ZESTAW PODRCZNIK“W LUB MATERIA“W .10. Maszyny elektryczne E.Goli„ska â€‍Maszyny elektryczneâ€‌

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZESTAW PODRCZNIK“W LUB MATERIA“W .10. Maszyny elektryczne E.Goli„ska...

ZESTAW PODRCZNIKW LUB MATERIAW

EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAY WICZENIOWE,

OBOWIZUJCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W ZESPOLE SZK TECHNICZNYCH

W GORLICACH

Podrczniki do klas I Branowej Szkoy I Stopnia w zawodzie mechanik

pojazdw samochodowych, kierowcy mechanika i fryzjera zostan podane

w terminie pniejszym.

KLASA I TZ technik pojazdw samochodowych

Lp. Nazwa przedmiotu Podrcznik

1. Jzyk polski

M. Chmiel , E. Kostrzewa Ponad sowami. Zakres

podstawowy i rozszerzony. Kl. I cz. 1 Nowa Era

M. Chmiel, A. Rwny Ponad sowami zakres

podstawowy i rozszerzony kl. I cz. 2 Nowa Era

2. Jzyk angielski T. Falla, P. Davies New Matura solutions Elementary

Oxford

3. Jzyk niemiecki K. uniewska, Z. Wsik, M. Zagrna Alles klar 1

WSiP

4. Historia S. Roszak, J. Kaczkow Pozna przeszo Wiek XX

zakres podstawowy Nowa Era

5. Wiedza o spoeczestwie A. Janicki W centrum uwagi zakres podstawowy

Nowa Era

6. Wiedza o kulturze M. Bokiniec i inni Spotkanie z kultur Nowa Era

7. Matematyka W. Babiaski, L Choko, D. Ponczek Matematyka 1.

zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era

8. Fizyka Red. M. Fiakowska, wiat fizyki zakres podstawowy

ZamKor

9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia

zakres podstawowy Nowa Era

10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jele ,S. Czachorowski

Biologia na czasie Zakres podstawowy Nowa Era

11. Geografia R. Uliszak, K. Wiederman Oblicza geografii zakres

podstawowy Nowa Era

12. Informatyka A.Gaweek Informatyka. Zakres podstawowy. Seria.

Odkrywamy na nowo. Operon

13. Edukacja dla bezpieczestwa M. Goniewicz, A.N. Kowal-Nowak, Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczestwa seria odkrywamy na nowo. Operon

14. Religia J. Szpet, D. Jackowiak Moje miejsce w kociele. Kl.

I Wydawnictwo wity Wojciech

15. Matematyka rozszerzona W. Babiaski, L Choko, D. Ponczek Matematyka 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era

16. Bezpieczestwo pracy D. Stpniewski Bezpieczestwo pracy w warsztacie

samochodowym. WK

17. Podstawy konstrukcji

maszyn

K.Grzelak, J.Telega, J.Torzewski Podstawy

konstrukcji maszyn WSiP

18. Silniki pojazdw

samochodowych

M.Karczewski, L.Szczch, G. Trawiski Silniki

pojazdw samochodowych. Podrcznik do nauki

zawodu WSiP

19. Podwozia i nadwozia

pojazdw samochodowych

P.Fundowicz Podwozia i nadwozia pojazdw

samochodowych WSiP

KLASA II TZ technik pojazdw samochodowych

Lp. Nazwa przedmiotu Podrcznik

1. Jzyk polski

M. Chmiel Ponad sowami zakres podstawowy

i rozszerzony kl. I cz. 2 Nowa Era

M. Chmiel, A. Rwny Ponad sowami zakres

podstawowy i rozszerzony kl. II cz. 1 Nowa Era

2. Jzyk angielski T. Falla, P. Davies New Matura solutions

Oxford - pre intermediate

3. Jzyk niemiecki K. uniewska, Z. Wsik, M. Zagrna Alles klar

1 WSiP

4. Podstawy przedsibiorczoci Z. Makiea, T Rachwa Krok

w przedsibiorczo. Nowa Era

5. Matematyka

W. Babiaski, L Chako, D. Ponczek

Matematyka 1. Zakres podstawowy i

rozszerzony. Nowa Era

W. Babiaski, L Chako, J. Czarnowska, G.

Janocha Matematyka 2. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

6. Religia

J. Szpet, D. Jackowiak Moje miejsce w

wiecie.

Kl. 2. Wydawnictwo wity Wojciech

7. Fizyka rozszerzona

M. Fiakowska, B. Sagnowska, J. Salach Z

fizyk w przyszo zakres rozszerzony, Wyd.

Zamkor Cz. 1

8. Matematyka rozszerzona

W. Babiaski, L Chako, D. Ponczek

Matematyka 1. zakres podstawowy i

rozszerzony Nowa Era

W. Babiaski, L Chako, J. Czarnowska, G.

Janocha Matematyka 2. zakres rozszerzony

Nowa Era

9. Historia i spoeczestwo-

przedmiot uzupe

I.Janicka, Pozna przeszo. Ojczysty Panteon i

ojczyste spory. Nowa Era

10. Podstawy konstrukcji maszyn K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski Podstawy

konstrukcji maszyn cz. 1 i 2. Wyd. WSiP

11. Silniki pojazdw samochodowych M.Karczewski Silniki pojazdw

samochodowych WSiP

12. Podwozia i nadwozia pojazdw

samochodowych

P.Fundowicz Podwozia i nadwozia pojazdw

samochodowych WSiP

13.

Elektryczne i elektroniczne

wyposaenie pojazdw

samochodowych

K. Pacholski Elektryczne i elektroniczne

wyposaenie Pojazdw samochodowych cz. 1.

Wyd. WK

14. Przepisy ruchu drogowego H. Prchniewicz Podrcznik kierowcy B

IMAGE

KLASA III TZ technik pojazdw samochodowych

Lp. Nazwa przedmiotu Podrcznik

1. J. polski

M. Chmiel , E. Mirkowska-Treugutt, A. Rwny

Ponad sowami zakres podstawowy i rozszerzony kl.

II cz. 2 Nowa Era

2. J.angielski T. Falla, P. Davies Matura Solutions pre

intermediate. Oxford

3. J.niemiecki K. uniewska, Z. Wsik, M. Zagrna Alles klar 2

.WSiP

4. Matematyka

W. Babiaski, L.Chako, J. Czarnowska, J.

Wesoowska Matematyka 3 Zakres rozszerzony.

Nowa Era

W. Babiaski, L.Chako, J. Czarnowska, G.Janocha

Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Nowa Era

5. Religia Moje miejsce w rodzinie Kl. 3 Wyd. wity

Wojciech

6. Fizyka rozszerzona

M. Fiakowska, B. Sagnowska, J. Salach Z fizyk w

przyszo. Zakres rozszerzony. Wyd. Zamkor Cz. 1

i 2.

7. Matematyka rozszerzona

W. Babiaski, L.Chako, J. Czarnowska,

J.Wesoowska Matematyka. Zakres rozszerzony. Kl.

2,3. Nowa Era

8. Historia i spoeczestwo-p.

uzup. I. Janicka, Pozna przeszo. Nowa Era Kolejne czci podrcznika po uzgodnieniu z nauczycielem

9. Podwozia i nadwozia

pojazdw samochodowych

P. Fundowicz Podwozia i nadwozia pojazdw

samochodowych. WSiP

10.

Elektryczne

i elektroniczne wyposaenie

pojazdw samochodowych

K. Pacholski Elektryczne i elektroniczne

wyposaenie pojazdw samochodowych Cz. 2. WK

11. Organizacja i zarzdzanie

przedsib. samochodowym

S. Kowalczyk Organizacja i zarzdzanie

przedsibiorstwem samochodowym WSiP

KLASA IV TZ technik pojazdw samochodowych

Lp. Nazwa przedmiotu Podrcznik

1. J. polski

M. Chmiel , E. Mirkowska-Treugutt, A. Rwny

Ponad sowami zakres podstawowy i

rozszerzony

kl. III Nowa Era

2. J. angielski T. Falla, P. Davies Matura Solutions pre

intermediate. Oxford

3. J. niemiecki K. uniewska, Z. Wsik, M. Zagrna Alles klar

2. WSiP

4. Matematyka

W. Babiaski, L.Chako, J. Czarnowska, J.

Wesoowska Matematyka 3 Zakres rozszerzony.

Nowa Era

5. Religia Ks. W. Szewczyk Przygotowanie do

maestwa Michalineum

6. Jzyk niemiecki zawodowy

Jzyk niemiecki zawodowy w brany

mechanicznej

i samochodowej. WSiP

7. Fizyka rozszerzona

M. Fiakowska, B. Sagnowska, J. Salach Z

fizyk

w przyszo zakres rozszerzony Cz. 2. ZamKor

8. Matematyka rozszerzona

W. Babiaski, L.Chako, J. Czarnowska, J.

Wesoowska Matematyka Zakres rozszerzony.

Kl.2,3. Nowa Era

9. Historia i spoeczestwo-p. uzup. Janicka, Pozna przeszo. Nowa Era Kolejne czci podrcznika po uzgodnieniu z nauczycielem

10.

Organizowanie i nadzorowanie

obsugi pojazdw

samochodowych

S. Kowalczyk Nadzorowanie obsugi pojazdw

samochodowych Kwalifikacja M.42.1

KLASA I TZ technik elektryk

Lp. Nazwa

przedmiotu Podrcznik

1. Jzyk polski

M. Chmiel , E. Kostrzewa Ponad sowami zakres

podstawowy

i rozszerzony kl. I cz. 1 Nowa Era

M. Chmiel, A. Rwny Ponad sowami zakres podstawowy

i rozszerzony kl. I cz. 2 Nowa Era

2. Jzyk angielski T. Falla, P. Davies New Matura solutions Oxford

3. Jzyk niemiecki K. uniewska, Z. Wsik, M. Zagrna Alles Klar

1 WSiP

4. Historia S. Roszak, J. Kaczkow Pozna przeszo Wiek XX zakres

podstawowy Nowa Era

5. Wiedza o

spoeczestwie Janicki W centrum uwagi zakres podstawowy Nowa Era

6. Wiedza o kulturze M. Bokiniec i inni Spotkanie z kultur Nowa Era

7. Matematyka W. Babiaski, L Chako, D. Ponczek Matematyka 1. Zakres

podstawowy i rozszerzony. Nowa Era

8. Fizyka Red. M. Fiakowska, wiat fizyki. Zakres podstawowy.

Zamkor

9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia. Zakres

podstawowy. Nowa Era

KLASA II TZ technik elektryk

10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jele ,S. Czachorowski Biologia

na czasie. Zakres podstawowy. Nowa Era

11. Geografia R. Uliszak, K. Wiederman Oblicza geografii. Zakres

podstawowy. Nowa Era

12. Informatyka A. Gaweek Informatyka. Zakres podstawowy. Seria-

Odkrywamy na nowo. Operon

13. Edukacja dla

bezpieczestwa M. Goniewicz, A.N. Kowal-Nowak, Z. Smutek Edukacja dla bezpieczestwa Seria Odkrywamy na nowo. Operon

14. Religia J. Szpet, D. Jackowiak Moje miejsce w kociele. Kl. I

Wydawnictwo wity Wojciech

15. Matematyka

rozszerzona