of 34/34
ZNAČAJ UNAPRIJEĐENJA ZNAČAJ UNAPRIJEĐENJA AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE PPOMOĆI U SMANJENJU SMRTNOSTI PPOMOĆI U SMANJENJU SMRTNOSTI U SAOBRAĆAJU U SAOBRAĆAJU Jasminka Kovačević Jasminka Kovačević

ZNAČAJ UNAPRIJEĐENJA AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE PPOMOĆI U SMANJENJU SMRTNOSTI U SAOBRAĆAJU

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZNAČAJ UNAPRIJEĐENJA AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE PPOMOĆI U SMANJENJU SMRTNOSTI U SAOBRAĆAJU. Jasminka Kovačević. UVOD. Saobraćajni traumatizam, značajno utiče na status društvene zajednice, sa posljedicama po zdravstveno stanje stanovništva: smrtni ishod - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZNAČAJ UNAPRIJEĐENJA AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE PPOMOĆI U SMANJENJU SMRTNOSTI U SAOBRAĆAJU

 • ZNAAJ UNAPRIJEENJA AKTIVNOSTI HITNE MEDICINSKE PPOMOI U SMANJENJU SMRTNOSTI U SAOBRAAJU

  Jasminka Kovaevi

 • UVOD

  Saobraajni traumatizam, znaajno utie na status

  drutvene zajednice, sa posljedicama po zdravstveno

  stanje stanovnitva:

  smrtni ishodskupi operativni zahvati i dijagnostikadugotrajno bolovanje posljedica teih povredadugotrajna rehabilitacijatrajna invalidnost upliv na radnu sposobnost
 • UVOD

  Treba djelovati preventivno, u smislu ublaavanja posljedica, s

  ciljem podizanja sigurnosti svih uesnika u saobraaju.

  Drutvene komponente koje mogu uticati:

  ekonomski potencijali zemljematerijalna infrastrukturasaobraajna infrastrukturasocijalna struktura stanovnitvazakonodavstvomedicinski aspektzdravstvena prosvijeenost
 • MEDICINSKI ASPEKT

  KOMPONENTE

  Prva pomoHitna medicinska pomo

  uz asistenciju:

  Profesionalne vatrogasne brigadeSaobraajne policije

  Tehnika obrada: S. Bai

 • LANAC ZBRINJAVANJA

  PRVA POMO

  124

 • ZAKON O SAOBRAAJU

  l.155: Lice koje se zatekne ili naie na mjesto saobraajne nesree u kojoj ima povrijeenih, duno je ukazati pomo licima povrijeenim u saobraajnoj nesrei.

  l.156:

  (1) Voza koji se zatekne ili naie na mjesto saobraajne nesree duan je, na zahtjev ovlatenog lica, prevesti povrijeeno lice do najblie zdravstvene ustanove.

  (2) Voza je duan postupiti prema odredbi stava (1) ovog lana i prije dolaska ovlatenog lica, osim ako se nesrea dogodila na mjestu na kome se moe oekivati brzi dolazak vozila hitne pomoi, ili ako voza nestrunim i neodgovarajuim prijevozom stanje povrijeenog lica moe pogorati.

  Tehnika obrada: S. Bai

 • PRVA POMO

  Iskustvo:

  Uesnici u saobraaju rijetko ili nikako na pruaju prvu

  pomo na mjestu nesree.

  Neodgovarajui transport povrijeenog u privatnom vozilu

  do medicinske ustanove, dovodi do dodatnog povrijeivanja,

  dodatnih komplikacija, ivotne ugroenosti sa jo teim

  posljedicama po budue zdravlje povrijeenog.

  Tehnika obrada: S. Bai

 • ANALIZA

  PRIMJER:

  saobraajni udes, Kanton Sarajevo1 godina217 povrijeenihekipe ZHMP Sarajevo45% transportovano nemedicinski, privatnim vozilom ili taksijem, bez ukazane prve pomoi63% na taj nain transportovanih - POLITRAUMA

  Tehnika obrada: S. Bai

 • HITNI MEDICINSKI TIM

  saobraajni udessrednje vrijeme dolaska5 minutaui centar grada

  Tehnika obrada: S. Bai

 • HITNI MEDICINSKI TIM

  saobraajni udessrednje vrijeme dolaska7,6 minutaregija Kantona

  Tehnika obrada: S. Bai

 • HITNA MEDICINSKA POMO

  Sposobna da unaprijedi sigurnost u saobraaju, sa medicinskim

  osobljem obuenim da procjeni vitalne funkcije povrijeenog,

  ivotne opasnosti koje mu prijete, u isto vrijeme poduzme

  postupke u cilju njegove stabilizacije, na mjestu nesree, u

  transportu tj. do definitivnog tremana.

  CILJ prevencija invaliditeta

  Za definitivni tretman vitalno ugroeni pacijent mora biti

  stabilan - nazamjenjiva uloga HMP na terenu.

  Pomenuta ocjena se odnosi na hitne medicinske timove ZHMP KS, to

  se ne odnosi na druge kantone jer imaju razliit model organizacije HMP.

  Tehnika obrada: S. Bai

 • HITNA MEDICINSKA POMO

  hitna medicinska pomo je zdravstvena organizacija koja provodi tretman urgentnog, naglo oboljelog ili teko povrijeenog u prehospitalnoj fazi njegovog zbrinjavanja.
 • STANDARDI ZBRINJAVANJA

  od prvog kontaktaniz postupaka za provjeru stanja propisan terapijski postupakcilj: rano postaviti radnu dijagnozu, procijeniti stanje vitalnih funkcija, provesti struan medicinski tretman na istom nivou do kraja
 • KARAKTERISTIKE SISTEMA HMP

  oprema (materijalna baza)obuka osobljaorganizacija
 • OBUKA OSOBLJA HMP

  PROGRAMI OBUKE

  U skladu s meunarodnim standardima

  BLS kurs

  (Basic Life Support)

  ALS kurs

  (Advenced Life Support)

  ITLS kurs

  (Immidiate Trauma Life Support)

  ATLS kurs

  (Advenced Trauma Life Support)

  HMT kurs

  (hitni medicinski tehniar)

  Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • DISPEERSKI CENTAR

  prima poziv za hitnu medicinsku intervencijutrijaira poziv prema hitnostiupuuje na teren odgovarajui medicinski tim
 • PRIJEDLOZI POBOLJANJA

  Blagovremena i odgovarajua prva pomoJedinstven pristup organizaciji hitnih medicinskih slubiStandardna medicinska oprema

  (u skladu s meunarodnim standardima)

  Obuka za tretman urgentnog/vitalno ugroenog pacijenta obavezna za medicinsko osoblje urgentnih slubi prehospitalnog i hospitalnog tipa

  (u skladu s meunarodnim standardima)

  Timski radStandardni postupak za tretman povrijeenogStandardni protokoli za tretman povrijeenogTransport povrijeenog u odgovarajuu medicinsku ustanovu

  (trauma centar ?, povrede glave, opekotine...)

  Odrediti nosioce programa obukeMasovna edukacija stanovnitva

  Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SMANJITI SMRTNOST?

  Blagovremena i odgovarajua prva pomo na mjestu saobraajne nesreeBrz dolazak hitne medicinske pomoiBrza procjena i stabilizacija povrijeenog na mjestu nesreeBrzi transport u odgovarajuu bolniku ustanovuDalja procjena povrijeenog, nadgledanje i stabilizacija tokom transporta na istom nivou do bolnike ustanoveTrauma centar?

  Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SMANJITI SMRTNOST?

  BLAGOVREMENA I ODGOVARAJUA PRVA POMO NA

  MJESTU SAOBRAAJNE NESREE:

  Edukacija stanovnitvaKvalitetno sprovedena obuka vozaa iz prve pomoiUspostava adekvatnog nadzora nad radom Crvenog krsta/kria u edukaciji vozaa iz prve pomoi

  Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SMANJITI SMRTNOST?

  Brz dolazak HMP, brza procjena i stabilizacija povrijeenog na

  mjestu nesree, brzi transport do odgovarajue bolnike ustanove:

  Dovoljan broj timova HMP u regiji/kantonuDovoljan broj ambulantnih vozilaVozila oprmljena u skladu s meunarodnim standardimaObueno osoblje u skladu s meunarodnim standardimaTimski radJedinsven dispeerski centar za regiju/kanton Helikopterska hitna medicinska pomo

  Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SMANJITI SMRTNOST?

  TRAUMA CENTAR:

  Posebni odjel urgentnog bloka za urgentni inicijalni teretman i

  stabilizaciju povrijeenog sa politraumom.

  Pristup je multidiscipliniran tj. sastav trauma tima ine

  anesteziolog i hirurzi raznih specijalnosti zavisno od vrste i

  broja povreda, koji rade timski (rade redovan posao u meuvremenu),

  pozivaju se pejderom u sluaju hitnosti. Voa tima po standardu

  najiskusniji abdominalni hirurg.

  Ulleval bonica, Oslo, Norveka 10% smanjenje smrtnosti kod

  politraume zahvaljujui dobroj organizaciji trauma centra.

  Tehnika obrada: S. Bai

 • Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SVE TO POSTII?

  AKCIONI PLAN

  za provedbu mjera iz dokumenta

  Polazne osnove strategije sigurnosti

  drumskog saobraaja Federacije Bosne

  i Hercegovine 2008.-2013.

  Tehnika obrada: S. Bai

 • KAKO SVE TO POSTII?

  Tehnika obrada: S. Bai

  Naziv aktivnostiOdgovorni subjekti i nosioci aktivnostiRokIzlazni rezultat1234Analiza stanja, kadra, prostora, opreme, naina organizacije, hitnih medicinskih slubi na teritoriji FBiH- Federalno ministarstvo zdravstva- Kantonalna ministarstva zdravstva- Zavodi za javna zdravstva2009.Uraena analiza stanja hitnih medicinskih slubiJedinstven pristup organizaciji i opremljenosti hitnih medicinskih slubi u skladu sa meunarodnim standardima-Federalno ministarstvo Zdravstva-Kantonalna ministarstva zdravstva2009.Legistlativa za oblast hitne medicinske pomoi usklaena s meunarodnim standardima
 • Pitanja?


  Hvala na panji