Transcript
Page 1: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

KNJIGOVODSTVENE

POGREŠKE I

METODE NJIHOVA

ISPRAVLJANJA

Page 2: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

• Različiti razlozi nastajanja pogrešaka u računovodstvu

• Prema prirodi i načinu nastajanja mogu biti:

FORMALNE

Nastaju povredom načela dvojnog knjigovodstva i lako

se ispravljaju

U pravilu nastaju permutacijom brojki, odnosno

zamjenom znamenki

Vrlo često u tradicionalnom knjigovodstvu, s

dominantnom ručnom obradom podataka

MATERIJALNE

Poslovni događaj uopće nije proknjižen, djelomično je

proknjižen ili je knjižen dva ili više puta

Iznos s knjigovodstvene isprave nekorektno je prenesen

u poslovne knjige

Knjiženje je izvršeno na krivom kontu

Konta su ispravna ali strane konta nisu (zamijenjena

dugovna i potražna stana)

Page 3: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

• Brojne metode detektiranja pogrešaka:

• Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti

jednako potražuje)

• Struktura bruto bilance

• Odnosi stanja i prometa korespondirajućih konta

• Usklađivanje potraživanja i obveza s poslovnim partnerima,

• Provođenje klasične inventure i sl.

• Potreba za definiranjem raznih preventivnih mjera

• Pogreške se najkasnije moraju ispraviti prije sastavljanja

temeljnih financijskih izvještaja

Page 4: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

• Za ispravljanje knjigovodstvenih pogrešaka u teoriji i

praksi su poznate sljedeće metode:

Precrtavanje

Pogrešan iznos ispravlja tako da

se precrta, a iznad njega se upiše ispravan iznos uz paraf

osobe koja ispravlja

(pogrešno upisan iznos mora i dalje

ostati vidljiv)

Storniranje

Metoda crnog storna

Metoda crvenog storna

Dopunsko knjiženje

Koristi kada je knjiženje zapisano

na ispravnim kontima, ali u

iznosu manjem od potrebnog

Potrebna razlika se samo doknjiži, pri

čemu saldo ostavlja ispravan

Page 5: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

Metoda crnog storna

• Pogreška se ispravlja tako da se pogrešno knjiženi iznos

još jednom upiše na suprotnu stranu konta i na taj način

neutralizira

• Nakon prethodne radnje knjiženje se provodi na ispravan

način

• Posljedica: neprirodno povećan promet na kontu

Page 6: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

Metoda crvenog storna

• Pogreška se ispravlja na način da se krivi iznos još

jednom, crvenom bojom, upiše na isut stranu konta i

uokviri

• Tako zapisan ispravak ima suprotni predznak, pa saldo

konta ostaje ispravan te nema evidencije dodatnog

prometa

• U uvjetima računalne obrade podataka umjesto crvene

boje koristi se suprotan predznak

Page 7: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

• Zavisno o tome je li pogreška učinjena samo na jednom ili

oba konta razlikujemo:

• Djelomični (crni ili crveni, podrazumijeva ispravak samo

na jednom kontu, na jednoj stavci) i

• Potpuni storno (ispravljamo cjelokupni zapis, tj. stavku i

protustavku)

Page 8: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

Primjer 1

• Plaćena je obveza dobavljaču u iznosu od 5.000,00 kn.

Pogreškom je ova transakcija zabilježena na računu

zaliha (iznos točno knjižen, ali je jedan račun pogrešan –

djelomični storno)

Page 9: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi
Page 10: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

2

Page 11: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

Primjer 2

• Plaćena je obveza dobavljaču 5.000 kn. Pogreškom je

ova transakcija zabilježena kao smanjenje potraživanja od

kupaca i povećanje zaliha (točno zabilježen iznos, ali su

oba računa pogrešna – potpuni storno)

Page 12: KNJIGOVODSTVENE...•Brojne metode detektiranja pogrešaka: •Provjera uravnoteženosti naloga za knjiženje (duguje mora biti jednako potražuje) •Struktura bruto bilance •Odnosi

Recommended