21

Zgodovina psihologije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Delo pomeni razpravo o zgodovini psiholoških pojmovanj skozi vsa dokumentirana obdobja, zajema torej predznanstveno, filozofsko in znanstveno preteklost psihologije, vključno s pregledom psiholoških pojmovanj v drugih kulturah in pregledom aktualnega stanja psihologije v svetu in pri nas. Namenjeno je študentom psihologije kot obvezna literatura, sicer pa je primerno za vse, ki jih zanima historični vidik psihologije in zgodovinsko pomembne usmeritve v psihologiji.

Citation preview

Page 1: Zgodovina psihologije
Page 2: Zgodovina psihologije
Page 3: Zgodovina psihologije
Page 4: Zgodovina psihologije
Page 5: Zgodovina psihologije
Page 6: Zgodovina psihologije
Page 7: Zgodovina psihologije
Page 8: Zgodovina psihologije
Page 9: Zgodovina psihologije
Page 10: Zgodovina psihologije
Page 11: Zgodovina psihologije
Page 12: Zgodovina psihologije
Page 13: Zgodovina psihologije
Page 14: Zgodovina psihologije
Page 15: Zgodovina psihologije
Page 16: Zgodovina psihologije
Page 17: Zgodovina psihologije
Page 18: Zgodovina psihologije
Page 19: Zgodovina psihologije
Page 20: Zgodovina psihologije
Page 21: Zgodovina psihologije