Transcript
Page 1: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

1

Gastrointestinalis daganatok szabad gyök,

tumormarker

és háromdimenziós ultrahangvizsgálata

Dr. Szilvás Ágnes

Programvezető:

Prof. Dr. Fehér János

Témavezető:

Dr. Blázovics Anna PhD.

Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika

Budapest, 2001.

Page 2: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

2

Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és háromdimenziós

ultrahangvizsgálata

Dr. Szilvás Ágnes

Programvezető: Prof. Dr. Fehér János

Témavezető: Dr. Blázovics Anna PhD.

Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika

Budapest, 2000.

A téma háttere: Évente a világon mintegy kétmillió gastrointestinalis tumor kerül

diagnosztizálásra. Magyarországon minden évben megközelítőleg 45.000 új daganatos

eset kerül felismerésre és 32.000 daganatos halál fordul elő.

A vizsgálat célja: A tumoros folyamatok a tumormarkerek szintjének növekedéséhez,

és a szabad-gyökös status megváltozásához vezetnek. Komplex vizsgálatuk és

értékelésük ezért indokolt a gastrointestinalis daganatokban. A háromdimenziós

ultrahangvizsgálat, mint új diagnosztikai módszer értékelése fontos a rákmegelőző

állapotokban és a gastrointestinalis tumorokban.

Eredmények: Különböző típusú és stádiumú gastrointestinalis tumoros, ellenőrzött és

kontroll beteg került vizsgálatra, 214 esetben. A tumor markerek (CEA, CA 19-9, CA

72-4, AFP, TPA, AGP) és a szabad-gyökös status (total scavenger kapacitás) éhgyomri

vénás vérből (LIA-kitekkel és kemiluminescenciás metodikával, LIA-mAT és Lumat

Berthold készülékkel) került meghatározásra. Hagyományos és háromdimenziós

ultrahangvizsgálatot alkalmaztunk a praecancerosus állapotokban és a tumor igazolására

(Kretz Voluson típusú készülék).

Az eredmények azt mutatták, hogy a tumormarkerek közül a TPA és az AGP jelezte

legjobban a tumoros folyamatot. A szabad-gyökös status nagyon érzékeny vizsgáló

módszernek bizonyult a tumor-diagnosztikában. A háromdimenziós ultrahangvizsgálat

értékét emeli, hogy a daganatot a tumormarkerek normál szintje mellett jelezte.

Következtetés: Kutatásaink alapján a hagyományos tumormarkerek mellett más, új

diagnosztikus módszerek is hasznosak a gastrointestinalis daganatok diagnosztikájában,

és követésében.

Page 3: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3

Free radical state, tumour markers and three-dimensional ultrasound

examinations in gastrointestinal malignancies

Ágnes Szilvás MD.

Supervisors: Prof. János Fehér

Anna Blázovics Ph.D.

Second Dept. of Int. Med. Semmelweis University

Budapest, 2000.

Backgroung: Two million gastrointestinal tumours are diagnosed in the world yearly.

In Hungary, every year approximately 45.000 new cases are discovered and 32.000

patients die of cancer.

Aims of the study: The tumorous processes lead to a growing level of the tumour-

markers and change in the free radical state. This explains the applying a complex

examination and evaluation in gastrointestinal tumours. The three-dimensional

ultrasound examinations, as a new diagnostic method was evaluated in gastrointestinal

praecancerous and tumorous processes.

Results: Different types and stadia of gastrointestinal malignancies, controlled patients

and control cases were investigated in 214 cases. The tumour markers (CEA, CA 19-9,

CA 72-4, AFP, TPA, AGP) and free radical state (total scavenger capacity) were

investigated in the malignancies. The venous blood was taken after an overnight fast

and the tumourmarkers were detected by the LIA-kit method, while the free radical state

was analysed by the chemiluminescent method (LIA-mat and Lumat Berthold

equipment were used). Conventional and three-dimensional ultrasonography were

applied in the praecancerous stages and to prove the tumorous processes.

The results detected that among the tumour markers – the TPA and AGP showed the

best correlation with the tumorous process. The free radical state being a very sensitive

method for the detection of the tumour. In some cases the three-dimensional

ultrasonography could find the tumorous process when the markers showed normal

values.

Conclusion: Based on our results in addition to the traditional tumour markers the other

diagnostic methods are useful both in the diagnosis of the gastrointestinal malignancies,

and in the follow up.

Page 4: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4

TARTALOMJEGYZÉK

1 BEVEZETÉS ..........................................................................................7

2 CÉLKITŰZÉS .........................................................................................9

3 IRODALMI ÁTTEKINTÉS.....................................................................11

3.1 A szabad-gyökös folyamatok szerepe a szervezetben...................................11

3.1.1 A szabad-gyökös folyamatok a rákmegelőző állapotokban.....................11

3.1.2 A szabad-gyökös folyamatok és a karcinogenezis...................................12

3.1.3 A gastrointestinalis rendszer természetes gyökfogó védelme..................13

3.2 Az akutfázis fehérjék és tumormarkerek a gastrointestinalis rendszer

daganataiban ....................................................................................................13

3.2.1 A szérum alfa-1-savanyú glycoprotein mint tumormarker ......................14

3.2.2 Tumormarkerek a gastrointestinalis rendszer malignus betegségeiben ...15

3.2.3 A gastrointestinalis rendszer daganatainak vizsgálatában alkalmazott

tumormarkerek .........................................................................................18

3.3 A gastrointestinalis daganatok ultrahangvizsgálata ....................................20

3.3.1 A kétdimenziós (2D) hasi ultrahangvizsgálat ..........................................20

3.3.2 A háromdimenziós (3D) hasi ultrahangvizsgálat .....................................21

3.3.3 A háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat ........................................22

4 BETEGEK ÉS MÓDSZEREK...............................................................25

4.1 A betegek beválasztása ....................................................................................25

4.1.1 A rákmegelőző állapot vizsgálata ............................................................25

4.1.2 A gastrointestinalis daganatos csoport .....................................................26

4.1.3 A kontroll csoport.....................................................................................26

4.2 Anyagok és módszerek ....................................................................................27

4.2.1 A rutin laboratóriumi paraméterek vizsgálata..........................................27

Page 5: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5

4.2.2 Tumormarkerek meghatározása ...............................................................28

4.2.3 Szabad-gyökös vizsgálatok ......................................................................30

4.2.4 Citológiai és szövettani vizsgáló módszerek............................................31

4.2.5 Ultrahangos vizsgáló módszerek..............................................................32

4.2.5.1 Kétdimenziós (2D) hasi ultrahangvizsgálat...........................................32

4.2.5.2 Háromdimenziós (3D) hasi ultrahangvizsgálat .....................................32

4.2.5.3 Háromdimenziós (3D) rectalis ultrahangvizsgálat ................................32

4.2.6 Statisztikai módszerek..............................................................................34

5 EREDMÉNYEK ....................................................................................36

5.1 A rutin laboratóriumi vizsgálatok eredményei.............................................36

5.2 A tumormarker vizsgálatok eredményei .......................................................37

5.2.1 A tumormarkerek összefüggése a daganat lokalizációjával.....................37

5.2.2 A tumormarkerek és a stádiumok összefüggése gastrointestinalis

daganatokban............................................................................................40

5.2.3 A tumormarkerek alakulása a gastrointestinalis daganatok szövettana

alapján ......................................................................................................43

5.2.4 A tumormarkerek és az akutfázis fehérje (AGP) összefüggései ..............43

5.2.5 A tumormarkerek együttes vizsgálata gastrointestinalis tumoros és

ellenőrzött betegekben – a metastasisok ill. recidíva jelzésére ................46

5.3 A szabad-gyökös folyamatok aktivitásának eredményei gastrointestinalis

daganatokban...................................................................................................49

5.3.1 A szabad-gyökös folyamatok aktivitása a gastrointestinalis daganatok

lokalizációjával összefüggésben ..............................................................50

5.3.2 A szabad-gyökös folyamatok aktivitása stádiumok szerint

gastrointestinalis tumorokban ..................................................................52

5.3.3 A szabad-gyökös folyamatok aktivitása a plazmában és a szérumban

gastrointestinalis tumorokban a szövettani típus alapján .........................53

5.4 A szabad-gyökös folyamatok aktivitása és a tumormarkerek összehasonlító

értékelése ..........................................................................................................54

Page 6: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6

5.5 A háromdimenziós ultrahangvizsgálat értéke gastrointestinalis

daganatokban és rákmegelőző állapotban.....................................................58

6 MEGBESZÉLÉS...................................................................................67

7 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ..................................................................81

8 IRODALOMJEGYZÉK..........................................................................84

9 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK..........................................................................98

10 TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK JEGYZÉKE ................................................100

11 KÉPEK JEGYZÉKE ...........................................................................102

12 KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE ...................................103

Page 7: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

1. Bevezetés

7

1 BEVEZETÉS

Évente mintegy kétmillió gastrointestinalis tumor kerül diagnosztizálásra a világon, és

ezzel a második helyen szerepel a halálozási okok között.

Magyarországon a daganatos betegségek okozta halálozás közismerten magas, és

jelentősen emelkedik, ezen belül az utóbbi három évtizedben a gastrointestinalis eredetű

mortalitás megduplázódott. Az 1990-es években a demográfiai adatok szerint a gyomor-

bélrendszeri daganatos eredetű halálozás hazánkban meghaladja a 11.000-es

nagyságrendet.

A gastrointestinalis daganatos megbetegedések előfordulásának növekedése 1995-ben

Magyarországon kormányszintű szűrőprogram bevezetését is indokolttá tette a

„Daganatos betegségek másodlagos megelőzése” terén.

A riasztó statisztikai adatok alapján feladatul tűztük ki a gastrointestinalis daganatok, a

praecancerosus állapotok vizsgálatát.

A praecancerosus betegségnek tekinthető gyulladásos bélbetegségben (IBD-ben) a

folyamat diagnosztikájával, szövődményeivel, differenciálásával, ezen belül az egyes

IBD típusok jelentőségével foglalkoztunk.

A rutin laboratóriumi diagnosztika vizsgáló módszereit alkalmazva kerestük azokat a

paramétereket, amelyek legjobban jellemzik a malignus folyamatot. A kapott

eredményeket kombináltuk a többi általunk használt, ill. kifejlesztett módszerrel.

Ismert tény, hogy a tumoros folyamatok a szabadgyök-status megváltozásához

vezetnek. A karcinogén anyagok, amelyek egymástól különböznek, azzal a közös

tulajdonsággal rendelkeznek, hogy lehetnek önmagukban szabad gyökök vagy a

szervezetben szabad gyökké alakulnak, ill. szabad gyökök felszabadításával fejtik ki

hatásukat. E folyamatok detektálására új metodikát alkalmaztunk.

A diagnózis felállításához a keringő tumormarkerek bizonyultak hasznosnak, azonban a

mindennapi gyakorlatban alkalmazásuk nem tekinthető problémamentesnek. A

korábbiak mellett újabb tumormarkerek kifejlesztése is lehetővé, ill. szükségessé vált.

Az utóbbi két évtizedben a modern képalkotó eljárások nagy előrelépést hoztak a

tumor-diagnosztikában. Ezen belül a három-dimenziós ultrahangvizsgálatok

alkalmazása révén a tumorok részletesebb vizsgálata, stádiumának jobb megítélése,

Page 8: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

1. Bevezetés

8

ellenőrzése is lehetővé válik a tumor méretének meghatározásával. A diagnosztikai

lehetőségek mellett a terápia megtervezésében fontos szerepe lehet. A digitális

képtárolás révén a beteg távollétében is tarthatóak konzíliumok, internetes kapcsolat

segítségével nemzetközi megbeszélések válnak lehetővé. A tumor kezelésének

követésével és a terápia megválasztásával fontos segítséget nyerhetünk.

A rákmegelőző állapotokban, pl. a gyulladásos bélbetegségben is hasznos ellenőrző

vizsgálat.

Page 9: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

2. Célkitűzés

9

2 CÉLKITŰZÉS

Célunk a gastrointestinalis daganatok és rákmegelőző állapotok komplex vizsgálata

volt. Ehhez hagyományos, új laboratóriumi és eszközös vizsgálatokat alkalmaztunk, ill.

fejlesztettünk ki. Arra kerestük a választ, hogy a hagyományos eszközök mennyiben

tükrözik a malignus folyamatot, ill. az új módszerek mennyiben alkalmazhatók, és mely

kombinációk a legkedvezőbbek.

Hasonló felmérést az irodalmi adatok alapján nem találtunk. Vizsgálataink a

gastrointestinalis tumorok optimális diagnosztikai és követési lehetőségeire irányultak,

mely a magyarországi bevezetés eredményeként a halálozás csökkentését segítené elő.

Az optimális diagnosztikai eljárások és a célzott kezelés nyomán költség-megtakarítás

érhető el a daganatos megbetegedéseknél.

A vizsgálat célja:

1. A gastrointestinalis daganatokban a rutin laboratóriumi vizsgálatok

jelentősége.

2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban.

2.1. Mi az optimális az egyes daganatok diagnosztikájában – lokalizáció,

stadium, metastasis szempontjából?

2.2. Milyen az egyes markerek és kombinációjuk értéke a daganatok

vizsgálatában?

3. A szérum alfa-1-savanyú glycoprotein (AGP) vizsgálata különféle

gastrointestinalis tumorokban, a tumor típusával, kiterjedésével való

összefüggése.

Page 10: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

2. Célkitűzés

10

3.1. Informatívabbak-e a szérum AGP meghatározással és a tumormarkerekkel

végzett vizsgálatok együttes eredményei a tumor jelzésében?

(Vizsgálatához új metodikát alkalmaztunk, melynek alapján kifejlesztett

teszt használata gyors, és széles körben felhasználható).

3.2. A szérum AGP szintje a rákmegelőző állapotokban (IBD-ben), mutat-e

összefüggést az IBD formájával, kiterjedésével, aktivitásával és a

lehetséges szövődményekkel?

4. A szabad-gyökös vizsgálatokban a total scavenger kapacitás (TSC)

meghatározása - mely kifejezi a szervezet szabadgyök-statusát, és

védekező képességét – alkalmas-e a rákos folyamat vizsgálatára?

Új, gyors és költségkímélő kemiluminometriás módszer alkalmazása, és

helye a rutin diagnosztikában.

5. Milyen lehetőséget nyújtanak a hagyományos vizsgálatok mellett a

háromdimenziós hasi és rectalis ultrahangvizsgálatok a rákmegelőző

állapotokban és tumorokban?

Page 11: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

11

3 IRODALMI ÁTTEKINTÉS

3.1 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK SZEREPE A

SZERVEZETBEN

A szabad gyökök olyan atomok vagy atomcsoportok, melyek külső pályájukon ún.

párosítatlan elektront tartalmaznak - fontos szerepet játszanak a szabályos

sejtfunkcióban (pl. fagocitósis, antimikrobiális védelem, immunreguláció), másrészt

kóros állapotokban (gyulladás, ischaemia, rákképződés). Alapvető szerepük van a

lipidperoxidációs láncreakcióban, amely a többszörösen telítetlen zsírsavak

autooxidációjával kapcsolatos. A szabad gyökök és a lipidperoxidáció károsítja a

biomembránok telítetlen zsírsavait, és a sejtekben található bármely molekulát,

proteineket, DNS, RNS-láncokat, a sejtek matrix molekuláit.

3.1.1 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK A RÁKMEGELŐZŐ

ÁLLAPOTOKBAN

A szabad-gyökös folyamatoknak fontos szerepe van anyagcserefüggésük miatt az olyan

gyorsult metabolizmusú helyeken, mint pl. a gastrointestinális nyálkahártya. Szabad

gyökök szabadulnak fel a bél gyulladásos állapotaiban, ilyenkor a gyulladás helyszínén

levő fagocitákból nagymennyiségű O2-. anion kerül az extracellularis térbe, a sejteken

belül pedig a felborult sejtmetabolizmus során keletkező toxikus lebontási termékek

indukálhatnak kóros szabadgyök-képződést, így elősegítik a sejt malignus átalakulását.

A colitis ulcerosához és a Crohn-betegséghez társuló szövetkárosodást és működési

zavart nagy valószínűséggel a bél kötőszövetében a betegség aktiválódása során

felszaporodó fehérvérsejtekből (fagocitákból) felszabaduló solubilis mediátorok hozzák

létre. A mikroorganizmusok elpusztítására a neutrofil, eozinofil sejtek, monociták,

makrofágok jelentős mennyiségű reaktív oxigén intermediert (ROI) szintetizálnak és

szabadítanak fel. A ROI-ok tartós képződése, pl. krónikus gyulladás során a természetes

védőgátat (védő enzimek és nem enzim antioxidánsok) áttöri, és a szövetek oxidatív

Page 12: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

12

károsodását okozza (oxidatív stress). Ha a gyulladáskeltő anyagok (pl. leukotrién, PAF,

IC, komplementfaktorok) a fagocita plazmamembránjának specifikus receptoraihoz

kötődnek, aktiválódik a plazmamembrán-asszociált NADPH oxidáz. Ennek

eredményeképpen nagymennyiségű szuperoxid anion, hidrogén-peroxid, valamint a

mieloperoxidáz által képzett oxidáló vegyületek, mint pl. a hipoklórsav és klóraminok

keletkeznek, ill. szabadulnak fel. A hidrogén-peroxid és számos klóramin fokozza a

mutagenezist. Kerhavarzian és Simmonds kemilumineszcenciás vizsgálatai

bizonyították a ROI-ok túltermelődését colitis ulcerosában (1). Az eritrociták

antioxidáns kapacitásának kimerülése IBD-ben Blázovics A. és mtsai közlése nyomán

igazolt (2).

3.1.2 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK ÉS A

KARCINOGENEZIS

A daganatok képződése, kialakulása vagy megjelenése a környezeti faktorokkal

kapcsolatos. A karcinogén vegyületek döntő többsége maga is szabad gyök, szabad-

gyökös mechanizmussal hat, vagy indirekt úton patológiás szabad-gyökös reakciókat

indukál. Ennek során a membrán-aktív anyagok aktiválják az arachidonsav-

metabolizmust, melynek reakciólépései során az aktív oxigén hordozóinak tekinthető

endogén lipidperoxidok keletkeznek, ill. ROI-ok szabadulnak fel. A LPO egyes stabil,

diffuzibilis végtermékei képesek a genetikai anyag károsítására, ezáltal a tumorok

iniciációjában és promóciójában szerepük lehet (3, 4, 5).

A karcinogenezisben ma már elfogadott a szabad gyökök szerepe. A lipidperoxidáció

egyik végterméke a malondialdehid, karcinogén és mutagén hatású vegyület, mely

szerkezetileg is hasonlít más mutagén vegyületekhez. Emellett a mitokondriális légzési

lánc működése során keletkező reaktív oxigén termékek is létrejönnek. A tumor-

képződést a csökkent vagy hiányzó MnSOD miatt kiszabaduló O2—. károsító hatásának

tulajdonítják. Kontrollálatlan malignus folyamatok kialakulását a SH-enzimek

inaktiválása révén a cAMP-szint csökkenése, ugyanakkor a cGMP emelkedése kíséri a

sejtekben. A ciklikus nukleotidok a sejtosztódás szabályozásában játszanak szerepet,

indukálják a kontrollálatlan tumoros folyamatokat.

Page 13: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

13

3.1.3 A GASTROINTESTINALIS RENDSZER TERMÉSZETES

GYÖKFOGÓ VÉDELME

A szabad gyökök okozta károsodások kivédésére, ún. természetes antioxidáns

(gyökfogó) rendszer alakult ki a prokaryota és eukaryota szervezetekben (5). E

gyökfogó rendszer intracelluláris elemei az egyes enzimek, pl. a szuperoxid-dizmutázok

(SOD), kataláz, glutation-peroxidáz, valamint más fehérjék SH csoportjai, melyek a sejt

belső miliőjének védelmét biztosítják. E védelem legfontosabb elemei az emberi

plazmában a coeruloplasmin, az albumin, az albuminhoz kötött bilirubin, C-vitamin,

traszferrin, haptoglobin, hemopexin – ezen anyagok koncentrációja jóval kisebb, vagy

elhanyagolható a gasztrointesztinális nyálkahártya felszínén (6, 7). Tehát az intra és

extracelluláris térben keletkező szabad gyökök elleni védelmet enzimek és antioxidáns

vegyületek biztosítják, melyek együttes működésének eredménye az antioxidáns vagy

gyökfogó kapacitás (8, 9).

3.2 AZ AKUTFÁZIS FEHÉRJÉK ÉS

TUMORMARKEREK A GASTROINTESTINALIS

RENDSZER DAGANATAIBAN

A szérum fehérjéinek változása jellemző több patológiás elváltozásra, beleértve a

tumoros folyamatokat (8, 11, 12). Az akutfázis fehérjék szintézise fokozódik és emellett

a tumoros betegségekre jellemző fehérjék (CEA, AFP) is termelődnek (13). A

daganatos betegek szérumában az alfa-1-antitripszin, coeruloplasmin, haptoglobin és

hemopexin szignifikánsan emelkedik, míg az albumin szignifikánsan csökken. A tumor

kiterjedése és az akutfázis proteinek (alfa-1-savanyú glycoprotein, alfa-1-antitripszin,

coeruloplasmin, haptoglobin) között direkt kapcsolat mutatható ki. Szignifikáns

csökkenés mutatható ki az albumin, alfa-2-makroglobulin és transzferrin között

disszeminált tumorokban, míg nem szignifikáns csökkenés igazolható az alfa-2-HS

glycoproteinnel. Egyértelmű pozitív korreláció mutatható ki a tumoros betegeknél az

akutfázis proteinekkel, míg leginkább negatív korreláció az alfa-2-HS glycoprotein és

az albumin esetében (10). Synder és Ashwell különböző típusú daganatos betegekben

Page 14: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

14

kimutatták az alfa-1-savanyú glycoprotein, coeruloplasmin, hemopexin, alfa-1-

antitripszin, haptoglobin emelkedését. Az akutfázis proteinek szérum szintje a tumor

kiterjedésével függ össze. Szoros korreláció mutatható ki a szénhidrátok és az akut fázis

proteinek között, melyekről ismert, hogy nagy mennyiségű szénhidrátot tartalmaznak

(12). A fehérjéhez kötött szénhidrát fukóz-tartalmának növekedését mutatták ki tumoros

megbetegedésekben (13-18). Az akutfázis fehérjék a szöveti károsodás (infekció,

trauma, gyulladás) után 12-36 óra múlva jelennek meg a plazmában, emiatt a tumor-

megelőző állapotban, IBD-ben is alkalmas lehet a betegség aktivitásának,

szövődményeinek megítélésére, a terápia monitorozására. Annál is inkább, mivel e

betegségcsoportnak sincs ideális markere, ami egyértelműen jelezné a fenti

elváltozásokat (19).

3.2.1 A SZÉRUM ALFA-1-SAVANYÚ GLYCOPROTEIN MINT

TUMORMARKER

A alfa-1-savanyú glycoprotein (AGP) a humán szérum egyik jellegzetes, igen magas

(45%) szénhidrát tartalmú, 40 kD molekulatömegű un. akutfázis fehérje frakciója. A

közel 50 éve ismert fehérje szerkezetét az 1970-es években Schmid és munkatársai írták

le (20). Az AGP szénhidráttartalma a peptidlánchoz N-glikozidos kötéssel kapcsolódó 5

oligoszacharid (glikán) egységből áll, amelyekben neutrális monoszacharidok (galaktóz,

mannóz, fukóz) mellett jelentős mennyiségű hexózamin (N-acetil glukózamin) és

sziálsav található (21, 22). Az oligoszacharid alegységek összetételének és antennáris

szerkezetének mikroheterogenitása miatt az AGP a molekulavariánsok keverékével

jellemezhető (23-26). A szérum AGP tartalma elsősorban a hepatocytákban és a

leukocitákban keletkezik, de különböző kórfolyamatokban (pl. nekrotizáló tumoroknál)

szöveti eredetű is lehet (32, 37). A humán szérum normális AGP koncentrációja 50-80

mg/dl. Különböző exogén és endogén tényezők a szérum AGP koncentrációjának és

szerkezetének változását idézhetik elő (23, 24, 26, 30). Trauma, infekciók, továbbá

daganatos megbetegedések a szérum AGP koncentrációját megemelik (28, 29, 30). Ezt

a hatást akut gyulladásokban elsősorban az interleukin-1 mediálja. Interleukin-1

hatására az AGP transzkripciója megnövekszik a hepatocytákban (23). Krónikus

májbetegségekben feltehetően a máj fehérjeszintézisének károsodása miatt csökken a

Page 15: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

15

szérum AGP tartalma. Fehér és Jakab kimutatták, hogy a szérum AGP szintje krónikus

hepatitisben és cirrhosisban csökken (28, 29). Magas dózisú oestrogen-kezelés (pl.

prostata cc. esetén) csökkenti a szérum AGP tartalmát, ami megerősíti azt a nézetet,

hogy a fehérje bioszintézisének szabályozásában a nemi hormonok is szerepet játszanak

(33). Daganatos megbetegedésekben a szérum AGP koncentrációja szignifikánsan

növekszik és a folyamat prognosztikai jelzője lehet (34). Magas specificitást találtak

gasztrointesztinális tumoroknál (35). Colorectális tumoroknál a szérum AGP mérése

relative specifikus, bár kevésbé szenzitívnek bizonyult (34). Egyre több megfigyelés

utal arra, hogy különböző (malignus) kórfolyamatok megváltoztatják az AGP molekula

mikroheterogenitását (23, 25, 26). Fehér és Jakab chr. hepatitisben vizsgálták a szérum

glycoproteinek szénhidrát-komponenseinek változását. Szignifikánsan magasabb glükóz

tartalmat mértek a daganatos betegeknél, amely a malignitás indikátora lehet (31).

Hasonlóképpen a szérum sziálsav szintje összefüggésbe hozható a betegség

stádiumával, a metasztázis fokával és a tumor recidívával (30, 32). A magasabb szérum

sziálsavtartalom a malignus tumor sejtek metabolizmusával, szöveti nekrózisra, ill. a

keringésben felszaporodott szialoglikoproteinekre vezethető vissza. Általában a szérum

mukoidok meghatározását a béltumorok jelzőjeként, az AGP és praealbumin

hányadosát a prostata cc. markereként használják (33, 35).

3.2.2 TUMORMARKEREK A GASTROINTESTINALIS

RENDSZER MALIGNUS BETEGSÉGEIBEN

1890-ben Hanselmann leírásában már szerepel, hogy a daganatos betegek abnormális

sejtjei összefüggésbe hozhatók biológiai anyagokkal, klinikai jelenségekkel (36). Nagy

gyakorisággal, a kórképpel összefüggő változások, tumormarkerek megjelenése

mutatható ki, amelyeket biológiai markereknek is neveznek. Tumormarkernek

tekinthető minden olyan anyag, amelynek megjelenése, vagy koncentrációjának

jellegzetes megváltozása az emberi testnedvekben, korrelációba hozható a malignus

folyamattal (37). Tumorspecifikus, csak rosszindulatú gastrointestinalis daganatos

betegekben előforduló markereket a mai napig nem tudtak kimutatni (38). A

tumormarkerek (TM) elsődleges származási helye a malignus sejt. A tumorsejtekben

létrejövő szerkezeti és funkcionális változások potenciálisan TM-anyagokat

Page 16: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

16

termelhetnek, ezáltal tükrözik a sejtben létrejövő változásokat, azok részfolyamatait. A

biológiai markerek többsége egészséges emberben is kimutatható alacsony szinten, de

gyakran emelkedett lehet számos nem malignus folyamatnál is, vagy a szervezet

válaszreakcióját tükrözi a malignus elváltozás esetén. Az ideális biológiai markernek

kifejezetten specifikusnak és érzékenynek kell lennie az adott daganatféleséggel

szemben, és elvárható, hogy alkalmas legyen a rák korai diagnózisára és a progresszió

monitorozására is.

A tumormarkerek osztályozása többféle szempont szerint lehetséges. A felosztás

történhet a származási hely alapján, eszerint megkülönböztethetünk tumorból származó

(szintézis termékek, anyagcserétől függő anyagok), és tumorhoz társuló anyagokat

(mennyiségileg megváltozott szérumproteinek, enzimek és izoenzimek), melyek nem a

malignus szövetekből, hanem a tumor, vagy áttétei okozta infiltráció miatt jutnak a

keringésbe, valamint szérumparamétereket, melyek a tumor által produkált

szubsztanciák hatására változnak meg. A biokémiai típus alapján a tumormarkerek

lehetnek tumor asszociált antigének, enzimek, hormonok, szérum- proteinek,

metabolitok. Bates és mtsai 6 kategóriába osztották a tumormarkereket (39).

Ismeretük néhány évtizedre, egyes esetekben a múlt századra nyúlik vissza (40, 41).

Az első marker a Bence-Jones protein volt, melyet 1846-ban egy myeloma multiplexes

betegnél fedeztek fel. 1965-ben fedezték fel a karcinoembrionális antigént (CEA), mely

fontos mérföldkő volt a tumor-diagnosztikában (42). A tumormarkerek alkalmazása a

klinikumban sokirányú, a diagnosztikán kívül a kezelésben is jelentősége van. Egyes

irodalmi adatok szerint ez az egyik fő terület alkalmazásában, mivel a diagnosztikában a

specificitás viszonylag alacsony szintje miatt értéke korlátozott, bár a diagnosztika

megerősítésében és a stádium-meghatározásban szerepe lehet. A kezelésben

jelentősége, hogy információt ad a prognózisról, a terápiára bekövetkező válasz várható

kimeneteléről, a reziduális betegség fennálltáról – pl. a CEA szint praeoperativ szintje

korrelál a túlélési aránnyal colorectalis rákban, és emelkedése recidívát jelezhet (40).

Szűrésben a ráfordított költségek magas aránya miatt a kiemelkedően magas

incidenciájú populációkban javasolják elvégzését – pl. Kínában a krónikus virális

hepatitises endémiás területeken a hepatocellularis carcinoma veszélye miatt végeztek

szérum alfa-foetoprotein vizsgálatot. Ennek hatékonysága lemérhető az időben

Page 17: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

17

diagnosztizálható tumorok méretcsökkenésében, és a tumor reszekálhatóságban,

valamint a több mint húsz éves túlélésben (39).

Az utóbbi időkben a biztosító társaságok részéről is megnőtt az igény a tumormarkerek

meghatározása iránt az élet-és egészségbiztosítási szerződések megkötésekor. A

rákhalálozások jelentős növekedésével a biztosítók főleg az 55 év feletti népesség

várható élettartamának megítélésében érdekeltek, mivel ez a populáció a leginkább

veszélyeztetett. Olyan diagnosztikai teszt, mely prioritást élvezne a gastrointestinalis

daganatokban (vö. vércukor-meghatározás diabetes mellitusban, ill. EKG a kardiológiai

szűrővizsgálatokban) nem létezik. A CEA 1965-ben történt felfedezését követően úgy

gondolták, hogy megjelent egy olyan marker, mely szenzitív és specifikus mutatója a

gastrointestinalis daganatoknak. Néhány év után több ezer cikk és 1977 és 1980-ban

megtartott kongresszus anyagában is bizonyított, hogy a CEA gyenge hatékonyságú a

rákszűrésben (43). A probléma egyik részét a nem megfelelően alkalmazott protokollok,

a különböző laboratóriumi technikák és KIT-ek adják annak ellenére, hogy a legtöbb

tumormarker stabil glycoprotein vegyület (44).

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre 100%-os specificitású és szenzitivitású tumormarker

egyrészt, mert nem ismerünk olyan markert melyet csak a malignus elváltozás termel,

másrészt az egészséges szervezetben, ill. jóindulatú betegségben is előfordulnak ezen

anyagok.

Emellett a TM koncentráció aktuális értékét több tényező befolyásolja. Ál-pozitivitást

okozhat jóindulatú, degeneratív gyulladásos betegség, a metabolizmus és a kiválasztás

zavara, pl. májbetegségben (AFP, CEA, CA19-9, TPA), a veseműködés zavara (CA 19-

9, CEA), terápiás beavatkozások (műtét, kemo- és sugárterápia, sejtszétesés,

sejtképződés, tumornekrózis, tumorlízis), terhesség (AFP), rectális digitális vizsgálat

(PSA). Ál-negativitást okozhat, ha kevés a markert szintetizáló tumorsejtek száma, a

TM nem vagy csak részlegesen szecernálódik, a sejtben vagy a sejt felszínén marad az

immunkomplexképzést létrehozó keringő antitestekkel. Oka lehet az álnegativitásnak,

ha a TM szintézis blokkolt (pl. Lewis antigén-negatív személyeknél a CA 19-9), a

tumorszövet gyengén vascularizált – így elégtelen az átvitel a keringésbe. Gyorsult

lehet a TM lebomlási, ill. kiürülési sebessége. Sokszor „helytelen” a TM választás, a

tumorsejt más TM-t szecernál. Gyakran a mutáció, metasztázis, vagy terápiás

Page 18: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

18

beavatkozás hatására változik a domináns TM – itt van jelentősége a multiparametrikus

tumormarker vizsgálatoknak (37).

A TM értékelésének problémái miatt célszerű ezeket úgy egységesíteni, hogy növelje a

klinikai megbízhatóságot és a felhasználás lehetőségeit (45). E meggondolásból a

gasztrointesztinális rendszer tumoraira alkalmazható multiparametrikus TM-vizsgálatot

végeztünk, mivel az irodalomban sincs egyértelmű, egységes konszenzus erre

vonatkozóan (37, 38).

3.2.3 A GASTROINTESTINALIS RENDSZER DAGANATAINAK

VIZSGÁLATÁBAN ALKALMAZOTT TUMORMARKEREK

A carcinoembrionalis antigén (CEA) első leírása Gold és Freedmantól származik 1965-

ből. 180.000 molekulasúlyú glycoprotein, kb. 40% proteint és 65% szénhidrátot

tartalmaz. Termelődése, melyet legkevesebb 14-16 gén (CEA-gén család) indukál,

születés után visszaszorul. Pontos működése nem ismert, feltételezik, hogy a

receptorfunkciókban és immunszuppresszióban lehet szerepe. Több mint 90%-ban

adenocarcinoma esetében mutatható ki, és kb. 80%-ban gastrointestinalis eredetű (46).

Colorectalis carcinomában 57%, gyomor carcinomában 41%, hepatocellularis tumorban

45%, pancreas carcinomában 59%-ban, biliáris carcinomában 59%-ban emelkedett az

értéke. Benignus elváltozásokban is kaphatunk magasabb értéket gyulladásos

bélbetegségekben (17%), chronicus gastritisben és pepticus fekélyben (14%),

cirrhosisban és hepatitisben (17%), pancreatitisben (21%-ban) (47). Emelkedett értéket

írnak le (3 ng/ml felett) 10-28%-ban Dukes A, 45%-ban Dukes B, és 70%-ban Dukes C

stádiumú colon-carcinomában (47, 48, 49). Monitorozásban 60-95% között jelzi a

tumor recidívát (50).

A CA 19-9, 1979-ben Koprowski és mtsai által izolált tumormarker. Sejtfelszíni szialo-

glycoprotein, mely Lewis negatív vércsoportú egyénekben nem expresszálódik, ebből

következően szenzitivitása maximum 95% lehet a populációban, mivel a Lewis negatív

egyének mintegy 5%-ot tesznek ki. Közvetlen prekurzora a CA 50 marker, Lewis

negatív vércsoportú betegekben és prekurzor volta miatt kombinációban vizsgálata nem

javasolt (51, 52, 53).

Page 19: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

19

Szérum koncentrációja (normál érték: 37 U/ml) pancreas carcinomában 72-100%-ban,

hepatocellularis carcinomában 67%-ban, gyomorcarcinomában 62%-ban, colorectalis

carcinomában 19%-ban emelkedett (54-60.). Benignus állapotokban – pancreatitis,

sárgaság – 18%-ban mutat magasabb értéket (54-58). Fő felhasználási területe a

pancreas carcinoma operabilitásának eldöntése, 1000 U/ml fölé emelkedett értéke 5 cm-

nél nagyobb tumor-átmérőt jelez, és csak 5%-ban rezekálható ilyen esetben a daganat

(58, 61, 62, 63). A kezelés előtti 1000 U/ml alatti értékeknél a betegek felénél

rezekálható a tumor (63). Monitorozásban emelkedő értéke relapsust jelez (64). A CA 72-4 tumor asszociált mucin-szerű glycoprotein, mely sziálsavat tartalmaz magas,

1.000.000 Dalton molekulasúllyal (65). A TAG-72-t Colecher 1981-ben, Johnson 1986-

ban vizsgálta különféle adenocarcinomákban (66, 67). Emelkedése (norm. érték: 4

U/ml), a legkülönbözőbb adenocarcinomákban várható (68). A teszt továbbfejlesztett

változata a legjobb szenzitivitást a gyomor carcinomával mutatja, értéke korrelál a

tumor kiterjedésével (65, 69, 70). Praecancerosus betegségekben ritkán észlelünk

emelkedést ilyen esetek pl. a Crohn-betegség, colitis ulcerosa (71). A Szöveti Polypeptid Antigént (TPA) 1957-ben Björklund mutatta ki carcinomás

betegeken. A TPA kb. 22.000 molekulasúlyú polypeptid. A TPA a legtöbb epithelialis

sejtben kimutatható, kivéve a squamosus és kis-sejtes carcinomát. A keratinok

alkotórésze, mely a normál és malignus epithelialis sejtek között helyezkedik el. A

TPA nem biztos jelzője a tumornak, inkább a proliferáció markere. A gastrointestinalis

daganatok közül főleg a colorectális carcinomában emelkedik, és jó monitor a recidívák

jelzésére. Nem specificus marker, gyulladásokban is nőhet az értéke (norm.érték:95

ng/ml-ig).

Page 20: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

20

Az Alfa-Foeto-Proteint (AFP) 1954-ben Bergstrand és Czar foetalis szérumban fedezte

fel, és először Tatrinov írta le 1964-ben mint tumor-asszociált proteint. Szintézise főleg

a májban a foetális életben fordul elő. 70.000 Dalton molekulasúlyú glycoprotein, 2,5%

szénhidráttartalommal. Több mint 90%-ban emelkedett primer májtumorban. A

gastrointestinalis daganatok közül előfordulhat emelkedése gyomorcarcinomában,

colorectalis carcinomában, biliaris és pancreas carcinomában valamint

májmetastasisban. A primer májcarcinoma differenciálása az egyéb carcinomák

metastasisától a kombinált AFP és CEA vizsgálattal lehetséges. Alacsony AFP szint

emelkedett CEA értékkel májmetastasist jelez. Egyéb elváltozásokban is emelkedhet –

hepatitis, májcirrhosis, Crohn-betegség, polyposis (norm. érték: 6 ng/ml-ig).

3.3 A GASTROINTESTINALIS DAGANATOK

ULTRAHANGVIZSGÁLATA

A hasi ultrahangvizsgálatok kb. 80%-át gastroenterológiai betegség gyanújával kérik, s

a vizsgálat jellegéből adódóan rendszerint az elsők között van (72). A transabdominális

ultrahangvizsgálat során jól ábrázolható a gyomor-bélfal vastagsága, jó

felbontóképességű készülékkel a falszerkezet is megítélhető. Megállapítható az

elváltozás kiterjedése, lokalizációja és az esetleges kísérő betegségek, szövődmények,

melyek a további lépéseket módosíthatják. A vizsgálat hozzáférhetőbb, kevésbé

költségigényes, mint a CT és MRI, idős, leromlott állapotú beteg számára nem olyan

mértékben megterhelő, mint az egyéb eszközös vizsgálatok. A mai gastroenterológiai

diagnosztikában nem vitatható létjogosultsága.

3.3.1 A KÉTDIMENZIÓS (2D) HASI ULTRAHANGVIZSGÁLAT

A gastrointestinalis tumorok és rákmegelőző állapotok fontos szűrő és diagnosztikai

vizsgáló módszere. A 2D ábrázolással a praecancerosus állapotok (cholelithiasis,

cirrhosis, IBD) egyéb kiegészítő vizsgálatokkal együtti felismerését, nyomonkövetését

végezhetjük. A 2D ábrázolással a tumorok körülírt, echodús, echoszegény, cystosus

Page 21: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

21

terimeként ábrázolhatók. A vizsgálatot color és Doppler vizsgálattal kiegészítve az

elváltozás benignus vagy malignus jellegére következtethetünk.

3.3.2 A HÁROMDIMENZIÓS (3D) HASI

ULTRAHANGVIZSGÁLAT

A háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálattal háromdimenziós (3D) leképezésre nyílik

lehetőség a computeres adatfeldolgozás segítségével, sugárterhelés nélkül noninvazív

úton (73-78, 79 ). A térbeli ábrázolást egy microprocessor-computer rendszer, ultrahang

és video-jel digitalizáló rendszer, egy magas felbontású monitor és a 3D transducer teszi

lehetővé. A 3D technika sorozatmetszeteket hoz létre, melyet 3 ortogonális metszet, ún.

A, B, C síkok alkotnak. A rendszer az aktuális metszeteket a lineáris algoritmikus

interpoláció segítségével dolgozza fel. Ennek alapján készíti a sorozatmetszeteket,

melyek egy csonkagúla-alakú információhalmazt hoznak létre. A sorozatmetszetek

computeres feldolgozásával térbeli formát nyerhetünk. A síkok térbeli pozíciója a

transducer vezérlőegységében kerül tárolásra és bármikor előhívható a memóriából, a

síkok léptethetők, tengely körül elforgathatók, mely által részletesebb megfigyelésre

nyílik lehetőség. Ezt még fokozza a jó felbontóképesség, mely meghaladja a

hagyományos vizsgálatokét (80, 81, 82). Klinikai felhasználásának egyik fő területe az

onkológia, mivel alkalmas a tumor-volumen meghatározására, térbeli lokalizáció,

környéki nyirokcsomók, érstruktúra érintettségének megítélésére (83-89). A WHO által

meghatározott kritériumokat figyelembe véve a tumor-volumen meghatározása nagy

fontosságú (parciális válasznak tekintik, ha a méretredukció 50%-os 4 héttel a terápiát

követően és progresszió, ha 25%-kal növekszik a méret). A 3D-s meghatározás abszolút

volument mér, a szabálytalan képletek megítélésére alkalmasabb, követéses vizsgálatra

használható (90, 94).

Page 22: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

22

3.3.3 A HÁROMDIMENZIÓS RECTALIS

ULTRAHANGVIZSGÁLAT

A kétdimenziós rectalis ultrahang-technikát 1950-ben Wild és Reid használta a prostata

vizsgálatára (92). Az 1970-es évek végétől a gastrointestinalis tumorok

diagnosztikájában alkalmaztak endoluminalis ultrahangvizsgálatokat, amelynek a 3-

dimenziós technika egy speciális alkalmazási területe. A 3-dimenziós endosonographia

pontossága 88%, a hagyományos vizsgálatokét meghaladja az invázió megítélésében,

összevetve azok 82%-os találati értékével. A nyirokcsomó-érintettségre vonatkozó

találati biztonsága 79% a kétdimenziós endosonographia 74%-val szemben. Előnye,

hogy a 3-dimenziós reconstructiós technika lehetővé teszi az obstructio mögötti

területek vizualizálását is. Obstructív tumorokban ez az esetek mintegy 76%-ában

lehetséges, ezért első választandó vizsgáló módszernek tartják ezekben az esetekben

(93, 94). A magas frekvenciájú (5-12 MHz) transducerek révén a gastrointestinalis

falszerkezet és környezet ábrázolására is lehetőség nyílt, ezáltal a tumor staging, főleg a

T-stádium meghatározásában, a terápia megtervezésében nyert fontos szerepet (95).

Ezzel az új technikával lehetőség adódik a betegek kiválogatására, a praeoperativ

adjuváns terápia, irradiáció megtervezésére (96, 97). Jelentősége van nem csak a

diagnosztikában, hanem a nyomonkövetésben is, a recidíváló, pl. rectum-tumorok

esetében. A lokális recidíva kimutatásán túl a 3-dimenziós reconstructio segítségével a

transmuralis terjedés, a környéki nyirokcsomók meghatározására, célzott biopsziájára is

alkalmas, adott esetben a fibrotikus benignus és a malignus elváltozás elkülönítésére.

Követéses vizsgálatban kuratív rezekció után mintegy 17%-ban észleltek perirectalis

elváltozást (98).

Az ultrahangvizsgálat létjogosultsága a praecancerosus IBD-ben sem kétséges.

Azokban az esetekben, mikor az egyéb eszközös vizsgálatok már nem segítenek, ill.

nem kivitelezhetők akár a lokalizáció, akár a beteg általános állapota miatt, az

ultrahangos vizsgálat az a választható eljárás, amely ennek megoldását hozhatja. A

bélfal megvastagodását, és elkülönítésének lehetőségeit számos szerző tanulmányozta.

Dubbins 1984-ben, Kimi 1990-ben tett kísérletet arra, hogy elkülönítse a falszerkezet

tanulmányozásával az ultrahang-kép alapján a colitis ulcerosát és a Crohn-betegséget

(99, 100).

Page 23: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

23

Khaw 1991-ben specificus jelként írta le a Crohn-betegségben talált izom-réteg

megvastagodást gyulladással, oedemával és fibrosissal, mely egy tipikus képet okoz,

míg colitis ulcerosás jelként a nehezen meghatározható, inhomogen falat és lument,

szabálytalan levegőárnyékkal (a mucosa-réteg és fekély között) jellemezte (101).

Gyde és mtsai közlése szerint a bal oldali lokalizációjú betegség (colitis ulcerosa) rák-

rizikója négyszerese az átlagos populációénak (102). Az IBD rákrizikójával foglalkozó

közlemények közül Connell és mtsai 1994-es közlése alapján a tumoroknak vagy

dysplasticus elváltozásoknak legkevesebb kétharmada a rectosigmoidealis régióban

fordul elő (103). A témával azért is indokolt foglalkozni, mert köztudomású, hogy

ebben az esetben a rák diagnosztikája nehéz a tünetek hasonlósága miatt. Emellett az

IBD előfordulása növekszik, s bár csak mintegy 1%-át adják a colorectalis carcinoma

előzményének, évenkénti szaporodása a rákrizikónak kb. 0,5-1%-os növekedést mutat a

betegség fennállása során, s ez 30 év alatt 34%-ra tehető (103, 104, 105). Az általánosan

ismert hasonlóságok és különbségek közül a sporadicus colon rákot (SCC) és a

colitishez társuló colon rákot (CAC) illetően említést érdemel, hogy a SCC főleg a

protrudáló adenomatosus polypokból, míg a CAC flat dysplasiából, vagy dysplasia-

associált laesioból vagy masszából (DALM) alakul ki. SCC-ben a synchron colon rákok

előfordulása 3-5%, míg CAC-ben 12% körüli (106). A flat laesiok és submucosus

elváltozások diagnosztikájában pedig a rectalis ultrahang-vizsgálat első helyen áll. A

Crohn-betegségben fennálló stricturák miatt a betegek kb. 11%-ban a coloscopia nem

végezhető el. Ismert tény, hogy a stricturák mintegy 12%-a malignus (106, 107). A

stricturák mögötti terület ábrázolásában az ultrahang szerepe vitathatatlan. Ezen

nehézségek elhárítására indokolt az új metodikák alkalmazása, kombinálása Melville

szerint is (108).

A 3-dimenziós rectalis ultrahangvizsgálat alkalmazható a rectalis lokalizációjú IBD

diagnosztikájában, differenciálásában és szövődményeinek kimutatásában azáltal, hogy

a falvastagságot, a fal rétegződését, környezetét (fistula, abscessus, nyirokcsomó)

ábrázolja. Ezek leképezésében a módszer érzékenyebb a CT vizsgálatnál (109, 110).

Crohn-betegségben mintegy 22-54%-ban fordul elő perirectalis szövődmény, melyek

megállapítására a rectalis ultrahang-vizsgálat a legjobb diagnosztikus módszer (109,

111, 112). Segítségével lehetséges a gyulladásos elváltozás térbeli kiterjedésének

Page 24: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

3. Irodalmi áttekintés

24

meghatározása, célzott punctios kezelése, és a sebészeti feltárás elkerülése (113). A

célzott biopsiákban találati pontossága mintegy 98% (93).

A háromdimenziós ultrahang előnye sorozatos ismételhetősége és a CT, MRI-vel

szemben a rövidebb vizsgálati idő és alacsonyabb vizsgálati költsége (94).

Page 25: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

25

4 BETEGEK ÉS MÓDSZEREK

4.1 A BETEGEK BEVÁLASZTÁSA

A vizsgálatokat előzetes informálás és beleegyezés alapján a TUKEB 167/1997-es

számú engedélyével végeztük. A vizsgálatokba a Szt. János Kórház, a Semmelweis

Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika, az Országos Onkológiai Intézet, az ORFI

belgyógyászati és sebészeti osztálya, a B.M. Kórház IV. sz. belgyógyászati osztálya, a

Szőnyi Gyula Kórház belgyógyászati osztálya, az Uzsoki utcai Kórház sebészeti

osztálya betegeit vontuk be.

A felosztás praecancerosus, gastrointestinalis tumoros, ellenőrzésre visszahívott

(korábban már kezelt, operált tumoros), és kontroll alapján történt.

4.1.1 A RÁKMEGELŐZŐ ÁLLAPOT VIZSGÁLATA

A rákmegelőző állapotok közül a krónikus gyulladásos bélbetegséget (IBD-t)

vizsgáltuk.

Az IBD-s csoportban a szérum AGP diagnosztikai jelentőségét értékeltük. Az

endoscopos vizsgálatok és a klinikum alapján az eredményeket összevetettük.

Colitis ulcerosában a stádium-meghatározást a klinikum alapján (Truelove és Witts),

Crohn-betegségben a Crohn Aktivitási Index meghatározásával (CDAI) végeztük (114).

Elemeztük az eredmények összefüggését a lokalizációval, a betegség kiterjedésével,

aktivitásával, és a szövődményekkel. A gyulladásos bélbetegségek mintegy 25-36%-ban

fordul elő extraintestinális manifesztáció (115, 116). Vizsgáltuk, hogy mennyiben

befolyásolják a talált eltérések, valamint a szövődmények a laboratóriumi, azon belül a

szérum AGP értékét. A colitis ulcerosás csoportba 13 beteg, 8 férfi és 5 nő került, a

Crohn-beteg csoportban 2 nőbeteget vizsgáltunk. Az átlagéletkor colitis ulcerosában a

férfiaknál 51, a nőknél 37 év, átlagosan 44+11 év volt, a Crohn-csoportban 27+3 év.

Az IBD-s betegek közül rectalis ultrahangvizsgálattal a rectumot érintő idült

gyulladásos bélbetegségben szenvedők közül 24 beteget vizsgáltunk, 8 esetben kontroll

Page 26: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

26

vizsgálat is történt. Rectoscopiát minden esetben végeztünk a 3D rectalis

ultrahangvizsgálat előtt.

Proctitis ulcerosa miatt 19 beteg, rectalis lokalizációjú Crohn-betegség miatt 5 beteg

került rectalis ultrahangvizsgálatra. A colitis ulcerosás csoportban 12 férfit és 7 nőt

(átlagos életkor 41 év), a Crohn-beteg csoportban 2 esetben kontrolláltuk a betegeket.

4.1.2 A GASTROINTESTINALIS DAGANATOS CSOPORT

A kiválasztás feltétele a tumoros csoportban a gastrointestinalis daganatos előzmény,

vagy a vizsgálat idején kimutatott igazolt daganat volt. A betegeket nem, kor, a

daganat fennállásának ideje, lokalizációja, típusa, stádiuma, metastasisok jelenléte

szerint csoportosítottuk. Ennek alapján egy beteg több csoportban is előfordulhat. Az

összes vizsgálat közül tumoros eset 61 alkalommal (28,50%), – ebből 34 (55,73%) férfi,

27 (44,27%) nő, – átlagos életkoruk: (64,3+11,2 év) került vizsgálatra. 108 kontrollra

visszahívott (előzőleg gastrointestinalis daganatos előzményű) beteg (71,50%), – ebből

60 (55,55%) férfi és 48 (44,45%) nő került vizsgálatra.A daganat lokalizációja szerint

12 féle felosztást vettünk figyelembe. Ebből a legtöbb a rectum területi daganat volt. A

daganat szövettani típusa alapján öt-féle típust, a daganat diagnózisa idején igazolt

állapot szerint 5 féle stádiumot vizsgáltunk TNM, Dukes és operábilis-inoperábilis

beosztás alapján. A tumormarkerek vizsgálatára a kontroll csoporttal együtt a CEA

esetében 211, CA 19-9= 193, CA 72-4= 186, AFP= 210, TPA= 205, az AGP= 182

alkalommal került sor. Szövettani vizsgálat 139 esetben volt. Aspiratios cytologiai

vizsgálat 22 alkalommal történt. Ultrahangvizsgálatot 127 esetben (45 esetben a

daganatos, 70 esetben az ellenőrzött betegeknél és 12 esetben a kontrolloknál)

végeztünk.

4.1.3 A KONTROLL CSOPORT

A kontroll csoportot önkéntes, nem daganatos egyének alkották alkották. Ebben a

csoportban 45 egyén került vizsgálatra, ebből 17 (38%) férfi és 28 (62%) nő, átlagos

életkoruk: 48,7+24,3 év.

Page 27: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

27

4.2 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A laboratóriumi vizsgálatok közül a tumormarker vizsgálatokat az Országos Onkológiai

Intézet BYK-BÜRO Laboratóriumában, a szabad-gyökös méréseket a Semmelweis

Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Biokémiai Kutatólaboratóriumában végeztük.

4.2.1 A RUTIN LABORATÓRIUMI PARAMÉTEREK

VIZSGÁLATA

A rutin laboratóriumi vizsgálatokhoz éhgyomri vénás vért vettünk. A süllyedést (We)

hagyományos módon Westegreen szerint határoztuk meg, és mm/h-ban adtuk meg

(norm. értéke: 5-8 mm/h). A vérképet TOA-Sysmex 4000-es automata vérkép

analizátorral adtuk meg (norm. értéke fvs: 4-109 sejt/l, vvt: 4,5-5,512 sejt/l, TCT 150-

4509 sejt/l). A C-reaktív proteint (CRP) AG-AT-reakción alapuló Immunturbiditási

módszerrel határoztuk meg (norm. értéke: 1-5 g/l). A fibrinogént STA automata

mérővel Clauss módszere szerint mértük (norm. értéke: 2-4 g/l). A bilirubint DCA-

metodikával (NOBIS) határoztuk meg (norm. értéke 17 µmol/l-ig). A szérum vas

meghatározást a Diagnosztikum Rt. által gyártott vasferrozinos teszt alapján végeztük

(norm. értéke 12-18 µmol/l). A húgysav mérésére enzimatikus, kolorimetriás módszert

használtunk (REANAL termék), (norm. értéke: 140-420 µmol/l). Az

enzimdiagnosztikára a REANAL diagnosztikai reagens készletét alkalmaztuk az AST

és az ALT esetén az IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) módszert,

míg a tejsav-dehidrogenáz (LDH) meghatározáshoz az optimalizált UV kinetikus

módszert. Az AST (norm. értéke: 3-37 U/l), az ALT (norm. érték: 3-40 U/l), az LDH

(norm. érték: 240-490 U/l), a GGT meghatározást a NOBIS reagens-készlete alapján a

Szász-metodika szerint végeztük (norm. értéke: 7-32U/l). A fehérjék elektroforetikus

meghatározását „SEBIA” KIT felhasználásával végeztük (norm.érték: Albumin: 52-65,

alfa1 - globulin: 2-4,5, alfa2 - globulin: 11-15, beta -globulin: 6-13, gamma-globulin: 10-

19 %). A denzitometrálás DVSE denzitométerben történt.

Page 28: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

28

4.2.2 TUMORMARKEREK MEGHATÁROZÁSA

A tumormarkerek meghatározása luminescens immunkémiai módszerekkel történt. A

KIT-eket a BYK BURO magyarországi képviselete szolgáltatta. A méréshez LIA-mat

300 automata analizátort alkalmaztunk (gyártó: BYK SANGTEC DIAGNOSTICA,

Németország). Valamennyi mérés kontroll méréssel volt validálva.

A CEA (karcinoembrionális antigén) mérése LIA-mAT CEA KIT-tel szérumból és

plazmából történt immunoluminometriás meghatározásához kifejlesztett teszt

alkalmazásával. Ehhez 50µl standard, kontroll vagy betegmintát pipettáztunk a tesztcső

aljára, 150 µl anti-CEA tracer konjugátumot adtunk hozzá, összeráztuk. 4 óráig,

inkubáltuk szobahőmérsékleten, majd ezt követően a felülúszót leszívtuk és 4x2 ml

desztillált vízzel vagy NaCl oldattal mostuk. A mérést luminométerben, 5 sec mérési

idő alatt végeztük. Detektálási határ: 0,5 ng/ml.

Referencia tartomány 95%-ban egészséges egyéneknél 3,5 ng/ml alatt van.

Normál értékek: CEA: 0-4 ng/ml.

A CA 19-9 detektálása a LIA-mAT CA 19-9 KIT-tel szérumból és plazmából

immunoluminometriás meghatározással történt. Ennek során 200 µl mérési oldatot,

puffert pipettáztunk a tesztcső aljára, 100 µl standard, kontroll vagy betegminta

hozzáadása és összerázás következett. Inkubáltuk, majd 2 órát rázattuk

szobahőmérsékleten, majd leszívtuk. Mostuk 3x2 ml 0,9 %-os NaCl oldattal. 300 µl

anti-CA 19-9 tracer konjugátum hozzáadásával, ismét inkubáltuk, 1 óra rázás után

szobahőmérsékleten és ismételt leszívás következett. Az újbóli mosást 3x2 ml 0,9 %-os

NaCl oldattal, ezt követően a mérést luminométerben végeztük, a mérési idő 5 sec.

Detektálási határ: 2 U/ml alatt. Referencia tartomány: 37 U/ml alatt.

A CA 72-4 mérése LIA-mAT CA 72-4 KIT-tel szérumból és plazmából történt

immunoluminometriás meghatározással. A mérés kivitelezésére 100 µl standard,

kontrollt vagy betegmintát használtunk, melyet tesztcsövekbe pipettáztunk, majd 100 µl

anti-CA 72-4 tracer konjugátumot adtunk hozzá. Inkubáltuk és 5 óra

szobahőmérsékleten való rázatás után a felülúszót leszívtuk. A mosást 3x2 ml desztillált

vízzel, vagy 0,9 % NaCl oldattal végeztük. A méréshez luminométert alkalmaztunk, 5

sec volt a mérési idő. Detektálási határ: 0,3 U/ml alatt. Referencia tartomány: 4 U/ml.

Page 29: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

29

Az AFP (alfa-foetoprotein) meghatározása LIA-mAT AFP KIT-tel szérumból

immunoluminometriás teszttel történt. A teszt-eljárás során 25 µl standard, kontroll

vagy betegmintát pipettáztunk a tesztcső aljára. 300 µl anti- AFP tracer konjugátum

hozzáadása után inkubálás következett. 1 órán át szobahőmérsékleten síkrázógépen

történt ráztuk, majd leszívtuk és mostuk 3x2 ml desztillált vízzel vagy 0,9 %-os NaCl

oldattal. A mérést luminométerben végeztük. A mérési idő 5 sec. Detektálási határ:

0,5U/ml. Referencia tartomány: 6 ng/ml.

A TPA (szöveti polipeptid antigén) meghatározása a LIA-mAT TPA PROLIFIGEN

KIT-tel szérumból és plazmából immunoluminometriás meghatározással történt. Az

eljáráshoz 100 µl standard vagy betegmintát mértünk a tesztcső aljára, 200 µl oldószert

adtunk hozzá és 3 óráig szobahőmérsékleten inkubáltuk, majd leszívtuk. Mosáshoz 2x2

ml NaCl oldatot használtunk. 300 µl anti-TPA tracer konjugátum hozzáadása után. A

mintákat inkubáltuk 2 óra rázatással szobahőmérsékleten. A leszívás után 2x2 ml mosó

oldattal történt a lemosás. A mérést luminométerrel végeztük. A mérési idő 5 sec.

Detektálási határ 2 U/l alatt. Referencia tartomány: az egészséges személyek 95%-nál

megfigyelt TPA koncentrációk 95 ng/ml alatt vannak.

A szérum alfa-1-savanyú glycoproteint (AGP), Kremmer és mtsai által kifejlesztett

ioncserélő kromatográfiával, mikro-módszerrel mértük (124). A mérés során 400 µl

alvadásgátló nélkül nyert szérumból nem elegyedő fázisú oldószeres extrakciót

(mintaelőkészítést) követően a szérum AGP tartalom elválasztása FPLC (Pharmacia)

rendszerrel Fractogel EMD TMAE-650 (Merck Dtch.) oszlopon (5 x 0,5 cm) 25 mmol

bis-tris- propán pufferrel, lineáris pH(7,5 - 9,5) és NaCl gradiens (0 - 350mM) elúcióval

történt. Detektálás 280 nm. A módszer kalibrálására tisztított humán szérum AGP-t

(Sigma) alkalmaztunk. A szérum (AGP) szintje 30-80 mg/dl.

Az 5-hydroxyindolecetsav (5-HIAA) meghatározását 24 órán át gyűjtött vizeletből

kromatográfiás, spektrofotometriás módszerrel a BIOSYSTEM S.A. alapján végeztük

el. Normál értéke 10,4 – 46,8 µmol/24 h alatt.

Page 30: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

30

4.2.3 SZABAD-GYÖKÖS VIZSGÁLATOK

A mérésekhez éhgyomorra vett citrátos vért használtunk. A vizsgált minta szabad gyök

–antioxidáns egyensúlyát jellemző össz-scavenger kapacitást (TSC), melyet a

kemilumineszcens fényintenzitással mértünk (KFI), RLU%-ban (Relative Light Unit

%) adtuk meg. A kemilumineszcenciás méréseket LUMAT LB 9501 luminométerrel

végeztük Blázovics és mtsai módszere alapján (118). Berthold által kifejlesztett

fotonszámláló készülék szenzitivitási határa 0,1pg. A detector 20 ns alatt mér, 360-

620nm mérési határon belül. A beütésszámot a műszerbe épített computer RLU-ban

adja meg. A kemilumineszcenciás mérésnél luminolt alkalmaztunk, amely H2O2

jelenlétében lúgos pH-n lumineszcens fényt bocsát ki. A luminolt mikroperoxidáz

jelentétében az oxidálószerből képződő oxigén vagy OH• szabad gyökök peroxiddá

oxidálják, és ennek bomlása közben (a gerjesztett állapotból az alacsonyabb

energiaszinthez való átmenet közben az energia egy része fénykvantum alakában

emittálódik - bekövetkező stabilizáció során megy végbe a fénykibocsátás. A készülék

ezt a fényintenzitást méri. A csak oldószert tartalmazó standard oldat fényintenzitása

100%. Szabadgyökfogó vegyület jelenlétében a fényintenzitás csökken, melyet a

standard oldat %-ában megadva kapjuk a relatív fényintenzitás %-ot (RLU%). A TSC

(total scavenger kapacitás) a vizsgált minta gyökfogó tulajdonsága a standard háttérfény

intenzitás %-ban (RLU%) megadott fényintenzitás változás.

A mérésnél a H2O2-ot (104 hígítás), a luminolt (0,7 mmol/l) és Na2CO3-ot és

mikroperoxidázt befecskendeztük a mérőedénybe különböző koncentrációban, 300-300

µl térfogatban. A fényjeleket beütésszám formájában mértük a luminométerben. A

luminolt, H2O2 -t, a mikroperoxidázt a „Sigma”-tól (St. Louis), a többi, fel nem sorolt

reagenst a „Reanal”-tól szereztük be.

Page 31: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

31

4.2.4 CITOLÓGIAI ÉS SZÖVETTANI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

Az aspirációs citológia mint praeoperatív onkológiai diagnosztikus módszer elsőként

felszínközeli, bőr alatti terimék gyors diagnózisának segítségére szolgált. A gyomorrák

diagnosztikájában a cytologia alkalmazhatóságára már a múlt század közepén Brinton

és Beale felhívta a figyelmet, de az eljárás közel 100 év elteltével Papanicolaou által

vált igazán ismertté (121). Hazánkban Simon, Bajtai és Figus vizsgálta a módszert (122,

123,130).

A szövettani mintavételhez vett biopsiás anyagot 5% formalinban fixáltuk, majd rutin

haematoxylin-eosin festést végeztünk. A carcinoid tumor kimutatására a rutin

hisztokémiai festést követően speciális immunhisztokémiai módszerek jönnek szóba.

Chromoganin-ellenes ellenanyagok kimutatására (neuron-specifikus enoláz módszert)

alkalmaztuk (125, 126).

Page 32: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

32

4.2.5 ULTRAHANGOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

4.2.5.1 Kétdimenziós (2D) hasi ultrahangvizsgálat

A kétdimenziós hasi ultrahangvizsgálatokat éhgyomorra végeztük. A vizsgálathoz Kretz

Voluson 530 típusú készüléket (gyártó: Kretz Technic, Ausztria) és 2 D-s 3,5 MHz-es

konvex hasi fejet használtunk. A vizsgálatokat esetenként color és 2 D Doppler-

vizsgálattal alkalmaztuk, így triplex vizsgálattá egészült ki a módszer (szimultán színes

és kétdimenziós mintavétel). A beteg jó kooperációja (mozdulatlanság, lélegzet-

visszatartás) szükséges ehhez a vizsgálathoz is.

4.2.5.2 Háromdimenziós (3D) hasi ultrahangvizsgálat

A vizsgálatokat éhgyomorra végeztük. Kretz Voluson 530 típusú ultrahang-készüléket

és háromdimenziós konvex 5 MHz-es hasi fejet alkalmaztunk. A vizsgálat előtt minden

esetben 2 D-s scannelés történt, és a célzott területet ezt követően 3 D-s transducerrel

vizsgáltuk. Először a 3 D-fejjel hagyományos scannelést végzünk, majd optimális kép

esetén működésbe hozzuk a 3 D felvételi módot, eközben a transducert fixáljuk. Ehhez

a beteg jó kooperációs készsége szükséges. A monitoron a metszeti képek jelennek

meg, melyek tartalmazzák valamennyi információt a 3 D képhez. A 3 D rekonstrukciós

módot aktiválva jelenik meg a térhatású kép a vizsgált szervről. A háromdimenziós

ultrahangkészülék alkalmas a térbeli megjelenítésre, melyet egy microprocessor-

computer rendszer, ultrahang-video-jel digitalizáló rendszer, egy magas felbontású

monitor és a 3 D transducer tesz lehetővé.

4.2.5.3 Háromdimenziós (3D) rectalis ultrahangvizsgálat

Kretz Voluson 530 típusú készüléket, 7,5 MHz-es háromdimenziós rectalis

vizsgálófejet alkalmaztunk. A rectoscopiához szokásos módon történő előkészítést

követően végeztük, bal oldalfekvésben, 90°-ban felhúzott lábbal fekvő betegen a

vizsgálatot, amelyet minden esetben rectalis digitalis és endoscopos vizsgálat előzött

meg. Ez azért fontos, mert az eszközt ”vakon” vezetjük a rectumba. A vizsgálathoz a

transducert körülvevő, akusztikus ablakként szolgáló folyadék (víz-tartalmú) ballon

szükséges, melyet bevezetés után az erre szolgáló nyíláson keresztül feltöltünk. Fontos,

Page 33: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

33

hogy a ballont légtelenítsük, mivel a gázárnyék zavaró tényező. Az 5-rétegű rectumfal

pontosan ábrázolható ultrahanggal. Az ép rectum-fal rectalis ultrahang-képe a

következő: első réteg a transducerhez legközelebbi, echodenz, a gumiballon és a

rectumfal határfelülete. A második réteg echoszegény, a mucosát ábrázolja. A harmadik

réteg a submucosa, echodenz. A negyedik réteg az echoszegény, muscularis propria. Az

ötödik réteg az echodús, a rectum anatómiai viszonyai miatt a muscularis propria és a

perirectalis zsír határfelülete. Az első és ötödik réteg nem anatómiai réteg, hanem csak

határfelület, eltérően a többitől.

Page 34: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

34

4.2.6 STATISZTIKAI MÓDSZEREK

Statisztikai analízis

Az analízis során szignifikáns értéknek a p<0.05 érték minősült. Az adatok feldolgozása

az alábbi lépésekben történt.

I. Adatrögzítés

A mérési és diagnosztikai adatok Excel program felhasználásával kerültek rögzítésre az

adatlapok ellenőrzése után. A rögzített adatok újbóli ellenőrzés és a beviteli hibák

javítása után véglegesítődtek. A kontrollált állomány képezte a statisztikai analízis

adatbázisát.

II. Az analízis lépései

a. Minden rögzített paraméterre elkészült az adatok leíró statisztikai adatsora.

Folytonos adatok esetén vizsgáltuk az adatok átlagát (95%-os konfidencia-

intervallumát), varianciáját, szórását, a normalitás mutatóit (skewness és kurtosis) a

range-t. Diszkrét adatok esetén a mediánt, a minimumot, maximumot.

b. A szabad gyökök, tumor markerek vizsgálatát a daganatos-kontroll csoportok

közötti összehasonlításban (nem, szövet, daganattípus, diagnosztikai eljárások,

stádium, laborparaméterek normalitás tartományai) értékeltük kétmintás t-teszt

segítségével. Ahol a változókra a normalitás (a Shapiro-Wilk’s teszt szignifikáns

értéket adott) vagy a csoportok közötti homogenitás (Leven’s teszt) nem teljesült,

ott a Mann-Whitney U teszt került alkalmazásra.

c. Diszkrét adatok összefüggéseinek vizsgálatára kontingencia táblákat használtunk a

Pearson-féle χ2 és a Fisher-féle egzakt tesztek felhasználásával. Szintén

kontingencia táblákkal vizsgáltuk az egyes markerek kapcsolatait is.

Page 35: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

4. Betegek és módszerek

35

d. ANOVA módszerrel vizsgáltuk a szabad gyökök, tumormarkerek szintjeit a

daganat tulajdonsága, a daganatos, az ellenőrzött és a kontroll csoport között. Post-

hoc tesztnek a Tukey-féle eljárást alkalmaztuk.

III. Felhasznált programcsomag

Az adatok analízise a Statistica TM 4.5 for Windows program felhasználásával történt.

(Stat SoftR , Inc., Tulsa USA) (125, 126).

Page 36: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

36

5 EREDMÉNYEK

5.1 A RUTIN LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

EREDMÉNYEI

A betegek vizsgálatát rutin laboratóriumi mérésekkel kezdjük A betegek ellenőrzésénél

általában ez az első lépés, hogy a beteg általános állapotát tükröző képet kapjunk.

Másrészt olyan megbetegedéseket szűrhetünk ki, melyek a vizsgálati eredményeket

jelentősen befolyásolhatják (pl. biliaris obstrukció, veseelégtelenség, stb.).

1. táblázat:

A rectumdaganatos betegek és a kontroll csoport

rutin laboratóriumi eredményei

Rutin Daganatos Kontroll

Laboratóriumi vizsgálatok N (átlag±szórás) N (átlag±szórás) p#

We 33 32,85±29,28 42 21,97±17,58 0,3942

fvs 27 7,10±2,66 25 7,03±2,20 0,8375

Vvt 34 4,26±0,49 25 4,54±0,47 0,1472

SeBi 27 9,67±3,04 42 12,35±5,94 0,1176

Alb. 20 44,28±4,37 42 49,07±3,37 0,0009∗

SeFe 28 13,00±6,59 41 17,09±7,22 0,1198

Urat 27 290,85±89,42 42 228,64±66,36 0,0765

SAST 26 19,14±5,94 42 22,71±9,39 0,1236

SALT 24 15,04±5,69 42 19,14±9,79 0,1399

LDH 23 363,00±28,84 35 388,40±51,36 0,4561

GGT 28 71,13±85,06 42 35,86±53,63 0,2087 Szignifikancia : ∗ p<0,05 #: Mann-Whitney U teszt

A rutin laboratóriumi eredmények a daganatos és a kontroll csoport között a szérum-

albumin-szint kivételével (daganatos csoportban csökkent), nem mutattak szignifikáns

eltérést.

Page 37: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

37

5.2 A TUMORMARKER VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az alábbiakban a tumormarkerek összefüggését vizsgáljuk a daganat lokalizációjával,

stádiumával. Megvizsgáltuk az előforduló szövettani típusokat, és azt, hogy a metastasis

jelenlétét hogyan tükrözik a keringő markerek. A vizsgálatot az ellenőrzött betegekre is

kiterjesztettük.

5.2.1 A TUMORMARKEREK ÖSSZEFÜGGÉSE A DAGANAT

LOKALIZÁCIÓJÁVAL

A 1. és a 2. táblázatban a lokalizációkkal összefüggésben elemeztük a markerértékek

alakulását daganatos és ellenőrzött betegekben.

Az alábbi táblazatban (2. táblázat) a gastrointestinalis tumorokat a legnagyobb

esetszámmal előforduló rectum és colon tumorok szerint csoportosítottuk. A többi

gastrointestinalis daganatot összevontuk a lényegesen kisebb esetszám miatt.

2. táblázat:

A tumormarkerek statisztikai értékei és a gastrointestinalis daganat lokalizációja lokalizáció AGP CEA CA19-9 CA72-4 AFP TPA

(mg/dl) (ng/ml) (U/ml) (U/ml) (ng/ml) (ng/ml) (átlag+szórás)

rectum 108,50+42,53 88,77+219,13 15,09+11,87 6,15+7,23 5,51+7,47 115,82+82,81N 16 17 12 17 17 17

p(r vs. c) 0,000255* 0,000613* 0,037282* 0,037595* 0,029894* 0,000203 sigma colon. 99,63+48,32 7,70+15,46 10,78+9,98 8,28+13,11 5,97+5,59 196+281,12

N 19 20 17 19 20 20 p(sc vs. c) 0,013060* 0,009329* 0,397795 0,002328* 0,011028* 0,002596*

egyéb tumorok

89,82+42,34 7,85+16,71 18,64+21,41 7,08+8,65 3,11+1,47 110,09+89,68

N 17 17 15 17 16 17 átlag: 99,15+44,44 33,27+126,91 14,64+15,29 7,21+9,97 4,96+5,55 144+185,75

K: 63,79+26,83 1,22+1,97 8,77+10,81 2,25+1,37 2,94+2,42 51,71+43,35 N 24 44 41 23 44 43

N=esetszám, egyéb tumor=egyéb lokalizációjú gastrointestinális tumor, r=rectum, sc=sigma colon, K=kontroll

szignifikancia: *p<0.05, Mann -Whitney U test

Page 38: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

38

A második táblázatban a tumormarkereket a daganatok lokalizációjával összevetve

kitűnik, hogy a CEA a rectum kiindulású tumorokban magasabb az egyéb

lokalizációjúak marker-értékének.

A kontrollhoz viszonyítva szignifikáns eltérést a rectum területi daganatokban a

markerek között minden esetben találtunk, azonban lényeges eltérést az AGP, CEA és a

TPA esetében kaptuk.

Az egyéb tumorok közül a CEA még a hepatocellularis cc. esetében mutatott magasabb

értéket (35,86+48,27 értékkel). Az AGP magas volt pancreas és oesophagus tumorban,

a TPA emelkedett értéket mutatott pancreas, ventricularis és oesophagus-tumorban.

Normal tartományban volt a CA 72-4 gyomortumorban (4 esetből: CA 72-4: 2,15+1,89

U/ml), és szintén normal értéket mutatott az AFP a hepatocellularis carcinomában (két

esetben AFP: 3,53+0,02 ng/ml). A CA 19-9 pancreastumorban normal értéket adott.

Vizsgálatunk jól tükrözi a demográfiai adatok tényét, a gastrointestinalis daganatok

kiindulásaként előforduló colorectalis tumorok halmozódását (a betegek beválasztása

random módon történt a tumorokra vonatkozóan). (Alacsony markerértékeket kaptunk

Crohn-betegségben és szintén alacsony értéket észleltünk a vékonybélkiindulású, és

májmetastasist adó carcinoid tumorban.)

Az ellenőrzött betegek és a tumormarkerek statisztikai értékeit a korábbi lokalizációval

vetettük össze (3. táblázat). A tumormarkerek szintjét elemeztük az ellenőrzésre

visszahívott gastrointestinalis tumoros csoportban, figyelembe véve a korábbi

lokalizációt. Azt vizsgáltuk, hogy a daganatos előzmény ismeretében a markerek értéke

mit mutat az ellenőrzés alkalmával.

Page 39: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

39

3. táblázat:

Tumormarkerek értékei az ellenőrzőtt csoportban a korábbi

tumorlokalizáció alapján

lokalizáció

AGP CEA CA19-9 CA72-4 AFP TPA

(mg/dl) (ng/ml) (U/ml) (U/ml) (ng/ml) (ng/ml)

(átlag+szórás)

rectum 75,78±34,79 9,49±30,79 11,74±11,83 6,19±10,43 4,11±5,11 110,14±255,7

N 41 44 42 44 44 44

p(r vs. c) 0,191921 0,000075* 0,102074 0,002969* 0,091853 0,064830

sigma colon. 70,09±23,82 2,55±4,33 6,98±5,76 3,32±2,39 4,01±2,77 65,02±28,63

N 31 31 31 31 31 31

p(sc vs. c) 0,304545 0,005070* 0,737258 0,175202 0,050220 0,002366*

egyéb tumor 87,36±44,28 5,26±7,35 20,08±17,13 9,96±22,35 5,00±5,11 111,85±105,59

N 11 11 9 11 11 10

K 63,79±26,83 1,22±1,97 8,77±10,81 2,25±1,37 2,94±2,42 51,71±43,35

N: 24 44 41 23 44 43

p(r vs. c) 0,002464* 0,330464 0,200700 1,987166 1,376313 0,016545*

N=esetszám, egyéb tumor=egyéb lokalizációjú gastrointestinális tumor, r=rectum, sc=sigma colon, K=kontroll

szignifikancia: *p<0.05, Mann -Whitney U test

Látható a táblázatban (3.sz. táblázat), hogy a korábban rectum-tumoros betegekben több

markerben találtunk emelkedett értéket (CEA, CA72-4, TPA). A korábban sigma-colon

területi daganatokban emelkedést nem figyeltünk meg.

Amennyiben a kontrollhoz viszonyítottuk az értékeket, a rectum csoportban

szignifikáns különbség mutatkozott a CEA és a CA72-4 összehasonlítása során. A

sigma-colon csoport eredményeiben a CEA és a TPA szintek mutattak szignifikáns

Page 40: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

40

eltérést a kontrollhoz. Ha a két csoportot (rectum, sigma-colon) hasonlítjuk össze, az

AGP és a TPA szintekben mutatkozik szignifikáns eltérés.

Az egyéb ellenőrzött tumorokra is a CEA, a CA72-4 és a TPA-emelkedés volt jellemző.

5.2.2 A TUMORMARKEREK ÉS A STÁDIUMOK

ÖSSZEFÜGGÉSE GASTROINTESTINALIS

DAGANATOKBAN

Az álábbiakban (4. és 5. táblázat) a gastrointestinalis tumorok markerértékeit

hasonlítottuk össze a rendelkezésre álló stádiumokban. Azt vizsgáltuk, hogy a daganat

kiterjedésével a markerek milyen arányban változnak, egyes markerszintekből

következtethetünk-e a daganat operabilitására.

4. táblázat:

A tumormarkerek és a Dukes-stádiummal összefüggésben vizsgálva

stádium AGP CEA CA19-9 CA72-4 AFP TPA

(mg/dl) (ng/ml) (U/ml) (U/ml) (ng/ml) (ng/ml)

Dukes A. 98,0+28,38 0,63+0,09 2,65+3,16 3,95+2,69 5,45+1,42 71,75+49,24

N 21 21 21 21 21 21

Dukes B 84,5+35,97 81+0,07 4,98+5,26 3,66+1,67 6,23+4,53 70,18+47,05

N 59 59 59 59 59 59

Dukes C 76,33+22,59 131,13+118,61 18,12+14,12 21,72+31,58 4,47+1,96 381,50+116,82

N 34 34 34 34 34 34

Stádiumok: :Dukes A, B, C

N: esetszám, szignifikancia:*p<0,05

Az 4. táblázatban a gastrointestinalis tumorok Dukes besorolása látható mely alapján

megállapíthatjuk, hogy a Dukes C típusú daganatban a TPA volt emelkedett, míg a

Dukes B-ben CEA-t találtuk magasnak. Egyéb szignifikáns emelkedést nem találtunk a

Page 41: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

41

többi stádiumban, azonban a kis esetszámot figyelembe kell venni. A TNM beosztásban

az újonnan felfedezett daganatokban 1-1 eset fordult elő, ezekben is az előrehaladott,

metastatizáló esetekben magasabb értékeket mértünk. Az eltérés a TPA és az AGP

szintekben volt jelentős.

Grade szerint eltérést nem tudtunk kimutatni, ezért ezeket nem tüntettük fel.

A gastrointestinalis daganatok tumormarker szintjét vizsgáltuk elkülönítve az operábilis

és inoperábilis eseteket. Az eredményeket ábrán (5. táblázat) és ábrán (1. ábra) tüntettük

föl.

5. táblázat:

A tumormarkerek szintje az operábilis és az inoperábilis gastrointestinalis

tumorokban

TUMORMARKEREK

AGP CEA CA19-9 CA72-4 AFP TPA

(mg/dl) (ng/ml) (U/ml) (U/ml) (ng/ml) (ng/ml)

(átlag+szórás)

Operábilis:

91,56+ 38,29 25,17+117,18 10,58+9,27 6,64+10,01 5,06+5,41 118,37+155,47

NO 44 46 41 46 46 46

Inoperábilis:

128,46+47,62 54,64+134,16 25,12+24,62 9,06+9,76 4,70+6,23 227,32+244,39

NIO 15 15 10 14 14 15

P 0,005∗ 0,006∗ 0,031∗ n.s. n.s. 0,003∗

Page 42: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

42

A jelőlések az 5. táblázatra és az 1. ábrara vonatkoznak:

stádium: operábilis, inoperábilis; N: esetszám NO=esetszám az operábilis,

NIO=esetszám az inoperábilis tumorokban; Szignifikancia: *p< 0,05

1. ábra

A tumormarkerek szintje az operábilis és az inoperábilis gastrointestinalis

tumorokban

050

100150200250

Átla

gok

AGP(mg/dl)

CEA(ng/ml)

TPA(ng/ml)

Tumormarkerek

operábilis

inoperábilis

Az 5. számú táblázatban és az 1. számú ábrán a gastrointestinális daganatokat operábilis

és inoperábilis stádiumra osztottuk fel. Ennek alapján az egyes markerek között - két

stádiumot összevetve, az AGP, a CEA és a TPA mutatott szignifikáns eltérést. A

stádiumok közül a tumormarkerekkel összefüggésbe hozható jelentős emelkedések

minden marker-csoportban az inoperábilis stádiumú daganatok között volt kimutatható.

Page 43: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

43

5.2.3 A TUMORMARKEREK ALAKULÁSA A

GASTROINTESTINALIS DAGANATOK SZÖVETTANA

ALAPJÁN

A tumormarkerek szintjét elemeztük a gastrointestinalis daganatokban talált szövettani

csoportokban. A legnagyobb esetszámot adenocarcinomában tapasztaltuk.

A daganatokat szövettani típus szerint osztályozva, adenocarcinomában jelentős

emelkedést találtunk több marker vizsgálata alapján. A legnagyobb esetszámmal

előforduló adenocarcinomában az AGP:105,62+45,04 (N:45), CEA: 41,36+139,90

(N:47), CA72-4: 8,25+10,84 (N:46), és a TPA: 167,83+209,73 (N:47) is kóros értéket

mutatott. A CEA, CA 19-9 és a TPA többféle szövettani típusban mutatott emelkedett

értéket. Hepatocellularis carcinomában a CEA: 70,00, a CA 19-9: 43,28, a TPA:

121,30, anaplasticus carcinomában a CA 19-9: 84,66, a TPA: 121,79 értéket adott egy-

egy beteg esetében. A kezelés alatt álló carcinoid tumorban és a többi vizsgált

szövettani típusban eltérő értéket nem találtunk, ezért ezeket nem tüntettük fel.

5.2.4 A TUMORMARKEREK ÉS AZ AKUTFÁZIS FEHÉRJE

(AGP) ÖSSZEFÜGGÉSEI

A tumormarkerekkel együtt értékeltük a szérum alfa-1-savanyú glycoprotein szintjét a

gastrointestinalis daganatokban (2. és 3. ábra). Azt vizsgáltuk, hogy az akutfázis fehérje

milyen értékkel bír a gastrointestinalis tumorok diagnosztikájában. Kiegészítve az

egyéb markerekkel, alkalmas-e a folyamat jellemzésére.

Page 44: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

44

2. ábra

Szintfelmérő ábra a Se AGP függvényében a gastrointestinalis daganatok esetében

0

20

40

60

80

100

120

Tum

orm

arke

r ér

téke

k

CEA(ng/ml)

CA72-4*(U/ml)

TPA(ng/ml)

AGP normálisAGP magas

Esetszám: N: 59=CEA, TPA, N:50=:CA19-9, N:58=CA72-4, AFP

∗szignifikáns eltérés a Se AGP-vel p<0,05

Vizsgáltuk a Se AGP szintjét, összevetve a többi marker alakulásával a

gastrointestinalis daganatokban. A 2. sz. ábraán az figyelhető meg, hogy az AGP

normál tartományban lévő értéke esetén a CEA emelkedésén kívül

(CEA:értéke:60,15+207,76), az egyéb markerek nem jeleznek. Amennyiben az AGP a

normál értéket meghaladja, 59 esetből 38 (64,4%) esetben észleltünk CEA emelkedést

(CEA értéke:29,45+89,90). A CA72-4 ebben az esetben - ha az AGP emelkedett- 58

esetből 37-ben (63,7%) mutatott magas értéket (CA72-4: 9,86+11,85). A TPA értéke az

AGP-szint emelkedésnél 103,47+221,49 volt. Egyéb markerek normál tartományon

belül voltak.

Page 45: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

45

3. ábra

Szintfelmérő ábra a Se AGP és az egyéb markerek között, ellenőrzött

betegekben

0

50

100

150

200

Tum

orm

arke

r ér

ték

CEA(ng/ml)

CA72-4(U/ml)

TPA*(ng/ml)

AGPnormális

AGPmagas

Esetszám: CEA, CA72-4, AFP N=98

TPA N=96

CA 19-9 N=93

szignifikáns a Se AGP-vel *p<0.05

A 3. sz. ábra a Se AGP szintjét az ellenőrzött betegekben összevetve az egyéb markerek

alakulásával, jelentős emelkedést észleltünk a TPA-szintekben az AGP-értékek

emelkedése esetén 96 esetből 30 esetben (31,25%), itt a TPA* átlagos értéke

176,77+365,72. Mérsékelt emelkedést találtunk a CEA (átl. értéke:10,36+33,25), és a

CA72-4 szintekben (átl. értéke: 6,32+9,91), mindkettőnél 90 beteg közül 30 alkalommal

(33,64%). Az ellenőrzött betegekben az AGP szintjei az egyéb markerekkel nem

mutattak összefüggést.

Page 46: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

46

5.2.5 A TUMORMARKEREK EGYÜTTES VIZSGÁLATA

GASTROINTESTINALIS TUMOROS ÉS ELLENŐRZÖTT

BETEGEKBEN – A METASTASISOK ILL. RECIDÍVA

JELZÉSÉRE

A gastrointestinális daganatok jellemzésében az egyik legfontosabb kérdés a

metastasisok igazolása, mely a beteg további sorsát döntően meghatározza. Ennek

jelzésére vizsgálatainkban a tumormerkerek összehasonlító elemzését végeztük. A

markerek együttes százalékos előfordulását vizsgáltuk daganatos betegekben a

metastasisra, az ellenőrzött betegekben recidívára vonatkozóan (4. és 5. ábra).

Gastrointestinalis tumorban a markerek metastasist mutató értékét vizsgáltuk (4. ábra).

4. ábra

A tumormarkerek alakulása gastrointestinalis daganatokban a

metastasis alapján

0

50

100

150

200

Tum

orm

arke

r ér

téke

k

Metastasis* van Metastasis nincs

AGP(mg/dl)

CEA(ng/ml)

CA72-4(U/ml)

TPA(ng/ml)

Esetszám:Metastasis esetén (Met. van) AGP,CEA,TPA :N=29 Metastasis hiányában (Met. nincs) N=32 szignifikancia:* p< 0,05 statisztika: a csoportok jellemzésére a leíró, összehasonlítására a Mann-Whitney U tesztet alkalmaztuk

Page 47: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

47

A gastrointestinalis daganatokban metastasis jelenléte esetén (4. ábra), több marker

adott emelkedett értéket: AGP: 113,48+44,61, CEA:45,16+145,57, CA 72-4: 8,82+8,56,

TPA: 199,64+212,23 (l.: 4. ábra). A nem metastatisáló újonnan diagnosztizált

daganatoknál csak a CEA esetében kaptunk értékelhetően magas eredményt (CEA:

20,86+94,34). A két csoport között a metastatizáló csoport adatai minden markernél

szignifikáns eltérést adtak a nem áttétes daganatokhoz képest. A két csoport közötti

szignifikancia-értékek: AGP *p:0,02, CEA *p:0,06, CA72-4 *p: 0,01, TPA *p: 0,02. A

CA 19-9 és az AFP között is szignifikáns értéket találtunk a csoportokban, azonban itt

normál értékeket mértünk.

A markerek mutiparametrikus vizsgálatában a kombinációk megválasztása fontos

kérdés. Annak eldöntésére, hogy milyen kombinációknak van értéke a recidív daganat

jelzésében, végeztük az alábbi összehasonlítást (l.: az 5. sz. ábra).

5. ábra

A tumormarkerek alakulása (együttes százalékos előfordulása)

ellenőrzött betegekben a recidíva alapján

0

10

20

30

40

50

60

%

Tumor + Metastasis Recidíva

Betegek

AGP+CEA

AGP+TPA

AGP+CA72-4

TPA+CEA

TPA+CA72-4

CEA+CA72-4

csoportok: tumormarker (%-ban megadva az együttes előfordulás), tumoros

csoport metastasissal (Tu.+Met.), ellenőrzésre hívott csoport

/daganatos előzmény/ (Recidíva)

N: esetszám Tumoros csoport 27 fő, Ellenőrzőtt csoport 17 fő

statisztika: százalékos megoszlás

Page 48: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

48

Az 5. sz. ábra a tumormarkerek együttes, százalékos előfordulását vizsgáltuk a

gastrointestinalis daganatos és az ellenőrzött csoportban. A vizsgálat során azt

elemeztük, hogy az ismert dagantos betegnél milyen kombináció jelzi a metastasist

legjobban, ill. az ellenőrzött csoportban milyen markerkombinációknál igazolódott

recidív tumor.

A 5. ábra elemzése során megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb együttes előfordulás az

AGP-TPA (51,85%), AGP-CEA (44,44%), TPA-CEA (41,38%)kombinálásánál

található a daganatos csoportban. Ezekben a kapcsolatokban jelentős különbség

mutatkozik a két csoport között. Az ellenőrzött csoportban az AGP-TPA (29,41%), a

TPA-CEA (25%), ill az AGP-CEA (23,53% együttes előfordulású) kombináció mutatott

legmagasabb értékben információt a recidívára. Bizonyos párosításoknak egyáltalán

nincs jelző értéke, - mint pl. a CA 19-9 – AFP, CA 72-4 – AFP – egyik folyamatra

vonatkozóan sem.

Page 49: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

49

5.3 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK

AKTIVITÁSÁNAK EREDMÉNYEI

GASTROINTESTINALIS DAGANATOKBAN

A gastrointestinális daganatokban a szabad gyökök szerepe igazolt. Ennek kvantitatív,

mérése kemiluminescenciás módszerrel azonban a klinikai gyakorlatban eddig nem

szerepelt. A szabad-gyökös folyamatok vizsgálatát végeztük gastrointestinalis

daganatos betegekben. Azt vizsgáltuk, hogy a szervezet szabad-gyökös kapacitása és

védekező rendszere a daganatokban (az adott lokalizációban, stádiumban és szövettani

típusban) milyen elváltozást mutat (6. táblázat és 6. ábra). Az eredmények segítenek a

terápia megtervezésében, követésében.

6. táblázat:

lokalizáció chemiluminescens intenzitás

plasma serum

(RLU%) (RLU%)

rectum 28.12±25.96 138.9±173.36

N 41 41

colon 33.12±45.39 82.06±89.49

N 31 31

kontroll 4.27±5.12 7.57±11.8

N 16 17

Szabad-gyökös reakciók intenzitása rectum és

colon tumorokban

N=eset szám, RLU%=relative light unit %

significance: p<0.05

Page 50: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

50

5.3.1 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK AKTIVITÁSA A

GASTROINTESTINALIS DAGANATOK

LOKALIZÁCIÓJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6. ábra

A szabad-gyökös folyamatok intenzitása a rectum és a colon

lokalizációjú daganatokban

020406080

100120140

RL

U%

Rectum* Colon* Kontroll

Betegek

PL KFI(RLU%)

Se KFI(RLU%)

Esetszám: Rectum N=41

Colon N=31

Kontroll N=17

PL KFI: plazma kemiluminescens fény intenzitás

Se KFI: szérum kemiluminescens fény intenzitás

RLU%: relative light unit %

Szignifikancia: p*< 0,05

A 6. ábrán a gastrointestinalis daganatok közül a legnagyobb esetszámmal előforduló

rectum és colon lokalizációt vizsgáltuk. A feltüntetett lokalizációkban, daganatos

Page 51: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

51

betegekben, mind a plazma TSC (rectum: 28,12+25,96, colon: 33,12+45,39), mind a

szérum TSC-érték (rectum:138,90+173,36, colon: 82,06+89,49) károsodott szabad-

gyök státust tükröző RLU% eltérő értéket adott a kontrollhoz viszonyítva. Kontroll PL

KFI:4,27+5,12, Se KFI:7,57+11,80). Az SH-csoportokban a daganatos betegekben sem

a plazma és a szérum RLU% értékei között, sem a lokalizációban nem látható eltérés,

ezért ezt nem tüntettük fel (PL SH:0,28+0,05, Se SH: 0,32+0,05). Itt a kontroll értékek:

PL SH:0,32+0,07, Se SH: 0,38+0,21. A vizsgálat alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a

szabad-gyökös eredmények a gastrointestinalis daganatok esetében a total scavenger

kapacitás károsodását jelző értéket mutatnak.

Page 52: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

52

5.3.2 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK AKTIVITÁSA

STÁDIUMOK SZERINT GASTROINTESTINALIS

TUMOROKBAN

A 7. sz. ábrán gastroinestinalis daganatok rendelkezésünkre álló stádiumai alapján

vizsgáltuk a szabad-gyökös folyamatokat.

7. ábra:

A plazma és a szérum kemiluminescens fényintenzitás (KFI) értékei a

gastrointestinalis daganatok stádiuma alapján

0102030405060708090

RL

U%

Dukes A Dukes B Dukes C Kontroll

Betegek

PL KFI(RLU%)

Se KFI(RLU%)

Esetszám: Daganatos N=31 Dukes C 11; Kontroll N=17

PL KFI: plazma kemiluminescens fény intenzitás

Se KFI: szérum kemiluminescens fény intenzitás

RLU%: relative light unit %; Szignifikancia: *p< 0,05

Page 53: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

53

A 7. sz. ábrán látható, hogy a gastrointestinalis daganatokban néztük a szabad-gyökös

folyamatok stádiumot tükröző változásait a plazma és a szérum kemiluminescens fény

intenzitás (KFI) vonatkozásában. Ebben a csoportban a leggyakoribb előfordulású

stádiumok szerepelnek (TNM stádiumban a szórványos eset-előfordulás miatt nem

történt összehasonlítás). A megoszlás alapján is látható, hogy a tumorok nagyobbrészt

inoperábilis stádiumban kerülnek felismerésre. A Duke C stádiumban a

legszembetűnőbb a csoportok közötti eltérés, a PL KFI értéke: 19,85+27,28, a Se

KFI:86,76+141,10. A Dukes B-ben PL KFI értéke: 16,84+10,88 a Se KFI 85,32+40,51,

a Dukes A-ban: PL KFI értéke: 10,27+27,28 a Se KFI 1,88+4,88, szerepel. A kontroll

csoport értékei ebben az esetben: PL KFI:4,27+5,12, Se KFI:7,5+141,10 RLU%

A szabad-SH csoport koncentrációjában jelentős eltérést nem észleltünk sem a

plazmában, sem a szérumban, az viszont kitűnt, hogy inoperábilis stádiumban az SH

értékei csökkennek: PL SH: 0,25+0,06, Se SH: 0,27+0,06 mmol/l értékre, a kontroll

eredmények: PL SH:0,32+0,07, a Se SH: 0,38+0,21.

5.3.3 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK AKTIVITÁSA A

PLAZMÁBAN ÉS A SZÉRUMBAN GASTROINTESTINALIS

TUMOROKBAN A SZÖVETTANI TÍPUS ALAPJÁN

A szabad-gyökös statust a kemiluminescens fényintenzitásával (KFI) jellemezve a

különböző szövettanilag igazolt gastrointestinalis daganatok esetén, kiemelkedően

eltérő értéket kaptunk egy-egy beteg esetén. Anaplasticus carcinomában: a plazmában a

KFI: 74,28 (RLU%), a szérumban a KFI: 65,73 (RLU%) és shigillocellularis

carcinomában a plazmában a KFI: 72,64, a szérumban a KFI: 393,95. Adenocarcinoma

esetében is erre jellemző, alacsony TSC–t tükröző értékeket mértünk: szérumban KFI:

22,60+35,45 (N:17), és a plazmában KFI: 70,37+85,21 (N:19).

A hepatocellularis carcinoma és a kezelt carcinoid tumor esetén jó TSC-értékre utalnak

az adatok, az esetszám azonban kicsiny ezekben a típusokban.

A szabad-SH értékek ezt a különbséget nem mutatták. Az összes szövettani típusban az

értékek hasonlóan alakulnak a plazmában és szérumban.

Page 54: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

54

5.4 A SZABAD-GYÖKÖS FOLYAMATOK AKTIVITÁSA

ÉS A TUMORMARKEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

ÉRTÉKELÉSE

Az alábbi eredményekkel (l.: 8., 9. ábra) arra a kérdésre igyekeztünk választ kapni,

hogy a gastrointestinalis tumoros és az ellenőrzött csoport értékei hogyan alakulnak a

kontroll csoporthoz viszonyítva a szabad-gyökös status, és a tumormarkerek

vizsgálatakor. Mely vizsgálatok jelzik legjobban a daganat jelentkezését.

8. ábra

A szabad-gyökös paraméterek és a tumormarkerek összehasonlító

vizsgálata a kontroll csoporthoz viszonyítva gastrointestinalis

tumorban és az ellenőrzött betegekben

020406080

100120140160

Átla

gok

Daganatos* Ellenőrzőtt Kontroll

Szabadgyök-status és tumormarkerek

PLKFI

Se KFI

AGP

CEA

TPA

A 8. ábrán látható, hogy a tumorokban a PL KFI* (27,38+36,41) és a Se KFI*

(84,73+101,47) mutatott eltérő értéket a kontroll csoporthoz (PL KFI: 4,27+5,12, Se

KFI: 7,57+11,80) viszonyítva. Az ellenőrzött betegek esetében szintén az PL KFI

(24,39+45,94) és a Se KFI* (57,73+76,37) változott.

Page 55: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

55

Statisztikailag a kontroll csoporthoz viszonyítva a daganatokban szignifikáns eltérést a

PL KFI, Se KFI, és a SeSH mutatott. A daganatos és az ellenőrzött csoport között

szignifikáns eltérés az SH csoportok mérésekor igazolódott.

A kontrollált betegekben a szabad-gyökös paraméterek közül a Se KFI bizonyult

szignifikánsnak a kontrollhoz viszonyítva.

A tumor-markerek esetében az AGP* (100,94+43,55), CEA (32,41+121,09) és a TPA*

(145,16+185,21) szintje mutatja a leginkább a tumoros folyamatot.

7. táblázat:

Szabad-gyökös reakciók intenzitása rectum és colon tumorban a daganatos, az

ellenőrzött és a kontroll betegekben

csoportok chemiluminescens

intenzitás

tumormarker

ek

plasma serum AGP CEA TPA

(RLU%) (RLU%) (mg/dl) (mg/ml) (ng/ml)

daganatos 27.38±36.41* 84.73±101.47* 100.94±43.55* 32.41±121.09 145.16±185.21

*

N 26 27 59 61 61

ellenőrzött 24.39±45.94 57.73±76.37* 74.63±32.35 6.42±20.52 105.11±211.51

N 56 56 98 105 100

kontroll 4.27±5.12* 7.57±11.8* 64.24±26.36* 1.22±1.94 54.33±46.24*

N 16 17 25 45 44

N=esetszám, RLU%=relative light unit %

szignifikancia: *p<0.05

plasma CL int.: p(t vs. c): 0.003; p(og vs. c): 0.005

serum CL int.: p(t vs. c): 0.0001; p(og vs. c): 0.000001

Az ellenőrzött betegekben a tumormarkerekben szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk.

A vizsgálatok eredményeit együtt értékeljük az alábbi ábrán (9. ábra). Itt összegezve

arra kerestük a választ, hogy a gastrointestinalis daganatokban a tumormarker, szabad

gyök, ill. tumormarker - szabad-gyök-status vizsgálatakor mely kombinációktól

várhatjuk a tumor igazolását.

Page 56: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

56

9. ábra és 8. táblázat

A tumormarkerek és a szabad gyökök összefüggései gastrointestinalis

tumorokban

Spearman féle korreláció

-0,800000-0,600000-0,400000-0,2000000,0000000,2000000,4000000,6000000,8000001,000000

0 2 4 6 8 10 12

Kor

relá

ció

p

R

TM p R TM+SZGY p R

AGP+CA72-4 0,000151 0,47 AGP+PL SH 0,001080 -0,5

AGP+TPA 0,000175 0,46 AGP+Se SH 0,003918 -0,4

TPA+CEA 0,000265 0,45 TPA+PL SH 0,004490 -0,4

TPA+CA72-4 0,008277 0,33 TPA+Se SH 0,000108 -0,5

TPA+CA19-9 0,000558 0,46 PL KFI+Se KFI 0,000044 0,72

Jelölés: 1-10-ig csoportok a táblázat szerint (1. AGP+CA72-4,……10.PLKFI+SeKFI)

Page 57: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

57

A 8. táblázaton és a hozzá tartozó ábrán (9. ábra) látható, hogy a gastrointestinális

daganatokban több helyen találtunk korrelációt a vizsgált paraméterek között (TM=

tumor markaer, SZGY= szabad gyök, p=szignifikancia, R: Spearman féle korrelációs

együttható). A tumoros csoportban korreláció az AGP és a TPA előfordulásával együtt

figyelhető meg. Ez jellemző mind a tumormarker, mind a szabad-gyökös

kombinációkban. A szabad-gyökös vizsgálatoknál főleg az SH-csoporttal történt

együttes méréstől várható a daganatok igazolása.

Az ellenőrzött csoportban szintén az AGP és a TPA meghatározásával kombinált

vizsgálatok korreláltak, itt azonban jóval kevesebb helyen volt értékelhető kapcsolat,

ezért ezt nem tüntettük fel (pl. AGP - PL SH, TPA – Se SH között).

Page 58: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

58

5.5 A HÁROMDIMENZIÓS ULTRAHANGVIZSGÁLAT

ÉRTÉKE GASTROINTESTINALIS DAGANATOKBAN

ÉS RÁKMEGELŐZŐ ÁLLAPOTBAN

A háromdimenziós ultrahang technika alkalmazását és lehetőségeit gastrointestinalis

tumorokban és rákmegelőző állapotban vizsgáltam. A módszer a napi diagnosztikában

még nem terjedt el, ezért indokolt, hogy tanulmányozzuk, indikációit megállapítsuk.

Az alábbi esetek bemutatásával az új módszer néhány fontos aspektusát vázolom

gastrointestinalis daganatokban és rákmegelőző (rectalis lokalizációjú IBD) állapotban

(l.: 1., 2., 3., 4. kép).

A háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálat alkalmazása májtumorban

Az első képpel a májbetegek nyomonkövetésére hívom fel a figyelmet. Az utóbbi

években a hepatocellularis carcinoma incidenciája növekvő tendenciát mutat, ezért

fontos a veszélyeztetett csoportok gondozása.

A képen egy 67 éves férfibeteg szerepel, akinek anamnézisében aethylismus chronica,

fáradékonyság, jobb bordaív alatti tompa jellegű fájdalom, subfebrilitás szerepelt. A

laboratórimi vizsgálatok mérsékelt fokú májfunkciós értékek emelkedésén kívül kórosat

nem igzoltak. A Se AFP értéke is normális határon belül volt. Fizikális vizsgálattal

hepatomegaliat észleltünk.

Page 59: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

59

1. kép Hepatocellularis carcinoma háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálata

Az 1. képen a máj háromdimenziós ultrahangvizsgálata látható. A képen a VI.

szegmentumban elhelyezkedő, echoszegény kontúrral övezett inhomogen szolid

elváltozást látjuk (nyíl), melynek mérete: 92,4x90,3x92,8 mm, volumen: 405,4ml.

A májdaganat pontos lokalizációja, mérete igazolható, a célzott májbiopsia pontosan

irányítható, a terápia megtervezhető és nyomon követhető. A beteg a tumor arteriás

kemoembolizációs terápiájában részesült, fél évig kontrolláltuk, szövődményt, panaszt

nem észleltünk. Halálát nem az alapbetegsége okozta.

Page 60: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

60

A háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálat alkalmazása

gyomortumorban

A második képen a gastrointestinalis tumorokon belül a gyomordaganatokkal

kapcsolatos diagnosztikai lehetőségeket vizsgálom. Fontosnak tartom a

háromdimenziós hasi ultrahang alkalmazását, mert pl. esetünkben is, felvetette a

daganatot, a ventricularis eredetet. Az idős, rossz általános állapotú beteg kivizsgálása

sokszor nehézségekbe ütközik. A gyakori társbetegségek miatt az endoscopia is gyakran

megterhelő a beteg számára. Másik fő javallata a háromdimenziós

ultrahangvizsgálatnak a környezet megítélése, az operáció indikációjának felállítása, a

műtét megtervezése.

A 73 éves férfibeteg anamnézisében hasi panaszok, étvágytalanság, fogyás szerepelt.

Fizikális vizsgálatakor anemiás küllem, diffúz hasi nyomásérzékenység volt jellemző. A

rutin laboratóriumi eredmények mérsékelt fokú anaemiát igazoltak. A háromdimenziós

ultrahangvizsgálat során vetődött fel az antralis lokalizációjú, környéki propagációval

járó daganat lehetősége.

Page 61: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

61

2. kép

Háromdimenziós ultrahangvizsgálat gyomortumorban

A háromdimenziós ultrahangvizsgálat a gyomorfalat, annak rétegeit, kontúrját és

környezetét részletesen megjeleníti.

A képen a gyomor antrális régióját látjuk, megvastagodott gyomorfalal, a maximális

méret 9 mm, egyenetlen kontúrral, környéki nyirokcsomókkal látható. A

háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálattal talált eredményeket a műtét és a szövettani

vizsgálat igazolta.

(Jelölés: gyomorfal-vastagodás vastag nyíl, környéki nyirokcsomók keskenyebb nyíl.)

Page 62: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

62

A háromdimenziós rectalis ultrahang alkalmazási lehetőségei rectalis

tumorokban és rákmegelőző állapotban (rectalis lokalizációjú IBD-

ben)

A háromdimenziós ultrahangvizsgálatok a rectalis lokalizációjú megbetegedésekben

egyedülálló lehetőségeket adnak. Létjogosultsága a daganatok kiterjedésében, sőt

submucosus jellegű daganatokban annak megállapításában, diagnosztikájában és

kezelésében sugárterhelés nélkül olyan lehetőség, amely nélkülözhetetlen. Főleg, ha

tekintetbe vesszük a rectalis lokalizációjú tumorok szinte robbanásszerű növekedését. A

veszélyeztetett csoportok rendszeres ellenőrzése során fontos információt kaphatunk

segítségével a fal szerkezetéről. Érvényes ez a polypusok ellenőrzésére és a rectalis

lokalizációjú IBD gondozására. Ez utóbbi egy speciális terület, amely szintén számtalan

lehetőséget rejt magában. Az endoscopia lényeges kiegészítő módszere kell hogy

legyen, hiszen olyan területeket képes vizualizálni, amit eddig egyetlen vizsgáló

módszer sem volt képes.

Az alábbi két képen a háromdimenziós rectalis ultrahang néhány alkalmazási

lehetőségét ismertetem (3., 4. kép).

Egy 57 éves nőbeteget, kinek anamnesisében flush, alhasi fájdalom, idönként hígabb

székletürítés szerepelt, került vizsgálatra. Tumorkutatás alkalmával endoscopiával az

anustól 5 cm-re polypoid terimét találtunk. Rectális ultrahang vizsgálatra került sor,

melynek eredményét a 3. képen mutatom be.

Page 63: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

63

3. kép

Háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú

carcinoid tumorban

A rectumban submucosus elhelyezkedésű, körülírt szolid képlet látható (nyíl). Környéki

nyirokcsomó nem mutatható ki, a bélfal kontúrja megtartott, jól követhető. A méret

fontos a várható áttétek kimutatásának megítélésében. A látható elváltozás 2 cm alatti,

amely esetben még a metasztázisok valószínűsége kicsiny. A tumor mérete: 12,3 x 9,3 x

15,3 mm, volumen: 8,916 ml.

Page 64: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

64

4. kép

A háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú

IBD-ben

A negyedik képen egy 32 éves nőbeteg rectalis lokalizációjú Crohn-betegségét látjuk. A

rectalis szövődmény igazolásában és a terápia megtervezésében a háromdimenziós

rectalis ultrahangvizsgálat segített.

A negyedik képen a rectalis lokalizációjú Crohn-betegség látható megvastagodott

bélfallal – 7 mm-es átlagos falvastagsággal, szemben a normál 3 mm-es értékkel (nyíl).

Megfigyelhetjük a bélfal környezetét, echoszegény, echomentes képlet (kettős nyíl)

formájában látható a fistula.

A háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat alkalmával a rectumfal és környezete jól

ábrázolható, ezáltal a terápia megtervezhető

Page 65: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

65

10. ábra

Az alábbiakban a szérum alfa-1-savanyú glycoprotein (AGP) IBD-ben használható

diagnosztikai értékét ismertetem. Vizsgáltam a Se AGP értékeit az IBD kiterjedésével,

formáival és a talált szövődményekkel (l.: 10., 11.ábra).

A Se AGP mértéke és az IBD kiterjedése

020406080

100120140160180200

Seru

m A

GP

(mg/

dl)

IBD kiterjedése

rectum

recto-sigma

total colon

M.+Crohnfistula

Kontroll

Esetszámok: Rectum N=4, Recto-sigm. N=6, Total colon N=3,

M.Crohn+fistula N=2, Kontroll N=10

A Se AGP-szinteket vizsgálva a legmagasabb értéket a teljes colonra kiterjedő

IBD-ben kaptuk. Emelkedett értéket találtunk M. Crohn-ban is, amelyek

szövődményes esetek voltak, itt perirectalis fistula volt igazolható.

A rectumban93,5+22,5, a recto–sigmoidealis regioban 151,1+32,9, a total

colonban 189,3+26,7, a M. Crohnban 88,5+17,5 mg/dl. AGP értéket találtunk

átlagosan.

Page 66: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

5. Eredmények

66

11. ábra

A Se AGP értékei colitis ulcerosában súlyosság szerint

0

50

100

150

200

250

Seru

m A

GP

(mg/

dl)

Colitis Ulcerosa aktivitás

Enyhe

Közepes

Súlyos

Kontroll

Esetszámok: Enyhe N=4, Közepes N=7, Súlyos N=2, Kontroll N=10

A colitis ulcerosa aktivitása alapján a kontrollhoz viszonyítva jelentős emelkedést

kaptunk súlyos fokú colitis ulcerosában a Se AGP szintekben.

Az enyhe fokú colitisben 79,6+11,4, a közepesben 139,4+21,7 a súlyosban

240,5+34,5 és a kontrollban 88,5+17,5 mg/dl Se AGP értékeket mértünk.

Page 67: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

67

6 MEGBESZÉLÉS

A gastrointestinalis daganatok komplex vizsgálata mind a diagnosztikában, mind a

követéses vizsgálatokban a nemzetközi irodalom alapján is indokolt. A szűrés mikéntje

sokszor kérdéses, és az új technikákkal naponta bővül, azonban nem kétséges, hogy a

túlélési eredmények ezek alapján javulnak (127).

A keringő tumormarkerek gyakorlati alkalmazása nem tekinthető problémamentesnek.

A tumorok eltérő markereket, marker kombinációkat termelhetnek, tumormarker-

termelő tulajdonságuk megváltozhat. A tumormarkerek alkalmazásakor tehát olyan

multiparametrikus modellt kell találnunk, mely optimális a daganat, a daganatjelleg, és

a recidíva meghatározásában. Mivel egy vizsgálatnál a betegről un. „pillanatfelvétel”

történik, ezért olyan egyéb kiegészítő vizsgálatokra is szükség van, mely a daganatos

beteg általános állapotát is tükrözi. Ennek egyik fontos része a szabadgyök-status

meghatározása. A kórosan fokozott szabadgyök-reakciók mérése a tumoros betegek

vizsgálatában jelentőséggel bír. A szerológiai módszerek mellett a képalkotó

vizsgálatok fejlődése is helyet követel magának a daganatkutatásban. A daganatok

idejében való felismerése és megfelelő kezelése ennek alapján komplex vizsgálatok

kifejlesztését indokolja.

Emiatt tűztük ki célul, hogy meghatározzuk azokat a paramétereket, amelyek

segítségünkre lehetnek a mindennapi gyakorlatban a gastrointestinalis tumorok

vizsgálatában. Hasonló felmérést az irodalmi adatokban nem találtunk.

A rutin laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy azok

nem tükrözik a daganatos folyamatot. Összehasonlítva a kontroll csoporttal, a szérum

albumin-szint csökkenésén kívül nem mutattak eltérést. Az albumin-szintben mutatkozó

ilyen irányú változás az irodalmi adatokkal megegyező (10).

A tumormarker vizsgálatok eredményei a daganatok lokalizációjánál mutatják, hogy

legnagyobb esetszámmal a colorectalis rákok fordulnak elő. A lokalizációban az egyéb

gastrointestinalis daganatok jóval kisebb arányban találhatók. A tumormarkerek értékeit

vizsgálva a rectum lokalizációjú tumorokban több marker egyidejű emelkedését

Page 68: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

68

találtuk. Az AGP, CEA, CA72-4, AFP és a TPA együttesen emelkedett értéket jelzett.

A CEA értéke a többi marker közül itt kiemelkedő, de szignifikáns emelkedés az AGP

és a TPA szintekben is megmutatkozik, ami ezen markerek paralell vizsgálatát

indokolja. Az egyéb tumorokban a CA 72-4 emelkedését az irodalmi adatok alapján

egyéb, adenocarcinoma eredetű daganatban is leírták (128). Adatainkban

gyomortumorban normál értékeket találtunk.

A TPA-szint több tumorban volt emelkedett a lokalizáció vizsgálatánál, amely inkább a

tumor proliferációját jelezheti.

Összehasonlítva a CA 19-9 és CEA értékeket a pancreas eredetű tumorokban, nem

találtunk eltérést szemben Goldberg adataival (129).

A CEA emelkedett voltát magyarázza hepatocellularis daganatokban, hogy szoros

kapcsolatban van a biliaris glycoproteinnel (BGP), mely gamma interferon hatására

keletkezik a colon nyálkahártya sejtjein (130, 131). A hepatocellularis carcinomában

észlelt normális AFP érték felhívja a figyelmet, hogy a veszélyeztetett populációra az

AFP-szűrésen kívül egyéb vizsgáló módszereket is alkalmaznunk kell. A tumor ugyanis

nagyon gyakran tünetszegényen fejlődik ki, és az AFP sem minden esetben kórjelző

(132-135). Az átlagos túlélést lényegesen befolyásolja az időben felállított diagnózis,

emiatt a veszélyeztetett csoportok szűrése rendkívüli jelentőségű, annál is inkább, mert

e daganat incidenciája az utóbbi 10 évben szignifikánsan nő (136, 137).

Az ellenőrzött (korábban rectum-tumoros) betegeknél a CEA, TPA esetében találtunk

szignifikánsan emelkedett értékeket, hasonlóan az egyéb lokalizációjú korábban

daganatos betegekéhez. (A colon-lokalizációjú előzménynél emelkedést nem

észleltünk.) Ennek alapján a kontroll vizsgálatoknál a tumormarkerek összehasonlító

értékelését kell végeznünk, ill. aspecifikus emelkedésének lehetőségét, a párhuzamos

TPA-emelkedés miatt azonban a proliferációt szükséges felvetni.

A markereket a stádiummal összefüggésben vizsgálva a kis esetszám miatt statisztikai

analízist nem alkalmaztunk, de azt megállapíthatjuk, hogy a CEA és a TPA jelzi az

előrehaladott Dukes B, és C daganatot. A Dukes stádiummal összefüggést az irodalmi

adatokkal megegyezően mi is e két marker kombinálásánál találtuk (138).

A daganatok operábilitásának meghatározásakor a CEA, TPA és az AGP mutatkozott a

legjobb markernek. Az inoperábilis esetekben szignifikáns emelkedést találtunk az

Page 69: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

69

operábilishoz képest. Tehát amennyiben ezen markeremelkedések együttesen fodulnak

elő, a daganat operabilitásának eldöntésében irányadó lehet.

A tumorok jellemzéséhez a szövettani vizsgálat nélkülözhetetlen. A daganat típúsának

meghatározását szövettani módszerek hivatottak elvégezni. A tumor által termelt

szubsztanciák indirekt jelzésére a keringő tumormarkerek az irányadók. A legtöbb

esetben az adenocarcinoma típusú daganatokban tapasztaltunk markeremelkedést. A

TPA a legmagasabb értéket a szövettanilag vizsgált esetekben az egyik legagresszívebb

formában, az anaplasticus carcinomában adta. A marker a daganat proliferációját, a

tumor aktuális aktivitását, és a szövet növekedését jelzi. Azt is megfigyelhetjük

azonban, hogy hiába metastatizáló egy tumor (carcinoid tumoros beteg), ha kezelés alatt

áll, ennek következtében a proliferációt jelző marker „néma” maradhat. Feltehetően az

interferon és somatostatin terápia a markerértékek normális szintjét együttesen

okozhatják, mely az immunfolyamatokat befolyásoló hatáson át a hormonregulációs

effektuson keresztül érvényesül. Megfigyelhetjük, hogy az AFP normál értéke a vizsgált

esetben nem utal hepatocellularis eredetre.

A szérum AGP szintek mérése a daganatos megbetegedésekben, a tumor

diagnosztikájában és előrehaladottságának megítélésében eredményesen alkalmazható.

Friedmann és mtsai szerint a sziálsav és a daganatok metastasist képező hajlama

összefüggésbe hozható (139). Az AGP-t együttesen vizsgálva az egyéb markerekkel, a

CEA és a CA72-4, valamint a TPA mutatott párhuzamos emelkedést. Az AGP

összehasonlítva egyéb tumormarkerekkel, a tumor malignus és benignus eredetére is

utalhat (140). Az AGP-t a tumor kimutathatóságával együtt elemezve megállapíthatjuk,

hogy összehasonlítva a kontroll csoporttal, ugyanazon markerek emelkedése figyelhető

meg mindkét csoportban, de a kontroll betegeknél jóval alacsonyabb értékben. Ez

felhívja a figyelmet, hogy ezeket a markereket a daganatok vizsgálatánál együtt

érdemes alkalmazni a monitorozás során.

A daganatok kezelésének egyik sarkallatos pontja a metastasis, invázió kérdése. Ennek

jelzésére a kombinált tumormarker vizsgálatok lényeges információt adhatnak.

Eredményeink alapján metastasis jelenléte esetén több marker egyidejű emelkedésével

számolhatunk. Ezek az AGP, CEA. CA72-4 és a TPA. Míg a metastasis nélküli esetek

csak egy (CEA) markeremelkedést mutattak, és ennek szintje is alatta maradt a

metastasist mutató csoporténak. A seromucoidok magas szintje a kezeletlen

Page 70: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

70

daganatokban igazolt, ezáltal a szérum markerszint és a kezelés ill. a progresszió között

kapcsolat állapítható meg.

Vizsgáltuk, hogy mely markerek együttes előfordulása esetén igazolható metastasis,

vagy az ellenőrzött betegekben recidív tumor. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy az

AGP-CEA, AGP-TPA, AGP-CA72-4, TPA-CEA, TPA-CA72-4 együttes vizsgálatakor

kapjuk a legjobb információt a metastasisra vonatkozóan a gastrointestinalis daganatos

csoportban. Recidíva szinte ugyanezen markerek kombinációjakor jelentkezik, itt az

értékek azonban alacsonyabbak, melyet a recidív tumor marker-expresszáló

tulajdonságának megváltozása, vagy a korábbi stádium jelzése okozhat.

A tumor-megelőző állapotokban hasonlóan az irodalmi közlésekhez, a szérum AGP jó

jelző értékét tudtuk kimutatni a gyulladás kiterjedésében, aktivitásában és

szövődményeinek kimutatásában (141). Megállapíthatjuk, hogy a praecancerosus

állapotnak tekinthető IBD-ben az AGP diagnosztikai értéke a klinikai adatokkal együtt

vizsgálva magas. Főleg, ha tekintetbe vesszük, hogy aktív esetekben az endoscopia

sokszor nem kivitelezhető, ill. vékonybél-lokalizációban nem is hozzáférhető vizsgáló

módszer (142, 143). Az IBD mint praecancerosus állapot nyomonkövetését a WHO is

célul tűzte ki, és vizsgálataik alapján szintén megállapítják, hogy a biomarkerekre ebben

a megbetegedésben különösen szükség van (144).

Vizsgálataink is hozzájárultak ahhoz, hogy a Reanal Finomvegyszer Rt. az Országos

Laboratóriumi Intézet engedélyezésével forgalmazza a szérum AGP meghatározására

alkalmas „Szérum alfa-1-savanyú glycoprotein in vitro diagnosztikai KIT” – et (gyártó:

Reanal Finomvegyszer Rt.).

A szabad gyökös vizsgálatok a daganat lokalizációjánál főleg a total scavenger

kapacitás révén jeleztek, a szabad SH koncentrációk eltérést nem mutattak a kontrollhoz

viszonyítva. Az egyéb elhelyezkedésű daganatokkal összehasonlítva kitűnik, hogy a

colorectalis régió a szabad-gyökös hatásokkal szemben relatíve védtelen. Ezáltal

felmerül a veszélyeztetett populáció antioxidáns prevenciós védelmének szükségessége,

és a terápia monitorozásának lehetősége non-invazív, költségkímélő úton.

A stádiumokat vizsgálva a szabadgyök-reakciók jól tükrözik az előrehaladott tumoros

folyamatokat – hasonlóan a tumormarkerekhez. A mérések alapján az inoperábilis

Page 71: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

71

daganatokban csökkent total scavenger kapacitással számolhatunk. A védekező állapot

károsodását támasztja alá az SH-csoportokban észlelt eltérés is – az inoperábilis

tumorban az oxidáló hatás eredményeképpen csökkent SH-szinteket mértünk. A szabad-

gyökös vizsgálatok eredménye alapján a szervezet védekező állapota mellett

információt nyerhetünk a beteg tumoros folyamatáról, annak jellegéről. A tumormarker

értékek hasonló alakulása miatt multiparametrikus elemzésre van szükség. A szabad-

gyökös vizsgálatok a linikai dilemmát jelentő esetekben – negatív tumormarker, negatív

képalkotók esetén- felvethetik szubklinikus tumor lehetőségét, és a progresszió

megakadályozására kiegészítő antioxidáns terápia alkalmazását indikálhatnák (145).

A szabad-gyökös reakciókat a szövettannal együtt értelmezve megállapíthatjuk, hogy a

total scavenger kapacitás a legagresszívebb típusú tumorokban, a felgyorsult

metabolizmusú helyeken károsodik. E tumorok lokalizációja adhat magyarázatot arra is,

hogy különböző helyeken a különböző antioxidáns védekező mechanizmus eltérő

mértékben károsodhat. A vizsgálat alapján indirekt bizonyítékát találjuk annak, hogy a

tumorok szövettani képe és a plazma ill. szérum TSC értékek jól korrelálnak, ami

megerősíti, hogy az egyes szövetek antioxidáns védekező mechanizmusa, jelentősen

különbözik (146, 147).

Az értékek alakulása igen hasonló a tumormarkerek alakulásához a vizsgált szövettani

típusoknál, ami felveti a két marker együttes jelző értékét a daganatok invázió

hajlamának megítélésében. A defenzív oldalt jelző SH-csoportok szintén az aggresszív

shigillocellularis carcinomában mutattak csökkent védekezést, azonban itt az esetszám

kicsiny.

A gastrointestinális tumoros és ellenőrzött betegekben vizsgáltuk az egyes markerek

szintjét és a szabad-gyökös reakciók aktivitását. Megállapíthatjuk, hogy a tumoros

csoport minden paraméterben kóros volt (kivéve SH-csoport). A daganatos folyamat

jelzésére ennek alapján a legígéretesebb az AGP, a CEA, a TPA és a szabad-gyökös

vizsgálatokból a total scavenger kapacitás. A kombinált vizsgálatokban is ezen

markerek szerepelnek jó hatásfokkal, a tumoros folyamat jelzésére. A szabad gyökös

paramétereket összevetve a tumormarkerekkel látható, hogy az AGP, CEA és a TPA

értékei jól korrelálnak a plazma és szérum TSC értékeivel. A daganatokban mindhárom

tumormarker-szint magasabb volt, mint az ellenőrzött esetekben, ami a kezelések

hatékonyságát jelzi. Ez azt jelenti, hogy a szervezet homeosztázisa jelentősen

Page 72: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

72

megváltozott a betegségek jelentkezésével. Valószínűsíthető, hogy a tumor kezelése

jelentősen befolyásolja a szabad-gyök-antioxidáns egyensúly alakulását és felhívja a

figyelmet, hogy az antioxidáns kapacitás kimerülőben van.

Az ultrahangvizsgálatokat hagyományos és háromdimenziós hasi, valamint

háromdimenziós rectalis transducer alkalmazásával végeztük. Az ultrahangvizsgálat a

vizsgáló módszerek közül több esetben elsőként diagnosztizálta a tumort. Ebben főleg a

háromdimenziós módszer nyújtott segítséget, amely az elváltozás pontos kiterjedését,

lokalizációját és természetét (benignus vagy malignus voltát, ill. feltételezhető eredetét)

is jól meghatározta. Segítséget nyújtott a diagnózis felállítása mellett a terápia

monitorozásában és a műtét megtervezésében.

A hepatocellularis carcinoma diagnosztizálásában és kezelésében a háromdimenziós

ultrahangvizsgálat jelentős segítséget ad azáltal, hogy az elváltozás detektálásán kívül a

lokalizációt, a folyamat kiterjedését, rezekálhatóságát is meghatározta. Az alkalmazott

kemoembolizációs kezelést ellenőrízhettük. A nyomonkövetés során az elváltozás

megkisebbedését tapasztaltuk. Az ultrahangvizsgálat mind a diagnosztikában, mind a

célzott mintavételben, a lokális terápiában és a terápia nyomonkövetésében fontos

eszköz (132, 133, 148, 149, 150, 151, 152). Amennyiben a rezekció feltételei már nem

adottak, jön szóba a tumor kombinált transzkatéteres artériás kemoembolizációs

kezelése, melyet újabban májmetasztazist adó colorectalis carcinomában is alkalmaznak

(153, 154, 155).

Az ultrahangvizsgálat szükségességét és fontosságát hangsúlyozza az is, hogy az

ultrahang és AFP vizsgálatok során az ultrahang által észlelt pozitív eredmények esetén

az AFP normál tartományon belül volt két alkalommal.

Szintén a háromdimenziós ultrahangvizsgálat során vetődött fel a gyomor antralis

lokalizációjú daganatának lehetősége, az antrum-régióban észlelt egyenetlen kontúrú,

megvastagodott, felbomlott falszerkezetének ábrázolásával. A carcinoid tumor

diagnosztizálásban és monitorozásában, a recidívák felismerésében az ultrahangos

vizsgáló módszer fontos segítséget adott.

A carcinoid tumorok gyakorisága az utóbbi időben növekvő tendenciát mutat (156,

157). Áttéteinek leggyakoribb helye a mesenterialis, retroperitonealis nyirokcsomók és

a máj, így monitorozásukban az ultrahangvizsgálat döntő fontosságú (158, 159, 160). A

Page 73: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

73

carcinoid tumor kimutatásában, utánkövetésben és a familiáris szűrésekben is javasolt

octreoscan scintigraphia, CT mellett költségvonzata miatt az ultrahangvizsgálat előtérbe

kerülhet (161, 162).

A rectalis lokalizációjú carcinoid tumor a carcinoid tumorok speciális formája, melynek

lehetőségét a háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat vetette fel ( 3. kép). A sebészi

excísiót követő szövettani vizsgálat igazolta kis kiterjedésű tumor (volumetriás

meghatározás történt a háromdimenziós vizsgálat során), a carcinoid jellegét. A

háromdimenziós ultrahangvizsgálat jelentősége, létjogosultsága a daganatok

diagnosztikájában és nyomonkövetésében, a terápia megtervezésében vitathatatlan.

Hazánkban elsőként alkalmaztuk a gastrointestinalis tumorok vizsgálatában a

háromdimenziós ultrahangtechnikát. Segítségével a tumorok detektálását,

kiterjedésének lokalizációjának, stagingjének meghatározását végeztük el. A

volumetriás mérések a daganat további kezelését meghatározhatják. Célzott

mintavételre a CT kiváltásával költséget és a beteg számára megterhelőbb beavatkozást

tudunk kiváltani.

A praecancerosus állapotnak tekinthető rectalis lokalizációjú IBD-ben vizsgáltuk a

háromdimenziós endosonographia diagnosztikai lehetőségeit. A krónikus gyulladásos

folyamatokban a rectum falát megvastagodottnak találtuk, az élettani 3 mm-rel szemben

colitis ulcerosában átlagosan 7,3 mm, Crohn-betegségben a 13 mm-es falvastagságot is

elérte az aktív stádiumban. A rectalis ultrahangvizsgálat során ebben a betegcsoportban

két alkalommal találtunk perirectalis fistulát, egy alkalommal perirectalis fluidumot és

három alkalommal megnagyobbodott környéki nyirokcsomót. A környéki

komplikációknál (abscessus, fistula), a módszer érzékenyebb a CT-vizsgálatnál (163).

A nyirokcsomók gyulladásos és tumoros jellegének elkülönítésében azok mérete,

formája, szerkezete segíthet a tumoros jelleg differenciálásában (165).

Az endoscopia csak az intraluminalis területet, a mucosat ábrázolja. A hagyományos

módszerekkel szemben a rectalis ultrahanvizsgálat a fal szerkezetéről- ennek

vizsgálatára egyedüli eljárás – környékéről is képes információt adni infectio-veszély

nélkül. Ezért elvégzésében főleg az endoscoposan negatív esetekben van jelentősége.

Segítségével a gyulladásos elváltozás térbeli kiterjedésének meghatározása és célzott

kezelése is lehetővé válik. A háromdimenziós rectalis ultrahangdiagnosztika képet ad a

fali és a falon túli elváltozásokról. Lehetőség nyílik a polypoid elváltozások mögött

Page 74: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

74

falstruktúra megítélésére. Emiatt fontosnak tartjuk a hosszan fennálló gyulladásos

bélbetegségek utánkövetésében. Fontos a műtét előtti vizsgálatokban, a lokalizáció,

kiterjedés, a környezettel való összefüggés ábrázolásában (165, 166).

Eredményeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy a háromdimenziós rectalis

ultrahang-diagnosztika egy új, noninvazív, reprodukálható, sugárterheléssel nem járó

vizsgálómódszer. A tumor-diagnosztika mellett a krónikus gyulladásos bélbetegségek

vizsgálatára, aktivitásuk, szövődményeinek kimutatásában is hasznos. Az eddig

alkalmazott kétdimenziós rectalis ultrahangtechnikával szemben a módszer előnye a

részletesebb ábrázolás, a komputeres adatfeldolgozás, a térbeli megjelenítés. Alkalmas a

folyamat kiterjedésének, mélységének meghatározására Doppler-technikával

kiegészítve az aktivitás pontosabb megítélésére (167).

Hazánkban elsőként alkalmaztunk háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálatot a

rectalis lokalizációjú IBD megítélésére.

Page 75: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

75

TÉZISEK

1. A gastrointestinalis daganatokban a rutin laboratóriumi vizsgálatoktól a daganatra

vonatkozó információ nem várható. A beteg általános állapotát tükröző vizsgálat

részét képezi.

2. A daganat lokalizációjára vonatkozóan a tumormarkerek közül a rectum

kiindulású daganatokban a CEA emelkedése sokszorosa az egyéb markerek

emelkedésének.

3. A gastrointestinalis tumorok stádiumával összefüggésben az AGP, a CEA és a

TPA együttes vizsgálata informatív, daganatokban együttes emelkedésük

figyelhető meg.

4. A gastrointestinális daganatok szövettanával összevetve a tumormarker-

változások azt mutatják, hogy a legtöbb marker emelkedését adenocarcinomában

találtuk. A TPA emelkedett értéke agresszívebb típust jelez.

5. A gastrointestinalis daganatok metastasisára több marker egyidejű emelkedése

irányíthatja a figyelmet. Vizsgálatunkban az AGP, CEA, CA72-4, és a TPA

együttes előfordulását találtuk a metastatizáló esetekben. Metastasis nélküli

betegekben ezt nem tapasztaltuk.

6. A daganatos betegekben a metastasis jelentkezését, vagy kontrollált betegekben a

recidívát bizonyos markerértékek növekedése jelezte. A két csoportban szinte

azonos markerkombinációk együttes emelkedése fordult elő. A metastatizáló

folyamatban az értékek magasabbak (AGP-CEA, AGP-TPA, AGP-CA72-4, TPA-

CEA).

7. Bizonyos kombinációknak a vizsgálat alapján nincs értelme a metastasis vagy a

tumor jelzésében (pl. CA 19-9-AFP, CA72-4 – AFP).

8. A plazmából és a szérumból történő szabad-gyökös vizsgálatok eredményei

alapján kitűnik, hogy a colorectalis daganatokban a szevezet total scavenger

kapacitása jelentősen károsodott.

9. A szabad-gyökös statust a stádiumok szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az

inoperábilis esetekben a total scavenger kapacitás szignifikánsan károsodik a

Page 76: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

76

kontroll csoportban mért értékhez képest. A szabad gyökök hatásának indirekt

jelzéseként az SH-csoportok csökkenését is tapasztaljuk.

10. A szabad-gyökös statust a szövettannal összevetve látható, hogy az agresszívebb

típusú szövettani esetekben a szabad-gyökös reakciók felgyorsulnak. Ennek

jeleként csökkent total scavenger kapacitást kaptunk. Ugyanilyen irányú változás

figyelhető meg az SH-csoportokban is.

11. A szabad-gyökös status és a tumormarkerek vizsgálatával a kontroll csoporthoz és

az ellenőrzött csoporthoz képest szignifikáns eltérést találtunk bizonyos

markereknél és szabadgyök-folyamatokban. Az ellenőrzés tükrözheti a terápia

effektivitását, vagy utalhat a tumor recidívájára.

12. A szabadgyökös status és a tumormarkerek értékelésekor a kezelés típusát

figyelembe kell venni.

13. A háromdimenziós ultrahangvizsgálat a gastrointestinalis tumorok

diagnosztikájában fontos kiegészítő eszköz. A tumor megállapításában,

méretének, kiterjedésében, környéki inváziójának megítélésében és a terápia

megtervezésében, követésében hasznos új módszer. Bizonyos daganatokban

(rectalis lokalizációjú carcinoid tumor) az egyik legígéretesebb módszer.

Költséges és a beteg számára megterhelő, nem reprodukálható vizsgálati

módszereket vált ki (pl. CT, rtg, stb.).

14. A praecancerosusos állapotoknak (IBD) fontos ellenőrző eszköze a

háromdimenziós ultrahangvizsgálat.

15. Elsőként alkalmaztuk hazánkban a háromdimenziós ultrahangvizsgálatokat a

gastrointestinalis tumorok és rákmegelőző állapotok megítélésében. Segítségével

a daganatok és rákmegelőző állapotok új vizsgáló módszere valósulhat meg.

16. A rákmegelőző állapotú IBD diagnosztikájában a tumormarkerként is bevezetett

AGP vizsgálatot használtuk. Segítségével az IBD kiterjedése, aktivitása jól

megítélhető. A betegség kezelésében döntő fontosságú ahol az invazív módszerek

vagy a beteg állapota, vagy a szövődmények miatt más vizsgálat nem lehetséges.

17. Eredményeink alapján az AGP a tumorok megítélésében is hasznos vizsgáló

módszer. Az alátámasztott adatok révén nyílt lehetőség, hogy a mindennapi rutin

diagnosztikában hozzáférhető KIT-et fejlesszenek ki. A KIT forgalomban már

Page 77: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

77

kaphatő a REANAL Finomvegyszergyár Rt. által gyártott:„Savanyú alfa-1-

glikoproten”néven.

18. A szabad-gyökös folyamatok meghatározásokhoz új, költségkímélő metodikát

használtunk, melyet a humán gastrointestinális tumorokra elsőként alkalmaztunk.

Meghatároztuk azokat a paramétereket, melyek etalonként szolgálhatnak a

további klinikai vizsgálatokhoz (mérési paraméterek, normál értékek).

Bebizonyítottuk (alátámasztva egyéb vizsgáló módszerekkel), hogy a szabad

gyökös statust jelző méréseknek létjogosultsága van a humán, ezen belül a

gasztrointesztinális daganatok vizsgálatában. Nemcsak az előrehaladott, és a

szubklinikus tumorok vizsgálatára, hanem terápiás monitorozására, kezelésének

indikálására és ellenőrzésére (gyökfogó anyagok alkalmazása) is lehetőség nyílik.

Page 78: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

78

Free radical state, tumour markers and three-dimensional

ultrasound examinations in gastrointestinal malignancies

THESES

1. In gastrointestinal tumours no information related to the tumour can be expected of

routine laboratory tests. They are part of an examination reflecting the patient's general

state of health.

2. Concerning localisation of the tumour, the rise in CEA in tumours starting from the

rectum appear to be many times higher than that in other markers.

3. In connection with the stage of gastrointestinal tumours, joint testing of AGP, CEA

and TPA is informative, in tumours their simultaneous increase can be observed.

4. Compared to the biopsies of gastrointestinal tumours, the changes of tumour markers

show that an increase in the most markers occured in adenocarcinoma. An increased

value of TPA indicates a more aggressive type.

5. A simultaneous rise in several markers may suggest a metastasis of gastrointestinal

tumours. In our study we found the simultaneous occurence of AGP, CEA, CA72-4 and

TPA in the metastasising cases, which did not occur in patients with no metastasis.

6. The appearance of metastasis or, in the controlled patients, recurrence were indicated

by the growth in certain marker values. In the two groups a simultaneous rise in nearly

the same marker combinations could be observed. In the metastasising process the

values are higher (AGP-CEA, AGP-TPA, AGP-CA72-4, TPA-CEA).

7. According to our study, certain combinations have no significance for the indication

of a metastasis or tumour (e.g. CA 19-9-AFP, CA72-4-AFP).

8. The results of examinations on free radicals from plasma and serum show that the

total scavenger capacity of the body was damaged significantly in colorectal tumours.

9. Examining the free radical status according to stages we can state that in inoperable

cases the total scavenger capacity is significantly damaged compared to values

measured in the control groups. As an indirect sign of the effect of free radicals we can

also observe a decrease in SH groups.

Page 79: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

79

10. Comparing free radical status to biopsy it can be seen that in bioptic cases of more

radical type free radical reactions accelerate. As an indication of this, we found a

decreased total scavenger capacity. A similar change can be observed in the SH groups

as well.

11. By examining free radical status and the tumour markers we found a significant

difference in certain markers and free radical processes compared to control groups and

the groups supervised. Supervision may reflect the efficacy of therapy or may suggest

the recurrence of the tumour.

12. At the evaluation of free radical status and tumour markers the type of treatment

must be taken into account.

13. Three-dimensional ultrasound examination is an important complementary means in

the diagnostics of gastrointestinal tumours. It is a new and useful method in the

diagnosis of tumour and also for the estimation of size, extension, site of invasion and

also for planning the required therapy. In certain tumours (e.g. carcinoid tumour of

rectal localisation) it is one of the most promising methods. It replaces costly and, for

the patient, burdening, non-reproducable examinational methods (e.g. CT, X-ray, etc.).

14. An important tool of controlling precancerous states (IBD) is three-dimensional

ultrasound examination.

15. We were the first to use three-dimensional ultra-sound examinations in Hungary to

make judgement of gastrointestinal tumours and cancer-prophylactic states. It may

become a new examinational method for tumours and cancer-prophylactic states.

16. For the diagnosis of IBD of prophilactic state we used AGP examination also

introduced as a tumour marker. With its help the extension and activity of IBD can be

judged very well. It is of crucial importance for the treatment of the disease where,

because of the patient's state of health or other complications, no other examination is

possible.

17. According to our results AGP is a useful examinational method in the judgement of

tumours as well. The supported data made it possible to develop a KIT available for

every-day routine diagnostics. KIT is already available on the market by the name of

"Savanyú alfa-1-glikoprotein" ( i.e. sour alpha-1-glycoprotein) produced by REANAL

Finomvegyszergyár Rt. (Factory of Refined Chemicals Co.).

Page 80: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

6. Megbeszélés

80

18. We applied a new economical method for the determination of free radical

processes, which we used for human gastrointestinal tumours first in the world. We

determined those parameters that can serve as standards for further clinical

examinations (measuring parameters, normal values). We proved, supporting it by other

examinational methods, that there is justification for measurements indicating free

radical status in the examination of human tumours, including gastrointestinal ones. It

allows the examination of not only advanced and subclinical tumours, but it also gives a

chance of therapeutical monitoring, indication for its treatment and control (use of

radical-binding materials).

Page 81: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

7. Köszönetnyilvánítás

81

7 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki Dr. Fehér János professzor úrnak, az Országos

Belgyógyászati Intézet Igazgatójának, programvezetőmnek, hogy lehetővé tette

számomra a gastrointestinalis tumorok részletes vizsgálatát. Módot adott arra, hogy

minden olyan tudományos rendezvényen részt vegyek, ami témámhoz szorosan

kapcsolódik. A több éves munka alatt számtalan esetben mindig készségesen segített

útmutatásaival, tanácsaival.

Köszönöm Dr. Székely György tanár úrnak, osztályvezető főorvosomnak, hogy

lehetővé tette számomra, hogy munkám mellett végezzem ezt a mindennapi

tevékenységünkhöz is kapcsolódó, de ugyanakkor számtalan egyéb, új távlatokat is

kijelölő tanulmányt. Segített a vizsgálatok tervezésében, szervezésében és

lebonyolításában. Úgy érzem ennek révén olyan, a mindennapi klinikai vizsgálatokba

épülő lehetőségeket nyújtott, amely a továbbiakban napi diagnosztikai és terápiás

tevékenységünket bővíti. Ez a laboratóriumi diagnosztikán át az ultrahangvizsgálatig

terjed. Köszönöm segítségét, hogy munkámmal hozzájárulhatok a daganatkutatáshoz.

Köszönöm Dr. Blázovics Anna tudományos főmunkatársnak, témavezetőmnek, hogy

több éven át segített, támogatott a kutatások, a felkészülés során. Útmutatásai alapján

válhatott valóvá sok elképzelés, terv, amihez szakmai segítségen kívül baráti támogatást

is adott. Ehhez az általa vezetett laboratórium jó légköre, jó team-munkaszelleme is

hozzájárult. Itt köszönöm meg Ph.D..kolléganőmnek Dr. Hagymási Krisztinának az

önzetlen segítséget, amit a mérések során nyújtott. Bárkovits Saroltának azt az odaadó,

fegyelmezett és kitartó munkát amit a vizsgálatok végzésekor tanúsított.

Köszönöm Dr. Nagy Péter Pál igazgató úrnak, hogy munkánkat lehetővé tette és

támogatta.

Köszönöm Dr. Tulassay Zsolt professzor úrnak, a Semmelweis Egyetem II. sz.

Belgyógyászati Klinika igazgatójának, hogy a Klinikán végezhettem a kísérletek egy

részét.

Köszönöm Dr. Kremmer Tibor professzor úrnak, hogy útmutatásaival az AGP-

kutatással közelebbről megismerkedhettem, vizsgálatában munkatársaival segítségemre

volt, és barátilag támogatott.

Page 82: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

7. Köszönetnyilvánítás

82

Köszönöm Schumann Béla professzor úrnak, a BYK BÜRO igazgatójának, hogy a

tumormarker-vizsgálatok elvégzésében, az eredmények értékelésében tanácsaival

önzetlen és készséges segítséget nyújtott. Köszönöm munkatársainak, hogy a minták

kezelésében és az adatok feldolgozásában támogattak. Külön köszönöm Dr. Schumann

Ádámnak, hogy az adatok kezelésében segített.

Köszönöm Dr. Kiss Sándor osztályvezető főorvos úrnak, Sebészeti Osztályunk

vezetőjének, hogy segítségemre volt a betegek válogatásában, az adatok

feldolgozásában. Köszönet Dr. Lelkes Gábor főorvos úrnak, laboratóriumunk

vezetőjének és a laboratórium munkatársainak, az anyagok feldolgozásában nyújtott

munkájukért, a sokszor igen megterhelő mennyiségű anyag vizsgálatában adott

pótolhatatlan segítségükért. Köszönöm Dr. Bodó Miklós professzor úrnak, Dr. Sápi

Zoltán tanár úrnak, Dr. Veress Juditnak, Dr. Vadász Gizellának és a HIETE Patológiai

Tanszék munkatársainak, hogy a szövettani adatfeldolgozásban segítségemre voltak, a

számtalan plussz-munkával lehetővé tették a vizsgált anyag magas szintű pontos

meghatározását.

Köszönöm a vizsgálathoz beteganyaggal hozzájáruló intézmények vezetőinek, valamint

személy szerint az ORFI Belgyógyászati Osztályának, Dr. Nemesánszky Elemér

professzor úrnak, hogy segített munkánkban. Köszönöm Dr. Kisida Elek professzor

úrnak és munkatársainak, hogy készségesen álltak rendelkezésünkre a betegek

vizsgálatában. Köszönöm Dr. Flautner Lajos professzor úrnak, az I. sz. Sebészeti

Klinika igazgatójának, hogy lehetővé tette a betegek vizsgálatát, a kórlapok átnézését,

és ennek megszervezésében segítséget adó Dr. Kupcsulik Péter professzor úrnak

támogatását. Köszönöm az Uzsoki utcai Kórház részéről nyújtott önzetlen támogatást,

Dr. Jakab Ferenc professzor úrnak és munkatársainak. Köszönöm a Belügyminisztérium

Kórházának, a IV. sz. Belgyógyászat osztályvezető főorvosának Dr. Mályi Imrének és

munkatársainak, hogy segítségemre voltak a betegek és adataik vizsgálatával.

Köszönöm Dr. Vadnai Mariann tanárnőnek, a Szőnyi Gyula Kórház osztályvezető

főorvos asszonyának, hogy betegei vizsgálatba való bevételével munkámban

támogatott.

A statisztikai adatok feldolgozásában nyújtott segítségéért Dr. Dinya Eleknek köszönöm

magas színvonalú, pótolhatatlan munkáját.

Page 83: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

7. Köszönetnyilvánítás

83

Munkatársaimnak köszönöm, hogy az elmúlt évek során segítettek, sokszor önkéntes

véradással, ill. szervezéssel, vagy számtalan egyéb módon. Köszönöm Sárközi

Margitnak a munka megszervezésében, a betegek kiértesítésében adott pótolhatatlan

segítségét. Köszönöm főnővérünknek, Dr. Kőrösiné Csapó Edithnek, és gazdasági

nővérünknek Hénn Erzsébetnek, a vérvételekben és a szervezésben nyújtott

felbecsülhetetlen segítségüket. Külön köszönöm az osztály és az ambulancia

nővéreinek, asszisztenseinek - köztük Takácsy Bélánénak -a munka szervezésében,

kivitelezésében mindennapi tevékenységük mellett nyújtott nélkülözhetetlen értékű

munkájukat.

Köszönöm mindazok segítségét, akik a vizsgálatban részt vettek, - a betegek

közreműködését, - azok munkáját, akiknek szívügye a daganatok kutatása és az erre

irányuló vizsgálatok támogatása.

Page 84: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

84

8 IRODALOMJEGYZÉK

1. Simmonds NJ., Allen RE, Stevens TR., Van Sonneren RN, Blake DR.,

Raupton DS.: Gastrointestinal tumors. Gastroenterology, 1992. 103. (1) 186-

196.

2. Kovács Á., Blázovics A., Lugas A., Fehér J.: Total scavenger capacity in

erithrocytes, plasma and sera of patients with active ant quiescent Crohn’s

disease. V. Int. Symp, on Infl. Bowel Diseases sept. 22-24. 1997. Jerusalem

3. Fehér J., Vereczkei A.: Szabadgyök-reakciók jelentősége az

orvostudományban Szerk.: Biogal Gyógyszergyár 1985.

4. Pár A.: A szabadgyök mechanizmusok jelentősége a gastrointestinalis és a

máj megbetegedéseiben. Orvosi Hetilap. 1993. 134. (13) 675-683.

5. Fehér J., Csomós G., Vereczkei A.: Free radical reactions in medicine.

Kiadó: Springer Verlag, Heidelberg, 1988.

6. Fehér J., Prónai L.: A gyökfogók terápiás jelentősége egyes gastrointestinalis

megbetegedésekben. Orvosi Hetilap, 1993. 134. (13) 693-696.

7. Halliwell B., Gutteridge M.C: The antioxidants of human extacellular fluids.

Arch. Biochem. Biophys. 1990. 280. 1-8.

8. Mózsik Gy., Jávor T., Tigyi A.: Interrelationships between the development

of ethanol, HCl, NaCl, NaOH-induced gastric mucosal damage

cytoprotective effects of vitamin A and betacarotene and gastric mucosal

superoxid dismutase activity in rats. In: International Symposium on the

recent advance in gastrointestinal cytoprotection Pécs, sept. 30-oct.1, 1983.

9. Bioutti E., Palli D., Decali A.: A case-control study of gastric cancer and diet

in Italy: II. associations with nutrients. Int. J. Cancer, 1990. 45, 896-901.

10. W. B. Bradley, A. P. Blasco, J. F. Weiss, et als: Correlations among serum

protein-bound carbohydrates serum glycoproteins, lymphocyte reactivity and

tumor burden in cancer patients. Cancer, 1977. pp. 2264-2272.

11. Harshman S., Reynolds V.H., Neumaster T. és mtsai.: The prognostic

significance of serial seromucoid analyses in patients with cancer. Cancer,

34, 294-299. 1974.

Page 85: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

85

12. Winzler R. J.: Determination of serum glycoproteins. In methods of

Biochemical analyses, Vol. II. New York, Interscience Publishers, 1955, pp.

279-311.

13. Mrochek J. E., Dinsmore S. R., Tormey D.C. et al.: Protein-bound

cabohydrates in breast cancer. Liquid chromatographic analysis for

mannose, galactose, fucose and sialic acid in serum. Clin. Chem. 22:1516-

1521. 1976.

14. Rosato F.E., Seltzer J., Mullen J.: Serum fucose in the diagnosis of breast

cancer. Cancer, 1971. 28:1575-1579.

15. Barlow J.J., Dillard P. H.: Serum-protein-bound-fucose in patients with

gynecologic cancers. Obstet. Gynecol. 1972. 39:727-734.

16. Evans A.S., Dolan M. F., Sobocinski P. Z.: Utility of serum-protein-bound

ventral hexoses and L-fucose for estimation of malignant tumor extension

evaluation of efficacy of therapy. Cancer Res. 1974. 34:538-542.

17. Saifer A., Weintraub S.K.: Serum protein-bound fucose levels in certain

chronic diseases. A clinical statistical study. Clin. Chim. Acta. 1971. 6:174-

180.

18. Baskies A.M, Chretien P. B. Weiss K. F. et als: Serum, glycoproteins in

cancer patients. Cancer. 1976. 198, 3050-3060.

19. Koj A.: Acute-phase reactans In: Structure and function of plasma proteins,

Vol. 1. A. C. Allison, Ed., London, Plenum Press, 1974. 73-125.

20. Schmid K., Putnam F. W.: The plasma proteins. Academic Press. N. Y.

1975. 183-228.

21. Kremmer T., Boldizsár M., Kovács J.: Determination and analysis of human

serum alpha-1-acid glycoprotein by liquid chromatographic methods. J.

Liquid Chromatogr. 1995. 6, 1207-1218.

22. Mrochek J. E., Dinsmore R. S., Tormey D. C.: Protein bound carbohydrates

in breast cancer: Liquid chromatographic analysis for mannose, galactose,

fucose and sialic acid in serum. Clin. Chem. 1976. 22, 1516-1524.

23. Hansen J., Larsen V. A., Boghansen T. C.: The microheterogeneity of alpha-

1-acid glycoprotein in inflammtory lung disease, cancer of the lung and

normal health. Clin. Chim. Acta. 1984. 138, 41-47.

Page 86: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

86

24. Hansen J, Pedersen B.O.: Microheterogeneity of orosomucoid in

pathological conditions Electrophoresis. 1989. 10, 54-57.

25. Moule S.K., Peak M., Thompson S.: Studies of the sialylation and

microheterogeneity of human serum alpha-1-acid glycoprotein in health and

disease. Clin. Chim. Acta 1987. 166, 177-185.

26. Trenheit M. J., Costello C. F., Halsall H.B.: Analysis of the five

glycolysation sites of human alpha-1-acid glycoprotein. Biochem. J. 1992.

283, 105-112.

27. Bone G., Lander I.: Cellular immunity, peripherial blood lymphocyte count

and pathological staging of tumors in the gastrointestinal tract. Brit. J.

Cancer. 1974. 30. 215-221.

28. Fehér J., Jakab L., Józsa L.: A serum glycoproteidek szénhidrát

komponenseinek változása chronicus hepatitisben. Orvosi Hetilap 1972. 113,

2880-2882.

29. Fehér J., Jakab L., Lengyel G: Serum glycoproteid vizsgálatok

májbetegségekben. Orvosi Hetilap 1977. 118, 2579-2581.

30. Kessel D., Allen J.: Elevated plasma sialyltransferase in the cancer patient.

Cancer Rs. 1975. 35, 670-672.

31. Kiticuta Ol, Bojan O., Cines R,: Significance of serum fucose, sialic acid,

haptoglobin and phospholipid levels in the evolution and treatment of breast

cancer. Arch. Geschwultfrosch. 1979. 49, 106-112.

32. Shamberger R.: Evaluation of water soluble and lipid soluble sialic acid

levels as tumor markers. Anticancer Res. 1986. 6, 717-720.

33. Moss A. J., Bissada N. K., Boyd C. M.: Significance of protein-bound

neuraminic acid levels in patients with prostatic and bladder carcinoma.

Urology. 1979l 13, 182-184.

34. Johnson D. A., Cattan E. L.: Mucin as a marker for aggessiveness of colon

cancer. Am. J. Gastroent. 1993. 88, 147-150.

35. Synder S., Ashwell G.: Quantitation of specific serum glycoprotein in

malignancy. Clin. Chim. Acta. 1971, 34, 449-455.

36. Hanselmann D. K.: Asymmetrische Uellteilung in epithelkrebsen und deren

biologische Bedeutung. Virchows Archiv (A) 119:299-326 (1890)

Page 87: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

87

37. Schumann Béla: Keringő tumor-markerek klinikai alkalmazása. 1996. BYK

Diagnosztika, Budapest

38. Berlin N. an overview of research in cancer diagnosis Mayo Clin. Proc.

1974, 50:249-54.

39. Bates S.: Clinical applications of serum tumor markers. Ann. Intern. Med.

1991, 115:623-628.

40. Schwartz M.: Tumor markers: what is their role? Cancer Invest. 1990,

8:439-440.

41. Virji M. és mtsa: Tumormarkers in cancer: Diagnosis and prognosis CA

1988, 38: 104-123.

42. Schwartz M.: Advances in the use of tumor markers compr. Ther. 1990,

16:51-7.

43. Fletscher R.: Carcinoembryonic antigen Ann. Intern. Med. 1986. 104. 66-73.

44. Kunsela Pl, Haglunk C., Robert Pl. J.: Comparison of a new tumour marker

CA72-4 with CA 19-9, CA 50 and CEA in digestive tract disease. Br. J.

Cancer 1991. 63: 636-40.

45. Ottó Sz.: A tumormarker vizsgálatok tervezése és fejlesztése

Magyarországon. Lege art. Med. 1999. 9. 2. 114-117.

46. Sheahan K., O’Keane J.C., Abranowitz A., és mtsa: Maetastatic

aadenocarcinoma of an unknown primary site. A comparison of the relative

contributions of morphology, minimal essential clinical data and CEA

immunostaining status. Am J Clin Pathol 1993. 99: 29-35.

47. Kunsela P., Haglunk C., Roberts P.J.: Comparison of a new tumour marker

CA 242 with CA 19-9, CA50 and carcinoembryonic antigen (CEA) in

digestive tracts diseases. Br. J. Cancer 1991. 63:636-40.

48. Bates S. Clinical applications of serum tumor markers. Ann. Intern. Med.

1991. 115:623-628.

49. Nillson O., Johansson C., Glimelius B., és mtsa: Sensitivity and specificity

of CA 242 in gastrointestinal cancer. A comparison with CEA, CA50 and

CA19-9. Br. J. Cancer, 1992. 65:215-21.

Page 88: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

88

50. Barillari P., Bolognese A., Chirletti P., és mtsa: Role of CEA, TPA and CA

19-9 in the early detection of localized and diffuse recurrent rectal cancer.

DIS Colon Rectum 1992. 435:471-6.

51. Rittenhouse H.G., Manderino G.L., Hass G.M.: Mucin-type glycoproteins as

tumor markers. Laboratory Medicine 1985. 16:556-60.

52. Magnani J.L., Steplewski Z., Koprowki H., Ginsburg V.: Identification of

the gastrointestinal and pancreatic cancer – associated antigen detected by

monoclonal antibody 19-9 in the sera of patients as a mucin. Cancer res.

1983. 43:5489-92.

53. Mourant A.E.: Distribution of human blood group and other

polymorphismus. London: Oxford University Press, 1976:574.

54. Ritts R.E., Del Villano B.C., Herbermann R.B. és mtsa: Initial clinical

evaluation of an immunoradiometric assay for CA 19-9 using the NCI serum

bank. Int. J. Cancer. 1984. 33:339-45.

55. Bournah P.K., Cornell C., Venables C.W. és mts: An initial appraisal of the

value of serum carbohydrate antigenic determination (CA 19-9) levels in

patients with pancreatic cancer. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 1987. 23:87-91.

56. Del Favero G., Fabris C., Plebani M. és mtsa: CA 19-9 and

carcinoembryonic antigen in pancreatic cancer diagnosis. Cancer 1986.

57:1576-9.

57. Haglund C., Roberts P.J., Kunsela Pl. ésmtsa: Tumour markers in pancreatic

cancer. Scand. J. Gastroenterol. Suppl. 1986. 126:75-8.

58. Steinberg W.M., Gelfand R., Amderson KK.és mtsa: Comparison of the

sensitivity and specificity of the CA 19-9 and carcinoembryonic antigen

assays in detecting cancer of pancreas. Gastroenterology. 1986. 90:343-9.

59. Pleskov D.K., Berger H.J., Gyves J., és mtsai: Evaluation of a serologic

marker, CA 19-9, in the diagnosis of pancreatic cancer. Ann. Intern. Med.

1989. 110:704-9.

60. Steinberg W.: The clinical utility of the CA 19-9 tumor-associated antigen

Am. J., Gastroenterol. 1990. 85:350-5.

Page 89: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

89

61. Safi E., Roscher R., Berger H.G.: The clinical relevance of the tumor marker

CA 19-9 in the diagnosing and monitoring of pancreatic carcinoma. Bull

cancer (Paris) 1990. 70:83-91.

62. Tian F., Appert H.E., Myles J., és mtsa: Prognostic value of serum CA 19-9

levels in pancreatic adenocarcinoma. Ann. Surg. 1992. 215:350-5.

63. Glenn J., Steinberg W.M., Kurtzman S.H., és mtsai: Evaluation of the utility

of a radioimmunoassay for serum CA 19-9 levels in patients before and after

treatment of carcinoma of the pancreas. J. Clin. Oncol. 1988. 6:462-8.

64. Beretta E., Malesa A., Zerbi A, és mtsa: Serum CA 19-9 in the postsurgical

follow-up of patients with pancreatic cancer. Cancer 1987. 60:2428-31.

65. Stieber P., Faten-Mog-Madam A., Wadlich H. és mtsa: CA 72-4 : A new

tumor marker for stomach cancer Recent results in tumor diagnosis and

therapy. R. Klapdor (ed.) 1990. W. Zuckschwerdt Verlag München Bern,

Wien, San Francisco 23-26.

66. Colcher D., Horan H., Nuti M. és mtsa: A spectrum of monoclonal

antibodies reactive with human mammary tumor cells. Proc. Nat. Acad. Sc.

Wash.) 1981. 78. 3199-3203.

67. Johnson V.G., Schlow I., Paterson A.J. és mtsai: Analysis of a human tumor-

associated glycoprotein (TAG – 72) identified by monoclonal antibody B

72.3 Cancer Res. 1986. 46. 850-857.

68. Perroni P., Szpak C., Greiner J.W., és mtsai: CA 72-4 radioimmunoassay in

the diagnosis of malignant effusions. Comparison of various tumor markers.

Int. J. Cancer. 1990.46 445-451.

69. Byme D.J., Browning M.C.K., Cuschieri A.: CA 72-4: a new tumour marker

for gastric cancer. Br. J. Surg. 1990. 77. 1010-1013.

70. Hamazoe R., Maeta M., Matsui t. és mtsai: CA 72-4 compared with

crcinoembryonic antigen as a tumour marker for gastric cancer. Eur.J.

Cancer. 1992. 28. (8-9) 1351-1354.

71. Noriaki Ol, Gero E., Mori S., és mtsai: Clinical evaluation of CA 72-4

immunoradiometric assay for serum TAG-72 antigen in patients with

carcinoma. Journal of tumour marker oncology. 1991.5. (1) 1-9.

Page 90: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

90

72. Szebeni Ágnes: Belgyógyászati ultrahangdiagnosztika. Szerk.: Szebeni Á.

Medicina 1988. 26-71.

73. Fishman E.K., és mtsa: Volumetric rendering techniques: applications for

three-dimensional imaging of the hip. Radiology. 1987.163. 737-8.

74. Hamper U.M. és mtsai: Three-dimensional US: Preliminary clinical

experience. Radiology, 191, 397-401. 1994.

75. King D.L., King. D.L.Jr., Shao, M.Y.C.: Evaluation of in vitro measurement

accuracy of a three-dimensional ultrasound scanner. J. ultrasound Mad.

1991. 10.77-82.

76. Pretorius D.H., Nelson T.R., Jaffe J.S.: Three-dimensional sonographic

analysis based on color-flow Doppler and grey scale imaging data: A

preliminary report. J. Ultrasound Med. 11, 225-52. 1992.

77. Sohn C., Bastert G.: Dreidimensionale Ultraschalldarstellung. Dtsch. Med.

Wochenschr. 1992. 117. 467-472.

78. Stytzm M.R., Friedero: Three-dimensional imaging modalities: an overview

Crit. Rev. Biomed. Eng. 1990. 18. 1-25.

79. Zoller W.G., Liess H.: 3D Sonographie in der Gastroenterologie Bildgebung.

1994. 61.(2) 95-9.

80. Hünerbein M., Below C., Schlag P.: Three-dimensional endorectal

ultrasonography for staging of obstucting rectal cancer. 1995. Meeting of

German Society of Surgery. 1995. 636-642.

81. Rösch T.: Endoscopic ultrasound. Endoscopy. 1994. 26. 148-168.

IF:1,726/1999

82. Nishimura K., Niwa Y., Goto H., és mtsai: Three-dimensional endoscopic

ultrasonography of gastrointestinal lesions using an ultrasound probe. Scand.

J. Gastroenterol. 1997. 32(9).862-8.

83. Baba K. és mtsai: Development of ultrasonic system for three-dimensional

reconstruction of the fetus. J. Perinat. Med. 1989. 17. 19-24.

84. Fine D. és mtsai: Three-dimensional (3D) ultrasound imaging of the

gallbladder and biliary tree. Reconstruction from real-time B-scans. Br. J.

Radiol. 1991. 64. 1956-7.

Page 91: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

91

85. Kelly I.M.G., Gardener J.E., Lees W.R.: Three-dimensional fetal ultrasound.

Lancet. 1992. 339.1062-4.

86. Liess H. és mtsai: Improvements in volumetric quantification of

circumscribed hepatic lesions by three-dimensional sonography. Z.

Gastroenterol. 1994. 32.488-492.

87. Sohn Ch. És mtsai. Die dreidimensionale ultraschalldiagnostic in

gynakologie un Gebursthilfe. Geburtsch. Frauenheilk. 1991. 51. 335-40.

88. Zoller W.G. és mtsai: Clinical application of three-dimensional

ultrasonography in internal medicine. Clin. Invest. 1994. 71. 226-32.

89. Wagner S. és mtsai: Klinische Anwendung der dreidimensionales

Sonographie bei hepatobiliaren Erkrnakungern. Bildgebung. 1994. 61.104-9.

90. L. van Hoe, E. van Cutsem, I. Vergote, A. L. Baet., és mtsai: Size

Quantification of liver metastases in patients undergoing cancer treatment:

reproducibility of one-, two-, and three-dimensional measurements

determined with spiral CT. Radiology, 1997, 202. 671-675.

91. Hünterbein M., Hohenberger Pl, Schlag P.M. : 3D ultrasouns for the

evaluation of malignant disease. Surgical technology Intern 1996,43-46.

92. Jakab Zs.: Az endosonographia szerepe a gsatrointestinalis rendszer

premalignus elváltozásainak és korai daganatának kimutatásában MBA,

1995. 2. 87-91.

93. Hunerbein M., Schlag PlM.: Three-dimensional endosonography for staging

of rectal cancer Ann. Surg. 1997. 225.(4) 432-8.

94. Thoeni R.F.: Colorectal cancer. Radiologic staging. Radiol. Clin. North. Am.

1997. 35.(2) 457-85.

95. Ivanov K.D., Diavoc D.D.: Three-dimensional endoluminal ultrasound: new

staging technique in patients with rectal cancer. DIS Colon Rectum 1997.40.

(1)47-50.

96. Hunerbein M., Below C., Schlag P.M.: Three-dimensional endorectal

ultrasonography for staging of obstructing rectal cancer. Dis Colon Rectum.

1996. 39.(6) 636-42.

97. Lahnert M., Doniec J.M., Kovacs G. és mtsai: New method of radiotherapy

for anal cancer with three-dimensional tumor reconstruction based on

Page 92: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

92

endoanal ultrasound and ultrasound-guided afterloading therapy. Dis Colon

Rectum 1998. 41. (2) 169-70.

98. Hunerbein M., Dohmot M., Haensch W. és mtsa: Evaluation and biopsy of

recurrent rectal cancer using three-dimensional endosonography. Dis Colon

Rectum. 1996. 39. (12)1373-8.

99. Dubbins P.A.:Ultrasound demonstration of bowel wall thickness in

inflammatory bowel disease. Clinical Radiology. 1984. 35:227.

100. Kimi M.B., Wang K.Y., Huggett R.C., és mtsa: Diagnosis of inflammatory

bowel disease with ultrasound: an in vitro study. Investigative Radiology.

1990. 25:1085.

101. Khaw K.T., Yeoman L.J., Saverymutu S.H. és mtsa: Diagnosis of

inflammatory bowel disease. Clinical Radiology. 1991.43:171.

102. Gyde S.N., Prior P., Allan R.N., és mtsa: Colorectal cancer in ulcerative

colitis: a cohort study of primary referrals from three centres. Gut.1988.

29:206-217.

103. Ransohoff D.F.: Colon cancer in ulcerative colitis. Gastoenterology. 1988.

94:1089.

104. Desaint B., Legendre Cl., Florent C.H.: Dysplasia and cancer in ulcerative

colitis. Hepatogastroenterology. 1989. 36:219.

105. Greenstein A.J. Sachar D.B., Smith H., és mtsa: Cancer in universal and

left-sided ulcerative colitis facter determining risk. Gastroenterology. 1970.

77. 290.

106. Rubin PlH., Present D.H., Chapman M.M. és mtsa: Chronic Crohn’s colitis:

a 7-year experience with screening and surveillance colonoscopy in 113

patients. Gastroenterology 10:A1005,1996.

107. Yamazaki Y., Riberio M.B., Sachar D.B. és mtsa: Malignant colorectal

strictures in Crohn’s disease. Am. J. Gastroenterol. 1991.86.882.

108. Melville D.M., richman P.I., Shepher N.S., és mtsai: Brush cytology of the

colon and rectum in ulcerativecolitis: an aid to cancer diagnosis. Journal of

Clinical Pathology. 1998. 41.1180-1186.

109. Schratth-Sehn, A.U. Lochs, H., Volgensang, H . és mtsa: Endoscopic

ultrasonography versus computed tomography in the differential diagnosis of

Page 93: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

93

perianorectal complications in Crohn’s disease. Endoscopy. 1993. 25, 582-

886.

110. Szilvás Á., Székely Gy., Sági S.: Háromdimenziós rectalis

ultrahangvizsgálat gyulladsos bélbetegségben Orvosi Hetilap. 1998.

139.44.2645-48.

111. Outryve M.J., Pelckmans P.A., Michielsen P.P. és mtsai: Value of transrectal

ultrasonography in Crohn’s disease. Gastroenterol. 1991. 101, 1171-1177.

112. Tio T.L., Mulder C.J., Wijers O.B. és mtsai: Endosonography of perianal

and pericolorectal fistula and /or abscess in Crohn’s disease. Gastroint.

Endosc. 1990.36.331-336.

113. Cho E., Yasuda K., Nakajima M.: Endoscopic ultrasonography in the

diagnosis of ulcerative colitis. Gastroenterology. 1990.5.164.

114. Best W.R., Becktel J.M., Singleton J.W., és mtsa: Development of Crohn’s

disease activity index. Gastroenterology 1976, 70. 439-44.

115. Greenstein A.J., Janowitz H.D., Sachar D.B.: The extraintestinal

complications of Crohn’s disease and ulcerative colitis: a study of 700

patients. Medicine. 1976. 55. 401-411.

116. Rankin G.B.: Extraintestinal and systemic manifestations of inflammatory

bowel disease. Medical Clinics of North America. 1990. 74. 39-50.

117. Kremmer T., Boldizsár M., Kovács J., és mtsa. Determination and analysis

of human serum alpha-1-acid glycoprotein by liquid chromatographic

methods. J. Liquid Chromatogr. 1995. 6. 1207-1218.

118. Blázovics A., Fehér E., Abdel Rahman M., és mtsai: Free radicals in

connection of bile and liver Ceska’ a slovenska’ Gastroenterologie 1996. 3.

73-78.

119. Fehér J., Lengyel G., Dalmi L., és mtsa: Chronicus hepatitisben szenvedő

betegek interferon kezelése. Gyógyszereink. 1993. 45. 263-268.

120. Haba T., Nemesánszky E., Csepregi A., és mtsa: Multiplex metastasisokat

adó carcinoid kezelése octreotide és alfa-interferon alkalmazásával. Magy.

Belorv. Arch. 1996. 49. 153.

121. Papanicolaou G.N., Cooper V.A.: Citology of gastric fluid in diagnosis of

carcinoma of the stomach. J. Nat. Cancer Inst. 1974. 71.

Page 94: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

94

122. Figus J.A., Simon L.: A korai gyomorrák és rákelőző állapotai. Kandidátusi

értekezés 1979.

123. Simon L., Figus J.S., Bajtai A.: Az exfoliativ és abrasios gyomorcytologia,

valamint a célzott gyomorbiopszia eredményeinek összehasonlító értékelése.

Orvosi Hetilap 1976. 117. 1863.

124. Bene L., Sápi z., Székely Gy., és mtsa: Aspirációs cytológia a

gastrooesophagealis endoscopiában Orvosi. Hetilap 1997. 138. 277-79.

125. Friedman L., Furberg C., DeMets D.: Fundamentals of Clinical Trials

Springer, 1998.

126. Clayton D., Hills M.: Statistical models in epidemiology. Oxford, 1993.

127. Schoemaker D., Black R., Giles L, és mtsa: Yearly colonoscopy, liver CT

and chest radiography do not influence 5-year survival of colorectal cancer

patients. Gastroenterology 1998.114.7-14.

128. F. Guadagni, M. Roselli, P. Femoni és mtsa: Clinical evaluation of the new

tumor marker TAG 72-4. Anticancer research. 1991. 11.1389-1394.

129. Goldberg E.M., Simunovic L.M., Drake Sl.: Comparison of serum CA 19-9

and CEA levels in a population at high risk for colorectal cancer Hybridoma.

1989. 8.(5)569-75.

130. Takahashi A., Okai J., Pakton R.J., és mtsa: Differential regulation of CEA

and biliary glycoprotein by gamma interferon. Cancer Res. 1993. 53.(7)

1612-9.

131. Szilvás Á., Székely Gy., Kremer T., és mtsai: A szérum savanyú alfa-1-

glycoprotein (AGP) szintje gastrointestinalis tumorokban Orv. Hetilap 1998.

139.(37)2199-2203.

132. Tang Z.Y., Yang B.: Early detection of subclinical hepatocellular carcinoma.

In: Tang Z.Y. ed. Subclinical hepatocellular carcinoma New York Springer

Verlag, 1985. 12-21.

133. Di Bisceglie A.M., Rustgi V.K., Hoofnagle J.H., és mtsai: Hepatocellular

carcinoma Ann. Intern. Med. 1988. 108. 1390-401.

134. Pankin D.M., Stiernwald J., Mujr C.S.: Estimates of the worldwide

frequency of the twelve major cancers Bull WHO 1984. 62. 163-82.

Page 95: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

95

135. Rustgi V.K., Hoofnagle J.H., Dusheiko G.M., és mtsa: NIH Conference

Hepatocellular carcinoma. Ann. Intern. Med. 1988. 108.390-401.

136. Cottone m., turri m., Caltagirone M. és mtsa: Early detection of

hepatocellular carcinoma associated with cirrhosis by ultrsound and alpha

fetoprotein: a prospective study. Hepatogastroenterol. 1988. 35:101-3.

137. Munoz N., Bosch F: Epidemiology of hepatocellular carcinoma. In: Okuda

K., Isha K.K. eds. Neoplasms of the liver. Tokyo: Springer Verlag, 1987. 3-

21.

138. Chu D.Z.I., Erickson C.A., Russell M.P., és mtsai: Prognostic significance of

carcinoembryonic antigen in colorectal carcinoma. Arch. Surg. 1991. 126.

314-316.

139. Friedmann j., Levinsky H., Allalouf D., és mts: Sialic acid content in mouse

myeloma cells and derived B-cell hybridomas with different metastatic

potentials. Cancer Letters, 1988. 42.79-84.

140. Sakowicz A., Kwiek S., Wiatr E.: Usefulness of simultaneous antigenic

determination of carcinoembryonic antigen (CEA), ferriin and orosomucoid

levels in diagnosis of lung neoplasms. Pneumonol. Allergol. 1991. 59.(3-10)

43-7.

141. De Graaf, V. Stelt, és mtsa: Inflammation-induced expression of sialyl lewis

Xcontining glycan structures on alpha-1-acid glycoprotein (orosomucoid) in

human sera J Exp. Med. 1993. 177. (3) 657-66.

142. Hoffmann R.: Surveillance of patients with chronic inflammatory intestinal

diseases Schweiz-Rundsch. Med-Prax. 1994.83. (42)1186-9.

143. Gonzalez-Gomis R.: Chronic ulcerative colitis: a premalignant disease of the

gastrointestinal tract. Rev.Med. Panama. 1985.(10) 3196-201.

144. Levin B., Lennard-Jones J. Riddel R.H. és mtsai: Surveillance of patients

with chronic ulcerative colitis. WHO Collaborating Bull. World Health

Organ. 1991.69(1)121-6.

145. Alexander Williams J.: Inflammatory disease of the bowel: the risk of cancer

Dis Colon rectum. 1976. 19(7)579-81.

Page 96: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

96

146. Asano N., Manabe T., Yoshimura T., és mtsai: Role of free radical

scavengers in pancreatic carcinomas of hamsters. Nippon Geka Hokan

1991.60.(6) 387-95.

147. Oka S., Ogino K., Houbara T., Yoshimura S., és mtsai: An

immunohistochemical study of copper, zinc-containing superoxide

dismutase detected by a monoclonal antibody gastric mucosa and gastric

cancer. Histopathology. 1990. 17.(3) 231-6.

148. Torii A., Harada A., Nonami T., és mtsai: Tumor localization as a prognostic

factor in hepatocellular carcinoma Hepato-Gastroenterol. 1994. 41.16-19.

149. Kudo M., Tomita S., Tochia H., és mtsai: Small hepatocellular

carcinoma:diagnosis with US angiography with intraarterial C02

microbubbles. Radiology. 1992. 182.(1)155-60.

150. Benvegnu L., Cecchetto A., Noventa F. és mtsai: Space-occupying lesions of

the liver detected by ultrasonography and their relation to hepatocellular

carcinoma in cirrhosis. Liver. 1992. 12.(2) 80-3.

151. Link U.J., Chang W.,Y., Wang L.Y., és mtsai: Duplex pulsed Doppler

sonography in the differential diagnosis of hepatocellulary carcinoma and

other common hepatic tumours. Br. J. Radiology. 1992.65.(771):202-6.

152. Shimimato K., Sakuma S., Ishigaki T., és mtsai: Hepatocellular carcinoma:

evaluation with color Doppler US and MR imaging. Radiology. 1992.182.

(1)149-53.

153. Tanaka A., Kumada K., Yamaoka Y., és mtsa: Combined transcatheter

arterial embolization and expanded liver resection for hepatocellular

intrahepatic metastasis Am.J. Gastroenterol. 1992.87.(10)1496-8.

154. Pajkos G., Szentpétery L, Kristó K. és mtsa: Colorectális carcinomák

májmetastasisainak kombinált kezelése. Intrahepaticus chemoembolisatio és

szisztémás chemotherápia Orvosi Hetilap 1998.139.(17).1013-1017.

155. MacIntosh E.L., Minuk Gy.: Hepatic resection in patients with cirrhosis and

hepatocellular carcinoma Surg Gynecol Obstet. 1992.174(3):245-54.

156. Haubrich W.S., Schaffneiz F., Berk J.E.: Carcinoid tumours In: Bockus WB,

Sanders Company, 1995.2. 1282-1286.

Page 97: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

8. Irodalomjegyzék

97

157. Thompson B., van Heerden A., Mattin K.: Carcinoid tumors of the

gastrointestinal tract: presentation, management and prognosis. Surgery,

1985. 98.1054.

158. Moertel, Sauer G., Dockerty, Y.G.: Life history of the carcinoide tumour of

the small intestina. Cancer. 1961.14. ,901-12.

159. Pap Á.: Carcinoid daganatok és somatostatin kezelésük. Orvosi. Hetilap.

1993. 134. 283-85.

160. Werling K., Lengyel G., Fehér E. és mtsai: Carcinoid tumor kezelése hosszú

távú somatostatin analóggal. Orvosi. Hetilap. 1993.134.301-305.

161. Lengyel G., Kárteszi M., Vallent K.: Vékonybél-carcinoid familiáris

előfordulása. Orvosi. Hetilap. 1989. 130. 545-600.

162. Szilvási I. : A nukleáris medicina a korai rák diagnsoztikájában. Magy.

Belorv. Arch. 1995.2.109-112.

163. Schratter-Sehn, A. U., Lochs, H., mtsai: Endoscopic ultrasonograpy versus

computed tomography in the differetntial diagnosis of peri-anorectal

complications in Crohn’s disease. Endoscopy. 1993. 25. 582-86.

164. Grimm H., Hamper K., Binmoeller k. és mtsai: Enlarged lymph nodes:

maglignant or not? Endoscopy. 1992. 24. 320-23.

165. Hildebrandt U., Kraus J., Eckeer k. és mtsai: Endosonographic assessment of

inflammatory bowel disease. Am. J. Gastroenterol. 1992.24. 359-363.

166. Hata J., Haruma K., Suenaga K. és mtsai: Ultrasonographic assessment of

inflammatory bowel disease. Am. J. Gastroenterol. 1991. 12, 1889-189.

167. Kenjiro Y.: The Handbook of endoscopic ultrasonography in digestive tract

2000. First edition, 135-148. Blackwell, Japan

Page 98: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

9. Rövidítésjegyzék

98

9 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

AFP - alfa-foetoprotein

AG - antigén

AGP - alfa-1-savanyú glycoprotein

ALT - alanin-aminotransferase

AST - aspartate amino-transferase

AT - antitest

Bi - bilirubin

BGP - biliaris glycoprotein

CEA - karcinoembrionális antigén

CAC - colitishez társuló rák

cAMP - ciklikus adenozin monofoszfát

cGMP - ciklikusguanozinmonofoszfát

CRP - c–reaktív protein

CT - komputertomográfia

DALM - daganathoz társuló lymphoid massza

2DUH - kétdimenziós hasi ultrahangvizsgálat

3DUH - háromdimenziós hasi ultrahangvizsgálat

3DRUH - háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat

FPLC - folyadékkromatográfia

H.p. - Helicobacter pylori

HCG - humanchoriogonadotropin

IBD - gyulladásos bélbetegség

IC - immunkomplex

KFI - kemiluminescenciás fényintenzitás

Kurtosis - csúcsosság

LIA - lumineszcens immunoassay

LPO - lipidperoxidáció

MRI - mágneses rezonancia

MnSOD - (Mn)szuperoxid dizmutáz

Page 99: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

9. Rövidítésjegyzék

99

PAF - platelet(thrombocyta) aktiváló faktor

PSA - prostataspecifikus antigén

ROI - reactív oxigén intermedier

SCC - szórványosan előforduló vastagbélrák

SH - szulfhidrilcsoport

Skewness - ferdeség

TCT - thrombocyta

TM - tumormarker

TNM - tumor stádiumbeosztás

TPA - szöveti polypeptidantigén

TSC - total scavenger kapacitás

A ritkán előforduló rövidítéseket az adott témán belül értelmezzük. A dolgozat irásánál

a Magyar Helyesírási Szótár és az Akadémiai Kiddó Orvosi Szótár ajánlásait vettük

figyelembe.

Page 100: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

10. Ábrák jegyzéke

100

10 TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK JEGYZÉKE

Táblázatok Oldal

1. A rectumdaganatos betegek és a kontroll csoport rutin laboratóriumi

eredményei

36

2. Tumormarkerek statisztikai értékei és a gastrointestinalis daganat

lokalizációja

37

3. Tumormarkerek szintjének alakulása az ellenőrzőtt betegekben a korábbi

tumorlokalizáció ismeretében

39

4. A tumormarkerek Dukes-stádiummal összefügésben vizsgálva 40

5. A tumormarkerek szintje az operábilis és az inoperábilis gastrointestinalis

tumorokban

41

6. Szabad-gyökös reakciók intenzitása rectum és colon tumorokban 49

7. Szabad-gyökös reakciók intenzitása rectum és colon tumorban a

daganatos, az ellenőrzött és a kontroll betegekben

55

8. A tumormarkerek és a szabad gyökök összefüggései a gastrointestinalis 56

Ábrák

1. A tumormarkerek szintje az operábilis és az inoperábilis gastrointestinalis

tumorokban

42

2 Szintfelmérő ábra a Se AGP függvényében gastrointestinalis daganatok

esetében

44

3 Szintfelmérő ábra a Se AGP és az egyéb markerek között ellenőrzőtt

betegekben

45

4 Tumormarkerek alakulása gastrointestinalis daganatokban metastasis

alapján

46

5 Tumormarkerek alakulása (együttes százalékos előfordulása) ellenőrzőtt

betegekben a recidíva alapján

47

6 Szabad-gyökös folyamatok intenzitása a rectum és a colon lokalizációjú

daganatokban

50

7 A plazma és a szérum kemiluminescens fény intenzitás (KFI) értékei a 52

Page 101: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

10. Ábrák jegyzéke

101

gastrointestinalis daganatok stádiuma alapján

8. A szabad-gyökös paraméterek és a tumormarkerek összehasonlító

vizsgálata a kontroll csoporthoz viszonyítva gastrointestinalis tumorban

és az ellenőrzött betegekben

54

9. A tumormarkerek és a szabad gyökök összefüggései gastrointestinalis

tumorokban

56

10. A Se AGP mértéke és az IBD kiterjedése 65

11. A Se AGP értékei colitis ulcerosában súlyosság szerint 66

Page 102: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

11. Képek jegyzéke

102

11 KÉPEK JEGYZÉKE

Képek Oldal

1. Hepatocelluláris carcinoma háromdimenziós hasi ultrahang vizsgálata 59

2. Háromdimenziós ultrahangvizsgálat gyomortumorban 61

3. Háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú

carcinoid tumorban

63

4. Háromdimenziós rectalis ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú IBD-ben 64

Page 103: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

103

12 KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE

I. Folyóiratban megjelent, idézhető abstractok és cikkek jegyzéke

1./ Mádi Sz.L., Szilvás Á., Pásztor J.:

Clinical considerations with ultrasound-guided percutaneous puncture, external

and internal drainage procedures in pancreatic pseudocyst.

J. Ultrasound Med. 9 S. 15, 1990.

2./ Mádi Sz.L., Szilvás Á., Pásztor J.:

Intracystic manipulation in ultrasoud-guided external and internal catheterization

of pancreatic fluid collections.

J. Ultrasound Med. 9 S 84 1990.

3./ Mádi Sz.L, Pásztor J., Szilvás Á.:

Pancreas eredetű folyadékgyülem ultrahanggal vezérelt percutan külső

katheterezése – intracavitalis beavatkozások.

Orvosi Hetilap 133: 927-929, 1992.

4./ Mádi Sz.L, Pásztor J,, Farkas I., Szilvás Á., Konyár É:

Steril, benignus hasi folyadékgyülemek falainak összeragasztása szöveti

ragasztóval (Tissucol)

Orvosi Hetilap 132: 1871-74, 1992.

5./ Szilvás Á., Kollár A., Konyár É., Mádi Sz.L.:

Májcirrhosisos betegek utánkövetésének fontossága, mint a secunder prevenció

eszköze.

Z. Gastroenterologie, 24-28 May, 1994. (Abstracts) IF: 0,890/1998(2000)

6./ Székely Gy., Rábai K., Szilvás Á.:

Three-dimensional ultrasound in the hepatobiliary diagnostics

Z.Gastroenterologie 5, Mai 1995. IF:0.890/1998(2000.)

Page 104: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

104

7./ Gy. Székely, K.Rábai, Á.Szilvás:

Three-dimensional ultrasound imaging of bile duct stones.

Z. Gastroenterologie 5, Mai 333, 1996. IF:0,890/1998(2000)

8./ Á. Szilvás, M.Boldizsár .Kremmer, Gy. Székely:

Alfa-1-acid glycoprotein levels combined with ultrasonography in gastrointestinal

malignancy.

Z. Gastroenterologie, A54, june 26-30., 1996. IF:0,890/1998(2000)

9./ Á.Szilvás, K.Rábai, Gy Székely:

Gastric motility examined by three.dimensional ultrasonography.

Eur.J. Ultrasound, S22, October 1-4., 1996.

10./ Gy.Székely, K. Rábai, Á.Szilvás:

Three-dimensional ultrasound compared to endoscopy in bile duct stones.

Eur.J. Ultrasound, S23, October 1-4., 1996.

11./ Gy. Székely, Á.Szilvás, K.Rábai:

Three-dimensional ultrasound analysis of the gallbladder wall.

Eur. J. Ultrasound, S23, October 1-4, 1996.

12./ Szilvás Á., Boldizsár M., Kremmer T., Székely Gy.:

Alfa-1 savi glikoprotein vizsgálatok gastrointestinalis tumorokban.

Magyar Belo. Arch., 204, 1996.

13./ Szilvás Á., Székely Gy., Rábai K.:

Háromdimenziós ultrahangvizsgálat gastrointestinalis tumorokban.

Magyar Belo. Arch., 205, 1996. (Abstract)

14./ Gy.Székely, Á.Szilvás, Zs.Jakab, K.Rábai:

Gastrointestinal tumour-staging by three-dimensional and color Doppler

ultrasound.

Eur.J. Ultrasound, Vol.23., Suppl.1, S21, 1997.

Page 105: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

105

15./ Á.Szilvás, Gy.Székely, K.Rábai, F.Siket:

Three-dimensional (3D) endosonography in inflammatory bowel diseases.

Eur.J. Ultrasound, Vol.23., Suppl.1, S34, 1997.

16./ Szilvás Á., Székely Gy., Kremmer T., Boldizsár M., Blázsovics A.:

Szérum-alfa-1-savi glycoprotein (AGP) vizsgálatok gasztrointesztinális tumorokban.

Magyar Onkológia, 41 évf. 4, 329, 1997.

17./ Szilvás Á., Székely Gy., Szilvási I., Jakab F.:

Interferon (Intron-A) és Sandostatin terápia kombinált alkalmazása metasztatizáló

carcinoid tumorokban.

Magyar Onkológia, 41 évf.,4, 368, 1997.

18./ Géczi L., Szilvás Á., Székely Gy., Bak M.:

A here daganatainak háromdimenziós ultrahang-vizsgálata.

Magyar Onkológia, 41 évf.,4, 265, 1997.

19./ Szilvás Á., Székely Gy.:

Háromdimenziós UH-vizsgálatok gastrointestinalis tumorokban.

Magyar Onkológia, 41 évf., 4, 266, 1997.

20./ Szilvás Á., Boldizsár M., Kremmer T., Székely Gy.:

Analysis of serum alfa-1 –acid glcoprotein levels in gastrointestinl malignant

tumors.

Z. Gastroenterologie 1997.5. IF:0,890/1998(2000)

21./ Rábai K., Szilvás Á., Winkler G., Bános Cs., Hajós P.,Pál B.,Salamon F.,Székely

Gy.: Gastric motility in diabetic patients controled by three-dimensional

ultrasound and scintigraphic metods.

Z. Gasroenterologie 1997.5. IF:0,890/1998(2000)

22./ Kovács Cs., Szilvás Á., Székely Gy., Boldizsár M.:

Combined interferon and octreotide therapy of metastasized carcinoid tumour. Z.

Gastroenterologie 1997.5. IF:0,890/1998(2000)

Page 106: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

106

23./ Kremmer T., Szilvás Á., Székely Gy., Boldizsár M.:

Detection of serum alfa-1-acid glycoprotein (AGP) levels in ulcerative colitis.

Z. Gastroenterologie 1997.5. IF:0,890/2000)

24./ Rábai K., Szilvás Á., Székely Gy.:

Three-dimensional and doppler transrectal endosonography – first experiences.

Z. Gastroenterologie 1997.5. IF:0,890/1998(2000)

25./ Siket F., Csiszér E., Szilvás Á., Vadász G., Rábai K., Székely Gy.:

Colonopathy in cystic fibrosis problems of differentialdiagnosis.

Z. Gastroenterologie 1997.5. IF:0,890/1998(2000)

26./ Hajós P., Winkler G.,Székely Gy., Rábai K., Szilvás Á., Pál B., Bános C.,

Salamon F., Cseh K.: Decreased gastric motility in NIDDM patints free of

gastrointestinal complaints evaluated with 3D sonography and scintigraphy.

Clinical Autonomic Research 1998, Vol.8.No.1.p.36.

27./ Szilvás Á., Székely Gy.:

Three-dimensional and color Doppler ultrasound in IBD patients.

Z. Gastroenterologie. 1998. 5.P.447. IF:0,980/1998(2000.)

28./ Székely Gy., Káldi G., Szilvás Á., Pusztay M., Nemesánszky E.:

Comparison of the efficacy of beta-blocker and nitrate therapy in portal

hypertension by duplex ultrasound.

Z. Gastroenterologie 1998. 5 P. 447. IF:0,980/1998(2000.)

29./ Méray T., Szilvás Á., Székely Gy.:

Invasive amoebiasis: follow up by ultrasound

Z. Gastroenterologie 1998. 5. P. 455. IF:0,980/1998(2000.)

30./ Siket F., Szilvás Á., Székely Gy.:

Diagnostic questions of inflammatory bowel diseases.

Z. Gastroenterologie 1998.5. IF:0.980/1998(2000.)

Page 107: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

107

31./ Szilvás Á., Székely Gy., Veress J., Sápi Z., Bodó M., Blázovics A., Fehér J.:

Helicobacter pylori as a covariate factor in gastric carcinoma

Digestion 1998:59 (suppl 3):1-757 p.273. IF:1,254/1998(2000.)

32./ Székely Gy., Káldi G., Szilvás Á., Pusztay M., Nemesánszky E.:

Comparison of the efficacy of beta-blocker and a new modality of nitrate therapy

in portal hypertension

Digestion 1998:59 (suppl 3):1-757 p.337. IF:1,254/1998(2000.)

33./ Szilvás Á., Blázovics A., Hagymási K., Székely Gy.:

Scavenger capacity and redox state in sera and plasma in colorectal cancer

diseases.

Digestion 1998:59 (suppl 3):1-757 p. IF:1,254/1998(2000.)

34./ Szilvás Á., Székely Gy., Kremmer T., Boldizsár M., Blázovics A., Fehér J.:

A szérum savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) szintje gastrointestinalis

tumorokban.

Orvosi Hetilap 1998.139. Évf. 37. Szám 2199-2202.

35./ Szilvás Á., Székely Gy., Szilvási I., Jakab F.:

Metastasist adó carcinoid tumor interferon és octeroid kezelése.

Orvosi Hetilap 1998.139. Évf. 41.Szám 2455-2458.

36./ Szilvás Á., Székely Gy., Sági S.:

Három-dimenziós rektális ultrahang-vizsgálatok IBD-ben

Orvosi Hetilap 1998. 139. Évf.

37./ Szilvás Á., Fehér J.:

Buzás M. Helikobacter pylori. Könyvismertetés.

Orvosi Hetilap 1998. 139. Évf. 37. Szám.

38./ Szilvás Á. , Székely Gy., Veress J., Sápi Z., Bodó M.:

Helicobacter pylori előfordulása gyomortumorban.

Magyar Belgyógyászati Társaság Naggyűlése

Magyar Belo. Arch. 1998.

Page 108: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

108

39./ Szilvás Á., Székely Gy., Hagymási K., Blázovics A:

Plazma totál-scavenger kapacitás diagnosztikai jelentősége gastrointestinalis

tumorokban.

Magyar Belgyógyászati Társaság Nagygyülése 1998. november.

Magyar Belo. Arch. 1998.

40./ Székely Gy., Szilvás Á., Rábai K.:

Three-dimensional and color Doppler ultrasound in orthotopic liver

transplantation.

Eur.J. Ultrasound vol. 7, suppl. No.1. 1998.

41./ Szilvás Á., Rábai K., Winkler G., Bános Cs.:

Gastric motility in diabetic patients controled by three-dimensional ultrasound

and scintigraphic metods.

Eur.J. Ultrasound vol. 7, suppl. No.1. 1998.

42./ Szilvás Á., Székely Gy., Veress J., Sápi Z., Bodó M., Blázovics A., Fehér J.:

Helicobacter pylori előfordulása gastrooesophagealis daganatos

megbetegedésekben.

Orvosi Hetilap 140. évf. 19. Szám 1049-1052. 1999.

43./ Szilvás Á., Székely Gy., Kremmer T., Schumman Á., Blázovics A.:

Combined tumour-marker and three-dimensional (3D) ultrasonography in

gastrointestinal tumours.

J.Tumor Marker Oncol. Vol.14.No2 Summer1999.16th. IF:0,186/1998(2000.)

44./ Szilvás Á., Sági S., Rajnai V., Székely Gy., Szilvási I., Jakab F.:

Carcinoid tumour spreading: a follow-up.

IHPBA European Congress Budapest, 1999. p: 413-416. May 24-28.

Editors: L.Flautner , I.Rózsa. in Monduzzi Editore International Proceedings

Division.

Page 109: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

109

45./ Szilvás Á., Blázovics A., Székely Gy., Fehér J.:

Free radical state ant tumour markers examinations in gastrointestinal tumours.

IHPBA European Congress Budapest. 1999. p:409-412. may 24-28.

Editors: L.Flautner, P.Kupcsulik, I.Rózsa. in Monduzzi Editore International

Proceedings Division.

46./ Szilvás Á., Székely Gy.:

The role of the 3-dimensional ultrasound in the pancreatic tumorous diaseases.

Z. Gastroenterologie. 5.37:449 p.1999. IF:0,890/1998(2000.)

47./ Székely Gy., Szilvás Á., Rábai K.:

Digital-three-dimensional ultrasound exanimation of liver circulation.

Z. Gastroenterologie 5.37.:450 p. 1999. IF:0,890/1998(2000.)

48./ Szilvás Á., Székely Gy., Veress Judit, Sápi Z., Bodó M., Blázovics A, Fehér J.:

Helicobacter pylori előfordulása gastrooesophagealis daganatos

megbetegedésekben

Orvosi Hetilap, 140. évf., 19, 1049-1052.,1999.

49./ Szilvás Á., Székely Gy., Blázovics A.:

Free radical state and tumour markers: comparison examinations in

gastrointestinal tumours

Digestive Surgery, 16 (suppl.1.) 1999. IF:0,275/1998(2000.)

50./ Szilvás Á., Székely Gy., Sági S., Rajnai V., Szilvási I., Jakab F.:

Carcinoid tumour spreading: a follow up

Digestive surgery, 16 (suppl.1.) 1999. IF:0,275/1998(2000.)

51./ Szilvás Á., Székely Gy., Kremmer T., Schumann Á., Blázovics A.:

Combined tumour-marker and three-dimensional (3D) ultraasonography in

gastrointestinal tumours

J. Tumor Marker Oncol. Vol. 14. No 2. p: 73. IF:0,186/1998(2000.)

Page 110: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

110

52./ Szilvás Á., Székely Gy.:

The role of the 3-dimensional ultrasound in the pancreatic tumorous disease

Z. Gastroenterologie, 1999. 37. Vol 5. p: 449. IF:0,890/1998(2000.)

53./ Székely Gy., Szilvás Á., Rábai K.:

Digital-Three-Dimensional ultrasound examination of liver circulation

Z. Gastroenterologie, 1999, 37. Vol 5. p: 450. IF:0,890/1998(2000.)

54./ Szilvás Á., Székely Gy.:

Gallbladder motility examinations in inflammatory bowel diseases

Ultraschall in der Medizin,1999,20.S138 IF:0,604/1998(2000.)

55./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F.:

Carcinoid tumour detecting by three-dimensional transrectal ultrasound

Ultraschall in der Medizin,1999,20.S138 IF:0,604/1998(2000.)

56./ Székely Gy., Szilvás Á., Káldi G.:

Nitrate therapy in portal hypertension controlled by duplex ultrasound

J. of Ultrasound 1999. 10. S 9.

57./ Szilvás Á., Székely Gy.:

The possibilities of 3-dimensional ultrasound examinations in inflammatorybowel disease

GUT 1999. 45 (Suppl V) A354 IF:5,111/1998(2000.)

58./ Szilvás Á., Székely Gy., Blázovics A.:

Gastrointestinalis tumorok szabadgyök statusának vizsgálata

Magyar Onkológia, 43. évf. 1999. 4. 259.

59./ Szilvás Á:

Buzás Gy. Miklós : Helicobacter pylori Medicina 1999.

Orvosi Hetilap 1999. Könyvismertetés

Page 111: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

111

60./ Székely Gy., Nemesánszky E., Szilvás Á., Káldi G.:

Transzdermális nitrátkezelés hatásának vizsgálata nyelőcső-varicositással kísért

portalis hypertensióban

Gyógyszereink, 1999. XL. (5.) 133-136.

61./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F., Veress J., Kiss S.:

Rectal localised carcinoid tumour detecting by three-dimensional ultrasound

Endoscopy, Volume 32-2000. IF:1,634/1998(2000.)

62./ Szilvás Á.: Beszámoló az „International Symposium on EndoscopicUltrasonography”-ról.

Orvosi Hetilap 2000.

63./ Sipos P., Szentmihályi K., Szilvás Á.: Feher E, Abaza M, Szilágyi M, Blázovics

A.

The importance of lead contamination in bile

Comparison value of tumour markers in gastrointestinal malignancies.

Nutritional Research, In: Press2001. IF:0,746/1999

64./ Szilvás Á., Székely Gy., Schumann Á., Fehér J.:

Comparison value of tumour markers in gastrointestinal malignancies.

Magyar Gastrooenterológiai Társaság 42- Naggyűlése, Balatonaliga, 2000. június

6-10.

65./ Gy. Székely, Á. Szilvás:

Focal lesions observed by three-dimensional and color doppler ultrasound-

general considerations.

INABIS 2000. 6th Internet World Congress for Biomedical Sciences

66./ Gy. Székely, Á. Szilvás, É. Csatár:

Three-dimensional transrectal endosonography of benign anorectal diseases

GUT, 47, 3, A271, 2000. november

Page 112: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

112

67./ Á. Szilvás, Gy. Székely:

The role of the three-dimensional ultrasound in the detection of perirectal

diseases.

World Congress for Ultrasound in Medicine and Biology, Roma, 2000. május 6-

10. GUT Suppl.

68./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F., Vadász G., Berki I.:

Háromdimenziós ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú tumorban.

Magyar Belorvosi Archivum, Suppl. 3/2000. nov. LIII. Évf. 148. p.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000.

november.

69./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F., Schumann Á., Kremmer T.:

Tumormarekerek összehasonlító vizsgálata rectum daganatokban.

Magyar Belorvosi Archivum, suppl. 3/2000. nov. LIII. Évf. 148. p.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000.

november.

70./ Kovács Cs., Demeter P., Szilvás Á., Székely Gy.:

A felnőttkori gluten sensitiv enteropathia diagnosztikus nehézségei.

Magyar Belorvosi Archivum, Suppl. 3/2000. nov. LIII. Évf. 148. p.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000. november

71./ Szilvás Á.:

Infliximab kezelés Crohn betegség acut schubjában

Főv. Szent János Kórház tudományos Ülése, Budapest, 2000. december 7.

72./ Demeter P., Kiss S., Sági S., Farkas E., Szilvás Á., Székely Gy.:

Coxitis mimicking psoas abscess in Crohn's disease.

Magyar Gastroenterológiai Társaság 42. Nagggyűlése, Balatonaliga, 2000. június

6-10.

Page 113: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

113

73./ Á. Szilvás , Gy. Székely, F. Siket, I. Berki, S. Kiss, G. Vadász, J. Fehér.:

Three-dimensional ultrasonography in a carcinoid tumor localised in the rectum

Endoscopy, Volume 32-2000.

74./ Székely Gy., Nemesánszky E., Szilvás Á., Káldi G.:

Transzdermális nitrákezelés hatásának vizsgálata nyelőcső-varicositással kísért

portali hypertensióban. Gyógyszereink. XL. Évf. 5. 1999. október. 133-137.

75./ Szilvás Á., Székely Gy.:

Focal lesions observed by three-dimensional and color doppler ultrasound –

general examinations.

6th Internet World Congress for Biomedical Sciences (INABIS 2000). 2000.

februar 14- 25.

76./ Á. Szilvás , A. Blázovics, Gy. Székely , E. Dinya, J. Fehér, Gy. Mózsik:

Comparative study between the free radicals and tumor markers in patients with

gastroin testinal tumors.

Journal of Physiology (Paris), In press 2001. IF:1,13/1999

77./ Gy. Mózsik, Zs. Nagy., Á. Nagy, Gy. Rumi, O. Karádi, J. Czimmer, Z. Matus,

Gy. Tóth, A Pár, Á. Szilvás:

Leiden mutations (as genetic) and environmental (retionids) sequences in the

acute and chronic inflammatory and premalignant colon disease in human

gastrointestinal tract

Journal of Physiology (Paris) In press 2001. IF:1,13/1999

78./ Szilvás Á., Székely Gy., Tóth G. T.:

Infliximab therapy in steroid resistant and fistulizing Crohn disease

Zeitschrift für Gastroenterologie XXXXIX. 2001. május 5. 422. p. IF:0,857/1999

79./ Székely Gy., Szilvás Á., Schnabel R., Nemesánszky E., Péter M.:

Liver circulation in TIPS assessed by digital three-dimensional ultrasound

Zeitschrift für Gastroenterologie XXXXIX. 2001. május 5. 442. p. IF:0,857/1999

Page 114: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

114

80./ Demeter P., Sike R., Szilvás Á., Székely Gy., Kiss S.:

Az Ischaemiás colitis diagnosztikája és terápiája

Lege Artis Medicinae 2001. május 11. évf. 5. 365-369.

A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELŐADÁSOK ÉS POSZTEREK

JEGYZÉKE

1./ L. Mádi Sz., S.Nagylucskai, Á.Szilvás, J. Pásztor:

Continuosly visible rough venous flow and impaired immune system after b-

hepatitis virus infection.

Could it be a syndroma?

Euroson 90 Congress, Jerusalem, May 6-11., 1990.

2./ Mádi Sz.L., Szilvás Á., Pásztor J.:

Intracystic manipulation in external and internal catheterization of pancreatic fluid

collections.

Euroson 90 Congress , Jerusalem May 6-1., 1990.

3./ Szilvás Á., Mádi Sz.L.,Pásztor J.:

Ultrahanggal vezérelt perkutan transkatheteres manipulációk.

Euroson 90 Congress , Jerusalem May 6-1., 1990.

4./ Mádi Sz.L, Pásztor J., Szilvás Á.:

Ultrasonograpiával látható vénás keringés és ennek hátterét célzó vizsgálatok.

Pest megyei orvos, gyógyszerész és eü. dolgozók napja,

Százhalombatta 1990.aug.31.-szept.1.

Page 115: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

115

5./ Szilvás Á., Boldizsár M., Rényi – Vámos F., kremmer T., Székely Gy.:

Analysis ulstrasound signs and alfa-glycoprotein levels in gastrointestinal

malignancies.

Magyar Gastroenterológiai Társaság 37. Nagygyülése,

Balatonaliga,1995. május 30 – június 3.

6./ Siket F., Szilvás Á., Rábai K., Bene L.:

A gasztroenterológia aktulis onkológiai kérdései.

Főv. Szent János Kórház Tudományos ülése, Budapest,

november 23.

7./ Gy. Székely, K. Rábai, Á.Szilvás:

Three-dimensional ultrasound imaging of bile duct stones.

Magyar Gastroenterológiai Társaság 38. Nagygyülése,

Balatonaliga,1996. június 04 - 08.

8./ Gy.Székely, K. Rábai, Á.Szilvás:

Three-dimensional ultrasound imaging of bile duct stones.

International Gastro-Surgical Club 7. Világkongresszusa,

Budapest, 1996. június 26-30.

9./ Á.Szilvás, M.Boldizsár .Kremmer, Gy. Székely:

Alfa-1-acid glycoprotein levels combined with ultrasonography in gastrointestinal

malignancy.

International Gastro-Surgical Club 7. Világkongresszusa

Budapest, 1996. június 26-30.

10./ Gy.Székely, K. Rábai, Á.Szilvás:

Three-dimensional ultrasound imaging of bile duct stones.

International Gastro-surgical Club 7. Világkongresszusa,

Budapest, 1996. június 26-30.

Page 116: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

116

11./ Á.Szilvás :

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVI. Nagygyülése,

Budapest, 1996. november 21-23.

12./ Szilvás Á., Székely Gy., Fehér J., Kremmer T.:

Serum-alfa 1 acid glycoprotein level exanimation in inflammatory bowel diseases

and in gastrointestinal malignancies.

Free Radical Research Conference, Gödöllő, augusztus 25-27.

13./ Á.Szilvás, Gy.Székely, K.Rábai, F.Siket:

Three-dimensional (3D) endosonography in inflammatory bowel diseases.

Ultrahang Világkongresszus, Argentina,

Buenos Aires, 1997. szeptember 1-5.

14./ Gy.Székely, Á.Szilvás, Zs.Jakab, K.Rábai:

Gastrointestinal tumour-staging by three-dimensional and color Doppler

ultrasound.

Ultrahang Világkongresszus, Argentina,

Buenos Aires, 1997. szeptember 1-5.

15./ Á.Szilvás

Az emésztőszervi endoszkópia és az új képalkotó vizsgáló eljárások kapcsolata.

Kerekasztalkonferencia.

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának 1997. évi

vándorgyülése Pécs, okt.10-11.

16./ Á.Szilvás

A gyulladásos bélbetegség (IBD) diagnosztikus csapdái.

Speciális laboratóriumi vizsgálatok értéke.

Szent János Kórház Tudományos Ülés 1997. december 16.

Page 117: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

117

17./ Á.Szilvás

A gyulladásos bélbetegség (IBD) diagnosztikus csapdái.

Három-dimeziós transzrektális ultrahang IBD-ben.

Szent János Kórház Tudományos Ülés 1997. december 16.

18./ Hajós P., Winkler G.,Székely Gy., Rábai K., Szilvás Á., Pál B., Bános C.,

Salamon F., Cseh K.:

Decreased gastric motility in NIDDM patints free of gastrointestinal complaints

evaluated with 3D sonography and scintigraphy.

„Autonomic nervous system and metabolic disorders.”

Germany, Erlangen , 1998. február 27-28.

19./ Szilvás Á., Hagymási K., Kaján A., Bárkovits S., Székely Gy., Blázovics A.:

Kemilumineszenciás vizsgálatok colorectális daganatos betegekben.

Membrán-traszport konferencia Sümeg. 1998. Május 26-29.

20./ Á.Szilvás

A gyulladásos bélbetegség (IBD) diagnosztikus csapdái. Három-dimeziós

transzrektális ultrahang IBD-ben.

Szent János Kórház Tudományos Ülés 1998. május 29.

21./ Szilvás Á.: A szérum savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) vizsgálatok

gastrointestinalis tumorokban.

Szt. János Kórház Centenáriumi Ülés 1998. Október 29.

22./ Szilvás Á., Térfoglaló elváltozások 3-dimenziós ultrahang vizsgálata.

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Szent János Kórház I.

Belgyógyászati és Gasztroenterológiai osztályának „Malddigestio és pancreas

betegségek” címü tudományos ülése. 1998.

Page 118: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

118

23./ Szilvás Á., Veress J., Sápi Z., Bodó M.:

„Helicobacter pylori kimutatása osztályunk gyomor- és nyelőcső-tumoros

beteganyagában.”

Szent János Kórház Tudományos Bizottsága, a Magyar Gasztroenterológiai

Társaság, a Magyar Ultrahang Társaság és a Szent János Kórház I.

Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályának „Helicobacter pylori-múlt,

jelen, jővő” Tudományos Ülés.

24./ Á.Szilvás

A gastrointestinalis daganatok ultrahangvizsgálata. Kerekasztalkonferencia.

Magyar Gastroenterológiai Társaság Ultrahangszekciójának Tudományos ülés.

MGT XXXIX. Naggyűlése 1999. május Balatonaliga

25./ Székely Gy., Szilvás Á.:

Tumor-marker vizsgálatok jelentősége gasztrointestinalis daganatokban.

Szent János Kórház Tudományos Ülése 1999. június.

26./ Á. Szilvás , Gy. Székely:

Perirectal complications of IBD detection by 3D endorectal US.

Endoluminal Ultreaasonography 12. World Congress, Monte Carlo, 2000. februar

12.

27./ Á.Szilvás

Vékonybél-eredetű carcinoid utánkövetéses vizsgálata

Első magyar gastrointestinalis tumor konszenzus konferencia.

Budapest, 2000. ápr. 06-10.

28./ Szilvás Á., Székely Gy.:

Perirectal diseases detection by 3-dimensional ultrasonography

Ultrahang Világkongresszus, Firenze 2000. május 6-10. /elfogadott előadás

Page 119: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

119

29./ Á. Szilvás, Gy. Székely:

The role of the three-dimensional ultrasound in the detection of perirectal

diseases.

World Congress for Ultrasound in Medicine and Biology, Roma, 2000. május 6-

10.

30./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F., Vadász G., Berki I.:

Háromdimenziós ultrahangvizsgálat rectalis lokalizációjú tumorban.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000.

november.

31./ Szilvás Á., Székely Gy., Siket F., Schumann Á., Kremmer T.:

Tumormarekerek összehasonlító vizsgálata rectum daganatokban.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000.

november.

32./ Kovács Cs., Demeter P., Szilvás Á., Székely Gy.:

A felnőttkori gluten sensitiv enteropathia diagnosztikus nehézségei.

Magyar Belgyógyász Társaság XXXVIII. Naggyűlése, Budapest, 2000.

november

33./ Szilvás Á.:

Infliximab kezelés Crohn betegség acut schubjában

Főv. Szent János Kórház tudományos Ülése, Budapest, 2000. december 7.

34./ Demeter P., Kiss S., Sági S., Farkas E., Szilvás Á., Székely Gy.:

Coxitis mimicking psoas abscess in Crohn's disease.

Magyar Gastroenterológiai Társaság 42. Nagggyűlése, Balatonaliga, 2000. június

6-10.

35./ Szilvás Á., Székely Gy., Tóth G. T.:

Infliximab therapy in steroid resistant and fistulizing Crohn disease

Magyar Gasztroenterológiai Társaság 43. Naggyűlése Balatonaliga, 2001. június

2-6.

Page 120: Gastrointestinalis daganatok szabad gyök, tumormarker és ...… · jelentősége. 2. A tumormarkerek kombinált vizsgálata a gastrointestinalis daganatokban. 2.1. Mi az optimális

12. Közlemények, előadások jegyzéke

120

36./ Székely Gy., Szilvás Á., Schnabel R., Nemesánszky E., Péter M.:

Liver circulation in TIPS assessed by digital three-dimensional ultrasound

Magyar Gasztroenterológiai Társaság 43. Naggyűlése Balatonaliga, 2001. június

2-6.

37./ Futó Á., Szilvás Á., Székely Gy.:

Háromdimenziós ultrahangvizsgálat a colorectalis datganatok diagnosztikájában

Magyar Gasztroenterológiai Társaság 43. Naggyűlése Balatonaliga, 2001. június

2-6.


Recommended