Zeppelin 2A elevbok nynorsk - raskere progresjon

  • Published on
    23-Feb-2016

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lytte, tale, lese og skrive er aktiviteter som har sammenheng med hverandre, og som pvirker hverandre. Zeppelin 2A og 2B legger vekt p en helhetlig norskopplring, der elevene oppfordres til lytte til hverandre, snakke sammen, skrive og lese.

Transcript

<ul><li><p>Zeppelin ElEvbok 2a</p><p>Turid Fosby ElsnessNynorsk</p><p>Turid Fosby Elsness Elevbok </p><p> Nynorsk</p><p>Turid Fosby Elsness er professor ved Hgskolen i stfold. Ho har doktorgrad innanfor emnet lese- og skriveopplring og har i mange periodar vore invitert som gjesteforskar og gjeste-frelesar ved amerikanske universitet. Ho har gjennomfrt lengre opphald ved eit australsk universitet for studere leseopplring i Australia og p New Zealand. Elsness har gitt ut ei rekkje fag- og lrebker.</p><p>ZEPPELIN14eitdifferensiertnorskverk</p><p>ZEPPELIN1</p><p>ELEVBKENE har eit eige lesekurs med lesetekstar tilpassa bokstavinnlringa har ein eigen Les meir-del for elevar som kan alle bokstavane gir ei systematisk innlring av omgrep har nivdifferensierte oppgver for utvikle sprkleg medvit </p><p>ARBEIDSBKENE styrkjer bokstavinnlringa, ver inn omgrep, stimulerer sprkleg medvit og utviklar </p><p>leseforsting blir gitt ut med store bokstavar eller store og sm bokstavar (trykkskrift/stavskrift/</p><p>lykkjeskrift)</p><p>LRARRETTLEIINGAhar oppgver, songar og kopiark</p><p>ZEPPELIN2</p><p>ELEVBKENE har faktatekstar in tekst for kvar av bokstavane i alfabetet har tekstar knytte til emnet lese- og skrivestrategiar har tekstar knytte til emnet ordkunnskap og rettskriving har skjnnlitterre tekstar i mange sjangrar. Eigen Les meir-del har nivdifferensierte oppgver</p><p>ARBEIDSBKENE utviklar leseforsting og rettskrivingskompetanse blir gitt ut med store og sm bokstavar (trykkskrift/stavskrift/lykkjeskrift)</p><p>LRARRETTLEIINGAhar oppgver, songar og kopiar</p><p>ZEPPELINSTARTformeirlangsamprogresjonZeppelin START er ei alternativ utgve til Zeppelin 1A og 1B. For komponentar til Zeppelin START, sj www.aschehoug.no/grunnskoleZEPPELIN34 For komponentar, sj www.aschehoug.no/grunnskole</p><p>TILLEGGSmATERIELL Bokstavplansjar, alfabetremser, bilet-, bokstav- og ordkort CD Lrarressurs for digital tavle Nettstad: www.lokus.no ZEPPELIN LESESERIE nivdifferensierte smbker for 1.7.-trinn</p><p>ZE</p><p>PP</p><p>EL</p><p>IN2a</p><p>ISBN 978-82-03-34264-6</p></li><li><p>Kjre fresette, kjre lrar</p><p>Gjennom Zeppelin 1A og 1B fekk elevane ei </p><p>systematisk leseopplring etter ein nye planlagd </p><p>progresjon. Bokstavane blei introduserte in etter </p><p>in, og elevane mtte iden frste delen av bkene </p><p>tekstar som berre hadde kjende bokstavar.</p><p>Fire ulike typar tekstar</p><p>Zeppelin 2A og 2B tek sikte </p><p>p vidareutvikle lese- og </p><p>skrivedugleiken til elevane. </p><p>Det skjer mellom anna gjennom fire ulike typar </p><p>tekstar:</p><p> skjnnlitterretekstar</p><p> faktatekstar</p><p> tekstarknyttetilemnetlese-ogskriveutvikling</p><p> tekstarknyttetilemnetordkunnskapog</p><p>rettskriving</p><p>Skjnnlitterre tekstar</p><p>Dei skjnnlitterre tekstane </p><p>omfattar ei rekkje sjangrar, </p><p>som korte og lengre </p><p>forteljingar, rim, regler, </p><p>vitsar, ellingar, dikt og </p><p>skodespeltekstar. IZeppelin 2B mter elevane g </p><p>sjangrane fabel og eventyr.</p><p>Faktatekstar</p><p>Faktatekstane utgjer ein </p><p>monaleg del av bkene det </p><p>er mellom anna in faktatekst </p><p>for kvar av bokstavane i </p><p>alfabetet. Mange barn liker lese faktatekstar, og </p><p>faktatekstar er srleg hvelege i arbeidet med </p><p>utvikle leseforsting. lese faktatekstar kan likevel </p><p>vere meir utfordrande enn lese skjnnlitteratur. </p><p>Itilfelle der faktatekstane blir for krevjande for </p><p>eleven, les ein dei saman med ein vaksen.</p><p>Tekstar knytte til emnet </p><p>lese-og skriveutvikling</p><p>Etter lreplanen skal elevane </p><p>etter 2.rstrinn vere i stand </p><p>til bruke enkle lese- og </p><p>skrivestrategiar. I Zeppelin </p><p>2A og 2B fr elevene ei innfring i strategiar </p><p>og arbeidsmtar som vil st opp om lese- og </p><p>skriveutviklinga.</p><p>Tekstar knytte til emnet </p><p>ordkunnskap og rettskriving</p><p>Ordkunnskap og kunnskap </p><p>om rettskriving er viktig, </p><p>ikkje berre nr vi skriv, men </p><p>g nr vi les. Di meir vi kan om rettskriving, di </p><p>snggare les vi. Zeppelin 2A og 2B tek opp sentrale </p><p>rettskrivingstema som e for , o for , ng-lyden osv.</p><p>2</p></li><li><p>Fortelje, samtale, lese og skrive</p><p>Lytte og tale, lese og skrive er </p><p>grunnleggjande dugleikar i alle </p><p>fag. Norskfaget har likevel eit </p><p>srleg ansvar for utvikle desse </p><p>dugleikane. Derfor har Zeppelin 2A </p><p>og 2B oppgver som gir elevane hve til fortelje, </p><p>samtale, lese og skrive. </p><p>Differensierte oppgver</p><p>Oppgvene som er knytte til dei skjnnlitterre </p><p>tekstane, har tre vanskegradar: Raud: Vanskegrad1, </p><p>Gul: Vanskegrad 2 og Bl:Vanskegrad 3. Raude </p><p>oppgver vil dei fleste elevane klare, dei gule og bl </p><p>oppgveneer for elevar som treng fleire utfordringar.</p><p>Utvikle frforsting</p><p>Somme av tekstane har eit </p><p>introskilt som str vst til hgre </p><p>p sida. Her blir elevene av og til </p><p>oppmoda til bruke BO. bruke </p><p>BO vil seie at elevane studerer bileta og overskrifta </p><p>fr dei les teksten. P den mten blir det skapt ei </p><p>frforsting, som lettar leseprosessen. Strategien er </p><p>elles forklart p side 14 i Zeppelin 2A.</p><p>Arbeidsbkene</p><p>Til kvar av lesebkene Zeppelin 2A og 2B hyrer ei </p><p>arbeidsbok. Arbeidsbkene har ein viktig funksjon: </p><p>Dei har som ml stadfeste og utvide kunnskapane </p><p>som elevane fr gjennom Zeppelin 2A og 2B. For </p><p> gjere samanhengen mellom arbeidsbkene og </p><p>lesebkene tydeleg er det i arbeidsbkene sett inn </p><p>referansar til Zeppelin 2A og 2B vst p sidene.</p><p>Zeppelin B og Zeppelin C</p><p>Elevar som treng ekstra lesestoff og ekstra </p><p>arbeidsoppgver, kan bruke Zeppelin B og Zeppelin </p><p>C med tilhyrande arbeidsbker. Zeppelin B og </p><p>Zeppelin C er lesebker i Zeppelin-serien primrt </p><p>meinte for 2. trinn. Zeppelin B med arbeidsbok </p><p>utdjupar rettskrivingstema som blir tekne opp i </p><p>Zeppelin2A og 2B. Zeppelin C med arbeidsbok har </p><p>som ml trene leseflyt og invitere til friskriving.</p><p>Zeppelin leseserie</p><p>Zeppelin leseserie er nivdifferensierte smbker </p><p>som rettar seg mot elevar p 1.7. trinn i grunn-</p><p>skolen. Bkene har uglesymbol som syner lese-</p><p>nivet. Smbker med 15 ugler hver spesielt godt </p><p>for elevar p 1. og 2. trinn. Desse bkene er eit </p><p>godt supplement for elevar som bruker Zeppelin 2A </p><p>og Zeppelin 2B, og som treng meir lesestoff.</p><p>D str det berre att nskje godt nytt skoler med </p><p>Zeppelin.</p><p>Helsing Turid, som har laga bkene</p><p>LeSeSerie</p><p>3</p></li><li><p>Innhald</p><p>18. august 6Regnbogen 8Kven bankar p mi rute? 10S gjer vi s 11Appelsinar 12Fr vi les 14Mykje nytt 16</p><p>Eg, deg, meg 18 lese saman med ein vaksen 19Ord med B og b 20Brann! 22Vivi vil klippe seg 24Lure ord: det, dei 26Ellingar 28Sv Ivo? 30Oktober 32Lure ord: ord med o for 34Eitt barn, eitt fr 36rken 40Lure ord: ord med e for 42Ein prikk 43Sju r 44</p><p>Skjnnlitterre tekstar</p><p>Ml: at eleven skal kunne samtaleompersonaneoghandlinga uttrykkjeeignekjenslerogmeiningar forteljeomeigneopplevingarog</p><p>rynsler leitelese</p><p>Faktatekstar</p><p>Ml: at eleven skal kunne oppfattefaktaitekstar forteljeomeigneopplevingarog</p><p>rynsler leitelese</p><p>Tekstar knytte til emnet lese- og skriveutvikling</p><p>Ml: at eleven skal kunne brukeenklelese-ogskrivestrategiar brukearbeidsmtarsomfremjarlese-</p><p>ogskrivekompetanse</p><p>Tekstar knytte til emnet ordkunnskap ogrettskriving</p><p>Ml: at eleven skal tileignesegkunnskapomord,</p><p>rettskriving og setningsbygning</p><p>4</p></li><li><p>Sju sm lys 46Spytt 48Nr vi ikkje forstr 50S ler vi litt 52Litt trist? 56Mamma les rim 57Lure ord: ord med ng 59Mamma les gter om dyr 60Mamma 62</p><p>God bok! 64Tutankhamon 66Kven har skulda? 68Santa Lucia 70Snart er det jul 72</p><p>Rare dyr 73</p><p>Les meir Kven er leine? 74Sjenert 77Frste dag p skolen 78Dinosaurar og rekordar 82Klassen lagar diktbok 84Olivia et kunst 86Vev eit kunstverk 90Baldishol-teppet 92Klara elskar kattar 94</p><p>Kattar 98Hus-pus 100Tor blir sur 101Iskrem 104Hokus, pokus 106Rose-Lill 108Eiffeltrnet 110Tomas treng ein mobil 112Siyolo og genseren hans 113Litteraturutval 119</p><p>5</p></li><li><p>6 oransje pennal raude sekk termos</p><p>18. august</p><p>Min sekk.</p><p>Min nye sekk.</p><p>Min nye raude sekk.</p><p>Mitt pennal.</p><p>Mitt nye pennal.</p><p>Mitt nye oransje pennal.</p><p>Min termos.</p><p>Min nye termos.</p><p>Min nye gule termos.</p><p> Les teksten tre gonger</p></li><li><p>7bukse grne jakke spenne</p><p>Mi jakke.</p><p>Mi nye jakke.</p><p>Mi nye grne jakke.</p><p>Mi bukse.</p><p>Mi nye bukse.</p><p>Mi nye bl bukse.</p><p>Mi spenne.</p><p>Mi nye spenne.</p><p>Mi nye rosa spenne.</p><p> 1a Kva for fargar er nemnde iteksten?</p><p> b Skriv fargenamna. 2a Kva for fargar har de p dykk? b Skriv fargenamna.</p><p> 3a Teikn noko som er raudt, bltt eller gult.</p><p> b Skriv ein tekst til teikninga. 4 Frste skoledag. Skriv og teikn.</p></li><li><p>det himmelen regnbogen regna skin</p><p>Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo</p><p>Regnbogen</p><p>Det har regna.</p><p>No skin sola.</p><p>Ser vi regnbogen?</p><p>Ein stor boge </p><p>p himmelen</p><p>med fine fargar.</p><p>Raud, oransje, </p><p>gul, grn,</p><p>bl, indigo </p><p>og fiolett.</p><p>Der regnbogen </p><p>treffer jorda,</p><p>ligg ein skatt.</p><p>Det trudde folk </p><p>i gamle dagar.</p><p>Kva trur du?</p><p>8</p><p> Kva veit du om regnbogen?</p><p> Les teksten tre gonger</p></li><li><p>Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz </p><p>grn kva kva for nokre indigo raud</p><p>FLEIRE FAKTA Indigo er det same som bl-lilla.</p><p> Grn har namn etter gro eller gras.</p><p> Raud har namn etter rubin.</p><p> Rubin er ein raud stein.</p><p> Han blir brukt i smykke.</p><p> Lilla tyder syrin.</p><p>9</p><p>Syrinar kan vere </p><p>kvite eller lilla</p><p>1 Kva for fargar er det i regnbogen?</p><p> Sei minst tre fargar.</p><p>2 Kva tyder syrin?</p><p>3 Kva er ein rubin?</p><p>4 Lag eit sprsml om fargar.</p><p> Lat kameraten din svare.</p><p>eg kan</p><p> lese minst tre ord p fargelinja</p><p> svare p minst to av sprsmla</p><p> fortelje om regnbogen</p></li><li><p>10 bankar eg her pelikanen regnet</p><p>Kven bankar p mi rute? Les teksten tre </p><p>gonger</p><p> Kva for dyr og fuglar ser du?</p><p>Ikkje eg</p><p>sa lusa.</p><p>Ikkje eg</p><p>sa hanen. Ikkje eg</p><p>sa pelikanen.</p><p>Ikkje eg</p><p>sa mka.</p><p>Ikkje eg</p><p>sa musa.</p><p>Ikkje eg</p><p>sa krka.</p><p> Det er eg,</p><p>sa regnet.</p><p> Eg er her ute</p><p>og bankar p di rute.</p><p> 1 Finn ord i teksten som rimar. Skriv orda.</p><p> 2 Skriv vers med rimorda katt hatt, mus lus.</p></li><li><p>11gjer morgon pakkar tidleg tysdag</p><p> 1 Kor mange gonger str det pakkar i teksten?</p><p> Gjer? Morgon?</p><p> 2a Lag fleire vers til songen. b Skriv eit av versa.</p><p> 3a Kva plar du pakke i sekken? Teikn tre ting.</p><p> b Skriv ein tekst til teikningane.</p><p>S gjer vi s</p><p>nr til skolen vi gr,</p><p>skolen vi gr,</p><p>skolen vi gr.</p><p>S gjer vi s</p><p>nr til skolen vi gr</p><p>tidleg ein tysdag morgon.</p><p>S gjer vi s</p><p>S gjer vi s</p><p>nr vi pakkar vr sekk,</p><p>pakkar vr sekk,</p><p>pakkar vr sekk.</p><p>S gjer vi s</p><p>nr vi pakkar vr sekk</p><p>tidleg ein mndag morgon.</p></li><li><p>Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo</p><p>12</p><p>Appelsinar</p><p>Veit du kva appelsin</p><p>heiter p engelsk?</p><p>P engelsk har frukta</p><p>ftt namn etter fargen:</p><p>Appelsin heiter orange,</p><p>som g tyder oransje.</p><p>P norsk seier vi appelsin.</p><p>Det tyder eple fr Kina.</p><p>Appel tyder eple.</p><p>Kina blei ein gong kalla Sina.</p><p>S no veit du det:</p><p>Appelsinar er eple fr Kina!</p><p>Fr du les</p><p> Kva veit du om appelsinar?</p><p> Les teksten tre gonger</p><p>appelsin engelsk Kina norsk oransje som</p></li><li><p>Pp Qq rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz </p><p>FLEIRE FAKTA Appelsintre kan bli ti meter hge.</p><p> Appelsintre blmer heile ret.</p><p> Appelsintre gror ikkje i Noreg.</p><p> Det er for kaldt.</p><p> Fr fekk ein ikkje kjpt appelsinar i Noreg.</p><p> No kan ein kjpe appelsinar heile ret.</p><p> Nordmenn et masse appelsinar.</p><p> Men dei et end meir bananar!</p><p>13appelsintre gror hge kjpt nordmenn ordet</p><p>1 Kva heiter appelsin p engelsk?</p><p>2 Kva tyder ordet appelsin?</p><p>3 Kvifor gror det ikkje appelsintre i Noreg?</p><p>4 Lag eit sprsml om appelsinar.</p><p> Lat kameraten din svare.</p><p>eg kan</p><p> lese minst tre ord p fargelinja</p><p> svare p minst to av sprsmla</p><p> fortelje om appelsinar</p></li><li><p>14 gjer handlar lraren overskrifta teksten</p><p>Fr vi les</p><p>Klasse 2B skal lese</p><p>ein ny tekst i leseboka.</p><p> Slik gjer vi d, seier Helene, lraren:</p><p>1 Vi ser p bileta.</p><p>2 Vi les overskrifta.</p><p>3 S spr vi: Kva trur vi denne</p><p>teksten handlar om?</p><p>Gjer vi dette fr vi les,</p><p>blir teksten lettare forst.</p><p>Fr du les</p><p> Les teksten tre gonger</p></li><li><p>15gjere kva leseleksa</p><p> B og O, det blir BO,</p><p>seier Tobias.</p><p> Bra, Tobias, seier Helene.</p><p> Seier eg BO, s veit de</p><p>kva de skal gjere.</p><p>D prver vi oss </p><p>p den nye leseleksa!</p><p>eg kan</p><p> lese minst tre ord p fargelinja</p><p> fortelje kva BO tyder</p><p>B biletaO overskrifta</p><p>16eg ftt nytt </p><p> tann</p><p>Mykje nytt</p><p> Vi har nytt rom,</p><p>sa Ida.</p><p> Vi gr i 2A,</p><p>sa Ole.</p><p> Vi har ftt ein ny elev,</p><p>sa Vivi.</p><p> Eg har ftt ny tann,</p><p>sa Ivo.</p><p>Fr du les</p><p> Bruk BO</p><p> Les teksten tre </p><p>gonger</p><p>18. august</p><p>MYKJE NYTT</p><p>Vi har nytt rom,</p><p>sa Ida.</p><p>Vi gr i</p></li><li><p>16 eg ftt nytt tann</p><p>Mykje nytt</p><p> Vi har nytt rom,</p><p>sa Ida.</p><p> Vi gr i 2A,</p><p>sa Ole.</p><p> Vi har ftt ein ny elev,</p><p>sa Vivi.</p><p> Eg har ftt ny tann,</p><p>sa Ivo.</p><p>Fr du les</p><p> Bruk BO Les teksten tre </p><p>gonger</p><p>18. augustMYKJE NYTTVi har nytt rom,sa Ida.Vi gr i</p></li><li><p>17bror heller ikkje mann</p><p> Eg har ftt ny bror,</p><p>sa Ole.</p><p> Eg har ftt ny mann,</p><p>sa Mona.</p><p> Vil de sj?</p><p> , sa Ida.</p><p> Han har ikkje hr.</p><p> Det har ikkje</p><p>bror min heller, sa Ole.</p><p> 1 Kva er nytt i 2A? 2 Kva er nytt i klassen dykkar?</p><p> 3a Finn tre ord i teksten som har to like bokstavar ved sida av </p><p>kvarandre. Skriv dei.</p><p> b Skriv tre ting som er nye i klassen dykkar.</p></li><li><p>18</p><p>Eg, deg, meg</p><p>Eg er liten og grbrun.</p><p>Eg spring nr eg ser deg.</p><p>Peik p meg.</p><p>Eg str i stova.</p><p>Hygg deg, og spel p meg!</p><p>Peik p meg.</p><p> finne og bruke orda eg, deg, meg</p><p>Ml</p><p>eg, deg, meg</p><p>Skriv tre setningar der de </p><p>bruker eg, deg, meg.</p><p>Les teksten ovanfor.</p><p>Kor mange gonger str det</p><p> eg?</p><p> meg?</p><p> deg?</p><p>Eg kan</p><p> skrive setningar der eg bruker eg, deg, meg</p></li><li><p>eg kan</p><p>19flgjer med frst gonger gy leseleksa vaksen</p><p> lese saman med ein vaksen</p><p>Tobias sit saman med Helene.</p><p>Han skal trene p leseleksa.</p><p>Frst les Helene teksten hgt.</p><p>Tobias flgjer med i teksten</p><p>medan Helene les.</p><p>S les Tobias og Helene</p><p>teksten i kor.</p><p>Det synest Tobias er gy.</p><p>No skal Tobias lese leine.</p><p>To gonger les han.</p><p>Det blir tre gonger i alt!</p><p>eg kan</p><p> lese minst tre ord p fargelinja</p><p> lese leseleksa saman medein vaksen</p></li><li><p>20 Brann brd klipp mamma ord pappa</p><p>Ord med B og b</p><p> Klipp ut ord med B og b,</p><p>sa Mona.</p><p>Vivi klipper og klipper.</p><p> Sj, seier pappa.</p><p> No kan eg ikkje</p><p>bake brd.</p><p> Sj, seier mamma.</p><p> No veit eg ikkje om</p><p>Brann vann.</p><p> Sj, seier Kasper.</p><p> No kan eg ikkje lese</p><p>om Bamse.</p><p>Fr du les</p><p> Bruk BO Lag eg ser-setningar</p></li></ul>