Transcript
Page 1: Autodesk Inventor Professional - comgraph.co.th · Autodesk Inventor ซอฟต์แวร์การออกแบบเครื่องกล 3 มิติ

Premium

Standard

Value Added Distributor

Ultimate

Autodesk Factory Design Utilities ซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการออกแบบ ที่มีเฉพาะในชุดการออกแบบโรงงานและสายการผลิต เพื่อวิเคราะห์หา Bottle Neck ของ Process และ Bottle Neck จากการขนส่ง (Material Flow) พร้อมทั้ง Factory Asset หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ทำให้ท่านสามารถวางโรงงาน หรือสายพานการผลิต หรือเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ ลาก และวาง พร้อมทั้งลิงค์การทำงาน ระหว่าง 2D Floor Plan และ 3D Model

2016

Autodesk Inventor

ซอฟต์แวร์การออกแบบเครื่องกล 3 มิติ ครอบคลุมการทำงานทั้งการสร้างชิ้นส่วน, งานโลหะแผ่น, งานเชื่อม, งานโครงสร้างเหล็ก รองรับงานประกอบ วางแบบแปลน 2 มิติอัตโนมัติ รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ อื่น ๆ ด้วยฟังก์ชั่น AnyCAD และรองรับการออกแบบทั้ง Parametric, Direct Modeling, และ FreeForm ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์การออกแบบที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และมี Library มากมาย เช่น น๊อต, สกรู, สายพาน, พูลเล่ย์, เพลา และเฟือง เป็นต้น

Autodesk Inventor Professional ซอฟต์แวร์ Inventor ชุดที่รวมความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างครบครัน ได้แก่ Stress Analysis & Dynamic Simulation, Tooling & Mold Design, Cable & Harness Design และ Tube & Pipe Design

Autodesk Navisworks Manage ซอฟต์แวร์จำลองการออกแบบโรงงาน และสายการผลิตชุดเต็ม ที่เพิ่มการตรวจสอบการชนหรือขบกันของเครื่องจักร และชิ้นงานต่างๆโดยอัตโนมัติ

Autodesk Navisworks Simulate ซอฟต์แวร์จำลองการออกแบบโรงงานและสายการผลิต ด้วยการนำข้อมูล CAD ของเครื่องจักร, เครื่องมือ, Layout, หรือจากการสแกน 3 มิติ จากซอฟต์แวร์หลายประเภทมาจัดวาง และจำลองเงื่อนไขด้านเวลาพร้อม Interactive Walk-Through หรือ Fly-Through เสมือนเข้าไปดูสายการผลิตจริง

Autodesk AutoCAD ReCap Studio ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างโมเดลที่จะช่วยให้มีขั ้นตอนการทำงานที่ง่าย และเสมือนจริงมากขึ้น โดยนำข้อมูล Point Clouds ที่รองรับข้อมูล 3 มิติ จาก Scanner อาทิเช่น Faro และ Leica เป็นต้น หรือจากภาพถ่ายมาสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบ หรือเปลี่ยนแปลงโมเดลให้ตรงตามสภาพแวดล้อมจริงและสามารถทำงานร่วมกันกับ Autodesk® Inventor® ได้อีกด้วย

Autodesk Showcase ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน ที่จะช่วยให้นักออกแบบหรือฝ่ายขายสามารถแปลงต้นแบบดิจิตอลเป็นภาพเสมือนจริงคุณภาพสูงระดับ HDMI แบบ Real Time และ Interactive ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่สมจริงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการนำเสนองานออกแบบโรงงาน หรือสายการผลิตที่มีทางเลือก หรือออพชั่นหลากหลาย

Autodesk Vault Basic ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการออกแบบ PDM (Product Data Management) สำหรับการดูแลและจัดการ การใช้งานไฟล์ออกแบบต่างๆ ในระบบ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และการใช้งานร่วมกันระหว่างวิศวกรออกแบบ ในเบื้องต้น (Access, Control, Collaboration)

Autodesk 3ds Max Design ซอฟต์แวร์เพื่อการทำภาพเสมือนจริง และวิดีโอแสดงการออกแบบโรงงาน สร้าง หรือนำเข้าโมเดล 3 มิติ เพื่อจัดฉาก แสง สี แอนิเมชั่น ก่อนทำการ Rendering เป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อต่างๆในระดับมืออาชีพ เรียนรู้ได้ง่าย

Autodesk AutoCAD Raster Design โปรแกรมที ่ช ่วยในการเปลี ่ยนไฟล์ Drawing ที ่เก็บในรูปแบบภาพสแกน (Raster Image), เช่น JPG, PSD, TIFF, GIF, BMP และ อื ่นๆ อีกมากมาย ให้เป็นไฟล์ AutoCAD (Vector) ที ่ช ่วยนักออกแบบ วิศกร สามารถนำแบบไปใช้งานทางวิศวกรรมได้อย่างสะดวกมากยิ ่งขึ ้น

Autodesk AutoCAD Architecture ซอฟต์แวร์ AutoCAD® ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับออกแบบงานสถาปัตยกรรม มีไลบรารี่ช่วยงานก่อสร้างโรงงาน รวมถึงการเลย์เอาท์สายการผลิตโดยเฉพาะ ช่วยให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

Autodesk AutoCAD Mechanical ซอฟต์แวร์ AutoCAD® ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับการออกแบบ และเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะ มีความสะดวกในการสร้าง และแก้ไขแบบได้อย่างรวดเร็วพร้อมไปด้วยชิ้นส่วนมาตรฐาน และเครื่องมือเฉพาะทาง อาทิ การสร้าง BOM, บอลลูน, เลเยอร์และซ่อนเส้นอัตโนมัติเหมาะสำหรับวิศวกรที่ต้องเขียนแบบเครื่องกลที่ซับซ้อน ลดเวลา และข้อผิดพลาด

Autodesk AutoCAD ซอฟต์แวร์ AutoCAD® สำหรับงานเขียนแบบ (Drafting) ทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, และงานเขียนแบบทั่วไป

Autodesk AutoCAD MEP ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AutoCAD® ที่เพิ่มฟังก์ชั่นการออกแบบงานระบบของอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบปรับอากาศ เป็นต้น ที่จะช่วยให้การออกแบบโรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Recommended