Click here to load reader

ZNANJE MATEMATIKE V TIMSS ADVANCED 2015 IN NA …timsspei.splet.arnes.si/files/2017/02/timss15-na-metodološkem... · algebra, analiza, geometrija → razdeljene v poglavja ... 1

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZNANJE MATEMATIKE V TIMSS ADVANCED 2015 IN NA...

 • ZNANJEMATEMATIKEVTIMSSADVANCED2015

  INNAMATURI:

  KJESOUSPENEJIFANTJEINKJEDEKLETA

  BARBARAJAPELJPAVEI, PEDAGOKIINT ITUT

  GAPER CANKAR,DRAVNIIZP ITNICENTER

  februar 2017 1

  Metodoloko sreanje,14.2.2017

 • OTIMSSAdvanced

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 2

  Sodelovalo je

  9drav:

  Francija,Italija,Libanon,Norveka,Portugalska,Ruskafederacija,Slovenija,vedskainZDA.

  VSloveniji:

  MATEMATIKA: vzorecpopulacijematurantovprogramasplonemature(3000na70olah),kandidatizavijo(25%)inosnovno ravenmatureizmatematike(75%)

  FIZIKA: vsidijakivprogramumaturitetnefizike(1200na50olah)

  Skupaj:56000dijakov:32000izmatematike,24000izfizike,~5000uiteljevin3000ol

 • Dosekimaturantov iz matematike

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 3

  25.5

  14.1

  10.6

  34.4

  21.5

  28.5

  10.1

  11.4

  3.9

  1.9

  8.2

  % pokritja populacije

  422

  431

  459

  460

  463

  482

  485

  485

  500

  532

  540

  549

  0 100 200 300 400 500 600

  Italija

  vedska

  Norveka

  Slovenija

  Francija

  Portugalska

  ZDA

  Ruska federacija

  TIMSS povpreje

  Libanon

  Ruska federacija 6ur+

  Slovenija, vija raven mature

  Doseki

  Viji doseki odslovenskega

  Statistinopodobni doseki

  Niji doseki odslovenskega

  Slovenskikandidatizamaturoizmatematikenavijiravni:najvijidoseek

  Slovenijaskupaj: enakdoseekkotspecializiranidijakiFrancijeinNorveke

 • Dosekimaturantov iz fizike

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 4

  21.5

  18.2

  3.9

  4.8

  14.3

  5.1

  6.5

  4.9

  7.6

  % pokritja populacije

  373

  374

  410

  437

  455

  467

  500

  507

  508

  531

  0 100 200 300 400 500 600

  Francija

  Italija

  Libanon

  ZDA

  vedska

  Portugalska

  TIMSS povpreje

  Norveka

  Ruska federacija

  SlovenijaDoseki

  Niji doseki odslovenskega

  Slovenskimaturanti,kisoizbralimaturoizfizike:najvijidoseekmedvsemi

 • RazlikemedspolomavOingimnaziji vSVN

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 5

  deki

  dekideki

  440

  480

  520

  560

  1995 2003 2007 2011 2015

  MAT4

  480

  520

  560

  1995 2003 2007 2011 2015

  MAT8

  Vosnovniolinirazlik,dokoncagimnazijepapostanejovelike.

  fantje

  fantje fantje

  fantjeVRM

  fantjeVRM

  fantjeORM

  fantje

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 2008

  MATEMATIKA

  dekleta dekletaVRM dekletaORM

  fantje fantjeVRM fantjeORM

 • Razlikev znanjumatematikemedspolomadrugje

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 6

 • AnalizenalogAlmanacs deskriptivneanalizevsehodgovorov nanalogeinvpraanja:http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/advanced-international-database/

  Naloge:nacionalnoporoiloTIMSSAdvanced:http://timsspei.splet.arnes.si

  7februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • TIMSSnaloge3vsebine:

  algebra,analiza,geometrijarazdeljenevpoglavja

  3kognitivne kategorije:

  poznavanjedejstevinpostopkov,uporabaznanja,sklepanje

  Vpreizkusu:kratkeizbirne (A,B,C,D)+odprti tip

  as:

  90minutza3skupinepo11-14nalogeuravnoteenepoasuzareevanje

  Ocenjevanje:1tokazaizbirne,1ali2zaodprte;vmodelukasnejeobteenezzahtevnostjo;

  PoizraunudosekovzIRTsonalogerazvrenevmednarodnemejnikeznanja.

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 8

 • Naloge za preverjanjedejstev inpostopkov

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 9

  M1_01

  M1_02

  M1_05

  M1_08

  M2_01

  M2_02

  M2_06M2_10

  M3_01

  M3_02

  M3_05M3_11

  M4_01

  M4_05

  M4_06

  M1_01,T

  M1_02,T

  M1_05,T

  M1_08,T

  M3_01,T

  M3_02,T

  M3_05,T

  M3_11,T

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  %pravilnihreitevm

  edfanti

  %pravilnihreitevmeddekleti

  Naloge2015Naloge2008

  M1_01Izraziinoperacije Visok

  M1_02 Izraziinoperacije Najviji

  M1_05 Odvodi Srednji

  M1_08

  Nekoordi-natnainkoordinatnageometrija

  Srednji

  M2_01 Funkcije Srednji

  M2_02 Enabeinneenabe Visok

  M2_06 Integrali Najviji

  M2_10 Trigonome-trija Visok

  M3_01 Izraziinoperacije Srednji

  M3_02 Izraziinoperacije Visok

  M3_05 Odvodi Visok

  M3_11Nekoord.inkoordinatnageometrija

  Najviji

  M4_01 Izraziinoperacije Visok

  M4_05 Limite Srednji

  M4_06 Odvodi Visok

 • Primeranalog

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 10

  Naloga M3_01,ki sojomnogo bolje reili fantje kot dekleta,jenaloga ozaporedju (15%razlike):

  Najslabe reena naloga M1_02(pravilnih reitev 22%- ugibanje?)

 • februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 11

  M1_03M1_06

  M1_07

  M1_09

  M1_10

  M2_04

  M2_05

  M2_08

  M2_11

  M3_03

  M3_07 M3_08

  M3_09

  M3_10

  M4_02

  M4_03

  M4_09

  M1_03,T

  M1_06,T

  M1_07,T

  M1_09,T

  M1_10,T

  M3_03,T

  M3_07,T

  M3_08,T

  M3_09,T

  M3_10,T

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  0 10 20 30 40 50 60 70 80

  %pravilnihreitev

  med

  fanti

  %pravilnihreitevmeddekleti

  Naloge2015

  Naloge2008

  Naloge za preverjanje uporabe znanjaM1_03 Funkcije Visok

  M1_06 Odvodi Najviji

  M1_07

  Nekoordinatnainkoordinatnageometrija Najviji

  M1_09

  Nekoordinatnainkoordinatnageometrija

  Nadnajvijim

  M1_10

  Nekoordinatnainkoordinatnageometrija Najviji

  M2_04Izraziinoperacije Najviji

  M2_05 Funkcije VisokM2_08 Limite VisokM2_11 Trigonometrija Srednji

  M3_03Enabeinneenabe Visok

  M3_07 OdvodiNadnajvijim

  M3_08 Integral Najviji

  M3_09

  Nekoordinatnainkoordinatnageometrija Srednji

  M3_10 Trigonometrija Srednji

  M4_02Enabeinneenabe Najviji

  M4_03Enabeinneenabe Najviji

  M4_09 Trigonometrija Visok

 • M2_03M2_09

  M2_12

  M3_04M3_06

  M4_04M4_07

  M4_08

  M4_10 M4_11

  M3_04,T

  M3_06,T

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  0 10 20 30 40 50 60

  %pravilnihreitevmed

  fanti

  %pravilnihreitevmeddekleti

  Nalogeza preverjanjematematinegasklepanja

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 12

  M2_03Izraziinoperacije

  Najviji

  M2_09 Limite Najviji

  M2_12Nekoordinatnainkoordinatnageometrija

  Najviji

  M3_04Enabeinneenabe

  Srednji

  M3_06 Odvodi Srednji

  M4_04 Funkcije Visok

  M4_07 Odvodi Visok

  M4_08 Integral Visok

  M4_10 Trigonometrija Visok

  M4_11Nekoordinatnainkoordinatnageometrija

  Visok

  Ugotovitev:fantjesobolji vrazlinihnalogahizvsehkognitivnih ravni,vsebininmejnikov. Uninart?Bodoitudij?

 • Primeranalog

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 13

  Nalogaiz uporabeznanjaM3_09,pri katerisofantjedosegli14%vereitev.(srednjimejnik):

  Naloga iz sklepanja M2_03,kisomnogo bolje reili fantje kotdekleta,16%razlike (najviji mejnik):

 • Maturitetnenaloge podobneTIMSS?

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 14

  Obseg: ORM:pisno120minza12kratkihnalog+ustno20minza3vpraanjaznalogo

  VRM:pisno180minza12kratkih+za3strukturiranenaloge+ustno20minza3vpraanjaznalogo

  Ocenjevanje:Tokespisnegadela+tokezustnegadela=tokeocena(ORM1-5;VRM1- 8);DoloanjemejzaocenejeloenozaORMinVRM!

 • Kakodoanalizpodatkov

  15

  14skupinnalog;

  vsakotrokrei2

  poie sepodobne

  otroke,kisoreilidrugeskupinenalog

  prvemuotrokusepripieverjetendoseekzavsenaloge

  otrokdobi s TOPnapoveddosekavoblikiporazdelitve

  (doloajo5nakljunihvrednosti=

  plausiblevalues)

  IDCNTRY IDBOOK IDSCHOOL IDCLASS IDSTUD IDTEACH IDLINK TOTWGT PSPPHY01 PSPPHY02 PSPPHY03 PSPPHY04 PSPPHY05705 11 22 2204 220402 2203 3 1.523809 409.44 458.81 451.28 434.65 400.80705 12 22 2204 220403 2203 3 1.523809 475.50 414.33 404.67 435.21 383.24705 7 22 2204 220404 2203 3 1.523809 429.74 389.07 419.15 393.27 458.52705 8 22 2204 220405 2203 3 1.523809 555.00 616.03 572.12 569.86 564.35705 9 22 2204 220406 2203 3 1.523809 508.80 456.08 464.17 328.68 376.80705 10 22 2204 220407 2203 3 1.523809 345.68 398.21 428.39 480.46 481.69705 11 22 2204 220408 2203 3 1.523809 455.21 412.36 562.13 474.88 513.30705 7 24 2408 240802 2403 3 2.461538 464.28 477.62 451.16 430.77 426.37705 9 24 2408 240804 2403 3 2.461538 409.78 428.49 447.43 450.78 421.04705 10 24 2408 240805 2403 3 2.461538 473.75 424.98 456.95 392.22 389.20705 11 24 2408 240806 2403 3 2.461538 475.75 463.65 549.77 498.54 517.27705 10 24 2408 240811 2403 3 2.461538 599.48 551.81 577.88 583.32 569.90705 11 24 2408 240812 2403 3 2.461538 544.08 545.77 511.67 536.32 541.54

  OrodjezaIRT:Mplus(Muten&Muten)

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • Omejitvepri analizahpodatkov1. Strukturapreizkusovznanja(multipleimputacije)2. Izraundosekov (PV)zmetodoodgovoranapostavko(IRT)

  3. Vzorci:utei+analizevdravah+standardnenapake

  4. Lestvice inindeksistali (zdruenespremenljivke)

  5. Hierarhina strukturauenci-uitelji-ole

  Bistveno:

  Za statistike iz dosekov (PV),standardne napake vsebujejo sluajnost zaradiposploitve iz vzorca na populacijo (vzorna varianca)inocene odoseku na vsehnalogah (varianca zaradi imputacij).

  Za statistike spremenljivk iz vpraalnikov jestandardna napaka samo zaradi vzornevariance.

  17februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • Kajvsejenavoljozastatistike? Podatkizavsakodravo(uencitesti+vpraalniki;uitelji,ola) Uporabnikiprironik+IDBAnalyzer+prironikzanj Vsetabelenavoljovexcelusstrani:http://timssandpirls.bc.edu/

  17februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • Programizaanalize:

  18

  IDBANALYZER:

  potrebujedelujoSPSS/SAS(ustvarisintakso)

  http://www.iea.nl/research-collaborationOurdata

  omogoaanalizovsehIEAinOECDtudij

  omejennaosnovnestatistinemetode

  PaketBIFIEsurveyvR

  funkcijedefiniramosami

  omogoatudiHLMmodele

  bootstrapraunadrugae, zatosestand.napakemalorazlikujejoodIDB.

  Vzorecizraunov:AnalizapodatkovTIMSSzRPlakatkonferencaPI,Mihaelatiglic

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • SistempoimenovanjapodatkovvTIMSSMCGlllM3 olski podatki

  MSAlllM3 odgovori uencev na testne naloge

  MSGlllM3 odgovori uencev na vpraalnike

  MSTlllM3 povezovanje uencev inuiteljevMTGlllM3 odgovori uiteljev na vpraalnike (G=Mmat;G=Pfizika)

  MB:8.razred MA:4.razred MP:maturantiizfizike

  19

  UserGuideSupplement 1- InternationalVersionoftheTIMSSAdv2015ContextQuestionnaires

  Supplement 2- NationalAdaptationsofInternationalContextQuestionnaires

  Supplement 3- VariablesDerivedfromtheStudent, Teacher,andSchoolQuest.

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • PogledvIDBAnalyzer nastavitevanalize

  20februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • SintaksaizIDBseodprevSPSSvrnerezultate!

  21

  VIDBvkljuene:deskriptivne, korelacije,regresije, logistineregresije,percentili,mejniki...Izpisvsebujeanalizoznailnostirazlikmedskupinami (xlsdatoteke).

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA

 • Maturaiz matematike+TIMSSpo spolu

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 22

  VRM=vijaravenmatureORM=osnovna ravenmature

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  600

  650

  1 2 3 4 5 6 7 8

  DoseekT

  IMSS

  Ocenanamaturi

  TIMSSinocenaizmature

  dekletaorm fantjeorm dekletavrm fantjevrm

  Osnovnaravenmature

  Vjaravenmature

  Ugotovitvi:

  1.Fantje,kisodobiliistoocenonamaturikotdekleta,sovTIMSSpokazaliveznanjakotdekleta.

  2.Dijaki,kisodelalimaturonaosnovni ravniindobiliistoocenokotdijakinavijiravni,sovTIMSSpokazalimanjznanja.

 • KorelacijemedtremidosekiNajboljstapovezaniTIMSSinkonnaocenanamaturi.

  BoljsosTIMSSpovezanidosekinamaturivijeravni.

  Dekleta Fantje .MaturaOR,pisno :TIMSS 0,56 = 0,57MaturaVRpisno :TIMSS 0,59 > 0,56

  Matura OR,ustno :TIMSS 0,27 > 0,24Matura VR,ustno :TIMSS 0,23 < 0,26

  Tokenamaturi,OR:TIMSS 0,56 = 0,56Tokenamaturi,VR:TIMSS 0,58 > 0,55

  Ocena namaturi (1-5):TIMSS 0,70 < 0,73olska ocena (1-5):TIMSS 0,61 < 0,65

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 23

 • Razlikamedspoloma:TIMSS+matura

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 24

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

  0 %

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  50 %

  60 %

  70 %

  80 %

  90 %

  100 %

  Primerjava doseka TIMSS ADV matematika po spolu

  Dekleta OME(x) = 0.4034

  Fant

  je O

  ME

  (y) =

  0.6

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

  0 %

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  50 %

  60 %

  70 %

  80 %

  90 %

  100 %

  Primerjava ocen na maturi po spolu

  Dekleta OME(x) = 0.4485

  Fant

  je O

  ME

  (y) =

  0.5

  5

  Maturiteneoceneizmatematike

  DoseekTIMSSAdvancedvSloveniji

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

  0 %

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  50 %

  60 %

  70 %

  80 %

  90 %

  100 %

  Primerjava olskih ocen po spolu

  Dekleta OME(x) = 0.504

  Fant

  je O

  ME

  (y) =

  0.5

  olske oceneizmatematike

  RazlikemedspolomasemanjajoodTIMSSdomature.Priolskihocenahjihsplohni.

 • Ustniizpitnamaturiizmatematikepospolu

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 25

  OdstotnetokenaustnemdelumatureVijaraven

  OdstotnetokenaustnemdelumatureOsnovna raven

  Ustneocenenamaturinakazujejovijedosekedeklet,boljizrazitonaosnovniravnimature.

 • Mejnikiznanjav TIMSSinmaturitetneocene

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 26

  68.927.2

  3.8 0.19.48

  39.09 40.35

  11.08

  2.9

  3.84.2 4.54.0

  5.4

  6.4

  7.2

  manjkotsrednjeznanje

  srednjeznanje visoko znanje najvije znanje0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Delei

  dijakov

  Ocenana

  maturi

  Povprena ocena indelei dijakov,ki sodosegli vsak mejnik znanjaTIMSS

  DeledijakovORM DeledijakovVRMOsnovna ravnemature Vijaravenmature

  Ocenenamaturinisousklajenezumestitvijodijakovvmejnikeznanja.Velikanausklajenost jemedosnovno invijo ravnjonamaturi.

 • tudijskinamenimaturantov

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 27

  05101520253035404550

  Fizik

  a

  Matem

  atika

  Tehnika

  IKT

  Kemija

  Biom

  edinskezn.

  Izobraevanje

  Ekonom

  ija

  Drugo

  Odstotonideleidijakov

  FizikiVijaravenmatureOsnovnaravenmature

 • tudentimatematikeinbiomedicinskihved

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 28

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Odstotnideledijakovpoocenahnam

  aturi

  Ocenenamaturiizmatematike

  Dijaki, kiso zatudij izbralimatematikoinstatistiko

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Dijaki, kiso zatudij izbralimedicino inbiomedicinske tudije

  DoseekTIMSS

 • Naklonjenostmatematiki+dosekipospolu

  februar 2017 TIMSSADVANCED2015+MATURA 29

  3

  31

  66

  6

  4253

  25tokrazlike

  19tokrazlike

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  600

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Zelonaklonjenimatematiki

  Srednjenaklonjenimatematiki

  Nisonaklonjenimatematiki

  DosekiTIMSS

  Odstotni

  delei

  dijakov

  Doseekdeklet Doseekfantov

 • PoroilaraziskaveTIMSSinTIMSSADVANCED2015:

  februar 2017 30

  etrtoolci

  Osmoolci

  Maturanti

  nahttp://timsspei.splet.arnes.si

  napodstrani:PoroilaTIMSS2015

  Geslo:timssslo15