Transcript
Page 1: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac

Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Dr. sc. Ljiljana Primorac rođena je 21.02.1957. god. u Zagrebu. Osnovnu školu i Školu za

kemijske tehničare završila je u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno- tehnološkom

fakultetu u Osijeku 1980. godine. Magistarski rad pod naslovom “Unapređenje metode za

senzorsku procjenu kvalitete keksa prema kriterijima Europske organizacije za kontrolu

kvalitete” obranila je 1993. godine na poslijediplomskom studiju prehrambene tehnologije

Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na temi:

“Osobine prehrane dijela populacije istočne Slavonije s obzirom na unos masti i masnih

kiselina” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1998. godine.

1980. godine se zapošljava na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, i radi kao

asistent na kolegijima Izabrana poglavlja iz analitike namirnica, Senzorske analize i

Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji. Po izboru u zvanje docenta, od ožujka 2003.

nositelj je kolegija Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji, te do 2003. godine i

sunositelj kolegija Senzorske analize na dodiplomskom studiju. U sklopu reforme studija,

sudjeluje u kreiranju programa preddiplomskog studija, kao i diplomskog studija „Znanost

o hrani i nutricionizam“. Voditelj je Katedre za kakvoću hrane i nositelj tri kolegija

prediplomskog i diplomskog studija: Kontrola kakvoće hrane (Preddiplomski studij

Prehrambene tehnologije PTF-a), Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Upravljanje

kakvoćom u laboratoriju (Diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam). Na

poslijediplomskom znanstvenom studiju Prehrambeno inženjerstvo nositelj je kolegija

Upravljanje sigurnošću i kakvoćom hrane, te sunositelj kolegija Izabrana poglavlja iz

senzorskih analiza. Sudjelovala je i u kreiranju programa poslijediplomskog

specijalističkog studija Sigurnost i kvaliteta hrane, čiji je voditelj i nositelj jednog kolegija.

Tijekom dvije akademske godine 2008./2009. i 2009./2010. sudjelovala je u nastavi

poslijediplomskog studija Prehrambenog inženjerstva Tehnološkog fakulteta Univerziteta

u Tuzli. Osim toga, dr.sc. Ljiljana Primorac je nastavnik na poslijediplomskom

doktorskom studiju Stočarstvo, te poslijediplomskom specijalističkom studiju Kakvoća i

sigurnost animalnih proizvoda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Bila je mentor dva

doktorska rada i dvanaest diplomskih radova.

Tijekom rada na Fakultetu dr. sc. Ljiljana Primorac je sudjelovala u realizaciji šest

znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i vodila

je jedan bilateralni projekt (HR-MK projekt).

Rezultate istraživanja je publicirala kao autor i koautor u 31 znanstvenom radu, od kojih je

15 objavljeno u časopisima indeksiranim u CC i/ili SCI bazama podataka (a1), 5 radova u

časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama (a2), a 11 radova je objavljeno u

zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3). Osim toga, sudjelovala je u radu

25 međunarodnih znastvenih skupova sa 36 radova, te na 7 nacionalnih skupova sa 6

Page 2: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

priopćenja i jednim plenarnim predavanjem. Od 2008. godine je zamjenica glavnog

urednika časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology.

Kao član dvije radne skupine sudjelovala je u harmonizaciji zakonodavstva sa

zakonodavstvom EU. Vodila je VIP projekt ”Džem od dubrovačke ljute naranče”, te

sudjelovala u realizaciji jednog VIP i dva tehnologijska projekta. Značajan dio stručne

aktivnosti zadnjih godina je usmjeren na med. Surađuje sa Hrvatskim pčelarskim

savezom i sudjeluje u izradi propisa (Pravilnik o medu, Pravilnik ocjenjivanja kvalitete

meda u RH) i različitim aktivnostima pčelarskih udruga.

Bila je član organizacijskih odbora znanstveno stručnih skupova. Trenutačno je voditelj

TEMPUS projekta 158714 Improving Academia Industry Links in Food Safety and Quality

(FOODLINKS) (2010-2013).

Od 2005 do 2007. godine je bila član Znanstvenog odbora za prehrambene aditive,

arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmete koji dolaze u neposredan dodir s

hranom Hrvatske agencije za hranu, a od siječnja 2008. je član Savjetodavnog vijeća

Hrvatske agencije za hranu.

prof. dr.sc. Ljiljana Primorac

Page 3: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

A. ZNANSTVENA DJELATNOST

Kvalifikacijski radovi A.1.1. Magistarski rad Lj. Primorac: Unapređenje metode za senzorsku procjenu kvalitete keksa prema kriterijima Europske organizacije za kontrolu kvalitete. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993. A.1.2. Doktorski rad

Lj. Primorac: Osobine prehrane dijela populacije istočne Slavonije s obzirom na unos masti i masnih kiselina. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 1998. A.2. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA A.2.1. Znanstveni radovi iz skupine a1 1. Z. Mandić, M.L. Mandić, J. Grgić, Z. Grgić, T. Klapec, Lj. Primorac, D. Hasenay (1997): Copper and zinc content in human milk in Croatia. Eur J Epidemiol 13, 185-188. 2. T. Klapec, M.L. Mandić, J. Grgić, Lj. Primorac, M. Ikić, T. Lovrić, Z. Grgić, Z. Herceg (1998): Daily dietary intake of selenium in eastern Croatia. Sci Total Environ 217, 127-136. 3. M. Adam Perl, M.L. Mandić, Lj. Primorac, T. Klapec, A. Perl, (1998): Adolescent acceptance of different foods by obesity status and by sex. Physiol Behav 65 , 241-245. 4. Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, K. Folivarski, A. Perl, R. Sudar (2000): Adequacy of a food composition database to estimate fat and fatty acid intake. Int J Food Sci Nutr 51, 25-32. 5. A. Perl, Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, D. Kenjerić, M. Mandić: Dietary fibre

intake in eastern Croatia as determined by an enzymatic-gravimetric method in duplicated portions. Eur. Food Res. Technol., 217 (3), 207-210, 2003.

6. Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, K. Folivarski, A. Perl, D. Kenjerić: Fat and fatty acids intake of adults in eastern Croatia. Nutr. Res., 23 (11), 1453-1461, 2003

CC/LS AN 735RH-0001

7. T. Klapec, M.L. Mandić, J. Grgić, Lj. Primorac, A. Perl, V. Krstanović: Selenium in selected foods grown or purchased in eastern Croatia. Food Chem., 85 (3), 445-452, 2004.

CC/ABES AN 768LE-0016

Page 4: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

8. M.L. Mandić Lj. Primorac, D. Kenjerić, D. Bubalo A. Perl, I. Flanjak: Characterisation of Oak Mistletoe and common thisle honeys by physicochemical, sensory and malissopalynology parameters. Deut Lebensm. –Rundsch 102 (6) 245-249, 2006. 9. D. Kenjerić , Lj. Primorac M.L. Mandić , D. Bubalo A. Perl Pirički, I. Flanjak: Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.) honey characterization. Deut Lebensm.–Rundsch 102 (10) 479-484, 2006. 10. D. Kenjerić, M.L. Mandić, Lj. Primorac, D. Bubalo, A. Perl: Flavonoid profile of Robinia honeys produced in Croatia .Food Chemistry, 102, ( 3), 2007, Pages 683-690 11. M.L. Mandić, Lj. Primorac, D. Kenjerić, M. Mandić-Puljek, A. Perl Pirički: Intake of vitamins among clinically healthy adults from continental Croatia estimated by 24-h recall.

Int J Food Sci Nutr 59 (6), 457-464, 2008.

12. Lj. Primorac, D. Bubalo, D. Kenjerić, I. Flanjak, A. Perl Pirički, M.L. Mandić: Pollen spectrum and physicochemical characteristics of Croatian Mediterranean multifloral honeys. Dtsch Lebensm –Rundsch 104 (4), 170-175, 2008. 13. . D. Kenjerić, M.L. Mandić, Lj. Primorac, F. Čačić: Flavonoid pattern of sage (Salvia officinalis L.) unifloral honey. Food Chemistry. 110 (2008) , 1; 187-192. 14. F. Čačić Kenjerić, S. Mannino, S.Bennedetti, Lj. Primorac, D. Čačić Kenjerić Honey botanical origin determination by electronic nose. Journal of Apicultural Research. 48: (2009) 99-103. 15. Lj. Primorac, I. Flanjak, D. Kenjerić, D. Bubalo, Z. Topolnjak: Specific Rotation and Carbohydrate Profile of Croatian Unifloral Honeys. Czech journal of food sciences. 29 (2011) , 5; 515-519. A.2.2. Znanstveni radovi iz skupine a2

1. B. Sokele, M.A. Perl, Lj. Radojčić (1982): Ispitivanje energetskog udjela pojedinih sastojaka prosječne dnevne ishrane hospitalizirane djece. Hrana i ishrana, 23, (11-12), 235. 2. Lj. Primorac, M. Filajdić, V. Martinušić (1994): Quality diagram in evaluartion of biscuits sensory properies, Prehrambeno -tehnol. biotehnol. rev. 32 (4) 191-193. 3. M.L. Mandić, M. Adam Perl, Lj. Primorac, T. Klapec, (1997): An examination of sensory sensitivities of adolescents in relation to nutritional state and sex. Akt Ernähr -Med 22, 97-102. 4. Čačić F., Primorac Lj., Kenjerić, D., Benedetti S; Mandić, Milena L. (2009) Application of electric nose in honey geographical origin characterisation . Journal of central European agriculture. 10 1; 19-26

Page 5: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

5. Lj. Primorac, B. Angelkov, M.L. Mandić, D. Kenjerić, M. Nedeljko, I. Flanjak, A. Perl Pirički, M. Arapčeska: Comparison of the Croatian and Macedonian honeydew honey. J Cent Eur Agric 10 (3), 263-270, 2009.

A.2.3. Znanstveni radovi iz skupine a3

1. M.L. Mandić, Lj. Primorac, B. Uzelac, R. Sudar: Sensory and microbiological changes of pancakes during the storage. Proceedings of Euro Food Chem VII. Valencia, 20-22. 09. 1993., 576-581. 2. J. Hardi, Ž. Ugarčić-Hardi, Lj. Primorac, B. Uzelac, J. Brajković J: Aromatization of “Hostia” type of wafer blades with addition of several types of cheese aroma. Cereals 2000. Proceedings of the 11th ICC Cereal and Bread Congress and of the 50th Australian Cereal Chemistry Coonference. Surfers Paradise, 11-14. 09. 2000., 79-83. 3.Ugarčić-Hardy Ž., Hardi J., Primorac Lj., Ferić V., Brođanac M.: Effect of ingradients and processing on honey cake quality. Cereals 2000. Proceedings of the 11th ICC Cereal and Bread Congress and of the 50th Australian Cereal Chemistry Coonference. Surfers Paradise, 11-14. 09. 2000., 128-132.

4. D. Koceva Komlenić, Ž. Ugarčić Hardi, Lj. Primorac: Impact of pectin and carboxymethylcellulose on sensory properties of pasta. Proseedings of the Euro food chem XII . Strategies for safe food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging. Brugge, Belgium, str. 276-279, 2003. 5. Lj. Primorac, N. Pitlik, Ž. Ugarčić-Hardi, M. Jukić: Quality parametars of certain bread

types at Slavonian market. U Proceedings of International Congress Flour-Bread ´03. Faculty of Food Technology University of J.J. Strossmayer in Osijek, Hrvatska, str. 230-236, 2004. ICC-International Association for Cereal Science and Technology.

6. B.Drokan, Lj. Primorac, Z. Erk, Z.. Pavličić, M.L. Mandić: Influence of whey on volume and porosity of wheat bread. U Proceedings of International Congress Flour-Bread

´03. Faculty of Food Technology University of J.J. Strossmayer, str. 218-223, 2004. ICC-International Association for Cereal Science and Technology.

7. Perl, M.L. Mandić, Lj. Primorac, T. Klapec, D. Kenjerić: Cereals in nutrition of adults in Eastern Croatia. U Proceedings of International Congerss Flour - Bread ´03. Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer. Osijek, Hrvatska, str. 266-272, 2004. ICC-International Association for Cereal Science and Technology.

Page 6: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

8. Lj. Primorac, M.L. Mandić, A. Perl, D. Kenjerić (2005): Quality evaluation of honey from Osijek market. U: D. Karlović, urednik, Proceedings of the 2nd Central European Meeting and 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotehnologists and Nutritionists. Opatija, listopad, 17-20., 2004; pp. 270-274. Zagreb, Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Society. 9. A. Perl, M.L. Mandić, Lj. Primorac, D. Kenjerić, M. Adam Perl (2006): Dietary fibre and their food sources in nutrition of student population. U: Ž. Ugarčić-Hardi, urednik, Proceedings of 3rd International Congress FLOUR - BREAD ´05 Opatija, listopad, 26-29., 2005; pp. 215-220. Osijek, Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer, ICC-International Association for Cereal Science and Technology. 10. Lj. Primorac, I. Flanjak, M. Cvijetić, Z. Đapić: Electrical conductivity and ash content of selected honey types. 13th Ružička Days "Today science-tomorrow industry“ Šubarić, Drago (ur.). Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (2011), 406-411. 11. D. Kenjerić, M.L. Mandić, Lj. Primorac, F. Čačić: Flavonoids in Croatian Chesnut (Castanea Sativa) Honey. 13th Ružička Days "Today science-tomorrow industry“ Šubarić, Drago (ur.). Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (2011), 319-325

A.2.5. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćeg znanstvenog skupa

1. Lj. Primorac, M.L. Mandić, A. Perl, T. Klapec, D.. Kenjerić, L. Jakobek (2002): Topljiva i netopljiva vlakna u prehrani odraslih osječkog područja. U: R. Živković, Z. Ebling, Z. Jurčić, urednici, Ugljikohidrati u prehrani i dijetetici, Osijek, 27. 04. 2002; str. 125-130. Osijek, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. A. 2.6. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA A.2.6.1. Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima 1. M.L. Mandić, Lj. Primorac, B. Uzelac, R. Sudar : Sensory and microbiological changes of pancakes during the storage. Euro Food Chem VII. Valencia , September 20-22 1993. 2. M. Adam Perl, M.L. Mandić, Lj. Primorac, T. Klapec: The state of nourishment and the attitude towards different foods of an adolescent group. 1st Slovenian Congress of Food and Nutrition, Bled, 21-25. aprila, 1996.

Page 7: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

3. M.L. Mandić, M. Adam Perl, Lj. Primorac, T. Klapec, E. Perl: Adolescent acceptance of different foods with regard to sex and nutritional state. 16th International Congress of Nutrition, Montréal, 27. July - 1. August, 1997. 4. T. Klapec, M.L. Mandić, J. Grgić, Lj. Primorac, M. Ikić, T. Lovrić, Z. Grgić, Z. Herceg.: Daily dietary intake of selenium in eastern Croatia. 16th International Congress of Nutrition, Montréal, 27. July - 1. August, 1997. 5. Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, K. Folivarski, A. Perl : A comparison of a 7-day duplicate diet study and a 7-day food record for estimating total fat and fatty acid intake. 3rd International Conference on Dietary Assessment Methods, Arnhem, 6. - 9. May, 1998. 6. J. Hardi, Ž. Ugarčić-Hardi, Lj. Primorac, B. Uzelac, J. Brajković: Aromatization of “Hostia” type of wafer blades with addition of several types of cheese aroma. 11th ICC Cereal and Bread Congress and of the 50th Australian Cereal Chemistry Coonference. Surfers Paradise, September 8-15., 2000. 7. Ugarčić-Hardy Ž., Hardi J., Primorac Lj., Ferić V., Brođanac M: Effect of ingradients and processing on honey cake quality. Cereals 2000. 11th ICC Cereal and Bread Congress and of the 50th Australian Cereal Chemistry Coonference. Surfers Paradise, September 8-15., 2000. 8. M.L. Mandić, Lj. Primorac, T. Klapec, A. Perl, D. Kenjerić: A review of quality of nutrition in Croatia. 17th International Congress of Nutrition, Vienna, August 27-31., 2001. 9. Lj. Primorac, M.L. Mandić, A. Perl, T. Klapec, D. Kenjerić: Contribution of cereals and other food groups to dietary fibre intake. International Congress Flour – Bread `01. 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, November 14-17., 2001. 10. A. Perl, Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, D. Kenjerić: Seasonal variations in daily dietary fiber intake. 1st Central European Congress on Food and Nutrition, Ljubljana, September 22-25., 2002. 11. D. Koceva Komlenić, Ž. Ugarčić Hardi, Lj. Primorac: Impact of pectin and carboxymethylcellulose on sensory properties of pasta. Euro food chem XII . Strategies for safe food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging. Brugge, Belgium, September 24-26. 2003. 12. D. Kenjerić, Lj. Primorac, F Čačić, A. Perl: HPLC Flavonoid Profiles and Identification of Unifloral Honeys. 4th International Conference of PHD Students, Miskolc, August 11-17., 2003.

13. A.Perl, Lj. Primorac, D. Kenjerić: Comparison of Methods for Determination of Crude and Dietary Fibre. 4th International Conference of PHD Students, Miskolc, August 11-17., 2003.

Page 8: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

14. D. Kenjerić,M.L. Mandić, Lj. Primorac, T.Klapec, A. Perl : Honey as a Natural Source of Flavonoid Antioxidants. 9thEuropean Nutrition Conference, Rome, October 1-4., 2003. 15. M.L. Mandić, Lj. Primorac, D. Kenjerić, A. Perl, T. Klapec: Quality of Croatian Honeys and the New Way of Botanical Origin Determination. Integrated Systems for Agri-Food Production, Timisoara, November 20-22, 2003.

16. Perl, A.; Mandić, M.L.; Primorac, Lj.; Klapec, T.; Kenjerić, D. Cereals in Nutrition of Adults in Eastern Craoatia. International Congress FLOUR – BREAD `03. 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, studeni 19-22., 2003. 17. Lj. Primorac, N. Pitlik, Ž. Ugarčić-Hardi, M. Jukić: Quality parametars of certain bread

types at Slavonian market. International Congress FLOUR – BREAD `03. 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, studeni 19-22., 2003.

18. B. Drokan, Lj. Primorac, Z. Erk, Z.. Pavličić, M.L. Mandić: Influence of whey on volume and porosity of wheat bread. International Congress FLOUR – BREAD `03. 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, studeni 19-22., 2003.

19. Mandić, M.L.; Kenjerić, D.; Primorac, Lj.; Bubalo, D.; Perl, A. Pollen Analysis and Phenolic Profile of some Mediterranean Types of Honey. 2nd Central European Congress on Food, Budapest, April 26-28, 2004.

20. Mandić, M.L.; Primorac, Lj.; Perl, A.; Mandić, M.; Kenjerić, D. Obesity and Calcium intake in Croatia, 13th European Congress on Obesity, Prague, May 26-29, 2004.

21. Perl, A.; Mandić, M.L.; Adam Perl, M.; Primorac, Lj.; Kenjerić, D. Eating patterns and Obesity in Croatian Adults, 13th European Congress on Obesity, Prague, May 26-29, 2004.

22. Primorac, Lj.; Mandić, M.L.; Perl, A.; Kenjerić, D. Quality Evaluation of Honey from Osijek Market, 2nd Central European Meeting 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, October 17-20, 2004. 23. A. Perl, M.L. Mandić, Lj. Primorac, D.Kenjerić, M. Adam Perl: Prehrambena vlakna i njihovi izvori u prehrani studentske populacije. International Congress FLOUR - BREAD ´05 . 24. F. Čačić, S. Mannino, S. Benedetti, Lj. Primorac, D. Kenjerić, A. Perl Pirički: Determination of Botanical and Geographical Honey origin by Electronic nose, Second European Conference of Apidology, Prague, September 10-14 ,2006. 25. Lj. Primorac, D. Bubalo, D. Kenjerić, A. Perl Pirički, I. Flanjak, M.L: Mandić: Pollen spectrum and physicochemical attributes of Croatian Mediterranean multiforal honeys, Second European Conference of Apidology, Prague, September 10-14, 2006.

Page 9: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

26. D. Kenjerić, Lj. Primorac, M. Mandić-Puljek, A. Perl, M.L. Mandić, Vitamins intake in Eastern Croatian adults estimated by 24-hours recall . 6th International Conference on Dietary Assessment Methods, Copenhagen, April 27-29, 2006. 27. A. Perl, Lj. Primorac, M.L. Mandić, D. Kenjerić, Differences in dietary intake among Croatian adults with relationship to overweight status 6th International Conference on Dietary Assessment Methods, Copenhagen, April 27-29, 2006. 28. A. Perl Pirički, D. Gajari, Lj. Primorac, L.Penava, A. Gajari, M. Mandić, I.Flanjak, Razvoj i ocjena nove aromatizirane vode , agroTECH savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem. Gradačac, 31.08.2006. 29. A. Perl Pirički, K. Boban, Lj. Primorac, I. Banjari, Differences at acceptance of sweet potatoes dumplings and cakes among different weight categories of pre-school children. EGEA IV-The role of frut and Vegetables in the fight against obesity, Brussels, April 17-19, 2007. 30. M. L. Mandić, A. Perl Pirički, D. Čačić Kenjerić, Lj. Primorac, Differences in consumption of fruits and vegetables among normal and overweight particiopants estimated by 24-hours recall. EGEA IV-The role of frut and Vegetables in the fight against obesity, Brussels, April 17-19, 2007. 31. Kenjerić, D.; Mandić, M.L.; Perl Pirički, A.; Primorac, Lj. Intake of Minerals in Croatian Adults, 10th European nutriton conference, Paris, July 10-13, 2007. Ann Nutr Metab 2007;51(suppl 1):127. 32. Lj. Primorac, B. Angelkov, Mandić, M.L.; D. Kenjerić , A. Perl Pirički, I. Flanjak, M. Nedeljko, M. Arapčeska: Comparison of the Croatian and Macedonian Honeydew honey. 4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists, Cavtat, Croatia, 15-17 May, 2008. 33.Lj. Primorac, I. Flanjak, D. Kenjerić, D. Bubalo, Z. Topolnjak: Specific Rotation and Carbohydrate Profile of Croatian Unifloral Honeys. 5th Central European Congress on Food-Book of Abstracts /S. Supekova,P. Simko, V.Pasiar, (ur.). Bratislava : Food Research Institute,, (2010) 116-116 34. Lj. Primorac, I. Flanjak, M. Cvijetić, Z. Đapić: Electrical conductivity and ash content of selected honey types. Knjiga sažetaka XIII. Ružičkini dani "DANAS ZNANOST - SUTRA INDUSTRIJA" Šubarić, Drago (ur.). Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 2010. 90-90 35. D. Kenjerić, M.L. Mandić, Lj. Primorac, F. Čačić: Flavonoids in Croatian Chesnut (Castanea Sativa) Honey. Knjiga sažetaka XIII. Ružičkini dani "DANAS ZNANOST - SUTRA INDUSTRIJA" Šubarić, Drago (ur.). Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 2010. 74-74

Page 10: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

36. I. Flanjak, Lj. Primorac, D. Krakar: Antioxidant capacity and physicochemical characteristics of Croatian oak honeydew honey. Apimedica & Apiquality Forum 2010 Programe and the book of abstracts Janko Božič (ur.).Ljubljana : Čebelarska zveza Slovenije, 2010. 50-50 . A.2.6.2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim skupovima 1. Ž. Ugarčić-Hardi, V. Ferić, Lj. Primorac, R. Sudar: Proizvodnja dijetnog kruha od pšeničnog brašna T-500 i namjenskog T-1400. 7. Ružičkini dani, Bizovačke toplice, 23. i 24. rujna, 1993., 71. 2. R. Sudar, Lj. Primorac, Z. Jurković, M.L. Mandić (1994): Odnos mjerenog i izračunatog aktiviteta vode Brie i Camembert sireva. 2. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, l5-17. lipnja, 1994. Sažeci str. 119. 3.A. Pozderović, T. Moslavac, Lj. Primorac: Reološka i senzorska svojstva mliječnih čokolada nekih domaćih i inozemnih proizvođača. 8. Ružičkini dani, Bizovačke toplice, 27. i 28. lipnja, 1996., 143.

4. A. Perl, Lj. Primorac, M.L. Mandić, T. Klapec, D. Kenjerić: Pregled metoda za određivanje prehrambenih vlakana. 17. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Osijek, 10-13. lipanj 2001. 5. T. Klapec, M.L. Mandić, A. Perl, J. Grgić, Lj. Primorac, V. Krstanović: Selenium in selected foods grown or purchased in eastern Croatia. 4 th Croatian congress of food technologists, biotechnologists and nutritionists, Opatija, October 3-5., 2001. 6. Lj. Primorac, M.L. Mandić, A. Perl, T. Klapec, D. Kenjerić, L. Jakobek (2002): Topljiva i netopljiva vlakna u prehrani odraslih osječkog područja. V znanstveni skup Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Ugljikohidrati u prehrani i dijetetici, Osijek, 27. travanj, 2002.

A. 3. ZNANSTVENI PROJEKTI A. 3.1. 2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim projektima Projekt IV-29/0113 Hrana i prehrana (1983-1987.) Projekt 1.03.04.04.04. Prehrambena tehnologija - Određivanje egzogenih kontaminanata u namirnicama (1988-1990.) 3. Projekt 04-07-066 Kemijski i biološki kontaminanti hrane i vode na području Slavonije (1990-1996.) 4. Projekt 113003 Nutritivno toksični aspekti hrane i prehrane (1997-2002.)

Page 11: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

5. Projekt 113005 Dijetetička ispitivanja i zdravstvena ispravnost hrane (1997-2002.) 6. Projekt 0113 003 Kakvoća i sigurnost hrane i prehrane (2002.- 2005.) 7. Projekt 113-0000000-0548 Prehrana i životne navike u očuvanju zdravlja (2007- ) A. 3.2. Međunarodni znanstveni projekti A. 3.2.1. Vođenje međunarodnog znanstvenog projekta 1. Hrvatsko-makedonski bilateralni program suradnje: Identifikacija botaničkog podrijetla i analiza kemijskih parametara meda s područja Hrvatske i Makedonije (2005-2006.)

A.4. MENTORSTVO

A. 4.1. Diplomski rad

Br. Ime i prezime kandidata

Naslov teme Datum obrane

1. Lidija Jakobek Udio prehrambenih vlakana u prehrani odraslih određen enzimsko-gravimetrijskom metodom

11.06. 2001.

2. Milica Cvijetić Kakvoća hrvatskog meda 12.03.2002.

3. Đapić Zdravka Udio mineralnih tvari i električna provodnost meda

28.04. 2003.

4. Bojana Plazanić Hidroksimetilfurfural i aktivnost dijastaze u ocjeni kakvoće meda

02.06.2004.

5. Ivana Novak Fizikalno-kemijski parametri meda vrijeska i kadulje

12.11.2004.

6. Davor Hostić Kvaliteta meda na tržištu 05.04.2005.

7. Katarina Mišković Fizikalno-kemijski parametri poliflornog meda Hrvatskog primorja

17.06.2005.

8. Zoran Topolnjak Fizikalno.-kemijska svojstva i ugljikohidratni profil bagremovog meda

17.01.2008.

9. Hrehor Branka Organoleptička svojstva mesa pilića u ovisnosti o vrsti ulja u obroku

19.07.2007.

10. Martina Nedeljko Usporedba svojstava medljikovca različitog zemljopisnog podrijetla

20.11.2007.

11. Tanja Berlančić Antioksidativni kapacitet i udio polifenola kestenovog meda

17.07.2009.

12. Blanka Bagarić Utjecaj toplinskog tretmana na fizikalno-kemijske karakteristike i antioksidativni kapacitet mda

17.07.2009.

A.4.2. Doktorski rad Ime i prezime kandidata

Naslov teme Datum obrane

Frane Čačić Primjena elektronskog nosa u određivanju 09.02. 2007.

Page 12: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

botaničkog i geografskog podrijetla hrvatskog meda. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb

Antonija Perl

Dnevni unos prehrambenih vlakana određen trima dijetetskim metodama. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb.

06.06. 2002.

A.5.6. Recenzije znanstvenih radova

Naziv časopisa/zbornika koji je zatražio recenziju Broj

recenziranih radova

Godina

1. Poljoprivredno znanstvena smotra 2 2006.

2. Zbornik radova sa Savjetovanja proizvođača I prerađivača hrane Agro-tech Gradačac

9 2006.

3. Poljoprivreda 1 2007.

4. Food Science and Technology International 1 2008.

5. Technologica Acta 1 2009

6. Animal Science Days 1 2011

7. Kemija u industriji 1 2011

8. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition

1 2011

9. Food Science and Technology International 1 2011

A.5. ZNANSTVENE FUNKCIJE A.5.1. Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Od 26. studenog 2008. godine je zamjenica glavnog urednika časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology. A.5.2. Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa

Page 13: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

1. Član znanstvenog odbora I savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane s međunarodnim učešćem Agro-tech,Bosna i Hercegovina, Gradačac (BiH), August, 2006. 2. Član programskog odbora Drugog nacionalnog savjetovanja CROLAB-a „Kompetentnost laboratorija 2008“ u Osijeku. 22. - 25.listopad 2008, Osijek. A.6.1. Održana predavanja tijekom boravka na inozemnim sveučilištima/institucijama 1.Primjena zakonske regulative i svjetskih standarda u kontroli kvalitete hrane. Univerzitet u Tuzli, 08.-17. 07. 2002. 2.Metode u senzorskoj analizi. Ss. Cyril and Methodius University; Faculty of Agriculture, Skopje, Makedonija, 25. Travanj 2007. 3.Metode u senzorskoj analizi. University "St. Climent Ohridski" - Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences, Bitola, Makedonija, 23. Travanj 2007.

B. NASTAVNA DJELATNOST Dodiplomska nastava Od izbora u zvanje docenta organizira nastavu na kolegiju “Nadzor kavoće u prehrambenoj industriji, i dio nastave na kolegiju Senzorske analize (nastava i vježbe). B.1. Nastava na preddiplomskim i diplomskim studijima Preddiplomska nastava: Studij Prehrambene tehnologije PTF-a: Kontrola kakvoće hrane Diplomska nastava: Studij Znanost o hranii nutricionizam PTF-a : Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane; Upravljanje kakvoćom u laboratoriju B.2. Nastava na poslijediplomskim studijima Poslijediplomski doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo PTF-a: Upravljanje sigurnošću i kakvoćom hrane, Izabrana poglavlja senzorskih analiza, Upravljanje kvalitetom u laboratoriju. Poslijediplomski specijalistički studij Sigurnost i kvaliteta hrane PTF-a:Upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane Poslijediplomski specijalistički studij Tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda: Senzorska i fizikalna svojstva tradicionalnih mesnih proizvoda

Page 14: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Poslijediplomski doktorski studij Stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Osijek: Upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane (2006.-). Poslijediplomski specijalistički studij Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda Poljoprivrednog fakulteta Osijek: Izabrana poglavlja iz analitike namirnica (2006.-). Poslijediplomski studij Prehrambenog inženjerstva Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli: Senzorske analize hrane 2008./2009., 2009./2010. B.4. Program i uvođenje novih predmeta B.4.1. Program i uvođenje novih predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima Izradila je programe za sve kolegije preddiplomskih i diplomskih studija (B.1.) B.4.2.. Program i uvođenje novih predmeta na poslijediplomskim studijima Izradila je programe za sve kolegije poslijediplomskih studija navedene u (B.2.) B.6. AUTORSTVO INTERNIH SKRIPTA 1. LJ. Primorac: Senzorske analize-Metode. Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, 2006. B.7. GOSTUJUĆI NASTAVNIK Poljoprivredni fakultet Osijek - poslijediplomski doktorski studij Stočarstvo: Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane (2006-). - poslijediplomski specijalistički studij Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda : Izabrana poglavlja iz analitike namirnica (2006-) Univerzitet u Tuzli Tehnološki fakultet -poslijediplomski studij Prehrambenog inženjerstva: Senzorske analize hrane 2008./2009., 2009./2010. C. STRUČNA DJELATNOST Knjiga ili poglavlje u knjizi

M.L. Mandić, Lj. Primorac, T. Klapec, Ž. Slemenšek, B. Njari, D. Kovačević Zdravstvena sigurnost i kakvoća hrane. U: T. Žimbrek , urednik, Hrvatska u 21. stoljeću . Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, Zagreb, 2001. 253-271.

Page 15: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

C.2. Sudjelovanje na domaćem stručnom skupu 1. J. Hardi, B. Uzelac, Ž. Ugarčić-Hardi, J. Brajković, D. Koceva, Lj Primorac: Senzorska kakvoća Tena grickalica s dodatkom arome sira. 7. stručno savjetovanje inžinjera konditorske industrije Hrvatske, Trogir, 26-29. svibnja 1999.

2.Ž.Ugarčić-Hardi, B. Horvat-Vlašić, S. Sokolović, Lj. Primorac, D. Koceva-Komlenić: Utjecaj emulgatora na kakvoću vafel listova. 8. stručno savjetovanje inženjera konditorske industrije, Umag, 24-27. svibnja 2000. Pozvana predavanja Lj. Primorac: Autentičnost meda. Dani meda u Hrvatskoj. Hrvatski pčelarski savez; HGK - komora Osijek. Poljoprivredni fakultet Osijek, 08.listopada 2011. C.3. Tehnologijski /stručni projekti C.3.1. Voditelj nacionalnog tehnologijskog/stručnog projekta 1. Džem od dubrovačke ljute naranče. VIP projekt, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (2006.-2009) C.3.2. Suradnik na nacionalnom tehnologijskom/stručnom projektu 1. Tehnologijski projekt TP-02/0113-07 Istraživanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda (2002. -2005.) 2. Tehnologijsi projekt TP-03/0079-01 Omega pilići (2005-2007.) 3. VIP projekt Botaničko porijeklo i kakvoća mediteranskih medova (2003-2005) C.4. Dužnosti u strukovnoj asocijaciji Zamjenik Društva kemičara i tehnologa Osijek (Svibanj 2010 - sada ) C.5. Članstvo u stručnim društvima

1. Društvo kemičara i tehnologa Osijek

2. Hrvatsko mjeriteljsko društvo

3. Hrvatska mljekarska udruga

Page 16: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Ostale aktivnosti:

1. Član Savjetodavnog vijeća Hrvatske agencije za hranu (siječanj 2008.-sada)

2. Član Odbora za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (2005.-2007.)

3. Član radne skupine za izradu Pravilnika ocjenjivanja kvalitete meda u RH (2009.-2010.)

4. Član radne skupine za izradu Pravilnika o medu (2009.godine)

5. Član Komisije za ocjenjivanje kvaliteta mineralnih voda, osvježavajućih i bezalkoholnih pića, sokova od voća i povrća, kafe i čaja 78. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (2011.- sada)

6. Član Komisije za ocjenjivanje kvaliteta kafe i čaja međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (2007. -2010)

7. Član radne skupine (med i albumini) za pripremu pregovora-pravne stečevine Europske unije (2005.)

8. Član ocjenjivačkog suda za ocjenjivanje pekarskih, slastičarskih i tjesteničarskih proizvoda Međunarodnog sajma prehrane u Zagrebu 2004.

9. Član ocjenjivačkog suda ocjenjivanja kakvoće slavonskog kulena, HGK- Osijek (2001. do sada)

10. Član Senata Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku (2004.-2005.)

OCJENA NASTAVNE I STRUČNE AKTIVNOSTI U POSTUPKU IZBORA

U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITI PROFESOR (trajno zvanje)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te sukladno Odluci

Rektorskog zbora od 25. srpnja 2006. godine.

Rezultati studentske ankete koju provodi visoko učilište

Rezultati ankete: Kontrola kakvoće hrane (3,21)

Da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati

Predsjednica je Katedre za kakvoću hrane i nositelj kolegija: Kontrola kakvoće hrane, Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane i Upravljanje kakvoćom u laboratoriju preddiplomskog i diplomskog studija PTF-a Osijek, Upravljanje sigurnošću i kakvoćom

Page 17: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

hrane i Upravljanje kakvoćom u laboratoriju poslijediplomskog doktorskog studija, gdje je i sunositelj kolegija Senzorske analize. Osim nastave na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Osijek (Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane), te je 2 godine predavala i na poslijediplomskom doktorskom studiju Tehnološkog fakulteta u Tuzli (Senzorske analize hrane). Nastava na navedenim predmetima uvelike premašuje 600 norma sati.

UVJET ISPUNJAVANJE

Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

Na web stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta postavila je predavanja iz kolegija Kontrola kakvoće hrane, Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom

Mentor pri izradi 12 diplomskih radova, u koautorsvu sa studentima objavila je 4 rada. A.2.1.15; A.2.2.5.; A.2.3.10.; A.2.5.1

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA Da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij

Bila je mentor pri izradi 2 doktorska rada te je u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski studij objavila 5 radova A1.1.4; A1.1.5; A1.1.6; A2.1.14; A2.2.4;

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Sudjelovala je na 25 međunarodnih znanstvenih skupova s 36 radova, te na 7 nacionalnih skupova s 6 radova i jednim pozvanim predavanjem.

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Page 18: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga

Zamjenica glavne urednice Croatian Journal of Food Science and Technology, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (26. 11. 2008.).

DJELOMIČNO ISPUNJAVA

Da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova

Recenzirala je 18 članka u časopisima i zbornicima

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA Da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu

Voditelj projekta (bilateralni) HR-MK Projekt Identifikacija botaničkog podrijetla i analiza kemijskih parametara meda s područja Hrvatske i Makedonije (2005-2006.)

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA Da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja

NE ISPUNJAVA

Da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa

NE ISPUNJAVA

Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige

Recenzent jednog sveučilišnog udžbenika: M.L. Mandić, A. Perl (2006): Osnove senzorske procjene hrane. M.L. Mandić, urednik, Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet.

DJELOMIČNO ISPUNJAVA Da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici

NE ISPUNJAVA Da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni rad.

NE ISPUNJAVA Iz podataka u Tablici vidljivo je da dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof. ispunjava opće uvjete, te 6 potpuno i 2 djelomično od 12 ostalih uvjeta rektorskog zbora (potrebno 6) u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (trajno zvanje).

Page 19: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO- TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEKU Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek KLASA: 112-02-12-02/04 URBROJ:2158-82-20-12-03 U Osijeku, 24. 02. 2012. g.

Fakultetskom vijeću Prehrambeno-tehnološkog

fakulteta Osijek

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N. N. 123/2003,

198/2003, 105/2004, 174/2004, 46/ 2007 i 63/2011) i Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ( N. N.

106/2006 i 127/2006), Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i

suradnička zvanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, na svojoj 5. (petoj)

sjednici, akademska 2011./2012. godina, održanoj dana 24. 02. 2012. godine, pod točkom

1. dnevnog reda, donijelo je sljedeće

Izvješće

Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna,nastavna i suradnička zvanja na

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek utvrdio je da se na natječaj objavljen u

„Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, i INTERNET stranicama Sveučilišta i Fakulteta

od 18. 01. 2012. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na

radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja: Biotehničkih

znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane sigurnosti i

kvalitete hrane, na Katedri za kakvoću hrane Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,

prijavio se samo jedna pristupnica i to dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica na

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

ŽIVOTOPIS PRISTUPNICE

Dr. sc. Ljiljana Primorac rođena je 21.02.1957. god. u Zagrebu. Osnovnu školu i Školu za

kemijske tehničare završila je u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno- tehnološkom

fakultetu u Osijeku 1980. godine. Magistarski rad pod naslovom “Unapređenje metode za

senzorsku procjenu kvalitete keksa prema kriterijima Europske organizacije za kontrolu

kvalitete” obranila je 1993. godine na poslijediplomskom studiju prehrambene tehnologije

Page 20: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na temi:

“Osobine prehrane dijela populacije istočne Slavonije s obzirom na unos masti i masnih

kiselina” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1998. godine.

1980. godine se zapošljava na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, i radi kao

asistent na kolegijima Izabrana poglavlja iz analitike namirnica, Senzorske analize i

Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji. Po izboru u zvanje docenta, od ožujka 2003.

nositelj je kolegija Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji, te do 2003. godine i

sunositelj kolegija Senzorske analize na dodiplomskom studiju. U sklopu reforme studija,

sudjeluje u kreiranju programa preddiplomskog studija, kao i diplomskog studija „Znanost

o hrani i nutricionizam“. Voditelj je Katedre za kakvoću hrane i nositelj tri kolegija

prediplomskog i diplomskog studija: Kontrola kakvoće hrane (Preddiplomski studij

Prehrambene tehnologije PTF-a), Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Upravljanje

kakvoćom u laboratoriju (Diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam). Na

poslijediplomskom znanstvenom studiju Prehrambeno inženjerstvo nositelj je kolegija

Upravljanje sigurnošću i kakvoćom hrane, te sunositelj kolegija Izabrana poglavlja iz

senzorskih analiza. Sudjelovala je i u kreiranju programa poslijediplomskog

specijalističkog studija Sigurnost i kvaliteta hrane, čiji je voditelj i nositelj jednog kolegija.

Tijekom dvije akademske godine 2008./2009. i 2009./2010. sudjelovala je u nastavi

poslijediplomskog studija Prehrambenog inženjerstva Tehnološkog fakulteta Univerziteta

u Tuzli. Osim toga, dr.sc. Ljiljana Primorac je nastavnik na poslijediplomskom doktorskom

studiju Stočarstvo, te poslijediplomskom specijalističkom studiju Kakvoća i sigurnost

animalnih proizvoda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Bila je mentor dva doktorska

rada i dvanaest diplomskih radova.

Tijekom rada na Fakultetu dr. sc. Ljiljana Primorac je sudjelovala u realizaciji šest

znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i vodila

je jedan bilateralni projekt (HR-MK projekt).

Rezultate istraživanja je publicirala kao autor i koautor u 31 znanstvenom radu, od kojih je

15 objavljeno u časopisima indeksiranim u CC i/ili SCI bazama podataka (a1), 5 radova u

časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama (a2), a 11 radova je objavljeno u

zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3). Osim toga, sudjelovala je u radu

25 međunarodnih znastvenih skupova sa 36 radova, te na 7 nacionalnih skupova sa 6

priopćenja i jednim plenarnim predavanjem. Od 2008. godine je zamjenica glavnog

urednika časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology.

Kao član dvije radne skupine sudjelovala je u harmonizaciji zakonodavstva sa

zakonodavstvom EU. Vodila je VIP projekt ”Džem od dubrovačke ljute naranče”, te

sudjelovala u realizaciji jednog VIP i dva tehnologijska projekta. Značajan dio stručne

aktivnosti zadnjih godina je usmjeren na med. Surađuje sa Hrvatskim pčelarskim

Page 21: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

savezom i sudjeluje u izradi propisa (Pravilnik o medu, Pravilnik ocjenjivanja kvalitete

meda u RH) i različitim aktivnostima pčelarskih udruga.

Bila je član organizacijskih odbora znanstveno stručnih skupova. Trenutačno je voditelj

TEMPUS projekta 158714 Improving Academia Industry Links in Food Safety and Quality

(FOODLINKS) (2010-2013).

Od 2005 do 2007. godine je bila član Znanstvenog odbora za prehrambene aditive,

arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmete koji dolaze u neposredan dodir s

hranom Hrvatske agencije za hranu, a od siječnja 2008. je član Savjetodavnog vijeća

Hrvatske agencije za hranu.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Tijekom rada na Fakultetu dr. sc. Ljiljana Primorac je sudjelovala u realizaciji šest

znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i vodila

je jedan bilateralni projekt (HR-MK projekt). Znanstveni interesi isprva obuhvaćaju

istraživanje prehrambenih navika, s naglaskom na masti i masne kiseline, identificira

problem visokog omjera omega 6 i omega 3 masnih kiselina zbog visokog unosa

suncokretovog ulja. Dio istraživanja vezan je za povezanost procesnih parametara sa

senzorskim i fizikalno-kemijskim svojstvima proizvoda, a zadnjih desetak godina

istraživanja su usmjerena na različite aspekte karakterizacije meda.

Rezultate istraživanja je publicirala kao autor i koautor u 31 znanstvenom radu, od kojih je 15 objavljeno u časopisima indeksiranim u CC i/ili SCI bazama podataka (a1), 5 radova u časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama (a2), a 11 radova je objavljeno u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3). Radovi su u Web of Science citirani 130 puta. Osim toga, sudjelovala je u radu 25 međunarodnih znastvenih skupova sa 36 radova, te na 7 nacionalnih skupova sa 6 priopćenja i jednim plenarnim predavanjem. Zamjenica je glavnog urednika časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology.

NASTAVNA DJELATNOST

Dr.sc. Ljiljana Primorac na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek radi od 1981.

godine, kao asistent na kolegijima Izabrana poglavlja iz analitike namirnica, Senzorske

analize i Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji. Po izboru u zvanje docenta, od ožujka

2003. nositelj je kolegija Nadzor kakvoće u prehrambenoj industriji, te do 2003. godine i

sunositelj kolegija Senzorske analize na dodiplomskom studiju. U sklopu reforme studija,

sudjeluje u kreiranju programa diplomskog studija „Znanost o hrani i nutricionizam“.

Predsjednica je Katedre za kakvoću hrane i nositeljica tri kolegija prediplomskog i

Page 22: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

diplomskog studija: Kontrola kakvoće hrane (Preddiplomski studij Prehrambene

tehnologije PTF-a), Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Upravljanje kakvoćom u

laboratoriju (Diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam). Na poslijediplomskom

znanstvenom studiju Prehrambeno inženjerstvo nositeljica je kolegija Osiguranje i

upravljanje kakvoćom, te sunositelj kolegija Izabrana poglavlja iz senzorskih analiza.

Sudjelovala je i u kreiranju programa poslijediplomskog specijalističkog studija Sigurnost i

kvaliteta hrane, čiji je voditelj i nositelj jednog kolegija.

Tijekom dvije akademske godine 2008./2009. i 2009./2010. sudjeluje u nastavi kolegija

Senzorske analize hrane poslijediplomskog studija Prehrambenog inženjerstva

Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osim toga, dr.sc. Ljiljana Primorac je nositeljica

kolegija Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane poslijediplomskog doktorskog studija

Stočarstvo, te kolegija Izabrana poglavlja iz analitike namirnica poslijediplomskog

specijalističkog studija Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda Poljoprivrednog fakulteta u

Osijeku.

Bila je mentor dva doktorska rada i dvanaest diplomskih radova.

STRUČNA DJELATNOST Dr.sc. Ljiljana Primorac sudjelovala je u realizaciji dva tehnologijska projekta (TP-02/0113-07 Istraživanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda i TP-03/0079-01 Omega pilići ), jednog VIP projekta (Botaničko podrijetlo i kakvoća mediteranskih medova) te je vodila VIP projekt ”Džem od dubrovačke ljute naranče”. Kao član dvije radne skupine sudjelovala je u harmonizaciji zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, bila je član povjerenstava za izradu zakona o hrani i pravilnika o deklariranju ili označavanju hrane. Značajan dio stručne aktivnosti zadnjih godina je usmjeren na med. Surađuje s Hrvatskim pčelarskim savezom i sudjeluje u izradi propisa (Pravilnik o medu, Pravilnik ocjenjivanja kvalitete meda u RH), sudjeluje u organizaciji državnih ocjenjivanja kvalitete meda u RH. Osim toga član je povjerenstva HGK-Osijek, te komisije Poljoprivrednog sajma u Novom

Sadu, za ocjenjivanje kvalitete prehrambenih proizvoda (kulen, kava, čaj). Bila je član

organizacijskih odbora znanstveno stručnih skupova (Onečišćivači u okolišu, opasne i

štetne tvari u hrani, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske i Hrvatska agencija za hranu,

Zagreb, prosinac 2011; Član organizacijskog odbora drugog nacionalnog savjetovanja

CROLAB-a Kompetencija laboratorija, Osijek, listopad 2008).

Od 2005 do 2007. godine je bila član Znanstvenog odbora za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom Hrvatske agencije za hranu, a od siječnja 2008. je član Savjetodavnog vijeća Hrvatske agencije za hranu.

Page 23: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

OCJENA NASTAVNE I STRUČNE AKTIVNOSTI U POSTUPKU IZBORA

U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITI PROFESOR (trajno zvanje)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te sukladno Odluci

Rektorskog zbora od 25. srpnja 2006. godine.

Rezultati studentske ankete koju provodi visoko učilište

Rezultati ankete: Kontrola kakvoće hrane (3,21)

Da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati

Predsjednica je Katedre za kakvoću hrane i nositelj kolegija: Kontrola kakvoće hrane, Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane i Upravljanje kakvoćom u laboratoriju preddiplomskog i diplomskog studija PTF-a Osijek, Upravljanje sigurnošću i kakvoćom hrane i Upravljanje kakvoćom u laboratoriju poslijediplomskog doktorskog studija, gdje je i sunositelj kolegija Senzorske analize. Osim nastave na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Osijek (Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane), te je 2 godine predavala i na poslijediplomskom doktorskom studiju Tehnološkog fakulteta u Tuzli (Senzorske analize hrane). Nastava na navedenim predmetima uvelike premašuje 600 norma sati.

UVJET ISPUNJAVANJE

Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

Na web stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta postavila je predavanja iz kolegija Kontrola kakvoće hrane, Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom

Mentor pri izradi 12 diplomskih radova, u koautorsvu sa studentima objavila je 4 rada. A.2.1.15; A.2.2.5.; A.2.3.10.; A.2.5.1

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Page 24: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij

Bila je mentor pri izradi 2 doktorska rada te je u koautorstvu sa studentima koji su završili poslijediplomski studij objavila 5 radova A1.1.4; A1.1.5; A1.1.6; A2.1.14; A2.2.4;

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Sudjelovala je na 25 međunarodnih znanstvenih skupova s 36 radova, te na 7 nacionalnih skupova s 6 radova i jednim pozvanim predavanjem.

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA

Da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga

Zamjenica glavne urednice Croatian Journal of Food Science and Technology, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (26. 11. 2008.).

DJELOMIČNO ISPUNJAVA

Da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova

Recenzirala je 18 članka u časopisima i zbornicima

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA Da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu

Voditelj projekta (bilateralni) HR-MK Projekt Identifikacija botaničkog podrijetla i analiza kemijskih parametara meda s područja Hrvatske i Makedonije (2005-2006.)

U POTPUNOSTI ISPUNJAVA Da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja

NE ISPUNJAVA

Da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa

NE ISPUNJAVA

Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige

Recenzent jednog sveučilišnog udžbenika: M.L. Mandić, A. Perl (2006): Osnove senzorske procjene hrane. M.L. Mandić, urednik, Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet.

DJELOMIČNO ISPUNJAVA Da je obnašao čelnu dužnost u

Page 25: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici

NE ISPUNJAVA Da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni rad.

NE ISPUNJAVA Iz podataka u Tablici vidljivo je da dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof. ispunjava opće uvjete, te 6 potpuno i 2 djelomično od 12 ostalih uvjeta rektorskog zbora (potrebno 6) u

postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (trajno zvanje).

Osim toga utvrđuje se da je prof. dr. sc. Ljiljana Primorac upisana u Upisnik znanstvenika

iz članka 23. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u znanstveno

zvanje znanstvenog savjetnika (prema Odluci Matičnog odbora za područje biotehničkih

znanosti-polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene

tehnologije Broj: 01-3047/1-2005 od 07. 12. 2005. godine).

Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete a na

temelju provedene jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, u potpunosti ispunjava sve Zakonom i podzakonskim aktima

propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesora u trajnom

zvanju.

Slijedom navedenog, Odbor za izbore predlaže Fakultetskom vijeću Prehrambeno-

tehnološkog fakulteta Osijek da donese sljedeću

O D L U K U

Dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof. bira se u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

(trajno zvanje) iz znanstvenog područja (4.) Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja

(4.05.) Prehrambena tehnologija, znanstvene grane (4.05.05.) Sigurnost i kvaliteta hrane.

Page 26: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Odbor za izbore

1. ______________________

Prof. dr. sc. Srećko Tomas – predsjednik

2. ______________________

Prof. dr. sc. Drago Šubarić – član

3. ______________________

Akademkinja Vlasta Piližota – član

4. ______________________

Prof. dr. sc. Bernarda Šeruga – član

5. ______________________

Prof. dr. sc. Marijan Šeruga – član

6. ______________________

Prof. dr. sc. Liljana Primorac – član

7. ______________________

Prof. dr. sc. Jovica Hardi – član

Dostaviti:

1. Fakultetsko vijeće

2. Pristupnik

3. Pismohrana

Page 27: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KLASA: 003-06/12-01/03

URBROJ: 2158-82-12-12-15

Osijek, 28. 02. 2012.

Na temelju članaka 93. stavka 2. podstavka 3. i članka 95. Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04.,

46/07. i 63/11.), članaka 43. i 108. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i

Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,

suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog

povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno

zvanje) od 15. veljače 2012. g. i na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za izbore u

znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Prehrambeno-

tehnološkog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora (trajno zvanje), Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Osijek, na svojoj V. redovitoj sjednici, akademska 2011/2012. godina, održanoj 28. veljače

2012. godine, donijelo je, pod točkom 3. dnevnog reda, sljedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

profesora i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) iz

znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene

tehnologije, znanstvene grane sigurnosti i kvalitete hrane na Katedri za

kakvoću hrane na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je u skladu s člankom 102.

stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(”Narodne novine” 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno

zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) od strane Senata Sveučilišta Josipa

Page 28: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” 123/03.,

198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)

Obrazloženje

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 05. prosinca

2011. godine (KLASA: 112-02/11-02/2 URBROJ: 2158-60-01-11-358) za raspisivanje

Natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno

mjesto redovitog profesora (trajno zvanje), Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 20.

prosinca 2011. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora (trajno

zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene

tehnologije, znanstvene grane sigurnosti i kvalitete hrane.

Na natječaj objavljen u ''Narodnim novinama'', ”Glasu slavonije” i Internet stranici

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od

18. siječnja 2012. godine, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) iz znanstvenog

područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene

grane sigurnosti i kvalitete hrane, prijavu je u otvorenom roku podnio samo jedan

pristupnik i to prof. dr. sc. Ljiljana Primorac.

U daljnjem postupku Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i

suradnička zvanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a na temelju Izvoda iz

Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, utvrdio je da je prof. dr.

sc. Ljiljana Primorac upisana u Upisnik znanstvenika iz članka 23. Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju, u znanstveno-nastavno zvanje znanstvenog savjetnika.

U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno

zvanje) Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička

zvanja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek dostavio je pozitivno Izvješće o

ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku

izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) s prijedlogom

izbora prof. dr. sc. Ljiljane Primorac u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

(trajno zvanje). Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće je utvrdilo je da prof. dr. sc. Ljiljana

Primorac ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

(trajno zvanje), stoga je odlučilo kao u izreci.

Page 29: Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1431_2.4.pdfProf. dr. sc. Ljiljana Primorac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15)

dana od dana primitka ove Odluke.

Dekan

_____________________

prof. dr. sc. Drago Šubarić

Odluku dostaviti:

1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2. prof. dr. sc. Ljiljana Primorac

3. Kadrovska

4. Pismohrana Fakultetskog vijeća


Recommended