Transcript
Page 1: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00 fax: (+48) 42 250 31 19

www.aplikom.com.pl

NIP: 728-025-73-81, Regon: 004315195 Konto bankowe: BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Łódź, Plac Wolności 3

Nr konta: 49 1140 1108 0000 2583 4400 1001 Kapitał zakładowy: 213.750 zł

KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000052704

strona 1 / 7

Biuletyn techniczny Inventor nr 41

Generowanie kodów NC

w środowisku

Autodesk Inventor 2014

Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk

© 2014, APLIKOM Sp. z o.o.

Page 2: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 2 / 7

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Autodesk rozwija portfolio swoich produktów o dodatkowe narzędzia CAM umożliwiające generowanie kodów NC bezpośrednio na posiadane maszyny. Jednym z tych narzędzi jest dodatek Inventor HSM Express.

Inventor HSM Express został zaprojektowany jako narzędzie do pracy w otoczeniu Autodesk Inventor, zapewniając logiczne przeniesienie parametrycznego modelu 3D z środowiska CAD do środowiska CAM. Doświadczeni użytkownicy oprogramowania Autodesk Inventor pracując z Inventor HSM Express będą czuć się jak w domu i będą w stanie tworzyć wysokiej jakości ścieżki obróbki w ciągu kilku minut. W zależności od wersji Inventor HSM, pozwala na efektywne generowanie ścieżek frezowania 2D , 3D oraz 5-osiowego lub toczenia dla obróbki wysokowydajnej. W chwili obecnej dostępna jest darmowa wersja produktu Inventor HSM Express, która pozwala na wykonywanie obróbki frezowania 2.5D. Wersje rozwojowe uwzględniające możliwość obróbki frezowania 3D i 5D oraz toczenia mają się wkrótce pojawić.

Darmowe narzędzie Inventor HSM Express można pobrać ze strony Autodesk:

http://cam.autodesk.com/

Po pobraniu i zainstalowaniu HSM Express trzeba zarejestrować produkt, aby mieć dostęp do wszystkich narzędzi.

Inventor HSM Express jest w pełni zintegrowaną aplikacją CAM dla Inventor i Inventor LT. Po uruchamianiu programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narzędzia Inventor HSM Express, będą dostępne w dodatkowej zakładce CAM na wstążce poleceń Inventor.

Polecenia na tej karcie stają się aktywne i gotowe do użycia po utworzeniu lub otwarciu części lub zespołu Inventor. Dodatkowo można też załadować istniejący plik dowolnego rodzaju obsługiwanego przez Autodesk Inventor / Inventor LT (CATIA, Solid Works, NX, Pro Engineer, SAT, STEP, IGES itp.).

Dodatkowo w programie będzie dostępna przeglądarka CAM pozwali przeglądać i modyfikować wszystkie dane związane z obróbką w obecnej części lub zespole.

W celu poznania nowej funkcjonalności zostanie wykonany proces obróbki płyty mocującej.

Kliknij, aby pobrać część: http://www.aplikom.com.pl/biuletyn/msd/2014_01/CAM_3D.zip

Page 3: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 3 / 7

W pierwszej kolejności przed rozpoczęciem obróbki należy zdefiniować wstępne parametry jak wielkość półfabrykatu czy orientację układu współrzędnych dla obszaru roboczego (WCS). Wspólne parametry konfiguracyjne są konfigurowane w oknie dialogowym operacji „Setup”.

W następnej kolejności zostanie utworzone splanowanie górnej powierzchni wstępnie przyciętego półfabrykatu. Operację tą utworzymy za pomocą polecenia „Face” wybierając narzędzie „#1 - ø50mm face”

Dodatkowo oprócz wybory narzędzia możemy określić odległość między sąsiadującymi ścieżkami np. „Stepover = 10 mm”

Po zaakceptowaniu zmian pierwsza operacja zostanie utworzona.

W następnej kolejności zostanie utworzona obróbka zewnętrznych konturów całego detalu. W tym celu wykorzystamy operację „2D Contour” i narzędzie „#4 – ø8mm flat”. Operacja ta wymaga wskazania zewnętrznej krawędzi całego detalu.

Page 4: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 4 / 7

Po zdefiniowaniu zewnętrznych konturów wygenerujemy teraz ścieżkę dla kieszeni wewnętrznych. Operację tą wykonamy za pomocą polecenia „2D Pocket” i narzędzia „#5 – ø4mm flat”. Polecenie to podobnie jak „2D Contour” wymaga wskazania krawędzi względem której będzie wybrany materiał.

Dodatkowo w ćwiczeniu tym wyłączymy opcję zostawiania naddatków, chcąc tym samym w jednej operacji wykonać powyższą kieszeń na gotowo.

W końcowych operacjach wykonamy teraz otwory za pomocą operacji „Bore” i „Drill”.

Operacja „Bore” pozwala frezować powierzchnie cylindryczne. Zostanie ona wykorzystana do stworzenia większych otworów ø8 mm za pomocą freza „#5 – ø4mm flat”

Page 5: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 5 / 7

Operacja „Drill” pozwala na wykonanie otworów w materiale za pomocą takich metod jak wiercenie, rozwiercanie itp. Zostanie ona wykorzystana do stworzenia czterech otworów ø5 mm za pomocą narzędzia „#5 – ø5mm drill”.

Po wykonaniu powyższych operacji na strukturze modelu widoczna jest lista wszystkich zdefiniowanych operacji

oraz mamy możliwość wygenerowania raportu (polecenie „Setup Sheet”).

Page 6: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 6 / 7

Ostatnim krokiem po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych operacji, ich weryfikacji jest wygenerowanie kodu NC. Operacja ta jest wykonywana za pomocą generator G-code wywoływanego przez polecenie „Post Process”.

Tutaj podczas zapisu musimy określić jakiej maszyny używamy i jak mają być zapisane dane dla niej.

Inventor HSM Express zawiera typowe procesory zawarte w bibliotece: Fanuc, Heidenhain, Haas, Hurco, Mazak, MillPlus, Okuma, Siemens, Yasnak oraz pozwala na dostosowanie konfiguracji post procesora dla wszystkich powszechnie dostępnych maszyn CNC.

Po wygenerowaniu G-code mamy również wgląd do pliku oraz możliwość jego edycji poprzez edytor plików nc.

Page 7: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor … · programu Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor LT narz ędzia Inventor HSM Express, będą dost ępne w dodatkowej zakładce

Aplikom Sp. z o.o.

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6, tel.: (+48) 42 288 16 00, fax: (+48) 42 250 31 19, www.aplikom.com.pl

strona 7 / 7

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat strategii obróbki, lub o tym jak użyć post procesor, społeczność Autodesk Computer-Aided Machining (CAM) jest po to, by wspierać Wasze potrzeby.

Dodatkowo witryny internetowe mediów społecznych, takich jak YouTube, zapewniają możliwości kształcenia poprzez wykorzystanie filmów informacyjnych. Proszę również pamiętać, aby często sprawdzać, czy nowe filmy są dodawane lub okresowo aktualizowane.

Grupy dyskusyjne poprowadzą Was bezpośrednio do forów dyskusyjnych CAM związanych z Twoim tematem. Można tam przeczytać artykuły, zapytać lub odpowiedzieć na pytania, oraz współdziałać z innymi, którzy używają Inventor HSM Express.

Z poważaniem,

Tomasz Jędrzejczyk

Inżynier systemów CAD

tel. (+48) 42 288 16 00

fax. (+48) 42 250 31 19

e-mail: [email protected]


Recommended