of 59 /59
Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy biochemie KBC/BCH Metabolismus nukleotidů

Základy biochemie KBC/BCHibiochemie.upol.cz/WebGraphics/biochemie/download/Modul-08A.pdf · Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Základy biochemie KBC/BCHibiochemie.upol.cz/WebGraphics/biochemie/download/Modul-08A.pdf ·...

 • Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu

  CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

  a státním rozpočtem České republiky.

  Základy biochemie KBC/BCH

  Metabolismus nukleotidů

 • Metabolismus nukleotidů

  • Osnova • Syntéza purinových ribonukleotidů • a. Syntéza adeninových a guaninových ribonukleotidů • b. Kontrola biosyntézy purinových nukleotidů • c. Recyklace purinů • Syntéza pyrimidinových nukleotidů • a. Syntéza uridinmonofosfátu • b. Syntéza uridintrifosfátu a cytidintrifosfáttu • c. Regulace biosyntézy pyrimidinových nukleotidů • Tvorba deoxyribonukleotidů • Tvorba thyminu • Odbourávání nukleotidů • a. Katabolismus purinů • b. Dráha močové kyseliny • c. Katabolismus pyrimidinů 2

 • Struktura purinu a pyrimidinu

  N

  N

  N

  N

  H

  N

  N

  Purin Pyrimidin

  1

  23

  4

  56

  78

  9

  5

  61

  2

  34

  3

 • Ribosa a 2-deoxyribosa

  OH HO

  OH

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  D-Ribosa

  123

  4

  5

  OH HO

  OH

  H

  H

  H

  OH

  CH2

  H

  2-D-Deoxyribosa

  123

  4

  5

  4

 • b-N-glykosidová vazba. Vazby se účastní uhlík C1´

  N

  N

  N

  N

  NH2

  OH O

  HH

  OH

  CH2

  H H

  b-N-Glykosidová

  vazba

  5

 • Ribonukleotid a deoxyribonukleotid Nukleosid = báze + pentosa

  Nukleotid = báze + pentosa + fosfát

  O

  Báze

  O

  OH

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P

  5´-Ribonukleotid

  1´2´3´

  OH

  Báze

  O

  OH

  H

  H

  H

  O

  CH2

  H

  O3P

  3´-Deoxyribonukleotid

  1´2´3´

  5´2-

  2-

  6

 • Názvy a zkratky bází nukleových kyselin, nukleosidů a nukleotidů

  7

 • Biosyntéza purinových ribonukleotidů

  • Nukleotidy jsou fosforečné estery pentos (ribosy nebo deoxyribosy), ve kterých je purinová nebo pyrimidinová báze vázána na uhlík C1´sacharidu.

  • V roce 1948 John Buchanan dělal pokusy s holuby, které krmil různými sloučeninami - značené izotopy a zjišťoval pozici značených atomů ve vylučované močové kyselině.

  • Buchananovy závěry:

  N

  H

  C

  N

  NC

  CC N

  C

  Amidoskupina

  glutaminu

  1

  23

  4

  56

  78

  9Formiát

  Aminoskupina

  aspartátu Formiát

  Glycin

  HCO3

  -

  8

 • Schéma biosyntézy IMP, ATP, GTP, dATP a dGTP

  9

 • Inosinmonofosfát (IMP) – prekurzor AMP a GMP

  O

  N

  O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  H

  NH

  N

  N

  O

  PO-

  O

  O-

  Hypoxanthin

  Inosinmonofosfát (IMP)

  10

 • Jednotlivé kroky biosyntézy inosinmonofosfátu

  • 1.Výchozím materiálem je produkt pentosafosfátové dráhy a-D-ribosa-5-fosfát, která se aktivuje ATP na 5-fosforibosyl-a-pyrofosfát (PRPP).

  • 2.Vstup atomu N9 purinu reakcí PRPP s Gln. Dochází k inverzi konfigurace na b. Kontrolní krok biosyntézy – současná hydrolýza PPi!! Vznik b-5-fosforibosylaminu (PRA).

  • 3.Vstup purinových atomů C4, C5 a N7. Atomy vstupují ve formě Gly na PRA za tvorby glycinamidribotidu (GAR).

  • 4.Vstup purinového atomu C8. Volná aminoskupina GAR je formylována N 10-formyl-THF za tvorby formylglycinamidribotidu (FGAR).

  • 5.Vstup purinového atomu N3. Vstupuje ve formě Gln za účasti ATP ADP + Pi.

  • 6.Tvorba imidazolového kruhu purinu. Intramolekulární kondenzace za účasti ATP tvoří 5-aminoimidazolribotidu (AIR).

  • 7.Vstup C6 atomu purinu. Vstupuje jako HCO3- za katalýzy AIR

  karboxylasy a vzniku karboxyaminoimidazolribotidu (CAIR).

  11

 • Jednotlivé kroky biosyntézy inosinmonofosfátu (IMP)

  • 8.Vstup N1 atomu purinu. Vstupuje formou aminoskupiny Asp za účasti ATP ADP + Pi a tvorby 5-aminoimidazol-4-(N-sukcinylokarboxamid)- ribotidu (SAICAR).

  • 9.Odštěpení fumarátu z SAICAR. Podobná reakce reakci močovinového cyklu. Tvoří se 5-aminoimidazol-4-karboxamidribotid (AICAR).

  • 10.Vstup C2 atomu purinu. Druhá formylace za účasti N 10-formyl-THF a tvorby 5-formaminoimidazol-4-karboxamidribotidu (FAICAR). Tato reakce a reakce 4 jsou inhibovány sulfonamidy, strukturními analogy p-aminobenzoové kyseliny!!!

  • 11.Cyklizace za tvorby IMP. Eliminace vody. Na rozdíl od reakce 4 není nutné ATP.

  • Poznámka: U živočichů jsou reakce 10 a 11 katalyzovány bifunkčními enzymy, stejně jako reakce 7 a 8. Reakce 3, 4 a 6 probíhají na jednoduchém proteinu. Meziprodukty multifunkčních enzymů nejsou uvolňovány do prostředí, ale posouvány tunely k dalšímu enzymu.

  • Podobná situace je u pyruvátdehydrogenasového komplexu, synthasy mastných kyselin, synthasy glutamátu a tryptofansynthasy. 12

 • 1. Výchozí sloučeninou je produkt pentosafosfátové dráhy a-D-ribosa-5-fosfát, který se aktivuje ATP

  na 5-fosforibosyl-a-pyrofosfát (PRPP).

  ATP

  O O

  OH

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P H

  a-D-Ribosa-5-fosfát

  (R5P)

  2-

  a

  AMP

  1 Ribosafosfátpyrofosfátkinasa

  O O

  O

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P H

  P

  O

  O-

  O-

  P O

  O

  O-

  5-Fosforibosyl-a-pyrofosfát

  (PRPP)

  2-

  a

  13

 • 2. Vstup atomu N9 purinu reakcí PRPP s Gln. Dochází k inverzi konfigurace v poloze 1´na b.

  Kontrolní krok biosyntézy – současná hydrolýza PPi!!! Vznik b-5-fosforibosylaminu (PRA).

  Glutamin + H2O

  Glutamát + PPi

  2 Amidofosforibosyltransferasa

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P NH2

  b-5-Fosforibosylamin

  (PRA)

  2-

  b

  O O

  O

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P H

  P

  O

  O-

  O-

  P O

  O

  O-

  5-Fosforibosyl-a-pyrofosfát

  (PRPP)

  2-

  a

  14

 • 3. Vstup purinových atomů C4, C5 a N7. Atomy vstupují ve formě Gly na PRA za tvorby glycinamidribotidu (GAR).

  GAR synthetasa

  Glycin + ATP

  ADP + Pi

  3

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P NH

  O C

  CH2 NH2

  Glycinamidribotid

  (GAR)

  2-

  b

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P NH2

  b-5-Fosforibosylamin

  (PRA)

  2-

  b

  15

 • 4. Vstup purinového atomu C8. Volná aminoskupina GAR je formylována N 10-formyl-THF za tvorby

  formylglycinamidribotidu (FGAR).

  GAR transformylasa

  N 10-Formyl-THF

  THF

  4

  Formylglycinamidribotid

  (FGAR)

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P NH

  O C

  CH2 NH2

  Glycinamidribotid

  (GAR)

  2-

  b

  C

  CH2

  NH

  CHN

  H

  OO

  ribosa-5-fosfát

  16

 • 5. Vstup purinového atomu N3. Vstupuje ve formě Gln za účasti ATP ADP + Pi.

  FGAM synthetasa

  ATP + Glutamin + H2O

  ADP + Glutamát + Pi

  5

  Formylglycinamidinribotid

  (FGAM)

  C

  CH2

  NH

  CHN

  H

  ONH

  ribosa-5-fosfát

  Formylglycinamidribotid

  (FGAR)

  C

  CH2

  NH

  CHN

  H

  OO

  ribosa-5-fosfát

  17

 • 6. Tvorba imidazolového kruhu purinu. Intramolekulární kondenzace za účasti ATP tvoří 5-aminoimidazolribotid

  (AIR).

  AIR synthetasa

  ATP

  ADP + Pi

  6

  5-Aminoimidazolribotid

  (AIR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CHN

  CH

  NH2

  Formylglycinamidinribotid

  (FGAM)

  C

  CH2

  NH

  CHN

  H

  ONH

  ribosa-5-fosfát

  5

  18

 • 7. Vstup C6 atomu purinu. Vstupuje jako HCO3

  - za katalýzy AIR karboxylasy a vzniku 4-karboxy-5-aminoimidazolribotidu (CAIR).

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  OOC

  AIR karboxylasa

  ATP + HCO3

  -

  ADP + Pi

  7

  4-Karboxy-5-aminoimidazolribotid

  (CAIR)

  5-Aminoimidazolribotid

  (AIR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CHN

  CH

  NH2

  5

  5

  4

  -

  19

 • 8. Vstup N1 atomu purinu. Vstupuje formou aminoskupiny Asp za účasti ATP ADP + Pi a tvorby

  5-aminoimidazol-4-(N-sukcinylokarboxamid)-ribotidu (SAICAR).

  SAICAR synthetasa

  Aspartát + ATP

  ADP + Pi

  8

  5-Aminoimidazol-4-(sukcinylokarboxamid)-ribotid

  (SAICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  C

  OCOO

  CH NH

  CH2

  COO

  5

  4

  -

  4-Karboxy-5-aminoimidazolribotid

  (CAIR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  OOC

  5

  4

  -

  -

  20

 • 9. Odštěpení fumarátu z SAICAIR. Reakce podobná reakci močovinového cyklu. Tvoří se 5-aminoimidazol-4-

  karboxamidribotid (AICAR).

  AdenylosukcinátlyasaFumarát

  9

  5-Aminoimidazol-4-karboxamidribotid

  (AICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  C

  O

  NH2

  5

  4

  5-Aminoimidazol-4-(sukcinylokarboxamid)-ribotid

  (SAICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  C

  OCOO

  CH NH

  CH2

  COO

  5

  4

  -

  -

  21

 • 10. Vstup C2 atomu purinu. Druhá formylace za účasti N 10-formyl-THF a tvorby 5-formaminoimidazol-

  4-karboxamidribotidu (FAICAR). Tato reakce a reakce 4 jsou inhibovány sulfonamidy, strukturními analogy p-aminobenzoové kyseliny!!!

  AICAR Transformylasa10

  5-Formaminoimidazol-4-karboxamidribotid

  (FAICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  N

  H

  C

  O

  NH2

  CHO 5

  4

  N 10-Formyl-THF

  THF

  5-Aminoimidazol-4-karboxamidribotid

  (AICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  NH2

  C

  O

  NH2

  5

  4

  22

 • 11. Cyklizace za tvorby IMP. Eliminace vody. Na rozdíl od reakce 4 není nutné ATP.

  IMP cyklohydrolasa11

  Inosin-5´-monofosfát

  (IMP)

  NC

  CN

  CH

  N

  C

  O

  NH

  CH

  O O

  OH

  H

  OH

  H

  OH

  H

  O3P

  5

  4

  H2O

  5-Formaminoimidazol-4-karboxamidribotid

  (FAICAR)

  N

  ribosa-5-fosfát

  C

  CN

  CH

  N

  H

  C

  O

  NH2

  CHO 5

  4

  2-

  23

 • Biosyntéza adeninového a guaninového ribonukleotidu

  • IMP se v buňkách neakumuluje a ihned se převádí na AMP a GMP.

  • AMP se syntetizuje z IMP ve dvou krocích. Na IMP se nejprve naváže Asp, což je spojeno s hydrolýzou GTP GDP a Pi. V další reakci se eliminuje fumarát z adenylosukcinátu za tvorby AMP.

  • GMP se syntetizuje z IMP také ve dvou krocích. IMP se dehydrogenuje za účasti NAD+ NADH za tvorby xanthinmonofosfátu (XMP). Druhým krokem je vstup amidového dusíku Gln za účasti ATP AMP + PPi a tvorby GMP.

  O

  OHO

  CH3

  OCH3

  CH3

  OH

  O

  Mykofenolová kyselina

  Poznámka: V B aT lymfocytech, odpovídajících za imunitní odpověď organismu, je vysoká aktivita IMP dehydrogenasy vedoucí ke zvýšené tvorbě GMP nutných pro proliferaci. Produkt plísně, mykofenolová kyselina, tento enzym inhibuje a využívá se jako imunosupresivum po transplantacích!! 24

 • Adenylosukcinátsynthetasa

  Inosin-5´-monofosfát

  (IMP)

  N

  N

  N

  O

  N

  ribosa-5-fosfát

  H

  Aspartát + GTP

  Adenylosukcinát

  N

  N

  N

  NH

  N

  ribosa-5-fosfát

  OOC CH2 CH COO

  Xantosin-5´-monofosfát

  (XMP)

  N

  N

  N

  O

  N

  ribosa-5-fosfát

  H

  O

  H

  GDP + Pi

  NAD+ + H2O

  NADH + H+

  IMP dehydrogenasa

  - -

  První krok biosyntézy AMP a GMP

  25

 • Druhý rok biosyntézy AMP a GMP

  Adenylosukcinátlyasa

  Adenylosukcinát

  N

  N

  N

  NH

  N

  ribosa-5-fosfát

  OOC CH2 CH COO

  Xantosin-5´-monofosfát

  (XMP)

  N

  N

  N

  O

  N

  ribosa-5-fosfát

  H

  O

  H

  Glutamin + ATP + H2O

  Glutamát + AMP + PPi

  - -

  GMP synthetasa

  Guanosin-5´-monofosfát

  (GMP)

  N

  N

  N

  O

  N

  ribosa-5-fosfát

  H

  NH2

  H

  Adenosin-5´-monofosfát

  (AMP)

  N

  N

  N

  NH2

  N

  ribosa-5-fosfát

  Fumarát

  26

 • Biosyntéza nuklosiddifosfátů a nukleosidtrifosfátů

  • Aby byl umožněn vstup nukleotidů do nukleových kyselin, musí být nejprve nukleosidmonofosfáty převedeny na odpovídající trifosfáty.

  • Převedení na nukleosiddifosfáty: nukleosidmonofosfátkinasy.

  • Např. adenylátkinasa – AMP + ATP 2 ADP

  • Podobně guanylátkinasa – GMP + ATP GDP + ADP

  • Nukleosiddifosfáty jsou převáděny na nukleosidtrifosfáty –nukleosiddifosfátkinasou.

  GDP + ATP GTP + ADP

  27

 • Regulace biosyntézy purinových nukleotidů

  • Dvě hladiny regulace.

  • A) Rychlost tvorby IMP je nezávislá, ale synergicky kontrolována hladinou adeninových a guaninových nukleotidů. Vysoká hladina nukleotidů inhibuje syntézu IMP.

  • B) Místo regulace je krok následující po syntéze IMP. Rychlost syntézy GTP se zvyšuje s koncentrací [ATP], zatímco rychlost syntézy AMP

  s rostoucí koncentrací [GTP].

  28

 • Schéma regulace biosyntézy purinových nukleotidů Ribosa-5-fosfát

  PRPP

  5-Fosforibosylamin

  IMP

  Adenylosukcinát

  AMP

  ADP

  ATP

  XMP

  GMP

  GDP

  GTP

  AKTIVACEINHIBICE

  29

 • Recyklace purinových nukleotidů

  • Při obměně nukleových kyselin se nejprve uvolňují báze adenin, guanin a hypoxanthin, a ty jsou dále recyklovány cestou odlišnou od biosyntézy.

  • U savců jsou puriny recyklovány dvěma enzymy:

  • Adeninfosforibosyltransferasa (APRT) katalyzující reakci:

  Adenin + PRPP AMP + PPi

  • Hypoxanthin-guaninfosforibosyltransferasa (HGPRT) katalyzující reakci:

  Hypoxanthin + PRPP IMP + PPi

  Guanin + PRPP GMP + PPi • Lesch-Nyhamův syndrom – deficit HGPRT u chlapců, akumuluje se PRPP,

  vysoká hladina močové kyseliny v moči, spojeno s neurologickými potížemi, agresívní a destruktivní chování.

  30

 • Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů

  • Biosyntéza pyrimidinů je podstatně jednodušší než biosyntéza purinů.

  Čtyři atomy pyrimidinu jsou z Asp, jeden C2, má původ v CO2 a dusíkový atom N3 je z amidové skupiny Gln. Produktem biosyntézy je uridinmonofosfát (UMP), který je prekurzorem cytidinmonofosfátu (CMP).

  C

  N

  NC

  CC

  5

  61

  2

  34

  Amidoskupina

  glutaminu

  HCO3

  -

  Aspartát

  31

 • Biosyntéza uridinmonofosfátu (UMP)

  • Syntéza UMP je šestistupňová. Na rozdíl od biosyntézy purinů je pyrimidinový kruh syntetizován samostatně a teprve poté je připojen k ribosa-5-fosfátu.

  • 1.Syntéza karbamoylfosfátu. Cytosolární enzym karbamoylfosfát-synthetasa II. Karbamoylfosfát je syntetizován z HCO3

  - a amidového dusíku Gln za spotřeby dvou ATP. Srovnej s močovinovým cyklem.

  • 2.Syntéza karbamoylaspartátu. Kondenzace karbamoylfosfátu s Asp za katalýzy aspartáttranskarbamoylasy. Bez spotřeby ATP!!!

  • 3.Uzavření kruhu za tvorby dihydroorotátu.

  • 4.Oxidace dihydroorotátu na orotát. Reakce je ireversibilní, enzym dihydroorotátdehydrogenasa. Enzym obsahuje FMN a nehemové Fe, je lokalizován na vnější straně vnitřní mitochondriální membrány, kde je reoxidován chinony. Ostatní enzymy jsou cytosolární.

  • Inhibice dihydroorotátdehydrogenasy blokuje syntézu pyrimidinů v T lymfocytech a tak potlačuje autoimunitní onemocnění rheumatoidní arthritidu.

  32

 • Biosyntéza uridinmonofosfátu

  • 5.Vstup ribosa-5-fosfátu. Orotát reaguje s PRPP za tvorby orotidin-5´-monofosfátu (OMP). Reakce je poháněna hydrolýzou PPi. Enzym: orotátfosforibosyltransferasa se také podílí na recyklaci ostatních pyrimidinových bází jako jsou uracil a cytosin.

  • 6.Dekarboxylace OMP za tvorby UMP. Enzym OMP dekarboxylasa (ODCasa) urychluje tvorbu UMP faktorem 2 x 1023 – jeden z nejúčinnějších enzymů vůbec!!

  • Poznámka: Biosyntéza pyrimidinů je cílem antiparasitických léčiv. Např. parazit Toxoplasma gondii (toxoplasmosa) způsobuje oslepnutí, neurologické dysfunkce a u lidí se sníženou imunitou i smrt. Místem zásahu je karbamoylfosfátsynthetasa II, enzym, který se strukturou i kinetikou liší od savčího. Parazit není schopen využít pyrimidinové báze hostitele a proto je musí syntetizovat de novo.

  33

 • 1. Syntéza karbamoylfosfátu. Cytosolární enzym karbamoylfosfátsynthetasa II. Karbamoylfosfát je syntetizován z HCO3

  - a amidového dusíku Gln za spotřeby dvou ATP.

  Karbamoylfosfátsynthetasa II1

  Karbamoylfosfát

  NH2

  C

  O PO3

  O

  2-

  2 ATP + HCO3

  - + Glutamin + H2O

  2 ADP + Glutamát + Pi

  34

 • 2. Syntéza karbamoylaspartátu. Kondenzace karbamoylfosfátu s Asp za katalýzy aspartáttranskarbamoylasy. Bez spotřeby ATP!!!

  Aspartáttranskarbamoylasa (ATCasa)2

  Pi

  Karbamoylfosfát

  NH2

  C

  O PO3

  O

  2-

  Aspartát

  CH

  CH2

  N

  H

  C

  O

  OH

  CO COO

  NH2

  -

  Karbamoylaspartát

  35

 • 3. Uzavření kruhu za tvorby dihydroorotátu.

  Dihydroorotasa3

  H2O

  CH

  CH2

  N

  H

  C

  O

  CO COO

  NH

  -

  Dihydroorotát

  CH

  CH2

  N

  H

  C

  O

  OH

  CO COO

  NH2

  -

  Karbamoylaspartát

  36

 • 4. Oxidace dihydroorotátu na orotát. Reakce je ireversibilní, enzym dihydroorotátdehydrogenasa. Enzym obsahuje FMN a nehemové Fe, je lokalizován na vnější straně vnitřní mitochondriální membrány, kde je

  reoxidován chinony.

  Dihydroorotátdehydrogenasa4

  Chinol

  C

  CH

  N

  H

  C

  O

  CO COO

  NH

  -

  Orotát

  CH

  CH2

  N

  H

  C

  O

  CO COO

  NH

  -

  Dihydroorotát

  Chinon

  37

 • 5. Vstup ribosa-5-fosfátu. Orotát reaguje s PRPP za tvorby orotidin-5´-monofosfátu (OMP). Reakce je poháněna hydrolýzou PPi. Enzym:

  orotátfosforibosyltransferasa se také podílí na recyklaci ostatních pyrimidinových bází jako jsou uracil a cytosin.

  Orotátfosforibosyltransferasa5

  PPi

  C

  CH

  N

  C

  O

  CO COO

  NH

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P

  -

  PPRP

  C

  CH

  N

  H

  C

  O

  CO COO

  NH

  -

  Orotidin-5´-monofosfát

  (OMP)

  b

  2-

  Orotát

  38

 • 6. Dekarboxylace OMP za tvorby UMP. Enzym OMP dekarboxylasa (ODCasa) urychluje tvorbu UMP faktorem 2 x 1023 – jeden z nejúčinnějších

  enzymů vůbec!!!

  OMP dekarboxylasa6

  CO2

  CH

  CH

  N

  C

  O

  CO

  NH

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P

  Uridin-5´-monofosfát

  (UMP)

  b

  2-

  C

  CH

  N

  C

  O

  CO COO

  NH

  O O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  O3P

  -

  Orotidin-5´-monofosfát

  (OMP)

  b

  2-

  39

 • Syntéza uridintrifosfátu (UTP) a cytidintrifosfátu (CTP)

  • Enzymy: nukleosidmonofosfátkinasa a nukleosiddifosfátkinasa analogie syntézy purinových nukleotidtrifosfátů.

  UMP + ATP UDP + ADP

  UDP + ATP UTP + ADP

  • CTP se tvoří aminací UTP enzymem CTP synthasa. U živočichů je donorem aminoskupiny Gln, u baktérií přímo NH3.

  O

  N

  O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  P

  O

  O-

  O P

  O

  O-

  P OO-

  O

  O-

  NH

  O

  O

  UTP

  Glutamin

  + ATP + H2O

  Glutamát

  + ADP + Pi

  O

  N

  O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  CH2

  H

  P

  O

  O-

  O P

  O

  O-

  P OO-

  O

  O-

  NH

  NH2

  O

  CTP40

 • Regulace biosyntézy pyrimidinových nukleotidů - inhibice zpětnou vazbou

  AKTIVACE

  BIOSYNTÉZA PYRIMIDINŮ U BAKTERIÍ

  (E. coli)BIOSYNTÉZA PYRIMIDINŮ U ŽIVOČICHŮ

  HCO3

  - + Glutamin + ATP

  Karbamoylfosfát

  Karbamoylaspartát

  Dihydroorotát

  Orotát

  OMPINHIBICE

  UMP

  UDP

  UTP

  CTP

  PRPP

  HCO3

  - + Glutamin + ATP

  Karbamoylfosfát

  Karbamoylaspartát

  Dihydroorotát

  Orotát

  OMP

  INHIBICE

  UMP

  UDP

  UTP

  CTP

  PRPP

  AKTIVACE

  41

 • Biosyntéza deoxyribonukleotidů

  • Deoxyribonukleotidy jsou syntetizovány z odpovídajících ribonukleotidů redukcí pozice 2´. Katalyzují allosterické enzymy ribonukleotidreduktasy (RNR). Substrátem je nukleosiddifosfát, reakce je radikálová a RNR je udržována v redukovaném stavu thioredoxinem. Po redukci je dNDP fosforylován ATP na dNTP.

  O

  Báze

  O

  H

  H

  OH

  H

  OH

  H

  P

  O

  O-

  O P

  O

  O-

  O-

  NDP

  O

  Báze

  O

  H

  H

  H

  H

  OH

  H

  P

  O

  O-

  O P

  O

  O-

  O-

  dNDP

  42

 • Biosyntéza deoxythymidinmonofosfátu

  • Deoxythymidinmonofosfát (dTMP), součást DNA, je syntetizován methylací dUMP. dUMP je generován hydrolýzou dUTP:

  dUTP + H2O dUMP + PPi

  • Vytvořený dTMP je ihned fosforylován na dTTP!!! Tyto dvě reakce spotřebovávající energii jsou nutné jako prevence vstupu dUTP do DNA. Enzymový systém katalyzující syntézu DNA z dNTP efektivně nerozlišuje mezi dUTP a dTTP.

  • Vlastní methylace dUMP: enzym thymidylátsynthasa a nositel methylu N 5, N 10 –methylentetrahydrofolát (N 5, N 10 –methylen-THF).

  • Poznámka:přenášená methylenová skupina, mající oxidační stav formaldehydu, je redukována na methyl (oxidační stav methanol) na úkor oxidace THF na dihydrofolát (DHF).

  43

 • Schéma methylace dUMP na dTMP

  C

  C

  N

  C

  CO

  N

  O

  H

  H

  H

  D-ribosa-5-fosfát

  dUMP

  6

  5

  CH2

  N

  N

  H

  N

  N

  N

  CH2

  CH2O

  H

  NH2

  R

  H7

  65

  8

  9

  10

  N 5,N 10-Methylentetrahydrofolát

  +

  C

  C

  N

  C

  CO

  N

  O

  H CH3

  H

  D-ribosa-5-fosfát

  dTMP

  CH2

  N

  N

  H

  N

  N

  NH

  CH2

  O

  H

  NH2

  RDihydrofolát

  +

  C N

  H

  CH CH2 CH2 C O-

  O COO O-

  nR = ; n = 1-6

  44

 • Regenerace N 5, N 10 –methylentetrahydrofolátu Dihydrofolátreduktasa (DHFR) (FdUMP = fluordeoxyuridinmonofosfát)

  DHF

  THF

  N 5,N 10-Methylen-THF

  Methotrexát

  Aminopterin

  Trimethoprim

  dUMP dTMPFdUMP

  Thymidylátsynthasa

  NADPH + H+

  NADP+

  Dihydrofolátreduktasa

  NH3+

  CH COO

  CH2OH

  -

  Serin

  NH3+

  CH2 COO-

  Glycin

  Serinhydroxymethyltransferasa

  45

 • Inhibice thymidylátsynthasy nebo dihydrofolátreduktasy – terapie rakoviny

  • Tvorba dTTP je kritický proces pro rychle proliferující buňky - rakovinné. Přerušení syntézy dTTP vede k jejich zániku. Normální buňky, kromě buněk kostní dřeně, imunitního systému, kartáčového lemu střev a vlasových uzlíků, jsou na tyto zásahy méně citlivé.

  • 5-Fluordeoxyuridylát (FdUMP) je ireversibilní inhibitor thymidylátsynthasy. FdUMP se váže na thymidylátsynthasu jako dUMP. Při vlastní methylaci nelze odštěpit F (F+) stejně jako H+ a enzym je tak svázán v inaktivním kovalentním ternárním komplexu enzym-FdUMP-THF. Takové inhibitory nazýváme mechanism-based inhibitors nebo také suicide substrates (sebevražedné substráty).

  O

  N

  O

  OH

  H

  H

  H

  OH

  H

  P

  O

  O-

  O-

  C

  CC

  CO

  N

  O

  H F

  H

  5-Fluorodeoxyuridylát

  (FdUMP)

  46

 • Inhibice dihydrofolátreduktasy. Blokuje se regenerace THF. Antifoláty, DHF analoga, se váží na DHFR 1 000 x pevněji než DHF.

  R = H Aminopterin

  R = CH3 Methotrexát (amethopterin)

  N

  N

  NH2

  CH2 OCH3

  OCH3

  OCH3

  NH2

  CH2

  N

  N

  H

  N

  NNCH2

  NH2

  H

  NH2

  R

  C N

  H

  CH CH2 CH2 COO

  O COO-

  -

  Trimethoprim

  47

 • Odbourávání (katabolismus) nukleotidů • Většina potravy obsahuje nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny jsou

  intaktní ke kyselému prostředí žaludku a jsou odbourávány až v tenkém střevě pankreatickými nukleasami a střevními fosfodiesterasami. Iontová povaha nukleotidů jim nedovoluje procházet přes buněčné membrány a proto jsou hydrolyzovány na nukleosidy. Nukleosidy jsou ve střevní stěně hydrolyzovány nukleosidasami a nukleosidfosforylasami:

  Nukleosidasa: Nukleosid + H2O báze + ribosa

  Nukleosidfosforylasa: Nukleosid + Pi báze + ribosa-5-fosfát

  • Z potravy je recyklováno jen velmi malé množství bází nukleových kyselin – musí probíhat biosyntéza de novo.

  • Ribosa-1-fosfát jako produkt purinnukleosidfosforylasy (PNP) je prekurzorem PRPP.

  • Adenosin a deoxyadenosin nejsou štěpeny savčí PNP. Jsou deaminovány adenosindeaminasou (ADA) a AMP deaminasou na odpovídající deriváty inosinu, které jsou dále degradovány. 48

 • Schéma katabolismu purinových nukleotidů 1. část

  Purinnukleosidfosforylasa

  (PNP)

  N

  N

  N

  N

  NH2

  Ribosa-5-fosfát

  N

  N

  N

  N

  O

  Ribosa-5-fosfát

  H

  N

  N

  N

  N

  O

  Ribosa-5-fosfát

  O

  H

  H

  N

  N

  N

  H

  N

  O

  Ribosa-5-fosfát

  NH2

  H

  AMP IMP XMP GMP

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  AMP deaminasa

  H2O NH

  4

  +

  AdenosinAdenosindeaminasa

  H2O NH

  4

  +

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  Inosin

  Ribosa-1-P

  Purinnukleosidfosforylasa

  (PNP)

  Hypoxanthin

  Pi

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  Xanthosin

  Ribosa-1-P

  Purinnukleosidfosforylasa

  (PNP)

  Xanthin

  Pi

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  Guanosin

  Ribosa-1-P

  Guanin

  Pi

  Xanthinoxidasa Guanindeaminasa

  O2 + H

  2O H

  2O

  2NH

  4

  + H2O

  49

 • Schéma katabolismu purinových nukleotidů 2. část

  O2 + H

  2O H

  2O

  2

  Hypoxanthin

  H2O

  2

  Xanthin

  O2 + H

  2O

  GuaninXanthinoxidasa Guanindeaminasa

  NH4

  + H2O

  Xanthinoxidasa

  N

  N

  N

  N

  O

  O

  H

  H

  O

  H

  H

  Močová kyselina

  50

 • Cyklus purinových nukleotidů

  • Cyklus hraje důležitou roli v kosterním svalstvu. Zvyšuje se svalová aktivita zvyšováním aktivity citrátového cyklu. Svaly nemají dostatečné množství enzymů, které by doplňovaly meziprodukty citrátového cyklu – anaplerotické reakce. Cyklus purinových nukleotidů je dodavatelem fumarátu pro svalový citrátový cyklus!!!

  IMP

  Adenylosukcinát

  AMP

  H2O NH

  4

  +

  AMP deaminasa

  Aspartát + GTP

  GDP + Pi

  AdenylosukcinátsynthetasaAdenylosukcinátlyasa

  Fumarát

  H2O + Aspartát + GTP NH

  4+ + GDP + P

  i + Fumarát51

  N

  N

  N

  N

  NH COO

  OOC

  H

  D-ribosa-5-fosfát

  -

  -

  Adenylosukcinát

 • Xanthinoxidasa (XO) Převádí hypoxanthin (báze IMP) na xanthin a močovou kyselinu.

  • U savců je XO v játrech a v lemu tenkého střeva. XO je homodimer obsahující FAD a Mo komplex cyklující mezi Mo6+ a Mo4+. Koncovým akceptorem elektronů je O2 přecházející na H2O2 (nebezpečný – velmi silné oxidační činidlo), který je okamžitě štěpen katalasou na H2O a O2.

  Hypoxanthin Xanthin

  N

  H

  NH

  N

  N

  O

  N

  H

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  Močová kyselina

  (enol forma)

  N

  H

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  O H7

  89

  Močová kyselina

  (keto forma)

  N

  H

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  O

  H

  Ureát

  N

  H

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  O-

  H++

  pK = 5.4

  52

 • Osud močové kyseliny

  • Konečným produktem degradace purinů u člověka a primátů je močová kyselina vylučovaná močí.

  • Totéž platí pro ptáky, suchozemské plazy a většinu hmyzu. Smyslem je zadržovat vodu, protože močová kyselina je jen omezeně rozpustná ve vodě a proto její vylučování ve formě krystalů nebo pasty šetří pro organismus vodu.

  • U všech dalších organismů je močová kyselina dále degradována.

  • Savci, vyjma primátů, oxidují močovou kyselinu na ve vodě dobře rozpustný allantoin.

  • Kostnaté ryby štěpí allantoin dále na allantoovou kyselinu.

  • Chrupavčité ryby a obojživelníci degradují allantoovou kyselinu na močovinu a tu vyměšují.

  • Mořští bezobratlí rozkládají močovinu na amoniak a amonné ionty.

  53

 • Schéma další degradace močové kyseliny

  N

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  O

  H

  HMočová kyselina

  VYLUČOVANO:

  Primáti

  Ptáci

  Plazi

  Hmyz

  2 H2O + O

  2

  Urátoxidasa CO

  2 + H

  2O

  2

  N

  NH2

  N

  H

  N

  O

  O

  H

  H

  O

  Allantoin

  Další savci

  H2O

  Allantoinasa

  NH2

  N

  H

  COOH

  O

  NH2

  N

  H

  O

  Allantoová kyselina

  Kostnaté ryby

  H2O

  Allantoikasa

  Močovina

  Chrupavčité ryby

  Obojživelníci

  OHC-COOHGlyoxylová kyselina

  O

  CNH2 NH22

  2 H2O

  Ureasa

  Mořští bezobratlí

  2 CO2

  4 NH4

  +54

 • Dna je onemocnění provázené zvýšenou hladinou močové kyseliny v tělesných tekutinách.

  • Jednou z nejvýznamnějších příčin dny je narušené vylučování močové kyseliny. Jedním z důvodů je nedostatečnost HGPRT (Hypoxanthin-guaninfosforibosyltransferasa - Lesch-Nyhamův syndrom) vedoucí k její nadměrné produkci z důvodů akumulace PRPP.

  • Dna se léčí podáním inhibitoru xanthinoxidasy allopurinolu, což je strukturní analog hypoxanthinu. XO allopurinol hydroxyluje na alloxanthin, který se pevně naváže na redukovanou formu enzymu a tím ho ireversibilně inhibuje. Příklad „suicide inhibitor“ nebo mechanism-based substrate.

  Hypoxanthin Alloxanthin

  N

  H

  NH

  N

  N

  O

  N

  H

  NH

  N

  H

  N

  O

  O

  Allopurinol

  N

  H

  NH

  N

  N

  O

  78

  55

 • Odbourávání (katabolismus) pyrimidinových nukleotidů

  • Živočišné buňky degradují pyrimidinové nukleotidy na jejich báze. Reakce probíhají přes defosforylace, deaminace a štěpení glykosidových vazeb. Vznikající uracil a thymin jsou dále štěpeny v játrech redukčně, na rozdíl od purinových bází (oxidace).

  • Konečnými produkty jsou b-alanin a b-aminoisobutyrát.

  • Obě sloučeniny jsou dále převáděny transaminací a aktivací na malonyl-CoA a methylmalonyl-CoA.

  • Malonyl-CoA je prekurzor biosyntézy mastných kyselin a methylmalonyl-CoA je převeden na meziprodukt citrátového cyklu sukcinyl-CoA.

  • Závěr:produkty degradace pyrimidinových nukleotidů přispívají k energetickému metabolismu buňky.

  56

 • Degradace pyrimidinových nukleotidů I. část

  N

  N

  NH2

  Ribosa-5-fosfát

  O H

  H

  CMP UMP (dTMP)

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  CytidinCytidindeaminasa

  H2O NH

  4

  +

  H2O

  Pi

  Nukleotidasa

  Uridin

  (Deoxythymidin)

  (d)Ribosa-1-P

  Uridinfofsforylasa

  Uracil

  (Thymin)

  Pi

  Dihydrouracildehydrogenasa

  N

  N

  O

  Ribosa-5-fosfát

  O

  H CH3

  H

  Dihydrouracil

  (Dihydrothymin)NADPH + H+ NADP+

  N

  N

  H

  O

  O

  H CH3

  H

  HH

  57

 • Degradace pyrimidinových nukleotidů II. část

  b-Ureidopropionasa

  NH4

  + + CO2

  H2O

  H2O

  Hydropyrimidinhydratasa

  Dihydrouracil

  (Dihydrothymin)

  N

  N

  H

  O

  O

  H CH3

  H

  HH

  b-Ureidopropionát

  (b-Ureidoisobutyrát)

  N

  H

  CH2

  CHC

  O-

  O

  CH3

  NH2

  O

  b-Alanin

  (b-Aminoisobutyrát)

  NH2

  CH2

  CHOOC CH3

  -

  58

 • Transaminace a aktivace b-alaninu a b-aminoisobutyrátu

  NADH + H+

  CoA + NAD+

  Aminotransferasa

  2-Oxoglutarát Malonát semialdehyd

  (Methylmalonát semialdehyd)

  b-Alanin

  (b-Aminoisobutyrát)

  NH2

  CH2

  CHOOC CH3

  -

  Glutamát

  OCH

  CH

  COO

  CH3

  -

  Malonyl-CoA

  (Methylmalonyl-CoA)

  OC

  CH

  COO

  CH3

  CoAS

  -

  59