dąbrowa Górnicza ul. Łączna 39 41-303 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 79 28 036 fax: (32) 268 57 08 [email protected] Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl [email protected] Zawór zwrotny kulowy Easyfit

Zawór zwrotny kulowy PVC-U - aliaxis-ui.pl€¦ · 1,37 g/cm3. • nowy ... NFT54-016, 1 BS 3506, BS 3505, ASTM F 441. połączenia gwintowane: UNI ISO 228/1, DIN 2999, ... z końcówkami

Embed Size (px)

Text of Zawór zwrotny kulowy PVC-U - aliaxis-ui.pl€¦ · 1,37 g/cm3. • nowy ... NFT54-016, 1 BS 3506,...

 • Marley Polska Sp. z o.o. biuro Szczecin ul. Gdaska 40 70-660 Szczecin tel./fax: (91) 46 24 987 (91) 46 24 669 [email protected]

  Marley Polska Sp. z o.o. biuro Dbrowa Grnicza ul. czna 39 41-303 Dbrowa Grnicza tel.: (32) 79 28 036 fax: (32) 268 57 08 [email protected]

  Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl [email protected]

  Zawr zwrotny kulowy Easyfit

 • SXE PVC-U

  Zawr zwrotny kulowy

  FIP wraz z Giugiaro Design wdroy nowy, innowacyjny system Easyfit, ktry wprowadza postpow metod montau zapewniajc dugotrwae bezawaryjne uytkowanie. Zawory zwrotne kulowe SXE umoliwiaj przepyw tylko w jednym kierunku. rednice od DN 10 do DN 50, czenie przez

  klejenie lub poczenie gwintowane maksymalne cinienie pracy: 16 bar przy

  temperaturze 20C; wicej szczegw znajduje si na nastpnych stronach

  zawr przeznaczony jest do stosowania z cieczami o ciarze waciwym poniej 1,37 g/cm3.

  nowy, opatentowany system Easyfit oparty jest o zasad dziaania przekadni zbatej stokowej, ktra kontroluje dokrcanie nakrtek podczas instalacji zaworu. Zastosowanie

  wielofunkcyjnego pokrta jest najlepszym rozwizaniem podczas prowadzenia prac konserwacyjnych w ciasnych przestrzeniach z ograniczonym dostpem do zaworu.

  atwy demonta zaworu z instalacji pozwala na szybk wymian o-ringw i gniazda kuli bez uywania dodatkowych narzdzi

  kompaktowa konstrukcja o wymiarach zg. z EN 1452 short. Zawory te mog by stosowane zamiennie z takimi modelami zaworw jak VXE oraz VEE.

  zawr wyposaony jest w bezpiecznie blokowan i regulowan oprawk gniazda kuli.

  ergonomiczna, wielofunkcyjna dwignia zapewniajca kontrol dokrcania nakrtek, z kluczem do regulacji docisku uszczelki.

  Wicej informacji na stronie: www.fipnet.it

  d rednica zewntrzna rury, mm DN rednica nominalna, mm R gwint PN cinienie nominalne (najwysze

  dopuszczalne cinienie robocze w barach, dla wody 20 C)

  g masa w gramach

  PVC-U polichlorek winylu niezmikczony EPDM elastomer etylenowo-propylenowo-

  dienowy FPM (FKM) elastomer fluorowy PTFE politetrafluoroetylen PE polietylen SDR SDR = d/s

  Strona 2

 • SXE PVC-U

  Dane techniczne

  1 Wykres cinienie/temperatura dla wody

  i nieszkodliwych mediw, na ktre materia jest ODPORNY. We wszystkich innych przypadkach wymagana jest redukcja dopuszczalnego cinienia (uwzgldniajc wspczynnik bezpieczestwa na 25 lat).

  2 Wykres strat cinienia

  3 Minimalne cinienie dla w peni szczelnego zamknicia (w poziomie) 4 Wskanik przepywu kv100.

  Wskanik kv100 oznacza przepyw wody w l/min dla temperatury 20 C i rnicy

  cinie 1 bar przy cakowicie otwartym zaworze.

  Stratycinienia

  Natenieprzepywu

  Cin

  ienierobo

  cze

  Temperaturarobocza

  Strona 3

 • SXE PVC-U

  Wymiary Zawory zwrotne kulowe FIP pod wzgldem moliwoci przyczeniowych odpowiadaj nastpujcym normom: klejenie: ISO 727, UNI EN 1452, DIN 8063, NF T54-028, BS 4346/1, ASTM 2467

  dla rur wg ISO 161/1, UNI EN 1452, DIN 8062, NFT54-016, 1 BS 3506, BS 3505, ASTM F 441. poczenia gwintowane: UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21, ASTM 2464, ANSI B1.20.1 poczenia konierzowe: DIN 2501, ISO 2084, UNI 7442/75, DIN 8063, ASA ANSI B1.20.1.

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamimufowymiwgISO

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamigwintowanymiBS

  Strona 4

 • SXE PVC-U

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamimufowymiBS

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamimufowymiASTM

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamigwintowanymiNPT

  Strona 5

 • SXE PVC-U

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamimufowymiJIS

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zkocwkamigwintowanymiJIS

  ZAWRZWROTNYKULOWYEasyfit zdugimikrcamizPE100dozgrzewaniaelektrooporowegolubdoczoowegoSDR11(CVDE)

  Strona 6

 • SXE PVC-U

  Akcesoria

  KOCWKIDUGIEzPE100dozgrzewaniaelektrooporowegolubdoczoowegoSDR11

  PRZEROCZYSTAZATYCZKAwrazzbiapodkadknaetykietk

  ZESTAWDOPROJEKTOWANIAIWYDRUKUETYKIET

  POKRTOEasyfit

  Strona 7

 • SXE PVC-U

  Personalizacja Etykieta umieszczona jest pod przeroczyst zatyczk i moe by atwo wyjta a na jej odwrocie mona umieci indywidualny opis zaworu. Aby przyklei etykiet wydrukowan wczeniej przy uyciu specjalnego oprogramowania do wydruku etykiet Easyfit, naley wykona nastpujce czynnoci:

  Strona 8

 • SXE PVC-U

  Monta zaworw

  Zawory SXE mog by montowane zarwno w pionowych (przepyw medium z dou do gry) jak i w poziomych rurocigach. W przypadku zabudowy w rurocigu poziomym min. cinienie przy w peni szczelnym zamkniciu powinno wynosi 0,2 bar. Podczas montau naley przestrzega nastpujcych zalece: sprawdzi czy rury, ktre maj by poczone z

  zaworem znajduj si w jednej linii, pozwoli to unikn mechanicznych napre w poczeniach skrcanych

  odkrci nakrtki i umieci je na rurach przyklei lub przykrci elementy

  przyczeniowe zaworu do rur. W celu przeprowadzenia waciwego montau naley rwnie zapozna si z instrukcj montau.

  Klucz Easytorque Po rcznym dokrceniu nakrtek zaworu zaleca si uycie klucza Easytorque (dostpnego jako dodatkowe akcesoria) uatwiajcego dokrcenie nakrtek przy zachowaniu odpowiednich momentw; czynno ta gwarantuje prawidowy monta i bezpieczn eksploatacj zaworu.

  Strona 9

 • SXE PVC-U

  Konserwacja zaworw SX Easyfit W normalnych warunkach pracy zawory SXE nie wymagaj konserwacji. W przypadku wystpienia nieszczelnoci lub podczas wymiany elementw zuywajcych si naley przestrzega przede wszystkim zasady, e rurocig musi by w stanie bezcinieniowym, a medium musi by schodzone.

  1) Cakowicie oprni rurocig i jeli to

  moliwe umy wntrze zaworu wod. 2) W celu atwiejszego odkrcenia nakrtek

  uy mona specjalnego klucza (Fig.1) dostpnego jako jedno z akcesoriw do armatury VXE.

  3) Zmontowa armatur zachowujc podan kolejno:

  Wskazwka Podczas montau elementw zaworu zaleca si przesmarowanie piercieni o-ring. Nie naley w tym celu uywa olejw mineralnych poniewa niszcz one EPDM.

  4) Przykrci oprawk uszczelki kuli (10) przy

  uyciu wielofunkcyjnego uchwytu lub klucza Easytorque (Fig. 3) zachowujc podane momenty obrotowe (patrz instrukcja obsugi Easytorque); w ten sposb mona osign optymalne parametry pracy armatury.

  Strona 10

 • SXE PVC-U

  Pozycja Wyszczeglnienie Materia Szt.

  1 Nakrtka PVC-U 2 2 Kocwki przyczeniowe PVC-U 2 3 O-ring EPDM, FPM 2 4 Korpus PVC-U 1 5 Etykietka PVC 1 6 Przeroczysta zatyczka PVC-T 1 7 Kula PVC-U 1 8 Piercie uszczelniajcy PVC-U 1 9 O-ring EPDM, FPM 1

  10 Oprawka uszczelki kuli PVC-U 1 11 O-ring EPDM, FPM 1

  Strona 11

 • SXE PVC-U

  Strona 12