27
8/16/2019 Zgodovina geomorfologije http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 1/27 KRATKA ZGODOVINA GEOMORFOLOGIJE 

Zgodovina geomorfologije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 1/27

KRATKA ZGODOVINA

GEOMORFOLOGIJE 

Page 2: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 2/27

KRATKA ZGODOVINA GEOMORFOLOGIJE

Mlada veda, začela v 2. polovici 18. stoletja. 

3 glavni razlogi za pozen začetek: 

1. V renesansi oživljeno zanimanje za antiko ni prineslo na tempodročju nič novega, saj so bili stari Grki predvsem filozofi 

2. Prevlada avtoritete Biblije v Evropi (svet je star le ok. 6000 let)

3. Spreminjanje površja in delovanje geomorfnih procesov je težkoneposredno opazovati zaradi "počasnosti" in univerzalnosti. 

Page 3: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 3/27

STARI GRKI

Filozofi in logiki, v naravoslovju šibki,saj niso znali preiti od teorije do

razumevanja površja. 

Svet je stvaritev in zabaviščni parkbogov z Olimpa.

3 načela, pomembna še danes: 

1. Vesolje je večno, čas je neskončen(dovolj časa za delo naravnihprocesov)

2. Denudacija je realnost (reke odnašajogradivo v morje)

3. Snov je neuničljiva, le spreminjaobliko

Načeli 2 in 3 v konfliktu, zato uvedli

misel o cikličnem spreminjanjupovršja 

Page 4: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 4/27

Najbolj 'geomorfološki' citat iz Iliade (knjiga XI, 492-495):

»Kakor kadàr hudournik, od zimskih vodá prenarasel, 

dere z goré v dolino, a dež ga Zeusov napaja, 

silo posekanih hrastov pa silo izdrtih boróvcev 

vase pobira pa silo gramóza nabruha v morje:« 

Page 5: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 5/27

RIMLJANI

Izraziti praktiki, odlični graditelji kanalov, akvaduktov, cest. 

Page 6: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 6/27

RENESANSA (ok. 1350 do ok. 1600)

Oživitev zanimanja za antični svet, razcvet zanimanja za naravo. 

Vse obvladovala ideja o stvarjenju sveta -- dobesedno tolmačenje Biblije 

Ni bil problem v Bibliji, temveč v kratkem času, ki so ga imeli naravni procesi na

razpolago za oblikovanje sedanjega površja.

Nadškof James USSHER (1581--1656): Kdaj nastal svet?

"Nebo in zemlja, središče in okolica, sta bila ustvarjena v istem trenutku časa, in 

oblaki, polni vode, ter človek so bili ustvarjeni 23. oktobra 4004 (na kopijah 

napačno 26. oktobra) pred Kristusovim rojstvom ob 9. uri zjutraj.” 

Vesoljni potop po njem trajal od 7. decembra 2349 do 6. maja 2348 pr. Kr.

Ker to vključeno v komentarje k mnogim izdajam biblije (prvič 1701), se na

široko razširilo po svetu. 

Page 7: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 7/27

NEPTUNISTI in ABRAHAM GOTTLOB WERNER (1749 –1817)

Univerzalni ocean, v katerem se

odlagale kamnine:

 – najprej primarne

 – prehodne (sekundarne)

 – iz njih nastale terciarne

 – vulkanske

Površje nastalo deloma spodmorsko akumulacijo in

erozijo, večinoma ob hitrem

izginotju oceanov.

Page 8: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 8/27

PLUTONISTI in JAMES HUTTON (1726 –97) 

Granit in vulkanske kamnine

nastali s taljenjem zaradivročine. Na površje so jih 

dvignile sile, ki delovale od

spodaj.

Za geomorfologijo ključno Huttonovo delo Theory of

the Earth (1788).

Sedanjost je ključ do preteklosti: 

Zemeljsko površje je neprestano 

spreminjajoče se zaporedje oblik. 

"Ni dokazov za začetek – nič ne kaže 

na konec."

Page 9: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 9/27

Zgoraj: diskordanca pri Jedhburgu,

spodaj diskordanca na rtu Siccar Point

Page 10: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 10/27

JOHN PLAYFAIR (1748 –1819) 

Delo

Illustrations of the Huttonian Theory of

the Earth (1802)

Poenostavil in na razumljiv način nanovo napisal Huttonovo delo

Page 11: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 11/27

NASTANEK MODERNE GEOMORFOLOGIJE

Nastala ob vrhuncu neptunistov

na osnovi opazovanj v naravi.Glavni bili italijanski in francoski

inženirji, ki so poznali učinkerečne erozije in akumulacije.

Jean-Baptiste de LAMARCK(1744  – 1829) dokazal:

 – da so reke izoblikovale

gorovja iz prvotne ravnine,

 – biblijska kronologija ne more

pojasniti stvarnega stanja v

naravi

Page 12: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 12/27

KATASTROFISTI in baron GEORGE CUVIER (1769 –1832) 

 – zoolog, začetnik paleontologije 

Na osnovi diskordanc, fosilov idr.

dokazoval, da bilo več velikih 

katastrof, zadnja vesoljni potop

(2348 pr. Kr.)

Ob koncu potopa so se oceani

umaknili, deroče vode izdelale 

sedanje oblike.

Od takrat izraza diluvij in aluvij (ne

uporabljamo več) 

DILUVIJ iz lat. diluvium = poplava

(vesoljni potop) -- temu pripisovali

grobe sedimente (ledeniški nanosi) 

ALUVIJ iz lat. alluvio = naplavina

(finejši rečni nanosi po vesoljnem 

potopu)

Page 13: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 13/27

AKTUALISTI ali UNIFORMISTI ter CHARLES LYELL (1797 –1875) 

Knjiga Principles of Geology (1830 –32)

Z množico argumentov dokazal postopno

spreminjanje površja, predvsem z

denudacijo in erozijo.

“Vse nekdanje spremembe organskih in

neorganskih stvaritev je moč pripisatineprekinjenemu zaporedju fizikalnih

dogodkov, ki jih določajo danes veljavne 

zakonitosti.” 

4 vidiki uniformizma:

1. uniformnost zakonitosti

2. uniformnost procesov

3. uniformnost intenzivnosti procesov

4. uniformnost stanja

Page 14: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 14/27

Jean-Louis Rodolphe AGASSIZ (1807 –73) 

• Dokazal, da bila v preteklosti

ledena doba (delo Études sur

les glaciers, 1840).

Andrew Crombie Ramsay(1814 –91) dokazal, da je bilo

več ledenih dob in da so

ledeniki delovali tudi

erozijsko, ustvarili mdr.

 jezerske kotanje

• (On the glacial origin ofcertain lakes in Switzerland,

the Black Forest, Great

Britain, Sweden, North

Amerika and elsewhere,

1862).

Page 15: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 15/27

OSVAJANJE DIVJEGA ZAHODA IN GEOMORFOLOGIJA 

S prodiranjem belcev v ogromna

območja zahodno od Apalačev 

potekale tudi velike znanstvene

odprave, na katerih odkrivali

povsem nove reliefne oblike

(npr. Grand Canyon ob reki

Colorado), podrobna poročila zodprav pa so omogočiladokončno uveljavitev spoznanjo dominantnem fluvialnem

preoblikovanju površja. 

Med mnogimi velikimiraziskovalci – pionirji sta bila

najpomembnejša: 

Page 16: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 16/27

2. John Wesley POWELL (1834 –1902) 

Direktor Ameriškegageološkega zavoda (1881–92)

in Smithsonove ustanove v

Washingtonu (1879 –1902).

• Njegovo glavno delo

Exploration of the ColoradoRiver of the West and Its

Tributaries (1875) – avtor

koncepta erozijske baze

Veteran ameriškedržavljanske vojne in tudietnolog (Introduction to the

Studies of Indian Languages,

1877)

Page 17: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 17/27

1. Grove Carl GILBERT (1843 –1918) 

Njegovo glavno delo Report onthe Geology of the Henry

Mountains (1877)

V geomorfologijo uvedel

koncept dinamičnegaravnovesja:

 – oblike so rezultat ravnovesja

med procesi, ki jih ustvarjajo,

kamninsko zgradbo in

geološkimi strukturami, nakaterih nastajajo.

Page 18: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 18/27

WILLIAM MORRIS DAVIS (1850 –1934) 

Teorija o cikličnem razvoju reliefa:

 – hiter tektonski dvig površja, nato dolgo 

obdobje stabilnosti, ko se površje razvija v 

fazah: mlada, zrela in stara, za vsako fazo

značilne določene oblike. 

Davis to naredil za površje v humidnem 

zmerno toplem pasu, kasneje dodali še:  – aridni ciklus (Emmanuel de Martonne,

1873 –1955)

 – kraški ciklus (Jovan Cvijić, 1865–1927)

 – aridni ciklus.

Davisov vpliv v Evropi je bil tako močan, daše danes prisoten, tudi v slovenski

geomorfologiji.

Več člankov o Davisu in njegovi teoriji v

Geografskem zborniku 41 (2001).

Page 19: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 19/27

WALTHER PENCK (1888 –1923) 

Zelo nasprotoval Davisovi ideji o erozijskem ciklusu,

zlasti hipotezi o dolgotrajnem tektonskem mirovanju

po dvigu površja. 

Nasprotno od Davisa je trdil, da je izoblikovanost

površja bistveno odvisna od tektonskega dviganja:

• ali jakost dviganja narašča, • ali se jakost dviganja zmanjšuje 

• ali je jakost dviganja enakomerna

Cazadero/Walther Penck (6658 m)

Page 20: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 20/27

DENUDACIJSKA KRONOLOGIJA

• Ker po Davisu bilo v geološki zgodovini več erozijskih ciklusov, so

začeli povsod iskati sledove starejših uravnav (predvsem v Franciji inVB).

• Hipotezo o istočasnem evstatičnem nihanju morske gladine kmalu ovrgli(iskali skladnost med uravnavami po vsem svetu). Uravnave sprva

razlagali z morskim uravnavanjem, ko se kontinenti dvigali.

• Kasneje ostanke starejših uravnav skušali uporabiti za rekonstrukcijotektonskega dviganja Alp (pri nas npr. Franz Kossmat, Ivan Rakovec,

Hermann Winkler von Hermaden, Anton Melik).

• Pri nas so geografi vse do 60. let intenzivno proučevali slemenske

nivoje.

Page 21: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 21/27

KLIMATSKA GEOMORFOLOGIJA

• Širjenje proučevanja izven zmerno toplega pasu pokazalo velikeklimatsko pogojene razlike v površju. 

• Glavni geomorfologi:

• 1. Julius BÜDEL (Das System der klimatischen Morphologie, 1950)• 2. Jean TRICART in André CAILLEUX (Introduction a la géomorphologie

climatique, 1955)

• 3. Pierre BIROT (Le cycle d'érosion sur les different climats, 1960) 

• Hkrati ugotovili, da na istem območju ostanki površja iz različnihklimatskih obdobij v preteklosti.

• Pri nas glavni klimatski geomorfolog Milan ŠIFRER.

Page 22: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 22/27

KVANTITATIVNA GEOMORFOLOGIJA

• Po 1930 nove in nove metode merjenja. To se še stopnjevalo v 80. letih zosebnimi računalniki, tako da se v svetu zdaj samo meri: 

• 1. morfometrične analize (geografski informacijski sistemi, geomorfološkokartiranje)

• 2. ugotavljanje povezav med geomorfnimi procesi in oblikami

• 3. povezanost med geomorfnimi procesi idr. dejavniki okolja (npr. globalno

spreminjanje okolja)

Page 23: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 23/27

RAZVOJ GEOMORFOLOGIJE V SLOVENIJI

• Tradicionalno v okviru geografije, v geologiji do nedavna le pomožna veda. 

• Najprej strukturna geomorfologija v okviru geološkega kartiranja v Avstro-

Ogrski:

• 1. Franz KOSSMAT z Dunaja (1871 –1938)

• 2. Marko Vincenc LIPOLD iz Mozirja (1816 –1883) – prvi slovenski geolog

• 3. Franz HERITSCH iz Gradca (1882 –1945)

• 4. Friedrich TELLER iz Karlovih Varov (1852 –1913)

• Prvo geomorfološko sintezo podal ANTON MELIK (1890 –1966) v knjigi

Slovenija (1. izdaja 1935 –36, 2. izdaja 1963) in to doslej edina sinteza v

slovenščini, poleg krajše sinteze Jožeta RUSA (1888 –1945) z naslovom:

Slovenska zemlja. Kratka analiza njene zgradnje in izoblike (1924), ki se niuveljavila.

• Med obema svetovnima vojnama veliko proučeval ARTHUR WINKLER 

(pozneje VON HERMADEN) iz Gradca. Glavno delo: Geologisches

Kräftespiel und Landformung (1957). 

Page 24: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 24/27

PO 2. SVETOVNI VOJNI

• 1. ODDELEK ZA GEOGRAFIJO na Univerzi v Ljubljani (nastal 1919 kot

katedra za geografijo)

• 2. INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA v Postojni (ustanovljen 1947) na

osnovi italijanskega Državnega speleološkega inštituta (ust. 1929). 

3. INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO SAZU (ustanovljen 1949), zdaj Geografskiinštitut Antona Melika 

• Glavna preučevanja izven krasa:

• 1. slemenskih nivojev in uravnav

2. pleistocenske poledenitve• 3. kvartarnih sedimentov

• 4. poplavnih področij 

• 5. Od 1999 deluje GEOMORFOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, ki je od 2001

tudi član Mednarodnega geomorfološkega združenja 

Page 25: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 25/27

V krasoslovju: 

• Silovit razcvet

krasoslovja, ki pomembentudi v svetovnem merilu,mdr. geografi

• Ivan GAMS,

• Peter HABIČ,• France HABE,

•Andrej KRANJC,

• Andrej MIHEVC,

• Tadej SLABE,

• geolog FranceŠUŠTERŠIČ. 

Page 26: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 26/27

Page 27: Zgodovina geomorfologije

8/16/2019 Zgodovina geomorfologije

http://slidepdf.com/reader/full/zgodovina-geomorfologije 27/27