Živočichové žijící v lese - podzim

  • View
    114

  • Download
    28

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Živočichové žijící v lese - podzim. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Živočichové žijící v lese - podzim

Spoleenstv les listnat a smen

ivoichov ijc v lese - podzim

P_034_Rozmanitost prody_ivoichov ijc vlese podzimAutor: Mgr. Pavla Fridrichov

kola: Zkladn kola Sluovice, okres Zln, pspvkov organizaceRegistran slo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025Nzev projektu: Modernizace vuky na Z Sluovice, Frytk, Kaava a VelehradTento projekt je spolufinancovn z Evropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu esk republiky.Anotace:

Digitln uebn materil je uren pro seznmen se ivoichy naich les. Je soust tematickho okruhu Rozmanitost prody.Materil je v souladu s osnovami vyuovacho pedmtu Prodovda a VP pro zkladn vzdlvn Z Sluovice, rozvj, podporuje, provuje a vysvtluje uivo ivoichov naich les.Je uren pro pedmt prodovda, 4. ronk.Tento materil vznikl jako doplujc materil k uebnici: TIKOV, Vra. lovk a jeho svt: prodovda pro 4. ronk. Ilustrace Hana Berkov, Alena Baisov. Brno: Nov kola, c2010, 2 sv. Duhov ada. ISBN 978-80-7289-212-9. ivoichov ijc v lese - podzim[1]

Podzim vlese

Listy strom se zbarvuj erven, lut, oranov a hnd.Ze strom opadvaj listy.Dozrvaj plody strom, ke, rostlin. Slou jako potrava pro lesn zv (aludy, katany.).Rostou houby.

[5]

Pro na podzim mn listy strom svoji barvu?

Zelen barvivo vlistech chlorofyl odpovd za vivu strom. Na jae a vlt jeho barva tak intenzivn, e pln pekryje lut barvy. Na podzim se, ale do kmene a vtv vrac zpt chlorofyl. A lut barva zan vystupovat.

[2]

[3]

ivoichov na podzim vleseNkter zvata si pipravuj zsoby potravy na zimu a vytven si tukovou vrstvu. Ukldaj se kzimnmu spnku. Sniuj tlesnou teplotu bhem spnku, zpomaluj svj tep a dech (jeci, sviti, jezevci, plazi, netopi.).Na jih do teplch krajin odltaj sthovav ptci za teplem (husy, pi, vlatovky.).Les je domovem pro mnoho lesnch ivoich a poskytuje jim kryt ped lesnmi nepteli.

[6]

[7]

[8]

[9]Les je domovem a toitm pro mnoho lesnch ivoich.

Mravenec lesnchrnn ivoichobydl (mravenit) si stav zvtv, jehliiv se hmyzem, zbytky tl uhynulch ivoich, rostlinamini kdce, pomh kochran lesa

[10]Lkorout smrkovjeho larvy se iv lkem strom, pod krou tvo chodbikykdce, kter napad pokozen, nemocn stromypokozen stromy se mus pokcet a split

[11]Prase divokm rdo bahnit mstaveraveciv se lesnmi plody, konky, obojivelnky a hraboivyrv rypkem rzn hlzy, larvy a kukly hmyzusudokopytnklovn zv

[12]Jelen lesn bloravecije vlesch i na loukchiv trvou, bylinami, lesnmi plody, vtvemi sudokopytnkvyskytuje se vhorch a ve poloench leschsamci maj parohy, kter na konci zimy shazujlovn zv

[13]Srnec obecnije na polch, loukch, v lesebloravec, pevkavec, iv se bylinamisudokopytnkpat mezi lovnou zvsamec m krtk parky, kter na podzim shazujesamice parky nem

[14]Veverka obecnhlodavec a veraveciv se aludy, oky, bukvicemi, semeny iek,hmyzem, vejci, ptami mlatyzsoby na zimu si zahrabv pod zemije na stromech, dobe po nich plhrovnovhu pi skocch j pomh udrovat huat ocas

[15]Kuna lesnlasicovit elmaije vdutinch stromdobe plhveravecveer a vnoci si hled potravuiv se malmi savci, pky, hmyzem, bami, ale i rznmi plody

[16]Jezevec lesnkunovit elmaveraveciv se hmyzem, hraboi, semen, houbami, konkynon zvevyhrabv si noruperuovanm spnkem sp bhem zimy

[17]Lika obecnpsovit elmadoke i tkatvyhrabv si norumasoravec iv se hlodavci, ptky, bami, hmyzem a lesnmi plodyNemocn liky mohou bt penaeem nebezpen nemoci vztekliny. Nakaen zve je plach. Nepibliovat a nesahat na n!

[18]Zmije obecnjedin jedovat had vRchrnn ivoichlov vnocivyhv se pes den na mtinch, loukch, pasekchklikat tmav ra na heb iv se drobnmi hlodavci, obojivelnky, malmi ptky, hmyzem

[19]Jetrka obecnplaz, m tyi konetinyije na okrajch les a na pasekchm rda such, slunn mstaiv se hmyzem, ervy, plipi napaden se odlom ocsek, kter dorst

[20]Mlok skvrnitobojivelnkije na vlhkch mstechern tlo selutmi skvrnamilov hlavn vnocichrnn ivoich

[21]Ropucha obecnobojivelnkm jedovat pun lzyiv se hmyzem, pli, ervy

[22]Rosnika zelenmal bam skehotav a siln hlasdovede plhat po vtvchzkonem chrnn

[23]Datel ernuiten plhav ptkje hmyzoraviv se larvami brouk, mravencivytesv si zobkem dutinu ve stromech, kde hnzdstl ptk

[24]Kukaka obecnsv vlastn hnzdo si nestavsv vejce klade do hnzd jinch ptkvylhnut mlata jsou rav, asto vytla mlata svho hostitele zjejich hnzda

[25]Jestb lesndravecsiln nohy se zahnutmi drpy, siln zahnut zobkhbit vyr ze svho krytu a provd tok na koist ve velk rychlostichrnn ivoich

[26]OpakovnJak se ron obdob nazvaj?

Kter podzimn msce zn?

Co se dje slisty listnatch strom na podzim?

Jaro, lto, podzim, zima. Z, jen, listopad.Listy se zbarvuj a opadvaj.

OpakovnKter jehlinat strom opadv na zimu?

Jak se pipravuj ivoichov na zimu?

Modn opadav.Dlaj si zsoby jdla na zimu, vytv si tukovou vrstvu na tle a nkte se ukldaj kzimnmu spnku.OpakovnKte ivoichov se pipravuj kzimnmu spnku?

Kam odltaj sthovav ptci?

Kter sthovav ptky zn?

Jeek, netopr, medvd,.Na jih za teplem.Vlatovky, husy, py.OpakovnKter lesn zvata me potkat vlese?

Jestb lesn, lika obecn, jezevec lesn, prase divok, jelen lesn, srnec obecn, veverka obecn, jezevec lesn atd.Pouit zdroje - literatura:TIKOV, Vra.lovk a jeho svt: prodovda pro 4. ronk. Ilustrace Hana Berkov, Alena Baisov. Brno: Nov kola, c2010, 2 sv. Duhov ada. ISBN 978-80-7289-212-9NOV, Stanislav.Prodovda pro tvrt ronk zkladn koly: prodovda pro 4. ronk. 9. vyd. Ilustrace Hana Berkov, Alena Baisov. Praha: SPN, 1991, 159 s. Uebnice pro zkladn koly. ISBN 80-042-5397-0.DANUE KVASNIKOV, Ji Fronk.Prodovda pro 4. ronk zkladn koly: rok v prod. 3., upr. vyd. Ilustrace Hana Berkov, Alena Baisov. Praha: Fortuna, 2001, 159 s. Uebnice pro zkladn koly. ISBN 978-807-1687-610.BAKOV, Boena.Prodovda 4: rok v prod. 1. vyd. Ilustrace Hana Berkov, Alena Baisov. Olomouc: Prodos, 1993, 77 s. Uebnice pro zkladn koly. ISBN 80-858-0615-0.KHOLOV, Helena.Prodovda pro tvrt ronk. Vyd. 1. Ilustrace Kvtoslav Hsek, Jaromr Knotek, Libue Knotkov. Ve: Alter, 1995, 58 s. ISBN 80-857-7534-4.

Pouit zdroje - obrzky:[1] Saut chevreuil.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saut_chevreuil.jpg?uselang=cs[2] Leaf 1 web.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaf_1_web.jpg[3] Eenbruinigherfstblad.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eenbruinigherfstblad.jpg[4] Autumn colors.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autumn_colors.jpg[5] Herbst (MW 2010.11.13.).jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herbst_(MW_2010.11.13.).jpg[6] Hirundo rustica -flying -Chicago -USA-8.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirundo_rustica_-flying_-Chicago_-USA-8.jpg?uselang=cs[7] White Stork (Ciconia ciconia) (5).jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Stork_(Ciconia_ciconia)_(5).jpg[8] Erinaceus europaeus LC0119.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg[9] Badger-badger.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Badger-badger.jpg[10] Mrowka rudnica formica rufa small.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrowka_rudnica_formica_rufa_small.jpg[11] Ips.typographus.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ips.typographus.jpg

Pouit zdroje - obrzky:[12] Wild Boar Habbitat 3.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wild_Boar_Habbitat_3.jpg [13] Red Deer Stag.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Deer_Stag.jpg[14] Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg[15] Eichhrnchen Dsseldorf Hofgarten edit.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-25]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eichh%C3%B6rnchen_D%C3%BCsseldorf_Hofgarten_edit.jpg[16] Martes martes crop.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-29]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martes_martes_crop.jpg[17] 'Honey' the badger.jpg. In:Wikimedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-29]. Dostu