of 10/10
1 ZBIRKA IZREKA DODATAK ZA KRIŽALJKE-IZREKE Kamate_Iskoristavanje_Samodovoljnost Ove tri kriţaljke-izreke su iz zbirke tematskih kriţaljki KrizaljkeizrekeA4-108 (Spoznaja kroz izreke - preko 2000 izreka sa www.warningforseamen.info) Riječi: Samodovoljnost, samostalnost, samodostatnost, neovisnost, samopouzdanje, oslanjanje na sebe, iskorištavanje, kamate, . . . Uvijek su postojali ljudi koji više vole samodostatnost od konzumerizma. No dok je trend stekao snagu u 1970-ima, bilo je oskudica ukusnih priča o uspjehu - donedavno, tj. Samodostatnost se vraća, i to ne samo s herojima zero-waste i klimatskim aktivistima. Jedan od razloga usmjeren je na ekonomiju: ljudi ţele pobjeći od hipoteke i duga. Druga je pandemija koja je pokrenula mnoštvo članaka o privlačnosti samodostatnosti za bijeg iz pretrpanih gradova i poboljšanje sigurnosti hrane. No, samodostatnost u bilo kojem stupnju zahtijeva naporan rad i planiranje te zahtijeva nove vještine, recepte i inspiraciju. Melanie Ewan Sve što mene zaokuplja jeste što ja moram učiniti, ne što ljudi misle da moram. Ovo pravilo, podjednako neumoljivo u praktičnom koliko i u intelektualnom ţivotu, moţe da posluţi za svekoliko razlučivanje izmeĎu veličine i podlosti. Ono je utoliko mučnije jer ćete uvek nailaziti na takve koji će smatrati da bolje od vas znaju što je vaša duţnost. Lako je u svijetu ţivjeti prema mišljenju svijeta; lako je u samoći ţivjeti prema vlastitom; ali veliki čovjek je onaj koji-usred gomile zadrţava sa savršenom blagošću nezavisnost samoće. Ralph Waldo Emerson - SAMODOVOLJNOST Čovjek koji iskorištava, koji je zahvaćen pohlepom, zavišću, nikada ne može voljeti. J. Krishnamurti Većina ljudi zna samo jezik iskorištavanja. Zbog njihove sebičnosti, oni nisu sposobni u obzir uzeti druge. Mata Amritanandamayi Izgleda kao da dobrota moţe nadmudriti samoljublje, i da ono zaboravlja sebe kad radimo za dobrobit drugih. No to je samo najsigurniji put da postignemo svoje ciljeve. To znači posuditi novac uz kamatu pod izlikom da ga dajemo. Konačno, tako zadobivamo svakoga na lukav i profinjen način. Zaduţiti nezahvalnika nije tako velika nesreća; no nepodnošljiva je nesreća biti duţan nitkovu.Duc de la Rochefoucauld - MAKSİME Bankovna kamata ne zna za odmor, niti za vjersko oboţavanje, ona radi po noći, nedjeljama i čak po kišnim danima. Josh Billings Internacionalni pravni sistem tolerira seksualno iskorištavanje djece; Još ni jedan UN vojnik nije bio kaţnjen za silovanje djece ili prostituciju. Carolyn Nordstrom Zdravo roditeljstvo nije ništa drugo do proces jačanja. Kako mi pomaţemo u uzdizanju naše djece u samopouzdanju, isto tako povećavamo i njihovu osobnu moć. Kada ih potičemo da budu samopouzdani, samodovoljni, samostalni i odgovorni pojedinci onda im dajemo moć. Louise Hart

ZBIRKA IZREKA DODATAK ZA KRIŽALJKE-IZREKE

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA IZREKA DODATAK ZA KRIŽALJKE-IZREKE

Kamate_Iskoristavanje_Samodovoljnost Ove tri krialjke-izreke su iz zbirke tematskih krialjki KrizaljkeizrekeA4-108 (Spoznaja kroz izreke - preko 2000 izreka sa www.warningforseamen.info) Rijei: Samodovoljnost, samostalnost, samodostatnost, neovisnost,
samopouzdanje, oslanjanje na sebe, iskorištavanje, kamate, . . . Uvijek su postojali ljudi koji više vole samodostatnost od konzumerizma. No dok je trend stekao snagu u 1970-ima, bilo je oskudica ukusnih pria o uspjehu - donedavno, tj. Samodostatnost se vraa, i to ne samo s herojima zero-waste i klimatskim aktivistima. Jedan od razloga usmjeren je na ekonomiju: ljudi ele pobjei od hipoteke i duga. Druga je pandemija koja je pokrenula mnoštvo lanaka o privlanosti samodostatnosti za bijeg iz pretrpanih gradova i poboljšanje sigurnosti hrane. No, samodostatnost u bilo kojem stupnju zahtijeva naporan rad i planiranje te zahtijeva nove vještine, recepte i inspiraciju. Melanie Ewan
Sve što mene zaokuplja jeste što ja moram uiniti, ne što ljudi misle da moram. Ovo pravilo, podjednako neumoljivo u praktinom koliko i u intelektualnom ivotu, moe da poslui za svekoliko razluivanje izmeu veliine i podlosti. Ono je utoliko munije jer ete uvek nailaziti na takve koji e smatrati da bolje od vas znaju što je vaša dunost. Lako je u svijetu ivjeti prema mišljenju svijeta; lako je u samoi ivjeti prema vlastitom; ali veliki ovjek je onaj koji-usred gomile zadrava sa savršenom blagošu nezavisnost samoe. Ralph Waldo Emerson - SAMODOVOLJNOST
ovjek koji iskorištava, koji je zahvaen pohlepom, zavišu, nikada ne moe voljeti. J. Krishnamurti
Veina ljudi zna samo jezik iskorištavanja. Zbog njihove sebinosti, oni nisu sposobni u obzir uzeti druge. Mata Amritanandamayi
Izgleda kao da dobrota moe nadmudriti samoljublje, i da ono zaboravlja sebe kad radimo za dobrobit drugih. No to je samo najsigurniji put da postignemo svoje ciljeve. To znai posuditi novac uz kamatu pod izlikom da ga dajemo. Konano, tako zadobivamo svakoga na lukav i profinjen nain. Zaduiti nezahvalnika nije tako velika nesrea; no nepodnošljiva je nesrea biti duan nitkovu.Duc de la Rochefoucauld - MAKSME
Bankovna kamata ne zna za odmor, niti za vjersko oboavanje, ona radi po noi, nedjeljama i ak po kišnim danima. Josh Billings
Internacionalni pravni sistem tolerira seksualno iskorištavanje djece; Još ni jedan UN vojnik nije bio kanjen za silovanje djece ili prostituciju. Carolyn Nordstrom
Zdravo roditeljstvo nije ništa drugo do proces jaanja. Kako mi pomaemo u uzdizanju naše djece u samopouzdanju, isto tako poveavamo i njihovu osobnu mo. Kada ih potiemo da budu samopouzdani, samodovoljni, samostalni i odgovorni pojedinci onda im dajemo mo. Louise Hart
2
Osjeam se posramljeno što toliko puno nas ne moe zamisliti bolji nain injenja stvari nego što je zatvaranje djece po cijeli dan u zatvorene prostore umjesto da ih puštamo da odrastaju poznavajui svoje obitelji, miješajui se sa svijetom, preuzimajui stvarne obveze, nastojei biti neovisni i samodovoljni i slobodni. John Taylor Gatto
Jednostavno ne znam što bih rekla vlastitim djeacima, kada napuštajui školu i suoavajui se s novim svijetom iji je ideal Sigurnost i ija je praksa ovisnost o vladi umjesto o sebi. Sve stare vrijednosti-karaktera, izgledaju jednostavno suludo s praktinog gledišta; samodovoljan, neovisan, hrabar ovjek kanjavan je iz svih pravaca. Rose Wilder Lane
Strah moe postati abnormalan; tada je to patološki strah. Tu mogunost iskorištavaju sveenici, politiari, svaki ugnjetava. Oni strah pretvaraju u patologiju tako da mogu lako manipulirati vama. Osho
S druge strane, ako vjera i vjerska praksa ostanu samo na razini intelekta, kao što je primjerice poznavanje odreenih uenja bez njihove primjene u vlastitom ponašanju i ophoenju s drugima, tada mislim da se ini velika pogreška. Ustvari, ako netko ima odreeno znanje o religijskim tradicijama ili uenjima, a unato tome njegova savjest i razmišljanje ostaju potpuno netaknuti tim znanjem, onda to moe biti iznimno razorno po njega. To moe dovesti do situacije u kojoj osoba, zato što ima znanje o religijskim naelima, moe iskoristiti religiju u svrhu iskorištavanja i manipulacije. Dalaj Lama iz govor London 1993.
1. Siromašni rade i rade
2. Bogati iskorištavaju siromašne
3. Policija štiti bogate
6. Bankar pljaka svih 5
7. Odvjetnik krivo vodi svih 6
8. Doktor ispostavlja raun za svih 7
9. Poduzetnik zakopava svih 8
10. Politiar zbog svega ovoga ivi sretno.
- George Carlin
Svaki top koji je proizveden, svaki porinuti ratni brod, svaka ispaljena raketa u krajnjem smislu oznaava krau od onih koji su gladni i nisu ishranjeni - od onih kojima je hladno i nemaju odjee. Ovaj svijet na oruje ne troši samo novac, ve troši i znoj svojih radnika, genije svojih naunika, nadu svoje djece. (1953. godina). Dwight D. Eisenhower 1890-1969 general, predsjednik
3
Tamo gdje postoji dovoljan društveni pokret samodovoljnih zajednica, moe doi do politikih promjena.
Mora postojati politika promjena. Jerry Brown
Zemlja koju mi zloupotrebljavamo i iva bia koja ubijamo, na kraju e se osvetiti; jer iskorištavajui njihovo prisustvo mi ograniavamo našu budunost. Marya Mannes
Farmeri i raneri imaju dugu, ponosnu povijest samodovoljnosti; oni su originalni libertariani. Amerika poljoprivreda bi do sada trebala znati da je vladino miješanje uinilo više štete nego dobrog: kamatne stope, inflacija, birokratska ludnica, regulacija transporta, porezi (posebno porezi na nasljedstvo) - uz mala davanja i specijalne privilegije date da bi se ciniki kupovalo glasove. Ne bi trebalo biti embarga, napuhavanja cijena, tarifa, ograniavanja sijanja, davanja i subvencija. Nepoznat ?
Što više zabrana imate, to e ljudi biti manje estiti. Što više oruja imate, to e ljudi biti manje sigurni.Što više subvencija imate, to e ljudi biti manje samodovoljni. Laozi
(Moj otac) je inzistirao da se nauim runom radu na zemlji, znajui - i stalno i stalno ponavljajui - da je sposobnost raditi taj rad izvor samopouzdanja i neovisnosti karaktera koji ni na kakav drugi nain ne moe biti steen, ni novcem ni obrazovanjem. Wendell Berry
Izmeu drugih lekcija koje smo nauili od lockdown-a je ona zbog ega moramo biti samodovoljni u hrani. Nidhi Adlakha iz lanka - U sjeme mi vjerujemo: Susretnimo se s ljudima koji uvaju naše dragocjene itarice i davaju nam lekciju o samodovoljnosti. Novine "The Hindu" od 30. 4. 2020.
Mora biti prepoznato da se uzrok svjetskog nemira, ratova u svijetu koji su upropaštavali ovjeanstvo i doveli do rasprostranjene bijede na planetu, moe najviše pripisati sebinoj grupi sa materijalistikom svrhom, koji su stoljeima iskorištavali mase i koristili rad ovjeanstva za svoje sebine ciljeve. . . Ova grupa kapitalista je dovela u nepriliku i iskorištavala svjetska bogatstva i glavne proizvode potrebne za civilizirano ivljenje; bili su sposobni ovo initi jer su posjedovali i kontrolirali svjetsko bogatstvo kroz njihove meusobno povezane upravljae, i to su zadrali u svojim rukama. Uinili su moguim postojanje velikih razlika izmeu veoma bogatih i veoma siromašnih; vole novac i mo koju im novac daje; stajali su iza vlada i politiara; kontrolirali su izbore, omoguili su uskogrudne nacionalistike ciljeve sebinih politika; financirali su svjetske biznise i kontrolirali naftu, ugljen, elektrinu energiju i transport; kontroliraju javno ili tajno svjetske bankovne raune. Odgovornost za rasprostranjenu bijedu koju nalazimo u svakoj zemlji u svijetu, preteno lei na pragu odreenih glavnih meusobno povezanih grupa biznismena, bankara, izvršnih internacionalnih kartela, monopola, trustova i organizacija, i direktora velikih korporacija koji rade za korporacijski ili osobni dobitak. (str.70) “Sile smrti su vani, ne smrt fizikog oblika koji e imati drugu šansu kroz preporaanje, ve smrt slobode, istine i duhovnih vrijednosti. (str.232) Uitelj D.K. je gledao prema vremenu kada e tri “osnovne vrijednosti” biti u djelovanju u internacionalnim aferama: individualna sloboda, “isti politiki reimi” i ispravno internacionalno djelovanje, koje e dovestido konanog zaustavljanja rata. (str.578) Alice A. Bailey 1880-1949
4
Svjetska vlada se prostire širom svijeta, ona je sainjena od stotine bogatih obitelji usko povezanih zajednikim interesima. Ima ih u svim zemljama svijeta; oni kontroliraju, politiku, novac i bankarstvo. Rije je o velikoj mrei ljudi. . . . Upravo sada, širom svijeta se dogaaju velike podjele. Na jednoj strani imate ljude koji podiu svoju svijest o razumijevanju našeg mjesta u Svemiru, koji znaju da se moramo okupiti u miru i prestati bezumno iskorištavati prirodne izvore Zemlje. Ovi e ljudi biti uzdignuti, visoko gore. Oni e uskoro komunicirati i prepoznati se na mentalnoj duhovnoj razini širom svijeta, shvaajui da ne moemo nastaviti s voenjem besmislenih Zemaljskih ratova i u njih ulagati sva svoja sredstva. Na drugoj strani je ve spomenuta globalna organizacija koja kontrolira cijeli svijet i zadrava ga, zapravo, u stanju ropstva. Ova organizacija i elitne obitelji koje stoje iza nje biti e aktivnije, sve brutalnije. Oni su potpuno predani ratovanju, destrukciji i ubijanju. James McCanney - astrofiziar - iz lanka intervjua objavljenog u magazinu THE SPECTRUM u svibnju 2003 godine.
Oni imaju novac za rat ali ne mogu hraniti siromašne. Tupac Amaru Shakur
I ne dajte da vas i dalje oblikuje ovo doba, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, da utvrdite što je Boija volja - šta je dobro, ugodno i savršeno. Rimljanima 12:2 – BIBLIJA
Ne kvari mo ljude, ve ljudi iskorištavaju mo. William Gaddis
Blagoslovljen je narod koji prvo stavlja u pravu praksu Boansku ljubav, Boansku pravdu, Boansku mudrost i Boansku istinu. Staro treba izbrisati, da novo doe, jer novo nosi uvjete za pobjedu. Prava pobjeda e doi kroz ljubav, koja iskljuuje svaku vrstu nepravde. Svijet treba novi poredak i sustav, treba razum i pravdu. Nepravda bi trebala nestati iz svakog doma, iz svake zemlje, i trebalo bi je zamijeniti boanskom pravdom i ljubavlju. Peter Deunov
Indija je Stara zemlja, ali mlada nacija ... ja sam mlad i ja imam san, sanjam o Indiji Snanoj, Neovisnoj, Samostalnoj i u prvom redu naroda svijeta, u slubi ovjeanstva. Rajiv Gandhi
Mislim da ako bih izrazio svoju elju, to bi bilo da smo regionalno više samostalni. I ne mislim da ljudi moraju biti oni koji se bore za preivljavanje (survivalist), mislim na regionalnu samodostatnost. Tako da imate ove individualne stanice. Ideja da imamo razliita rješenja u razliitim podrujima, tako da imamo vrlo vrstu i trajnu civilizaciju. Daniel Suarez
Najvea stvar na svijetu je znati kako biti samodovoljan. Michel de Montaigne
ena koja se oslanja na sebe (samodostatna), pozitivna je, optimistina i svoj posao poduzima sa sigurnošu u uspjeh, ona privlai svoje stanje. Ona privlai k sebi kreativne moi svemira.
Orison Swett Marden Samo samodovoljni stoje sami - veina ljudi slijedi mase i oponašaju. Bruce Lee
Ne budite uznemireni u vrijeme nedaa. Budite vrsti s dostojanstvom i samodovoljni sa snagom. Chiang Kai-shek
5
Najviše je sretan onaj koji se u potpunosti oslanja na sebe i koji sve svoje potrebe usredotouje samo na sebe. Marko Tulije Ciceron
Moramo nauiti biti samostalni i neovisni o školama, sudovima, zaštiti i pokroviteljstvu vlade kojoj elimo stati na kraj,ako se nee popraviti. Mahatma Gandhi
Ljudi ne vjeruju vladinim mirovinskim planovima ili tvrtkama; oni se moraju oslanjati na sebe. . . - Pa, danas ljudi moraju biti samodostatni ako ele da osiguraju mirovinski prihod (mirovinu). Scott D. Cook
Sloboda da se ui prva je nunost garancije da e i sam ovjek biti dovoljno samostalan da bude slobodan. Franklin D. Roosevelt Moje su rijei zabiljeene u eteru ... i potresat e Zapad ... Tisue mladih ljudi morat e ii na sjever, jug, istok i zapad, prekrivajui zemlju malim kolonijama, pokazujui kako jednostavan ivot, popraen visokim idealima, vodi u intenzivniju sreu! Paramhansa Yogananda, Beverly Hills, 1949. Ali mogu vam rei na što e nas natjerati naša ludost i nepravda. Prisilit e nas da se oslobodimo vaše dominacije, i da budemo samostalniji nego što smo mi bili. John Henninger Reagan esto zapošljavanje neije snage volje ovladava svim organima kretanja i osposobljava ih za podvige koji bi inae bili teški (op. pr. za uiniti), bolni i ak nemogui. ovjek postaje neovisan i samostalan; on nikad nee biti kukavica, a kad prijeti stvarna opasnost, on je taj na koga se drugi ugledaju. Znanje o neijoj snazi podrazumijeva stvarno majstorstvo nad sobom; raa energiju i hrabrost, pomae u rješavanju najteih ivotnih zadataka i osigurava zadovoljstvo i istinsko uivanje u ivotu. George Hackenschmidt
Novac je po sebi vrijedan i potrebano sredstvo za uravnoteen ivot, ali kada mu se da status boga onda postaje mo koja kvari i sredstvo eksploatacije. Martin L.King, Jr.
U sebi nosite mir i sklonište u koje se moete povui u svakom trenutku i biti ono što zaista jeste. Herman Hesse
Nastojati stei mir kroz druge, kao što su to sveenici i rtve, isto je kao da je kamen baen u duboku vodu, a onda se ljudi, kleei, molei i sklapajui ruke, govore: O dragi kamenu! Izai na površinu, o dragi kamenu!’ Ali kamen ostaje na dnu.
Buddha (Samyutta Nikaya)
Religiozna društva nam obeavaju pomo u spoznavanju sebe, ali, na nesreu, mi smo uistinu oni koji su iskorištavani, zato što ponavljamo njihove fraze, podleemo autoritetu njihovih voa. Tako nas ove organizacije, sa njihovim sve veim restrikcijama i skrivenim obeanjima odvode u sve dublje komplikacije koje nas ine nesposobnim da razumijemo sebe. . . - ovjek koji iskorištava, koji je zahvaen pohlepom, zavišu, nikada ne moe voljeti. J. Krishnamurti
Srea pripada onima koji su samodovoljni. Aristotel
Ti vrlo mnogo griješiš ako misliš da istinska demokracija postoji u Americi ili Engleskoj. Za glas ljudi se moe rei da je to boji glas. . . ali kako to moe biti glas boji kada su
6
sami ljudi eksploatatori kao što su to Engleska i Amerika? Oni ive na raun obojenih rasa iskorištavajui ih. Mahatma Gandhi
Izjavljujem da ena ne smije ovisiti o zaštiti muškarca, ve je treba nauiti zaštititi se i to je moj stav. Susan B. Anthony
Javne škole - u kojima se ljudski um obuava i manipulira da se pokorava raznim društvenim i moralnim utvarama, i tako se osposobljava da nastavlja naš sistem eksploatacije i ugnjetavanja. Emma Goldman
- Dravni sistem društva, ustvari, je uinio ivot tako opasnim da ga moramo uništiti prije nego on nas uništi. I kako svi naši problemi proizlaze iz toga što nekoliko ljudi moe iskorištavati naše ivote i rad bilo koga, mi moramo preurediti naše društvo tako da to za njih bude nemogue više initi. - Ljudi moraju postati slobodni u smislu da nitko nema moi nad njima.
Derrick A. Pike - CREATING PEACEFUL PEOPLE
U kapitalizmu ovjek iskorištava ovjeka: u socijalizmu je suprotno istina. Poljska izreka
Mi smo robovi modernog doba, u vlasništvu robovlasnika naše kulture. Robovlasnici koriste lance i okove hipoteke, kredita za auto, neplaenih rauna kreditnih kartica, poreza na imovinu i mnogih drugih suptilnih i manje suptilnih oblika privrednog i kulturnog pritiska pomou kojega upravljaju veim dijelom našeg vremena i koriste ga u svoju korist. Nepoznat?
Pohlepu je stvorio ljudski um. Zaustavit e je samo budnost ljudskog uma, kada uvidimo njen razorni uinak na sve narode. Benjamin Creme - MAITREYA'S MISSION
Problem je u tome što mnogi vole novac, a iskorištavaju ljude! Kevin Trudeau - PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE “ONI“ NE ELE DA VI ZNATE
I tako je oslanjanje na imovinu, ukljuujui oslanjanje na vlasti koje je štite, nedostatak samodovoljnosti. Ralf Waldo Emerson 1803-1882
Ustvari, ako netko ima odreeno znanje o religijskim tradicijama ili uenjima, a unato tome njegova savjest i razmišljanje ostaju potpuno netaknuti tim znanjem, onda to moe biti iznimno razorno po njega. To moe dovesti do situacije u kojoj osoba, zato što ima znanje o religijskim naelima, moe iskoristiti religiju u svrhu iskorištavanja i manipulacije. Dalaj Lama
Lako je uvidjeti da viši stupanj samodovoljnosti mora izazvati revoluciju u svim poslo- vima i odnosima ljudi: u njihovoj religiji, obrazovanju, interesovanjima, nainu ivljenja, posjedovanju, spekulativnim stavovima. . . Jedino kada ovjek odbaci svu vanjsku podršku i ostane sam, ja ga tada vidim snanim i nadmonim. Ralph Emerson
No stari praksisovci su i dalje ostali produktivni 90-ih. Filozofi srednje generacije, a meu njima su danas generacijski nasljednici praksisovaca, pokazuju previše akadem- ske samodovoljnosti, i zato su po mome mišljenju odgovorni za neodgajanje studenata za politiku filozofije. Ne samo za analitinost i kritiko razumijevanje, to se naravno radi u seminarima, nego za intelektualnu samostalnost. To se posve prepušta privatnim
7
sudbinama ili je ve uništeno kroz stvaranje sljedbi. Moda e netko pitati što je to odgoj za samostalnost, netko e to moda smatrati zastarjelom idejom nakon postmodern- nistike dekonstrukcije i raspršenja univerzuma znanja; trei e odgovoriti da je uvijek bilo i bit e pravih uitelja koji djeluju svojim stilom, osobnošu, habitusom, i da studenti ue na takvim paradigmama. Ja ne poriem da postoji vana interakcija izmeu osobe uitelja i uenika, netko vas moe poticati i oduševiti, netko vam moe ogaditi studij i mnogo toga drugog. Ali kod nas se dešavalo esto ono što je meni najgore: profesori su bili ili flegmatini prema studentima ili su poput propovjednika stvarali sljedbe, dok su se i studenti takoer rado davali zavesti time, sve do grotesknog oponašanja. Kako je bilo 70-ih, tako je naalost i danas, matrice ponašanja ponavljaju se. Jednako loš je bio i ostao voluntarizam i nepromišljenost u izboru “nasljednika”, naješe po nekim priva- tnim sklonostima. No najgore od svega su posljedice takvih akademskih obiaja: osjeaj neobaveznosti i osjeaj viška moi, intelektualna pasivizacija, ljenarenje ili surogatne aktivnosti. Boris Mikuli - Trg izgubljene Republike i druge uzorite prie 90ih Arkzin “ biblioteka bastard Zagreb” lipanj 2015.
Onaj tko zna da je Ljubav srce svih stvari, i ostvario je samodovoljnu-mo te Ljubavi, u svom srcu nema mjesta za osuivanje. Onaj ije je srce usredotoeno u vrhunskoj Ljubavi ne obiljeava i ne razvrstava ljude; ne tei da preobrati ljude na svoja vlastita uvjerenja, niti ih ubjeuje u nadmonost svojih metoda. James Allen
Inicirani e prvo gledati prema unutarnjem, svetijem sebstvu, za pomo, svjetlo, i snagu, i samo nakon toga prema krhkim smrtnim ljudima. Ovo je stvarno najbolji oblik samodo- voljnosti (oslanjanja na sebe), jer to donosi viši oblik duhovnih moi koje e djelovati kroz njegov osobni ivot. Boanska svrha pulsira kroz cijelu Prirodu. Paul Brunton
Ne dopusti da oaj ili nezadovoljstvo opustoši i uništi vrt tvoga ivota; ti to uljepšavaš zadovoljstvom i samodovoljnošu. Meher Baba
U odsutnosti tonije rijei, ja u to nešto nazvati »Veliinom«. A kako je to nešto tako veliko, širi se bez granica. Širei se bez granica, uvijek je dalekoseno. Budui da je dalekoseno, u konanici se vraa na sebe, dolazi do samodovoljnog izvora. Štoviše, nikada i nije otišlo od sebe! To neodredivo strujanje profinjene energije uistinu je najvee od svega. Lao Tse Ništa na svijetu nije samodovoljno, osim onoga što je ukorijenjeno u stanju ljubavi. N. Sri Ram - Najviši nivo ovjekovog postojanja odlikuje osloboenost od elja, samodovolj- nost i ispunjenost. Rad Savršenih Uitelja u univerzumu fundamentalno se razlikuje od onoga emu tei veina sveenika ili crkvenodostojnika ustano- vljenih religija. Veina njih pridaje preveliki znaaj vanjskim formama, ritualima i pravilima. Pošto nisu osloboeni sebinosti, uskogrudosti ili neznanja, oni iskorišavaju slabe i lakovjerne tako što ih dre u strahu od pakla ili im podgrijaju nadu u nebo. - Kada je ivot optereen bezrazlonim strahom od nekoga ili neega, takav ivot postaje ogranien i krut. Meher Baba – BOG GOVORI
8
Z
A