Transcript
Page 1: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med.

Spec.obiteljske medicine

Životopis, znanstvena, nastavnai stručn djelatnost

Osnovni podaci: Rođen 09.04.1961.godine u Osijeku, otac troje djece.

Osnovnu školu završio u Josipovcu, Opću gimnaziju u Osijeku. Diplomirao na Medicinskom

fakultetu u Osijeku 1985.godine.

Karijera: Služba hitne pomoći Osijek 1985.god, Dom zdravlja Osijek od 1986.god., odjel

opće medicine, mentor liječnika pripravnika, Katedra obiteljske medicine asistent, izborni

predavač (2000.god.), obranjen doktorat znanosti 2005.god., izabran u zvanje znanstvenog

suradnika 2006.godine, izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta na Medicinskom

fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2006.godine. Zvanje izvanrednog profesora od 2009.godine.

Znanstveni savjetnik od 2010. God. Stručni naslov primarijusa priznat 2007.godine.

Položaj: Pročelnik Katedre za obiteljsku medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i

socijalnu medicinu od 2006.godine.

Ravnatelj Doma zdravlja Osijek u kontinuitetu od 1994 – 2012.godine.

Predsjednik povjerenstva za diplomske radove MF Osijek.

Član Povjerenstva za nastavu MF Osijek.

Stručni voditelj i dekan Zdravstvenih studija na Evropskom univerzitetu u Brčkom.

Stručni doprinos: Publicirao dva sveučilišna udžbenika, koautor ili autor poglavlja šest

udžbenika MF u Zagrebu. Osamnaest radova indeksirana u Current Contensu, jedan objavljen

u Bank of New York buisnis, dvadeseti devet radova indeksiranih u drugim publikacijama,

trideset i tri rada na međunarodnim kongresima, sedamdeset i osam radova u zbornicima i

časopisima. Ukupno objavio preko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova.

Voditelj dva projekta pod pokroviteljstvom EU-prekogranična suradnja, iz domene palijativne

skrbi.

Aktivni istraživač na projektima Ministarstva znanosti:

1. Strenghtening PHC in Croatia – Quality in Primary Health Care Northern Centre for

Healthcare Research, Groningen The Netherlands

2. Ocjena zdravstvene snage i mogućnosti adaptacije prognanika

3.Širenje mreže socijalnih usluga: „Pomoć pomagačima“, Projekt razvoja ljudskih resursa –

IPA

Page 2: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

4.Prekogranični projekt Hrvatska – Srbija, „Bolja kvaliteta života kroz poboljšanje palijativne

skrbi“ - IPA

5. Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine

Voditelj tečajeva trajne edukacije, organizator Kongresa obiteljske medicine, član

Znanstvenih i Stručnih savjeta na međunarodnim i domaćim kongresima, Član Uredništva

časopisa Medicina familiaris Croatica, recenzent desetaka Znanstvenih udžbenika i stručnih

radova.

Članstva : HLZ, Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjedništvo HLZ-a Osijek (od

1996.g.), predsjedništvo Gradske lige protiv raka grada Osijeka (od 1995.g.), Hrvatska udruga

liječnika vještaka, Uređivački odbor časopisa Medicina familiaris Croatica (od 1995.g.),

Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjednik Skupštine od 2003.godine. European Union

of General Practitioners, World Organization of Family Doctors (Wonca). Radna skupina

Ministarstva zdravstva za praćenje i provedbu reforme zdravstva. Osivač i član Regionalne

interkatedralne suradnje katedri obiteljske medicine.

Nastavna aktivnost : Nositelj sljedećih predmeta i kolegija:

Studij medicine:

Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija

Ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite

Intersektorska suradnja

Kako primijeniti Hipokratovu prisegu

Liječnik poslodavac

Medicina i zdravstveno pravo

Osnove rada u ambulanti LOM-a

Program mjera prevencije i ranog otkrivanja nekih najučestalijih sijela karcinoma

Studij sestrinstva:

Promicanje zdravlja i PZZ

Zdravstveno zakonodavstvo

Poslijediplomski studij:

Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima

Page 3: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Ekonomski fakultet u Osijeku:

Zdravstveni menadžment

Predmet „Kako primijeniti Hiopokratovu prisegu“ priznat je kao Sveučilišni izborni predmet

Priznanja: HLZ - Diploma 2006.god,

HLZ – Povelja 2008.god.

Grad Osijek: Pečat grada Osijeka za izuzetne doprinose u području zdravstva,

2009.god.

Osječko baranjska Županija: Godišnja nagrada za osobit doprinos razvoju

zdravstva, 2010.god.

Hrvatska liga protiv raka, Priznanje za doprinos razvoju lige 2010.god.

Hrvatski autoklub, Priznanje 2009.god.

Hrvatska udruga obiteljske medicine, Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos,

2008.god.

Društvena aktivnost: Dopredsjednik Podružnice HLZ

Dopredsjednik Lige protiv raka Osijek

Predsjednik Savjeta za zdravstvo OB županije 2008-2012.god.

Član Upravnog odbora AMK „Slavonac“ Osijek

Član Upravnih i Nadzornih odbora značajnih sportskih klubova (NK

Osijek, ŽOK Osijek, ŽNK Osijek)

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

Page 4: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Poglavlja u knjizi (4)

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (13)

Ostali radovi u CC časopisima (3)

Znanstveni radovi u drugim časopisima (9)

Ostali radovi u drugim časopisima (22)

Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu (7)

Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima (1)

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (10)

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (5)

Sažeci u zbornicima skupova (95)

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (12)

Disertacije (1)

Druge vrste radova (25)

Poglavlj u knjizi:

1. Ebling, Zdravko; Katić, Milica; Gmajnić, Rudika.

Uloga obiteljskog liječnika u liječenju onkološkoh bolesnika i skrbi o njemu //

Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika / Šamija, Mirko ; Nemet, Damir

(ur.).

Zagreb : Medicinska naklada, 2010. Str. 467-474.

2. Gmajnić, Rudika.

Kirurgija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti // ABC kirurške svakidašnjice / Janko

Hancevic i suradnici (ur.).Zagreb : Medicinska naklda, 2005. Str. 321-338.

3. Gmajnić, Rudika.

Dijabetičko stopalo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti // Dijabetičko stopalo / Hancevic

J, Coce F, Bozikov V (ur.).Zagreb : Medicinska naklada, 2002. Str. 247-261.

4. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika.Dom zdravlja // Od turskog do suvremenog

Osijeka / Mazuran, Ive ; Adamcek, Josip ; Srsan, Stjepan ; Vrbosic, Josip ;

Marijanovic, Stanislav ; Suljak, Andrija ; Brunčić, Davor i suradnici (ur.).Osijek :

Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Gradsko

Page 5: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

poglavarstvo ; Školska knjiga, 1996. Str. 482-487.

Izvorni znanstveni radovi u CC časopisima:

1. Kraljik, Nikola; Marinela, Rosso; Ageel, Ala; Šepić, Tatjana; Gmajnić, Rudika.

The Incidence of Skin Squamous Cell Carcinoma in Osijek-Baranja County – An

Epidemiological Study. // Collegium Antropologicum. 35 (2011) , S2; 77-80

2. Jergović, Matijana; Miškulin, Maja; Puntarić, Dinko; Gmajnić, Rudika; Milas, Josip;

Sipos, Laszlo. Cross-sectional Biomonitoring of Metals in Adult Populations in Post-

war Eastern Croatia: Differences Between Areas of Moderate and Heavy Combat. //

Croatian medical journal. 51 (2010) , 5; 451-460

3. Lukić, Marko; Šegec, Ana; Šegec, Igor; Pinotić, Ljerka; Milas Ahić, Jasminka;

Gmajnić, Rudika; Pinotić, Krešimir; Včev, Aleksandar.The Effects of Gluten-Free Diet

on Body Weight in Children with Celiac Disease. // Collegium antropologicum. 34

(2010) , S1; 55-60

4. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Ebling, Barbara; Vranješ,

Željko.

Screening with Mammography Organized by Family Physicians Teams : What Have

We Learnt?. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 871-876

5. Prlić, Nada; Kadojić, Dragutin; Kadojić, Mira; Gmajnić, Rudika; Prlić, Ante.

Quality of Life of Patients after Stroke in County Osijek-Baranya. // Collegium

antropologicum. 34 (2010) , 4; 1379-1390

6. Majnarić Trtica, Ljiljana; Strnad, Marija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Ebling,

Zdravko; Marković, Ivana; Šamija, Mirko. Efforts in Fighting Against Cancer in Croatia

Have to be Focused on the Primary Health Care. // Collegium antropologicum. 33

(2009) , 3; 709-724

7. Venus, Miroslav; Puntarić, Dinko; Grgić, Matijana; Gmajnić, Rudika; Miškulin,

Maja.

The effect of pest control on the incidence of trichinosis in Virovitica-Podravina

County, Croatia. // Veterinary parasitology. 156 (2008) , 3/4; 226-233

Page 6: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

8. Ebling, Barbara; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko;

Vranješ, Željko. Psycho-social aspects of measures aimed at decreasing prevalence

of chronic diseases in the population of returnees in the Osijek Region, Croatia. //

Collegium Antropologicum. 31 (2007) , 2; 441-450

9. Včev, Aleksandar; Begić, Ivana; Ostojić, Rajko; Jurčić, Dragan; Božić, Dubravko;

Soldo, Ivan; Gmajnić, Rudika; Kondža, Goran; Khaznadar, E.; Mićunović, Nikola.

Esomeprasole versus Pantoprazole for healing erosive oesophagitis. // Collegium

Antropollogicum. 30 (2006) , 3; 519-522

10. Prlić, Lidija; Ebling, Zdravko; Glavina, Krešimir; Gmajnić, Rudika; Vuletić, Gorka;

Kovačić, Luka; Tokalić, Martin. Health of Returnees in Osijek Region and Required

Special Measures of Health Care and Community Organization. // Collegium

Antropologicum. 28 (2004) , Suppl. 2; 345-356

11. Dragun, Zrinka; Puntarić, Dinko; Prpić-Majić, Danica; Bošnir, Jasna; Gmajnić,

Rudika; Klarić, Maja. Toxic metals and metalloids in dietetic products. // Croatian

Medical Journal. 44 (2003) , 2; 214-218

12. Kurbel, Sven; Zucić, Damir; Kurbel, Beatrica; Gulam, Danijela; Gmajnić, Rudika;

Krajina, Zdenko. Inertia of endocrine systems due to hormone binding to circulatory

proteins. // Medical hypotheses. 60 (2003) , 3; 430-438

13. Marjanović, Ksenija; Soldo-Butković, Silva; Kralj, Miroslava; Soldo, Ivan;

Marjanović, Mirjana; Hanzer, Nives; Gmajnić, Rudika; Glasnović, Marija; Timarac,

Jasna. The incidence of stroke in Baranya ( East Croatia ). // Collegium

antropologicum. 27 (2003) , 2; 547-554

Ostali radovi u CC časopisima:

1. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb, Andrea; Rudan,

Stjepan.

Cervical Cancer in Osijek-Baranja County : Possibilities for Prevention. // Collegium

antropologicum. 35 (2011) , 2; 235-239

2. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Lukić, Anita; Ebling, Barbara; Čupić, Nikola;

Marković, Ivana. Effect of surgical training course on performance of minor surgical

Page 7: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

procedures in family medicine physicians offices: an observation study. // Croatian

medical journal. 49 (2008) , 3; 358-363

3. Marjanović, Ksenija; Soldo-Butković, Silva; Kralj, Milan; Soldo, I.; Marjanović, M.;

Hanzer, N.; Gmajnić, Rudika; Glasnović, M.; Timarac, J. The incidence of stroke in

Baranya (East Croatia). // Collegium antropologicum. 27 (2003) , 2; 547-554

Znanstveni radovi u drugim časopisima citiranim u SCI, Experta Medica:

1. Buljan, Krunoslav; Butković-Soldo, Silva; Jančuljak, Davor; Gmajnić, Rudika;

Poljaković, Zdravka; Čandrlić, Marija; Buljan, Vesna. Basilar artery occlusion treated

conventionally with good outcome. // Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-

dobojskog kantona. 8 (2011) , 2; 296-298

2. Cepanec, Maja; Gmajnić, Iva; Ljubešić, Marta. Early communication development

in socially deprived children - similar to autism?. // Translational Neuroscience. 1

(2010) , 3; 244-254

3. Landeka Dragičević, Tibela; Zanoški Hren, Marijana; Gmajnić, Margareta; Pelko,

Sanja; Kungulovski, Dzoko; Kungulovski, Ivan; Čvek, Domagoj; Frece, Jadranka;

Markov, Ksenija; Delaš, Frane. Biodegradation of Olive Mill Wastewater by

Trichosporon cutaneum and Geotrichum candidum. // Arhiv za higijenu rada i

toksikologiju. 61 (2010.) , 4; 399-404

4. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Drenjančević-Perić, Ines; Ilakovac, Vesna.

Preparation of the primary health care physicians for the management of the private

health care offices in Croatia. // Medicinski glasnik. 5 (2008) ; 73-76

5. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Mihaljevic Ivan, Gverieri M, Snajder D.

THYREOID GLAND MALFUNCTION PREVALENCY IN MANAGER POPULATION

IN OSIJEK. // Acta clinica Croatica. Supplement. 46 (2007) ; 82-83

6. Samardžić, Senka; Majnarić, Ljiljana; Santo, Tibor; Kraljik, Nikola; Gmajnić,

Rudika; Ebling, Zdravko; Ebling, Barbara. A Preliminary Report Of The Osijek-

Baranja County, Croatia, On Implementation Of The National Program For Breast

Cancer Screening. // Libri oncologici. 35 (2007) , 1/3; 1-5

7. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Prlić, Lidija; Samardžić, Senka.; Kvolik, Slavica;

Page 8: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Prlić, Ingrid. Cardiovascular risk factors in Croatian war veterans with peripheral

nerve injury. // Periodicum biologorum. 108 (2006) ; 80-81

8. Ebling, Zdravko; Kovačić, Luka, Šeric, Vatroslav, Santo, Tibor; Gmajnić, Rudika;

Kraljik, Nikola, Lončar, J. Tracheal, bronchal and lung cancer prevention in the Osijek

municipality. // Medicina Familiaris Croatica, Journal of the Croatian association of

family medicine. 11 (2005) ; 15-17

9. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Kovačić, Luka.

Zdravlje prognanika i adaptacija u zajednici-pilot studija. // Medicinskio vjesnik. 34 i

35 (2002 i2003) , (1-4) i (1-4); 31-35

Ostali radovi u drugim indexiranim časopisima:

1. Vrcić-Keglević, Mladenka; Tiljak, Hrvoje; Kašuba Lazić, Đurđica; Petriček,

Goranka; Soldo, Dragan; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Lončar, Josip; Mazzi,

Bruno; Perinović R. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva

u pripremi i izvođenju. // Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik. 94/95 (2011)

; 192-197

2. Katić, Milica; Juresa, Vesna; Bergman-Marković, Biserka; Jurković, Dražen;

Predavec, Sanja; Hrastinski, Marija; Balen, Marijan; Petric, Dragomir; Mazzi, Bruno;

Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika; Diminić-Lisica, Ines; Simunović, Rajka; Jovanović,

Aleksandar; Vuković, Hrvoje; Prljević, Gordana; Stevanović, Ranko. Proaktivni

pristup preventivnom radu u obiteljskoj medicini. // Acta medica Croatica. 64 (2010) ,

5; 443-452

3. Margaretić, Dubravka; Gmajnić, Rudika; Cerovečki, Venija. Opremljenost

medicinskom opremom ordinacija obiteljske medicine istočne Hrvatske. // Medicina

familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine. 18 (2010)

, 2; 3-7

4. Pribić, Sanda; Trtica-Majnarić, Ljiljana; Gmajnić, Rudika; Lukić, Marko; Prlić, Nada.

Colorectal cancer early detection program integrated in practice of family physicians.

// Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona. 8 (2010) , 1; 31-

38

5. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Majnarić, Ljiljana; Pribić, Sanda; Marković,

Ivana; Ebling, Barbara; Ćupić, Nikola. Rano otkrivanje raka debelog crijeva

Page 9: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

integrirano u praksu obiteljske medicine. // Medix. Supplement. 15 (2009) , 82; 78-84

6. Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko. Primarna zdravstvena zaštita u Osijeku - razvoj

i postignuća. // Medicinski vjesnik. 41 (2009) , 3-4; 57-60

7. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Čupić, N.; Ebling, Barbara. The most common

problems experienced by stoma patients. // Annals of oncology. 20 (2009) ; 77-78

8. Katić, Milica; Rumboldt, Mirjana; Materljan Eris; Gmajnić, Rudika. Analiza stanja u

obiteljskoj medicini u Hrvatskoj i nužnost promjena. // Medix : specijalizirani

medicinski dvomjesečnik. 80/81 (2009) ; 51-56

9. Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Samardzić, S.; Krolo, Vedrana; Bogojević, Romana;

Gmajnić, Rudika. Methods of continuous education of specialists in family medicine.

// Swiss Medical Weekly. 175 (2009) ; 33-34

10. Strnad, Marija; Samardžić, Senka; Ebling, Zdravko; Santo, Tibor; Antoljak,

Nataša; Gmajnić, Rudika; Cupic, Nikola; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara. One year of

implementation of the national program of early detection of colorectal cancer in the

Osijek- Baranja county, Croatia. // Annals of oncology. 20 (2009) ; 70-71

11. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Drenjacevic-Peric I.; Ilakovac V. Preparation of

the primary health care physicians for the management of the private health care

offices in Croatia. // Medicinski glasnik. 5 (2008) ; 73-76

12. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Petrić, D. Prijedlog regionalne organizacije

primarne zdravstvene zaštite. // Medicina familiaris Croatica, Journal of the Croatian

association of family medicine. 16 (2008) ; 32-36

13. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Petrić, D. Prijedlog regionalne organizacije

primarne zdravstvene zaštite. // Medicina familiaris Croatica, Journal of the Croatian

association of family medicine. 16 (2008) ; 32-36

14. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Mihaljević, Ivan; Gverieri, Monja; Šnajder, Darija.

THYREOID GLAND MALFUNCTION PREVALENCY IN MANAGER POPULATION

IN OSIJEK. // Acta clinica Croatica. Supplement (0353-9474) 46 (2007) ; 82-83. 46

(2007) ; 82-83

Page 10: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

15. Rašić, A.; Đeri, K.; Gmajnić, Rudika; Tešankić, A.; Borić, S. Edukacija kao način

rada patronažne službe u prevenciji dijabetesa. // Liječnički vjesnik, Glasilo

hrvatskoga liječničkog zbora. 129 (2007) ; 101-105

16. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Samardžić, Senka. The regulation of

hypertension in the population of managers. // Periodicum biologorum. 108 (2006) ;

79-80

17. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Prlić, Lidija; Cerovečki-Nekić, Venia.; Tiljak, H.

The potential of healthy diet school in the regulation of arterial hypertension. //

Periodicum biologorum. 108 (2006) ;

18. Splavski, Bruno.; Vranković, Đuro.; Saftić, Robert.; Muzević, Dario.; Košuta

Maja.; Gmajnić, Rudika. Klinički pokazatelji uspješnosti liječenja ratnih penetrirajućih

ozljeda mozga. // Acta medica Croatica. 60 (2006) ; 369-373

19. Ebling, Zdravko; Kovacic L, Seric V, Santo T; Gmajnić, Rudika; Kraljik N, Loncar

J.

Tracheal, bronchal and lung cancer prevention in the Osijek municipality. // Medicina

Familiaris Croatica, Journal of the Croatian association of family medicine. 11 (2005)

; 15-17

20. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Kovačić, Luka.

Zdravlje prognanika i adaptacija u zajednici-pilot studija ( Health of Displaced

Persons and their Adaptation in the Community-Pilot Study ). // Medicinskio vjesnik ()

34 i 35 (2003), (1-4) i (1-4) ; 31-35. 34 i 35 (2003) ; 31-35

21. Gmajnić, Rudika. Kronična rana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. // Medix :

specijalizirani medicinski dvomjesečnik. 9 (2003) ; 60-63

22. Gmajnić, Rudika. Obrada inkarceriranog nokta u ordinaciji tima obiteljske

medicine. // Med fam Croat. 5 (1997) ; 86-92

Kongresno priopćenje-sažeci u CC časopisima:

1. Kraljik, Nikola; Rudan, Stjepan; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb,

Andrea.

STOMA-CLUB FOR A BETTER LIFE QUALITY OF PATIENTS OPERATED FOR

Page 11: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

STOMACH CANCER // Abstracts of the 13th World Congress on Gastrointestinal

Cancer (ESMO Conference) ; u: Annals of Oncology 22 (2011) (S5) ; posters v27-

v133 ; P-0112.

2011. v27-v133

2. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Nada; Šišljagić, Vladimir; Ebling, Barbara;

Ćupić, Nikola. Schoolchildren's opinions on dietary habits in family as a risk for

colorectal cancer // Abstracts of the 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer

(ESMO Conference) ; u: Annals of oncology 21 (2010) (S6) ; posters 32-121 ; P-

0298.

2010. 111-111

3. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Santo, Tibor; Rudan, S. Incidence

and mortality of stomach cancer in general population and managerial population //

Abstracts of the 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer (ESMO

Conference) ; u: Annals of oncology 21 (2010) (S6) ; posters 32-121 ; P-0319.

2010. 117-117

4. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Borzan, B.; Bogojević, R.; Ebling, Zdravko. Early

detection of colorectal cancer in family practice // Abstracts of the 12th World

Congress on Gastrointestinal Cancer (ESMO Conference) ; u: Annals of oncology 21

(2010) (S6) vi31-vi121 ; P-0298. 2010. vi111-vi112

5. Strnad-Pešikan, Marija; Samardžić, Senka; Ebling, Zdravko; Santo, Tibor; Antoljak,

Nataša; Gmajnić, Rudika; Cupić, Nikola; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara.

One year of implementation of The National Program of Early Detection of Colorectal

Cancer in the Osijek-Baranya County, Croatia // Annals of oncology.Volume 20,

Supplement 7. / LewisRowett (ur.).Oxford, UK : Oxford University Press, 2009. vi70-

vi70

6. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Trtica- Majnarić, Ljiljana; Ebling, Zdravko; Prlić,

Lidija; Ćupić, N. Motivation of managerial population for the implementation of the

activities of the primary prevention of colorectal cancer // Abstracts of the 10th World

Congress on Gastrointestinal Cancer : ESMO International Symposium ; u: Annals of

Oncology 19 (2008) (S6) 25-28 June, 2008: Barcelona, Spain. 2008. 266-266

7. Strnad M; Ebling, Zdravko; Samija M; Majnaric L; Gmajnić, Rudika; Ebling,

Barbara; Pribić, Sanda. Launching of The National program of the Prevention and

Page 12: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Early Detection of Colorectal Cancer in Croatia and the Osijek- Baranya County //

Annals of Oncology, Volume 19, Suplement 6 / Lewis Rowett (ur.). Oxford, UK :

Oxford University Press, 2008. vi 84-vi 84

Kongresno priopćenje-sažeci u ostalim časopisima: 1. Mihalj, Martina; Čavka, Ana; Drenjančević-Perić, Ines; Begić, Ivana; Vladetić, Mirjana; Šumanovac, Antun; Včev, Aleksandar; Gmajnić, Rudika. Improved performance of attention task in mid- luteal phase of menstrual cycle can be influenced by progesterone, but not estrogen // Proceedings of The Physiological Society Physiology 2010. 2010. PC178-PC178 Drugi radovi u zbornocima skupova s recenzijom:

1. Katić, Milica; Jureša, Vesna; Bergman Marković, Biserka; Jurković, DRažen;

Predavec, Sanja; Hrastinski, Marija; Balen, Marijan; Petric, Dragomir; Mazzi, Bruno;

Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika; Diminić Lisica, Ines, Šimunović, Rajka; Jovanović,

Aleksandar; Vuković, Hrvoje; Prljević, Gordana; Stevanović, Ranko. Prijedlog

obvezatnog preventivnog programa u obiteljskoj medicini - stručna primjerenost i

izvedivost // Prijedlog obvezatnog preventivnog programa u obiteljskoj medicini -

stručna primjerenost i izvedivost / Gmajnić, Rudika (ur.). Osijek : HUOM, 2011. 172-

180

2. Jureša, Vesna; Jurković, Dražen; Katić, Milica; Predavec, Sanja; Hrastinski, Marija;

Balen, Marijan; Petris, Dragomir; Mazzi, Bruno; Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika;

Diminić-Lisica, Ines; Šimunović, Rajka; Vuković, Hrvoje; Prljević, Gordana;

Stevanović, Ranko; Jovanović, Aleksandar. Preventivna zdravstvena zaštita u

obiteljskoj medicini // Zbornik radova IX. kongresa Hrvatskog društva obiteljskih

doktora Hrvatskog liječničkog zbora / Mazzi, Bruno (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo

obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora, 2009. 33-42

3. Katić, Milica; Jurković, D; Jureša, Vesna; Predavec, Sanja; Hrastinski, M; Balen,

M; Petric, D; Mazzi, Bruno; Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika; Diminić-Lisica, Ines;

Šimunović, R; Jovanović, Aleksandar; Vuković, H; Prljević, Gordana; Stevanović, R.

Kombinirani sustav plaćanja u obiteljskoj medicini - što nam donosi? // Zbornik

radova IX Kongresa Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog

zbora / Mazzi, Bruno (ur.).

Zagreb : Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora, 2009. 205-

214

Page 13: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

4. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Samardjic, Vesna; Ebling, Barbara; Seric,

Vatroslav.

Prikaz prijedloga nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka prostate u

Hrvatskoj // Zbornik radova XIII. Kongresa obiteljske medicine. Osijek 2006. / Ebling

Z. (ur.).

Osijek : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2006. 17-26 (predavanje,domaća

recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Ebling, Zdravko; Kovacic, Luka; Samardžić, Senka; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika;

Ebling, Barbara; Santo, Tibor. (Specifičnosti zdravlja i korištenja zdravstvene zaštite

starijeg stanovništva Slavonije) // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite, labin

2005. / Eris Materljan (ur.). Labin : Istarski Domovi zdravlja -Ispostava Dr. Lino Peršić

Labin, 2005. 251-260

6. Kovačić Luka 1, Kovacevic Lana 1; Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko. Neke

značajke primarne zdravstvene zaštite u odabranim europskim zemljama // Zbornik

radova.Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite.Labin, 2005. / Materljan E. (ur.).

Labin : Istarski domovi zdravlja. Ispostava dr. Lino Peršić, Labin, 2005. 11-26.

7. Prlić, Lidija; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Prlić, Ingrid. Utjecaj kronične

ozlijede perifernih živaca na subjektivni osjećaj kvalitete života mjeren u ordinaciji

obiteljske medicine // XII. Kongresa obiteljske medicine. Zadar 2005. / Vuković H.

(ur.). Zadar : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2005. 289-

8. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Kovačić, Luka; Samardžić, Senka.

Zdravlje prognanika na području osječke regije i potrebne mjere zdravstvene zaštite i

organizacije zajednice // Zbornik radova XI. Kongresa obiteljske medicine. / Pertic, D

; Rumboldt, M. (ur.). Split : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2004. 155-165

9. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Kovačić, Luka L.

Zdravlje prognanika i adaptacija u zajednici // Zbornik radova /Hrvatski dani primarne

zdravstvene zaštite / Materljan, Eris (ur.). Labin : Dom zdravlja dr. Lino Peršić Labin,

2003. 30-40

10. Ebling, Zdravko; Šerić, Vatroslav; Kraljik, Nikola; Tomaš, Ilijan; Gmajnić, Rudika;

Kovačić, Luka. Komunikacije u prevenciji i liječenju raka Gradske lige protiv raka

Osijek // Dani primarne zdravstvene zaštite, 2002. / Materljan E. (ur.).

Labin : Dom zdravlja Labin, 2002. 157-170

Page 14: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije:

1. Gmajnić, Rudika. Dijabetičko stopalo // Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj

medicini danas / Bergman Marković, Biserka (ur.). 2011. 217-228

2. Gmajnić, Rudika. Plućne bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti // . Medicina

familiaris Croatica, 2010. 23-26

3. Kraljik, Nikola; Pribić, Sanda; Tolušić, Maja; Gmajnić, Rudika. Mjerenje

koncentracije peludi alergenih korova na području grada Osijeka u 2008. godini //

Zbornik XVII. kongresa obiteljske medicine Liječnik kao lijek Plućne bolesti u PZZ.

2010. 166-173

4. Pribić, Sanda; Muha, Ivana; Gmajnić, Rudika. Stavovi i navike studenata o pušenju

cigareta // Zbornik XVII. kongresa obiteljske medicine Liječnik kao lijek Plućne bolesti

u PZZ.

2010. 174-180

5. Valić-Marjanac, Nevena; Gmajnić, Rudika. Znanja i stavovi roditelja predškolske

djece o vrućici // Medicina familiaris Croatica, 2009. 63-76

.

Sažeci u zbornicima skupova:

1. Majnarić, Ljiljana; Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko; Pribić, Sanda; Ebling,

Barbara.

Building early cancer detection program inside family medicine by a support of the

informational networked system // Book of abstracts Entrepreneurship Without

Borders 2009, Israel. 121-123

2. Pribić, Sanda; Krolo, Vedrana; Ćosić, I.; Gmajnić, Rudika; Lukić, M. Results: of

education of primary health care physicians for the management of the private care

offices in Croatia // Book of abstracts Entrepreneurship Without Borders 2009, Israel.

215-216

3. Strnad-Pešikan, Marija; Ebling, Zdravko; Šamija, Mirko; Gmajnić, Rudika.

Efforts in national cancer screening program have to be focused on the primary

health care , 2. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s

Page 15: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sežetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.). Zagreb

: Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 121-123

4. Cepanec, Maja; Gmajnić, Rudika; Ljubešić, Marta. CSBS ljestvica: Razlike u

ranom razvoju djece urednog razvoja, institucionalizirane djece i djece s

autizmom,Zbornik XVI. kongresa obiteljske medicine. Split, 2009. 321-325

5. Drenjančević, Ines; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Dabić, Marina.

Entrepreneurship in Croatian Primary Health Care: a Place for Innovative Approach //

Book of abstracts Innovation driven entrepreneurship ; international conference

BMRA2010. 2010.

6. Jureša, Vesna; Jurković, Dražen; Katić, Milica; Gmajnić, Rudika; Diminić Lisica,

Ines; Petric, Dragomir; Tiljak, Hrvoje; Mazzi, Bruno; Šimunović, Rajka; Predavec,

Sanja; Vuković, Hrvoje; Hrastinski, Marija; Prljević, Gordana; Jovanović, Aleksandar;

Stevanović, Ranko.

Model unaprjeđenja preventivne zdravstvene zaštite koju pruža hrvatska djelatnost

obiteljske medicine // 2. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja

s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sežetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.).

Zagreb : Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 181-181

(predavanje,međunarodna

7. Pribić, Sanda; Buljan, Krunoslav; Gmajnić, Rudika. Regulation of hypertension in

managerial population // Second International Symposium on Hypertension

Translational Medicine in Hypertenstion. 2010. 123-129

8. Gmajnić, Rudika; Drenjančević Perić, Ines; Dabić, Marina. CONTROL OF

ABSENTEEISM BY EDUCATION OF THE EMPLOYERS: COST-BENEFIT

ANALYSIS // Book of abstracts Entrepreneurship Without Borders 2009, Israel.

9. Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Samardžić, Senka; Krolo, Vedrana; Bogojević,

Romana; Gmajnić, Rudika. Methods of continuous education of specialists in family

medicine // . Zbornik XVI. kongresa obiteljske medicine.Split, 2009. 102-109

10. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Čupić, N.; Ebling, Barbara. The most common

problems experienced by stoma patients // . Zbornik XVI. kongresa obiteljske

medicine.

Split, 2009. 212-216

Page 16: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

11. Strnad M.; Samardzic S.; Ebling, Zdravko; Santo T.; Antoljak N.; Gmajnić,

Rudika; Cupic N.; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara. One year of implementation of the

national program of early detection of colorectal cancer in the Osijek- Baranja county,

Croatia // .

12. Andraković, Zlatna; Gmajnić, Rudika. Znanja i stavovi pacijenata o prevenciji

kardiovaskularnih bolesti // Zbornik XVI. kongresa obiteljske medicine. Split, 2009.

353-361

13. Cepanec, Maja; Gmajnić, Iva; Ljubešić, Marta. Early communication development

of socially deprived children: are there signs of "institutional autism" // 3. hrvatski

kongres neuroznanosti - knjiga sažetaka.2009. 68

14. Čupić, Nikola; Krolo, Vedrana; Jeđud, M; Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika.

Uputnice za kompletan pregled - osječka iskustva // Zbornik IX. kongresa Hrvatskog

društva obiteljskih doktora- Hravatskog liječničkog zbora. Zagreb, 2009.

15. Gmajnić, Rudika; Drenjančević Perić, Ines; Dabić, Marina. Control of

absenteeism by education of the employers: cost-benefit analysis // Proceedings of

Conference - Entrepreneurship without borders / Dabić, M. ; Kariv, D. (ur.). Rishon

Lezion : The Faculty of Economics and Business, Zagreb ; The College of

Management, Academic Studis, Rishon Lezion, Israel, 2009. 19-19

16. Juresa V.; Jurkovic D.; Katic M.; Predavec S.; Hrastinski M.; Balen M.; Petris D.;

Mazzi B.; Tiljak H.; Gmajnić, Rudika; Diminic-Lisica I.; Simunovic R.; Vukovic H.;

Prljevic G.; Stevanovic R.; Jovanovic A. Preventivna zdravstvena zaštita u obiteljskoj

medicini // . Zbornik IX. kongres Hrvatskog društva obiteljskih liječnika - Hrvatskog

liječničkog zbora. Zagreb, 2009. 216-219

17. Katic, M; Jurkovic, D; Juresa, V; Predavec, S; Hrastinski, M; Balen, M; Petric, D;

Mazzi, B; Tiljak, H; Gmajnić, Rudika; Diminic-Lisica I; Simunovic, R; Jovanovic, A;

Vukovic, H; Prljevic, G; Stevanovic, R. Kombinirani sustav plaćanja u obiteljskoj

medicini - što nam donosi? //

18. Krolo, Vedrana; Jeđud, M; Ćupić, Nikola; Ćosić, I; Pribić, Sanda; Gmajnić,

Page 17: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Rudika.

Usporedba broja slučajeva i dana bolovanja odobrenih od strane liječnika obiteljske

medicine i liječničkog povjerenstva // Zbornik IX. kongres Hrvatskog društva

obiteljskih liječnika - Hrvatskog liječničkog zbora. Zagreb, 2009. 113-118

19. Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Samardžić, Senka; Kvolik, Slavica;

Prlić, Ingrid. Komorbiditet u branitelja sa ozljedom preifernih živaca // Zbornik XVI.

kongres obiteljske medicine. Split, 2009. 307-312

20. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara; Čupić, Nikola; Marković, Ivana;

Bogojević, Romana. Prevalence of asymptomatic nephrolithiasis in managerial

population in Osijek // . Zbornik IX. kongres Hrvatskog društva obiteljskih liječnika -

Hrvatskog liječničkog zbora. Zagreb, 2009. 36-41

21. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Petrić, Dragomir; Vuković, Hrvoje; Šimunović,

Rajka; Jurković, Ljiljanka. Ultrasonographic confirmation of clinical diagnosis of

nephrolithiasis in family medicine // . Zbornik XVI. kongres obiteljske medicine. Split,

2009. 21-28

22. Patriček, Goranka; Cerovečki-Nekić Venija; Ozvačić Adžić, Zlata; Vuletić-

Mavrinac, Gorka; Soldo, Dragan; Murgić, Lucija; Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika;

Vrčić-Keglević, M.

Health locus of control of diabetes mellitus type 2 patients // .

23. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Ebling, Barbara; Čupić,

N.; Rašić, A. Mammae Club Osijek // .

24. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Ebling, Barbara; Prlić,

Lidija; Ćupić, Nikola; Đeri, K. Stoma club ILCO (Ileocolon) Osijek // .

25. Čupić, Nikola; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Marković, Ivana; Rašić, Anica; Ebling,

Barbara; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Jelica, Stjepan. Iskustvo

liječenja boli i drugih simptoma oboljelih od raka u obiteljskoj medicini na području

osječke regije // .

26. Birtić, Ana; Birtić, Bernard; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda.

Stavovi osječkih pacijenata o zadovoljstvu radom LOM // Zbornik 8. kongresa

Hrvatskog društva obiteljskih dokora - Hrvatskog liječničkog zbora. Zagreb, 2008. 63-

Page 18: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

76

27. Čupić, Nikola; Gmajnić, Rudika; Jelica, Stjepan; Ebling, Barbara; Gmajnić, Marko;

Ebling, Zdravko. Iskustvo potpornog liječenja onkoloških bolesnika u Vukovarsko-

srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji // I hrvatski simpozij s međunarodnim

sudjelovanjem. Potporno liječenje onkoloških bolesnika. Brijuni, 2008. 52-52

28. Ebling, Zdravko; Strnad, M.; Majnaric, L.; Gmajnić, Rudika; Santo, Tibor; Ebling,

Barbara; Šamija, M; Pribić, Sanda. A preliminary attendance of the Health Centre

Osijek, the Osijek-Baranja County, Croatia, on implementation of the National

Program for Screening of Breast Cancer // . Rio de Jenerio, 2008.

29. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Šamija, M.; Markovic, I.; Gmajnić,

Rudika; Ebling, Barbara. Croatian National colorectal cancer early detection program

// Wonca Europe Istanbul 14th Regional Conference "Overcoming the distance".

2008. 77-78

30. Gmajnić, Rudika. Hitna intervencija na javnom mjestu - od humanosti do

profesionalne etike // Zbornik XV. kongresa obiteljske medicine ; HUOM.

zagreb, 2008. 196-200

31. Jelica, Stjepan; Čupić, Nikola; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda;

Marković, Ivana. Procjena učikovitosti liječenja boli i popratnih simptoma oboljelih od

raka u Vukovarsko-srijemskoj županiji // 1. hrvatski simpozij s međunarodnim

sudjelovanjem. Potporno liječenje onkoloških bolesnika..Brijuni : Hrvatsko onkološko

društvo, 2008. 56-56

32. Petriček, Goranka; Cerovečki-Nekić, Venija; Ozvačić-Adžic, Zlata; Vuletić-

Mavrinac, Gorka; Soldo, Dragan; Murgić, Lucija; Tiljak, Hrvoje; Gmajnić, Rudika;

Vrcić-Keglević, Mladenka. Health locus of control of diabetes mellitus type 2 patients

// Book of Abstracts. 2008. 352

33. Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Bogojević, Romana; Gmajnić, Rudika; Ebling,

Barbara; Pribić, Ljubomir. Hitno ili ne? - stavovi LOM-a, liječnika SHMP i kliničkih

liječnika // Zbornik XV. kongresa obiteljske medicine ; HUOM. Zagreb, 2008. 40-51

34. Samardzi, Senka; Majnaric, Ljiljana; Santo Tibor; Kraljik Nikola; Gmajnić, Rudika;

Ebling, Zdravko; Ebling, Barbara. Prvi rezultati nacionalnog programa skrininga raka

Page 19: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

dojke u Osječko-baranjskoj županiji // ZBORNIK RADOVA 4. Hrvatskog onkološkOG

kongresA / Mirko Šamija (ur.). Zagreb : Ofset Markulin, 2008. 202-203

35. Strnad-Pešikan, Marija; Ebling, Zdravko; Šamija, Mirko; Majnarić, Ljiljana;

Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara. Early results on implementation of the national

program for screening of breast and colorectal cancer in Croatiia // . Geneva, 2008.

85-85

36. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Mihaljević, Ivan; Gverieri, Monja; Šnajder, Darija.

Prevencija bolesti štitnjače u populaciji menadžera u Osijeku // .

37. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Ebling, Zdravko; Knežević, A.; Cerovečki-Nekić,

V.; Petriček, G. Possibility of early detection of diabetes mellitus with the school age

children by corelation of BMI and positive family medical history // .

38. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Jedud, M.; Cerovecki-Nekić, V.; Ebling, Zdravko;

Kos, V.

Possibility of early detection of diabetes mellitus with the school age children by

determining BMI // .

39. Majnaric, Lj.; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Pribić, Sanda; Ebling, Zdravko.

A short counselting-an intervention in higlhty risk population for diabetes an

cardiovascular diseases // .

40. Rašić, A.; Đeri, K.; Gmajnić, Rudika; Tešankić, A.; Borić, S. Edukacija kao način

rada patronažne službe u prevenciji dijabetesa // .

41. Prlić, Lidija; Senka Samardžić; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Ingrid;

Gmajnić, Marko; Kandić-Splavski, Branka. Prevalencija i kliničke karakteristike

metaboličkog sindroma u menedžerskoj populaciji - pilot studija // Zbornik XIV.

kongresa obiteljske medicine. 59-62

42. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Drenjančević-Perić, Ines; Ilakovac, Vesna.

Preparation of the primary health care physicians for the management of the private

health care offices in Croatia // .

43. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Majnarić, Ljiljana; Gmajnić, Rudika;

Page 20: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Santo, Tibor; Ebling, Barbara; Šamija, Mirko; Pribić, Sanda. A preliminary attendance

of the Health Centre Osijek, the Osijek-Baranja County, Croatia, on implementation

of the National Program for Screening of Breast Cancer // 2nd International Cancer

Control Congress, Rio de Jenerio. Rio de Jenerio, Brazil, 2007. 851-851

44. Jedjud, M.; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Cerovecki-Nekic, V.; Kos, V.; Birtic,

B.; Ebling, Barbara. Jesu li pretila djeca budući dijabetičari? // Zbornik radova XIV.

Kongresa obiteljske medicine / Rumboldt M, Petric D. (ur.). Dubrovnik : Hrvatska

udružba obiteljske medicine,, 2007. 170-174

45. Kandić-Splavski, Branka; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Bogojević,

Romana; Splavski, Bruno; Gmajnić, Marko; Prlić, Ingrid. Mogućnosti aktivnih

preventivnih mjera u prevenciji osteoporoze // Knjiga sažetaka 4. hrvatskog kongresa

o osteoporozi.

Cavtat, 2007.

46. Knezević, Ana; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Cerovečki-Nekić, Venija; Kos,

Vesna; Birtić, Bernard; Ebling, Barbara. Rizik oboljevanja školske djece od dijabetesa

u mjestu Vuka // Zbornik radova XIV. Kongresa obiteljske medicine. / Rumboldt M,

Petric D. (ur.).

Dubrovnik : Hrvatska udružba obiteljske medicine,, 2007. 175-181

47. Majnaric, Ljiljana; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Pribić, Sanda; Ebling,

Zdravko.

A short counselting - an intervention in higlhty risk population for diabetes an

cardiovascular diseases // 13 th Wonca Europe Conference Paris. Paris, 2007. 857-

857

48. Majnarić, Ljiljan; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Ebling,

Barbara; Rašić Anica. Kratka zdravstveno-odgojna intervencija-mjera za smanjenje

činitelja rizika za dijabetes i kardiovaskularne bolesti u visokorizičnoj populaciji.

(Iskustva na prognaničko-povratničkoj lokalnoj zajednici osječko baranjske županije)

// Zbornik radova XIV. Kongresa obiteljske medicine. / Rumboldt M, Petric D.

(ur.).Dubrovnik : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2007. 72-84

49. Majnarić-Trtica Ljiljana; Ebling, Barbara; Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko.

Znanja o karcinogenima okoliša-neophodan preduvjet za provođenje programa

primarne prevencije raka // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite. Zbornik

Page 21: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

radova. Labin / Materljan E, ur. (ur.). Labin : Istarski domovi zdravlja- Ispostava dr.

Lino Peršić, 2007. 51-61

50. Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Samardžić, Senka; Kandić-Splavski, Branka; Pribić,

Sanda. Professional qualifications of general practitioners (GPS) before starting with

family medicine residenty program // .

51. Šamija, Mirko; Strnad-Pešikan, Marija; Ebling, Zdravko; Kovačić, Luka; Znaor,

Ariana; Ebling, Barbara; Gmajnić, Rudika. Draft National Program for Prevention and

Early Detection of Cancer in Croatia Based on Knowledge and Experience // .

52. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Prlić, Lidija; Samardžić, Senka; Kraljik, Nikola;

Ebling, Barbara; Santo, Tibor; Glavina, Krešimir; Kovačić, Luka; Pribić, Sanda.

Towards Cancer Prevention in Croatia - Program of the City of Osijek League against

Cancer // .

53. Bogojević, Romana; Gmajnić, Rudika; Ferlin, Daniel; Pribić, Sanda. Pokazatelji

stručnosti rada specijalizanata obiteljske medicine // Zbornik radova 6. kongresa

Hrvatskog društva obiteljskih doktora- HLZ.Rovinj, 2006. 175-190

54. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Prlić, Lidija; Samardžić, Senka; Kraljik Nikola;

Ebling, Barbara; Santo, Tibor; Glavina, Kresimir; Kovacic, Luka; Pribić, Sanda. K

programu prevencije raka u Hrvatskoj-program Lige protiv raka grada Osijeka // UICC

World Cancer Congress 2006. Transforming knnowledge into action. / Faruque A. at

all. (ur.).

Washington : International Union Against Cancer, 2006. 297

55. Samija, Mirko; Strnad, Marija; Ebling, Zdravko; Kovacic, Luka; Znaor, Ariana;

Ebling, Barbara; Gmajnić, Rudika. (Nacrt Nacionalni program prevencije, ranog

otkrivanja rakau Hrvatskoj temeljen na znanju i iskustvu) // UICC World Cancer

Congress 2006.trasforming Knowlwgde into Action / Faruque A. at all. (ur.).

Washington : International Union Against Cancer, 2006. 297

56. Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Marko; Tolušić, Maja.

Načini dijagnosticiranja glavobolja u ambulantama opće medicine i ambulantama

specijalista neurologa-s financijskom analizom // Zbornik radova 12. kongresa

obiteljske medicine, HUOM. Zadar, 2005. 126-133

Page 22: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

57. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Lidija. Uloga obiteljskih doktora u zaštiti

obitelji osječka iskustva i promišljanja // Zbornik radova 12. kongresa obiteljske

medicine, HUOM.

Zadar, 2005. 63-70

58. Gmajnić, Rudika. Psihijatrijski bolesnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti // . Zbornik

radova 11. kongresa obiteljske medicine, HUOM.

Split, 2004.125-132

59. Ebling, Zdravko; Kovačić, Luka; Gmajnić, Rudika. Potreba i iskustvo

postdiplomskog i trajnog usavršavanja liječnika obiteljske medicine u Osijeku //

Zbornik radova 11. kongresa obiteljske medicine, HUOM. Split, 2004. 212-218

60. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Kovacic, Luka; Samardžić, Senka.

Zdravlje prognanika na području osječke regije i potrebne mjere zdravstvene zaštite i

organizacije zajednice // Zbornik radova XI. Kongresa obiteljske medicine. / Pertic, D

; Rumboldt, M. (ur.). (ur.).Split : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2004. 155-165

61. Kribl, Marija; Gmajnić, Rudika; Lučić, Dubravka. Kakvi smo roditelji? // Simpozij o

bolestima ovisnosti, 2004..Pula, 2004. 123-128

62. Kralj, M.; Marijanovic, K.; Soldo-Butković, Silva; Gmajnić, Rudika; Sicajmov, I.;

Marijanovic, M.; Ivanovic, M. Cerebrovascular diseases in Emergency unit in Baranya

(East Croatia) // .2006,65-68

63. Marjanovic K; Kralj M; Butković-Soldo Silva; Gmajnić, Rudika; Marjanovic M;

Dmitrovic, Branko; Ivanovic M. Stroke lethality in emergency unit in Baranya (east

Croatia) // .

2006, 12-16

64. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Kovacic, Luka.

Zdravlje prognanika i adaptacija u zajednici // Zbornik radova /Hrvatski dani primarne

zdravstvene zaštite / Materljan, Eris (ur.). - Labin : Dom zdravlja dr. Lino Persic /

Materljan, Eris (ur.). (ur.). Labin, 2003. 30-40

65. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara; Kovacic, Luka.

Page 23: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Zdravlje prognanika i adaptacija u zajednici // Zbornik / Dani primarne zdravstvene

zaštite, / Materljan, Eris (ur.). Labin : Dom zdravlja Labin, 2003. 30-40

66. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Nukić, Alma; Goll-Barić, Sanda; Jovanović,

Željko. Iskustva Škole zdravog mršavljenja u Osijeku // Sažeci, Prvi hrvatski kongres

o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Rabac, 2003.

67. Ebling, Zdravko; Serić, V.; Kraljik, N.; Tomas, I.; Gmajnić, Rudika; Kovacic, L.

KOMUNIKACIJE U PREVENCIJI I LIJEČENJU RAKA GRADSKE LIGE PROTIV

RAKA OSIJEK // .

Zbornik radova 8. kongresa obiteljske medicine. Opatija, 2001. 174-181

68. Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Gmajnić, Rudika; Kovacic L; Samardzic S; Franjic B;

Rasic A; Kurevija V; Rnjak B; Musac T. ZDRAVLJE POVRATNIKA NA PODRUČJU

OSJEČKE REGIJE I POTREBNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I

ORGANIZACIJE ZAJEDNICE // Zbornik radova 8. kongresa obiteljske medicine.

Opatija, 2001. 23-29

69. Ebling, Zdravko; Kovacic, L.; Gmajnić, Rudika. POTREBA I ISKUSTVO

POSTDIPLOMSKOG I TRAJNOG USAVRŠAVANJA LIJEČNIKA OBITELJSKE

MEDICINE U OSIJEKU // . Zbornik radova 8. kongresa obiteljske medicine. Opatija,

2001. 74-81

70. Gmajnić, Rudika. Detekcija dijabetičkog stopla u ordinaciji opće prakse // .

Zbornik radova 8. kongresa obiteljske medicine. Opatija, 2001. 14-18

71. Gmajnić, Rudika. Dijabetičko stopalo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti // . Zbornik

radova 8. kongresa obiteljske medicine. Opatija, 2001. 187-181

72. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika. Prikaz rada Škole zdravog mršavljenja u Osijeku

// Zbornik radova 8. kongresa obiteljske medicine. Opatija, 2001. 274-281

73. Gmajnić, Rudika; Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija.

Dnevni protok pacijenata i multimorbidnost // Hrvatski dani primarne zdravstvene

zaštite, 2000..Labin, 2000. 264-270

74. Ebling, Zdravko; Strnad, Marija; Laufer, Davor; Eljuga, Damir; Gmajnić, Rudika.

Page 24: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Hemoccult test sensitivity and specificity in Cratian experience // . Zbornik radova 5.

kongresa obiteljske medicine, HUOM.

Osijek, 1998. 69-73

75. Ebling, Zdravko; Jakšić, Želimir; Gmajnić, Rudika; Pacovski-Erhard,

Maja.Liječenje u domu bolesnika: opravdana nastojanja, (ne)ostvariv zadatak (Teze

za Osječku inicijativu) // Zbornik radova 5. kongresa obiteljske medicine,

HUOM.Osijek, 1998. 25-48

76. Gmajnić, Rudika.Nefrokolike i bilijarne kolike u kućnim posjetama na području

Čepina // Zbornik radova 5. simpozija obiteljske medicine, HUOM.Osijek, 1998. 131-

134

77. Gmajnić, Rudika.Mogućnost primarne zdravstvene zaštite na području za

petnaest tisuća korisnika // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite, 1998..

Labin, 1998. 105-108

78. Guljaš, Krešimir; Gmajnić, Rudika.Kućne intervencije u stomatologiji // Zbornik

radova 5. kongresa obiteljske medicine, HUOM.

Osijek, 1998. 209-213

79. Lončar, Josip; Gmajnić, Rudika; Tadin, Tomislav.Vrijednost standardnog tima

opće/obiteljske medicine od 1991. do 1998. godine. Preporuke za racionalizaciju

troškova u ugovornoj praksi s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje //

Zbornik 'Dani primarne zdravstvene zaštite' 1998..Labin, 1998. 186-195

80. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Santo, Tibor; Šerić, Vatroslav.Etički problem

palijativne skrbi u obiteljskoj medicini // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite,

1997..Labin, 1997. 174-189

81. Gmajnić, Rudika.Komunikacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na razini

institucija- pitanja i prijedlozi // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite,

1996..Labin, 1996. 83-87

82. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Margaretić, Davor; Fuštin, Zvjezdana.

Utjecaj povećanja tjelesne aktivnosti na razinu kolesterola i triglicerida // Zbornik

radova 3. kongresa obiteljske medicine, HUOM.Labin, 1996. 167-173

Page 25: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

83. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika.Da li i kada reći pacijentu i obitelji istinu // Zbornik

radova 3. kongresa obiteljske medicine, HUOM.Bjelovar, 1996. 272-277

84. Ebling, Zdravko; Strnad Marija; Laufer Davor; Gmajnić, Rudika.Procjena udjela

alkoholu pripisivog mortaliteta u Republici Hrvatskoj u 1993. godini // Zbornik radova

2. simpozija obiteljske medicine.Split, 1995. 193-198

85. Gmajnić, Rudika.Nova organizacija Doma zdravlja kao uvod u koncept obiteljske

medicine na razini privatne prakse // Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite.

Labin, 1995. 1-9

Ostala sudjelovanja na skupovima:

1. Brkljačić-Žagrović, Morana; Dobrila-Dintinjana, Renata; Gmajnić Rudika;

Načinović-Duletić Antica; Solarić, Branka; Šakić, Katarina. Novosti u onkološkoj

potpornoj skrbi // Potporno liječenje onkoloških bolesnika / Šamija, Mirko (ur.).

Zagreb : Hrvatsko onkološko društvo HLZ, 2011.

2. Gmajnić, Rudika.Pojavnost kardiovaskularnih bolesti u populaciji menadžera //

Zbornik radova 4. kongresa obiteljske medicine, HUOM. Rovinj, 1997. 56-61

Disertacije: 1. Gmajnić, Rudika. Procjena prihvatljivosti primjene kirurške intervencije na razini primarne zdravstvene zaštite s analizom troškova / doktorska disertacija. Osijek : Medicinski fakultet, 25.10.2005. 2005, 135 str. Voditelj: prof.dr.sc. Zdravko Ebling. Druge vrste radova:

1. Gmajnić, Rudika.

Razgovor s doc.dr.sc.Rudikom Gmajnicem, predstojnikom Katedre obiteljske

medicine u Osijeku i predsjednikom Skupštine HUOM, 2009. MFC, 2010,23-29

2. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda.Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta

u Osijeku, 2008. MFC, 2009, 56-59

3. Samija, Mirko; Strnad, Marija; Ebling, Zdravko; Kovacic, L.; Znaor, A. Znaor;

Ebling, Barbara; Gmajnić, Rudika. Draft National Program for Prevention and Early

Page 26: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Detection of Cancer in Croatia Based on Knowledge and Experience, 2006. 245-251

4. Ebling, Zdravko; Strnad, Marija; Laufer, Davor; Eljuga, Damir; Gmajnić, Rudika.

Hemoccult test sensitivity and specificity - Cratian experience, 1998. 125-128

5. Gmajnić, Rudika. They don, t know they, re sick, 1998. Bank of World, 23-29

Page 27: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,
Page 28: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

MEDICINSKI FAKULTET U OSIJEKU

PREDMET: Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu uvjeta za skraćenje roka izbora u više zvanje, za izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić

Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić svojom zamolbom zatražio je provođenje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina. U cilju utvrđivanja postojanja uvjeta iz članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Osijeku je na 2. sjednici ak. 2013/2014. godini održanoj 25. studenoga 2013. god., pod točkom 7. 8. Imenovalo stručno povjerenstvo u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti profesor

2. Prof. dr. sc.Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju

3. Prof. dr. sc.Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju

Nakon proučene priložene dokumentacije stručno povjerenstvo donosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o utvrđivanju postojanja uvjeta iz članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za provođenje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina.

Izv.prof. dr. sc. Rudika Gmajnić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dana 19. srpnja 2010. godine, pa je time ispunio minimalni uvjet od tri godine u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, a ispunjava i ostale uvjete iz. članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog prije isteka roka od pet godine i to:

I. Pristupnik dr. sc. Rudika Gmajnić izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 22. veljače 2012. god. u postupku koji je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i upisan je u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

II. Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje ima objavljene nove znanstvene radove u međunarodnim indeksnim publikacijama CC i SCIExp. Ukupno je objavljeno 17 radova u CC publikacijama, 4 rada u SCIExp i 12 sažetaka u SCIExp, što je znantno više od potrebnog broja radova za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika

Page 29: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

III. Isto tako, pristupnik izv prof.. dr. sc. Rudika Gmajnić ispunjava i minimalne uvjete

Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, pa su ispunjeni uvjeti iz članka 48. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja (NN 94/13) za skraćenje roka iz članka 48. st. 5. citiranog Zakona.

1. Uvjeti koje pristupnik ispunjava po mjerilima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora:

U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

– da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati. DA

Prilog: Izvješća o nastavi Katedre za obiteljsku medicinu

– da ispunjava četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta:

1. Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva; DA

1. Janko Hančević, Franjo Coce i sur.: Dijabetičko stopalo, Zagreb, Medicinska naklada, 2002. ( autor poglavlja)

2. Janko Hančević i sur.: Kirurgija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zagreb, Medicinska naklada, 2005. ( autor poglavlja)

3. Mirko Šamija, Krešimir Nemet i sur.: Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. ( koautor poglavlja )

4. Mirko Šamija, Dobrila Dintinjana, Rudika Gmajnić: Onkološka edukacija liječnika obiteljske medicine, Zaklada onkologija, 2011.

5. Milica Katić, Igor Švab i sur.: Obiteljska medicina, Alfa, Zagreb, 2013. ( urednik V poglavlja, autor 2 članka )

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom; DA

Mentorstva na poslijediplomskom studiju obiteljske medicine:

Page 30: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

1. Dumić Albina: Mogućnosti preventivnog djelovanja u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

2. Majnarić Ljiljana: Mogućnosti prevencije karcinoma u obiteljskoj medicini 3. Nađ Sanja: Razlozi zdravstvene njege u kući 4. Pfeifer Nataša: Bolesti mišićno-koštanog sustava i primjena nesteroidnih

antireumatika u ambulanti obiteljske medicine 5. Pribić Sanda: Utjecaj različitih načina liječenja pretilosti na razinu smanjenja

čimbenika rizika za nastajanje kardiovaskularnih bolesti 6. Rukavina Lidija: Nasilje u obitelji – seoska sredina 7. Vrtarić Slavica: Pretilost djece školske dobi u Đakovštini 8. Vuletić-Vuica Tatjana: Zlostavljanje u obitelji u gradskoj sredini 9. Bogojević Romana: Pokazatelji stručnosti rada specijalizanata obiteljske

medicine – grupe 9 10. Cigić Bojana: Kućna njega i palijativna skrb 11. Dumančić Ivana: Ginekološka zdravstvena zaštita povratnica 12. Goretić Zvjezdana: Upućivanje u obiteljskoj medicini 13. Margaretić Dubravka: Tehnička opremljenost ordinacija obiteljske medicine

specijalizanata grupe 9 sa područja Slavonije i Baranje 14. Miklić Karolina: Depresivni poremećaji i primjena antidepresiva u ambulanti

obiteljske medicine 15. Nikolić Ružica: Način dijagnosticiranja glavobolja u ambulantama opće medicine i

ambulantama specijalista neurologa 16. Pavlić Dragica: Monoterapija hipertenzije u ambulanti obiteljske medicine 17. Reihl Zdravka: Financijska analiza dijagnosticiranja glavobolja u ambulantama

opće medicine i ambulantama specijalista neurologa 18. Sarić Ingrid: Ovisnici u ambulantama obiteljske medicine 19. Šantor Mirjana: Zastupljenost malignih oboljenja u ambulantama obiteljske

medicine s povratničkom populacijom 20. Vojvodić Aleksandra: Koriste li pacijenti metode alternativnog liječenja?

Mentorstva na studiju medicine u Osijeku:

1. Sandra Sesar: Utjecaj psihosocijalnih čimbenika na pojavnost dispepsije, sidroma iritabilnog kolona i opstipacije

2. Dalija Doljanac: Prehrambene navike u razdoblju 10 godina prije obolijevanja od karcinoma

3. Tea Vukoja: Dispepsija kao funkcionalni poremećaj probavnog sustava u populaciji radno aktivnog stanovništva

4. Martina Rikert: Kvaliteta života u oboljelih od neregulirane hipertenzije 5. Marko Ilić: Sindrom iritabilnog kolona i opstipacije oboljelih od infarkta miokarda 6. Mirjana Markutović: Kvaliteta života u oboljelih od infarkta miokarda 7. Dijana Rutnik: Kvaliteta života osoba iz samačkih domaćinstava 8. Ivana Roso: Kvaliteta života poljoprivrednika 9. Jasmina Antolović: Kvaliteta života u oboljelih od karcinoma debelog crijeva dojke

i larinksa

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom

Page 31: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij; DA

Popis radova objavljenih u koautorstvu sa studentima: 1. Kraljik N, Rudan S, Pribić S,Milostić-Srb A. Stoma-club for a better life quality of

patients operated for stomach cancer. U:ESMO Conference: 13 th Congress on Gastrointestinal Cancer. Barcelona, Spain: The European Society for Medical Oncology. Annals of Oncology. 2011: P-0012

2. Kraljik N, Gmajnić R,Pribić S,Santo T, Rudan S. Incidence and mortality of stomach cancer in general population and managerian population.U:ESMO Conference: 12 th Congress on Gastrointestinal Cancer. Barcelona, Spain: The European Society for Medical Oncology. Annals of Oncology. 2010: P-0319

3. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Ebling, Barbara; Vranješ, Željko. Screening with Mammography Organized by Family Physicians Teams : What Have We Learnt?. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 871-876

4. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Lukić, Anita; Ebling, Barbara; Čupić, Nikola; Marković, Ivana. Effect of surgical training course on performance of minor surgical procedures in family medicine physicians offices: an observation study. Croatian medical journal. 49 (2008) , 3; 358-36

5. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb, Andrea; Rudan, Stjepan. Cervical Cancer in Osijek-Baranja County : Possibilities for Prevention. Collegium

antropologicum. 35 (2011) , 2; 235-239 6. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Mihaljevic Ivan, Gverieri M, Snajder D.

THYREOID GLAND MALFUNCTION PREVALENCY IN MANAGER POPULATION IN OSIJEK. Acta clinica Croatica. Supplement. 46 (2007) ; 82-83

7. Margaretić, Dubravka; Gmajnić, Rudika; Cerovečki, Venija. Opremljenost medicinskom opremom ordinacija obiteljske medicine istočne Hrvatske. Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of

Family medicine. 18 (2010) , 2; 8. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Majnarić, Ljiljana; Pribić, Sanda; Marković,

Ivana; Ebling, Barbara; Ćupić, Nikola. Rano otkrivanje raka debelog crijeva integrirano u praksu obiteljske medicine. Medix. Supplement. 15 (2009) , 82; 78-84

9. Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Samardzić, S.; Krolo, Vedrana; Bogojević, Romana; Gmajnić, Rudika. Methods of continuous education of specialists in family medicine. Swiss Medical Weekly. 175 (2009) ; 33-34

4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu; DA

1. Kraljik N,Gmajnić R , Pribić S,Milostić-Srb A, Rudan S. Cervical Cancer in

Osijek-Baranja County: Possibilites for Prevention. 4th International Congres of Croation Assotiation for Protection of non-lonizig Radiation (CAPNIR) „Albert Einstain“, 2011.

Page 32: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

2. Kraljik, Nikola; Rudan, Stjepan; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb,

Andrea. STOMA-CLUB FOR A BETTER LIFE QUALITY OF PATIENTS

OPERATED FOR STOMACH CANCER .13th World Congress on

Gastrointestinal Cancer (ESMO Conference)

3. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Nada; Šišljagić, Vladimir; Ebling, Barbara; Ćupić, Nikola. Schoolchildren's opinions on dietary habits in family as a risk for colorectal cancer 12th World Congress on Gastrointestinal

Cancer (ESMO Conference) 2010. 111-111 4. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Santo, Tibor; Rudan, S.

Incidence and mortality of stomach cancer in general population and managerial population 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer

ESMO Conference 5. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Borzan, B.; Bogojević, R.; Ebling, Zdravko.

Early detection of colorectal cancer in family practice, 12th World Congress

on Gastrointestinal Cancer (ESMO Conference) (2010) (S6) P-0298. 2010.

6. Strnad-Pešikan, Marija; Samardžić, Senka; Ebling, Zdravko; Santo, Tibor; Antoljak, Nataša; Gmajnić, Rudika; Cupić, Nikola; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara. One year of implementation of The National Program of Early Detection of Colorectal Cancer in the Osijek-Baranya County, Croatia // Annals of oncology.Volume 20, Supplement 7. / LewisRowett (ur.). Oxford, UK : Oxford University Press, 2009.

7. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Trtica- Majnarić, Ljiljana; Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Ćupić, N. Motivation of managerial population for the implementation of the activities of the primary prevention of colorectal cancer , 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer : ESMO International

Symposium ; u: Annals of Oncology 19 (2008) (S6) 25-28 June, 2008:

Barcelona, Spain. 8. Strnad M; Ebling, Zdravko; Samija M; Majnaric L; Gmajnić, Rudika; Ebling,

Barbara; Pribić, Sanda. Launching of The National program of the Prevention and Early Detection of Colorectal Cancer in Croatia and the Osijek- Baranya County Annals of Oncology, Volume 19, Suplement 6 / Lewis Rowett (ur.). Oxford, UK : Oxford University Press, 2008. vi 84-vi 84

9. Drenjančević, Ines; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Dabić, Marina. Entrepreneurship in Croatian Primary Health Care: a Place for Innovative Approach Book of abstracts Innovation driven entrepreneurship ;

international conference BMRA2010. 2010.

10. Jureša, Vesna; Jurković, Dražen; Katić, Milica; Gmajnić, Rudika; Diminić Lisica, Ines; Petric, Dragomir; Tiljak, Hrvoje; Mazzi, Bruno; Šimunović, Rajka; Predavec, Sanja; Vuković, Hrvoje; Hrastinski, Marija; Prljević, Gordana; Jovanović, Aleksandar; Stevanović, Ranko. Model unaprjeđenja preventivne zdravstvene zaštite koju pruža hrvatska

Page 33: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

djelatnost obiteljske medicine 2. hrvatski kongres preventivne medicine i

unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sežetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 181-181

11. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Šamija, M.; Markovic, I.; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara. Croatian National colorectal cancer early detection program, Wonca Europe

Istanbul 14th Regional Conference "Overcoming the distance". 2008. 77-78

12. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation: Ambrosia as an Allergen, pozvano predavanje

13. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation:Asthma treatment options in Famoly medicine practice, pozvano predavanje

5. da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga; DA

1. Član Uređivačkog odbora časopisa Medicina familiaris Croatica, 1998-2006. 2. Recenzent Zbornika radova V Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 1998 3. Urednik Zbornika radova VIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2001 4. Recenzent Zbornika radova XIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2006 5. Urednik Zbornika radova XVIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2011

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova; DA

1. Recenzent Zbornika radova V Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 1998 2. Recenzent Zbornika radova XIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2006

7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu; DA

Aktivni istraživač na projektima Ministarstva znanosti:

1. Strenghtening PHC in Croatia – Quality in Primary Health Care Northern Centre for

Healthcare Research, Groningen The Netherlands

2. Ocjena zdravstvene snage i mogućnosti adaptacije prognanika

3.Širenje mreže socijalnih usluga: „Pomoć pomagačima“, Projekt razvoja ljudskih resursa

–IPA

4.Prekogranični projekt Hrvatska – Srbija, „Bolja kvaliteta života kroz poboljšanje

palijativne skrbi“ - IPA

5. Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine

Page 34: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Pristupnik ispunjava 7 od ponuđenih 8 uvjeta.

2. Uvjeti koje pristupnik ispunjava po mjerilima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju:

U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta, od kojih su osam navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima:

1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa; DA

1. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Šamija, M.; Markovic, I.; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara. Croatian National colorectal cancer early detection program // Wonca

Europe Istanbul 14th Regional Conference "Overcoming the distance". 2008. 77-78

2. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation: Ambrosia as an Allergen, pozvano predavanje

3. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation:Asthma treatment options in Famoly medicine practice, pozvano predavanje

4. Drenjančević, Ines; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Dabić, Marina. Entrepreneurship in Croatian Primary Health Care: a Place for Innovative Approach // Book of abstracts Innovation driven entrepreneurship ;

international conference BMRA2010. 2010. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija

2. da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige; DA

1. Recenzent Sveučilišnog udžbenika: M. Rumbolt, D. Petric: Obiteljska medicina, Sveučilište u Splitu,2011

2. Recenzent Sveučilišnog udžbenika: Biserka Bergman Marković: Plućne bolesti u obiteljskoj medicini, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2013

3. Da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici; DA

Predsjednik Skupštine Hrvatske udruge obiteljske medicine: 1998-2013.

4. da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili

nastavni rad.DA

1. Povelja Hrvatskog liječničkog zbora, za osobit doprinos Zboru, medicinskoj znanosti i zdravstvu u Republici Hrvatskoj, 2008.

Page 35: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA

Povjerenstvo za ocjenu uvjeta za skraćenje roka izbora u više zvanje predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere prof. dr. sc. Rudiku Gmajnića, izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog prfesora.

Stručno povjerenstvo:

1. Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti profesor

2. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju

3. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju

U Osijeku, 02. 12. 2013.

Page 36: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Osijek, 20. veljače 2014.

FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

I Z V J E Š Ć E o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora za predloženika izv. prof. dr. sc. Rudiku Gmajnića

Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić podnio je Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek za molbu za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina.

U cilju utvrđivanja postojanja uvjeta iz članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja (NN 94/13), Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Osijeku je na 2. sjednici u ak. 2013/2014. godini održanoj 25. studenoga 2013. god., pod točkom 7. 8. imenovalo stručno povjerenstvo u sastavu:

4. Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti profesor

5. Prof. dr. sc.Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju

6. Prof. dr. sc.Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju

Stručno povjerenstvo u navedenom sastavu podnijelo je dana 2. prosinca 2013. god. Fakultetskom vijeću Izvješće u kojem je utvrdilo da je nasl. izv.prof. dr. sc. Rudika Gmajnić izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dana 19. srpnja 2010. godine, pa je time ispunio minimalni uvjet od tri godine u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora te da ispunjava uvjete iz. članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog prije isteka roka od pet godine.

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 3. redovitoj sjednici u ak. 2013/2014. godini od 16. prosinca 2013. god. prihvatilo je Izvješće stručnog povjerenstva i donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 23. prosinca 2013. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, za znanstvenu granu obiteljska medicina, u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, u nastavnoj bazi Dom zdravlja Osijek. Na natječaj se prijavio dr. sc. Rudika Gmajnić, izvanredni profesor u naslovnom zvanju u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

Page 37: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo da je pristupnik dr. sc. Rudika Gmajnić izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora temeljem odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 19. srpnja 2010. god., da je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 22. veljače 2012. god. u postupku koji je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik. Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje ima objavljene nove znanstvene radove u međunarodnim indeksnim publikacijama CC i SCIExp. Ukupno je objavljeno 17 radova u CC publikacijama, 4 rada u SCIExp i 12 sažetaka u SCIExp, što je znantno više od potrebnog broja radova za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika Isto tako, pristupnik izv prof.. dr. sc. Rudika Gmajnić ispunjava i minimalne uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, pa su ispunjeni uvjeti iz članka 48. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja (NN 94/13) za skraćenje roka iz članka 48. st. 6. citiranog Zakona.

U daljnjem postupku Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i sukladno odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta i članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće: ŽIVOTOPIS Prof.dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med., spec.obiteljske medicine Osnovni podaci: Rođen 09.04.1961.godine u Osijeku, otac troje djece. Osnovnu školu završio u Josipovcu, Opću gimnaziju u Osijeku. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Osijeku 1985.godine. Karijera: Služba hitne pomoći Osijek 1985.god, Dom zdravlja Osijek od 1986.god., odjel opće medicine, mentor liječnika pripravnika, Katedra obiteljske medicine asistent, izborni predavač (2000.god.), obranjen doktorat znanosti 2005.god., izabran u zvanje znanstvenog suradnika 2006.godine, izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2006.godine. Zvanje izvanrednog profesora od 2009.godine. Znanstveni savjetnik od 2010. God. Stručni naslov primarijusa priznat 2007.godine. Položaj: Pročelnik Katedre za obiteljsku medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i socijalnu medicinu od 2006.godine. Ravnatelj Doma zdravlja Osijek u kontinuitetu od 1994 – 2012.godine. Predsjednik povjerenstva za diplomske radove MF Osijek. Član Povjerenstva za nastavu MF Osijek. Stručni voditelj i dekan Zdravstvenih studija na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Stručni doprinos: Publicirao dva sveučilišna udžbenika, koautor ili autor poglavlja šest udžbenika MF u Zagrebu. Osamnaest radova indeksirana u Current Contensu, jedan objavljen

Page 38: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

u Bank of New York buisnis, dvadeseti devet radova indeksiranih u drugim publikacijama, trideset i tri rada na međunarodnim kongresima, sedamdeset i osam radova u zbornicima i časopisima. Ukupno objavio preko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova. Voditelj dva projekta pod pokroviteljstvom EU-prekogranična suradnja, iz domene palijativne skrbi. Aktivni istraživač na projektima Ministarstva znanosti: 1. Strenghtening PHC in Croatia – Quality in Primary Health Care Northern Centre for Healthcare Research, Groningen The Netherlands 2. Ocjena zdravstvene snage i mogućnosti adaptacije prognanika 3.Širenje mreže socijalnih usluga: „Pomoć pomagačima“, Projekt razvoja ljudskih resursa –IPA 4.Prekogranični projekt Hrvatska – Srbija, „Bolja kvaliteta života kroz poboljšanje palijativne skrbi“ - IPA 5. Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine Voditelj tečajeva trajne edukacije, organizator Kongresa obiteljske medicine, član

Znanstvenih i Stručnih savjeta na međunarodnim i domaćim kongresima, Član Uredništva

časopisa Medicina familiaris Croatica, recenzent desetaka Znanstvenih udžbenika i stručnih

radova.

Članstva : HLZ, Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjedništvo HLZ-a Osijek (od

1996.g.), predsjedništvo Gradske lige protiv raka grada Osijeka (od 1995.g.), Hrvatska udruga

liječnika vještaka, Uređivački odbor časopisa Medicina familiaris Croatica (od 1995.g.),

Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjednik Skupštine od 2003.godine. European Union

of General Practitioners, World Organization of Family Doctors (Wonca). Radna skupina

Ministarstva zdravstva za praćenje i provedbu reforme zdravstva. Osivač i član Regionalne

interkatedralne suradnje katedri obiteljske medicine.

Nastavna aktivnost :

Nositelj sljedećih predmeta i kolegija:

Studij medicine:

Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija

Ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite

Intersektorska suradnja

Kako primijeniti Hipokratovu prisegu

Liječnik poslodavac

Medicina i zdravstveno pravo

Page 39: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Osnove rada u ambulanti LOM-a

Program mjera prevencije i ranog otkrivanja nekih najučestalijih sijela karcinoma

Studij sestrinstva:

Promicanje zdravlja i PZZ

Zdravstveno zakonodavstvo

Poslijediplomski studij:

Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima

Ekonomski fakultet u Osijeku:

Zdravstveni menadžment

Predmet „Kako primijeniti Hiopokratovu prisegu“ priznat je kao Sveučilišni izborni predmet

Priznanja: HLZ - Diploma 2006.god,

HLZ – Povelja 2008.god.

Grad Osijek: Pečat grada Osijeka za izuzetne doprinose u području zdravstva,

2009.god.

Osječko baranjska Županija: Godišnja nagrada za osobit doprinos razvoju

zdravstva, 2010.god.

Hrvatska liga protiv raka, Priznanje za doprinos razvoju lige 2010.god.

Hrvatski autoklub, Priznanje 2009.god.

Hrvatska udruga obiteljske medicine, Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos,

2008.god.

Društvena aktivnost: Dopredsjednik Podružnice HLZ

Dopredsjednik Lige protiv raka Osijek

Predsjednik Savjeta za zdravstvo OB županije 2008-2012.god.

Član Upravnog odbora AMK „Slavonac“ Osijek

Član Upravnih i Nadzornih odbora značajnih sportskih klubova

NK Osijek, ŽOK Osijek, ŽNK Osijek)

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

II. ZNANSTVENI RADOVI

Izv. prof. dr.sc. Rudika Gmajnić objavio je 17 radova u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu, 4 rada indeksirana u SCIExp, 12 kongresnih sažetaka u publikacijama SCIExp, 9 radova u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama, 22 rada u ostalim publikacijama, preko 100 radova u zbornicima domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, 4 poglavlja u knjigama.

Ukupan broj citata: 39 citata prema WOS-u.

Page 40: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženika izv.prof. dr. sc. Rudike Gmajnića – nasl. izvanrednog profesora u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to: I. Izv.prof. dr. sc. Rudika Gmajnić ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja nastavnog rada i pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, II. U svojstvu nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvodio je nastavu na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine, Studiju sestrinstva, poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Osijeku te na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s ukupno znantno više od 600 norma sata nastave. III. ispunjava i sljedeće uvjete Rektorskog zbora: (navedeni su uvjeti potrebni za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju – najmanje 6/12)

1. Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva; DA

1. Janko Hančević, Franjo Coce i sur.: Dijabetičko stopalo, Zagreb, Medicinska naklada, 2002. ( autor poglavlja)

2. Janko Hančević i sur.: Kirurgija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zagreb, Medicinska naklada, 2005. ( autor poglavlja)

3. Mirko Šamija, Krešimir Nemet i sur.: Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. ( koautor poglavlja)

4. Mirko Šamija, Dobrila Dintinjana, Rudika Gmajnić: Onkološka edukacija liječnika obiteljske medicine, Zaklada onkologija, 2011.

5. Milica Katić, Igor Švab i sur.: Obiteljska medicina, Alfa, Zagreb, 2013. ( urednik V poglavlja, autor 2 članka )

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom; DA

Mentorstva na poslijediplomskom studiju obiteljske medicine:

21. Dumić Albina: Mogućnosti preventivnog djelovanja u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

22. Majnarić Ljiljana: Mogućnosti prevencije karcinoma u obiteljskoj medicini 23. Nađ Sanja: Razlozi zdravstvene njege u kući 24. Pfeifer Nataša: Bolesti mišićno-koštanog sustava i primjena nesteroidnih

antireumatika u ambulanti obiteljske medicine

Page 41: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

25. Pribić Sanda: Utjecaj različitih načina liječenja pretilosti na razinu smanjenja čimbenika rizika za nastajanje kardiovaskularnih bolesti

26. Rukavina Lidija: Nasilje u obitelji – seoska sredina 27. Vrtarić Slavica: Pretilost djece školske dobi u Đakovštini 28. Vuletić-Vuica Tatjana: Zlostavljanje u obitelji u gradskoj sredini 29. Bogojević Romana: Pokazatelji stručnosti rada specijalizanata obiteljske medicine –

grupe 9 30. Cigić Bojana: Kućna njega i palijativna skrb 31. Dumančić Ivana: Ginekološka zdravstvena zaštita povratnica 32. Goretić Zvjezdana: Upućivanje u obiteljskoj medicini 33. Margaretić Dubravka: Tehnička opremljenost ordinacija obiteljske medicine

specijalizanata grupe 9 sa područja Slavonije i Baranje 34. Miklić Karolina: Depresivni poremećaji i primjena antidepresiva u ambulanti

obiteljske medicine 35. Nikolić Ružica: Način dijagnosticiranja glavobolja u ambulantama opće medicine i

ambulantama specijalista neurologa 36. Pavlić Dragica: Monoterapija hipertenzije u ambulanti obiteljske medicine 37. Reihl Zdravka: Financijska analiza dijagnosticiranja glavobolja u ambulantama opće

medicine i ambulantama specijalista neurologa 38. Sarić Ingrid: Ovisnici u ambulantama obiteljske medicine 39. Šantor Mirjana: Zastupljenost malignih oboljenja u ambulantama obiteljske medicine s

povratničkom populacijom 40. Vojvodić Aleksandra: Koriste li pacijenti metode alternativnog liječenja?

Mentorstva na studiju medicine u Osijeku:

10. Sandra Sesar: Utjecaj psihosocijalnih čimbenika na pojavnost dispepsije, sidroma iritabilnog kolona i opstipacije

11. Dalija Doljanac: Prehrambene navike u razdoblju 10 godina prije obolijevanja od karcinoma

12. Tea Vukoja: Dispepsija kao funkcionalni poremećaj probavnog sustava u populaciji radno aktivnog stanovništva

13. Martina Rikert: Kvaliteta života u oboljelih od neregulirane hipertenzije 14. Marko Ilić: Sindrom iritabilnog kolona i opstipacije oboljelih od infarkta miokarda 15. Mirjana Markutović: Kvaliteta života u oboljelih od infarkta miokarda 16. Dijana Rutnik: Kvaliteta života osoba iz samačkih domaćinstava 17. Ivana Roso: Kvaliteta života poljoprivrednika 18. Jasmina Antolović: Kvaliteta života u oboljelih od karcinoma debelog crijeva dojke i

larinksa

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij; DA

Popis radova objavljenih u koautorstvu sa studentima:

10. Kraljik N, Rudan S, Pribić S,Milostić-Srb A. Stoma-club for a better life quality of patients operated for stomach cancer. U:ESMO Conference: 13 th Congress on Gastrointestinal Cancer. Barcelona, Spain: The European Society for Medical Oncology. Annals of Oncology. 2011: P-0012

Page 42: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

11. Kraljik N, Gmajnić R,Pribić S,Santo T, Rudan S. Incidence and mortality of stomach cancer in general population and managerian population.U:ESMO Conference: 12 th Congress on Gastrointestinal Cancer. Barcelona, Spain: The European Society for Medical Oncology. Annals of Oncology. 2010: P-0319

12. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Majnarić-Trtica, Ljiljana; Ebling, Barbara; Vranješ, Željko. Screening with Mammography Organized by Family Physicians Teams : What Have We Learnt?. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 871-876

13. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Lukić, Anita; Ebling, Barbara; Čupić, Nikola; Marković, Ivana. Effect of surgical training course on performance of minor surgical procedures in family medicine physicians offices: an observation study. Croatian

medical journal. 49 (2008) , 3; 358-36 14. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb, Andrea; Rudan,

Stjepan. Cervical Cancer in Osijek-Baranja County : Possibilities for Prevention. Collegium

antropologicum. 35 (2011) , 2; 235-239 15. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Mihaljevic Ivan, Gverieri M, Snajder D.

THYREOID GLAND MALFUNCTION PREVALENCY IN MANAGER POPULATION IN OSIJEK. Acta clinica Croatica. Supplement. 46 (2007) ; 82-83

16. Margaretić, Dubravka; Gmajnić, Rudika; Cerovečki, Venija. Opremljenost medicinskom opremom ordinacija obiteljske medicine istočne Hrvatske. Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of

Family medicine. 18 (2010) , 2; 17. Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Majnarić, Ljiljana; Pribić, Sanda; Marković,

Ivana; Ebling, Barbara; Ćupić, Nikola. Rano otkrivanje raka debelog crijeva integrirano u praksu obiteljske medicine. Medix. Supplement. 15 (2009) , 82; 78-84

18. Pribić, Sanda; Prlić, Lidija; Samardzić, S.; Krolo, Vedrana; Bogojević, Romana; Gmajnić, Rudika. Methods of continuous education of specialists in family medicine. Swiss Medical Weekly. 175 (2009) ; 33-34

4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu; DA

14. Kraljik N,Gmajnić R , Pribić S,Milostić-Srb A, Rudan S. Cervical Cancer in

Osijek-Baranja County: Possibilites for Prevention. 4th International Congres of Croation Assotiation for Protection of non-lonizig Radiation (CAPNIR) „Albert Einstain“, 2011.

15. Kraljik, Nikola; Rudan, Stjepan; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Milostić-Srb,

Andrea. STOMA-CLUB FOR A BETTER LIFE QUALITY OF PATIENTS

OPERATED FOR STOMACH CANCER .13th World Congress on

Gastrointestinal Cancer (ESMO Conference)

16. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Prlić, Nada; Šišljagić, Vladimir; Ebling, Barbara; Ćupić, Nikola. Schoolchildren's opinions on dietary habits in family as a risk for colorectal cancer 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer

(ESMO Conference) 2010. 111-111

Page 43: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

17. Kraljik, Nikola; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Santo, Tibor; Rudan, S. Incidence and mortality of stomach cancer in general population and managerial population 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer ESMO Conference

18. Pribić, Sanda; Gmajnić, Rudika; Borzan, B.; Bogojević, R.; Ebling, Zdravko. Early detection of colorectal cancer in family practice, 12th World Congress on

Gastrointestinal Cancer (ESMO Conference) (2010) (S6) P-0298. 2010.

19. Strnad-Pešikan, Marija; Samardžić, Senka; Ebling, Zdravko; Santo, Tibor; Antoljak, Nataša; Gmajnić, Rudika; Cupić, Nikola; Pribić, Sanda; Ebling, Barbara. One year of implementation of The National Program of Early Detection of Colorectal Cancer in the Osijek-Baranya County, Croatia // Annals

of oncology.Volume 20, Supplement 7. / LewisRowett (ur.). Oxford, UK : Oxford University Press, 2009.

20. Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Trtica- Majnarić, Ljiljana; Ebling, Zdravko; Prlić, Lidija; Ćupić, N. Motivation of managerial population for the implementation of the activities of the primary prevention of colorectal cancer , 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer : ESMO International

Symposium ; u: Annals of Oncology 19 (2008) (S6) 25-28 June, 2008:

Barcelona, Spain. 21. Strnad M; Ebling, Zdravko; Samija M; Majnaric L; Gmajnić, Rudika; Ebling,

Barbara; Pribić, Sanda. Launching of The National program of the Prevention and Early Detection of Colorectal Cancer in Croatia and the Osijek- Baranya County Annals of Oncology, Volume 19, Suplement 6 / Lewis Rowett (ur.). Oxford, UK : Oxford University Press, 2008. vi 84-vi 84

22. Drenjančević, Ines; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Dabić, Marina. Entrepreneurship in Croatian Primary Health Care: a Place for Innovative Approach Book of abstracts Innovation driven entrepreneurship ; international

conference BMRA2010. 2010.

23. Jureša, Vesna; Jurković, Dražen; Katić, Milica; Gmajnić, Rudika; Diminić Lisica, Ines; Petric, Dragomir; Tiljak, Hrvoje; Mazzi, Bruno; Šimunović, Rajka; Predavec, Sanja; Vuković, Hrvoje; Hrastinski, Marija; Prljević, Gordana; Jovanović, Aleksandar; Stevanović, Ranko. Model unaprjeđenja preventivne zdravstvene zaštite koju pruža hrvatska djelatnost obiteljske medicine 2. hrvatski kongres preventivne medicine i

unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sežetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 181-181

24. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Šamija, M.; Markovic, I.; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara. Croatian National colorectal cancer early detection program, Wonca Europe

Istanbul 14th Regional Conference "Overcoming the distance". 2008. 77-78

25. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation: Ambrosia as an Allergen, pozvano predavanje

Page 44: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

26. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation:Asthma treatment options in Famoly medicine practice, pozvano predavanje

5. da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga; DA

6. Član Uređivačkog odbora časopisa Medicina familiaris Croatica, 1998-2006. 7. Recenzent Zbornika radova V Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 1998 8. Urednik Zbornika radova VIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2001 9. Recenzent Zbornika radova XIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2006 10. Urednik Zbornika radova XVIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2011

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova; DA

3. Recenzent Zbornika radova V Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 1998 4. Recenzent Zbornika radova XIII Kongresa obiteljske medicine, Osijek, 2006

7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu; DA Aktivni istraživač na projektima Ministarstva znanosti:

1. Strenghtening PHC in Croatia – Quality in Primary Health Care Northern Centre for

Healthcare Research, Groningen The Netherlands

2. Ocjena zdravstvene snage i mogućnosti adaptacije prognanika

3.Širenje mreže socijalnih usluga: „Pomoć pomagačima“, Projekt razvoja ljudskih resursa

–IPA

4.Prekogranični projekt Hrvatska – Srbija, „Bolja kvaliteta života kroz poboljšanje

palijativne skrbi“ - IPA

5. Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine

Uvjeti koje pristupnik ispunjava po mjerilima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora u trajnom zvanju:

U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta, od kojih su osam navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima:

1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa; DA

5. Ebling, Zdravko; Strnad-Pešikan, Marija; Šamija, M.; Markovic, I.; Gmajnić, Rudika; Ebling, Barbara. Croatian National colorectal cancer early detection program // Wonca Europe

Istanbul 14th Regional Conference "Overcoming the distance". 2008. 77-78

6. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation: Ambrosia as an Allergen, pozvano predavanje

Page 45: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

7. 23rd Simposium of General Practitioners – Family medicine of Republic Macedonia With international participation:Asthma treatment options in Famoly medicine practice, pozvano predavanje

8. Drenjančević, Ines; Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda; Dabić, Marina. Entrepreneurship in Croatian Primary Health Care: a Place for Innovative Approach // Book of abstracts Innovation driven entrepreneurship ;

international conference BMRA2010. 2010. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija

2. da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige; DA

5. Recenzent Sveučilišnog udžbenika: M. Rumbolt, D. Petric: Obiteljska medicina, Sveučilište u Splitu,2011

6. Recenzent Sveučilišnog udžbenika: Biserka Bergman Marković: Plućne bolesti u obiteljskoj medicini, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2013

3.Da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici; DA

Predsjednik Skupštine Hrvatske udruge obiteljske medicine: 1998-2013.

4. da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni

rad. DA

2. Povelja Hrvatskog liječničkog zbora, za osobit doprinos Zboru, medicinskoj znanosti i zdravstvu u Republici Hrvatskoj, 2008.

Z A K L J U Č A K:

Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženik izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić udovoljava svim uvjetima za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere izv. prof. dr. sc. Rudiku Gmajnića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik Povjerenstva Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

Članovi Povjerenstva: 1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović

2. Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo 3. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Page 46: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Klasa: 003-06/14-04-02 Ur.broj: 2158-61-05-14-10 Osijek, 24. veljače 2014.

Na temelju članka 92. stavka 2. , članka 93. stavka 2. podstavka 3. i članka 95. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), a sukladno članku 47. stavku 1. podstavku 6. i članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek i članku 19. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) te Vjerodostojnom tumačenju Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. veljače 2005. godine i temeljem pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja od 20. veljače 2014. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 5. redovitoj sjednici u akademskoj 2013/2014. godini održanoj 24. veljače 2014. godine pod točkom 5.2.1. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med., bira se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina u Katedri za obiteljsku medicinu na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od 5 (pet) godina u skladu s člankom 102. stavkom 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13).

Obrazloženje

Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić podnio je Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek za molbu za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina. U cilju utvrđivanja postojanja uvjeta iz članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja (NN 94/13), Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Osijeku je na 2. sjednici u ak. 2013/2014. godini održanoj 25. studenoga 2013. god., pod točkom 7. 8. imenovalo stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti profesor, prof. dr. sc.Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju i prof. dr. sc.Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju

Stručno povjerenstvo u navedenom sastavu podnijelo je dana 2. prosinca 2013. god. Fakultetskom vijeću Izvješće u kojem je utvrdilo da nasl. izv.prof. dr. sc. Rudika Gmajnić izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dana 19. srpnja 2010. godine, pa je time ispunio minimalni uvjet od tri godine u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora te da ispunjava uvjete iz. članka 48. st.8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog prije isteka roka od pet godine.

Page 47: Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Životopis, … · 2014. 3. 20. · Izv. prof. dr. sc.Rudika Gmajnić, prim.dr.med. Spec.obiteljske medicine Životopis, znanstvena,

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 3. redovitoj sjednici u ak. 2013/2014. godini od 16. prosinca 2013. god. prihvatilo je Izvješće stručnog povjerenstva i donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 23. prosinca 2013. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, za znanstvenu granu obiteljska medicina, u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, u nastavnoj bazi Dom zdravlja Osijek.

Na natječaj se prijavio dr. sc. Rudika Gmajnić, izvanredni profesor u naslovnom zvanju u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo da je pristupnik dr. sc. Rudika Gmajnić izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora temeljem odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 19. srpnja 2010. god., da je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 22. veljače 2012. god. u postupku koji je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik. Izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje ima objavljene nove znanstvene radove u međunarodnim indeksnim publikacijama CC i SCIExp. Ukupno je objavljeno 17 radova u CC publikacijama, 4 rada u SCIExp i 12 sažetaka u SCIExp, što je znatnno više od potrebnog broja radova za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika Isto tako, pristupnik izv prof.. dr. sc. Rudika Gmajnić ispunjava i minimalne uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, pa su ispunjeni uvjeti iz članka 48. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja (NN 94/13) za skraćenje roka iz članka 48. st. 6. citiranog Zakona.

U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i dostavilo pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv.prof. dr. sc. Rudike Gmajnića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, za znanstvenu granu obiteljska medicina u Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić ispunjava uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora te je odlučilo kao u izreci.

DEKAN

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev Dostavljeno:

1. prof. dr. sc. Rudika Gmajnić 2. Senatu Sveučilišta u Osijeku 3. Predsjedniku Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek 4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek 5. Pismohrana Fakultetskog vijeća


Recommended