Click here to load reader

Zonneboiler installaties - Schulte Energie & Techniek ... Energie besparen en het klimaat beschermen Viessmann is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame bescherming

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zonneboiler installaties - Schulte Energie & Techniek ... Energie besparen en het klimaat...

 • Zonneboiler installaties

  Investeer in ruim 30 jaar ervaring

 • 2/3

  Wie vandaag in een nieuwe verwarmingsinstallatie investeert, zorgt er best voor dat die ook uitgebreid kan worden met een zonne-installatie Zo profiteert u van een lager energiever- bruik en kan u ook rekenen op een lagere factuur voor uw maandelijkse energiekosten.

  Met de installatie van zonnecollectoren neemt u eveneens uw verantwoordelijkheid voor het milieu op, doordat de CO2-uitstoot veel lager is. Kiest u voor een installatie van Viessmann, dan kiest u voor een toekomstgerichte oplossing en een optimaal samenspel van alle instal- latieonderdelen.

  Investeren in zonnetechniek doet bovendien de waarde van uw vastgoed stijgen.

  Op de volgende bladzijden krijgt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden die de zon- neboiler installaties van Viessmann bieden voor een energiebesparende warmwaterberei- ding en verwarmingsondersteuning.

  Met ruim 30 jaar ervaring in de ontwikkeling en de productie van zonnesystemen, bent u bij Viessmann zeker van de meest geavanceerde techniek en de beste kwaliteit.

  Ongeacht of u voor een nieuwe condensatieketel op stookolie of gas, een houtstookinstal- latie of een warmtepomp kiest - alle installaties van Viessmann zijn geschikt voor gebruik in combinatie met een zonnesysteem.

  Energie van de zon – gratis aan huis geleverd

 • Inhoud

 • 4/5

  Over deze brochure

  De vlakke collectoren en vacuümbuiscollectoren van Viessmann voldoen aan alle vereis- ten voor een efficiënte en kostenbesparende verwarmingsondersteuning en warm water bereiding. In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over het aanbod zonneboi- ler installaties van Viessmann.

  Zonnecollectoren pagina 12

  De vlakke collectoren en vacuümbuiscollectoren van de Vitosol- serie kunnen optimaal aangepast worden aan de effectieve energiebehoefte.

  Zonneboiler installaties pagina 30

  Dankzij deze moderne systeemtechniek heeft u uw verwar- mings- en zonnesysteem volledig in de hand. Ons intelligent energiebeheersysteem Vitosolic communiceert optimaal met de verwarmingsregeling en doet de verwarmingskosten aanzienlijk dalen.

  Viessmann installateurs pagina 36

  Maak gebruik van het advies van onze installateurs. Hier leest u alles over verwarmings- en zonnesystemen op maat.

  Energie besparen en het klimaat beschermen pagina 6

  Lees hier waarom het loont uw verwarming nu te moderniseren en uit te breiden met een efficiënt zonnesysteem. Op die manier draagt u actief bij aan een duurzame klimaatbescherming en de verlaging van het verbruik van fossiele brandstoffen.

 • Inleiding

 • 6/7

  "Niets is zo goed dat het niet kan worden verbeterd." Dit grondbeginsel is ook in onze ondernemingsprincipes verankerd. Als leider op kwaliteits- en technologisch vlak hebben wij binnen onze sector de taak en het doel steeds opnieuw grenzen te verleggen.

  Dat geldt in het bijzonder voor ons pro- ductaanbod, dat er steeds op gericht is het verbruik van fossiele brandstoffen beduidend te verlagen en geleidelijk door hernieuwbare energiebronnen te vervangen.

  De verwarmingsmarkt heeft met ongeveer 40 procent het grootste aandeel in het energie- verbruik. Transport, verkeer en stroom nemen de rest voor hun rekening met telkens 20 pro- cent. Op basis van de voortdurend stijgende energiekosten komt het er dus op aan het verbruik aan fossiele energiebronnen zo snel mogelijk te reduceren.

  Bij Viessmann wordt consequent gewerkt aan nieuwe

  milieuvriendelijke oplossingen. Het resultaat hiervan zijn

  milieuvriendelijke, kostenbesparende en efficiënte verwar-

  mingssystemen.

  Energie besparen en het klimaat beschermen

  Viessmann is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame bescherming van het milieu. Onze bedrijfsfilosofie en onze producten zijn hierop gebaseerd.

  Viessmann biedt energiebespa-

  rende verwarmingssystemen voor

  stookolie, gas, zonne-energie, bio-

  massa, warmte uit de lucht en uit de

  grond. De pictogrammen maken het

  u gemakkelijk zich te oriënteren.

  Condensatiesystemen en zonne-energie –

  een optimale combinatie

  Wie vandaag in een nieuwe verwarming in- vesteert, wordt aangeraden om te kiezen voor een condensatieketel. Rekening houdend met de huidige energieprij- zen is dit de voordeligste keuze. De olie- en gascondensatieketels van Viessmann zetten de stookolie of het gas voor 98 procent (Hs) om in warmte.

  Door de combinatie met de zeer efficiënte zonnecollectoren van Viessmann bespaart u tot 35 procent op uw verwarmingsverbruik als u de zonnecollectoren zowel voor warm water bereiding als voor verwarmingsondersteuning gebruikt. Alleen al bij de warm water berei- ding kan het benodigde energieverbruik soms tot 60 procent verlaagd worden.

 • 0

  20

  40

  60

  80

  100

  24

  41

  62

  75

  86 86 89 86 83

  59

  29 24

  Wat u moet weten

  Goede redenen om uw verwarmingsinstallatie aan te vullen met een zonnesysteem van Viessmann.

  Bij een eengezinswoning levert zonne-energie tot 60 procent

  van de energie die nodig is voor de sanitair waterverwar-

  ming.

  In België zijn er nog méér dan 1 miljoen ver- warmingsketels in gebruik die ouder zijn dan 15 jaar. De eigenaars beseffen vaak niet hoe- veel energie ze verspillen, die als onbenutte warmte door de schoorsteen verloren gaat. Bovendien belasten deze oude installaties het klimaat door hun onnodige CO2-uitstoot en dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.

  Energie besparen

  Door deze installaties meteen te vervangen door een condensatieketel, pelletketel of warmtepomp met hoog rendement en te combineren met zonne-energie, zouden de eindverbruikers tot 35 procent energie kunnen besparen. Voor een gemiddeld gezin komt dit neer op een besparing van 800 liter stookolie of 800 m³ stookolie of een minderuitstoot van CO2 van bijna 1,5 ton.

  Grondstoffen besparen

  Ongeveer een derde van de totale energiebe- hoefte in België wordt voor de verwarming van gebouwen gebruikt. Energiebesparende bouwmethoden en zuinige verwarmings- systemen zoals condensatieketels kunnen dit verbruik duidelijk verminderen en op die manier de natuurlijke grondstoffen sparen en ons klimaat beschermen.

  De verwarming van sanitair warm water biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Zo vormen zonneboilers in onze contreien vooral tijdens de zomermaanden het interes- santste alternatief voor het gebruik van de verwarmingsketel. Zelfs in het tussenseizoen met zonne-ondersteuning van het verwar- mingssysteem kan de verwarmingsketel vaak uitgeschakeld blijven.

  Inleiding Zo

  nn ed

  ek ki

  ng sf

  ac to

  r [%

  ]

  jan febr ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec

 • Globale instraling kWh/(m2 · a)

  1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900

  Globale straling

  8/9

  kWh/(m2 x jaar)

 • 1

  2

  3

  Inleiding

  1 Gascondensatieketel voor wandmontage Vitodens 300-W 2 Multivalente combiboiler voor sanitair water verwarming en verwar-

  mingsondersteuning Vitocell 340/360-M met Solar-Divicon 3 Vlakke collectoren Vitosol 200-F

 • 10/11

  Door gebruik te maken van zonne-energie voor sanitair warm water en verwarmingson- dersteuning is de besparing op stookolie of gas in elk geval aanzienlijk: u verbruikt tot 60 procent minder energie per jaar. Wanneer u de verwarming van sanitair water en verwar- mingswater combineert, kan de jaarlijkse besparing tot 35 procent van de in totaal benodigde energie bedragen.

  Zonnesysteem met bivalente warmwater-

  boiler of zonneboiler installatie

  Het hart van deze oplossing is de bivalente warmwaterboiler. Bij voldoende invallend zonlicht verwarmt het solair medium in het zonnesysteem het water in de warmwaterboi- ler via de onderste warmtewisselaar.

  Wanneer de temperatuur daalt door de water- afname, bijvoorbeeld tijdens het baden of dou- chen, schakelt zo nodig de verwarmingsketel aan voor extra verwarming via de tweede warmtewisselaar.

  Warm water voor douche, bad en keuken en verwarmingsondersteuning met zonne-energie

  Bij Viessmann vindt u volledige verwarmings- en zonnesys-

  temen waarbij alle onderdelen van hetzelfde merk zijn. Alle

  componenten zijn perfect op elkaar afgestemd.

  Zonnesystemen zijn ideaal voor sanitair warm water verwarming en verwarmingsonder- steuning.

  Zonnesysteem voor sanitair water verwar-

  ming en verwarmingsondersteuning

  Het in de zonnecollectoren verhitte solair medium kan niet alleen voor sanitair water verwarming maar ook voor extra verwarming van het verwarmingswater worden gebruikt. De cv-kring gebruikt daarvoor, via een warm- tewisselaar, het continu door de zonnecollec- toren verwarmde water in de zonneboiler. De regeling controleert of de gewenste vertrek- temperatuur kan worden bereikt. Wanneer de temperatuur beneden de instelwaarde ligt, schakelt ook de verwarmingsketel in.

  Zonneboiler installatie met vlakke

  zonnepanelen voor het aanmaken

  van warm water voor douche, bad

  en keuken.

  Zonneboiler installatie met vlakke

  zonnepanelen voor CV-verwar-

  mingsondersteuning en ook het

  aanmake

Search related