Zdrowie dzieci- otyłość

 • View
  70

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zdrowie dzieci- otyo. Czy za nadwag dzieci odpowiadaj mamy?. To zbyt due uproszczenie, chocia od pierwszych lat ycia do koca przedszkola wpyw rodzicw na odywianie dziecka jest rzeczywicie najwikszy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zdrowie dzieci- otyo

 • Czy za nadwag dzieci odpowiadaj mamy?To zbyt due uproszczenie, chocia od pierwszych lat ycia do koca przedszkola wpyw rodzicw na odywianie dziecka jest rzeczywicie najwikszy. To nawyki wyniesione z domu-m.in. stosunek do jedzenia sodyczy-ksztatuj dziecko.

 • Chc by taki, jak wy...Ostatnie badania wykazay, e na zdrowe odywianie dziecka wpywa w znacznym stopniu wsplne spoywanie posikw w rodzinie. Wynika z nich, e dzieci, ktre takich posikw nie spoywaj, odywiaj si gorzej. Z prostej przyczyny- rodzice dbajcy o to, by wsplnie je posiki, z reguy wiksz wag przywizuj do zdrowego ywienia w ogle.

 • A gdy dziecko idzie do szkoy........to troch wymyka si spod kontroli. Zaczyna si wtedy mniej aktywny okres w yciu- siedzenie w awce na lekcjach, zwolnienia z WF-u, wysiadywanie przed telewizorem czy komputerem. Nie mona te zapomnie o wpywie reklam.

 • Nie tylko sodycze.....

 • W szkolerodzice maj coraz mniejsz kontrol nad ywieniem dziecka. Uczniowie maj tu atwiejszy dostp do automatw ze sodyczami na szkolnych korytarzach, do sklepiku, gdzie kupuj co chc, zamiast kanapki z domu.

 • Otyych dzieci jest coraz wicejGrup najbardziej otyych dzieci s jedynacy, najczciej chopcy. Tuczeni bez opamitania- przewanie przez matki albo babcie, bo to one w domu gotuj. Bierze si to std, e nadal silny jest stereotyp: grube dziecko to dziecko dobrze odywione.

 • To nie zawsze jest wina matek......one po prostu chc, eby ich dzieci byy zadowolone. Odywiaj wic dzieci tym, co dla nich najsmaczniejsze i najlepsze, czyli tym, czego dziecko da. A dziecko da chipsw, lodw, coli, pizzy....

 • Najsmaczniejsze i najlepsze to jedzenie reklamowane w telewizji

  Dziecko wymusza na rodzicach gastronomiczne wybory. I jeeli oni prbuj si im przeciwstawi, jest pat, bo jak wynika z amerykaskich bada, reklama ma na dzieci silniejszy wpyw ni rodzice.

 • Jeszcze moment a przez kanapk przestaniemy rozumie chleb z masem, saat i serem a zaczniemy utosamia z mikkim, sodkim batonikiem.20 lat temu nie byo takiego wyboru przeksek, tylu sodkich napojw, jakie dzi dostpne s w kadym kiosku. W tej chwili w 0,5 l sodkim napoju jest ok. 50 g cukru, czyli 10 yeczek w plitrowym napoju. Napoje sprzed lat-kompot, czy nawet sodka herbata, nigdy tak sodkie nie byy. To take kwestia porcji. Kiedy wypijao si szklank, czy maksymalnie 0,33l, teraz najpopularniejsz butelk jest plitrowa, ktr z reguy wypija si ca.

 • Jak racjonalnie zarzdza sodyczami?Na pewno nie wolno nagradza dzieci sodyczami. Wpajamy im w ten sposb przekonanie, e zwyke jedzenie to katorga. Takie podejcie moe doprowadzi do sytuacji, gdy dorosy czowiek bdzie agodzi swoje stresy i problemy zajadaniem sodkoci.

 • Sodyczowe dniPoszczenie i jedzenie tylko w wyznaczone dni, te nie jest dobrym rozwizaniem. Moe nie z sob niebezpieczestwo, e wygodniae po caym tygodniu dziecko bdzie rzuca si na sodkoci i nadrabia niedostatki cukru w sposb niekontrolowany. Posiki nie powinny by ograniczone zakazami, ktre w weekend nagle znikaj i wypieraj zdrowe posiki.

 • Najlepsze jest caodzienne ywienie w odpowiednich proporcjach. Niech desery- codziennie lub co drugi dzie- te bd jego czci. Mog to by np. wiee lub suszone owoce (rodzynki, urawina, liwki) czy przekski z orzechami.Owoce te s sodkie, a jednoczenie zdrowe.Umiar, rwnowaga, rwnie w jedzeniu

 • Z bada wnika, e polskie dzieci bd niedugo tak otye jak amerykaskie...

 • To ju si dziejeNadwaga i otyo dotycz cznie 20 proc. dzieci i modziey. Praktycznie co pite dziecko w niektrych rodowiskach, szczeglnie duych miastach, jest otye. Z tym e w USA mwi si Bieda jest gruba. Chodzi o to, e ubogie rodziny spoywaj tani, wysoko przetworzon ywno. W Polsce jest inaczej- u nas otyo wystpuje szczeglnie u chopcw w zamonych rodzinach.

 • Cukier-tani i atwo dostpny narkotykCukier to puste kalorie. Do prawidowego funkcjonowania wystarczy nam zaledwie 7-10 g cukru dziennie, czyli zaledwie 2 mae yeczki. To jest ilo, ktr z atwoci dostarczamy w poywieniu, jedzc owoce i warzywa. Niestety, zwykle przekraczamy zalecane dzienne spoycie, bo cukier nie tyle krzepi co...uzalenia. Pobudza produkcj serotoniny w mzgu, a to poprawia nasz nastrj.

 • Spoycie cukru w Polsce i EuropieW Polsce spoycie cukru wynosi ok. 42 kg na osob w cigu roku- jest to wicej ni rednia europejska. W Unii Europejskiej skadnik jest znacznie niszy, np.w Grecji to 29,9 kg, w Niemczech 35,8, a 36,4 kg we Francji.Sodki smak jest jednym z pierwszych, jakie rozpoznajemy i lubimy od wczesnego dziecistwa. I niestety, dlatego zjadamy go tak duo.

 • Jak cukier psuje nasz organizmPoziom cukru jest dla naszych cia wskazwk tego, ile zjedlimy. Gwatowne wahania poziomu glukozy, a co za tym idzie, insuliny, le wpywaj na nasz ukad krenia i rozregulowuj mechanizm godu i sytoci. Opychanie si cukrem doprowadzi do zmniejszenia wraliwoci komrek na insulin, czyli do cukrzycy typu 2. Kiedy nazywano j cukrzyc wieku podeszego, bo potrzeba byo lat przejadania si, eby si jej dorobi. Dzi cierpi na ni ju mae dzieci.

 • Dzieci nie lubi si mczyTylko 30 proc. dzieci bierze udzia w pozaszkolnych zajciach sportowych. Najwiksza liczba zwolnie z WF-u jest z inicjatywy rodzicw- dziecko po prostu nie chce wiczy.

 • Co moe zrobi szkoa?Instytut ywnoci i ywienia we wsppracy ze Szwajcarami prowadzi program walki z nadwag i otyoci. Jedno z zada skierowane jest do szk i przedszkoli. Polega ono na motywowaniu tych placwek do dziaa na rzecz prawidowego ywienia i aktywnoci fizycznej.

 • Likwidacja automatw, zmiany w szkolnych sklepikach

  Jeeli szkoa lub przedszkole wprowadzi prozdrowotne sklepiki, wdroy zasady zdrowego odywiania, podejmie dziaania aktywizujce dzieci w tym zakresie-nie tylko pogadanki, ale te zajcia kulinarne- dostanie certyfikat instytucji przyjaznej zdrowemu ywieniu i aktywnoci fizycznej Instytutu ywnoci i ywienia pod patronatem MEN.

 • Nasza szkoa......bierze udzia w oglnopolskiej akcji Szklanka mleka oraz Owoce i warzywa szkole. Zachcamy te dzieci do codziennego spoywania owocw i warzyw, zamiast batonikw i chipsw.

 • Co mog zrobi rodzice?Rodzice przede wszystkim powinni wspiera nauczycieli w ich dziaaniach i dostosowa si do zasad w szkole, jeli takie obowizuj, dotyczce zdrowego ywienia dziecka. Nie ma nic gorszego od kupowania dziecku i jedzenia sodyczy i chipsw po kryjomu. Jak ma si wtedy czu dziecko? Jakie wzory zachowa od nas przejmuje? Ponadto wiksza kontrola i dobry przykad to jest to, co moe da rodzic, a co nic nie kosztuje.

 • Dzieci chc by zdroweDzieci maj coraz wiksz wiadomo. Coraz chtniej przystaj na nowe pomysy, nowe rozwizania, jeli wiedz, e to wszystko dla ich dobra. Potrzebuj tylko dobrych wzorw, przykadw, wsparcia ze strony dorosych. Nie mog, nie powinni jeszcze sami decydowa o sobie, a tak czsto jest, gdy dajemy im wybr- rower czy McDonald? Basen czy pizza? Sami wybior to, co mniej mczy a bardziej cieszy. Z nasz pomoc dokonaj innych wyborw.

 • Wedug lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co si nie ma chci, picie tego, czego si nie lubi i robienie tego, czego by si wolao nie robi. ~Mark Twain~

  Korzystaam z wywiadu z dr Katarzyn Wolnick z Instytutu ywnoci i ywienia z Wysokich obcasw nr 2/709, 2013r IWONA GIERNATOWSKA