Transcript
Page 1: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

1

JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA

OFISI YA RAIS

SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA

Kumb.NaEA.7/96/01/K/76 13 SEPTEMBA, 2019

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya MDAs & LGAs, College of African Wildlife Management (MWEKA), Marine Services Company Limited, Medical Stores Department (MSD) Arusha Technical College (ATC), Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA), Tanzania Ports Authority (TPA) na CAMARTEC anapenda kuwataarifu waombaji kazi waliotuma maombi ya kujaza nafasi wazi katika ofisi mbalimbali za Umma kama zilivyoainishwa kuwa usaili unatarajiwa kuendeshwa kuanzia tarehe 20 SEPTEMBA, 2019 hadi 3 OKTOBA, 2019 na hatimaye kuwapangia vituo vya kazi waombaji kazi watakaofaulu saili hizo. Wasailiwa wanaoitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo:-

i. Usaili utafanyika kuanzia tarehe 20 SEPTEMBA, 2019 hadi 3 OKTOBA, 2019

kama ilivyoainishwa kwenye tangazo hili.

ii. Muda na sehemu ambapo usaili utafanyika umeainishwa kwa kila Kada;

iii. Kila msailiwa anatakiwa kukumbuka (Serial Number) yenye jina lake kama

ilivyotoka kwenye tangazo hili pamoja na eneo la chumba cha usaili wa mchujo,

kwakuwa Wasailiwa wote hamruhusiwi kuja/kuingia na simu wala kifaa chochote

cha kunakili taarifa au matukio katika chumba cha usaili;

iv. Kila msailiwa anapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi;

v. Vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na:- Kitambulisho cha Mkazi,

Kitambulisho cha Mpigakura, Kitambulisho cha kazi, Kitambulisho cha Uraia au

Hati ya kusafiria;

Page 2: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

2

vi. Wasailiwa wanatakiwa kufika na VYETI VYAO HALISI, kuanzia cheti cha

kuzaliwa, kidato cha IV, VI, Stashahada, StashahadayaJuu, Shahada

nakuendelea kutegemeana na sifa za Mwombaji;

vii. Wasailiwa watakaowasilisha“Testimonials”, “Provisional Results”,

“Statement of results”, hati za matokeo za kidato cha IV na VI (form IV and

form VI results slips) HAVITAKUBALIWA NA HAWATARUHUSIWA

KUENDELEA NA USAILI;

viii. Kila msailiwa atajigharamia kwa chakula, usafiri na malazi;

ix. Kila Msailiwa azingatie tarehe na mahali alipopangiwa kufanyia usaili;

x. Kwa waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe Vyeti vyao

vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika (TCU na NECTA); na

xi. Waombaji kazi ambao majina yao hayakuonekana katika tangazo hili

watambue kuwahawakukidhi vigezo. Hivyo, wasisite kuomba tena pindi nafasi

za kazi zitakapotangazwa na kuzingatia mahitaji ya Tangazo husika.

xii. Kwa kada ambazo wanatakiwa kusajiliwa na Bodi zao za Kitaaluma

wanapaswa kuja na vyeti vyao Halisi vya Usajili pamoja na Leseni za

kufanyia kazi.

RATIBA YA USAILI

S/N TAASISI KADA TAREHE YA

MCHUJO TAREHE YA PRACTICAL

TAREHE YA USAILI WA

MAHOJIANO

1

MDAs & LGAs

MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II

HAKUNA HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

MPISHI DARAJA LA II (COOK GRADE II)

HAKUNA HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

MKUFUNZI WA MIFUGO MSAIDIZI (ASSISTANT LIVESTOCK TUTOR)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

Page 3: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

3

S/N TAASISI KADA TAREHE YA

MCHUJO TAREHE YA PRACTICAL

TAREHE YA USAILI WA

MAHOJIANO

NAHODHA DARAJA LA II (SKIPPER)

HAKUNA HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

MHUDUMU WA BOTI (BOAT ATTENDANT)

HAKUNA HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

MHUDUMU MIFUGO (LIVESTOCK ATTENDANT)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

MSAIDIZI MIFUGO (LIVESTOCK FIELD ASSISTANT)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

AFISA MIFUGO MSAIDIZI DARAJA LA II (LIVESTOCK FIELD OFFICER II)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III (AGRICULTURAL FIELD OFFICER III)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA II (AGRICULTURAL FIELD OFFICERS)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

AFISA KILIMO DARAJA LA II (AGRICULTURAL OFFICER II)

30 SEPTEMBA, 2019

HAKUNA 3 OKTOBA, 2019

2

COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE MANAGEMENT (MWEKA)

TUTORIAL ASSISTANT - LAW ENFORCEMENT HAKUNA HAKUNA

20 SEPTEMBA, 2019

3

MARINE SERVICES COMPANY LIMITED

MARINE ENGINEER OFFICER II

HAKUNA HAKUNA 26 SEPTEMBA, 2019

Page 4: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

4

S/N TAASISI KADA TAREHE YA

MCHUJO TAREHE YA PRACTICAL

TAREHE YA USAILI WA

MAHOJIANO

4

MEDICAL STORES DEPARTMENT (MSD)

PERSONAL SECRETARY II

HAKUNA 20 SEPTEMBA, 2019

20 SEPTEMBA, 2019

5

ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

DRIVER II 24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

ARTISAN II (ELECTRICAL)

24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

INSTRUCTOR II (ELECTRICAL)

24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

INSTRUCTOR II (PROCESSING)

24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

INSTRUCTOR II (MECHANICAL)

24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

TUTORIAL ASSISTANT (ICT)

24 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

25 SEPTEMBA, 2019

6

TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (TCAA)

PERSONNEL LICENSING ASSISTANT II

HAKUNA HAKUNA 26 SEPTEMBA, 2019

SENIOR BUSINESS ANALYST HAKUNA

HAKUNA 26 SEPTEMBA,

2019

7 CAMARTEC

ARTISAN II – WELDING AND FABRICATION

HAKUNA 20 SEPTEMBA, 2019

20 SEPTEMBA,

2019

Page 5: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

5

S/N TAASISI KADA TAREHE YA

MCHUJO TAREHE YA PRACTICAL

TAREHE YA USAILI WA

MAHOJIANO

8

TANZANIA PORT AUTHORITY (TPA)

PRINCIPAL PILOT HAKUNA

20 SEPTEMBA, 2019

26 SEPTEMBA,

2019

MECHANICAL EQUIPMENT OPERATOR

HAKUNA 20 – 21 SEPTEMBA, 2019

26 SEPTEMBA,

2019

DIVER HAKUNA

20 SEPTEMBA, 2019

26 SEPTEMBA,

2019

KADA: MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 ANDREW BUMIJA

MHANDO

P.O BOX , MOROGORO,

2 BEST NASHON MACOKECHA

P.O BOX 76, BABATI,

MANYARA

3 RUJI SABATO NDARO

P.O BOX 72072, ILALA,

DAR ES SALAAM

4 BRAYAN ELIAMLISI NYELLA

P.O BOX 975, MOSHI,

KILIMANJARO

5 WINNIEGRACE CHRISTOPHER

MSAWA

P.O BOX 13543,

ARUSHA,

6 MARTINE COSTANTINE

KAZILO

P.O BOX 7205, ARUSHA,

KADA: MPISHI DARAJA LA II (COOK GRADE II) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

Page 6: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

6

1 SOPHIA MOHAMED ABDALLAH

P.O BOX 36198,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

2 BENITHO ADAMSON BRAISON

P.O BOX 516, KYELA, MBEYA

3 ANUWARI MATHEW TAWI

P.O BOX 9181

4 ASIMWE EUSTACE NAIRO

P.O BOX 182, KONGWA, DODOMA

5 FRADIUS AUDAX

KALUMUNA

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

6 MAHIJA ABDALLAH MAKATTA

P.O BOX 6757, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

7 AWATIF IDDI SIMAI

P.O BOX 40907, ILALA,

DAR ES SALAAM

KADA: MKUFUNZI WA MIFUGO MSAIDIZI (ASSISTANT LIVESTOCK TUTOR) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 WILLHAD BALTAZAR ASSENGA

36378 DAR - ES - SALAAM

2 LEO LEOPORD MLOWE

P.O BOX 16, MAKETE, NJOMBE

3 THOBIAS PATRICE MUSA

P.O.BOX 153 SENGEREMA

4 NURU DOMINICK CHUCHUKA

P.O BOX 9300, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

5 ZUHURA OMARY IDD

P.O BOX 26, SHINYANGA,

6 KELVIN AMANI JONATHAN

P.O BOX 68819, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

7 DEOGRATIAS THOMAS PANCRAS

P.O.B 51 MPWAPWA

8 AMOS SEBERE DAUDI

P.O BOX 30, HAI, KILIMANJARO

Page 7: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

7

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

9 EMMANUEL SOLOMON NYAKIEMA

P.O BOX 31902, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

10 NELIUS KAIZILEGE

MWAMI

P.O BOX 23, KARAGWE,

KAGERA

11 LEMBRIS GABRIELY

KIVUYO

P.O BOX 13610, ARUSHA,

12 ALI DIWANI BAKAR

P.O BOX 62, BAGAMOYO,

PWANI

13 MUHOYI JOHN DINYA

P.O BOX 1211, MOROGORO

14 ERASMUS LWIZA KIRAINI

P.O BOX 6685, ILALA, DAR ES

SALAAM

15 JULIUS NICHOLAUS

MKUNDA

P.O BOX 1204, TANGA,

16 DASTAN LESLLEI BLAIR

P.O BOX 5062, TANGA

17 ANNA YOHANA ABEL

P.O BOX 1483, TANGA,

18 CONSOLATHA TUMAINIEL NJAU

P.O BOX 457, ARUSHA,

19 ENOCK ELISHA SENGORE

P.O BOX 18, NGARA, KAGERA

20 PHIRMIN STEPHEN PARESSO

P.O BOX 215, KARATU, ARUSHA

21 EMMANUEL ROBERT JULIUS

P.O BOX 35091, UBUNGO, DAR

ES SALAAM

22 STEPHEN WILFRED

MWAKABENGA

P.O BOX 1046, MBEYA

23 ESTERIA STEVEN

MWANSASU

P.O BOX 60713, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

24 DOTTO HERMAN BONIVENTURE

P.O BOX 3101, MERU, ARUSHA

25 INNOCENT EMILIAN SWAI

P.O BOX 63213, ILALA, DAR ES

SALAAM

26 JAMAL ASHRAF LUKALI

P.O BOX 0, HANDENI, TANGA

27 TINIELY OMBENI MMBAGA

P.O BOX C/, MERU, ARUSHA

28 VALENTINE KIMARIO

FREDERICK

P.O BOX 243, ROMBO,

KILIMANJARO

29 CLARA FIDELIS LUBUVA

P.O BOX 735, ILEMELA, MWANZA

30 SELEMAN RAMADHAN

CHIBULE

P.O BOX , NYAMAGANA,

MWANZA

31 VISITANTULY GAMBI

PILYSON

P.O BOX 3000, MOROGORO, MOROGORO

32 GODFREY JUMA SALUM

P.O BOX 1463, TANGA

33 ADAM LIBERATUS LISAKAFU

P.O BOX 712, MOROGORO

34 MASURURI CHEMO

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

35 BAKWATANISA FAUSTINE

P.O.BOX 80-IRINGA

36 GERSHOM SIMON WAWERU

P.O BOX 31128, KINONDONI, DAR

Page 8: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

8

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

ES SALAAM

37 HAPPINESS DAUDI LIDA

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

38 PASCHAL MBWANO

P.O BOX 1050, DODOMA

39 ABDALA IDDI ISIMBULA

P.O BOX 830 CHEMBA - KONDOA

40 GABRIEL THOMAS MAZIKU

P.O BOX 113, KAHAMA,

SHINYANGA

41 CHARLES ABEL MBIJIMA

P.O BOX 941, DODOMA

42 HAMISI RAMADHANI

AMIRI

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

43 ESTER GODFREY SHIKOSHI

P.O BOX 40, MOROGORO

44 MICAH CHRISTOPHER

NGWAEJE

P.O BOX 14, WANGING'OMBE,

NJOMBE

45 EMMANUEL RWEYEMAMU

SYDNEY

P.O BOX 131, SENGEREMA,

MWANZA

46 JOHNSON ALBERT MASAWE

P.O BOX 500, KONDOA, DODOMA

47 KHADIJA SHABANI MLAWA

P.O.BOX 181 DODOMA

48 MAREGESI EBANDA

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

49 BILALI MAHAMUDU KHALANJE

P.O. BOX 44SONGEA

50 SARAH AGAPITI MKIMBU

P.O BOX 64, , SINGIDA

51 JONATHAN JOHN

CHIKWINDO

JONATHAN JOHN

CHIKWINDO,P.O.BOX

1056,MOROGORO,TANZANIA

52 DORICE M JULIUS

P.O BOX 661, ARUSHA

53 PRAYGOD EMMANUEL

SAWE

P.O BOX 8182, MOSHI,

KILIMANJARO

54 JAMES THOMAS MWANDAMBO

P.O BOX 938, MOROGORO

55 MAX CRODRICK NDUNGURU

P.O BOX 115, KILOMBERO, MOROGORO

56 TITO ENOS BUCHEYE

P.O BOX 73, TABORA, TABORA

57 FURAHA PHILEMON

GAITU

P.O. BOX 20902 DAR ES SALAAM

58 JESCA SIMON LETEMA

P.O BOX 41, MPWAPWA,

DODOMA

59 DEOGRASIAS MUSHY JOSEPH

P.O BOX 314, ROMBO,

KILIMANJARO

60 ZUBERI JUMANNE

MAHAMUDU

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

Page 9: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

9

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

61 NUHU AUGUSTINO

SEMU

P.O BOX 222, SUMBAWANGA,

RUKWA

62 SALIMU RASHIDI ALLY

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

63 STEVEN GADI MUYOYA

P.O BOX 1207, BUTIAMA,

MARA

64 NOVATH RESPEKIUS

MGAYA

P.O BOX 928, SONGEA, RUVUMA

65 LUCY BROWN MESSA

P.O BOX 145, URAMBO, TABORA

66 LUCANUS SOLANUS

NDUNGURU

P.O BOX 419, MBEYA

67 ZAWADIEL MATHEW

TSUUT

P.O BOX 81, MBULU,

MANYARA

68 ANDERSON SAMWEL YOHANA

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

69 IBRAHIM MOHAMED

ALLY

P.O BOX , ILALA, DAR ES

SALAAM

70 AMOS MTESIGWA

NDYANABEMBA

P.O BOX 271, GEITA

71 AMON PASIANCE MHAGAMA

P.O BOX 16419, ILALA, DAR ES

SALAAM

72 SALUM MOHAMED SHOMARI

P.O BOX 35491, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

73 PARIT SIMEL SIPIRA

P.O BOX 3201, MOROGORO

74 PENINA MNAKU SESE

P.O BOX 9254, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

75 BEATRICE RIGHTON

MWAKATUMA

P.O BOX 6152, TANGA

76 JAPHET BURIRI GEOFREY

P.O BOX 86, NGARA, KAGERA

77 EMANUEL MELKIZEDEK MAMBOSHO

P.O.BOX 1174 KIHONDA

MOROGORO

78 JUWAIRIYA SAID NASSORO

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

79 LUKO JONAS MALEKANO

P.O BOX 138, DODOMA

80 EDWARD ELIBARIKI MBISE

P.O BOX 338, MERU, ARUSHA

81 STEPHENE VENANCE

MJEWA

P.O BOX 36, MWANGA,

KILIMANJARO

82 ISAYA LAMON KOMBA

P.O BOX 54, LUDEWA, NJOMBE

83 JAMILAH ABEDI MOHAMED

P.O BOX 55, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

84 HAFIDH KASSIM TAMRA

P.O BOX 29, MKINGA, TANGA

85 HUSSEIN NDEGE GEWE

P.O.BOX 20950 86 ANITHA SOLOLMONI

DANDA

P.O BOX 336, NJOMBE

87 NDOILE AHMED LOLILA

P.O BOX 7196, ILALA, DAR ES

SALAAM

88 GWAMAKA EPHRAIM

MWANDAMBO

P.O BOX 675, MBEYA, MBEYA

Page 10: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

10

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

89 JAMES ANATORY KAIJUNGA

P.O BOX 2280, SHINYANGA

90 YONA MISANA MKOI

P.O BOX 170, NYAMAGANA,

MWANZA

91 WOLFGANG VICENT SAGARI

P.O BOX 82, IRAMBA, SINGIDA

92 EMMANUEL GOODLUCK LERUNYA

P.O BOX 10994, MONDULI, ARUSHA

93 STEPHEN DIDAS

RUBANGA

P.O BOX 431, KARAGWE,

KAGERA

94 ATUKUZWE EFESI TUKONGE

P.O BOX 138, RUNGWE, MBEYA

95 NICHOLAUS CHRISTOPHER

KABUJE

P.O.BOX 1118 MOROGORO

96 MPWINGURA ALLY KIBIGA

P.O BOX 7, LIWALE, LINDI

97 YASIN SAIDI HAMLI

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

98 THOMSON ABASI MKWAMA

P.O BOX 202, MPWAPWA,

DODOMA

99 ANOLD JOEL KABIGUMILA

P.O BOX 69, ROMBO,

KILIMANJARO

100 NAISON LUNYAMADZO

MHELELA

P.O BOX 6191, MBEYA

101 TEODOSIA EZEKIEL MPILUKA

P.O BOX , UBUNGO, DAR

ES SALAAM

102 VENANCE RAYMEN JOHN

P.O BOX 54238, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

103 ADIJA ABDUSHAKURU

KABOKO

P.O BOX 32196, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

104 ELGARD ROBSON SWAI

P.O BOX 1738, MOSHI,

KILIMANJARO

105 GEORGE WILSON MKUMBO

P.O BOX 40, IRAMBA, SINGIDA

106 ROZA MASHIKU P.O BOX 16, SENGEREMA,

MWANZA

107 EMMANUEL HAROLD MOSHA

MOROGORO 108 DICKSON DEOGRATIAS

KISHEKE

P.O BOX 22, BIHARAMULO,

KAGERA

109 DAVID ROBERT MAKERE

P.O BOX 2248, ARUSHA

110 KABULA JAMES MAZOYA

P.O BOX 26, KAHAMA,

SHINYANGA

111 GODFREY MSHIWA BAZILI

P.O BOX 121, ROMBO,

KILIMANJARO

112 ZAKARIA PAUL P.O BOX 503, NKASI, RUKWA

113 PHILIPO ELLY OTIENO

P O BOX 72. MUSOMA MASIFA.

114 MERISELINE EMILI KIBAJA

P.O BOX 8, SAME, KILIMANJARO

115 ALPHONCE ALOYCE

P.O BOX 609, ILALA, DAR ES

116 DIANA HILLARY KAHIJA

P.O BOX 300, TANGA

Page 11: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

11

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NKUNA SALAAM

117 ERICK MATHIAS CHIPALLO

P.O BOX 12437, UBUNGO, DAR

ES SALAAM

118 FADHILA NGAMENYE

NGAO

P.O BOX 4600, MBEYA

119 SALIM JUMA CHAMBO

P.O BOX 1426, MOSHI,

KILIMANJARO

120 RUKIAH HASSAN JARIBU

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

121 JEREMIAH RAYMOND

KAMUGISHA

P.O BOX 11701, NYAMAGANA,

MWANZA

122 REHEMA ARON MAGESA

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

123 IBRAHIM HASSAN ISMAIL

P.O BOX 22, BIHARAMULO,

KAGERA

124 NICOLAUS SIMON MATHIAS

P.O BOX 16, SENGEREMA,

MWANZA

125 LEONARD LUCHAGULA

KAHINDI

P.O BOX 330, MWANGA,

KILIMANJARO

126 RAMADHANI MIRAJI SABUNI

P.O BOX 904, DODOMA,

127 EMANUEL GASPER SHIRIMA

P.O BOX 603, MOROGORO

128 STELLA STANFORD MBOGAMBI

P.O BOX 41, MAKETE, NJOMBE

129 NICKY ALEX SAMBILA

P. O. BOX 2860 MWANZA

130 MARY MKWAYA MAGOTI

P.O BOX 194, MUSOMA, MARA

131 KILIAN LAZARO SILILI

P.O BOX 163, BAGAMOYO,

PWANI

132 EDSON CHARLES KAGARUKI

P.O BOX 151, MWANGA,

KILIMANJARO

133 NAISON LUNYAMADZO

MHELELA

P.O BOX 6191, MBEYA

134 TASIANA DAMIAN JOHN

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

135 MARWA SAMWEL

P.O BOX 345, TARIME, MARA

136 ANNASTAZIA RUBEIN

MJUNGULI

P.O BOX 240, MOROGORO

137 FADHILI JUMA KALABAKA

P.O BOX 1930, MOROGORO

138 ZABLON MAYALA DEOGRATIAS

P.O BOX 61, NGORONGORO,

ARUSHA

139 ROBERT PAUL SHOO

OYSTERBAY STREET,TUMBI,KIBAHA, PWANI

140 ELIZABETH CHAULA

P.O BOX 21, MUSOMA, MARA

141 DICKSON PAUL MATHIUS

P.O BOX 32971, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

142 LAZARO MAKULA MALOSO

P.O BOX 402, BUSEGA, SIMIYU

Page 12: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

12

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

143 SAITOTI SAMWEL

LESHONGO

P.O BOX 39939, ILALA, DAR ES

SALAAM

144 MARY CHRISTOPHER

LYIMO

P.O BOX 20305, ILALA, DAR ES

SALAAM

145 RASULI IDDI KIVUMBI

P O BOX 7084, UGWENO.

146 ANTONY JUDETHADEUS

NBOYA

P.O BOX 23, MOSHI,

KILIMANJARO

147 MAGESA MAXWELL EZEKIEL

P.O BOX 250, TARIME, MARA

148 AYUBU J IDDI P.O BOX 209, ARUSHA

149 ANNA NECKONDO

BOMA

P.O BOX 40 MUGUMU

150 BARAKA JOHN KIWERA

P.O BOX 14220, , ARUSHA

151 EUTROPIA EVARISTO

MGAYA

P.O BOX 483, NJOMBE

152 KADUMA CHARLES

MWALUSITO

P.O BOX 87, MANYONI, SINGIDA

153 WENSESLAUS GYEI MARKO

P.O BOX 138, DODOMA, DODOMA

154 MOHAMED ATHUMAN

KIBAJA

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

155 JOYCE SONZA KIRUVUKO

P.O BOX 25615 DAR ES SALAAM

156 BASU TUNGU BUNELA

P.O BOX 383, BABATI,

MANYARA

157 MICHAEL WILSON NYITIKA

P.O BOX 176 MUGUMU,

SERENGETI, MARA

158 BENSON GODFREY

NGOWI

P.O BOX 637, MOSHI,

KILIMANJARO

159 JONATHAN RAJABU MBAGA

P.O BOX 124, KOROGWE,

TANGA

160 ERASTO SIFAEL MOSHI

P.O BOX 77, MOSHI,

KILIMANJARO

161 CHAUSIKU MOHAMED HASSAN

BOX 46212,DAR-ES-

SALAAM

162 AHADIEL RANSOM FUE

P.O BOX 1526, MOROGORO

163 RAPHAEL JOSEPH MTAMA

P.O BOX 237, MBARALI,

MBEYA

164 AFLA CRISPIN KAHWILI

P.O BOX 500, NJOMBE, NJOMBE

165 OMARY HAMISI RASHID

P.O BOX 4111, MOROGORO

166 WILLIAM SENYAGWA

MBESA

P.O BOX 3016, MOROGORO

167 MASUMBUKO MISAMBO PELEKA

P.O BOX 49, DODOMA

168 LESIKARI ALAILILAI TALEKI

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

169 FESTO STANLEY

P.O BOX 1680, DODOMA,

170 SABITI NURU CHAKUSAGA

P.O BOX 603, MOROGORO

Page 13: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

13

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SAMWELI

171 PETROLINA OLOLO NG'ADI

P.O BOX 290, MBULU,

MANYARA

172 NECHI HERMAN TEMU

P.O BOX 21, MOSHI,

KILIMANJARO

173 THEA THEOBARD

P.O BOX 7723, MOSHI,

KILIMANJARO

174 KELVIN JONAS LOTHI

P.O BOX 33, KARATU, ARUSHA

175 ALMERIUS MUTUNGI

P.O BOX 1608, DODOMA, DODOMA

176 CELESTINA WILLIAM MWERY

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

177 EMMANUEL BUDAGA CHEYO

P.O BOX 185, MASWA, SIMIYU

178 JOHN PETER MACHUI

P.O BOX 13, MOSHI,

KILIMANJARO

179 ELISHA EMMANUEL

MOTTO

P.O BOX 352, MISUNGWI, MWANZA

180 WINFRIDA NICHOLAUS

MLIMBILA

P.O BOX 322, NJOMBE, NJOMBE

181 JAFARI IBRAHIM SHABAN

P.O BOX 904, DODOMA

182 NEEMA KAMUGISHA

P.O BOX 919, BUKOBA, KAGERA

183 VICKY WENSESLAUS

KIMAMBO

P.O BOX 87, MANYONI, SINGIDA

184 ERASMUS LWIZA KIRAINI

P.O BOX 6685, ILALA, DAR ES

SALAAM

185 EMMANUEL ROBERT MICHAEL

BOX 8039

MWANZA - IGOMA

186 ABDADII HASSAN SAIDI

P.O BOX 42, KITETO,

MANYARA

187 JOHANES HAULE

STANSLAUS

P.O BOX 195, , NJOMBE

188 JASTIN LIZEI KALINGA

P.O BOX 36, IRINGA

189 JOSHUA REUBEN

JAKONIKO

P.O BOX 3000, MOROGORO

190 BARAKA STANLEY MBUGA

P.O BOX 364, SINGIDA

191 ALFRED JOHANNES MAHINYA

P.O.BOX 166 MOROGORO

192 BENEZUEL WILLSON

KECHEGWA

P.O BOX 386, ARUSHA

193 RAMADHAN MBEGA

RAMADHAN

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

194 JOSEPH OSCAR MABIKI

P.O BOX 3000, MOROGORO

195 PHILDORINE LINUS PETRO

P.O BOX 278, KYERWA, KAGERA

196 MELKIOR PIUS TANDA

P.O BOX 1354, MUSOMA, MARA

Page 14: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

14

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

197 NURU SAMSONI MAKAPI

P.O BOX 178, KONGWA, DODOMA

198 SALEHE ALLY SENGALA

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

199 HAGAI NAMSON MAGULA

P.O BOX 21, MBULU,

MANYARA

200 ISAYA KISONGA P.O BOX 65, KILOSA,

MOROGORO

201 PETER JULIUS JONATHAN

P.O BOX 51, SIHA,

KILIMANJARO

202 BINEMUTONZI KALENZYO DOMICIAN

P.O BOX 315, KYERWA, KAGERA

203 IBRAHIM TWAHA

ATHUMANI

P.O BOX 226, MPWAPWA,

DODOMA

204 AUGUSTINO NESTORY PHILIPO

P.O BOX 650, MOROGORO

205 ALBERTO AMBROSE MNGWADU

P.O BOX 3040, MOSHI.

206 DANIEL MAKAYA PATRICK

P.O BOX 200, MAGU, MWANZA

207 MAISHA EDWARD MWAKISU

P.O BOX 810, NJOMBE

208 JORAM SWAMILA OMARY

P.O BOX 1936, ILALA, DAR ES

SALAAM

209 ERNEST SELEMAN GERALD

P.O BOX , ROMBO,

KILIMANJARO

210 HAPPYNESS JAMES

MWAMBALANGANIA

P.O BOX 1011, LINDI

211 ASHA RASHIDI MOHAMED

P.O BOX 2, MAGU,

MWANZA

212 CHRISTINA RUGAYE TUMAINI

P.O BOX 95034, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

213 PROSPER ALOYCE

KISAWIKE

P.O BOX 208, MPWAPWA,

DODOMA

214 LEONARD ELLI LIGO

P.O BOX 57, BABATI,

MANYARA

215 BUNDALA MASUNGA DONARD

P.O BOX 332, MASWA, SIMIYU

216 MESHACK ABRAHAM MOLLEL

P.O BOX 184, MONDULI, ARUSHA

217 JAMES SAMWEL DAUD

P.O.BOX 3079 CHUO KIKUU, MOROGORO.

218 SHABANI RAMADHANI

SAIDI

P.O BOX 342, , DODOMA

219 FAUSTINE AUGUSTINE MWIGUNE

P O BOX 3082 MOROGORO

220 JESCA SETAS KIMARIO

P.O BOX 9152, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

221 BARAKA MESWINI LUOGA

PRIVATE BAG NJOMBE

222 NYAMANG'ELELE MTAKI JOHN

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

223 BARAKA MIFUKO

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

224 DENISHA LEONARD

P.O BOX 477, UVINZA, KIGOMA

Page 15: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

15

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SELEMAN YOTHAM

225 FREDRICK EDWARD LEMA

P.O BOX 9152, ILALA, DAR ES

SALAAM

226 JENIPHA THOMAS LYIMO

P.O BOX 65, BAGAMOYO,

PWANI

227 SAMWEL ALLAN

MABECHE

P.O BOX 1634, DODOMA

228 CHAUSIKU ELIAS EKUMBI

P.O BOX 344, MUSOMA, MARA

229 OSWIN DISMAS MWANANDOTA

DAR ES SALAAM

230 MASALU NGESE MADUHU

P.O BOX 72, BUSEGA, SIMIYU

231 MUSSA LUKARE JOHN

P.O BOX , KILOSA,

MOROGORO

232 VENANCE RAYMEN JOHN

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

233 ABUBAKARI KOMBO KISAIRO

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

234 KENETH FRANCISCO

MWANANSOLO

P.O BOX 607, MPANDA, KATAVI

235 IPHIGENIA INNOCENT NDOMBA

P.O BOX 640, MOROGORO

236 EVODIA LEONARD SULLEY

P.O BOX 99, HANANG, MANYARA

237 EMANUEL BERNARD KIMARIO

P.O BOX 362, BABATI,

MANYARA

238 FRANK ROBERT P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

239 SHABANI HAMISI CHITU

P.O BOX 178, TANGA

240 THERESIA EFREM SWAI

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

241 HAMADI YUSUFU

NKALLANGE

P.O BOX 2182, DODOMA

242 GAVANA COSTANTINE

CHARLES

P.O BOX 474, UKEREWE, MWANZA

243 EZEKIEL WILLIAM KITTINGA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

244 RICHARD MARTIN MGOTTO

P.O BOX 40, MOROGORO

245 MATONA RAMADHANI KINDEMBA

P.O BOX 603 MOROGORO

246 JOYCE JAMES SOMBI

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

247 JUMA HASSANI KWAYA

P.O BOX 165, MUHEZA, TANGA

248 VITALIS KITERA FABIANO

P.O BOX 198, RORYA, MARA

249 KELVIN BENNY MATEE

P.O BOX 13016, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

250 SAMWEL AMINIELI FIROS

P.O BOX 13901, MERU, ARUSHA

Page 16: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

16

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

251 YEROMINI KISEGE

P.O BOX 10, SUMBAWANGA,

RUKWA

252 MAOMBI NASSIBU RASHIDI

P.O BOX BOX 98, , KITETO,

MANYARA

253 ABUBAKARY SIMON

SINGUNDA

P.O BOX 28002, KISARAWE,

PWANI

254 ERICK ELIPOKEA PALLANGYO

P.O BOX 16, MERU, ARUSHA

255 HEMED ATHUMANI

JUMA

P.O BOX 210, IGUNGA, TABORA

KADA: NAHODHA DARAJA LA II (SKIPPER) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KUVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 FREDRICK HABONA MICHAEL

P.O BOX 642, KIGOMA

2 FRANCISCO SHIGELLA LAMBO

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

3 AVELINA SUMUNI KABAKA

P.O.BOX 41 NANSIO,

UKEREWE MWANZA

4 ALLY ABEID NG'ONDYA

P.O BOX 19727, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

5 STEPHEN GEORGE KOMBA

P.O BOX , , 6 PETER MNDOLWA EDMOND

P.O BOX 110115, BAGAMOYO,

PWANI

7 GABRIEL RAPHAEL CHAMBAI

P.O BOX 13526,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

8 PETER HENRY TUPA

P.O BOX 774, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

9 VENANCE GASPAR KAULO

P.O BOX , 10 ENOCK PETER ENOCK

P.O BOX 735, ILEMELA, MWANZA

11 JIMY PHILIMON ABEL

P.O BOX 6727, ILALA,

DAR ES SALAAM

12 JANUARY BENARD KAKELA

P.O BOX 642, KIGOMA

Page 17: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

17

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

13 SADOCK SYLIVAND

P.O BOX 6727,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

14 JAMES CHARLES P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

KADA: MHUDUMU MIFUGO (LIVESTOCK ATTENDANT) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KUVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 JANE ANDERSON

NDENZA

P.O BOX 36223,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

2 PAULO BAKARI NINGA

P.O BOX 1, KONDOA, DODOMA

3 ADINANI MASUDI MLANZI

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

4 ELISHA ELIAS MASEBO

P.O BOX 76, MBOZI, SONGWE

5 PATRICK MICHAEL CHIPALO

P.O.BOX 12437

6 ALIDA KOLEKWA FIDELIS

P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

7 THOMAS MASHOMALI

LUKUNGU

P.O BOX 374, BUSEGA, SIMIYU

8 ANANIA MATHAYO

MLOWE

P.O BOX 522, IRAMBA, SINGIDA

9 LUCAS JULIUS KABAKA

P.O.BOX 136 MUSOMA -

MARA

10 JACKSON MAILA MAZIGO

P.O BOX 47, MBULU,

MANYARA

11 JOHN CHEDEGO MAVUNDE

P.O.BOX 904 DODOMA

12 ALINDA SALAPION

P.O BOX 78, KARAGWE,

KAGERA

13 AMINA RAMIA BAKARI

P.O BOX 535, KOROGWE,

TANGA

14 SASILA JILOLI MASAMI

P.O BOX 41, UKEREWE, MWANZA

Page 18: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

18

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

15 OSCAR RUSHOKANA

ONESMO

P.O BOX 11491,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

16 IZACK LEONARD MBUNGANI

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

17 GENIVA PETER KAPELE

P.O BOX 127, KIBONDO, KIGOMA

18 MUSA MIKIDADI MUSA

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

19 PETER JULIUS DISSAH

P.O BOX 230, MANYONI, SINGIDA

20 ANTHONIA TRIPHON MASSAO

P.O BOX 110, MOROGORO

21 AHIMIDIWE ISMAEL

MICHAEL

P.O BOX , ARUSHA

22 JOSEPH PAULO MASONG

P.O BOX 1126, CHAMWINO,

DODOMA

23 LUSIANA VALENTINE

P.O BOX 308, BABATI,

MANYARA

24 BILALI ALLY KILINGA

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

25 TASIANA DAMIAN JOHN

P.O BOX 20950, ILALA,

DAR ES SALAAM

26 MJUNGU FACKSON MANYAMA

P.O BOX 155, IRAMBA, SINGIDA

27 CHARLES RICHARD

P.O BOX 23, RORYA, MARA

28 MICHAEL EMMANUEL

ANDREA

P.O BOX 113, SHINYANGA, SHINYANGA

29 EMMANUEL CHEYO MHOJA

P.O BOX 1, IGUNGA, TABORA

30 MAKONDE SUFIANI

MKOMWA

P.O BOX 1, HANDENI, TANGA

31 ERNEST CLETUS MSIGWA

P.O BOX 515, NJOMBE, NJOMBE

32 BAKARI ALLY SHETULI

P.O BOX 325, KOROGWE,

TANGA

33 REGINA RWAGASASA

BAKANA

P.O BOX 574, MBOZI,

SONGWE

34 ANETH ANSELEMI MISANGO

35 LINUS KABOMA MAGETA

P.O BOX 70, KOROGWE,

TANGA

36 EVANSI NASONI MSAGAA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

37 ANNA ABRAHAM DUMLY

P.O BOX 202, MPWAPWA,

DODOMA

38 JONAS ADAM FISSOO

P.O BOX 247, HANANG, MANYARA

39 LEONARD ALEX NGEREJA

P.O BOX 31902,

KINONDONI,

40 PATRICE HAMANDI AKONAAY

P.O BOX 247, BABATI,

MANYARA

Page 19: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

19

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

41 RICHARD MATEKO MISANA

P.O BOX 41, UKEREWE, MWANZA

42 AGATHA BATHOLOMEW

CHARLES

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

43 DANIEL MOLEMI RWEYEMAMU

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

KADA: MHUDUMU WA BOTI (BOAT ATTENDANT) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KUVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 MASAMI CLEOPHACE

ISSA

P.O BOX 1213,

NYAMAGANA, MWANZA

2 RAMADHAN MOHAMED

P.O BOX 138, DODOMA

3 RICHARD PETER

MHEKELA

P.O BOX 11828,

NYAMAGANA, MWANZA

4 VEDASTUS EMMANUEL VEDASTUS

P.O.BOX 1249 DODOMA

5 FRANK GEOFREY

TILLYA

P.O BOX 1676,

NYAMAGANA, MWANZA

6 EMMANUEL DOTTO ERNEST

MWANZA

7 SUNDAY RAULENT GODFREY

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES SALAAM

8 GODFREY JAPHET MBWANA

P.O BOX 2109, ILEMELA, MWANZA

9 ANDREW BONG'ATE

P.O BOX , NYAMAGANA

, MWANZA

10 AMOS EMMANUEL

P.O BOX 7656, NYAMAGANA,

MWANZA

11 YOHANA CLEMENT NGASSA

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES SALAAM

12 ABUBAKARY MUHIDINI MROPE

P.O BOX 32459, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

Page 20: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

20

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

13 JOSHUA ZACHARIA GIDEON

P.O BOX 1982,

NYAMAGANA, MWANZA

14 DANIUS ALPHAXED

P.O BOX 83, ILEMELA, MWANZA

15 MELIUS FRANCIS BENARD

P.O BOX 1213,

NYAMAGANA, MWANZA

16 LEONCIA SHUKURU BAHATI

P.O BOX 65, NGARA, KAGERA

KADA: MSAIDIZI MIFUGO (LIVESTOCK FIELD ASSISTANT) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 LUCY PATRIC MGIMWA

C/O GABRIEL MTYANI

P.O.BOX 27, MPWAPWA.

2 DOGRASIAS SHAYO PETER

P.O BOX -163, ROMBO,

KILIMANJARO

3 PETER MICHAEL MCHELEMI

4 IRENE PETER KALWILA

P.O BOX 3000, MOROGORO

5 MESHACK TIMOTHEO

LEGUNA

C/O DR. ANGELLO J. MWILAWA

LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE

P.O. BOX. 352, MWANZA- TANZANIA

6 CATHERINE PHILIPO PAUL

P.O BOX 352, MISUNGWI, MWANZA

7 BEATUS RIZIKI THOMAS

P.O BOX 900, MOSHI,

KILIMANJARO

8 JACKLINE JACOB JOSEPH

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

9 AMINA OMARY BORORO

P.O BOX 9152 DAR-ES-SALAAM

10 FRANK GELVAS MBALAMWEZI

P.O BOX 351, SUMBAWANGA,

RUKWA

Page 21: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

21

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

11 KANAMBORA ELIA MBISE

P.O BOX , MERU,

ARUSHA

12 ERICK GODFREY MALLYA

P.O BOX 603, MOROGORO

13 BRAITON RAPHAEL MWAGENI

P.O. BOX 615 SONGEA

14 ZAITA TIOFILI NYAMBO

P.O BOX 128, SUMBAWANGA,

RUKWA

15 IZACK KALANGA MOLLELY

P.O BOX 44, SIHA,

KILIMANJARO

16 GIDION JACOB AHUNGU

P.O BOX 1483, TANGA, TANGA

17 LISA FELICIAN ISHENGOMA

P.O.BOX 3101 ARUSHA

18 FATUMA MRISHO SALUM

P.O BOX 100012, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

19 ABDALLAH A NTANGULI

P.O BOX 3101, MERU,

ARUSHA

20 FARAJA JEREMIAH NYATEGHA

P.O BOX 384, GEITA, GEITA

21 EDSON JOHN LIGANGA

P.O BOX 9254 DSM

22 JOSIA JOSEPH SHABANI

P.O BOX 0, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

23 DEVIS SABAS MTENGA

P.O BOX 39, ROMBO,

KILIMANJARO

24 SAMWEL EDWARD

MACHAINE

P.O BOX 1502, MBEYA

25 WINNIE BERNARD

MASULUALE

P.O BOX 226, MPWAPWA,

DODOMA

26 OGALA HAMIS TENYE

P.O BOX 144, RORYA, MARA

27 DUNGWA MADELEKE

LUTEMA

28 DANIEL KAZUNGU KUZENZA

P.O BOX 6057, MOROGORO

29 MARIOT PAUL CHIKWELA

P.O BOX , , 30 DANIEL MOLEMI RWEYEMAMU

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

31 ALPHA JOHN SEJEGWA

P.O.BOX 342 MPWAPWA

32 EMMANUEL ISDORY HAULE

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

33 INNOCENT JOEL MWASOMOLA

P.O BOX 196, RUNGWE,

MBEYA

34 STELLA NICHOLAUS

CHACHA

P.O BOX 31, RORYA, MARA

35 SARAH DANIEL NZILAYAPE

P.O BOX 1704, ILEMELA, MWANZA

36 ALLY AHMAD MOHAMED

P.O BOX 370, LINDI

37 AGATHA BARTHOLOMEW

CHARLES

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

38 RICHARD NG'WENDA MASHIKU

Page 22: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

22

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

39 BERNADA ALLANUS NKOSI

P.O BOX 74, SONGEA, RUVUMA

40 ELISHA ELIAS MASEBO

P.O BOX 76, MBOZI, SONGWE

41 THOMAS GERVAS YONA

UKONGA, DAR ES SALAAM

42 ELIADA BENARDO NESTORY

P.O BOX 35, BIHARAMULO,

KAGERA

43 BONY MARTINE KINANDA

P.O BOX 174, TABORA

44 ZACHARIA M MAKANYA

P.O BOX 101, TARIME, MARA

45 TUMAINI JONATHANI SHEDRACK

P.O BOX 386, ARUSHA

46 AMIRI VITALISI P.O BOX 178, TANGA

47 KAMULI MICHAEL TANZANIA

P.O BOX 470, GEITA

48 IBRAHIMU MOHAMEDI KUNGUTI

P.O BOX 472, KARAGWE,

KAGERA

49 HUSSEIN BAKARI

MWAKIJA

P.O BOX 88, MVOMERO,

MOROGORO

50 FRANCIS ELIAS P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

51 FIKIRI KULWA KACHWELE

P.O BOX 57, MBONGWE,

GEITA

52 RAMADHANI HUSSEIN ALLY

P.O BOX 36609, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

53 GADSON EMIL NKULIKIYE

P.O.BOX 355 HANDENI TANGA

54 EMMANUEL ELIAMIN SAMALI

P.O BOX 1070, LINDI, LINDI

55 LONG'IDU LEPARAKWO

MOLLEL

P.O BOX 3101, MONDULI, ARUSHA

56 FELIX EUGEN TILLYA

P.O BOX 6876, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

57 KOSHUMA WILSON

KASEBWA

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

58 EDMUND FABIAN KABASA

P.O BOX 11470, NYAMAGANA,

MWANZA

59 ABDALLAH RAMADHANI

MWINCHANDE

P.O BOX 70, HANDENI,

TANGA

60 LEOCADIA INNOCENT LATHA

P.O BOX 11612, NYAMAGANA,

MWANZA

61 RASHID OMARY BUNGILE

P.O BOX 90, MPANDA, KATAVI

62 ABEL ADAMSON MWAIPOPO

P.O BOX 1046, MBEYA

63 JANE ANDERSON

NDENZA

P.O BOX 36223,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

64 MTUNDI CHACHA RUKWI

P.O BOX 447, MASASI, MTWARA

65 ATHUMANI CHOBOKO

P.O BOX 18, KILINDI,

66 ALIDA KOLEKWA FIDELIS

P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

Page 23: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

23

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

TANGA

67 DOTTO AUGUSTINO

FUMBA

P.O BOX 1, KILOSA,

MOROGORO

68 YOHANI MATLE TSAKHARA

P.O BOX 83, KARATU, ARUSHA

69 ANNECTUS ALEXANDER

ALEX

P.O BOX 13335 , ILALA,

DAR ES SALAAM

70 ARISTIDY CALISTY

MARANDU

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

71 GAMALIEL SAMSON

VANGISADA

P.O BOX 13022,

ARUSHA

72 SELEMAN HARUN HEMED

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

73 DEOGRATIAS CHRISTOPHER

GITAMBWA

P.O BOX 7, KAHAMA,

SHINYANGA

74 PRAYGOD LAZARO URIO

P.O BOX 338, MERU, ARUSHA

75 LONING'O LOMAYANI

P.O BOX 69, ROMBO,

KILIMANJARO

76 FREDRICK JOSEPH KOMBA

P.O BOX 147, SONGEA, RUVUMA

77 ANSELMO KORO PASCAL

P.O BOX 149, MBEYA

78 NEEMA SAMSON LUHANGA

P.O BOX 19, SONGEA, RUVUMA

79 MGOLI KASSIM KAZINYINGI

P.O BOX -163, BAGAMOYO,

PWANI

80 NEEMA RAJABU MWASEGERA

P.O BOX 603, MOROGORO

81 ADINANI MASUDI MLANZI

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

82 JOSEPH FAIDA NDAHIBA

P.O BOX 01, MPANDA, KATAVI

83 PETER MASESA JOHN

P.O. BOX 19, IGUNGA

84 DEVOTHA WOLFRAM

MGAYA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

85 ERICK AMOS SYLVESTER

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

86 CHRISTOPHER CHRISTIAN

LENGA

P.O BOX 70, MANYONI, SINGIDA

87 NASORO SELEMAN NASORO

P.O BOX 3, LIWALE, LINDI

88 COSMAS WILLIAM MIGWILI

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

89 VENANCE JOHN MUKULASI

P.O BOX 2125, DODOMA

90 DISMAS COSMAS MBWILO

P.O BOX 58, KILOMBERO, MOROGORO

91 IMELDA JASTINI MACHA

P.O.BOX 318 MOSHI

92 DANI MALAJA MASUKE

P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

Page 24: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

24

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

93 MAGRETH NTEMO

SHADRACK

188 MUGUMU 94 EZEKIEL BRYCESON

MNZAVA

P.O BOX 1483, TANGA

95 GASTON GENNER

MWAIJANDE

P.O BOX 92, MBEYA

96 BARAKA HENRY NDUNDO

P.O BOX , ,

97 DANIEL MADUHU JOHN

P.O. BOX 307 LWAMGASA -

GEITA

98 MOHAMED LEONARD ERNEST

P.O BOX 1483, MUHEZA, TANGA

99 VEDASTUS KARIBUYENZI

BOX 490, KIGOMA

100 BLASIUS EBELHADI

MPANDACHALO

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

101 JACKSON SIMION PROTAS

P.O BOX 35, ILALA, DAR ES SALAAM

102 PETINA OLOPONO MATINDA

P.O BOX 153, KITETO,

MANYARA

103 STELLA EDWARD

TAGAGASI

P.O BOX 62, TARIME,

MARA

104 NOELINA STANFORD MBOGAMBI

P.O BOX -169, GAIRO,

MOROGORO

105 ANDREW BARTHOLOMEO

SIKAZWE

P.O BOX 131, SIKONGE, TABORA

106 MTALEMWA CHRISTOPHER

KAGIRITA

P.O BOX 1902, ILALA, DAR ES

SALAAM

107 NJAGA JOSEPH KABULWA

P.O BOX 632,

BUSANDA GEITA.

108 RUDA CHRISTMAS

ROBERT

P.O BOX 554, KYERWA, KAGERA

109 GERALD NORBET MSOLLA

P.O BOX 47, KILOLO, IRINGA

110 NAJATH MAHAMUDU

MVULA

P.O BOX 58, KONGWA, DODOMA

111 REGAN RONALD SHIRIMA

P.O.BOX 39939 ILALA

DAR ES SALAM

112 SAMWELI LONG'IDA MEIGWANI

P.O BOX 11891, ARUSHA

113 YOHANES PAUL NKWERA

P.O. BOX 81 SONGEA

114 PHILIPO SHIGI BARTHOLOMEO

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

115 ABDUL MAALIM MSAMI

P.O. BOX 68 SONGEA

116 ELISHA HAROLD MAGOWA

P.O BOX 98, BAGAMOYO,

PWANI

117 FRANSIS MALIBA

MADUHU

P.O.BOX 517, SIMIYU.

118 GOODLUCK JULIUS MONYO

P.O BOX 145, MVOMERO,

MOROGORO

Page 25: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

25

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

119 MARIAM BATHOLOMEW

SHIGI

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

120 SHABANI HAJI NGONYANI

P.O BOX 23, LIWALE, LINDI

121 ZAITUNI SUMBI SAID

P.O BOX 236, SINGIDA

122 MARIA MROSSO VALERIAN

P.O BOX 42, ROMBO,

KILIMANJARO

123 DEOGRATIUS FRANCIS LUBINGA

P.O BOX 1, NGORONGOR

O, ARUSHA

124 EMMANUEL SANIBWA LUSASI

P.O BOX 1930, , MOROGORO

125 ZEBEDAYO BWIRE IGINGA

P.O.BOX 10981

ILEMELA

126 HASSANI ADANI JUMA

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

127 MATRIDA ALPHONCE NGENG'ENA

P.O BOX 603, MOROGORO

128 REGINARD PHILIPO PETRO

129 AGRIPINO EFREM TESHA

P.O BOX , IRINGA

130 TUNGU MAZIGWA MTAKI

P.O BOX 14, SONGEA, RUVUMA

131 AMINA SHANGWE TWAMALA

P.O.BOX 30080 KIBAHA

132 HADIJA BUSHIYA MASOUD

P.O BOX -28, SHINYANGA

133 FADHIL JACKSON KAGUNA

P.O BOX 246, KARAGWE,

KAGERA

134 ALEX JOHN SALVATORY

P.O BOX 216, MPANDA, KATAVI

135 JOHN CHEDEGO MAVUNDE

P.O.BOX 904 DODOMA

136 DEVID EDMUND KILASI

P.O BOX 15, SONGEA, RUVUMA

137 GODFREY KISELA

STEPHAN

P.O BOX 218, ROMBO,

KILIMANJARO

138 JULIUS L NG'ADI P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

139 BONIFACE THADEO KIPAYA

P.O BOX 174, TABORA

140 SAMWEL AKONAAY DANIEL

P.O BOX -83, KARATU, ARUSHA

141 FRANK ERICK MAKIDIKA

P.O BOX , 142 JOYCE EDWARD MATARUMA

P.O BOX 968, TANGA, TANGA

143 ANITA SILVANI KIWANGO

P.O BOX 71, ROMBO,

KILIMANJARO

144 NOEL KAUTA MAGESA

P.O BOX 585, DODOMA

145 DEONATUS JOSEPH

KANYETTOR

P.O BOX 845, DODOMA

146 NUSURA MAHONGE YUSUPH

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

Page 26: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

26

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

147 SANDE WILSON HAMISI

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

148 ALICIA CYPRIAN KAMBUGA

P.O BOX 967, BUKOBA, KAGERA

149 ANITHA PATRICK MANDA

P.O BOX 3005, MOROGORO

150 EVANCE DONALD KITILA

P.O BOX 368, TANGA

151 HAMIS ABEID ATHUMAN

P.O BOX 1483, TANGA, TANGA

152 SEBURI MAHING'ADA

GIDAMSUNGU

P.O BOX 5, NGORONGORO,

ARUSHA

153 AZIZA SALIM MSUYA

P.O BOX 5437, TANGA

154 TIMOTH THEODOS

CHOGA

P.O BOX 290, IRINGA , IRINGA

155 ARNOLD FERDINAND MAPUNDA

P.O BOX 137, KILOSA,

MOROGORO

156 MAIKO AMANZI MHENGAYAGI

P.O BOX 1540, MOROGORO

157 SYLIVESTER EDWARD

P.O BOX 14, BUSEGA, SIMIYU

158 CHARLES NYEREMBE

MAYAYA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

159 HASSANI BAKARI

MAKANYANGILO

P.O BOX 1, HANDENI,

TANGA

160 CATHERINE GEORGE

MAGANGA

P.O BOX ,

161 YUSTA ANTIPASI

KAMILI

P.O BOX 0, MOROGORO

162 SASILA JILOLI MASAMI

P.O BOX 41, UKEREWE, MWANZA

163 FADHILA ABDALLAH

NKINDA

P.O BOX 1092, MOROGORO

164 FAHAMI ISSA AMIRI

P.O BOX 134, LUSHOTO, TANGA

165 COSMAS ONESMO MCHAKI

P.O BOX 3000, MOROGORO

166 BONIPACE MNANKA BISARE

167 BASHIRI NURDIN MSIGITI

P.O BOX 88, MPWAPWA,

DODOMA

168 FIKIRINI BASHIRI ABDU

P.O BOX 1211, ARUSHA

169 JONAS PIUS DANIEL

P.O BOX 129, GEITA, GEITA

170 MUSA MIKIDADI MUSA

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

171 PETER JULIUS DISSAH

P.O BOX 230, MANYONI, SINGIDA

172 JOSEPH MBALI BIGAMBO

P.O BOX 21, , MWANZA

173 JOHAMARTHA ROBERT KIIZA

P.O BOX 02, MISENYI, KAGERA

174 ALOISIA ANDREA MAYI

P.O BOX 344, BABATI,

MANYARA

Page 27: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

27

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

175 WENSESLAUS GYEI MARKO

P.O BOX 138, DODOMA

176 BAHATI PHILIPO P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

177 ELGARD ROBSON SWAI

P.O BOX 1738, MOSHI,

KILIMANJARO

178 DISMAS TARIMO DONATH

P.O BOX 603, MOROGORO

179 JOTHAM NAFTAL MLAY

P.O BOX 7048, MWANGA,

KILIMANJARO

180 ABDULAZIZ RAMADHANI SELEMANI

P.O BOX 956, SINGIDA, SINGIDA

181 SESAGULI KASAMO

SESAGULI

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

182 ANTHONIA TRIPHON MASSAO

P.O BOX 110, MOROGORO

183 MUSSA KULWIJILA

P.O BOX 603, MOROGORO

184 MARTIN DEODATUSY MALOPOLA

P.O BOX 40, MALINYI,

MOROGORO

185 ROBERT ONESMO

ISSANGYA

P.O BOX 68, NGORONGOR

O, ARUSHA

186 GODWIN RAMADHANI

MSOFE

P.O BOX 12, MPWAPWA,

DODOMA

187 AHIMIDIWE ISMAEL

MICHAEL

P.O BOX , ARUSHA

188 ANDREW NYANDA KASWA

P.O BOX 525, GEITA

189 SIFAEL KUYAN LOMAYANI

P.O BOX 7292, ARUSHA

190 STELLA ROBERT SALINGWA

P.O BOX 9572, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

191 ACKLEY JOACKIM MSHANA

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

192 IRENE GASPER AMMI

P.O BOX 335, BABATI,

MANYARA

193 ELIBARIKI MELKIZEDEK

AZAEL

P.O BOX 1174, MOROGORO

194 JECONIA JOEL BUKEBUKE

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

195 CHARLES RICHARD

P.O BOX 23, RORYA, MARA

196 BILALI ALLY KILINGA

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

197 MUKHSIN MACHAGE

MAIGE

P.O BOX 1522, TANGA

198 TUNU ALFREDY MVENA

P.O BOX 576, IRINGA , IRINGA

199 FESTO REUBEN BUZUKA

P.O BOX 1249, DODOMA

200 MATHAYO PETER SUMAYE

P.O BOX 58, KARATU, ARUSHA

201 NEEMA ANTON KILAWE

P.O BOX 6837, MOSHI,

KILIMANJARO

202 ASUMINA HASSAN

SHEDEHWA

P.O BOX 54, MWANGA,

KILIMANJARO

Page 28: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

28

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

203 SAMSON JOHN MBISE

P.O BOX , 204 SABINA TESHA WILIRKI

P.O BOX 121, ROMBO,

KILIMANJARO

205 DERECK WILLIUM KIJOTI

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

206 MARIAM HEKIMA PASCAL

P.O BOX 44, KIGOMA

207 NICODEM ANDREW MYINGA

P.O BOX 626, MAKAMBAKO,

NJOMBE

208 PAULO SIMON MAYIGE

P.O BOX 184, SUMBAWANGA,

RUKWA

209 BATHROMEO ARNEST

BUPAMBA

P.O BOX 472, KAHAMA,

SHINYANGA

210 JAMES AMON P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

211 HOSEA ELIA KASENYA

P.O BOX 1308, DODOMA

212 MONICA CHARLES SHINJE

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

213 MAGRETH TUMWENE SALA

P.O BOX 214, DODOMA

214 THOMAS MATHIAS

P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

215 JOHN MATUTU HAULE

P.O BOX 32751,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

216 SARAH MICHAEL MLIMBO

P.O BOX 43, KONGWA, DODOMA

217 EDWARD OSCAR

MGUNDA

P.O BOX 4, IGUNGA, TABORA

218 JOHNSON JOSEPH SHABANI

P.O BOX 49, SAME,

KILIMANJARO

219 MICHAEL AMEDEO MILYASHI

P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

220 MJUNGU FACKSON MANYAMA

P.O BOX 155, IRAMBA, SINGIDA

221 HABIBA MHIDINI NYUMBA

P.O BOX 178, TANGA

222 KASSIMU ALLY P.O BOX 1047, MTWARA

223 DANIS WILLIAM P.O BOX 20950, ILALA,

DAR ES SALAAM

224 TITO FESTO MHAGAMA

P.O BOX 1156, MAKAMBAKO,

NJOMBE

225 JOYCE FRANCIS DANIEL

P.O BOX 13, TARIME,

MARA

226 EZEKIEL PAULO MATLE

P.O BOX 66, HANANG, MANYARA

227 EMMANUEL CHEYO MHOJA

P.O BOX 1, IGUNGA, TABORA

228 BAKARI SANGALI MWENDI

P.O BOX 73, KILINDI, TANGA

Page 29: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

29

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

229 ANNANILEA OMBENI

NDANSHAU

P.O BOX 186, HAI,

KILIMANJARO

230 GODBLESS RABIEL META

P.O BOX 1235, SONGEA, RUVUMA

231 EVELIUS FREDELICK KISHEBUKA

P.O BOX 208, MULEBA, KAGERA

232 ZAINABU MUSA MSUYA

P.O BOX 3101, ARUSHA

233 MATHIAS CHARLES

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

234 JANE SULEMAN BOTTO

P.O BOX 30809, KIBAHA, PWANI

235 VOITECK GIBBONS

MWAKULILA

P.O BOX 32, LUSHOTO,

TANGA

236 ISMAIL MASSANA MWISHAWA

P.O BOX 3134, ARUSHA

237 YOHANA ATHUMANI

NYENJE

P.O BOX 3101, MERU,

ARUSHA

238 MICHAEL ASUKILE KASILATI

P.O BOX 42227, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

239 REMMY MAJUTO KIJUU

P.O BOX 1824, ARUSHA

240 ADELA EMELAMU MLIGO

P.O BOX 811, NJOMBE

241 ABASI SADIKI BILALI

P.O BOX 2697, MERU,

ARUSHA

242 STELLA TLATLAA LORRY

P.O BOX 1050, DODOMA, DODOMA

243 LIBERATI F LYIMO

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

244 SILAS SAMWEL KAAYA

P.O BOX 774, MERU, ARUSHA

245 SHARIFU OMARI SELEMANI

P.O BOX 1483, TANGA, TANGA

246 MELACK MARKO NYANTOKI

P.O BOX 603, MOROGORO

247 JOAKIMU BONIPHACE

MASANJA

P.O BOX 27, MOROGORO

248 LUCRESIA CLAUD TARIMO

P.O BOX 11, LUSHOTO, TANGA

249 ESTER KIFUKO SIMON

P.O BOX 30153,

KIBAHA, PWANI

250 HOSIANA QWARY HOTAY

P.O BOX 100, MKALAMA, SINGIDA

251 VEILLY ORGENESS SEBONDE

P.O BOX 33, RUFIJI, PWANI

252 AGAPITH AMEDEUS MMBATE

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

253 ALPHER MATHEW LUOGA

P.O BOX 335, KIGOMA

254 SHARIFU SHABANI ISSA

P.O BOX 1024, SINGIDA

255 MARWA RYOBA MWITA

P.O BOX 82, TARIME,

MARA

256 MOHAMED ALLY KALAGE

P.O BOX 0, MWANGA,

KILIMANJARO

Page 30: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

30

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

257 NDEKEJA LUHAGA KAMULI

P.O BOX 166, MOROGORO

258 ANNASTAZIA MAGUNILA

KASUBI

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

259 DORKAS EZEKIEL GERIYA

P.O BOX 190, KARATU, ARUSHA

260 FLORA FRANCIS MMBATI

P.O BOX 157, MWANGA,

KILIMANJARO

261 JOSEPH JOSEPH

KAWONGA

P.O BOX 90, NYASA,

RUVUMA

262 PASCHAL JACOB TARIMO

P.O BOX 17, MONDULI, ARUSHA

263 SATO WILSON SELEBEYA

P.O BOX 307, BARIADI, SIMIYU

264 RAMADHANI RUTTA

NYARUBAMBA

265 FRANK ISKARI KISAVANGA

P.O BOX 732, NJOMBE

266 TUMAINI VICENT JACOBO

P.O BOX 3101, MERU, ARUSHA

267 THOMAS N WILLIAM

P.O BOX 174, TABORA

268 MOSES KANUTH KILAMWEGULA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

269 ALLY SELEMANI NGUNGULU

P.O BOX 166, MOROGORO

270 OMARY WILLIAM MPAPALA

P.O BOX 1126, CHAMWINO,

DODOMA

271 SHADIA KALINGA HAMADI

P.O BOX 525, GEITA

272 JAMALY ANGEROUS

MASUDI

P.O BOX 3000, MOROGORO

273 GODLOVE EDSON

RUGAIMUKAMU

P.O BOX 3000, MOROGORO

274 VENANCE RAYMEN JOHN

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

275 HALIMA HATIBU MUHUNZI

P.O BOX 114, MBOZI,

SONGWE

276 TUMAINI SALIMU SAIDI

P.O BOX 372, TANGA

277 DEODATUS ISDORY KAVISHE

P.O BOX 3083, MERU,

ARUSHA

278 MAGRETH MWAKALUKWA

DANCHO

P.O BOX 528, MBEYA, MBEYA

279 GASPAR ROBERT GASPAR

P.O BOX 23, MANYONI, SINGIDA

280 FAUSTINA BOLIGIAS MAPUNDA

P.O BOX 50, MBINGA, RUVUMA

281 CHAUSIKU STEVEN

BUNDALA

P.O BOX 27, HAI,

KILIMANJARO

282 MANASE PETER MGENI

P.O BOX 425, MAKAMBAKO,

NJOMBE

283 MARIANA JOSEPHAT THOMAS

P.O BOX 227, ROMBO,

KILIMANJARO

284 HENDRY TESHA P.O BOX 6876, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

Page 31: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

31

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

285 SWAIBA OMARY JUMA

P.O BOX 18, KILINDI, TANGA

286 MONICA JANUARY MFOY

P.O BOX 00, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

287 INOCENSIA SHIRIMA AUGUST

P.O BOX 227, ROMBO,

KILIMANJARO

288 NYAMALWA SONA LUBINZA

P.O BOX 338, BUNDA, MARA

289 SHINJE LUSWETULA

KUSEKWA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

290 OBUNGA MICHAEL GODFACE

P.O BOX 28, RUFIJI, PWANI

291 BERNARD JOHN MALEKELA

P.O BOX 5016, TANGA

292 PETER ZIHIRWANI

P.O BOX 5016, TANGA

293 FREDY EMMANUEL

MIHAYO

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

294 JOACHIM JULIUS ANNEY

P.O BOX 190, KARATU, ARUSHA

295 SAILEPO KASOSI MEELI

P.O BOX 05, NGORONGOR

O, ARUSHA

296 FARIDA ISSA KIKOME

P.O BOX 45532, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

297 PAULO MUSA MAGOLA

P.O BOX 73, MBARALI,

MBEYA

298 AMINA MOHAMED MUSSA

P.O BOX 108, IRINGA

299 REGINA RWAGASASA

BAKANA

P.O BOX 574, MBOZI,

SONGWE

300 AMINA B AYUBU P.O BOX 1028, ILALA, DAR ES

SALAAM

301 HADIJA BAKARI ALLY

302 ROMANA BOAY BURRA

P.O BOX 18, MBULU,

MANYARA

303 SHUKRAN JACKSON

MTOKA

P.O BOX 139, GEITA

304 ZUBEDA AYUBU MUSTAPHA

P.O BOX 1515, DODOMA

305 BUKURU GIDION EVALIST

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

306 SIMON ANDREW YONA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

307 JORAM ABRAHAM

DUMLY

P.O BOX 5016, TANGA

308 NEEMA JACKSON P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

309 PETER EWALD LYIMO

P.O BOX 900, MOSHI,

KILIMANJARO

310 LUCIA LEONARD KASEBWA

P.O BOX 650, LINDI

311 LINUS KABOMA MAGETA

P.O BOX 70, KOROGWE,

TANGA

312 HUSSEN MUHIDINI LEMA

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

Page 32: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

32

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

313 STEVEN ZENOBIOUS

MTITU

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

314 TUSEKELEGE BENARD

MWAMAKULA

P.O BOX 4616, MBEYA

315 MARIMU ALLY JUMA

P.O BOX , KOROGWE,

TANGA

316 ANETH ANSELEMI MISANGO

317 LEONARD JOSEPH KOECH

P.O BOX 126, BUNDA, MARA

318 ISHENGOMA MCHUNGUZI ISHENGOMA

P.O BOX 988, MOROGORO

319 FATUMA HASSANI SALUMU

P.O BOX , MKALAMA, SINGIDA

320 ELIZABETH MWANZALILA

P.O BOX 527, WANGING'OMBE,

NJOMBE

321 JOSEPHINA CHARLES

KIBINAKANWA

P.O BOX 3, ULANGA,

MOROGORO

322 JOHN TUA HHARI P.O BOX 279, KARATU, ARUSHA

323 SILAS EMMANUEL

EDWARD

P.O BOX 3101, MERU,

ARUSHA

324 LEONCE THOMAS ANDREA

P.O BOX 139, MBULU,

MANYARA

325 EMMANUEL JIDETE

LABACHA

P.O BOX 125, MOROGORO

326 JAMES PHILIP KOMBA

P.O BOX 330, IRINGA

327 PATRICIA ANDREW NKYA

P.O BOX 5016, TANGA, TANGA

328 JONAS ADAM FISSOO

P.O BOX 247, HANANG, MANYARA

329 FRANK EZEKIEL KATAMBI

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

330 BENARD NYITAMBOKA

MARO

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

331 CECILIA PASCHAL VICTOR

P.O BOX 22284, ILALA,

DAR ES SALAAM

332 VAILETH NYAGONCHELA

SANGI

P.O BOX 217, ILEMELA, MWANZA

333 JACKLINE FABIANI

ASSENGA

P.O BOX 9091, ILALA, DAR ES SALAAM

334 NYEGANA BAILESS IBRAHIM

P.O BOX 1333, NYAMAGANA,

MWANZA

335 KULWA BARNABA SENTEUH

P.O BOX 07, SERENGETI,

MARA

336 PATRICE HAMANDI AKONAAY

P.O BOX 247, BABATI,

MANYARA

337 RICHARD PAUL LYAKURWA

P.O BOX 76, MUFINDI, IRINGA

338 FESTO MICHAEL FAUSTINE

339 SILVERY FELIX TEMBA

P.O BOX 1477, MOSHI,

340 MWENGE HALLO SULLE

P.O BOX 139, MBULU,

Page 33: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

33

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

KILIMANJARO MANYARA

341 JACQUILINE NOLASCO

HAULE

P.O BOX 840, SONGEA, RUVUMA

342 PHILIPO JOSEPHAT

BASSO

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

343 CHRISTINA TLUWAY NAALY

P.O BOX 360, ARUSHA

344 SHUKURU LETASI NDYANI

P.O BOX 243, MPWAPWA,

DODOMA

345 BARIKIEL TLAASAY YOHANA

P.O BOX 3, KARATU, ARUSHA

346 AGATHA BATHOLOMEW

CHARLES

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

347 LEONARD ALEX NGEREJA

P.O BOX 31902,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

KADA: AFISA MIFUGO MSAIDIZI DARAJA LA II (LIVESTOCK FIELD OFFICER II) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KUVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 WILLHAD BALTAZAR ASSENGA

36378 DAR - ES - SALAAM

2 MBELWA OMARI KILLOH

P.O BOX 1803, IRINGA

3 NASRA OMARY MNONGALINGI

P.O BOX 1114, MBEYA,

4 KASIMU HAMZA MUSSA

P.O BOX 3101, MERU, ARUSHA

5 THOBIAS PATRICE MUSA

P.O.BOX 153 SENGEREMA

6 NEEMA MAKWENYA

NANZIA

P.O BOX 42, KITETO,

MANYARA

7 PASKAL OSWALD TARIMO

P.O BOX 1512, MOSHI, KILIMANJAR

O

8 STEVIN KATINA NG'WIBOMBI

P.O BOX 50, KAHAMA,

SHINYANGA

9 ZUHURA OMARY IDD

P.O BOX 26, SHINYANGA

10 JOHNSON ALBERT MASAWE

P.O BOX 500, KONDOA,

Page 34: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

34

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DODOMA

11 DEOGRATIAS THOMAS PANCRAS

P.O.B 51 MPWAPWA

12 INNOCENT DONALD MBUYA

P.O BOX 87, HANDENI, TANGA

13 ELINEEMA JONAS MGONJA

P.O.BOX 679 MOROGORO

14 ELIKANA PEDAHEL PHILLIPO

P.O BOX 67, BARIADI, SIMIYU

15 CONSACRATA VELLAN KIGOSI

P.O BOX 14, SONGEA, RUVUMA

16 LAZARO CHARLES DOTTO

P.O BOX 20, SONGWE, SONGWE

17 ELIAS TITUS KABWOGI

P.O BOX 25615, ILALA,

DAR ES SALAAM

18 OBEDI MEIJO MOLLEL

P.O BOX 214, HANDENI, TANGA

19 JORDAN ANSELMA

HAULE

P.O BOX 817, SONGEA, RUVUMA

20 VERUS RAPHAEL KADUNYUKA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

21 NAETWE JOHN IDDY

NAETWE JOHN IDDY

C/O DR. BARNABAS E. MNGUMI

P.O.BOX 3018

MOROGORO-TANZANIA

22 AGUSTINO SANATO SOYETH

P.O BOX 05, NGORONGORO,

ARUSHA

23 TUMLUMBAGE ABEL KILASI

P.O.BOX 122 MADABA - SONGEA

24 MAREGESI EBANDA

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

25 EMMANUEL SOLOMON NYAKIEMA

P.O BOX 31902,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

26 HAPPYNESS MAIGA OSWALD

P.O BOX 298, BARIADI, SIMIYU

27 SOPHIA JOSEPH NAALI

SOPHIA JOSEPH

NAALI P.O.BOX 74

MBULU- MANYARA

28 SARAH AGAPITI MKIMBU

P.O BOX 64, , SINGIDA

Page 35: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

35

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

29 GRACE NABO TEMU

DARESSALAAM

30 MARY ALLEN YUSTO

P.O BOX 1151, TANGA

31 VEDASTUS YOHANA PASCAL

P.O BOX 66597,

DAR ES SALAAM

32 DORICE M JULIUS P.O BOX 661, ARUSHA

33 ARON FILBETI MBELE

P.O BOX 544, MTWARA

34 JOE JOSEPH MAPUNDA

P.O BOX 162, MBINGA, RUVUMA

35 PATRICK MATHIAS KAZEZE

P.O.BOX 3000,

MOROGORO

36 NGEREJA BENJAMIN JOHN

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

37 EMMANUEL ROBERT JULIUS

P.O BOX 35091,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

38 PENDO OBEDI MISOJI

P.O BOX 45220, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

39 SEBASTIAN DEO MLAY

P.O BOX 31902,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

40 JOHAKIMU LWEYONGEZA

JEFTA

P.O BOX 3000, MOROGORO

41 IRENEUS JONAS WILLIAM

P.O.BOX 326, MOROGORO

42 ABUBAKARI BAKAR SAID

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

43 WILBROAD BUBERWA

RWEGOSHORA

P.O BOX 6, KIBONDO, KIGOMA

44 KIBAKAYA AHMED SENGASU

P.O BOX 374, SAME,

KILIMANJARO

45 AYUBU TWAIB MSOKE

P.O BOX 87 BUKOBA

46 SALUMU SAIDI MPEMBETA

P.O BOX 61, RUFIJI, PWANI

47 ESTERIA STEVEN

MWANSASU

P.O BOX 60713,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

48 CHARLES WILIAM MGALE

P.O BOX 1253, MERU, ARUSHA

49 HAMISI KHALIDI MSANGI

P. O BOX 104 SINGIDA,

TANZANIA

50 AUGUSTINO KAMBA

MTWENYA

P.O BOX 65464, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

51 INNOCENT EMILIAN SWAI

P.O BOX 63213, ILALA,

DAR ES SALAAM

52 GERALD RWEKAZA

KARUGENDO

P.O BOX 01, MISENYI, KAGERA

Page 36: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

36

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

53 MARIAM BARAKA DAVID

P.O BOX 62, CHAMWINO,

DODOMA

54 SHABANI RASHIDI JUMA

P.O BOX 166, MOROGORO,

55 VISITANTULY GAMBI PILYSON

P.O BOX 3000,

MOROGORO

56 OMBENI ANDREA MOHAMED

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

57 AGNES ANDREW MAIDA

P.O.BOX 1333

SONGEA

58 MWAJABU SALIMU MSANGI

P.O BOX 233, MWANGA,

KILIMANJARO

59 SALUWA DANIEL SIRIPAN

P. O. BOX 8522

NAMANGA

60 JACKSON SHILINDE MHOJA

P.O BOX 800, KAHAMA,

SHINYANGA

61 ADAM LIBERATUS LISAKAFU

P.O BOX 712, MOROGORO

62 PAULINA FAUSTINO MAYALA

P.O BOX 6049, TANGA

63 SCHOLASTICA SIXBERT BIHAZI

P.O BOX , , 64 MKUBWA KHAMIS ALI

P.O BOX 3101, ARUSHA, ARUSHA

65 BAKWATANISA FAUSTINE

P.O.BOX 80-IRINGA

66 BRUNO BENITHO MSIGALA

P.O BOX 47, KILOLO, IRINGA

67 GODLOVE MTEGEKI

RWEGASIRA

P.O BOX 383, BABATI,

MANYARA

68 JAMES THOMAS MWANDAMBO

P.O BOX 938, MOROGORO

69 MARIA MHAGA ANTHONY

P.O BOX 9, TABORA, TABORA

70 TITO ENOS BUCHEYE

P.O BOX 73, TABORA, TABORA

71 OMARY MOHAMEDI KIZULWA

P.O BOX 49, KOROGWE,

TANGA

72 JESCA SIMON LETEMA

P.O BOX 41, MPWAPWA,

DODOMA

73 HAPPINESS DAUDI LIDA

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

74 PILI NG'OSHA SWELEM

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

75 ABDALA IDDI ISIMBULA

P.O BOX 830 CHEMBA - KONDOA

76 ZUBERI JUMANNE MAHAMUDU

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

77 SELEMANI RAMADHANI

MWANGALIAMA

P.O.BOX 530 TANGA

78 SALIMU RASHIDI ALLY

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

79 RASHIDI BASHIRU SUNGATA

P.O.BOX 1904

TANZANIA MEAT

80 DONALD JULIUS NDOSI

P.O BOX 186, HAI, KILIMANJARO

Page 37: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

37

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

COMPANY

81 PROSPER PETER MICHAEL

P.O BOX 30137,

KIBAHA, PWANI

82 ANETH KAGARUKI PATRICK

P.O BOX 3101, MERU, ARUSHA

83 LEVINA ADDO HASHIM

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

84 DOMITILA FAUSTINE MELLITA

P.O BOX 40, HAI, KILIMANJARO

85 STEPHANO LAUTERY FWELUZI

BOX 634 SUMBAWAN

GA

86 AMEDEUS CHARLES MUHOJA

P.O BOX 35, MASWA, SIMIYU

87 EMMANUEL JIDETE

LABACHA

P.O BOX 125, MVOMERO,

MOROGORO

88 MAGRETH LANIS SOKONI

P.O BOX 3000, , MOROGORO

89 ANETH CALVIN KOMBE

P.O BOX 775, SHINYANGA, SHINYANGA

90 ANNE JOSHUA KIMARO

P.O BOX , ,

91 ABDALLAH ALLY MUREMBWA

P.O BOX 310, BABATI,

MANYARA

92 NOVATH RESPEKIUS

MGAYA

P.O BOX 928, SONGEA, RUVUMA

93 YOMBO LUTEGO MAYALA

P.O BOX 150, BUSEGA, SIMIYU

94 GABRIEL RAPHAEL NKINDA

P.O BOX 326, SHINYANGA,

95 VERONICA RICHARD MAVANZA

P.O BOX 2690, ,

DODOMA

96 ORGENES GEORGE ERNEST

P.O BOX 3134, ARUSHA, ARUSHA

97 DAVID JOSEPH KILAVE

P.O BOX 133, IRINGA

98 ELIUS MUKYANUZI

RICHARD

P.O BOX 273, ROMBO,

KILIMANJARO

99 ESTER GODFREY SHIKOSHI

P.O BOX 40, MOROGORO

100 PASKALI BIEDA QWARAY

P.O BOX 176, BABATI,

MANYARA

101 EMMANUEL RWEYEMAMU

SYDNEY

P.O BOX 131, SENGEREMA

, MWANZA

102 EZRON EDWARD PAUL

P.O BOX 28, NGORONGORO,

ARUSHA

103 BAHAT DANSTAN

LUOGA

P.O. BOX 448 SONGEA

104 HAJARA ISSA CHUKA

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

105 GODFREY NGWANDU KATAMBI

P.O BOX 129, NYAMAGANA

, MWANZA

106 LUCANUS SOLANUS

NDUNGURU

P.O BOX 419, MBEYA

Page 38: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

38

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

107 JOVIN REGINALD

KANJE

P.O BOX 1927, MOSHI, KILIMANJAR

O

108 AMON MBIBO MOGEREJA

P.O BOX 119, BUNDA, MARA

109 STEVEN JOSEPH

MAPEMBE

P.O BOX 9024,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

110 MASANJA DOMINIC MASANJA

P.O BOX 1018, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

111 BILALI MAHAMUDU KHALANJE

P.O. BOX 44 SONGEA

112 ANDERSON SAMWEL YOHANA

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

113 BARIKI SAKAYA KUYA

P.O.BOX 3101

ARUSHA

114 AMOS MTESIGWA NDYANABEMBA

P.O BOX 271, GEITA, GEITA

115 PROTAS LAMBERT MWINGIZI

P.O BOX 86, KILOMBERO, MOROGORO

116 ABDILLAH ATHUMANI MLACHA

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

117 SELASTINA PATRICK

RWAMUGATA

P.O.BOX 904, DODOMA

118 BARAKA PRIMO ALOYCE

P.O BOX 290, IRINGA

119 IMELDA ANDREW MWITA

C/O LITA MADABA, PO BOX

568,SONGEA.

120 GASPAL KARUGWA

HENRY

P.O BOX 64, KWIMBA, MWANZA

121 MAX CRODRICK NDUNGURU

P.O BOX 115, KILOMBERO, MOROGORO

122 SALUM MOHAMED SHOMARI

P.O BOX 35491, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

123 JAMAL TAMIMU LACHA

P.O BOX , , 124 ASHA HAMDAN MOH'D

P.O BOX 3809, MAGHARIBI,

ZANZIBAR MJINI MAGHARIBI

125 ESTER JIMMY MASSAWE

P.O BOX 6019,

KILOSA, MOROGORO

126 PENINA MNAKU SESE

P.O BOX 9254, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

127 YASIN YASIN SAID

P.O. BOX 14 SONGEA

128 ELIFADHILI ABEL MAGINGO

P.O BOX 3011, MERU, ARUSHA

129 MAPINDUZI KAMILI JUMA

P.O BOX 1249,

CHAMWINO, DODOMA

130 SAUM RASHID SHEMSANGA

P.O BOX 30053, KIBAHA, PWANI

Page 39: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

39

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

131 RICKSON JOHN MOSHA

P.O BOX 50, SIHA,

KILIMANJARO

132 JAPHET BURIRI GEOFREY

P.O BOX 86, NGARA, KAGERA

133 ANJELINA WILLIAM

MKUMBWA

P.O.BOX 3101,ARUSH

A

134 JUWAIRIYA SAID NASSORO

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

135 ABEL COLNERY JAPHARY

P.O.BOX 72 KYERWA KAGERA

136 EDWARD ELIBARIKI MBISE

P.O BOX 338, MERU, ARUSHA

137 JUMA RAMADHANI

GENI

P.O BOX 112, KITETO,

MANYARA

138 BAHATI AYUBU RAPHAEL

P.O BOX 370, BUNDA, MARA

139 UPENDO SEITH MREMA

P.O BOX 352, MISUNGWI, MWANZA

140 MARKO TANGO JOSEPH

P.O BOX 9000, MBULU,

MANYARA

141 ZUBEDA ABDI MAMBOLEO

ZUBEDA MAMNBOLEO

BOX 23 MWANGA,KIL

IMANJARO

142 MARWA SAMWEL WARIOBA

P.O BOX 119, BUNDA, MARA

143 NUHU AUGUSTINO

SEMU

P.O BOX 222, SUMBAWANGA, RUKWA

144 ISAYA LAMON KOMBA

P.O BOX 54, LUDEWA, NJOMBE

145 ESTHER HENRY NJUNWA

ESTHER HENRY

NJUNWA

P.O.BOX 1253 DAR ES

SALAAM

146 MUSTAPHA JUMA MABUNDO

P.O BOX 102, KONGWA, DODOMA

147 RUKIA RAMADHANI

HAMISI

P.O BOX , MOROGORO

148 VALERIA HENRY MARK

P.O BOX 9152, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

149 LUCY BROWN MESSA

P.O BOX 145, URAMBO, TABORA

150 WILLIETH KAMUGISHA

WILSON

P.O BOX 494, BUKOBA, KAGERA

151 ZAWADIEL MATHEW TSUUT

P.O BOX 81, MBULU,

MANYARA

152 EMANUEL JOHN SHIRIMA

P.O BOX 1218, TANGA, TANGA

Page 40: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

40

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

153 SAJIDU MBALIGU MIYONGA

P.O BOX 424 BUKOBA

154 HAFIDH KASSIM TAMRA

P.O BOX 29, MKINGA, TANGA

155 SOPHIA SOSPETER MAKWASA

P.O BOX , , 156 AGATHA EZEKIEL DARABE

P.O BOX 129, SIHA,

KILIMANJARO

157 LETICIA MASUNGA

KAHABI

P.O BOX , KINONDONI,

DAR ES SALAAM

158 GISELA NEMES PUKA

P.O BOX 65, BAGAMOYO,

PWANI

159 IBRAHIM MOHAMED ALLY

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

160 ANITHA SOLOLMONI

DANDA

P.O BOX 336, NJOMBE

161 AMON PASIANCE MHAGAMA

P.O BOX 16419, ILALA,

DAR ES SALAAM

162 WILSON ELIUD MAJARA

P.O BOX 1, GEITA,

163 PARIT SIMEL SIPIRA

P.O BOX 3201,

MOROGORO

164 EZRA KAMUNGA MARTIN

P.O BOX 15185, MONDULI, ARUSHA

165 STEPHEN DIDAS RUBANGA

P.O BOX 431, KARAGWE,

KAGERA

166 YAHAYA HAMIS DIYANGA

P.O BOX 77167, ILALA, DAR ES

SALAAM

167 RAHIM KARIM FATE

DAR ES SALAAM

168 YONA MISANA MKOI

P.O BOX 170, NYAMAGANA,

MWANZA

169 BEATRICE RIGHTON

MWAKATUMA

P.O BOX 6152, TANGA,

170 NURU RAMON MHAGAMA

P.O BOX 575, NJOMBE, NJOMBE

171 ABEIDNEGO GATAWA

TUNGARAZA

P.O BOX , , 172 ZAITUNI YAHAYA ISSA

P.O BOX 2562, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

173 EMANUEL MELKIZEDEK MAMBOSHO

P.O.BOX 1174

KIHONDA MOROGORO

174 REHEMA ALLY ABDALLAH

P.O BOX 86, KITETO,

MANYARA

175 HASAN ABUSHIR HAMZA

P.O BOX 126, KITETO,

MANYARA

176 SOPHIA ERASTO MWANKENJA

P.O BOX 223, MUFINDI, IRINGA

177 LUKO JONAS MALEKANO

P.O BOX 138, DODOMA

178 JULITHA MATHEW CHUWA

P.O BOX 750, TANGA

Page 41: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

41

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

179 STEPHENE VENANCE

MJEWA

P.O BOX 36, MWANGA,

KILIMANJARO

180 FLORA PATRICK FUNGAMEZA

P.O BOX 191, KAHAMA,

SHINYANGA

181 ATHUMAN ISMAIL SWAI

P.O BOX 1061, MERU,

ARUSHA

182 NAMBAYA SALUM MANGAPI

P.O BOX 27, MPWAPWA,

DODOMA

183 JAMILAH ABEDI MOHAMED

P.O BOX 55, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

184 NESTA WORFUGANG

KAPINGA

P.O BOX 470, MBINGA, RUVUMA

185 OLIVER BALTAZARY NGONYANI

P.O BOX , DODOMA

186 EMMANUEL GOODLUCK LERUNYA

P.O BOX 10994, MONDULI, ARUSHA

187 MDUNGA ELIAS MCHELEWA

BOX 226, MPWAPWA.

188 SEA SAMWEL ROBERT

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

189 GERMANA JEREMIA

MKUMBWA

P.O BOX 71, KONDOA, DODOMA

190 ATUKUZWE EFESI TUKONGE

P.O BOX 138, RUNGWE, MBEYA

191 MAYUNGA MOSES KAHABI

P.O BOX 12, MISUNGWI, MWANZA

192 SUBIRA ALINANI MBUBA

P.O BOX 30, MOROGORO, MOROGORO

193 MHIRWA JOHN TITO

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

194 MPWINGURA ALLY KIBIGA

P.O BOX 7, LIWALE, LINDI

195 YAKOBO DAUDI RUGERA

P.O BOX 144, RORYA, MARA

196 NAOMI NDETIO MARCO

P.O BOX 171, IRAMBA, SINGIDA

197 THERESIA SIMON MSOKA

P.O. BOX 1, MUFINDI

198 GRACE DOTTO SIMON

P.O BOX 10595, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

199 NDOILE AHMED LOLILA

P.O BOX 7196, ILALA,

DAR ES SALAAM

200 RAYUU RAMADHAN

HAMZA

P.O BOX 380, LUSHOTO, TANGA

201 MARIAM ZUBERI MFUNDO

P.O BOX 603, MOROGORO, MOROGORO

202 THOMSON ABASI MKWAMA

P.O BOX 202, MPWAPWA,

DODOMA

203 SHARIFU NYAGAWA

P.O BOX 30 NJOMBE

204 FLORA MASUNGA TANU

P.O BOX 174, BUSEGA, SIMIYU

Page 42: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

42

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

205 MESHACK ELIAMANI KWEKA

P.O BOX 3186,

NYAMAGANA, MWANZA

206 NAISON LUNYAMADZO

MHELELA

P.O BOX 6191, MBEYA

207 MAGDALENA MICHAEL PATRICK

P.O.BOX 50004

208 GASPER RONALD MAKAWIA

P.O BOX 121, GAIRO,

MOROGORO

209 JAMES ANATORY KAIJUNGA

P.O BOX 2280,

SHINYANGA

210 MWAJUMA ABDALLAH IBRAHIMU

P.O BOX 86, ILALA, DAR ES

SALAAM

211 WOLFGANG VICENT SAGARI

P.O BOX 82, IRAMBA, SINGIDA

212 VENANCE RAYMEN JOHN

P.O BOX 54238, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

213 REHEMA EDSON

BAKANOBA

P.O BOX 100, MUSOMA,

MARA

214 ADELINA BOMBO LOHAY

P.O BOX 81, HANANG, MANYARA

215 ASSII ADAMU SALIMU

P.O BOX 325, LUSHOTO,

TANGA

216 RASHIDA ALOISE QAMARA

P.O BOX 84, LONGIDO, ARUSHA

217 NEEMA HANSEN MWAMASANGUL

A

P.O BOX 465, TANGA

218 MAGRETH AGUSTINO TILLYA

P.O BOX 37, MAGU, MWANZA

219 JOEL SELEKA MBUSHI

P.O BOX 157 BUSEGA

220 DAUD PLACID WAGINE

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

221 KELVIN JULIUS KILAS

P.O BOX 14, WANGING'O

MBE, NJOMBE

222 HIDAYA ABUSHIRI HAMZA

P.O BOX 126, KITETO,

MANYARA

223 SOPHIA JOHN MTITU

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

224 BAHATI RAJABU SHABANI

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

225 BOAZ MUSSA MWAMJENGWA

P.O.BOX 588, MBEYA

226 HADIJA FEROOZ DIWAN

P.O BOX , ,

227 NICHOLAUS CHRISTOPHER

KABUJE

P.O.BOX 1118

MOROGORO

228 ROZA MASHIKU P.O BOX 16, SENGEREMA,

MWANZA

229 NEMES JULIAN UKANI

P.O BOX 24066, ILALA,

DAR ES SALAAM

230 FESTA DANCHO MWAMKAMBA

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

Page 43: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

43

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

231 YASIN SAIDI HAMLI

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

232 NEEMA ISACK SENGELE

P.O BOX 261, KILOSA,

MOROGORO

233 ANOLD JOEL KABIGUMILA

P.O BOX 69, ROMBO,

KILIMANJARO

234 HERIETH JACKSON UKULI

P.O BOX 1026, TANGA

235 TEODOSIA EZEKIEL MPILUKA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

236 JOPHIN BENJAMIN

BARAGISWA

P.O BOX 1, NGORONGORO,

ARUSHA

237 RAMADHANI RAJABU

STAMBULI

P.O BOX , KINONDONI,

DAR ES SALAAM

238 ZAKARIA PAUL P.O BOX 503, NKASI, RUKWA

239 DENIS WILLISON

GWAMBIYE

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

240 MIRIAM IVAN MACHIMO

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

241 HADIJA MOHAMED MASHAKA

P.O.BOX 1483 TANGA

242 ALMA ZABLON SAMSON

P.O BOX 166, MONDULI, ARUSHA

243 JERRY RONALD MONGI

P.O BOX 306, MOROGORO,

244 DAUDI CHITAMBALA STANTALAUS

P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

245 BARAKA BAKARI MAHANYU

P.O BOX , KITETO,

MANYARA

246 ELICK LEONIDACE

NIKOYANTUTSE

P.O BOX 50, NGARA, KAGERA

247 ADIJA ABDUSHAKURU

KABOKO

P.O BOX 32196,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

248 FADHILA NGAMENYE

NGAO

P.O BOX 4600, MBEYA

249 HALIMA ALLY SALUM

P.O BOX2394 WIZARA YA UJENZI DAR ES SALAAM

250 OTHMAN SAID SHARIF

P.O BOX 603, MOROGORO,

251 SHIJA HEREMANI

KAJOLE

P.O BOX 210, CHATO, GEITA

252 RUKIAH HASSAN JARIBU

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

253 ANDREW MATHIAS NYENZA

PO BOX 290 IRINGA

254 MWALICK ISACK NDARO

P.O BOX 300, SONGEA, RUVUMA

Page 44: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

44

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

255 GEOFREYMARK DAUDI

MALEKELA

P.O BOX 19, SIHA,

KILIMANJARO

256 STELLA STANFORD MBOGAMBI

P.O BOX 41, MAKETE, NJOMBE

257 GEORGE WILSON MKUMBO

P.O BOX 40, IRAMBA, SINGIDA

258 WILLIUM MELTUS PAGWILY

P.O BOX 8, MALINYI,

MOROGORO

259 ESSAU FAUSTINE MBASSA

P.O BOX 68081,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

260 SHEDRACK ESTOMIHI URIO

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

261 FORTUNATA JOHN KAYEBA

P.O BOX 1303, TANGA,

TANGA

262 MARY MKWAYA MAGOTI

P.O BOX 194, MUSOMA, MARA

263 SARA WANGANDUMI

MBASHA

P.O BOX 1333,

264 ADAM ELIYA CHAKI

P.O BOX 178, TANGA

265 AMOS REUBEN GAMBISHI

P.O BOX 2033,

NYAMAGANA, MWANZA

266 MARTHA ALPHAYO MOLLEL

P.O BOX -1286, ARUSHA,

267 ELIEZA DAVIES SHENKUNDE

P.O BOX 172, ARUSHA,

268 KHALID HUSSEIN P.O BOX 2067, ILALA, DAR ES

SALAAM

269 HELENA WATTICE

SHEKALAGHE

P.O BOX 1, HANDENI,

TANGA

270 TIMOTH LOMWARD NGANENA

P.O BOX 57, KONGWA, DODOMA

271 EMMANUEL HAROLD MOSHA

MOROGORO 272 EDSON CHARLES KAGARUKI

P.O BOX 151, MWANGA,

KILIMANJARO

273 DAVID ROBERT MAKERE

P.O BOX 2248,

ARUSHA,

274 ANNASTAZIA RUBEIN

MJUNGULI

P.O BOX 240, MOROGORO,

275 ROZA MDECHA SAMSON

P.O.BOX 490 MWANZA

276 EUPHROSINE ROBERT NCHIMBI

P.O BOX 1731, MOROGORO,

277 GODFREY MSHIWA BAZILI

P.O BOX 121, ROMBO,

KILIMANJARO

278 JORDAN GASPER SHOO

P.O BOX 1483, TANGA

279 KENGIA ELIFURAHA

P.O BOX 9254,

280 ABUMALKI IDDI ISSA

P.O BOX 1, KONDOA,

Page 45: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

45

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

KENGIA TEMEKE, DAR ES SALAAM

DODOMA

281 ALPHONCE ALOYCE NKUNA

P.O BOX 609, ILALA, DAR ES SALAAM

282 RITHA CALYST TARIMO

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

283 MERCY PHARES MREMA

P.O BOX 245, MOSHI,

KILIMANJARO

284 LUSUBILO MWAKAMSALE MWAKYONYA

P.O BOX 1034, MERU, ARUSHA

285 FRANK MSAMI MWIGOWE

P.O BOX 316, SAME,

KILIMANJARO

286 JOHANITHA MUCHUNGUNZI

P.O BOX -284, BUKOBA, KAGERA

287 ERICK MATHIAS CHIPALLO

P.O BOX 12437,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

288 EMANUEL SENGE NDELE

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

289 ROBERT FRANCIS

MWAKIBIBI

MLANDIZI, KIBAHA. PWANI

290 RAMADHAN ATHUMANI MHANDO

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

291 PRISCA ABDALLAH KACHENJE

P.O BOX 39866,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

292 ZABLON MAYALA DEOGRATIAS

P.O BOX 61, NGORONGORO,

ARUSHA

293 JUMANNE NANDIKA KAJIRA

P.O BOX 275, GEITA

294 WITNESS ANICETH SAULO

P.O BOX 1759, BUKOBA, KAGERA

295 ERICK MUTABOYERWA

HERMAN

P.O BOX 70587,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

296 AUGUSTINO MOSES

MPEHONGWA

P.O BOX 1006, MERU, ARUSHA

297 IRENE SYLVESTER

HAULE

P.O BOX 2888,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

298 SALMA SUDI KAYAMBA

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

299 LEONARD LUCHAGULA

KAHINDI

P.O BOX 330, MWANGA,

KILIMANJAR

300 ELIZABETH CHAULA

P.O BOX 21, MUSOMA, MARA

Page 46: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

46

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

O

301 JOHN JOSEPH KESSY

P.O.BOX 100056C/O

PAROKIA YA KONGOWE

302 FREDRICK DAUDI KAISOY

P.O BOX 1, NGORONGORO,

ARUSHA

303 SAMWEL JOHN MARTIN

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

304 NGELEJA LUCAS MASALU

P.O BOX 370, MAGU, MWANZA

305 EDWIN NICHOLAUS SULULUKA

P.O BOX 364, MAGU,

MWANZA

306 FREDY MOSSES MTENGA

P.O BOX 202, NJOMBE, NJOMBE

307 EMANUEL GASPER SHIRIMA

P.O BOX 603, MOROGORO,

308 MARY CHRISTOPHER

LYIMO

P.O BOX 20305, ILALA, DAR ES

SALAAM

309 JOYCE MARTON LEONARD

P.O BOX 52, NGARA, KAGERA

310 ISDORY ASSENGA MARK

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

311 JACKLINE LAZARO MVUNGI

P.O BOX , , 312 ANTONY JUDETHADEUS

NBOYA

P.O BOX 23, MOSHI,

KILIMANJARO

313 NEEMA ROBERT MUNUO

P.O BOX 662, MPANDA, KATAVI

314 MOHAMEDI HASHIMU IDDY

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

315 NORBERT SEVELINO MBENGA

P.O BOX 1295,

KIGOMA, KIGOMA

316 NYAMIZI BARUANI ISSA

P.O BOX 21977, ILALA, DAR ES

SALAAM

317 GAUDENCIA EMMANUEL

BAYONA

318 ZAKARIA RASHIDI ZONGA

P.O BOX 1742, TANGA

319 NICKY ALEX SAMBILA

P. O. BOX 2860

MWANZA

320 MSAFIRI JOSHUA JEREMIA

P.O BOX 1249, DODOMA,

321 LEVINA JULIUS MIROBO

P. O BOX 9203,

DAR ES SALAAM.

322 JASTIN MICHAEL WILSON

P.O BOX 2993, BAHI, DODOMA

323 MBAZI YOHANA SAID

P.O BOX 8, SAME,

KILIMANJARO

324 MAGDALENA SIMON JOHN

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

Page 47: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

47

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

325 KILIAN LAZARO SILILI

P.O BOX 163, BAGAMOYO,

PWANI

326 SAMWEL WILSON MKONONGO

P.O BOX 1249, DODOMA,

327 JACKLINE NJAU EDWARD

P.O BOX 200, HANDENI,

TANGA

328 NOELY WOLTER NZIKU

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

329 NAISON LUNYAMADZO

MHELELA

P.O BOX 6191, MBEYA,

330 JOSEPHAT JOACHIM LUCIAN

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

331 MARWA SAMWEL

P.O BOX 345, TARIME,

MARA

332 RICHARD ZACHARIA

LUGODISHA

P.O BOX 442, GEITA

333 MUSA ISMAIL MUYA

BOX 1483 334 HILDA ENOCK MCHARO

P.O BOX 1207, ARUSHA,

335 FREDRICK NICODEMUS KAMANDO

336 BARAKA JOHN KIWERA

P.O BOX 14220, , ARUSHA

337 FADHILI JUMA KALABAKA

P.O BOX 1930,

MOROGORO,

338 NAOMI LIGANGA PAUL

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

339 ROBERT PAUL SHOO

OYSTERBAY STREET,TUM

BI,KIBAHA, PWANI

340 PETRO KULWO P.O BOX 3013, NGORONGORO,

ARUSHA

341 EDWARD JOSEPH

MWIKWABE

P.O BOX 42489, ILALA,

DAR ES SALAAM

342 KADUMA CHARLES

MWALUSITO

P.O BOX 87, MANYONI, SINGIDA

343 DAVID IGNAS MSIMBE

P.O BOX 186, MBARALI,

MBEYA

344 MARTIN AUGUSTINO

GOLIS

P.O BOX 45, MBULU,

MANYARA

345 DICKSON PAUL MATHIUS

P.O BOX 32971,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

346 HAPPINESS GREYSON MBWAMBO

P.O BOX 1284, MOROGORO,

347 RASULI IDDI KIVUMBI

P O BOX 7084,

UGWENO.

348 MOHAMED ATHUMAN KIBAJA

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

349 ROBERT JUMANNE MKYARU

P.O BOX 23, MANYONI, SINGIDA

350 DAVID THOMAS MBULIGWE

P.O BOX 38, KONGWA, DODOMA

Page 48: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

48

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

351 KALISA RICHARD FAUSTINE

KALISA R. FAUSTINE

P.O.BOX 115 MISUNGWI

352 BENSON GODFREY NGOWI

P.O BOX 637, MOSHI,

KILIMANJARO

353 ANNA NECKONDO

BOMA

P.O BOX 40 MUGUMU

354 DAVID DAUD TINDWA

P.O BOX 195, SONGEA, RUVUMA

355 ELIAS LAZARO SHEKALAGE

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

356 IBRAHIM PIUS NJOZI

P.O BOX 36, SONGEA, RUVUMA

357 PENDAELI DEEMAY HIDAN

P.O BOX , , 358 MEDARD HAJI MASHISHANGA

P.O BOX 121, IGUNGA, TABORA

359 NURU ATWAY MSANGI

P.O.BOX 9254,

DAR ES SALAAM

360 GERALD PENDO SOSTHENES

P.O BOX 30, NGARA, KAGERA

361 FELIX PHILLIP MSHINDO

P.O BOX 63168,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

362 HUSSEIN ATHUMANI AMANI

363 WENSESLAUS GYEI MARKO

P.O BOX 138, DODOMA,

364 EMANUEL MARSELIAN

MAJUVA

P.O BOX 2019, CHAMWINO,

DODOMA

365 JOYCE SONZA KIRUVUKO

P.O BOX 25615

DAR ES SALAAM

366 JOYCE MASALIA CHARLES

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

367 MICHAEL WILSON NYITIKA

P.O BOX 176 MUGUMU,

SERENGETI, MARA

368 HAIKA ISAYA SENKUNDE

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

369 JONATHAN RAJABU MBAGA

P.O BOX 124, KOROGWE,

TANGA

370 STEPHANO DICKSON KIBAMBAI

P.O BOX 196, IRINGA

371 THOMAS LAWRENCE

KINYAU

P.O BOX 19, MOROGORO,

372 AGNES AMOS MABELE

P.O BOX 1786, MOROGORO,

373 NASIBU ABDALAH

LUAMBANO

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

374 ZAWADI EMMANUEL

HWAY

Page 49: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

49

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

375 EPAFRASI SHIRIMA EMILIANI

P.O BOX 103, ROMBO,

KILIMANJARO

376 AFLA CRISPIN KAHWILI

P.O BOX 500, NJOMBE,

377 JUSTIN JOHN MTEY

P.O.BOX 7029

KINONDONI DAR ES SALAAM

378 FELIX DAMIAN MAHONJELO

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

379 ELIA JOHN MUNISI

P.O BOX , , 380 ANANGISYE ESSAU KIBONA

P.O BOX 340, MBOZI, SONGWE

381 RAPHAEL JOSEPH MTAMA

P.O BOX 237, MBARALI,

MBEYA

382 SEBASTIAN ALBIN PIUS

P.O BOX 147, MPANDA, KATAVI

383 SEVERINA STANTON

MGAYA

P.O BOX 445, KILOSA,

MOROGORO

384 SHABANI Y HASSANI

P.O BOX , KOROGWE,

TANGA

385 GETRUDA DAUD NDALANHWA

167, TEMEKE 386 DICKSON PETRO NGONYANI

P.O BOX 9091, ILALA, DAR ES

SALAAM

387 OMARY HAMISI RASHID

P.O BOX 4111,

MOROGORO,

388 IRENE JEROME WANGAELI

P.O BOX 3044, HAI,

KILIMANJARO

389 SIKUJUA SENGEREMA

SIMON

P.O BOX 352, MISUNGWI, MWANZA

390 HYASINTA JOSEPH KARIA

P.O BOX 186, MERU, ARUSHA

391 BARAKA ARNOLD MBISE

P.O.BOX 3574,MBEYA

392 YOHANA KULWA P.O BOX 622, , GEITA

393 VIOLA JOHN MASSAWE

P.O.BOX 6411 MOSHI

394 SHABANI RAMADHANI

JUMA

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

395 GRACE BISWALO GATAWA

BOX 184 MPWAPWA

396 LIKARIUS KAHWA MKASA

P.O BOX 15, RUNGWE, MBEYA

397 HAPPYNESS JOSEPH KILEO

P.O BOX 4278,

DODOMA,

398 WILLIAM SENYAGWA

MBESA

P.O BOX 3016, MOROGORO,

399 MASUMBUKO MISAMBO PELEKA

P.O BOX 49, DODOMA,

400 PETRO ROBERT CHACHA

P.O BOX 7701, ILALA, DAR ES

SALAAM

Page 50: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

50

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

401 BITUNI JUMA ULAYA

P.O BOX 1, KOROGWE,

TANGA

402 JUMA RASHIDI HARUNA

P.O BOX 3000, MOROGORO,

403 RABIEL RAYMOND

NKYA

P.O BOX 535, MOROGORO,

404 ELICE ELIAS BONZO

P.O BOX 27, MUFINDI, IRINGA

405 RAJABU OMARY MSANGI

P.O.BOX 53 USANGI

MWANGA

406 ASHURA RAMADHANI

JUMA

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

407 HUMPHREY FRANCIS LWOGA

P.O BOX 193, IRINGA ,

408 HATIBU JUMA GENI

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

409 PETROLINA OLOLO NG'ADI

P.O BOX 290, MBULU,

MANYARA

410 CHRISPINA ADRIANO

NATHANAEL

P.O BOX 68, SAME,

KILIMANJARO

411 WINFRIDA JOHN-BOSCO

KAPUFI

P.O.BOX. 70330,

DAR ES SALAAM.

412 NEEMA CLEMENT KWAGILWA

P.O BOX 33994, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

413 TAJAEL JOHN LORRI

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

414 TYSON AUGUSTINO

MBILINYI

P.O BOX 4, MERU, ARUSHA

415 THEA THEOBARD

P.O BOX 7723, MOSHI, KILIMANJAR

O

416 LESIKARI ALAILILAI TALEKI

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

417 MFAUME YASINI KIMATA

P.O BOX 89, MBARALI,

MBEYA

418 ANICETH RWEKAZA

BEICHUMILA

P.O BOX 7, KARAGWE,

KAGERA

419 ALMERIUS MUTUNGI

P.O BOX 1608,

DODOMA

420 REBEKA ANDREA JOHN

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

421 EMMANUEL BUDAGA CHEYO

P.O BOX 185, MASWA, SIMIYU

422 GERVAS RAYMOND MASONDA

P.O BOX 1012, MUFINDI, IRINGA

423 ELISHA EMMANUEL

MOTTO

P.O BOX 352, MISUNGWI, MWANZA

424 NEEMA MBARIO MUNKA

P.O BOX 2445, ARUSHA,

425 JAFARI IBRAHIM SHABAN

P.O BOX 904, DODOMA

426 HAMADI A SELEMAN

P.O BOX 219, MOROGORO

427 FILOTEO CHRISTOMS

P.O BOX 19, LUDEWA,

428 ZUWENA ADAM JUMA

P.O BOX 187, KITETO,

Page 51: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

51

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

LUGOME NJOMBE MANYARA

429 EMANUEL ALEXANDER

MOSHA

P.O.BOX 6813

MOSHI.

430 LENATUS GERVAS ALEX

P.O BOX 229, SUMBAWANGA,

RUKWA

431 VICKY WENSESLAUS

KIMAMBO

P.O BOX 87, MANYONI, SINGIDA

432 SALAMA RASHIDI MBWANA

P.O BOX 200, HANDENI, TANGA

433 MICHAEL AHADI ESKIA

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

434 JOB TRYPHONE NGALAPA

P.O BOX 138, DODOMA

435 DISMAS EMMANUEL

MICHAEL

P.O BOX 150, IGUNGA, TABORA

436 JOSEPH THOMAS

437 KARIM ADINANI IREMA

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

438 JULIANA KIMARIO AKWILIN

P.O BOX 163, ROMBO,

KILIMANJARO

439 SALOME AMOS MAGIDA

P.O BOX 60247,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

440 BABU SAILEPU ROINE

P.O BOX 54, MONDULI, ARUSHA

441 ELIASANTE FRANK LYIMO

P.O BOX 13737, ILALA,

DAR ES SALAAM

442 DANIEL BIHONDWA AMON

P.O BOX 00, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

443 EMMANUEL ROBERT MICHAEL

BOX 8039

MWANZA - IGOMA

444 GLORIA ADAM SISO

P.O BOX 23, MOROGORO

445 JOHANES HAULE

STANSLAUS

P.O BOX 195, , NJOMBE

446 KELVIN JONAS LOTHI

P.O BOX 33, KARATU, ARUSHA

447 EPIMARK MARTIN LUBUVA

P.O BOX 2284,

ARUSHA

448 SUZANA MAWAZO KAZINYORO

P.O BOX 608, SONGEA, RUVUMA

449 DANIEL CHARLES

HOWE

P.0 BOX 69 NZUGUNI DODOMA

450 CELESTINA WILLIAM MWERY

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

451 GABRIEL ANTIPAS

P.O BOX 8088,

452 MARIA DAMIANO SULLE

P.O BOX 433, MPANDA, KATAVI

Page 52: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

52

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SAMAMBILE NYAMAGANA, MWANZA

453 THOMAS CHACHA ZAKARIA

P.O BOX 2054, , DAR ES SALAAM

454 DAUDI JUMANNE BAKARI

P.O BOX 40, GAIRO,

MOROGORO

455 NELSON JOHANES SAYE

P.O BOX 55010,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

456 ESTER PIUS MTENA

P.O BOX 900, MOSHI,

KILIMANJARO

457 JOSHUA REUBEN

JAKONIKO

P.O BOX 3000,

MOROGORO

458 SEBASTIA MASONG QWARI

P.O BOX 98, MBULU,

MANYARA

459 ALFRED JOHANNES MAHINYA

P.O.BOX 166 MOROGORO

460 WINFRIDA NICHOLAUS

MLIMBILA

P.O BOX 322, NJOMBE

461 RAMADHAN MBEGA

RAMADHAN

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

462 GABRIEL OJUNG'U GERSON

P.O BOX 7504, ARUSHA, ARUSHA

463 KILIAN HEBERT KUAMBIANA

P.O BOX 5331, ILALA,

DAR ES SALAAM

464 COLMA PETER MALYA

P.O BOX 18, MPWAPWA,

DODOMA

465 PHILDORINE LINUS PETRO

P.O BOX 278, KYERWA, KAGERA

466 REGINA THADEI MNYIWAKO

P.O BOX 12464, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

467 YOHANA ATANASIO

LUOGA

19 LUDEWA-NJOMBE

468 OMARY BASHIRU MNADA

P.O BOX 64, KITETO,

MANYARA

469 NURU SAMSONI MAKAPI

P.O BOX 178, KONGWA, DODOMA

470 MARCO MABULA SIMON

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

471 ENOCK LAZARO KATARAMA

P.O BOX 3, KALAMBO,

RUKWA

472 RITHA STANSLAUS NJAU

P.O BOX 270, ROMBO,

KILIMANJARO

473 HAGAI NAMSON MAGULA

P.O BOX 21, MBULU,

MANYARA

474 MKAPA LIKIMBOIPOY SAIDURAKI

P.O BOX 25214, ILALA, DAR ES

SALAAM

475 ANASTAZIA AVITI MOSHA

P.O.BOX 70 476 DOTTO LAMECK MIKO

P.O BOX 52, RORYA, MARA

Page 53: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

53

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

477 GLORY EMANUELY

MREMA

ARUSHA 478 ONESMO MOHAMEDI

NGORA

P.O BOX 64, KITETO,

MANYARA

479 WILBARD SILVEST

DEOGRASIAS

P.O BOX 2993,

DODOMA, DODOMA

480 MSAFIRI HASSAN JOSEPH

P.O BOX 12, HANANG, MANYARA

481 MARY DEOGRATIAS

GOLODI

P.O BOX 1344

MWANZA

482 AMRI MARICK P.O BOX 1252, NYAMAGANA,

MWANZA

483 PETER JULIUS JONATHAN

P.O BOX 51, SIHA,

KILIMANJARO

484 MERRY SEVERIN AMON

P.O BOX 166, MOROGORO

485 LINUS BALONGO THADEO

P.O BOX , MULEBA, KAGERA

486 NURU DICKSON ZACHARIA

P.O BOX 236, SINGIDA

487 ELIFRIDA ELIAS MOLLEL

318MOSHI 488 LULI JOSEPH MGETA

P.O BOX 166, MOROGORO, MOROGORO

489 EVER JAMES LAURANCE

P.O BOX 250, RORYA, MARA

490 MONICA BERNARD KIRWAY

P.O BOX 3, MBULU,

MANYARA

491 VERONICA JACOB

MASSAWE

P.O BOX 1, NGORONGORO, ARUSHA

492 CHRISTINE MAHONA JOHN

P.O BOX 3000, MOROGORO

493 CLARA CHARLES

DALIKA

S L P 135 MLIMBA

494 REVOCATUS RENATUS

P.O BOX 1823, ARUSHA, ARUSHA

495 MUNA HAMIS MPINDA

P.O BOX 143, KIBONDO, KIGOMA

496 FRANK CONLAD MZWALANDILI

P.O BOX 27, , KILIMANJARO

497 IBRAHIM TWAHA ATHUMANI

P.O BOX 226, MPWAPWA,

DODOMA

498 TADEI CLAUDI NINGA

P.O BOX 81, HANANG, MANYARA

499 ALBERTO AMBROSE MNGWADU

P.O BOX 3040,

MOSHI.

500 FADHIL NICOLAUS

P.O BOX 256, GEITA, GEITA

501 KERRY ANDERSON

MWAGA

P.O BOX 13, MPWAPWA,

DODOMA

502 SHADRACK OMARY MAYOLA

P.O BOX 143, MBINGA, RUVUMA

Page 54: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

54

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

503 MAISHA EDWARD MWAKISU

P.O BOX 810, NJOMBE

504 JASTIN LIZEI KALINGA

P.O BOX 36, IRINGA

505 KHAMISI ATHUMANI

RAMADHANI

P.O.BOX 1904

DODOMA

506 FLORIAN KAHIGI VEDASTO

P.O BOX 131, MULEBA, KAGERA

507 NANYORI MELAMI MUIMO

P.O.BOX 15716

ARUSHA

508 EMMANUEL THOMAS

P.O BOX 222, IGUNGA, TABORA

509 HADIJA CINDY SAMSON

P.O.BOX 318 MOROGORO

510 NAHMAN ANAHERY KAHIMBI

P.O BOX 29, KILOLO, IRINGA

511 FARAJA MARXCENSIUS

KAYOMBO

P.O BOX 10, SONGEA, RUVUMA

512 YAKOBO JOSEPH FEO

P.O BOX 33, BABATI,

MANYARA

513 ABAS MUSA MRESA

P.O BOX 6, KONDOA, DODOMA

514 BERNADETHA MAGESA STEVEN

P.O BOX 113, SHINYANGA,

515 CHRISTOPHER MASATU

NYAMRUNDWA

P.O BOX 80349, ILALA,

DAR ES SALAAM

516 MICHAEL OTTI P.O BOX 71, KWIMBA, MWANZA

517 DEUSDEDITI ZAKARIA

MAYAGIRO

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

518 DAUDI RASHID MIANGE

P.O BOX 27, HANANG, MANYARA

519 ACKLEY JOACKIM MSHANA

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

520 ROMANUS ELIAS OCHANGA

P.O BOX 71, RORYA, MARA

521 JISANDU DAUD JACKSON

P.O BOX 2, , MBEYA

522 BENEZUEL WILLSON

KECHEGWA

P.O BOX 386, ARUSHA,

523 KALISTUS KALISTUS

KOMBA

P.O. BOX 77 SONGEA

524 YOHANA PASCAL MKALAWA

P.O BOX 208, MPWAPWA,

DODOMA

525 ERNEST SELEMAN GERALD

P.O BOX , ROMBO,

KILIMANJARO

526 DIANA NYAMISI MASAU

P.O BOX -21, MUSOMA, MARA

527 ASHA RASHIDI MOHAMED

P.O BOX 2, MAGU,

MWANZA

528 CATHERINE SEBASTIAN

WILLSON

P.O BOX 3004, MOROGORO,

Page 55: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

55

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

529 HILARY ELIEWAHA MAGATA

P.O BOX 230, HANDENI,

TANGA

530 KANISIUS MARTIN NGATIMWA

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

531 KHADIJA ABDALLAH MOHAMED

P.O BOX 30112,

KIBAHA, PWANI

532 DAUDI REUBEN DAUDI

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

533 SUMAYI MHOJA LUKINDA

P.O.BOX 157, LUNALA, BUSEGA- SIMIYU.

534 JOSEPH OSCAR MABIKI

P.O BOX 3000, MOROGORO,

535 STEPHEN FABIAN

LWEGANWA

P.O BOX 28, MAGU,

MWANZA

536 JOYCE SWAI RICHARD

P.O BOX 23, ROMBO,

KILIMANJARO

537 YASSIN HIZA JUMA

P.O BOX 6782, MOSHI, KILIMANJAR

O

538 GIDAMUSUNGU GIDAMANGE GUJONJODA

P.O BOX 5, NGORONGORO,

ARUSHA

539 GEORGE JOSEPH TARIMO

P.O BOX 8192, MOSHI, KILIMANJAR

O

540 MATIAS CHALLE MGAYA

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

541 CHRIS ERNEST NGAPONDA

P.O BOX 847, NJOMBE, NJOMBE

542 ISAYA VICENT CHAMBO

P.O BOX 6117, MBEYA, MBEYA

543 DAUDI YOTHAM AMMA

P. O. BOX 44, USA RIVER-

ARUSHA

544 ALLY ABDALLAH MFAUME

P.O BOX 345, KONDOA, DODOMA

545 LETICIA CHRISTOPHER

BUSONONE

P.O BOX 20, MISUNGWI

546 MONICA MICHAEL NJOZI

P.O BOX 53, SONGEA, RUVUMA

547 DOMINIC LUCIAN ISAAY

P.O BOX 86, KARATU, ARUSHA

548 PEREZI EBERHARD

MVULA

P.O BOX 290, IRINGA , IRINGA

549 KAROLI MARTIN MSAKI

P.O BOX 153, ROMBO,

KILIMANJARO

550 GODILISTEN ERASTO KIMARO

P.O BOX 202, MPWAPWA,

DODOMA

551 THEONESTINA RICHARD IVO

P.O BOX 1743,

ARUSHA,

552 HASSANI MOHAMEDI

KANIKI

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

Page 56: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

56

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

553 GIRBAT THOBIAS OGEYO

P.O BOX 5774,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

554 MUSSA JOHN GIDABIO

P.O BOX 2372, CHAMWINO,

DODOMA

555 LAZARO NKANGA MLELI

P.O BOX 2000, IRINGA

, IRINGA

556 ARON FILBETI MBELE

P.O BOX 544, MTWARA,

557 ELIZABETH SANING'O

LAIZER

P.O BOX 1, NGORONGORO, ARUSHA

558 FLORIANA LINUS MASSAWE

P.O BOX 603, MOROGORO,

559 BUNDALA MASUNGA DONARD

P.O BOX 332, MASWA, SIMIYU

560 AUGUSTINO NESTORY PHILIPO

P.O BOX 650, MOROGORO,

561 ERNEUS ERNEUS

NGATUNGA

P.O. BOX 02 SONGEA

562 HELENA RAPHAEL KOMBA

P.O BOX 870, LUDEWA, NJOMBE

563 ALEX OCHIENG WILLIAM

PO. BOX 5566

DAR ES SALAAM

564 JOHN AUGUSTINO

MALLYA

P.O BOX 8501, LONGIDO, ARUSHA

565 PATRICK JOHN KISESA

P.O BOX 40023, ILALA,

DAR ES SALAAM

566 JUMA PACKITI SENGA

P.O BOX 25, BARIADI, SIMIYU

567 LUCIA STEVEN FUNGA

568 EVELYNE MATHIAS MHANDO

P.O BOX 77802, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

569 TOLA IBRAHIM MASELE

P. O. BOX 51 USHIROMBO-

GEITA

570 DANIEL MAKAYA PATRICK

P.O BOX 200, MAGU, MWANZA

571 JAMES SAMWEL DAUD

P.O.BOX 3079

CHUO KIKUU ,

MOROGORO.

572 ANETH SWAY AROBOGASTI

P.O BOX 8105, HAI,

KILIMANJARO

573 DOMINICK PASCHAL

SIMON

P.O BOX 1126,

CHAMWINO, DODOMA

574 PHINA JOSEPH MEYA

P.O BOX 932, MOSHI,

KILIMANJARO

575 DIVINA ABEL KITINGA

P.O BOX 04, MBONGWE,

GEITA

576 DICKSON WALTER MLINGI

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

Page 57: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

57

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

577 FAUSTINE AUGUSTINE MWIGUNE

P O BOX 3082

MOROGORO

578 FLORAH WILLIAM KAYUNI

P.O BOX 865, MOROGORO,

579 AGRIPINA CHARLES BENIZETH

TABATA, KIMANGA

580 JORAM SWAMILA OMARY

P.O BOX 1936, ILALA, DAR ES

SALAAM

581 JACKLINE JOSEPH

SIMSOKWE

P.O BOX 592, SONGEA, RUVUMA

582 ELIKANA JOSEPHAT

SANGA

583 PATRICK PETRO DOMINICK

P.O BOX , , 584 HILDA JOHN LUPINDU

P.O BOX 3021, MOROGORO,

585 NOEL RONALD MAKAWIA

P.O.BOX 121 GAIRO-

MOROGORO

586 JENI ELIAS KAMASHO

P.O BOX 29, MOSHI,

KILIMANJARO

587 JOHN MOGOSWA

PETRO

BOX 65 - MIKUMI

588 BEATRICE AYUBU MOLLEL

P.O BOX 30, BABATI,

MANYARA

589 MAGRITHA JONATHAN

NAMAN

P.O BOX , , 590 MARTHA AUGUSTINO

KALULU

P.O BOX 138, DODOMA,

591 FRANK LEONARD

CHOGA

P.O BOX 6067,

MOROGORO,

592 GIDEON REUBEN HIZZA

P.O BOX 7, KILOSA,

MOROGORO

593 SALMA JUMA MWIHUMBO

P. O. BOX 92, VIGAENI, MTWARA-

MIKINDANI.

594 HUSSEIN AYOUB KAGIYE

P.O BOX 44, KIGOMA

595 GIZERA HENRY BALWEGILIRA

P.O BOX 1752,

DODOMA,

596 VAILETH KWANGU KANGE

P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

597 ABELI BONIFASI LEMARWA

P.O.BOX 176-MWANGA

598 MOSES ERNEST MWANIYELA

P.O BOX 224, MBOZI, SONGWE

599 BARAKA MESWINI LUOGA

PRIVATE BAG

NJOMBE

600 PHILIPO SHIGI BARTHOLOMEO

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

601 BARAKA MIFUKO

SELEMAN

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

602 CESILIA AGATONI SAMWELI

P.O BOX 14910, MWANGA,

KILIMANJARO

603 BIBIANA GERVAS NYALO

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

604 SARA FRANK MAKENGWA

P.O BOX 211, KILOSA,

MOROGORO

Page 58: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

58

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

605 ALLAN NDEKIRWA

P.O BOX 12573, MERU,

ARUSHA

606 SAFI JUMA MATOKE

P.O BOX 2070, ILALA, DAR ES

SALAAM

607 ELISHA KADOKE NGANGA

P.O.BOX 1275

SHINYANGA

608 FATUMA SAID MZIRAY

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

609 ISDORY ALOYCE TARIMO

P.O.BOX, DAR ES SALAAM

610 ANNA SIMPHORIAN

FLOTEI

611 FREDRICK EDWARD LEMA

P.O BOX 9152, ILALA,

DAR ES SALAAM

612 SAMWEL NYANGO

SONG'ORA

P.O BOX 58, UKEREWE, MWANZA

613 DUGWA LUTEMA

MADELEKE

P.O.BOX 247 NZEGA

614 VERONICA JASPER MKUFYA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

615 MELAYAKI KIBORI NJULDU

P. O BOX 153 KIBAYA-KITETO

616 NEEMA ALLAN KAKATI

P.O BOX 1249, DODOMA,

617 AZIZI MUHAMUDU

IBRAHIM

P.O.BOX 342 MPWAPWA

618 SAMIRA HASSAN UMMI

P.O BOX 709, SONGEA, RUVUMA

619 OSWIN DISMAS MWANANDOTA

DAR ES SALAAM

620 HALIMA GRAYSON MBWAMBO

P.O BOX 108, MWANGA,

KILIMANJARO

621 HERMENEGILD PETER KUNDI

P.O.BOX 17 GEREZA KITETO

MANYARA

622 ADAM PAUL MASABO

P.O BOX 3000, MOROGORO,

623 BEATRICE REGNIBERT MHAGAMA

624 PROSPER MARTIN BAYO

P.O BOX 66, HANANG, MANYARA

625 JEMA PROSPER SWAI

P.O.BOX 35929, DAR-ES-SALAAM

626 ANNUR ABUBAKAR

MSIRU

P.O BOX 166, MOROGORO,

627 PIENSIA XAVIERY KESSY

P.O BOX 1019, MOSHI, KILIMANJAR

O

628 PETRO ROKONGA CORNE

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

629 FLORA ANTHONY

SEKEMI

P.O BOX 3714, ILALA,

DAR ES

630 SAUDA WAZIRI NGOGOMO

P.O BOX 28, RUFIJI, PWANI

Page 59: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

59

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SALAAM

631 FRANCES SIMANDO MSIMBA

FRANCES S. MSIMBA,

P.O.BOX 573, SHINYANGA.

632 NURDIN JOHNAS KIZENGA

P.O BOX , ,

633 MUSSA LUKARE JOHN

P.O BOX , KILOSA,

MOROGORO

634 CHRISTINA RUGAYE TUMAINI

P.O BOX 95034, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

635 ABUBAKARI KOMBO KISAIRO

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

636 ROSEMARY VITALIS CHARLES

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

637 HOLLO ZABRON KIHAMBA

P.O.BOX 88 NGUDU-KWIMBA

638 MWANAHAWA JUMA SEKE

P.O BOX 202, MPWAPWA,

DODOMA

639 VIRIGIANA KWAHHI SULLE

P.O BOX 3, MBULU,

MANYARA

640 HABIBU ATHUMANI MAJIDI

P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

641 ANDREW DANIEL

LIGHUDA

P.O.BOX 574 SINGIDA

642 GREYSON NORBERT KAYOMBO

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

643 MASEWA PENHELI

MALAMBAYA

PRIVATE BAG,

NJOMBE

644 PHILBERT BAINA BIGIRWA

P.O BOX 384, BUKOBA, KAGERA

645 JUSTA BAGUMA MZALE

P.O.BOX 258 IGURWA

SECONDARY

646 JAPHET FELISIAN TAIRO

P.O BOX 934, DODOMA,

647 TARIK DAVID MPAHI

P.O BOX 603, MOROGORO,

648 LEONARD ELLI LIGO

P.O BOX 57, BABATI,

MANYARA

649 IPHIGENIA INNOCENT NDOMBA

P.O BOX 640, MOROGORO,

650 KADEFA DAMAS GIRENI

P.O BOX 6795, MOROGORO,

651 GRACE EPHRAIM MALLYA

P.O BOX 1113

SONGEA

652 MESHACK ABRAHAM MOLLEL

P.O BOX 184, MONDULI, ARUSHA

653 AGRIPINO EFREM TESHA

P.O BOX , IRINGA

654 GAUDENCIA DEOGRATIUS

JOHN

P.O BOX 3000, MOROGORO,

655 EMANUEL BERNARD KIMARIO

P.O BOX 362, BABATI,

MANYARA

656 SAIMONI JOSEPH ALOYCE

P.O BOX 2, KOROGWE,

TANGA

Page 60: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

60

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

657 WAMBURA SALYA MWITA

P. O. BOX 1333

MWANZA TANZANIA

658 SHABANI RAMADHANI

SAIDI

P.O BOX 342, , DODOMA

659 SHABANI HAMISI CHITU

P.O BOX 178, TANGA

660 JESCA SETAS KIMARIO

P.O BOX 9152, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

661 EDWARD PAUL KIMOLO

P.O BOX 2393,

DODOMA.

662 VALENCE MSUYA STEPHEN

P.O BOX 9254, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

663 ELIREHEMA FANUELI MDUMA

P.O BOX 30, SAME,

KILIMANJARO

664 DIANA CLEMENCE

CHATILA

P.O BOX 22, MUFINDI, IRINGA

665 MWANAHAMIS SHABAN LUGAZO

P.O.BOX 72 KIBAYA KITETO

666 YEREMIA AGUSTINO CLEMENT

P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

667 MARIAJESCA PIUS

MATEREGO

P.O BOX 9254,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

668 JOSEPHAT AUGEN URIO

P.O BOX 27, , KILIMANJARO

669 HAMADI YUSUFU

NKALLANGE

P.O BOX 2182,

DODOMA

670 JOSEPHINA MARANDU PAUL

P.O BOX 66, HANANG, MANYARA

671 DAVID FRANCIS MGAZA

P.O BOX 10295,

ARUSHA

672 ELISHA PROTAS KIMARO

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

673 ALEXANDER ANDREW PANGA

P.O BOX 220, MBULU,

MANYARA

674 JOSHUA OSSAY SOLOMONI

P.O BOX 1287, MOSHI,

KILIMANJARO

675 ALPHA NKULO MWALIKO

P.O BOX 42, SONGEA, RUVUMA

676 ANNA DANIEL PILLY

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

677 JOSEPHINA LAZARO

KIKWAMBA

BOX 44, MASUMBWE

678 LEATHICIA NGALILI JANUARY

P.O BOX 166, MOROGORO

679 FLORENCE CHARLES KIMAMBO

P.O BOX 5, MASWA, SIMIYU

680 NYAMANG'ELELE MTAKI JOHN

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

681 EZEKIEL WILLIAM

P.O BOX 51, MPWAPWA,

682 AUDAX MELCHOLY

P.O BOX 66, BIHARAMULO,

Page 61: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

61

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

KITTINGA DODOMA KAGERA

683 SIFAELI YONA DALEI

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

684 DENISHA LEONARD YOTHAM

P.O BOX 477, UVINZA, KIGOMA

685 EDICA CHARLES ISSIKE

P.O BOX 516, ARUSHA

686 ARIFA ALLY MWENDA

P.O BOX 40160, ILALA, DAR ES

SALAAM

687 ANETH SIMON KULUBONE

P.O BOX 39866,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

688 THEREZA MAGESA MISANGO

P.O BOX 463, NJOMBE

689 BARAKA ARONY MWANDENUKA

P.O.BOX 32 UBARUKU-MBARALI

690 MARIAM JUMA IRUNDE

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

691 HIDAYA IBRAHIM KIOSI

P.O.BOX 55068

UBUNGO MANICIPAL COUNCIL DAR ES SALAAM

692 TUNU ALFREDY MVENA

P.O BOX 576, IRINGA

693 GLORIA SHEDRACK KATAMBALA

P.O BOX 20902

DAR ES SALAAM

694 PHILIP SHIRIMA EMILIAN

695 VUMILIA AKIM MWAMWAJA

P.O.BOX 3101

ARUMERU, ARUSHA

696 JENIPHA THOMAS LYIMO

P.O BOX 65, BAGAMOYO,

PWANI

697 JONAS STEPHEN MAYUNGA

P.O BOX 4, IGUNGA, TABORA

698 IGNASIA MARKUS MAKUNGANYA

P.O BOX -4, MERU, ARUSHA

699 FLOMENA T MLOWE

P.O BOX 54, NJOMBE

700 ANTHONY KASHAIJA FAUSTINE

701 MSIFUNI MSHANA FUNDI

P.O BOX 114, SAME,

KILIMANJARO

702 ADELY JULIAS ABWAO

P.O BOX 44, SENGEREMA,

MWANZA

Page 62: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

62

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

703 ZAKAYO ANOLD MUNISI

P.O.BOX 7423 MOSHI

704 ANTHONY BUYEGI PASTORY

P.O BOX 23, KWIMBA, MWANZA

705 STANSLAUS PIUS RIMOY

P.O BOX 160 MONDULI ARUSHA

706 SEBASTIAN ALBIN PIUS

P.O BOX 147, MPANDA, KATAVI

707 BOSCO AMOS VENANCE

P.O BOX 57, KONGWA, DODOMA

708 VICTORIA JOSEPH MARCELI

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

709 MATONA RAMADHANI KINDEMBA

P.O BOX 603 MOROGORO

710 PATSON HENRICK KIMENA

P.O BOX 602, SONGEA, RUVUMA

711 WILLIUM LUKA KIVUYO

P.O BOX 7184, MERU,

ARUSHA

712 MAKOYE PASTORY

MADIRISHA

P.O BOX -91, MAGU, MWANZA

713 WILLIUM DIONICE GURTI

P.O.BOX 629 BABATI -

MANYARA

714 ELIAS KUBOJA P.O BOX 674, MUSOMA, MARA

715 NASORO JUMA SUFIANI

P.O.BOX 348 CHEMBA

716 EUTICO CHARLES HHOKI

P.O BOX 688, NJOMBE,

717 GERMAN MMANDA

GAUDENCE

P.O.BOX 3013

ARUSHA

718 TITO PETER SAMANG'OMBE

P.O BOX 02, MASWA, SIMIYU

719 JUMA HASSANI KWAYA

P.O BOX 165, MUHEZA, TANGA

720 ELIGEUS CHRISTIAN THEONEST

P.O BOX 435, KARAGWE,

KAGERA

721 JUDITH CHARLES MICHURA

P.O.BOX 240 NYAKATO MWANZA

722 ALFRED DAGNO DASHAM

P.O BOX -2, RUNGWE, MBEYA

723 CLEOPHAS ALLY OMARY

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

724 AISHA EMANUEL SAMILA

P.O BOX 48, MPWAPWA,

DODOMA

725 EGBERT KAKULU

PHILBERT

P.O.BOX 258, KARAGWE-

KAGERA TANZANIA

726 HAMIS KIRAGO ONYANGO

P.O BOX 75692, ILALA, DAR ES

SALAAM

727 SAID OBERT ZELLA

KIGOGO PUGU

728 CHAUSIKU ELIAS EKUMBI

P.O BOX 344, MUSOMA, MARA

729 GLORY GIDEON MHAGAMA

P.O BOX 1698, IRINGA

730 AZIZA HAMISI OMARY

P.O BOX 427, TANGA

Page 63: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

63

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

731 STEPHEN BARAKA MNDEME

S.L.P 114, BUKOMBE

GEITA

732 STELA MANSWETUS

MPOKERA

P.O BOX 2095, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

733 ANDREW ROBERT CHACHA

P.O.BOX, 7701 DAR ES

SALAAM

734 KAJEMBE ALLY MKUFYA

P.O BOX 241, MUHEZA, TANGA

735 ANDREA SAMWEL CHALE

P.O BOX , , 736 HONEST THADEY MNYASENGA

P.O BOX 190, KILOSA,

MOROGORO

737 RAPHAEL MARWA

MWIHECHI

BOX 1 LOLIONDO ARUSHA

738 JAMES NGATULILE JUSTINIAN

P.O BOX 515, KYERWA, KAGERA

739 FILOTEO THEOPHILUS

MUHALE

P.O BOX 344, BABATI

740 ADELA EMELAMU MLIGO

P.O BOX 811, NJOMBE

741 DORENCE IGNATIUS MWASSA

P.O BOX 3056,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

742 NSHELA KASEBELO MCHENYA

P.O BOX 148, RUNGWE, MBEYA

743 NATHANIEL STEPHEN MAYANGA

P.O BOX , MPWAPWA,

DODOMA

744 FRANK KUBONA MAGESA

P.O BOX 420, MAGU, MWANZA

745 RUHUMBUKA KULWA MAJURA

P.O BOX 1414,

MUSOMA, MARA

746 BARIKI BISANDA ZABLON

P.O BOX -88, KASULU, KIGOMA

747 ANITA SILVANI KIWANGO

P.O BOX 71, ROMBO,

KILIMANJARO

748 DOTTO HENYA WILSON

P.O BOX 51, GEITA, GEITA

749 SOPHIA ANDREW

KANONDO

P.O BOX 16, MPWAPWA,

DODOMA

750 CLEVERQUEEN WILLIAM LAIZER

P.O BOX 16091, ARUSHA

751 JAMES GODWIN LYIMO

P.O BOX 8154,

ARUSHA

752 MUSSA SEIFU MUSSA

P.O BOX 1017, DODOMA

753 KELVIN BENNY MATEE

P.O BOX 13016,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

754 MARIAM JONAS CHISANZA

P.O BOX 2993, BAHI, DODOMA

Page 64: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

64

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

755 INNOCENT SEBASTIAN MATEMBO

P.O BOX , MKURANGA,

PWANI

756 EVODY MATHEW MGISHA

P.O BOX 258, KARAGWE,

KAGERA

757 SABINATE HASSANI KARUNDE

P.O BOX 224, BABATI,

MANYARA

758 IBRAHIM MUTABAZI

KAHESI

P.O BOX 2260, MOROGORO

759 VERONICA WINFRID MKINGA

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

760 MARCO ELGENES MARCO

P.O BOX 151, IGUNGA, TABORA

761 AMIDA KISAMBO ABDALLAH

P.O BOX 250, RORYA, MARA

762 ATHUMAN MOHAMED ATHUMAN

P.O BOX 126, KITETO,

MANYARA

763 HAPPYNESS CHARLES LUKINDO

P.O BOX 113, SHINYANGA

764 IDDY WAZIRI MWINU

P.O BOX 3638, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

765 FORTUNATUS NINALWO CHARLES

P.O BOX 344, MUSOMA,

MARA

766 EVA ODETHA JULIUS

P.O BOX 71, KYERWA, KAGERA

767 DANIEL MESHACK KAMYORI

P.O BOX 200, KIBONDO, KIGOMA

768 LAZARO MACHIBYA

MOSES

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

769 GOODLUCK SAMWEL

MLONGESANGA

P.O BOX 125, MVOMERO,

MOROGORO

770 ELIYA MWIMBA ELIYA

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

771 MICHAEL L JOSEPH

P.O BOX 70, BIHARAMULO, KAGERA

772 MARIOT PAUL CHIKWELA

P.O BOX 188, KYELA, MBEYA

773 WITNESS LEMALY VAVAE

P.O BOX 861, ARUSHA

774 NELSON UNAMBWE

KANUYA

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

775 AVELINA CHRISTIAN

SEUSI

P.O BOX 16, IRINGA , IRINGA

776 ELIZABETH NGWETA SAMSON

P.O BOX 87, KILOMBERO, MOROGORO

777 MUSA IGNASIO MIRAMBO

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

778 WEKSHA MOSSES KAMALA

P.O BOX 27, MPWAPWA,

DODOMA

779 YEROMINI KISEGE

P.O BOX 10, SUMBAWANGA, RUKWA

780 MAKOYE JOSEPH KAYUNGILO

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

781 AMBONISE JOACHIM MTWEVE

P.O BOX 290, IRINGA

782 JAILOS YOHANA SIHILO

P.O BOX 45, MBARALI, MBEYA

Page 65: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

65

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

783 PASCHAL BUSEGANO

DAUD

P.O BOX 9252,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

784 MASALU NGESE MADUHU

P.O BOX 72, BUSEGA, SIMIYU

785 PASCHAL MAENDELEO

BAHATI

P.O BOX 240, SENGEREMA

, MWANZA

786 ADAM JOHN KOMBA

P.O BOX 293, SONGEA, RUVUMA

787 ABUBAKARY SIMON

SINGUNDA

P.O BOX 28002,

KISARAWE, PWANI

788 ANITHA EMMANUEL CHAVALA

P.O BOX 162, IRINGA

789 AHMED EMMANUEL

KIMEI

P.O BOX 110, HANDENI,

TANGA

790 MELKIZEDECK JOEL KISHAMBA

P.O BOX 78178, ILALA, DAR ES

SALAAM

791 HEMED ATHUMANI

JUMA

P.O BOX 210, IGUNGA, TABORA

792 DANIEL SAFARI BALOHHO

P.O BOX 69, BABATI,

MANYARA

793 LEO LEOPORD MLOWE

P.O BOX 16, MAKETE, NJOMBE

794 FREDRICK DAUDI SEMKUYU

P.O BOX 533, KOROGWE,

TANGA

795 DANIEL NATHANIEL

MWANISONGOLE

P.O BOX 99, NJOMBE

796 MAKSENSIA ISACK MLELWA

P.O BOX 275, MASASI, MTWARA

797 NURU DOMINICK

CHUCHUKA

P.O BOX 9300,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

798 LILIAN ERNEST MMBAGA

P.O BOX 68, SAME,

KILIMANJARO

799 EVARIST LUGINA KINAHI

P.O BOX , DODOMA

800 SALHA HAMISI MZEE

P.O BOX 214, MUHEZA, TANGA

801 DEOGRATIAS SOSTENES

P.O BOX 227, MULEBA, KAGERA

802 NICOLAS JOHN MSAKI

P.O BOX 1249, CHAMWINO,

DODOMA

803 WINFRIDA FREDRICK LUSINDE

P.O BOX 47, DODOMA

804 ELIMWEMA EMANUEL ANDREW

P.O BOX 281, BABATI,

MANYARA

805 KELVIN AMANI JONATHAN

P.O BOX 68819,

UBUNGO, DAR ES

806 MSAFIRI HASSAN JOSEPH

P.O BOX 12, HANANG, MANYARA

Page 66: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

66

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SALAAM

807 ANJELISTA SILAYO

HERMENEGILD

P.O BOX 3101, MERU,

ARUSHA

808 JUSTINE ERASTO NYONDO

P.O BOX 646, RUNGWE, MBEYA

809 OMARY JUMA RAMADHANI

P.O BOX 1234,

KIGOMA

810 MAONYESHO SAMWEL NGOLE

P.O BOX 600, MAKAMBAKO,

NJOMBE

811 AMOS SEBERE DAUDI

P.O BOX 30, HAI,

KILIMANJARO

812 ADELINA MODESTO HONGOLI

P.O BOX 369, NJOMBE

813 PIUS MMANDA AMATH

P.O BOX 2819,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

814 STEPHANO NIIMA GWAREHHI

P.O BOX 21, MBULU,

MANYARA

815 MICHAEL EZEKIEL

ZEPHANIA

P.O BOX 1262,

MUSOMA, MARA

816 VENANCE RAYMEN JOHN

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

817 NELIUS KAIZILEGE

MWAMI

P.O BOX 23, KARAGWE,

KAGERA

818 EDIGER SAMWEL MANIMO

P.O BOX 204, KARATU, ARUSHA

819 CLAUDIA JOSEPH NAHSON

P.O BOX 72, IRAMBA, SINGIDA

820 SAUM BONIPHACE

KOMBA

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

821 ALI DIWANI BAKAR

P.O BOX 62, BAGAMOYO,

PWANI

822 KADO MAYALA MABULA

P.O BOX 688, NSIMBO, KATAVI

823 SALEHE JULIUS MKONGO

P.O BOX 04, KYELA, MBEYA

824 JUSTINA KUZENZA ELIAS

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

825 JABIRI JUMA JABIRI

P.O BOX 22173, ILALA,

DAR ES SALAAM

826 OBUNGA MICHAEL GODFACE

P.O BOX 28, RUFIJI, PWANI

827 ENOCK PETER LIMBE

P.O BOX 115, MISUNGWI, MWANZA

828 KENETH FRANCISCO

MWANANSOLO

P.O BOX 607, MPANDA, KATAVI

829 NEBART OSEI NKULIKWA

P.O BOX 350, SUMBAWAN

830 EVODIA LEONARD

P.O BOX 99, HANANG,

Page 67: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

67

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

GA, RUKWA SULLEY MANYARA

831 JOVITA Y MGATA

P.O BOX 1004,

MAKAMBAKO, NJOMBE

832 BONIFACE GISILO HOMBO

P.O BOX 197, MBULU,

MANYARA

833 CHIKU JAMES KIIPA

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

834 PAULO CHARLES NGOWI

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

835 DASTAN LESLLEI BLAIR

P.O BOX 5062, TANGA

836 ALAIRUSHA TIKONDO KASALE

P.O BOX 5, NGORONGORO,

ARUSHA

837 CONSOLATHA TUMAINIEL

NJAU

P.O BOX 457, ARUSHA,

838 BARAKA CHARLES MVONDO

P.O BOX , ,

839 PHIRMIN STEPHEN PARESSO

P.O BOX 215, KARATU, ARUSHA

840 JOHNSON EXZADELIAZ

MBISE

P.O BOX 2139, MERU, ARUSHA

841 GABRIEL ABEL BENJAMINI

P.O BOX 36484,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

842 IBRAHIM NICHOLAUS MWINUKA

P.O BOX 14, SONGEA, RUVUMA

843 ADVENTINA KOKUHELEZA

JOSEPH

P.O BOX 40, GAIRO,

MOROGORO

844 THERESIA EFREM SWAI

P.O BOX 342, MPWAPWA,

DODOMA

845 HAWA ADAMU KAWALE

P.O BOX 03, TANDAHIMBA

, MTWARA

846 GAVANA COSTANTINE

CHARLES

P.O BOX 474, UKEREWE, MWANZA

847 ABDUL AHAMEDY IDDI

P.O BOX 144, RORYA, MARA

848 RICHARD MARTIN MGOTTO

P.O BOX 40, MOROGORO,

849 MARWA MWITA MANG'ERA

P.O BOX 13335, ILALA,

DAR ES SALAAM

850 FLORA WILLBERT SEMITENDE

P.O BOX 19, GAIRO,

MOROGORO

851 STEPHEN WILFRED

MWAKABENGA

P.O BOX 1046, MBEYA,

852 DEVOTHA JOSEPH MCHARO

P.O BOX 99, LUSHOTO, TANGA

853 DOTTO HERMAN

BONIVENTURE

P.O BOX 3101, MERU,

ARUSHA

854 EMANUEL HOSEA NAMAN

P.O BOX 206, MBULU,

MANYARA

Page 68: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

68

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

855 DORAH DOMINICK KALUBALE

P.O BOX 494, BUKOBA, KAGERA

856 MERINA ATHUMANI

MPARE

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

857 AHMADI SAINA SHAIBU

P.O BOX 121, MOROGORO

858 JOYCE JAMES SOMBI

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

859 JAMAL ASHRAF LUKALI

P.O BOX 0, HANDENI,

TANGA

860 PENDO SULE ELIAS

P.O BOX 88, MASWA, SIMIYU

861 EDMUND GEORGE SWAI

P.O BOX 50, ROMBO,

KILIMANJARO

862 VITALIS KITERA FABIANO

P.O BOX 198, RORYA, MARA

863 IBRAHIM MUSA P.O BOX 264, KOROGWE,

TANGA

864 ATHUMAN ABDILLAH MDOE

P.O BOX 354, BABATI,

MANYARA

865 BENEDICTO FABIAN

TENGENEZA

P.O BOX 90, SUMBAWANGA, RUKWA

866 REUBEN ALOYCE MWAKWENDA

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

867 VALENTINE KIMARIO

FREDERICK

P.O BOX 243, ROMBO,

KILIMANJARO

868 ELISHA LEONARD KABUTA

P.O BOX 164, MBULU,

MANYARA

869 SELEMAN RAMADHAN

CHIBULE

P.O BOX , NYAMAGANA

, MWANZA

870 SAIDI KITIGWA MAKUNJA

P.O BOX 517, MOROGORO,

871 GODFREY JUMA SALUM

P.O BOX 1463, TANGA,

872 ELIGI SHIRIMA ENDREW

P.O BOX 243, ROMBO,

KILIMANJARO

873 MASURURI CHEMO

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

874 MUSA GABRIEL NGAA

P.O BOX 993, BAHI, DODOMA

875 KARIBA NIMRUDI KASARA

P.O BOX 424, BUNDA, MARA

876 BENARD NYITAMBOKA

MARO

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

877 GERSHOM SIMON

WAWERU

P.O BOX 31128,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

878 PETER CHARLES MGINI

P.O BOX 6782, MOSHI,

KILIMANJARO

879 GOODLUCK JOSEPH SWAI

P.O BOX 78166,

UBUNGO,

880 SAMWEL AMINIELI FIROS

P.O BOX 13901, MERU, ARUSHA

Page 69: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

69

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

881 PASCHAL MBWANO

P.O BOX 1050,

DODOMA

882 AUGUSTINO BENO SAPULA

P.O BOX 3, SONGEA, RUVUMA

883 GIFT OBED AYO P.O BOX 663, MERU,

ARUSHA

884 MAOMBI NASSIBU RASHIDI

P.O BOX BOX 98, , KITETO,

MANYARA

885 GABRIEL THOMAS MAZIKU

P.O BOX 113, KAHAMA,

SHINYANGA

886 HORTENSIA REGINARD TEMU

P.O BOX 943, ARUSHA

887 HAMISI RAMADHANI

AMIRI

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

888 DOMITILA FAUSTINE MELLITA

P.O BOX 40, HAI, KILIMANJARO

889 KHALID SMART MKAMBALA

P.O BOX 6418,

MOROGORO,

890 ERICK ELIPOKEA PALLANGYO

P.O BOX 16, MERU, ARUSHA

891 MICAH CHRISTOPHER

NGWAEJE

P.O BOX 14, WANGING'O

MBE, NJOMBE

KADA: AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III (AGRICULTURAL FIELD OFFICER III) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 LEODIGARD JUSTINIAN RWEIKIZA

P.O BOX 55068,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

2 WILLIAM VICTOR MZIRAY

P.O BOX 665, SAME,

KILIMANJARO

Page 70: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

70

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

3 JOSEPH MICHAEL MKINGA

PO BOX 154,KOROGWE-TANGA

4 HAPPINESS TITUS HINGA

P.O BOX 82, SINGIDA

5 ROSE CHRISTIAN

MSUYA

P.O BOX 197 MWANGA-

KILIMANJARO

6 YASINTA ERENEST CHUBWA

P.O BOX 04, KIBONDO, KIGOMA

7 VICTOR STEVEN SARRU

PO BOX 9000 HAYDOM

MANYARA

8 PILI SAID MDA P.O BOX 170, URAMBO, TABORA

9 VEREDIANA SEBASTIAN SHALENGA

P.O.BOX 2442 MBEYA

10 RICHARD SALU YAKOBO

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

11 HAPPY JOHN CHALE

P.O BOX , , 12 ISACK JEREMIAH TIMOTH

P.O BOX 200, MAGU, MWANZA

13 PATRICK LAMTANE ALOYCE

P.O.BOX 27 HIMO

14 ALFRED DONALD MANYAMA

P.O BOX 44, SENGEREMA,

MWANZA

15 MOHAMED BAKARI MAMBO

P.O BOX 663, MVOMERO,

MOROGORO

16 ANNA SAMWEL CHUSI

P.O BOX 44, NJOMBE,

17 ADELINA ELIAS TAANGA

P.O BOX 71, DODOMA,

18 GRACE ASIMWE PHILBERT

P.O BOX 11077, DODOMA,

19 JACKLINE DOMINICK

KIMATH

P.O BOX 135106,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

20 TIMOTHEO DANIEL CHIKULA

P.O BOX 30, TUNDURU, RUVUMA

21 PAULINE JOSEPH SIMON

P.O BOX 56, KAHAMA,

SHINYANGA

22 AYOUB STEVEN MIHAYO

P.O BOX 1, TANGANYIKA,

KATAVI

23 NISASI KWANDIKWA

NISASI

KWANDIKWA NISASI

C/O KATORO SEKONDARI, P.O.BOX 490,

GEITA

24 ZAINABU OMAR YUSSUF

P.O BOX 51, MJINI, ZANZIBAR MJINI MAGHARIBI

25 SIJALI MABULA MATHIAS

MATHIAS SIJALI C/O KATORO

SECONDARY P.O.BOX 490

26 ADAM ADAM KAYOMBO

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

Page 71: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

71

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

GEITA

27 MBWANA RASHIDI MBWANA

P.O BOX 23, LIWALE,

LINDI

28 MICKADADI ABDALAH NANGUJA

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

29 AHAZI DANIEL KILALE

45683 30 GLADNESS AMANIEL ELINIHAKI

P.O BOX 315, SAME,

KILIMANJARO

31 JUHUDI MWALUANDA ANANGISYE

P.O BOX P.O.BOX 10, MKURANGA,

PWANI

32 RAINEL EMILY BUZOYA

P.O BOX 306, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

33 ABDUL HUSSEIN MDOE

P.O BOX , LUSHOTO,

TANGA

34 REBECA GERVAS CHULE

P.O BOX 14131, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

35 CLINTON JOHN SANGA

P.O BOX 14, SONGEA, RUVUMA

36 AMON KATOTO ATHANAS

P.O BOX 89, KIBONDO, KIGOMA

37 HONORIUS MATHIAS MILLANZI

P.O BOX 2339,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

38 ISSA ALLY KATABANYA

P.O BOX 35, KALIUA, TABORA

39 ANJELO JOSEPH MSOKWA

PO BOX 42634

40 MILEMBE NYAMALWA JOHN

P.O BOX 1434, MISUNGWI, MWANZA

41 NDELYA TANZANIA MASHAURI

P.O.BOX 20 MISUNGWI MWANZA

42 NOLASCO ELIAS KIMARIO

P.O BOX 78, MBARALI, MBEYA

43 FRENK KATO EDIMUND

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

44 NAOMI MATHAYO LUCUMAY

P.O BOX 9596, SIMANJIRO, MANYARA

45 COSTANCIA SINGU SALUM

P.O.BOX 290 BARIADI SIMIYU

46 HAMISI JUMANNE MKUKI

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

47 STANSLAUS BURAH JOHN

P.O BOX 1, NGORONGORO, ARUSHA

48 MHULA FEYA MUSSA

P.O BOX 440, BUSEGA, SIMIYU

49 SIXMUND JOHN LUNGU

P.O BOX 633, MTWARA,

50 HILLARY ADDO NDUNGURU

P.O BOX -75, MBINGA, RUVUMA

Page 72: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

72

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

51 JOVINA NTEBE DEOGRATIAS

P.O BOX 1444,

NYAMAGANA, MWANZA

52 EMANUEL MARSELI BASSO

P.O BOX 165, MBULU,

MANYARA

53 IDRISA TOZI HASSAN

P.O BOX 07, MASASI, MTWARA

54 JULIUS MALUGU KILOKOMA

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

55 AZIZI SAIDI HOSSEIN

P.O BOX 15, KOROGWE,

TANGA

56 ALICEN MKIZA LAURIAN

P.O BOX 34326, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

57 SIIMA SAMWEL JOSEPH

P.O BOX 196, KARAGWE,

KAGERA

58 JOSEPH AMON KIBWANA

P.O BOX 1923, DODOMA,

59 PASCHAL TUMAINI JONAS

P.O. BOX 15 NKASI

60 LILIAN JUMA WEREMA

P.O BOX 166, MOROGORO,

61 REGAN ASHEL NYUNGU

P.O BOX 57, MBARALI,

MBEYA

62 ANIPHA ZEPHANIA

NGUNYI

P.O BOX 1, NGORONGORO,

ARUSHA

63 SAADALLAH HEMED

SAADALLAH

P.O BOX 1880,

MOROGORO,

64 BARAKA IBRAHIM ZAKARIA

P.O BOX 5034, ILALA, DAR ES

SALAAM

65 ROBERT RASHIDI

NYAKUNGA

P.O BOX 1227, IRINGA

, IRINGA

66 IMAKULATA GABRIEL LUOGA

P.O BOX 435, WANGING'OMBE,

NJOMBE

67 LILIAN FELICIAN SAGATI

P.O BOX , , 68 SIWAMINI ELIAS KABIRIGI

P.O BOX 30, NGARA, KAGERA

69 ZAMARADI SAIDI ATHUMANI

P. O. BOX 28001

KISARAWE PWANI

70 MOHEMEDI OMARI

P.O BOX 20, BAGAMOYO,

PWANI

71 NURA JOSEPHAT

SANGA

P .O BOX 601 MOROGORO

72 STEPHEN SABAS MSECHU

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

73 MOSSY ABDULAZIZ MIKIDADI

P.O BOX 647, GEITA

74 REBECA AMOS NHYAMA

75 ZABRON JANKEN HILUKA

P.O BOX 419, MBEYA

76 PAUL RAMADHAN NG'ANGULI

P.O BOX 1218, DODOMA,

77 KARIMU KAISI MNALI

P.O BOX 1490,

NANYAMBA,

78 RASHIDI ABUBAKARI MWALEMWE

P.O BOX 2444, MBEYA, MBEYA

Page 73: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

73

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MTWARA

79 HAPPY KALAGESYE MWANYOSO

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

80 SAIDI HAMISI MOHAMEDI

P.O BOX 1070, LINDI

81 SIMON WILLIAM BUCHINKUL

P.O BOX 2651,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

82 GEORGIUS JULIUS NDEGE

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

83 JUDITH MRINJI MWENDA

KIJIJI CHA MAGUNGA

CHEKE, S.L.P 495,

KOROGWE - TANGA

84 NYAMIZI SALEHE CHARLES

P.O BOX 11077, DODOMA

85 FAROUK JAFFAR

NNAHEKA

P O BOX 51 RUANGWA

86 ABRAHAM FESTO MOSHI

P.O BOX 108, MOSHI,

KILIMANJARO

87 KATEPELA RABSON MWANDA

P.O.BOX 105 88 JACKSON JOHN MOLLEL

P.O BOX 14943, ARUSHA

89 EMMANUEL SESTON KISEKE

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

90 ROBERT PETER JACOB

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

91 SHABAN EMMANUEL

SHABAN

P.O BOX 472, KAHAMA,

SHINYANGA

92 IBRAHIMU SEPHANIA

HUSSEIN BAIGAI

P.O BOX 81, MERU, ARUSHA

93 JOSEPH OOKO MARCO

P.O BOX 23, RORYA, MARA

94 MARIA KAPISTILANT

GAMA

P.O BOX 36, SONGEA, RUVUMA

95 DOTTO WILFORD

LIVUZE

P.O BOX 3001,

KILOSA, MOROGORO

96 EFROSIANA REMIGIUS

NOMBO

P.O BOX 50, MBINGA, RUVUMA

97 SUNDAY IBRAHIM MLOWE

P.O BOX 1089, IRINGA

98 REHEMA ERED MWASHILINDI

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

99 DEVOTHA SYLVESTER MANGHURO

P.O BOX 87 MASWA - SIMIYU, MASWA,

100 JOSEPH JULIUS DAUD

P.O BOX 978, NYAMAGANA,

MWANZA

Page 74: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

74

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SIMIYU

101 NORGET FEDRICK DANIEL

P.O.BOX 183, MURUFITIKA

SULU, KIGOMA

102 EGIBERT BONIPHACE

KATITA

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

103 LAMECK MASELEKA MULAMBO

P.O.BOX 57, NANSIO-

UKEREWE

104 JOYCE SAMSON MRIMI

P.O BOX 46, SERENGETI,

MARA

105 FADHILI HASANI MDOKA

P.O BOX 516, MASASI, MTWARA

106 JUMA SAID JUMA P.O BOX 147, IRAMBA, SINGIDA

107 DEMOCRATUS FELISIAN KIHEMBA

BUKOBA,KAGERA

108 JOHN SYLVESTER

OMBAY

P.O BOX 153, MBULU,

MANYARA

109 OMARY SAIDI MFAUME

P.O BOX , KILOSA,

MOROGORO

110 ERICK MARCO BUKURU

P.O BOX 44, KIGOMA, KIGOMA

111 HAMIS LUPONYA NYANDA

P.O. BOX 176 SHINYANGA -

CHAMBO

112 PENDO LUCAS MINUKA

P.O BOX 94, BARIADI, SIMIYU

113 ATHUMAN AKIDA MZEE

P.O BOX 19, IGUNGA, TABORA

114 AMANI KASINDI BUSEL

P.O BOX 3, KAKONKO,

KIGOMA

115 OREST RICHARD KIBIKI

P.O BOX 1, TANGANYIKA

, KATAVI

116 AHABU FRANCIS NGANO

P.O BOX 238, MUFINDI, IRINGA

117 JUMANNE KASSIM BALELE

P.O BOX , GEITA, GEITA

118 RASHIDI JONAS SHITAMBALA

P.O BOX 149, MBEYA, MBEYA

119 RITHA KALINDOA

NTAKWENELA

P.O BOX 843, BUKOBA, KAGERA

120 MARIAM YUSUPH KISIWA

P.O BOX 147, IRAMBA, SINGIDA

121 MISUNGWI MAYILA

SALAMBA

P.O.BOX 66 KILOSA

MOROGORO

122 RICHARD JOSEPH HASSANI

P.O BOX 352, NYANG'HWALE,

GEITA

123 HOSENIELY WILHELEM MCHOMVU

P.O BOX 215, MWANGA,

KILIMANJARO

124 AMOS MARWA RYOBA

P.O BOX 4004, NYAMAGANA,

MWANZA

125 BERTHA ASTARICO MAKULE

P.O BOX 12695,

TEMEKE,

126 SCHOLASTICA MARTINE MIFUKO

P.O BOX 113, SHINYANGA,

Page 75: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

75

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

127 FREDRICK JOSEPH

MULOKOZI

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

128 BONIPHACE KABIKA

EMMANUEL

P.O BOX 1068, MUFINDI, IRINGA

129 JAWADU JUMANNE

MASUA

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

130 EDITHA EVANS ZIKAMTIMA

P.O BOX 29, MALINYI,

MOROGORO

131 ALEX MAGIGE LAWRENCE

P.O BOX 1656,

DODOMA,

132 FRANK MWENDA YOHANA

P.O BOX 306, UYUI, TABORA

133 FRANCIS GODFREY MAKOME

P.O BOX , ARUSHA,

134 NDUMIGWE KASUNGA

AMBAKISYE

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

135 NYAKWARA MAKANGA

NYAMBABHI

P.O BOX 502, MUSOMA,

MARA

136 LAURENT BAZWANJE

NYALALI

P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

137 JELLIS MAGNUS TIBALIKWENDA

P.O BOX , BUKOBA, KAGERA

138 MOVATH MARKO SHILIYE

P.O BOX 109, SIKONGE, TABORA

139 GWAKISA OBETH

AMBAKISYE

P.O BOX 227, RUNGWE,

MBEYA

140 RAMADHANI MOHAMEDI JUMA

P.O BOX 03, TANDAHIMBA,

MTWARA

141 EVEN JUMA MUHANGO

P.O BOX , , 142 BENSON BENARD KABANA

P.O BOX 102, KYERWA, KAGERA

143 ABDALLAH RAMADHANI

NGAJA

C/O ZEGGE.O.DIH

IMBWA 954 MOROGORO

144 JACKLINE PASKALI FRANCIS

P.O BOX 247, BABATI,

MANYARA

145 EVANCE DISMAS MADEGA

FATUMA MUYUMBO

KILOMBERO SUGAR

COMPANY SOCIAL

WELFARE P.O.BOX 50

KIDATU MOROGORO

146 JUMA JUWA KASEKO

P.O BOX 113, SHINYANGA,

147 SALOME ANGOLWISYE

P.O BOX 101, ILEJE,

148 SALOME ISSA P.O BOX 49, NACHINGWEA,

Page 76: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

76

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MBUKWA SONGWE LINDI

149 ELIAS PIMA TAFAWA

P.O BOX 235, MPANDA, KATAVI

150 AMON PETER DANIEL

P.O BOX 44, URAMBO, TABORA

151 TUMAIN RAFAEL PAULO

P.O BOX 05, KARATU, ARUSHA

152 ELINA CHEZALINO

YANGI

P.O BOX 1226, , IRINGA

153 ROGERIO PETER

FELICHISMI

P.O BOX 52, ROMBO,

KILIMANJARO

154 JANE JOSEPHAT MALERA

P.O BOX 4628, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

155 AGNES JOSEPH ROBERT

P.O.BOX 114SAMEKILI

MANJARO

156 TUMAIN D NDIMBWA

P.O BOX 425, MBOZI, SONGWE

157 MALUGU MADEGE JUMANNE

P.O BOX 350, KAHAMA,

SHINYANGA

158 DATHAN IBRAHIM BAYAYIGA

P.O BOX 7, KASULU, KIGOMA

159 INNOCENT JOSEPH MAKOLE

P.O BOX 287, ILEMELA, MWANZA

160 SHARONROSE OBEDY

MASSANGWA

P.O BOX 276, ARUSHA,

161 MUSTAFA HAMISI

NJECHELE

3039 SUA MOROGORO

162 BAHARIA SAID SILABU

P.O BOX 875, KIGOMA, KIGOMA

163 GABRIEL ELIAS PANGA

P.O BOX -70, KARATU, ARUSHA

164 FELIUS YOTHAM NDAGWAMBIE

P.O BOX 306, TABORA, TABORA

165 JAPHET HASSAN

PHARAHAN

P.O BOX 50, KILOSA,

MOROGORO

166 JOSEPHINA ANTHONY MGENDI

P.O BOX 235, KILOSA,

MOROGORO

167 ABDALLAH HUSSEIN MASATO

P.O BOX 44, KIGOMA,

168 SAID SHIJA NZUKI P.O BOX 428, NZEGA, TABORA

169 ATHANAS NGOSHA NYEYE

P.O BOX 200, MAGU,

MWANZA

170 BENTRAUDA ODDO DOMBA

P.O BOX 90, NYASA, RUVUMA

171 CATHERINE CHRISTIAN

BILAZA

P.O.BOX 137 KIBONDO

172 FELISTER STANSLAUS

WILLIAM

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

173 SAID RAMADHANI

CHANGALUMA

P.O BOX 40041,

TEMEKE,

174 DOROTHEA SAMSON JOSEPH

Page 77: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

77

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

175 JOYCE EZEKIEL MUSSA

P.O BOX 3000,

MOROGORO,

176 PASCHAEL FREDRICK NJIKU

P.O BOX 11077, DODOMA,

177 EMMANUEL ADRIAN TESHA

P.O BOX 14910,

ARUSHA,

178 DEOGRATIAS ELIAS KATIGUTA

P.O BOX 872, IRINGA

179 FARAJI S NG'UTE

P.O BOX 528 MTWARA,

180 ALEX MICHAEL KIPIPI

P.O BOX 204, KASULU, KIGOMA

181 KOMBO OMARI HATIBU

P.O BOX 11, MAFIA, PWANI

182 NICKSON AGUMISA EVANS

P.O BOX 160, KILWA, LINDI

183 ASHA IBRAHIM KHAMISI

P.O BOX 67178,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

184 BATULI M LUNGA P.O BOX 98, KITETO,

MANYARA

185 MOHAMEDI SHAIBU

KUMANIWA

P.O BOX 1490,

NANYAMBA, MTWARA

186 ADAM GITAGNO P.O BOX 21, MBULU,

MANYARA

187 WITNESS WILSON

CHARLES

WITNESS WILSON

CHARLES

188 AGNESIA ANISTASIUS

NGATATA

P.O BOX 1752, DODOMA, DODOMA

189 FADHILI JOHN SIMKONDA

TUNDUMA 190 NYANZOBE MATHIAS MNALIKA

P.O BOX 121, MTWARA,

191 VALENTINO MICHAEL

MHONGOLE

P.O BOX 2324,

KILOLO, IRINGA

192 WITNESS FILBERT MGEDZI

P.O BOX 299, NJOMBE,

193 STEVEN LACTA HOLOGO

BOX 102 KASULU

194 BULEGEA GEORGE MAKERE

P.O BOX 43, , KIGOMA

195 EMMANUEL WILLY

NSALANGA

P.O BOX 187, SUMBAWANGA, RUKWA

196 EMILIA FRANCIS KYULA

P.O BOX 599, MBEYA, MBEYA

197 FREDY OBED URASSA

P.O BOX 52, MERU,

ARUSHA

198 CHAMBEGA ELLY CHAMBEGA

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 78: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

78

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

199 RENATUS GASPER MATUMBI

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

200 MWAJUMA IDD SELEMAN

P.O BOX 90, SUMBAWANGA,

RUKWA

201 SAMWELI BUKINDU JOSEPH

P.O BOX , KINONDONI,

DAR ES SALAAM

202 FARIJALA SHABANI MIGENDE

P.O BOX 311, URAMBO, TABORA

203 NGOLEWE WILSON

MILASANO

P.O BOX 108, KASULU, KIGOMA

204 NIZEHEL SAFIEL GIDION

P.O BOX 322, MERU, ARUSHA

205 ALLEX ERNEST RAPHAEL

P.O BOX 317, MUHEZA, TANGA

206 ANICIA JOHN MTEMI

P.O BOX 7553, MOSHI,

KILIMANJARO

207 ISACK YUSUPH JACOBO

P.O BOX 389 KIGOMA (V)

208 RABINESS PHINIASTONE BYANGWAMU

P.O BOX 213, ,

209 MOSES JOAB CHUNGA

P.O BOX 195 KONGWA

210 ELINAZI GIDION YAVUGHWENO

P.O BOX 674, SAME,

KILIMANJARO

211 AMOS JOHANES RUMBELI

P.O.BOX 6005

TANGA

212 MINIHAJI RAJABU RASHIDI

P.O BOX 46343, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

213 MELIKIORY GUSTAVU TARIMO

P.O BOX 234, MBOZI,

SONGWE

214 ROSE WILLIUM UTOU

P.O BOX 181, ROMBO,

KILIMANJARO

215 DAMARY PHILIPO GWICHA

P.O. BOX 11752,

MWANZA.

216 DOTTO MOHAMEDI

MBENA

P.O BOX 110, KIBAHA, PWANI

217 LESO MALIMA LEXIMIN

TCRS, BOX 174

KIBONDO, KIGOMA

218 SHUKURU SIMONI MVENA

P.O BOX 2324, KILOLO, IRINGA

219 LAZARO JOSEPH MAKISSA

P.O.BOX 149 MBEYA

220 WATANDA RAHIMAN KERENGE

P.O BOX 492, BUNDA, MARA

221 SAID JAFARI KAPULWA

P.O BOX 1126,

CHAMWINO, DODOMA

222 MARIA EMANUEL MGANGA

P.O BOX 70, HANDENI, TANGA

223 EMMANUEL PHILIMON GABRIEL

P.O.BOX 1434

UKIRIGURU

224 BRUNO SIMONI NGONDO

P.O BOX 121, KILWA, LINDI

Page 79: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

79

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MWANZA

225 FIKIRI ANDISON MWAZEMBE

P.O BOX 4625,

MBARALI, MBEYA

226 ADAM MILLANZI HASHIMU

P.O BOX 292, MASASI, MTWARA

227 ADVENTINA THEOBARD

ISHENGOMA

P.O BOX 51, GEITA, GEITA

228 EUNICE ELLY OTIENO

P.O BOX 9193, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

229 KUSEKWA MASUMBUKO MAGAYANE

P.O BOX 40, SENGEREMA

, MWANZA

230 JUSTER RWENYAGILA

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

231 MEDARD DEUSDEDITH

MUHIGI

P.O BOX 25, TABORA,

232 TABITA ALFRED KAPINGA

P.O BOX 20378, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

233 PAUL JOHN CHOMBO

P.O BOX 250, MAGU,

MWANZA

234 BENARD JOHN SHANANGA

P.O BOX 70, SUMBAWANGA,

RUKWA

235 VICENT JUMA MARWA

P.O BOX 131, MPWAPWA,

DODOMA

236 FREDRICK JOSEPH KOMBA

P.O BOX 147, SONGEA, RUVUMA

237 GIFT F MSEKE P.O.BOX 15505 DAR ES SALAAM

238 FRANK FREDY JEREMIAH

P.O BOX 160, KILWA, LINDI

239 RASHID ALLY MYONGA

P.O BOX , KILOSA,

MOROGORO

240 ANTHONY MOHERE CHACHA

P.O BOX 55024, TARIME, MARA

241 HAPPY PETER NDAYANSE

P.O BOX 137 KIBONDO, KIGOMA,

242 SADA MAMBO P.O BOX 1021, TABORA, TABORA

243 ALLEN WILLIAM VEHAEL

P.O.BOX 2292 MBEYA

244 KAMULI KASSIM LUFILISHA

P.O BOX 126, BUNDA, MARA

245 JOSEPH ELIRINGIA MAKYAO

P.O. BOX 44 MOSHI -

KILIMANJARO

246 HILDA YORDAN MBUNDA

P.O BOX 50, NYASA, RUVUMA

247 MAWAZO REHANI

RAMADHANI

P.O BOX 162, KIBAHA, PWANI

248 LAINES GABRIEL KIBGA

P.O BOX 308, NGARA, KAGERA

Page 80: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

80

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

249 CHARLES NYAMHAWA

MAIGE

C/O KILIMO NA MIFUGO PO BOX 113 SHINYANGA

250 CATHERINE VICENT MSETI

P.O BOX 320, MOROGORO,

251 FARIDA JUMA OMARY

252 RAMADHANI KISAE MAYOKA

P.O BOX 1256, SONGEA, RUVUMA

253 BERTHA NICODEMU LAGWEN

254 LUCY SADRO KIHWELO

P.O BOX 995, MAKAMBAKO,

NJOMBE

255 MSONGE MTANI KASIKIZI

S.L.P 508 DAR ES SALAAM

256 ELISMU RABSON MARCO

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

257 BAKARI NASSORO

NYAMBWILO

P.O.BOX 355 258 SILVANUS COSMAS MBENJA

P.O BOX 375, KILOMBERO, MOROGORO

259 BULENGEDI JOSEPH MATHIAS

P.O BOX 83, KALIUA, TABORA

260 NDIMAYO KORDUNI LAIZER

P.O BOX , ,

261 TUMAINIEL HUMPHREY

KOMBE

P.O. BOX 44 MOSHI - MWIKA

262 BONIFACE WILLIAM

BULEGEYA

P.O BOX 1084, KIGOMA

263 LEONID TARIMO ANDREA

P.O.BOX 75 HIMO

264 DANIEL DITRAM MWAJOMBE

P.O BOX 517, LUDEWA, NJOMBE

265 MASALU TUMBO SAMWEL

P.O BOX 157, BUSEGA, SIMIYU

266 ERICK ELIAPENDA MTEI

P.O BOX 7776, MOSHI,

KILIMANJARO

267 JUMA MASOUD KYEKAKA

P.O BOX 11074,

BARIADI, SIMIYU

268 JACKSON KIRINYA

P.O BOX 1207, BUTIAMA, MARA

269 DICKSON STAPHORD GASIGWA

P.O.BOX 18 NGARA

270 ANNASTAZIA SEMBA THOMAS

P.O BOX 1207, BUTIAMA, MARA

271 ELIAS RAZARO BADYANA

P.O.BOX 3 BUKILILO

272 EMILIANA ALBERT AKARO

P.O BOX 930, DODOMA,

273 KELVIN SEBASTIAN NYANKWELI

P.O.BOX 591,SUMBAW

ANGA

274 BEGIJE RENATUS JACKSON

P.O BOX 9091, ILALA, DAR ES

SALAAM

Page 81: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

81

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

275 ANDREA JOSEPH SENI

P.O.BOX01KOLANDOTO

276 NDEBILE ZACHARIA SENI

P.O BOX 54, MISUNGWI, MWANZA

277 ELISHA MAKAIGA

MCHANAKE

P.O BOX 176 MUGUMU,

SERENGETI

278 STELLA LUKA HERMAN

P.O BOX 2163, MVOMERO,

MOROGORO

279 HASSAN MKULIA

PAMBARA

P.O.BOX 266 MASASI

280 LUSAKO WILLIAM MWANGOKA

P.O BOX 1054, LINDI

281 NGENDA ELISON

KANSULAHEBA

P.O. BOX 609 KAHAMA -

SHINYANGA

282 DENICE WILLIBARD

MTUNGI

P.O BOX 89, BUKOBA, KAGERA

283 THERESIA TIBRUS

GABRIEL

284 ROBERT STEPHANO KALLAGHE

P.O BOX 11077, DODOMA,

285 MOSHI SIMBA ABBAS

P.O BOX 14, KILOSA,

MOROGORO

286 SECHELELA RICHARD

CHIHAMBA

P.O BOX 89, PANGANI, TANGA

287 NDALAHWA NHANDI NCHALA

P.O BOX 109, BARIADI, SIMIYU

288 HAMADI HAMISI MKONGOJA

P.O BOX 11077, DODOMA,

289 MAWAZO BENEDICTO

BIDYADANCE

P.O.BOX 170 URAMBO

290 EVANCE DAIMON MWALYAWA

P.O BOX 12, MBARALI, MBEYA

291 STANLEY VALENTINE

TARIMO

P.O.BOX 3041 MAHIDA

PARISH

292 MODESTUS FILIBETH SOKO

P.O BOX 14, SONGEA, RUVUMA

293 FELICHISMI KENETH PETER

P.O.BOX 1 HEDARU

SAME

294 SPERATUS JUSTINIAN RUSHENYA

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

295 JULIANA FRANK NGOWI

22766 DAR ES SALAAM

296 CASTRO MAYANJA FINTANUS

P.O BOX 196, MULEBA, KAGERA

297 MWISHILWA B MGODE

P.O BOX 340, MBOZI,

SONGWE

298 LEOCADIA PILI ALFRED

P.O BOX 63, KASULU, KIGOMA

299 ABDI MUSTAFA SHOMARI

P.O BOX 202, MERU,

ARUSHA

300 ITANGIGOMBA RUNENGO JOSEPHAT

P.O BOX 304, KASULU, KIGOMA

301 JOYCE SIXSON MEMBE

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

302 HAJI HUSSEIN SHABANI

P.O BOX 166, MOROGORO,

Page 82: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

82

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

303 HAWA SELEMANI LUGOME

S.L.P 6876, DAR ES SALAAM

304 LENARD ANDREW SICHONE

P.O BOX 273, MOMBA, SONGWE

305 WINNIE S MSIGALA

P.O. BOX 6876 DAR ES

SALAAM

306 SAMWELI LEONARD

MWAMWEZI

P.O BOX 287, KILOMBERO, MOROGORO

307 JANUARY DAUD FUFU

P.O BOX 829, KIGOMA,

308 ALUTA GOROFADI

P.O BOX 154, MBOZI, SONGWE

309 KELVIN MARTIN MATATA

P.O BOX 320, KOROGWE,

TANGA

310 GEOFREY JACOB MBIFILE

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

311 AMOS ISACK BISOMA

P.O BOX 101, ASULU - KIGOMA

312 ZERA BETSON CHAULA

P.O BOX 17, MBOZI, SONGWE

313 ANTON STANSLAUSY

RITTE

P.O.BOX 3041

MOSHI

314 MARY HILONGA DUWEE

P.O BOX 354, MWANGA,

KILIMANJARO

315 STAMILI MOHAMEDI NAMGUGU

16 NEWALA

316 SELESTINA SOSTHENES

SIYENGO

P.O BOX 213, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

317 PASKAZIA DOTTO

NDAKAMA

P.O BOX 20, KARAGWE,

KAGERA

318 MANYAPO DEUS LUBEJA

P.O BOX 20, BUKOMBE, GEITA

319 SANIFU NATHAN SIMWANZA

P.O BOX 273, MOMBA, SONGWE

320 DEFRIDA JUSTIN KUNGU

P.O BOX 109, MUFINDI, IRINGA

321 COSTANSIA RUGEMALILA KOKUTONA

322 AVILA CLEMENCE MASIKA

P.O BOX 82, IRINGA

323 ASHIRAF RWEYEMELA

MGENZI

P.O BOX 16, BUKOBA, KAGERA

324 DANIEL MOURICE MTINGWA

P.O BOX 51, BUKOMBE, GEITA

325 ELISHA MAHENDEKA

LUSATO

P.O BOX 30149,

KIBAHA, PWANI

326 WAMBURA MUSSA WELLEMA

P.O BOX 20, HANDENI, TANGA

327 GOODLUCK JOHN TEMBA

P.O BOX 3014, MOSHI, KILIMANJAR

O

328 WILLISON MASALU MERICK

P.O BOX 2324, KILOLO, IRINGA

329 CHRISTIAN SAMWELY

P.O.BOX 1590

330 ONESMO DANIEL KASUKA

P.O BOX 540, NZEGA, TABORA

Page 83: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

83

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

LEONARD BUKOBA

331 ROMANUS JOHN

KOLOKONI

P.O BOX 610, UYUI,

TABORA

332 ELIZABETH CLEMENT NDATU

P.O BOX 174, TABORA, TABORA

333 DOROTHY MLISHO

MOYOHAMA

S.L.P 7 MANG'ULA - KILOMBERO

334 AMON HENRY SIMON

P.O BOX 1064, BUKOBA, KAGERA

335 STEPHANO ALOYCE

SHEMDOE

P.O BOX 42, LUSHOTO,

TANGA

336 JUMANNE RAMADHANI IDDI

P.O BOX 237, URAMBO, TABORA

337 JOSEPH TIMOTH

SOLOMONI

P.O BOX 31576,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

338 AISHA MAJALI HATIBU

P.O BOX 479, RUNGWE, MBEYA

339 MARIAM LUKANDIZA RICHARD

P.O BOX 10294,

ILEMELA, MWANZA

340 ELIZABETH JOHN HOKORORO

P.O BOX 03, SONGEA, RUVUMA

341 AUGUSTINO PIUS MATEMBO

273 MTWARA 342 LEONARD JOHN NDUNGURU

P.O BOX 50, MBINGA, RUVUMA

343 JOSEPH FRANCIS

SANGALALA

P.O BOX 3005,

MOROGORO,

344 CORNELY JOSEPH NG'IMBA

P.O BOX 457, ARUSHA,

345 SELEMANI SALEHE MZIMBIRI

P.O.BOX 202, LUSHOTO-

TANGA

346 JONAS RICHARD DYANKA

P.O BOX 2025, KIBONDO, KIGOMA

347 DAMAS RASHID SHANKANA

P.O BOX 610 348 JACKSON MUSA MKUMBO

P.O BOX 7673, MOSHI,

KILIMANJARO

349 WILSON ALEX SHAURI

P.O BOX 90, NYASA,

RUVUMA

350 PRUDENCE MUHILE

HILDEPHONCE

P.O BOX 12, MULEBA, KAGERA

351 MRISHO MATWILI MUSSA

P.O.BOX 390 MPANDA

352 FELISTER PETER SALAMBA

P.O BOX 218, MASWA, SIMIYU

353 GRACE CHARLES

SHIMA

21829 GOBA MPAKANI

SECONDARY SCHOOL-

DSM

354 NEEMA FANUEL LOLO

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 84: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

84

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

355 JANETH JIMMY MWAIKENDA

P.O.BOX 1196

MBEYA TANZANIA

356 ZAKIA JUMA MANGI

P.O BOX 1545, SINGIDA

357 GOODLUCK CHUKULI SIRIYAKO

P.O.BOX 3 KAKONKO

358 WITNESS STANLEY KESSY

P.O BOX 36, MBULU,

MANYARA

359 ANJELISTA JACKSON MNGOYA

P.O BOX 57, KALIUA, TABORA

360 LUCAS ANDREW NDAGIWE

P.O BOX 35, KASULU, KIGOMA

361 SILVESTER KAYANDA

P.O.BOX 1092

MBEYA

362 LUCY DIONIS MASHALO

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

363 LUMANYIKA AUSTEDIUS LUMANYIKA

KALANGALALA WARD,

P.O.BOX 384, GEITA.

364 RAYMOND STEPHANO KALLAGHE

P.O BOX 11077, DODOMA,

365 JACKSON JOHNSON IRUNDE

366 YOHANA LOGOMO YOMBO

P.O BOX 526, BARIADI, SIMIYU

367 MARIANUS SIMON MAYILA

P.O BOX 10713,

NYAMAGANA, MWANZA

368 SARAH JOHN DAKI

P.O BOX 9, MUHEZA, TANGA

369 LAZARO JOHN MALIGANYA

P.O BOX 1434,

NYAMAGANA, MWANZA

370 PETER NICHOLAUS

MKUMBO

P.O BOX 8006, MOSHI,

KILIMANJARO

371 JOYCE MAKENZI MABAGALA

P.O BOX 81, UKEREWE, MWANZA

372 ELIZABETH JANA KILIMA

P.O BOX 18, MOMBA, SONGWE

373 CHABAI MOHAMED MKONJE

P. O. BOX 4033

374 SIMON JULIUS MCHOME

P.O BOX 68, SAME,

KILIMANJARO

375 FRANK CHARLES ELIAS

P.O BOX 306, TABORA

376 TULIZO BURTON KADUMA

P.O BOX 19, MUFINDI, IRINGA

377 FROLIDA O DANDA

BOX 4 LUPONDE -

NJOMBE

378 JOHN PAUL KITALY

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

379 ALEX OSCAR URIO

P.O BOX 165, SIHA,

KILIMANJAR

380 FAUSTINE EVAREST MATERU

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 85: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

85

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

O

381 GERMANA MSEKE CORNEL

P.O.BOX 3041 MAHIDA

PARISH

382 SAMWEL JONATHAN GANAI

P.O BOX 13493, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

383 GLORIA REMWALD

TARIMO

P.O BOX 463, MOSHI,

KILIMANJARO

384 BROWN JISON FUNGO

P.O BOX 6, MAKETE, NJOMBE

385 TEDDY ZACHARIA

MFUMBULWA

P.O BOX 1911, MBEYA,

386 ALFRED MBARAKA KABELELE

P.O BOX 644, GEITA

387 ERASTO EDWARD AMBROSE

P.O BOX 44, TUNDURU, RUVUMA

388 RENATHA PHILIPO RUKUNDI

P.O BOX 308, ITILIMA, SIMIYU

389 NOEL SAMWEL MWIGUNE

P.O BOX 509, MTWARA, MTWARA

390 LILIAN JOHN AYILA

P.O BOX 40, SERENGETI,

MARA

391 ZAWADI ELLY MWANKENJA

589 TUKUYU 392 ADEODATHA KAZAILE

DEOGRATIAS

P.O BOX 10820, ILEMELA, MWANZA

393 BONIFACE SIMON

MWAMBENE

KIMARA-DAR ES SALAAM

394 VENUS VEDASTO APOLO

P.O BOX 382, KARAGWE,

KAGERA

395 RAJABU EMANUELI MAPANDE

P.O BOX 6617

MOROGORO

396 GODFREY JEREMIA SIMON

P.O BOX 10498, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

397 STEPHEN VENDELINI MNG'ANYA

P.O BOX 40, ROMBO,

KILIMANJARO

398 MASUNGA KIJA PAULO

P.O BOX 109, BARIADI, SIMIYU

399 CHAUSIKU ALOYCE

ANTHONY

BOX 10 MKURANGA

400 JOHNMARY CLAVERY BAMANYE

P.O BOX 306, MULEBA, KAGERA

401 ZAWADI HASSAN

KISONZELA

P.O BOX 656, MTWARA

402 MATOKA WITUGURU

COSMAS

P.O BOX 3040, MOSHI,

KILIMANJARO

403 FORTUNATA ANICET KULWA

P.O BOX 1126,

CHAMWINO, DODOMA

404 BUHEMBO JOHN CHARLES

P.O BOX 120, MASWA, SIMIYU

Page 86: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

86

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

405 PERPETUA VICENT

BENEDICTO

3, KAKONKO 406 RAJABU ALI MTANGI

P.O BOX 172, LUSHOTO, TANGA

407 RICHARD NGASSA CHIMILE

P. O BOX 785 SHINYANGA

408 KULWA NDELEMA TONDIYE

P.O BOX 170, URAMBO, TABORA

409 DANIEL KAJIRU ALLY

S.L.P.333 410 DEVOTHA NESTORY KAJUNA

P.O BOX P.O BOX 1253, MWANZA,

ILEMELA, MWANZA

411 SUFIANI MOHAMED MZIMBIRI

P.O.BOX 46395

412 ELIAH JOSEPH GEORGE

P.O BOX 11077, DODOMA,

413 MARIAM CHARLES

MTUKA

P.O BOX 23, MANYONI, SINGIDA

414 MOSHI SADOCK YANDIRO

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

415 ELIZABETH YOHANA

BUKWIMBA

P.O BOX 26, SHINYANGA,

416 ELIZABETH M KULWA

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

417 SHUKURU EDWARD

KUWAYAWAYA

P.O BOX 62, CHAMWINO,

DODOMA

418 GENIVA AGANYIRA SAULO

P.O BOX 1162, ARUSHA,

419 RASHID MAHAMUDU RAMADHAN

P.O BOX 358, WANGING'O

MBE, NJOMBE

420 SELEMAN ABASI MAONA

P.O BOX 33, URAMBO, TABORA

421 RABIA IBRAHIMU

CHIKAYUMA

P.O BOX 328, LINDI

422 PROSPER TUMSIFU MCHAU

P.O BOX 57, MBARALI, MBEYA

423 ALBAI LAMECK P.O BOX 84, KOROGWE,

TANGA

424 ZINAIDA ELIA MBANGALA

P.O BOX 45, MUFINDI, IRINGA

425 AMON LINGTON NDYANABO

P.O BOX 35, BIHARAMULO, KAGERA

426 YUDA MDULA JOHN

P.O BOX -1, MBONGWE,

GEITA

427 MARY KALIST KULEKIE

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

428 DAUD LUZIGA GULILE

P.O BOX 116, CHATO, GEITA

429 AUGUSTINO SABAS

SINDUHIJE

P.O BOX 260, KASULU, KIGOMA

430 SAUMU OMARY YUSUPH

P.O BOX 361, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 87: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

87

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

431 VARES RUVUNAGU

MUDUGO

P. BOX 63 KASULU

432 REGINA KAVISHE ISMAEL

P.O BOX 71, ROMBO,

KILIMANJARO

433 JABILY SAID KINYOWA

P.O BOX 5011,

MUHEZA, TANGA

434 ASANTE KABULA JACOB

P.O BOX 1331, MOROGORO,

435 PROTASIA KAROLI PAULO

P.O BOX 235 436 ALOYCE MUSA LUSHIKU

P.O BOX 1344, MISUNGWI, MWANZA

437 DISMAS MORIS MBAWALA

P.O BOX 6464, MOSHI, KILIMANJAR

O

438 EDNA GODSON KARIA

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

439 ABDALLAH ADANI

SHELUFUMO

P.O BOX 262, MUHEZA, TANGA

440 MORARD JENI MSANDAI

P.O BOX 57, KONGWA, DODOMA

441 MOHAMED BAKARI SAID

P.O BOX 70342, ILALA,

DAR ES SALAAM

442 ISABELLA SYLVESTER

KITANGA

P.O BOX 200, MULEBA, KAGERA

443 MAJORSON AYOUB NUHU

P.O.BOX 35059

DAR ES SALAAM

444 DUA SAID DONGWALA

P.O BOX 22, ULANGA,

MOROGORO

445 SOPHIA EPHRAIM TLAGHASI

P.O BOX 693 MOSHI

446 ROZINA NOBERT MBEMBELA

P.O BOX 100, ILEJE, SONGWE

447 ISIDORI ROBERT MASALU

P.O BOX 6, MAKETE, NJOMBE

448 AMETUPA ELIA SANGA

P.O BOX 901, KILOLO, IRINGA

449 SWEDI ABUBAKARI

MAKOFI

P.O.BOX 57 BABATI-

MANYARA

450 MUSTAFA AJALI NAMALECHE

P.O BOX 1396, SONGEA, RUVUMA

451 THABITI HAMISI ISSA

P.O BOX 30, URAMBO, TABORA

452 SOSPITA WILLIAM KILIBATE

P.O BOX 33, RUFIJI, PWANI

453 MAWAZO KUSEKWA MATHIAS

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

454 SAID ABDUL SAID P.O BOX 378, KAHAMA,

SHINYANGA

455 FAIDHA RAJABU MOHAMED

P.O BOX 121, MTWARA,

456 KUSEKWA BISWALO MSIBA

P.O BOX 102, BARIADI, SIMIYU

Page 88: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

88

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MTWARA

457 ABEL ZABLON URIO

P.O.BOX 398 USA-RIVER

ARUSHA

458 EDITHER EZRA SELEMANI

P.O BOX 3, KAKONKO,

KIGOMA

459 CLEVER DAMIAN

P.O BOX 1978,

BUKOBA, KAGERA

460 ATUGANILE N NDANGALA

P.O BOX 336, MBEYA, MBEYA

461 BONIFACE STEPHANO AUGUSTINE

P.O BOX 16, SENGEREMA

, MWANZA

462 JAPHETH OLIVER BENJAMINI

P.O BOX 3051, MOSHI,

KILIMANJARO

463 GODFREY GERSON KALUA

P.O BOX 78 KILOSA

464 EVARIST JEROME DIDAS

P.O BOX 288, ROMBO,

KILIMANJARO

465 MARY AMOS NJUKA

466 ABDALLAH HAMIDU MMANDE

P.O BOX 901, KILOLO, IRINGA

467 ANACLETUS PONSIANO RUVUBU

P.O.BOX 196 NKUNGWE-

KIGOMA

468 JOHN RAPHAEL SWEYA

P.O BOX 63, KASULU, KIGOMA

469 SAIDI MGAZA SAIDI

P.O BOX 77, KILINDI, TANGA

470 FAHAD HARUNA MSONGEA

P.O BOX 12508, ILALA, DAR ES

SALAAM

471 MICHAEL BAHUTUNZE

PHILIMON

20950, DAR ES SALAAM

472 GRACE SABASS SAWAYA

P.O BOX 856, TABORA

473 GEORGE ALEX LENJIMA

P.O BOX , , 474 EDITA BONIFACE MWANGUO

P.O BOX 118, CHUNYA, MBEYA

475 SCOLASTICA MAGERA EVARIST

C/O AKLEI MAGERA,

P.O.BOX 105, SHINYANGA.

476 JOHN SAMSONI HAMISI

P.O BOX 1007, MKALAMA, SINGIDA

477 ALFRED GEORGE SILINU

P.O. BOX 4, MAFINGA

478 KHALID MZAMIRU MILEMBE

P.O BOX , MLELE, KATAVI

479 EVELIUS MWESIGWA

JULIUS

EVELIUS JULIUS BOX 212 MULEBA

480 SELEMANI BAHAYURI

P.O BOX 155, DODOMA,

481 ENOCK GODFREY

HEMA

S.L.P 70 ITIGI 482 ELIZABETH DAUDI SULLEY

P.O BOX 11077, DODOMA,

Page 89: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

89

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

483 HURUMA K KAMWELA

P.O BOX 2444 MBEYA

484 RAMADHAN JACKSON FUNGA

P.O BOX 622 WAMI

MAGEREZA, MVOMERO,

MOROGORO

485 GIVEN ISAACK KIWANGA

P.O.BOX 56 MAKETE-NJOMBE

486 MLEMI TITUS CHAWALA

P.O BOX 405, KILOMBERO, MOROGORO

487 DEVOTHA MUTEKULUZI

VEDASTO

P.O BOX 138, BUKOBA, KAGERA

488 VICENT JUILIAS NJITANGO

P.O BOX 11077, DODOMA,

489 EVODIA EMMANUEL

NDINDA

P.O BOX 25, NYAMAGANA

, MWANZA

490 GOODLUCK ELIGIUS MFUSE

P.O BOX 54, NJOMBE,

491 JOHN EMMANUEL

PAUL

P.O BOX 233 DODOMA

492 SADA OMARI NGWEMBE

P.O BOX 90, KASULU, KIGOMA

493 MICHAEL ALLAN SENKUNDE

P.O.BOX 2 HEDARU

494 KIGILA NDODI MAKEJA

P.O BOX 114, CHATO, GEITA

495 BAHATI PATRICK MLELWA

P.O BOX 870 NJOMBE

496 ELINAZI KILANGO YOELI

P.O BOX 665, SAME,

KILIMANJARO

497 ZAINABU MOHAMED MAYEMBA

P.O BOX 167, MBEYA,

498 EMMANUEL HAMIS NKOMA

P.O BOX 4614, MBEYA

499 JAPHET JOHN ELIAS

P.O BOX 426, MPANDA, KATAVI

500 PEPIRATHA ROCHIUS

BUCHOCHO

P.O BOX 70, BIHARAMULO,

KAGERA

501 JAPHARY RAJABU MDULU

P.O. BOX 388 KAHAMA,SHI

NYANGA

502 ESTER DONATH MACHA

P.O BOX 900, MOSHI,

KILIMANJARO

503 MEDSON CAMILIUSY MFUGALE

P.O BOX 978, IRINGA ,

504 MARTHA MASATU MAJURA

P.O BOX 102, BARIADI, SIMIYU

505 MARY TAYARI MAPEGE

P.O.BOX 22475 DAR ES SALAAM

506 BALBINA ANICETH KIWIA

P.O BOX 352, NYANG'HWALE,

GEITA

507 HUSSEIN HASHIMU CHOMBO

P.O.BOX 45,MNAZI MOMBO.

508 DIEDONE LAWI RABANI

P.O BOX 157, KALIUA, TABORA

509 LEWIS GASTO MWANGANO

P.O.BOX 411 MBEYA

510 MAGRETH ELIAWONY

P.O BOX 51, MOSHI,

Page 90: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

90

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

TANZANIA SHAYO KILIMANJARO

511 ELIZABETH DAUDI GENDA

P.O BOX 186, BABATI,

MANYARA

512 MSAFIRI PHILIPO PATON

P.O BOX , ,

513 GEOFREY SAMSON KUBOJA

P.O BOX 317, NYAMAGANA

, MWANZA

514 ANASTAZI PASCHAL EUGEN

P.O BOX 164, MBULU,

MANYARA

515 DANIEL BERNARD

GIRGIS

P O BOX 506 BABATI

MANYARA

516 LAMECK BAHATI MFIKWA

P.O BOX 113, NJOMBE,

517 SAMWEMA IBRAHIM JAMES

TOMONDO - ZANZIBAR

518 MATRIDA MORICE NDEGEYA

P.O BOX 9000, MBULU,

MANYARA

519 SHAIBU MOHAMEDI MWEMBE

S.L.P 1490 NANYAMBA

520 ZOHARI MUSSA SELEMANI

P.O BOX 328, INDI

521 FAUSTINA ADOLFU MBESENI

P.O BOX 68, MWANGA,

KILIMANJARO

522 BEATHA MATHEW BAYO

P.O BOX 164, MBULU,

MANYARA

523 JOSHUA JOSEPH

KAZIBWAMI

P.O BOX 79425, ILALA,

DAR ES SALAAM

524 AMIDA WISPARTH MBANGA

P.O BOX 2292, MBEYA

525 COSTANTINE JOSEPH NGUSA

P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

526 ZULFA HASSANY ALMASI

P.O BOX 875, SINGIDA

527 QUEEN MAGENDA ASTAFORD

P.O.BOX 1394,

MOROGORO

528 ASHA BURHAN ADAM

P.O BOX 203, KILOSA,

MOROGORO

529 SALIMA AMIRI BARAKA

TAMBUKARELI

530 ANICETH OSCAR SEBASTIAN

P.O BOX 306, TABORA

531 SOPHIA R KITIMBA

P.O.BOX 897 532 JUDITH LEONARD WARIOBA

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

533 FADHILI PAUL MAPUNDA

P.O BOX 131, MBEYA,

534 NASSORO A MSHAMU

P.O BOX 100, TUNDUMA,

MBEYA

535 SAMWEL ANTHONY SALAMA

P.O BOX 166, MOROGORO,

536 WINFRIDA CHRISTOPHER

KOMBA

P.O BOX 65, KILOSA,

MOROGORO

Page 91: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

91

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

537 JOYCE MKWABI LUCAS

BOX 711, UYUI

538 GETRUDA JAPHET HODI

P.O BOX 187, MASWA, SIMIYU

539 FIKIRI MAKORANGA

AUSI

P.O BOX 279, TUNDURU, RUVUMA

540 FRANCIS EDWARD MBEZI

P.O BOX 313, HANDENI, TANGA

541 SOPHIA EMANUELI AMSI

P.O BOX 172, MBULU,

MANYARA

542 HADIJA PILIKANO P.O BOX 54, NJOMBE,

543 ALFRED EMMANUEL

MBATI

P.O BOX 97 KASULU KIGOMA

544 YAHYA HAMISI MNALI

P.O BOX 47, NEWALA, MTWARA

545 KHALFAN AMANI SASAGALE

P.O.BOX 97 KASULU

546 ABDALLAH MOHAMED MZIMBIRI

P.O BOX 46395, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

547 INNOCENT SEKUMBO

MOSHA

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

548 YUSSUF ALI SALEH

P.O BOX 235, MICHEWENI,

PEMBA KASKAZINI

549 LAURENT VITALIS MOSHI

P.O BOX 691, MOROGORO,

550 BARAKA ELIFARIJI MSHANA

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

551 ADELPHINA B SILAYO

P.O.BOX 208 MKUU-ROMBO

552 ALLY MBARUKU MAFTAHA

P.O BOX 3, IGUNGA, TABORA

553 JAKLINA TESHA PAUL

P.O BOX , ROMBO,

KILIMANJARO

554 ATUVALASYAGHE AHMAD MSUSA

P.O BOX 14 ILEMBULA HOSPITAL,

WANGING'OMBE, NJOMBE

555 KHALIDI A SHIZA BOX 705 KIGOMA

556 ALICE LEONARD KILAWE

P.O BOX 1333, NYAMAGANA,

MWANZA

557 EDRICK EMMANUEL MULOKOZI

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

558 SAMWEL JARED MUROO

P.O BOX 233, SINGIDA

559 MACHO KIHAILE MACHO

P.O.BOX 75, SENGEREMA

560 WILSON TENDWA MSHANA

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

561 JAFARI AYOUB SHEMDOE

P.O BOX 5385, TANGA,

562 SALOME JUMA ENOCK

P.O BOX 384, GEITA

Page 92: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

92

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

563 PASCHAL POTINI PETER

P.O BOX 176, MBULU,

MANYARA

564 JOYCE AHAMAD MWAMLIMA

565 NDAGA MUSSA NOAH

P.O BOX 113, MANYONI, SINGIDA

566 NASSORO ABDALLAH

KATEMA

P.O BOX 1900, MLELE, KATAVI

567 HARUNI YOHANIS LALIKA

P.O. BOX 121 MTWARA

568 HILARY FRANCIS MKINGA

P.O BOX 55, NAMTUMBO,

RUVUMA

569 JUMA NALEDYA YAHYA

P.O BOX 1, TEMEKE, DAR ES SALAAM

570 ANNA ABSALOM LIMBE

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

571 GRACE PROSPERY

SHWEKERELA

PO.BOX 410 BUKOBA

572 JOLISTER SHEMU BAKILA

P.O BOX 3, KASULU, KIGOMA

573 ZAWADI MAFURU MTANI

P.O.BOX 30, TABORA.

574 VICTOR ABEL KITOMARI

P.O BOX , MUFINDI, IRINGA

575 JUMA SHAMTE JUMA

BOX 9091, DAR ES SALAAM

576 MAUA IDRISA FADHILI

P.O BOX 893, KIGOMA

577 THOBIAS MANYAMA MANERE

ARUSHA CITY

P.0.BOX 13405

ARUSHA

578 KWIZERA TRYPHONE

GIDION

P.O BOX 6, KILOMBERO, MOROGORO

579 WILVINA WILSON

RWEZAULA

580 EDITHA FRANCIS NDIMUGWANKO

P.O BOX 51, URAMBO, TABORA

581 HALIMA MARTIN ABAYO

P.O BOX 275, TUNDURU, RUVUMA

582 ASANATI MOHAMEDI

LIWOWA

P.O BOX 31, TANDAHIMBA,

MTWARA

583 ELIZABETH DANIEL MWALILI

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

584 ABDUL LISSU HAMIS

P.O BOX 87, MANYONI, SINGIDA

585 ANDREW MICHAEL

MALECELA

P.O BOX 30112,

KIBAHA, PWANI

586 PIO MORIS SAZI P.O BOX 40, KASULU, KIGOMA

587 YASINI IDDI ISANGO

P.O BOX 1024,

SINGIDA,

588 DALISAKUNA HASSAN ABDUL

P.O BOX 3, KAKONKO,

KIGOMA

Page 93: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

93

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

589 BAHATI SUFIANI SHELUBWAZA

P.O BOX 70, KOROGWE,

TANGA

590 ERICK EMMANUEL

HAULE

P.O BOX 479, KYELA, MBEYA

591 GODLOVE EDSON RUGETE

P.O BOX 6, KIBONDO, KIGOMA

592 HAMIS HAJI BISHAIJA

P.O BOX 35091, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

593 ISSA MOHAMED MANGA

P.O BOX 17, MPANDA, KATAVI

594 EMMANUEL ABEL PONEJA

P.O BOX 686, MLELE, KATAVI

595 RODRICK RICHARD MASUNYA

P.O BOX 110, KINONDONI,

DAR ES SALAAM

596 CLEMENCE MATHIAS MENDA

P.O BOX 4, NZEGA, TABORA

597 JACKSON ALANUS

NGALAWA

P.O BOX 58, LUDEWA, NJOMBE

598 TUSEKILE LACKSIMAN

BUJILE

P.O BOX 308, ITILIMA, SIMIYU

599 THOMAS NOEL PONERA

P.O BOX 1434,

MISUNGWI, MWANZA

600 MOLA MONGO PEZE

P.O BOX 308, ITILIMA, SIMIYU

601 MARIA ELICK MPONZI

P.O BOX , , 602 ENOS MASANJA ALFONCE

P.O BOX 479, RUNGWE, MBEYA

603 SOPHIA MOHAMED SONGOLO

P.O BOX 111, KONDOA, DODOMA

604 EDIFASTO VALENCY NDADAVE

P.O BOX 139, MUFINDI, IRINGA

605 SUNDAY LUYAGAZA

GERALD

P.O BOX 62, TABORA,

606 JAZIRA RAMADHAN MWANAJA

P.O BOX 5476, MOROGORO,

607 MWANAHAMIS ABDALLAH

MKIGA

P.O BOX 8996, MOSHI, KILIMANJAR

O

608 JACKSON ALFA KIHUNDWA

P.O BOX 186, HAI, KILIMANJARO

609 BERTHA WERNERY

KOMBA

P.O BOX 2330,

ARUSHA,

610 LIPI MOHAMED MTONDOIMA

P.O BOX , ARUSHA,

611 EVARIST EVARIST MICHAEL

P.O BOX 3041,

ROMBO, KILIMANJAR

O

612 JAMES DISHON MZIWANDA

P.O BOX 185, KILOSA,

MOROGORO

613 AMBROS CRISPIN

P.O BOX 41, KILOMBERO,

614 AKIDU ABDUL OMARY

P.O BOX 512, SENGEREMA,

Page 94: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

94

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MTUPILI MOROGORO MWANZA

615 MICHAEL JOSEPH MASESA

P.O BOX 4, IGUNGA, TABORA

616 LIMBE MAGEMBE SHINYANGA

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

617 PETER NKULILA SAMSON

P.O BOX 60, NZEGA, TABORA

618 PASCHALINA SIMON KIRWAY

P.O BOX 169, KARATU, ARUSHA

619 MWASI ALBERT SANGULA

P.O BOX 3230,

DODOMA,

620 EMMANUEL PROTAS ALBINUS

P.O BOX 02, BUSOKELO,

MBEYA

621 LYSIAS NICODEM MBANGA

P.O BOX 140, KASULU, KIGOMA

622 FRANCE LUSTICK KANISA

P.O BOX 285, KILOSA,

MOROGORO

623 MWAMVITA HAMZA SEIF

P.O BOX 162, KIBAHA, PWANI

624 FLORA CHARLES DADAH

P.O BOX 1249, DODOMA,

625 ANANIA PAULO ANANIA

P.O BOX 1333,

NYAMAGANA, MWANZA

626 ANJELA ABSANTO SUMARI

P.O BOX 2697, MERU, ARUSHA

627 ANTELIUS RUTANJUKIRWA

ALISTIDES

P.O BOX 174, MULEBA, KAGERA

628 ROSE JULIUS MAFURU

P.O BOX 405, NJOMBE,

629 JUMANNE THABITI

MCHEMBA

P.O BOX 209, SUMBAWANGA, RUKWA

630 ANGELINE SIMON MLYOMI

P.O BOX 219, BUNDA, MARA

631 JANUARY DAUDI AWAKO

P.O BOX 290, BABATI,

MANYARA

632 SCHOLASTICA FIDELIS LUCAS

P.O BOX , ARUSHA,

633 FRANK ERICK LUPOGO

P.O BOX 78159, ILALA,

DAR ES SALAAM

634 NZIGE JEREMIAH KAHAI

P.O BOX 208, MEATU, SIMIYU

635 ALLY MOHAMED SADALA

P.O BOX 153, TEMEKE, DAR ES SALAAM

636 ANETH SILVERY MESHACK

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

637 AMINA SHOMARI ATHUMANI

P.O BOX 80, KILOSA,

MOROGORO

638 FRANK JONATHAN MTWEVE

P.O BOX 131, MUFINDI, IRINGA

Page 95: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

95

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

639 WINIFRIDA HENRY NYENZA

P.O BOX 654, IRINGA ,

640 IBRAHIM HABIBU MMBAGA

P.O BOX 5476, MWANGA,

KILIMANJARO

641 WILFRED MWESIGA WILLIAM

P.O BOX 70644,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

642 JULIANA MASSAO

P.O BOX 442, MOSHI,

KILIMANJARO

643 DANSTAN NICODEM

RWEIBEBE

P.O BOX 11077,

DODOMA,

644 PETER ERASTO MGIMBA

P.O BOX 3574, MBARALI, MBEYA

645 MARY JOFREY MWAKASALA

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

646 ABASI HASSAN KASUSUMO

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

647 DAFFI ILOLO YUNGA

P.O BOX 357, SINGIDA,

648 EPHRAIM JOHN NGOLO

P.O BOX 1053, NJOMBE,

649 STEPHEN DIDAS RUBANGA

P.O BOX 431, KARAGWE,

KAGERA

650 YUNIA ALMASI EDWARD

P.O BOX 22, NYAMAGANA,

MWANZA

651 HAIDARY SELEMANI

NGALIWATA

P.O BOX 166, MOROGORO,

652 MARIETHA JOHN MAKONDE

P.O BOX 6710, MVOMERO,

MOROGORO

653 YORAM DAVID CHIUTI

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

654 VEDASTO BAMWAGA

AUGUSTINE

P.O BOX 122, KARAGWE,

KAGERA

655 NDASILE RASHIDI

P.O BOX 275, TUNDURU, RUVUMA

656 EDIPHONCE EDWARD KAZAULA

P.O BOX 72, KARAGWE,

KAGERA

657 ROMANUS EMMANUELLY MANGASILA

P.O BOX 2115, , MBEYA

658 LEAH BALASI SULTAN

P.O BOX 45, BABATI,

MANYARA

659 GODFREY IGNACE

KIWANGO

P.O BOX 71, ROMBO,

KILIMANJARO

660 WAZIRI IBRAHIMU MWENDA

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

661 NCHAGO JOHN MWITA

P.O BOX 295, SERENGETI,

MARA

662 FATUMA ALLY AYUBU

P.O BOX 206, LUSHOTO, TANGA

663 ZUBEDA ISMAIL SHEHEMBA

P.O BOX 32, LUSHOTO,

TANGA

664 SIMON PAUL MAKOLO

P.O BOX 1288, KISHAPU,

SHINYANGA

Page 96: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

96

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

665 ESTHER GEOFREY

MARCO

P.O BOX 10212,

NYAMAGANA, MWANZA

666 NEEMA NICOLOUS ELISA

P.O BOX 60431, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

667 GETRUDE GERALD

MWANILWA

P.O BOX 7636, MOSHI, KILIMANJAR

O

668 ZAINABU JUMA NCHELANYE

P.O BOX 1070, , LINDI

669 SEBASTIAN MGETA

MULUNGU

P.O BOX 20, SONGWE, SONGWE

670 FRIDA ROBINSON SHAYO

P.O BOX 443, TANGA

671 YAKINI JONAS SHANGWA

P.O BOX 237, MBARALI,

MBEYA

672 SARAH SAMWELI NDIYUNZE

P.O BOX 119, KASULU, KIGOMA

673 MARIA TISIANI MNYEKE

P.O BOX 11043,

DODOMA,

674 JUSTIN RICHARD MTASA

P.O BOX 1086, MUFINDI, IRINGA

675 EDISON DANIEL GABDIELY

P.O BOX 89, KIBONDO, KIGOMA

676 LUKAS THOMAS NOMBO

P.O BOX 114, MBINGA, RUVUMA

677 GETRUDA OSWARD MLAWA

P.O BOX 02, ILEJE,

SONGWE

678 RICHARD MARCO P.O BOX 1408, TABORA, TABORA

679 LAMECK IBRAHIM IBRAHIM

P.O BOX 16, KAHAMA,

SHINYANGA

680 AGATHA BROWN MWAMWALA

P.O BOX 345, KYELA, MBEYA

681 CECIILIA SIMON PETER

P.O BOX 11, , DODOMA

682 NYANZALA CLEMENT NDAKI

P.O BOX 18, CHATO, GEITA

683 SUNG'HWA MADUHU BALELE

684 HIDAYA KASSIM BAKARI

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

685 ISSA JUMA KAMWANA

P.O BOX 44, SONGEA, RUVUMA

686 CATHERINE R HAULE

P.O BOX 166, MOROGORO,

687 EDSON MWAMBENE MWAMBENE

P.O BOX 233, MUSOMA,

MARA

688 JUBAILI ALLY MGOMBA

P.O BOX 55, NAMTUMBO,

RUVUMA

689 MWAJUMA SALUMU MIRAJI

P.O BOX 1, KILOSA,

MOROGORO

690 JUNIOR SINENE SANGA

P.O BOX 19, MAKETE, NJOMBE

691 BULEGANI LIMBE KANUTI

P.O BOX 1434,

692 BONIPHACE KOMACHI

P.O BOX 227, RUNGWE, MBEYA

Page 97: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

97

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NYAMAGANA, MWANZA

NGASALA

693 RASHID OMARY MBELWA

P.O BOX 18, KILINDI, TANGA

694 FEDRICK RICHARD MASUNYA

P.O BOX 110, BAGAMOYO,

PWANI

695 DAUD PANJA AMBILIKE

P.O BOX 66, MBOZI,

SONGWE

696 GODFREY CHACHA

NYAHENDE

P.O BOX 359, TARIME, MARA

697 WALTOR COSMAS MALLYA

P.O BOX 504, BABATI,

MANYARA

698 EZRA BUTEME MBEGE

P.O BOX 1961, ILEMELA, MWANZA

699 JEREMIA OBED SAHINI

P.O BOX 184, ITILIMA, SIMIYU

700 ABDALLAH MUSA NAMBIMBI

P.O BOX 92, MTWARA,

701 OMARI HAMLO NJWAYO

P.O BOX , TANDAHIMBA

, MTWARA

702 JUMA KISARO MWITA

P.O BOX 354, NYAMAGANA,

MWANZA

703 MWAJUMA ALLY HUSSEIN

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

704 EMMANUEL SAMWEL ANDREA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

705 JOSEPH VICTOR MHINA

P.O BOX 63463,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

706 ELIGARD GILIARD MMARI

P.O BOX 85, SIHA, KILIMANJARO

707 RIVARD WILSON MBALINGA

P.O BOX 125, KILOLO, IRINGA

708 IDA ISRAEL KAMESE

P.O BOX 1356, MUSOMA, MARA

709 HEMEDI HASANI MKUPETE

P.O BOX 1368,

MVOMERO, MOROGORO

710 CLEMENT SYLIVANUS

HAHALI

P.O BOX 1293, BUHIGWE, KIGOMA

711 ANASTAZIA NYAMALWA

NYAINDI

P.O BOX 41, UKEREWE, MWANZA

712 HASSANI OMARI MACHEMBA

P.O BOX 40, TUNDURU, RUVUMA

713 DOROTHEA LAURIAN MLEMI

P.O BOX 65, SENGEREMA

, MWANZA

714 AWADHI YUNUSU P.O BOX 1147, BUKOBA, KAGERA

715 SAMWEL HEZRON MADIHI

P.O BOX 320, MOROGORO,

716 EVANCE MBOYA MMBAGA

P.O BOX 37, SAME,

KILIMANJARO

Page 98: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

98

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

717 MAGRETH KISENDI LUME

P.O BOX 200, MAGU,

MWANZA

718 SALOME FRANCIS MPOTA

P.O BOX 97, KILOMBERO, MOROGORO

719 JANETH ISACK JACKOB

P.O BOX 01, MBONGWE,

GEITA

720 BAKINA OBADIA MSALILWA

P.O BOX 121, IRINGA

721 WINFRIDA JULIUS YESAYA

P.O BOX 2139, MERU,

ARUSHA

722 GWAMI M MUSSA P.O BOX 1797, MOROGORO,

723 JOSEPH SAMWEL SEME

P.O BOX 129, MEATU, SIMIYU

724 TAUSI SULEIMAN ADAM

P.O BOX 66, MOROGORO,

725 JEROME LEBBA ADOLPH

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

726 NEEMA JEROME RWEYEMAMU

P.O BOX 25, DODOMA,

727 DAMIAN RICHARD BUGUBA

P.O BOX 20950, ILALA,

DAR ES SALAAM

728 LINA JOHN FESTO P.O BOX 375, ROMBO,

KILIMANJARO

729 EVARIST ISACK RUHETA

P.O BOX 43, KIBONDO, KIGOMA

730 AMOS WILEMELWA

ADAM

P.O BOX 384, GEITA

731 RAPHAEL J GWASMA

P.O BOX 27, HANANG, MANYARA

732 JOHNSON MASANGA

P.O BOX 33, MUSOMA, MARA

733 JOIVEN JOSEPHAT

MASHURUBU

P.O BOX 102, KARAGWE,

KAGERA

734 CHARLES LUTOBEKA ISAYA

P.O BOX 170, ILEMELA, MWANZA

735 MOHAMED BAKARI SAID

P.O BOX 70342, ILALA,

DAR ES SALAAM

736 AIVAN KAUWERD KOMBE

P.O BOX 44, MOSHI,

KILIMANJARO

737 JACKLINE DAUDI

BANTULAKI

P.O BOX 380, ITILIMA, SIMIYU

738 WITNESS FANUEL MPHURU

P.O BOX 1226-MOSHI, MOSHI, KILIMANJARO

739 SAMWEL CHARLES NGOMA

P.O BOX 16, KAHAMA,

SHINYANGA

740 BOSCO PHILIPO SENTIMEA

P.O BOX 02, BUSOKELO,

MBEYA

741 ODEN JAPHET TYETYE

P.O BOX 2184,

NYAMAGANA, MWANZA

742 KELVIN MWANITI KASSAILA

P.O BOX 67, SUMBAWANGA,

RUKWA

Page 99: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

99

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

743 GULONG'WA GODBRAVE

JIDIGA

P.O BOX 58 MAGOLE DUMILA, KILOSA,

MOROGORO

744 AMOS JOEL KAPINGA

P.O BOX 17, MBOZI, SONGWE

745 NAOMI SAMWELI

P.O BOX 109, CHATO, GEITA

746 ROSEMARY SHAURI KOPPA

P.O BOX 344, BABATI,

MANYARA

747 AMANI HAMISI KISWABI

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

748 GODFREY SAMSON MAKOBA

P.O BOX 6329, NYAMAGANA,

MWANZA

749 KELVIN KAKULU STANSLAUS

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

750 MWINYI KONDO HATIBU

P.O BOX 1212, TABORA, TABORA

751 AGNESS SELSON NCHIMBI

P.O BOX -50, MBINGA, RUVUMA

752 PROSPER ADRIANO

MWANILWA

P.O BOX 108, IRINGA , IRINGA

753 AISHA YUSUFU SAIDI

P.O BOX 7119,

MWANGA, KILIMANJAR

O

754 MHOJA SAFARI MASHAMBA

P.O BOX 819, KAHAMA,

SHINYANGA

755 BARAKA HOSIANI

NGANDANGO

P.O BOX 359, MUFINDI, IRINGA

756 MWALIMU KASHINGO MWALIMU

P.O BOX 324, MWANGA,

KILIMANJARO

757 THERESIA HHARIYA ANDREW

P.O BOX 101, IGUNGA, TABORA

758 SHINJE PERES SAIMON

P.O BOX 1249, DODOMA,

759 LAWSON BANOBI

LAWRANCE

P.O BOX 1249,

DODOMA,

760 MUSSA EMMANUEL CHAMUHA

P.O BOX 479, RUNGWE, MBEYA

761 LUCIAN CHARLES KASHIDYE

P.O BOX 80, NZEGA, TABORA

762 REUBEN DANIEL CHILEKEYE

P.O BOX 83, KALIUA, TABORA

763 AMINA MBUA P.O BOX , KOROGWE,

TANGA

764 MKAMITI ADAM P.O BOX 1069, UYUI, TABORA

765 ELICE SALMON BYAMUNGU

P.O BOX 108, KYELA, MBEYA

766 AGNES AUGUSTINE

SINDANO

P.O BOX 10140, ILEMELA, MWANZA

767 ATUMU IBRAHIMU

P.O BOX 1068,

768 ALLY CHARLES P.O BOX 479, RUNGWE, MBEYA

Page 100: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

100

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MWENDA MAKAMBAKO, NJOMBE

769 FRANCISCA SILVERIAN GENESIO

P.O BOX 215, KARATU, ARUSHA

770 HUSSEINI YUSUPH HUSSEIN

P.O BOX 1010, LINDI

771 LEAH PAUL P.O BOX 308, ITILIMA, SIMIYU

772 ENEA AUGUSTINO

MWANG'ONDA

P.O BOX 320, KYELA, MBEYA

773 SILIVESTRY PROCHES

SEBASTIAN

P.O BOX 189, ROMBO,

KILIMANJARO

774 AMANI YOKELA BHOYI

P.O BOX -475, KASULU, KIGOMA

775 NEDA JIMSON NDONDOLE

P.O BOX 2441, IRINGA

776 SCOLASTICA ALBERT

SING'OMBE

P.O BOX 25005, ILALA, DAR ES

SALAAM

777 FIDELIS SILVEST

CHARLES

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

778 JANUARY MALANDO SILIAKI

P.O BOX 455, , RUVUMA

779 CHRISTINA VENASI YOHANA

P.O BOX 833, KIGOMA

780 NAKIETE BAKARI MSHANA

P.O BOX 568, SONGEA, RUVUMA

781 HAPPYNESS OSCAR MBOWE

P.O BOX 369, ROMBO,

KILIMANJARO

782 WILLIAM BUTONDO

SWEKE

P.O BOX 6191, MBEYA

783 MUHIGIRA JOSEPH

P.O BOX 174, TABORA

784 TABIA HEMEDI NGOJWIKE

P.O BOX 44, LIWALE, LINDI

785 JULIUS MAIGA CHRISTOPHER

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

786 REUBEN COSMAS DOMO

P.O BOX 45, MISENYI, KAGERA

787 PRAKSED STEPHEN MSECHU

P.O BOX 432, ROMBO,

KILIMANJARO

788 BEATRICE JONES MTAITA

P.O BOX 156, MBARALI, MBEYA

789 THEODOSIA FRANCIS MSISIRI

P.O BOX 73, LUSHOTO,

TANGA

790 JESCA SELESTINE

MALIMA

P.O BOX 1028, IRINGA

791 STEPHEN BUNDALA MAGEMBE

P.O BOX -21, KARATU, ARUSHA

792 TADAYO ELIA MWIKO

P.O BOX 1922, MERU, ARUSHA

Page 101: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

101

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

793 JUMA KAGOMU MACHIMU

P.O BOX 216, MPANDA, KATAVI

794 SABITINA ABDULRAHAMAN

CHANG'A

P.O BOX 46343, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

795 HORASI MOSESI MPILIPILI

P.O BOX 1490,

NANYAMBA, MTWARA

796 GABRIEL SILVANUS KWEZ

P.O BOX 36009, KASULU, KIGOMA

797 RAMADHANI RAJABU NDUGU

P.O BOX 151, URAMBO, TABORA

798 MARTHA HUDSON WILLSON

P.O BOX 1249, DODOMA

799 JUSTINA MSERU DAUD

P.O BOX 34, CHATO, GEITA

800 JUDITH OSMOND NGUNGA

P.O BOX 2110, MBEYA, MBEYA

801 AUGUSTINO NSAGHURWE

MJEMA

P.O BOX 607, , TANGA

802 HALIMA ABDUL MRUTI

P.O BOX 163, MWANGA,

KILIMANJARO

803 ENOCK EXAVELLY NG'ANDE

804 HUSSEIN ALMAS JUMA

805 LUCY DAVID MTOI

P.O BOX 1738, MOSHI, KILIMANJAR

O

806 EDSON GODWIN SANGA

P.O BOX 663, MVOMERO,

MOROGORO

807 JOYCE MARKUS NGONYANI

P.O BOX 55, NAMTUMBO,

RUVUMA

808 MOSES ANDREW WETARE

P.O BOX 693, KAHAMA,

SHINYANGA

809 AUGUSTINO FABIAN

KALINGA

P.O BOX 1, KILOSA,

MOROGORO

810 GRACE WILLIAM MNANA

P.O BOX 84, KASULU, KIGOMA

811 PETER ELIAKIM MAGANGA

P.O BOX 306, UYUI,

TABORA

812 NTIBONWA THOBIAS

BILISHANGA

P.O BOX 400, KASULU, KIGOMA

813 ZEPHANIA MWITA MARCO

P.O BOX 43, TARIME,

MARA

814 MEDADI ELAM NDIHAGATI

P.O BOX 204, KASULU, KIGOMA

815 DEBORA AMON MBWELO

P.O BOX 149, MBEYA,

816 MATHEW MALUNDE CLEMENT

P.O BOX 956, KAHAMA,

SHINYANGA

817 MARIETHA OSWARD KOMBA

P.O BOX 50, MBINGA, RUVUMA

818 AHMAD HATWIB MKIZA

P.O BOX 1249, DODOMA,

Page 102: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

102

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

819 DAVID OSEBIUS NG'OMBO

P.O BOX 97, NAMTUMBO,

RUVUMA

820 JANETH JOSEPH MLINGI

P.O BOX 62, MPANDA, KATAVI

821 ANASTAZIA DEUS DANIEL

P.O BOX 11580,

NYAMAGANA, MWANZA

822 MWESIGE PETER SAMWEL

P.O BOX 200, MAGU, MWANZA

823 RAHIMU JUMA MKILINDI

P.O BOX 1438, MOSHI, KILIMANJAR

O

824 GRACE EMMANUEL KASHINDYE

P.O BOX 253, KAHAMA,

SHINYANGA

825 ALPHONCE WILLIUM MKENG'E

P.O BOX 2324,

KILOLO, IRINGA

826 OLIVIA PONTIAN HENERY

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

827 KIRUNGA ROBERT

MANYAMA

P.O BOX 3056, ILALA,

DAR ES SALAAM

828 YVONE MACPHERSON

KOKA

P.O BOX 1, KASULU, KIGOMA

829 MOHAMEDI HAMISI NYAMA

P.O BOX 54, KASULU, KIGOMA

830 GOZBERT GRATIAN RWIZA

P.O BOX 155, MULEBA, KAGERA

831 SALEHE JUMA MNGWAJA

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

832 SARA CHILINGA ATANASI

P.O BOX 275, TUNDURU, RUVUMA

833 LUIS AMAN SWED

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

834 BERTUS ANTHONY

RUSHAMBIRA

P.O BOX 16, KARAGWE,

KAGERA

835 AWADHI BAKARI AMIRI

P.O BOX 02, MWANGA,

KILIMANJARO

836 SOPHIA NYAMI P.O BOX 229, SUMBAWANGA,

RUKWA

837 ANSIFRIDA SWEETBERT MTASINGWA

P.O BOX 97, BIHARAMULO, KAGERA

838 BAKARI ABDALLAH JOSTI

P.O BOX 271, TABORA, TABORA

839 BELITA TULAGHILUA

MALILA

P.O BOX 200, MAKETE, NJOMBE

840 EVERIDA JOHN MICHAEL

P.O BOX 2034, ARUSHA,

841 GAUDENCIA KULWA KEPHA

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

842 ELIATOSHA JOHN SHEMDOE

P.O BOX 132, LUSHOTO, TANGA

Page 103: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

103

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

843 KASILDA LAURENT MLELWA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

844 BRUCE CHRISTIAN

ZENDA

P.O BOX 329, MTWARA,

845 CORNELIO ZACHARIA MNDEME

P.O BOX 34, MONDULI, ARUSHA

846 USHINDI AMBOKILE

MWAITELEKA

P.O BOX 555, RUNGWE, MBEYA

847 VITUS ALEXANDA

BAGONAMBONA

P.O BOX 490, KIGOMA,

848 ALLY MOHAMEDI KAPONDA

P.O BOX 121, MTWARA,

849 EFESON RAULENS KASUGA

P.O BOX 2324,

KILOLO, IRINGA

850 CHACHA MARWA BARAKA

P.O BOX 295, TARIME, MARA

851 AMINA RIDHIWANI BURHANI

P.O BOX 205, MUHEZA, TANGA

852 DANIEL ZEFANIA KIMANGA

P.O BOX 1023, MAKAMBAKO,

NJOMBE

853 MICHAEL MATHIAS ZAKARIA

P.O BOX 174, TABORA,

854 BESTINA RAPHAEL MAZIKU

P.O BOX 12, BUKOMBE, GEITA

855 SELEMANI MOHAMEDI

P.O BOX 1288,

KISHAPU, SHINYANGA

856 JACKSON DANIEL MWAIPOPO

857 DORA JOHN WAMBURA

P.O BOX 345, TARIME,

MARA

858 JACKLINE POLYCARP

KIMARO

P.O BOX 1407, MOSHI,

KILIMANJARO

859 EVELINA PIUS MVUMBAGU

P.O BOX , KASULU, KIGOMA

860 ELIZABETH JOHN MICHAEL

P.O BOX 2034, ARUSHA,

861 ANNA ISIDORY LEKULE

P.O BOX 226, MOSHI,

KILIMANJARO

862 PAULINA JULIUS SEBASTIAN

P.O BOX 383, BABATI,

MANYARA

863 NISASI KWANDIKWA

NISASI

P.O BOX 490, GEITA

864 NAATENGANYIT L KIVUYO

P.O BOX 1106, MERU, ARUSHA

865 ADAM ISSA JUMA

P.O BOX 42, BAGAMOYO,

PWANI

866 NICKSON JOSEPH LYIMO

P.O BOX 90, ARUSHA,

867 BIGAMBO SIMON NGUGE

P.O BOX 55, UKEREWE, MWANZA

868 DEKAS RICHARD NGENDANGAYE

P.O BOX 43, KIBONDO, KIGOMA

Page 104: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

104

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

869 YASINI SHABANI ABDALLAH

P.O BOX 140, MWANGA,

KILIMANJARO

870 PAUL MICHAEL P.O BOX 02, HANANG, MANYARA

871 ENOCK SAMWEL SAMITI

P.O BOX 126, BUNDA, MARA

872 MONIAICHI MARKO

BENJAMINI

P.O BOX 1, KILOSA,

MOROGORO

873 NAMARIGO ISMAIL MVUNGI

P.O BOX 138, SAME,

KILIMANJARO

874 ZERA WILLIAM MWENGO

P.O BOX 40, KASULU, KIGOMA

875 MUSA PETER JACOB

P.O BOX 11077,

DODOMA,

876 HASHIMU RAMADHANI

NJAYO

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

877 STANLEY GOODLUCK NKOMOLA

P.O BOX 434, KYELA, MBEYA

878 NTAHOMVUKIYE CHIZA

P.O BOX 91, NGARA, KAGERA

879 HAWA MWAMBWIGA

JULIUS

P.O BOX 4654, MBEYA,

880 FATUMA A MWEDI P.O BOX 18, KITETO,

MANYARA

881 PAULINA JACOBO NDOMBA

P.O BOX 135, MBINGA, RUVUMA

882 SAIDI RAMADHANI ALLY

P.O BOX 121, MTWARA,

883 FARIDA JUMANNE MUHAGE

P.O BOX 2292, MBEYA,

KADA: AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA II (AGRICULTURAL FIELD OFFICERS) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

Page 105: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

105

1 LEONARD FREDY

MWAIKENDA

P.O BOX 240, RUNGWE,

MBEYA

2 ENOCK PAUL RUHELE

P.O BOX , ,

3 CELESTINE NYANDA JAMES

P.O BOX 570, IRINGA

4 EDDA NABOTHI SANGA

P.O BOX 41551, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

5 HELMAN BENEDICT MWAGENI

P.O BOX 1762, MBEYA

6 ZAINA ATHUMANI RAMADHANI

BOX 98 KIBAYA

7 BONAVENTURE LAURENT

KADUMA

P.O BOX 166, MOROGORO

8 THADEO PAUL MABELE

P.O BOX 45, UKEREWE, MWANZA

9 ALBERTH SELIGIUS NDIMBO

P.O.BOX 50 MBINGA-MAGUU

10 JENNIFER HONORI MOSHI

P.O BOX 11576, ARUSHA,

11 JUMA RAMADHANI

MSOGOTI

12 EBEN DICKSON MSUYA

P.O BOX 30064, KIBAHA, PWANI

13 FLAVIAN VEDASTO BITAMALE

P.O BOX , , KAGERA

14 ELIZABETH DAVID PIMA

P.O BOX 53, SHINYANGA,

15 BARAKA HEBRON HENRY

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

16 BENEDICT JOSEPH

P.O BOX 2398, ARUSHA,

17 SHIMBA NDEBILE MGEJWA

P.O BOX 2439,

ILEMELA, MWANZA

18 HABIL WILLIAM FADHILI

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

19 JOHN DAVID JONATHAN

P.O BOX 475, NYAMAGANA

, MWANZA

20 CHRISTIAN EVARISTO

YAMBA

P.O BOX 121, MTWARA,

21 EMMANUEL ERICK

MWALUPANI

P.O BOX 104, MAKAMBAKO

, NJOMBE

22 ZACHARIA ALOO OBURU

P.O BOX 50, KILOSA,

MOROGORO

23 INNOCENT EMMANUEL PALLANGYO

P.O.BOX 261 MANYONI

24 HAMZA HALIDI MASHAKA

P.O BOX 11077, DODOMA,

25 MARKO EMMANUEL

MWIPUGI

P.O BOX 1000,

MAKAMBAKO, NJOMBE

26 LUBELEJE EMMANUEL MSAHALA

P.O BOX 47, KILOLO, IRINGA

27 MOSSES MATHEW ANNEY

P.O BOX 75, SIHA,

KILIMANJARO

28 NORMAN ZAYUMBA KIONDO

P.O BOX 17, MPANDA, KATAVI

Page 106: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

106

29 SHEDLUCK AUGUSTINE

TIMOTHY

P.O BOX MBEYA

30 GODLOVE BRAYSON LYIMO

P.O BOX 637, MOSHI,

KILIMANJARO

31 REGINALD ALEXANDER QAMUNGA

P.O BOX 25, MERU,

ARUSHA

32 MOHAMED SULEYMAN

KASSIM

P.O BOX 11, MUHEZA, TANGA

33 RAJAB RAMADHAN

34 CYPRIAN NARZIS KOMBA

P.O BOX 10, MBINGA, RUVUMA

35 LUCAS MAKORI

MACHOTA

P.O BOX 57, KONGWA, DODOMA

36 NYERERE ODUOR

NICHOLUS

P.O BOX 18, RORYA, MARA

37 MARTINA PETER ISSAAY

P.O BOX 273 - BABATI

38 EDGAR WILLIAM NDOMBELLEH

P.O BOX 148, RUNGWE, MBEYA

39 PETRO SYLVESTER MWIZARUBI

P.O BOX 2993, BAHI, DODOMA

40 ABDON DAMAS KOMBA

P.O BOX 450, MBINGA, RUVUMA

41 SABINA ALPHONCE

MKAMI

P.O BOX 419, KILOMBERO, MOROGORO

42 VICENT DAWITE HHANDO

P.O BOX 99, KARATU, ARUSHA

43 BONIPHACE JOHN

MAGANGA

P.O BOX 737, MVOMERO,

MOROGORO

44 GODFREY POLYCARPY

KALAVYA

P.O BOX 97, KILOSA,

MOROGORO

45 DEBORA GIDION MANGE

P.O BOX 331, BUSOKELO,

MBEYA

46 ROBERT MARTIN JUMA

P.O BOX 81, MUHEZA, TANGA

47 HAJRA ABDALLAH MAKWIRO

48 ANTIPAS ALOYCE KUNDY

P.O BOX 03, MOMBA, SONGWE

49 MACLINA KOKUBERWA

MATHEW

P.O BOX 486, KARAGWE,

KAGERA

50 ADELINA MPAJI COSMA

P.O BOX 213, KARAGWE,

KAGERA

51 ELVILLA DOTTO

SCARION

P.O BOX 34, RUNGWE,

MBEYA

52 IVON VICENT TEMBA

P.O BOX 1041, MOSHI,

KILIMANJARO

53 UPENDO LUSSIAN LUOGA

P.O BOX 3366, MBEYA

54 HARUNA MOHAMED IDDI

P.O BOX 51, SINGIDA, SINGIDA

55 EVA MPAMWA EZEKIEL

P.O.BOX 388 KASULU

56 ELISHA PAULO MIKA

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

57 ABDUL YUSUPH MDULI

P.O BOX 1253,

ARUSHA,

58 NYAMBABHI JUMAPILI MALIMA

P.O BOX 1249, DODOMA,

Page 107: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

107

59 CLAUDIO JOSEPH BANGI

P.O BOX 57, MBARALI,

MBEYA

60 ABDALAH MAULID ISMAIL

P.O BOX 86, MVOMERO,

MOROGORO

61 YUNGE ROBERT JISINZA

P.O BOX 170, URAMBO, TABORA

62 FELIX STEWART LUPEMBE

P.O BOX 61, MAKETE, NJOMBE

63 PILI IDDI KITENGE

C/O LUCAS MPEMBA P.O.BOX

53464 DAR ES SALAAM

64 BANATH DANIEL P.O BOX 43343, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

65 EMMANUEL DAUD PAUL

P.O BOX 2024,

SHINYANGA

66 PRINCIPIUS WILBROAD RUTAHIWA

P.O BOX 4052, NYAMAGANA,

MWANZA

67 BAHATI OLINI KIJALO

P. O. BOX 65 ITUMBA

SECONDARY SCHOOL

68 BASHIRU SELEMANI ABDALLAH

P.O BOX 1002, LINDI, LINDI

69 GASPER JACKSON MNYETO

GASPER MNYETO

P.O.BOX166 MAFISA

MOROGORO

70 KASTORY LINUS MWAKILAMBO

P.O BOX 231, , NJOMBE

71 NASSON B YORAM

P.O BOX , BAHI,

72 GETRUDA LUCAS LIGWA

P.O BOX 2476, ILALA, DAR ES

SALAAM

73 DORICE PAUL BOMA

P.O BOX 2923, MBEYA

74 RABIA HAKIMU JUMA

P.O BOX 260, MBEYA

75 JOYCE MESHACK

JOEL

P. O. BOX 10387

MWANZA

76 SAIMON JAMES SAMWEL

P.O BOX 34752, ILALA, DAR ES

SALAAM

77 ANASTASE JOHN

KALABAMU

P.O BOX 502, ARUSHA,

78 FLORIAN PETER NONI

P.O BOX 59, KAHAMA,

SHINYANGA

79 DEOGRATIUS WANZARA

MKAMA

P.O BOX 20950,

MOROGORO,

80 MWASITI OMARI KIJUU

P.O BOX 649, TANGA

81 ERICK VICTOR CHANG'A

P.O BOX 306, TABORA,

82 MICHAEL EZEKIEL

ZEPHANIA

P.O BOX 1262, MUSOMA, MARA

83 GASPER STANLEY KAJIRU

P.O BOX 30031,

KIBAHA, PWANI

84 EMANUEL ZAKARIA YOHANA

P.O BOX 33, RUFIJI, PWANI

Page 108: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

108

85 KIBAYA JASTINI SIMON

P.O BOX 1241, MOSHI, KILIMANJAR

O

86 DORICE PETER VICTOR

P.O BOX 1433, NYAMAGANA,

MWANZA

87 ENNY STANFORD EUSTACE

P.O BOX 741, MERU,

ARUSHA

88 LUCY ANDREW RWEGOSHORA

P.O BOX 39181, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

89 ZAKIA HEMED HAMZA

P.O BOX 3, NZEGA, TABORA

90 BENJAMIN ATHUMAN STEPHEN

P.O BOX 354, SINGIDA

91 FARAJA KILLIAN LUBIDA

P.O BOX 405, KILOMBERO, MOROGORO

92 ISACK JEREMIAH TIMOTH

P.O BOX 200, MAGU, MWANZA

93 OLIVER ANACREDO

GASPER

P.O.BOX 10 IGUNGA TABORA

94 RAPHAEL RICHARD MARKO

P.O BOX 11451, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

95 BEST CHRISTIAN BITAKWATE

P.O.BOX 23 SANYA JUU KILIMANJAR

O TANZANIA.

96 SABABU MAKAJANGA

MANGE

P.O BOX 1252, NYAMAGANA,

MWANZA

97 INNOCENT AUGUSTINO

NGAILO

P.O BOX 4, KYELA, MBEYA

98 SIKU MAGEMBE P.O BOX 500, BARIADI, SIMIYU

99 DEKAS RICHARD

NGENDANGAYE

P.O BOX 43, KIBONDO, KIGOMA

100 SULTANI MOSHI KASIM

P.O BOX 23080, ILALA, DAR ES

SALAAM

101 ADAM RASHID DEGE

P.O.BOX.30180 KIBAHA.

102 THOBIAS JONAS NYANGOI

P.O BOX 9833, ILALA, DAR ES

SALAAM

103 DANIEL JORAM SIRIRA

P.O BOX 893, MUSOMA,

MARA

104 CATHERINE KADUMA KENEDY

P.O BOX 1424, IRINGA

105 ERICK FRANCIS DAMASS

P.O BOX 9192,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

106 DESDELIA ATUGONZA DELPHINUS

P.O BOX 33, MULEBA, KAGERA

107 EDNA CHARLSE

NDYANABO

P.O BOX 33, KILOSA,

MOROGORO

108 KALEBO BENJAMIN

KIBABI

P.O BOX 388, KASULU, KIGOMA

Page 109: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

109

109 CHRISTOPHER MAGESA DIONIZ

JOHN E MAKOTWE P.O.BOX 38

MBEYA

110 JOSEPH JOHN NOMBO

P.O BOX 83, KALIUA, TABORA

111 AUGUSTINE MSHANGI

NYAMAJEJE

P.O BOX 1490

NANYAMBA, MTWARA,

112 EMMANUEL LUDOVIC KULWA

P.O BOX 80, KALIUA, TABORA

113 DENNIS EZEKIEL

MUGANYIZI

P.O.BOX 1022,

BUKOBA

114 BARAKA CHEMELE JUMA

115 YOHANA MICHAEL MPELA

P.O BOX 139, GEITA, GEITA

116 ESTHER MATEI DALU

P.O BOX 171, KILOMBERO, MOROGORO

117 DANIEL DENIS NKWAJE

P.O BOX 112, BUKOBA, KAGERA

118 REHEMA GIDEON

NEHEMIA

P.O BOX 5019, TANGA

119 LIVING JOHN KIRIA

P.O BOX 3041, MOSHI, KILIMANJAR

O

120 ANTELIUS RUTANJUKIRWA

ALISTIDES

P.O BOX 174, MULEBA, KAGERA

121 EDIMUND FRANCIS EDWARD

P.O BOX 112, MUGUMU

SERENGETI

122 PANGA CARISTUS BENJAMIN

P.O BOX 51, BUKOMBE, GEITA

123 FAINESS ZABRON

KILAMWEGULA

P.O BOX 63, WANGING'O

MBE, NJOMBE

124 ZENGO JISINZA ISEME

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

125 IRENE ANATORY ROBERT

P.O BOX 40, KILOMBERO, MOROGORO

126 FRANCIS KULWA KAMUNDA

P.O BOX 138, MKINGA, TANGA

127 EDGAR DANIEL KILAMA

P.O BOX 66, MBOZI,

SONGWE

128 PHILEMON JAMES MAYAYI

P.O BOX 1694, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

129 DENIS EUSTACE

NTAGALINDA

P.O BOX 0, BUKOBA, KAGERA

130 KARIMU ABDALLAH MATOLLAH

P.O BOX 55068, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

131 MARWA THOMAS KEBOYE

P.O BOX 968, NYAMAGANA

, MWANZA

132 LODGA AMEDEUS ASSENGA

P.O BOX 11200, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

133 AHMAD AYUBU MUSSA

P.O BOX 275, TUNDURU, RUVUMA

134 JULIANA MANGA LORIKU

P.O BOX 306, TABORA, TABORA

Page 110: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

110

135 BENJAMIN VICENT

LEMANYA

P.O BOX 71, DODOMA,

136 NEEMA SILAC CHIGWE

P.O BOX 5051, TANGA

137 JOSEPHAT SAFI RICHARD

P.O.BOX 5029

MWANZA

138 THOMSON LONELY MASELO

P.O BOX 48, MPWAPWA,

DODOMA

139 GIDEON EZEKIEL MADENI

P.O BOX 470, TANGA, TANGA

140 NICODEMUS VICTOR MASAGA

P.O BOX 144, BARIADI, SIMIYU

141 AZIZI SAIDI HOSSEIN

P.O BOX 15, KOROGWE,

TANGA

142 HERRY ISSA KASENGA

P.O BOX 2, BUSOKELO,

MBEYA

143 IBRAHIM GUTRAM HAULE

P.O BOX , , DODOMA

144 SABATO BWIRE MGETA

P.O BOX 2144, MAGU, MWANZA

145 SHAFILU FAKH-SHARI KAZIBURE

P.O BOX 1490,

NANYAMBA, MTWARA

146 JOSEPHAT EVARIST KWEKA

P.O BOX 3041, HAI,

KILIMANJARO

147 PENINA LUSATIRA COSMAS

P.O. BOX 306 TABORA

148 MARODA NGASA MALIMI

P.O BOX 308, ITILIMA, SIMIYU

149 VIOLETH REVOCATUS KASWAHILI

P.O BOX 33, KILOSA,

MOROGORO

150 RUBEN FAUSTINE MANGOLI

P.O BOX 110, MOROGORO,

151 PRISCA APLINARY

SABUHORO

P.O BOX 8991

DAR ES SALAAM - TANZANIA

152 EGLA CHRISTOPHER

ELIEZA

P.O BOX 71121, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

153 FLAVIANA SALVATORY KATOROGO

MATI TUMBI P. O. BOX

306 TABORA

154 BIERA JUVENAL RWABUTAZA

P.O BOX 7473, MERU, ARUSHA

155 YOHANA LUCAS

SENGOMA

P.O BOX 111, SENGEREMA

.

156 NCHIMBI MAPUNDA DAUD

P.O BOX 35, KALIUA, TABORA

157 HAMIS MASANJA

LUCHAGULA

P.O BOX , , 158 DOROTH FREEDOM

OLOTU

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

159 EDIMINA KOBURUNGO

FIDELIS

P.O.BOX 45 MULEBA

160 JAPHAL RAMADHAN MASIBUKA

P.O BOX 815, MISENYI, KAGERA

Page 111: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

111

161 MPONDA JUSTUSY

WAME

P.O.BOX 81 162 TATU BAKARI KISONGO

P.O BOX 14, TABORA, TABORA

163 EVANIAH HALLORD

CHELLEAH

P.O.BOX 5008 UYOLE-

MBEYA

164 ANISETH EUGEN PASKAL

P.O BOX 3041, ROMBO,

KILIMANJARO

165 AJATH TWAIL ISMAIL

P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

166 ZACHARIA JACOB MAKENE

P.O BOX 295, TARIME, MARA

167 ALLEN DANIEL MSHANA

2004 MOSHI MJINI

168 BEATRICE LUCAS BALIKI

P.O BOX , MVOMERO,

MOROGORO

169 AMIDA MOHAMED

JUMA

P.O BOX 76110,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

170 SAID IDDI CHUMVY

P.O BOX 1880, MOROGORO,

171 MRISHO BAKARI MRISHO

P.O.BOX 47 MAZOMBE

172 PILI HAMISI ANANIA

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

173 YUSUPH SHABAN JUMA

P.O BOX 10, BUKOMBE,

GEITA

174 SEMENI BAYANA SANGA

P.O BOX 174, MAKETE, NJOMBE

175 DANIEL GAUDENCE MSELEWA

GAUDENCE MSELEWA

PO BOX 293 LIZABONI SONGEA

176 BERTAMACK ALPHONCE MTINGWA

P.O BOX 70601, ILALA, DAR ES

SALAAM

177 EMMANUEL GERSHON ERASTO

P.O BOX 80, GEITA

178 WILBARD SIMON MAKOKO

P.O BOX 3007, ILALA, DAR ES

SALAAM

179 KENETH JOSEPHINE

MWAKALUNDWA

P.O BOX 901, KILOLO, IRINGA

180 SARAH ANDREW KAJORO

P.O BOX 11, KIBONDO, KIGOMA

181 BRIGHT ENOCK

LAURENCE

P.O BOX 509, MTWARA

182 JEROME STEPHEN

NGONYANI

P.O BOX 3003, MOROGORO

183 HADIJA SHUKURU

SIKUNJEMA

P.O BOX 1676,

DODOMA

184 BAKARI ISSA BAKARI

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

185 MATEMELE NKOMBOLWA FURAHISHA

P.O. BOX 1999

MOROGORO

186 PAUL PLASDIUS MAGWAYA

P.O BOX 44, SENGEREMA,

MWANZA

Page 112: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

112

187 ABDALLAH YUSUF KIULE

P.O BOX 30, KILWA, LINDI

188 IRENE HILARY KIWALE

P.O BOX 7, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

189 BUNDALA NYANDA LUTEMA

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

190 IVONA ABELA CHARLES

P.O BOX , ,

191 ELIZABETH MAGANGA

SENGELEMA

P.O BOX 203, MUSOMA,

MARA

192 SAMWEL JUMA MKUMBO

P.O BOX 939, SINGIDA

193 JAPHET JOACHIM STEFANI

3150 ARUSHA

194 EMANUELY EDISON SIMONI

P.O BOX 1648, SINGIDA

195 ESTHER JUMAPILI MESHACK

P.O BOX 449, NYAMAGANA

, MWANZA

196 WILFRIDA PIUS NYAKI

P.O BOX 1715, MOSHI,

KILIMANJARO

197 TARSILA JORAM MOSHI

P.O BOX 99, MBULU,

MANYARA

198 JOYCE PHILEMON

MWANGOMO

P.O BOX 905, MBEYA

199 ANTHONY SHIJA

STRATHONY

P.O BOX 1976,

BUKOBA, KAGERA

200 BARAKA THADIUS SANGA

P.O BOX 500, KYELA, MBEYA

201 ELIUD AUDAX TIBANYENDEL

A

P.O.BOX 1005

BUKOBA

202 ANOLD LAMECK STEWARD

P.O BOX 1309, KIGOMA

203 GETRUDA RAYMOND

SILAYO

P.O BOX 1241, MOSHI, KILIMANJAR

O

204 PETER GILBERT MTAMAMILO

P.O BOX 46, KIGOMA

205 NAFTAL MWESIGA KATUNZI

P.O BOX 121, MULEBA, KAGERA

206 ASHURA MRISHO MAPENGU

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

207 JOSEPH MAPANDA MAKOYE

P.O BOX 385, SENGEREMA

, MWANZA

208 BENNY ANDREW MBUJA

P.O BOX 164, SENGEREMA,

MWANZA

209 MHOJA EDWARD

MBETI

157 210 JANETH VICENT MWEGALAWA

P.O BOX 33, KILOSA,

MOROGORO

211 ERICK MAUNGO MKAMA

P.O BOX 1535,

MUSOMA, MARA

212 CHARLES MAJINGE

MASHAURI

P.O BOX , MOROGORO,

Page 113: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

113

213 OMARY SALUM

MOHAMED

P.O BOX 8192,

NYAMAGANA, MWANZA

214 PAULO JACOB HYERA

215 FORTUNATUS THOMAS

CHILUMBA

P.O BOX 51, RUANGWA,

LINDI

216 HAPPY JANES BOMBA

P.O BOX 41, BABATI,

MANYARA

217 THERESIA PATRICK

MAGANGA

P.O BOX , NYAMAGANA

, MWANZA

218 GARENDE SAMSON NDARO

P.O BOX -19, LUDEWA, NJOMBE

219 WITO NSEMWA

P.O.BOX 61 MBEYA

,TANZANIA

220 HUDA SAID NTIRAKA

P.O BOX -97, KASULU, KIGOMA

221 NEEMA JOHN MZIRAY

P.O BOX 11, MAKETE, NJOMBE

222 NAPELE LAKARA ABEDI

P.O BOX 9596, SIMANJIRO, MANYARA

223 AKILIMALI CHRISTOPHER

SHAO

P.O BOX 20779,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

224 ABASI ISMAIL MUSHI

P.O BOX 1241, MOSHI,

KILIMANJARO

225 OMARY JUMA RAJABU

P.O BOX 42 MTUNDURU

226 TITUS SOLOMON OSANO

P.O BOX 16, KAHAMA,

SHINYANGA

227 IPYANA SMITH MSUSI

P.O BOX 2689, MBEYA,

MBEYA

228 HAWA ATHUMANI

MKWANYWE

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES

SALAAM

229 RAMADHAN ATHUMAN MASELE

P.O.BOX 10903

MWANZA ,TANZANIA

230 JOYCE ALLY MBWAMBO

P.O BOX 36, MWANGA,

KILIMANJARO

231 KHERI ALLY KINGO

P.0.BOX 4355 DAR ES SALAAM

232 GABRIEL KIDAMI JOSEPH

P.O BOX , ,

233 ALLY HAMID HASSAN

P.O BOX 16152, ILALA,

DAR ES SALAAM

234 GASPER MTANDA

FERDINAND

P.O BOX 1343, MBEYA

235 MKWAWA MESHACK KASONGI

P.O.BOX 99 NGUDU / KWIMBA

236 ROSEMARY AGANYILA NIXON

P.O BOX 21775, ILALA, DAR ES

SALAAM

237 MBARAKA UWESU

NASSORO

TEGETA 238 AYUBU JOHN NDASHIKIWE

P.O BOX 315, KASULU, KIGOMA

Page 114: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

114

239 DIANA ELENEO

MASAGASI

124 240 FARIDA SELEMAN MUSTAFA

P.O BOX 988, ARUSHA,

241 YABUKI JOHN ANDREW

BOX 306 242 JOINA SAMSON SALMON

P.O BOX 11177, DODOMA,

243 EDISSA FRANCIS

MBILANGA

POSTE RESTANTE

MASASI

244 ASTYE ANTON MGENI

P.O BOX 14, KILOLO, IRINGA

245 REGINA BERNARD MWAPU

P.O. BOX 5157,

TABORA, TANZANIA.

246 LIBENATUS GERVAS

P.O BOX 10333, NYAMAGANA,

MWANZA

247 CALISTA CALISTI SHIYO

P.O.BOX 560 MOSHI.

248 HEAVEN JOHN RUKELEGWA

P.O BOX 39, KIBONDO, KIGOMA

249 RAJABU HEMEDI

MATUWIRA

P.O BOX 30, LINDI

250 MWAJUMA SALUMU MIRAJI

P.O BOX 1, KILOSA,

MOROGORO

251 DIANA GILLES SONGA

P.O BOX 9024,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

252 BENSON ISSA KIMARO

P.O BOX 160, WANGING'OMBE,

NJOMBE

253 LETENI AMOS KADINDA

LETENI AMOS

KADINDA, P.O.BOX

1693, KILOLO IRINGA

254 DIDAS MAKONGO MAKENE

P.O BOX 41, UKEREWE, MWANZA

255 MASOTA NYOROBI BUNZARI

MATI-UYOLE P.O.BOX

2292 MBEYA

256 REHEMA HASSAN BAO

P.O BOX 528, MASASI, MTWARA

257 ANDERSON JACKSON NKWETO

P.O BOX 1935, UYUI,

TABORA

258 DORICK BONIPHACE

VENAS

P.O BOX 76, MAGU, MWANZA

259 MACHANO ALI MAKAME

WAMBAA MKOANI PEMBA

260 REHEMA HUSSEIN KAZIGE

P.O BOX 11551, NYAMAGANA,

MWANZA

261 GEOFREY APPOLINARY

RIWA

P.O BOX 55084,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

262 GEOFREY JOACHIM DINYA

P.O BOX 177, ROMBO,

KILIMANJARO

Page 115: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

115

263 RAINA AKIZA ALOYCE

P.O.BOX 6876 DAR ES

SALAAM

264 JULIANA HAMIS IDDI

P.O BOX 229, MUHEZA, TANGA

265 ZUHURA MUSSA MPURU

P.O BOX 4370, ILALA,

DAR ES SALAAM

266 CONSOLATHA EMMANUEL MTUI

P.O BOX 3004, HAI,

KILIMANJARO

267 MUSTAPHA KASIM JUMA

P.O BOX 98, BUKOBA, KAGERA

268 THEODORA SENYAGWA

P.O BOX 3000, MOROGORO,

269 FAUSTINE FERDINAND FAUSTINE

P.O BOX 542, KOROGWE,

TANGA

270 MAFURU JORAM BURIRO

P.O BOX 236, SINGIDA, SINGIDA

271 NOAH ISACK MANTOGA

190, MBOZI 272 LUCY JOSEPH MAKWAYA

P.O BOX 995, TABORA, TABORA

273 LAMECK NEBORT SIKAZWE

BOX 378, SUMBAWAN

GA. RUKWA.

274 MAHAD MOHD KHALFAN

P.O BOX 45154, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

275 COSMAS LEONARD

P.O BOX 4170,

MOROGORO,

276 AVELINA MKIWA AROBOGAST

P.O BOX 586, MERU, ARUSHA

277 DEVIS ABDALLAH

LUYA

P.O BOX 236, SINGIDA,

278 OMARI HAMLO NJWAYO

P.O BOX , TANDAHIMBA,

MTWARA

279 HEAVEN JOHN RUKELEGWA

39, KIBONDO,KI

GOMA-TANZANIA

280 ALFREDY STEWARD KANIUGU

P.O BOX 3000, MOROGORO

281 MUSSA BUSUMABU

GALAKI

P.O BOX 80920,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

282 GEORGE STEPHANO

MOLLEL

P.O BOX 40, KONDOA, DODOMA

283 YOHANA ONESMO MSAMBA

P.O. BOX 321 284 FABIAN EMMANUEL

NDALO

P.O BOX 21, KWIMBA, MWANZA

285 MARCO PASCAL EDWIN

P.O BOX 516, MBOZI,

SONGWE

286 AVELINA SOSTHENES KAMUZOLA

P.O BOX 270, MOMBA, SONGWE

287 LEO OSWALD MINDE

P.O BOX 1009, MOSHI, KILIMANJAR

O

288 HURUMA LUFUO MSIGWA

P.O BOX 54, LUDEWA, NJOMBE

Page 116: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

116

289 SHAHA MOHAMEDI

SHABANI

P.O.BOX9423,DAR ES SALAAM

290 SCOLA STEPHANO

MSITE

291 TUNZO LAZARO TUNZO

P.O BOX 53708,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

292 YUSTINA ANTHONY MWIKUGU

P.O BOX 206, KONGWA, DODOMA

293 EMMANUEL KISULA KULWA

P.O BOX 31, MAGU,

MWANZA

294 YUSUPH ATHUMAN KAROMBO

P.O BOX 121, MTWARA,

295 MOHAMED MUSTAFA

BARANTOTA

P.O BOX 44, KIGOMA,

296 TOPHIC JUMA HUGUGU

P.O BOX 44, KIGOMA

297 JUMA ISSA MWIGUNE

P.O BOX 6068,

MOROGORO,

298 REDEMTHA SELESTINE

MZOLA

P.O BOX 60123, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

299 INNOCENT EMMANUEL

MKISI

P.O BOX 62, RUNGWE,

MBEYA

300 SABINA ERICK NTIVYEMEGWA

P.O BOX 9, URAMBO, TABORA

301 ALEX BENJAMINI MAZUBESI

P.O BOX 59, MUHEZA, TANGA

302 EMANUEL ALPHONCE

KIMARO

P.O BOX 3663, , DAR ES SALAAM

303 ERICK ALMASI NDANGALI

81 HAI 304 CHARLES ALEX MAGANGA

P.O BOX 30328, KIBAHA, PWANI

305 MACRINA LEONCE LEO

P.O.BOX 344,

BABATI -MANYARA

306 TABUYA ARSEN GILBERT

P.O BOX 2292, MBEYA

307 LODGA AMEDEUS ASSENGA

3003 MOSHI

308 SOSTENES STEPHANO

REUBEN

P.O BOX 143, MBONGWE,

GEITA

309 MAWAZO CHRISTIAN

MDEMU

P.O BOX 97, KILOSA,

MOROGORO

310 VAILETH RABSON KILEO

P.O BOX 7, SIHA, KILIMANJARO

311 SALVATORY KIPARA

SAMWEL

P.O BOX 1433,

MISUNGWI, MWANZA

312 GLADNESS NICHOLAUS

MARIKI

P.O BOX 8070, ARUSHA

313 JUSTUS REVELIAN ZACHARIA

P.O. BOX 9083,

DAR ES SALAAM.

314 FELIX ODONDI NGETI

P.O BOX 18, RORYA, MARA

Page 117: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

117

315 AMANI MOHAMEDI GURISHA

AMANI MOHAMEDI GURISHA P.O. BOX

28002, KISARAWE-

PWANI

316 HABIBU IDRISA KHALID

P.O BOX 3000, MOROGORO

317 EMMANUEL PETER BALOLE

P.O BOX 1213,

NYAMAGANA, MWANZA

318 GETRUDA PATRICK MIKOMA

P.O BOX 03, KALAMBO,

RUKWA

319 MTEMI JAMES MICHAEL

P.O BOX 33, KILOSA,

MOROGORO

320 ANET SIMON TIBANYENDERA

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

321 AGNES MARKUS

NDIKWEGE

P.O.BOX 414 NJOMBE

322 JOYCE JUMA MAJENGO

P.O BOX 229, TARIME, MARA

323 GLORIA LUCAS KIVUGO

P.O BOX 441, DODOMA

324 MOHAMED ALI ABDALLAH

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

325 GIFT MGONJA BAKARI

P.O.BOX 23 NGERENGER

E

326 BEATRICE JACKSON RICHARD

P.O BOX 306, TABORA

327 ROBERT CHARLES KALULU

P.O BOX 11077,

DODOMA

328 HARUN ATHUMAN CHILIMBA

P.O BOX 03, TANDAHIMBA,

MTWARA

329 GRACE EMMANUEL KIWASILA

P.O BOX 76, MUFINDI, IRINGA

330 JACKLINE KATO P.O BOX 215, BUKOBA, KAGERA

331 RAJABU SHABAN GAMBA

P.O BOX 20, MISUNGWI, MWANZA

332 GIFT ANDREW MKILINDI

P.O BOX 8236, MOSHI,

KILIMANJARO

333 EPIPHANIA VENANCE

TEMBA

P.O BOX 50, KILOSA,

MOROGORO

334 THOMAS CHARLES MHILU

P.O BOX 459, MUHEZA, TANGA

335 GLORY GASPA MARENGE

P.O BOX 3140, MOSHI, KILIMANJAR

O

336 DEUCE BONIPHACE

NYORA

P.O BOX 3000, MOROGORO

337 KIHIYO BAKARI SHEKAONEKA

P.O BOX 15, KOROGWE,

TANGA

338 LUCIA MATHEW CHAMANGALI

P.O BOX 08, TABORA

339 LEONARD JOHN DIMDOY

P.O BOX 14, HANANG, MANYARA

340 PAUL ELIAS LUBINZA

P.O BOX 88, KWIMBA, MWANZA

Page 118: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

118

341 HENRY BAGOLE NYANJA

P.O.BOX 15754 DAR ES SALAAM

342 HAMADI ABDI ALLY

P.O BOX 464627, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

343 RENALDA PETER MTUI

P.O.BOX 167 MARANGU-

MOSHI

344 ERICK CLEMENT LUYAGAZA

P.O BOX 73, KASULU, KIGOMA

345 AMINA JUMANNE JEROME

P.O BOX 3000,

MOROGORO

346 EMMANUEL LEONARD MINJA

P.O BOX 1434, MISUNGWI, MWANZA

347 FIKIRI GESEN MOHAMED

12929 348 ODETHA EMILY MAYUNGA

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

349 RAJABU KAPESA MSANGI

P.O BOX , KILOMBERO, MOROGORO

350 AMANI HAMISI KISWABI

P.O BOX 711, KONDOA, DODOMA

351 ALEX TAIRO VICTORIS

P.O BOX 63, KILOSA,

MOROGORO

352 THERESIA MICHAEL KIDORE

P.O BOX 105, LIWALE, LINDI

353 TEZIRA LENSONY

MIGO

P.O BOX 323, ILEMELA, MWANZA

354 JOSEPH ADAM KESSY

P.O BOX 900, MOSHI,

KILIMANJARO

355 ZAWADI KHATIBU KASUNZU

P.O BOX 164, KASULU, KIGOMA

356 JANUARY BATHAZAL

MUSSA

P.O BOX 96, MVOMERO,

MOROGORO

357 ADVENTINA FAIDA

CLONERY

P.O BOX 97, KILOSA,

MOROGORO

358 MARIAM SAVERI ABDALLAH

P.O BOX 18, KILINDI, TANGA

359 JUSTINE RABIETH JUSTINE

P.O BOX 306, TABORA

360 ANNA ADONIS NKI NG'WA

P.O BOX 16, MAKETE, NJOMBE

361 ATHUMANI ALLY SAMBUA

P.O BOX 2, HANANG, MANYARA

362 GEORGE MARCO MASEGESE

P.O BOX 2, URAMBO, TABORA

363 CHRISTINA MENAS TEMBA

P.O BOX 40023, ILALA,

DAR ES SALAAM

364 AMOS MACHUNDE

MAJULA

P.O BOX 912, DODOMA

365 MEDAVIA LOVETA

BERNARD

P.O BOX 51, MPWAPWA,

DODOMA

366 ELIADA S DANIEL P.O BOX 4678, MBEYA

367 VAILETH REVOCATUS

KASONGO

P. O. BOX 20,MISUNGWI, MWANZA

368 SAULI JOSHUA SAIMONI

P.O BOX 34, KALAMBO,

RUKWA

Page 119: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

119

369 SARAH ELIA P.O BOX 3000,

DODOMA

370 MICHAEL BYARUGABA

JEREMIAH

P.O BOX 111, MULEBA, KAGERA

371 SIFAEL DEEMAY

DUWE

P.O. BOX 67 HANANG - MANYARA

372 MAUSELDA ANDREW

TIBAMANYA

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

373 SALUMU SADIKI

MASUDI

PO BOX 61590 DAR ES SALAAM

374 TABIA SAID NABABU

P.O BOX 12, KILWA, LINDI

375 IDDY SHABANI SAIDI

P.O BOX 170, URAMBO, TABORA

376 ESHIMEND JACOB

MASSAWE

P.O BOX 117, SIHA,

KILIMANJARO

377 MLANGWA JOSEPH

MESOMAPYA

P.O.BOX 342 MPWAPWA

378 MARIETHA MASHAURI MADUKA

P.O BOX 109, BARIADI, SIMIYU

379 ELIZABETH AMOSY SULLEY

27, KATESH MANYARA

380 REHEMA ATHUMANI CHILIMBA

P.O BOX 31, TANDAHIMBA,

MTWARA

381 IDD SELEMANI KINOLO

P.O BOX 1474,

KILOSA, MOROGORO

382 SHEDRACK ERNEST

AMINIELY

P.O BOX 174, MUHEZA, TANGA

383 YUSUPH ABASI

DENGWA

P O BOX 83,BAGAMOY

O.

384 JOB ROMAN KUMBELE

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

385 EMMANUELNOEL WITSON

NKINI

P.O BOX 19, SIHA,

KILIMANJARO

386 HABIBA SAIDI NCHIMBI

P.O BOX 92, MTWARA,

387 ERICK MARCO BUKURU

P.O BOX 44, KIGOMA

388 SHELDA MUSA MTAMBULWA

P.O BOX 1070, , LINDI

389 YONAH NELSON NDAU

257, NZEGA 390 JOYCE DANIELI SHANGO

P.O BOX 109, BARIADI, SIMIYU

391 ZEBEDAYO SHABANI

KISAMBWE

P.O BOX 2324,

KILOLO, IRINGA

392 HUGO SOMI ALOYCE

393 AARON PAUL MNEGA

P.O.BOX 1345

MOROGORO

394 OSWALD CHRISTOPHER

HARANWA

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

395 MAXIMILIAN LUCAS

MASONGERA

P.O BOX 3000,

MOROGORO,

396 ZAMDA RAJABU ALLY

P.O BOX 29, KILOSA,

MOROGORO

Page 120: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

120

397 EMMANUEL M RAMADHAN

P.O BOX 208, MWANGA,

KILIMANJARO

398 EMANUEL DANIEL HOTAY

P.O BOX 175, KARATU, ARUSHA

399 MARIA PACIENCE MHAGAMA

P.O BOX 16419, ILALA,

DAR ES SALAAM

400 GASPER HENRY MINDE

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

401 PAULUS GALUS

KASUKU

P.O BOX 9080,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

402 PIUS JULIUS SARARA

P.O BOX 81, RORYA, MARA

403 GODFREY BONAVENTUR

A KISHIWA

P.O BOX 72, TANGANYIKA

, KATAVI

404 VIVIAN EZEKIEL MALIWA

P.O BOX 1180, ARUSHA,

405 HILDA MICHAEL KIPESILE

P.O BOX 741, MBEYA,

406 JOSEPH YOSIA ISAYA

P.O BOX 31635, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

407 ALFRED CHARLES

MHINI

P.O BOX 40, GAIRO,

MOROGORO

408 ROSEMARY ELIAS MWITA

P.O BOX 6, NKASI, RUKWA

409 FELISTER FESTO

KILABUKO

P.O BOX 121, MTWARA,

410 JOHN JOSEPH KISUNGE

P.O BOX 6876, ILALA, DAR ES

SALAAM

411 FREDRICK NICODEMUS KAMANDO

412 WILLIAM SAJILO MANYEHE

P.O BOX 11074, NYAMAGANA,

MWANZA

413 SUNDAY HEZRON

SILUNGWE

P.O BOX 219, KILOSA,

MOROGORO

414 AMINA AZIZI OMARY

P.O BOX 5561, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

415 CHEPSON COSTANTINO

KALINGA

P.O BOX 339, MUFINDI, IRINGA

416 NEDA JIMSON NDONDOLE

P.O BOX 2441, IRINGA

417 KWEKA VICTOR

CRISTOPHER

P.O BOX 16268,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

418 NEEMA SADIKIELY SHANG'A

P.O BOX 1283, MOSHI,

KILIMANJARO

419 NDEBILE GOLANI

BUDAKILAGA

P.O.BOX 357, KAHAMA

420 GLORY PETER KESSY

P.O BOX 754, MBEYA, MBEYA

421 HAJI HAMISI MTAMBALIKA

P.O BOX 92, MTWARA,

422 MELKIOR PETER TENGIA

P.O BOX 79, ROMBO,

KILIMANJARO

Page 121: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

121

423 RONALDO SADOKI

KIHULIKO

P.O.BOX 97 KASULU

424 ALICEN MKIZA LAURIAN

P.O BOX 34326, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

425 NATHAN NELSON MSHANA

P.O BOX 5, MOSHI,

KILIMANJARO

426 NEEMA ELIAS MASASI

P.O BOX 465, DODOMA

427 JUDITH GABRIEL KYULA

P.O BOX 419, MBEYA

428 BARAKA THADIUS SANGA

P.O BOX 500, KYELA, MBEYA

429 GETRUDA ROBERT ALFRED

430 JUSTA ARIRA TOGOLANI

P.O BOX 3043, SAME,

KILIMANJARO

431 IMANI LUBABA EMMANUEL

P.O BOX 38, NYAMAGANA

, MWANZA

432 SAMWEL ELASA YARED

P.O BOX 933, BAHI, DODOMA

433 JAPHET MARCO YAHAHA

P.O. BOX 44, MEATU, SIMIYU

434 SARAH NAZALIUS KAJARA

P.O BOX 811, SHINYANGA, SHINYANGA

435 LEILA JOSEPH KAOZYA

P.O BOX 22, LUSHOTO,

TANGA

436 MECTRIDA JILALA MASHALA

P.O BOX 24, MASWA, SIMIYU

437 MARIAM ISMAIL

RAMADHAN

P.O BOX 465, TANGA,

438 ALEX JOACHIM CHUBWA

P.O BOX 149, KIBONDO, KIGOMA

439 JOHN NATHANIEL

MAJIYAMOTO

P.O BOX , MOROGORO,

440 INNOCENT AMANI MAHUVI

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

441 MWINYI ANDERSON SIKAPONDA

P.O BOX 660, LINDI

442 ANORD ANDREW

P.O BOX 70, MULEBA, KAGERA

443 ELIZABETH AMOS

KABARAGATA

P.O BOX 472, KAHAMA,

SHINYANGA

444 ELIUD NOVATH MJUNI

P.O BOX 0, MISENYI, KAGERA

445 GETRUDA ENOCK

TIMBULA

P.O.BOX 1029

MBEYA TANZANIA

446 RISPER WEKISHA ISAYA

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

447 JUMA MKAMBARA

OMAR

P.O BOX 11074,

BARIADI, SIMIYU

448 BADI BULUBA MSINGI

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

449 SHABANI SHAFI IDIBA

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

450 MARIA NESPHORY

MGAYA

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

Page 122: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

122

451 THERESIA GEORGE MISENYA

P.O.BOX 239 KAHAMA

452 REBECA MOSSES MAARIFA

453 GABRIEL PATRICK MWASAPI

P.O BOX 11309,

ARUSHA,

454 OLIVA AMEDEUS LYIMO

P.O BOX 111, MERU, ARUSHA

455 KALWINZE JOSEPH KIYENZE

P.O BOX 58, MISUNGWI, MWANZA

456 JUMA TWALAHA MOHAMEDI

P.O BOX 65, BAGAMOYO,

PWANI

457 AHMADI KHALFAN

NYUNGWA

P.O BOX 607, SONGEA, RUVUMA

458 FRANK BUJILIMA MATHIAS

P.O BOX , SENGEREMA,

MWANZA

459 EMANUEL THOMAS MOSHA

P.O BOX 1593, MOSHI, KILIMANJAR

O

460 MATHER EMANUEL WILLIUM

P.O BOX 2524, ILALA, DAR ES

SALAAM

461 ANYESI SALVATORY

MERU

1325 KIGOMA 462 MWANAIDI ALLY MSONGA

P.O BOX 78092, ILALA, DAR ES

SALAAM

463 FORTUNATUS LAZARO

EMMANUEL

P.O BOX 1683,

ILEMELA, MWANZA

464 GLORY JOHN SAMWEL

P.O BOX 405, NJOMBE, NJOMBE

465 ABUBAKARI AHMEDI

NYAULINGO

P.O BOX 156, MBARALI,

MBEYA

466 AGNES RANFORD KIMARO

P.O BOX 168, MASASI, MTWARA

467 KISINDU JUMANNE KISINDU

P.O BOX 88, KASULU, KIGOMA

468 YUSUPH KASSIM KAWESA

P.O BOX 3147, ILALA, DAR ES

SALAAM

469 LOVENESS EMMANUELY

KACHEMU

470 RHODA ROBERT PIUS

P.O BOX 196, KARAGWE,

KAGERA

471 JESCA CHARLES MAGOYO

HALMASHAURI YA

WILAYA YA KIBITI

S.L.P 33 KIBITI PWANI

472 HAMISI ALLY BINGWE

P.O BOX 2055, ILALA, DAR ES

SALAAM

473 ABIHUDI AMINIELI YONAZA

P.O BOX 333, SAME,

KILIMANJARO

474 AMON MWAMPAMBA

ISSEGA

P.O BOX 2011, MOSHI,

KILIMANJARO

475 SHAHISTA ABDUL

GALIATANO

P.O BOX 306, TABORA,

476 ROSE AMANTI SHEWIO

P.O BOX , ,

Page 123: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

123

477 JUMA NASEEM MOHAMED

P.O BOX 216, LINDI

478 MGEMA M LUTABISHA

P.O BOX P.O.BOX 200,MAGU, MAGU,

MWANZA

479 JESCO OSTACK

MBULIGWE

P.O BOX 9091, ILALA,

DAR ES SALAAM

480 HERMAN RUSTICK MTAMA

P.O BOX 560, NJOMBE,

481 PETER PAUL MARIBA

P.O. BOX 158, TARIME

482 JACKSON ERASMOS SHIRIMA

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

483 FUMBA ABDUL MOHAMED

P.O.BOX 3797, DAR ES

SALAAM, C\O HATIBU

.I. BWIKA

484 VALENCE EUGENE MCHARO

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

485 SALIMU YASINI AMIRI

P.O BOX 215, MWANGA,

KILIMANJARO

486 BRAYTON ANOLD

SOLOMON

P.O BOX 42679, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

487 MARINE SIMON

KIMATHY

P.O BOX 270, MBOZI,

SONGWE

488 HARUNA ADAM MUSSA

P.O BOX 1003, KIGOMA, KIGOMA

489 DICKSON DIDAS

NTAUKENGA

P.O BOX 05, MOSHI,

KILIMANJARO

490 HAPPY BENSON P.O BOX 227, UYUI, TABORA

491 YASSIN SAIDI KIMAKA

P.O BOX 138, DODOMA

492 CHRISTOPHER KASANGA

MOSES

P.O BOX 186, URAMBO, TABORA

493 SHADRACK AMOS

MURUGENI

P.O BOX 8204, MOSHI, KILIMANJAR

O

494 BUHARI DAUDA KANAGWA

P.O BOX 72, KYERWA, KAGERA

495 HAMISI SELEMANI MWILOLA

P.O BOX 355, HANDENI,

TANGA

496 JACQUILINE FRANCIS MARWA

P.O BOX 305, TARIME, MARA

497 FRANK ALBANO MBYUZI

P. O. BOX 509 MTWARA

498 ERICK CHRISPAS KIPANGA

P.O BOX 49, LUSHOTO, TANGA

499 JACOB ERICK MAJORO

P.O BOX 97, KILOMBERO, MOROGORO

500 BUGUMBA HENRY MSAAKA

P.O BOX 556, NJOMBE

501 SOPHIA SAMWELI MILANZI

P.O BOX 6024,

ARUSHA

502 SARAH CRIFORD MASAU

P.O BOX 21, MUSOMA, MARA

Page 124: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

124

503 OBENITE NTIGARUSTA

FABIAN

P.O BOX 200, KILOSA,

MOROGORO

504 LISTA SAMWEL KATARAIYA

P.O BOX 148, RUNGWE, MBEYA

505 DIANA VEDASTO

RUSHOHOLA

P.O BOX 110, MOROGORO

506 RAHEL MARTIN P.O BOX 831, MBEYA

507 HAMZA RASHIDI

MBUTUKA

P.O. BOX 44, TUNDURU -

RUVUMA

508 HABIBA SAIDI JUMA

P.O BOX 90, NGARA, KAGERA

509 JAMES FRANCIS KYANDO

P.O BOX 778, IRINGA

510 GERVAS NGOO JOHN

P.O BOX 141, ROMBO,

KILIMANJARO

511 DEBORA FESTO

FIAHAVANGO

P.O BOX , MBARALI,

MBEYA

512 JOHN MASSAY QWARAY

P.O BOX 39, KARATU, ARUSHA

513 FREDRICK LUCAS NYANGI

FREDRICKNYANGI

514 LUCY CYPRIAN MWINUKA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

515 EVA LAURENT MGOBASA

P.O.BOX 4586 MBEYA

516 ANSILA A ARRA P.O BOX , TEMEKE, DAR ES

SALAAM

517 IRENE BALTAZARY

OMBELLA

IFAKARA,MOROGORO,

P.O.BOX 526,

518 UPENDO AYUBU MADEGE

P.O BOX 8194, MOSHI,

KILIMANJARO

519 ZAKARIA FLYWELL SILAVWE

P.O BOX 1070, LINDI,

520 DANTISH LEONARD

WABBU

P.O BOX 72224, ILALA, DAR ES

SALAAM

521 MICHAEL DANIEL MBURA

P.O BOX 313, LUSHOTO,

TANGA

522 SILVIA EDWARD P.O BOX 262, KYELA, MBEYA

523 SAFINA WINCHESLAUS

BYABATO

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

524 TAMBALU WILSON

ALPHONCE

P.O BOX 306, UYUI, TABORA

525 RICKSON JAPHET MMARI

P.O BOX 125, SIHA,

KILIMANJARO

526 RAMADHANI NGODA NGETI

P.O BOX 6876, ILALA, DAR ES

SALAAM

527 DAUD ARON MWAIFWANI

P.O BOX 368, MBEYA,

528 MOSES VIHURU PIMA

P.O BOX 306, TABORA

529 STIVIN EL MERICK

MANGULA

P.O BOX 796, ILALA, DAR ES SALAAM

530 HUSNA SAID MANENO

P.O BOX 492, KOROGWE,

TANGA

Page 125: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

125

531 PRISCA FANUEL MNZAVA

P.O.BOX 62710

DARESSALAAM

532 MADEHA GABRIEL

CHILAMBA

P.O BOX 830, CHEMBA, DODOMA

533 SAID YAHYA WAMUSSA

P.O BOX 528, MTWARA, MTWARA

534 MARTHA EDWARD SAYAYI

P.O BOX 229, MUHEZA, TANGA

535 FRANK JACOB SINYANGWE

P.O BOX 292, MBOZI,

SONGWE

536 AULAD LEOPORD KAHIGIMO

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

537 JUMA SHABANI NGEULE

S L P 17 LIWALE

538 MAKAYA MAKAYA ELIAS

P.O BOX 1257, MERU, ARUSHA

539 RAMADHANI MUHARAMI

YUSUPH

P.O. BOX 2609

DAR ES SALAAM

540 YUSUPH ABEID DAFFA

P.O BOX 67, IRINGA , IRINGA

541 MARIAM JOHN MITTI

P.O BOX 3318,

CHAMWINO, DODOMA

542 GLADNESS JOSEPH KIWELU

P.O BOX 1241, MOSHI,

KILIMANJARO

543 ELIABU NAFTARY

HOSEA

P.O BOX 389, KARAGWE,

KAGERA

544 PRISCA ELIAS MPAKI

P.O BOX -1, MONDULI, ARUSHA

545 JUMA ISMAIL FANDE

P.O BOX 312, NACHINGWE

A, LINDI

546 MEDADI JOSEPH KESSY

P.O BOX 509, MTWARA,

547 PASCHAL MASALA

NGATALE

P.O BOX 469, KAHAMA,

SHINYANGA

548 ISSA ALLY KATABANYA

P.O BOX 35, KALIUA, TABORA

549 STURMIUS MICHAEL TARIMO

P.O BOX 210 MKUU

ROMBO, KILIMANJAR

O

550 JANE MATHIAS MDOE

P.O BOX 208, KOROGWE,

TANGA

551 ALEX GODLOVE

MTAMA

S.L.P 526, NJOMBE

552 PASKALI SIMPA UMBE

P.O BOX 251, KARATU, ARUSHA

553 SHABANI AMIRY

P.O BOX 1822

TABORA

554 ALANI SYDNEY MASANJA

P.O BOX 250, URAMBO, TABORA

555 PATRICK ALFRED

MWAKAJUMBA

P.O BOX , IRINGA

556 HOLIDAY HERBERT KITONKA

P.O BOX 603, SINGIDA

Page 126: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

126

557 WINFRIDA MARIO

KIVAMBA

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

558 SARAH GERALD NZARO

P.O BOX 62607, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

559 EDWARD ELAD MNYEKE

POSTAL: P.O BOX, 2280,

MBEYA, TANZANIA

560 GODSON MALAKI PALLANGYO

P.O BOX 3240, MOROGORO

561 AGNES JOSEPH MAKULE

P.O. BOX 206 KASULU

562 DAMAS KALIMANZILA

ERASTO

P.O BOX 284, IGUNGA, TABORA

563 GEORGE JULIUS

MALONGO

P.O BOX 737, MERU,

ARUSHA

564 NEWTON KAJANJA

LYAGUNGA

P.O BOX 217, ILEMELA, MWANZA

565 HARUNA NTAHONDI HARUNA

P.O.BOX 428 KASULU KOGOMA

566 JACKSON WALLACE MGENI

P.O BOX 274, KAHAMA,

SHINYANGA

567 BAKARI ATHUMAN

SHEIZA

P.O BOX 1253,

ARUSHA

568 SANDE FAUSTINE

NGAILO

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

569 NEEMA YESSE

P.O BOX 104836,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

570 ASHA PETER GIRIGENDA

P.O BOX , ,

571 PETER HORECE

MAHARAGE

P.O BOX 1380,

DODOMA,

572 MAJUTO JONAS MFUSE

P.O BOX 358, WANGING'OMBE,

NJOMBE

573 IDRISSA MOHAMED MPWAWA

BOX 26 KIBITI PWANI

574 LUCAS SHIJA KULWA

P.O BOX 360, KAHAMA,

SHINYANGA

575 MAKULA ALLY ATHUMANI

P.O BOX 115, MPANDA, KATAVI

576 SAIDI BASHIRU KANDORO

P.O BOX 5051, MUHEZA, TANGA

577 AUGUSTINO PROSPER

NGOZI

P.O BOX 19823,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

578 JACKSON DEUSDEDITH

BIZIBU

P.O BOX 299, BUKOBA, KAGERA

579 BARAKA DEODATUS BUDIGOLI

BOX 20, KARAGWE

580 YASIN K SADICK P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

581 NADHANI BAKARI

MSHANA

P.O BOX 121, MTWARA

582 PETER MAGOTI SIMBA

P.O BOX 306, TABORA

Page 127: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

127

583 MONICA RAYMOND

NGONDOLA

P.O BOX 803, NJOMBE

584 JOSEPHAT JAPHET NDUYE

P.O BOX 11, MALINYI,

MOROGORO

585 JACKSON DEUS

MAEMBE

P.O BOX 35047,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

586 UPENDO LAZARO MOLLEL

P.O BOX 364, BABATI,

MANYARA

587 ZAMIMU IBRAHIMU

CHIKAYUMA

P.O BOX 1070, LINDI,

LINDI

588 SARA MWOGOSI NTAGIRA

P.O BOX 82, MUSOMA, MARA

589 HILARY ANDREW

MUNYUKU

P. O. BOX 528

MTWARA

590 EZEKIEL MHAMED

MAHOBOKELA

P.O BOX 121, MTWARA

591 RODGERS SHEDRACK

P.O.BOX 306 TABORA

592 HAMIDA JUMA RAMADHANI

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

593 SELINA MBOYA

PANKRAS

P.O BOX 189, ROMBO,

KILIMANJARO

594 ROBERT ANDREA

MALAMLA

P.O BOX 64, MBARALI, MBEYA

595 ELICE ENOCK MGENI

P.O BOX , , 596 BEATRICE AKINYI MWANGA

P.O BOX 166, MOROGORO

597 ANNETH JOSEPH

MUNGURE

P. O. BOX 517

USA RIVER ARUSHA

598 IRIMINA PHOTAMI MTUTUI

P.O BOX 171, SINGIDA

599 MARIAMU HABIBU

KISANGO

P.O BOX 211 KARATU

600 WICKLIF JOSEPH JOASH

P.O BOX 250, RORYA, MARA

601 ANETH ALPHONCE

MANZI

P.O BOX 77, BIHARAMULO, KAGERA

602 MUSTAPHA JUMA MAKAKA

P.O BOX 69, NGARA, KAGERA

603 AMINA HAKIMU RAJABU

P.O.BOX 62059 DAR ES SALAAM

604 FROLENSIA NSILE NZENGA

P.O BOX 113, SHINYANGA

605 TADEI HUGO NYONI

P.O BOX 42, SONGEA, RUVUMA

606 SHIDA SILLU MBASSA

P.O BOX 20, BARIADI, SIMIYU

607 ESTER GWAKISA

MWAKILIMA

P.O BOX 6, SONGWE,

608 DIANA BROWN MWASENGO

P.O BOX 306, MBARALI, MBEYA

Page 128: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

128

609 NEEMA JOSEPH TEMU

P.O.BOX 2929 DAR ES

SALAM

610 HERIETH STEVENE HIZZA

P.O BOX 5016, TANGA

611 ELIETH REPSON

MINISTRY OF FINANCE

AND PLANNING C/O SHIJA MAYALA

BOX 2802 DODOMA

612 LAURIANA LWEHABURA

KAHEMBE

P.O BOX 20266, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

613 SHABANI RASHIDI

P.O.BOX 306 TABORA

614 VICENT BUKENE AUGUSTINE

P.O BOX 33, MASWA, SIMIYU

615 DALIA ANSELIMI CHINUASI

P. O BOX 41, MANYONI

616 JOHN SABANYA MWITA

P.O BOX 295, SERENGETI,

MARA

617 BEULA ARON INNUNA

2075 DAR ES SALAAM

618 MATHIAS KAZIMILY

SATONGIMA

P.O BOX 44, SENGEREMA,

MWANZA

619 WALDEN DAUDI KISSA

P. O. BOX 3, NZEGA

620 FROLA WILLIAM SAMWEL

P.O BOX 98, MOROGORO

621 JOSEPHAT CASMIRI DAMIANO

P.O BOX , 622 IGNAS KLETH TEMBA

P.O BOX 462, MERU, ARUSHA

623 SAMWEL SYLVESTER MUHANUKA

P.O BOX 27, IRINGA

624 OMARY KHALFAN SAID

P.O BOX 42, CHATO, GEITA

625 JAMILA ATHUMANI

MANGUNGA

S.L.P 1002 NYANGAO

LINDI

626 ANNA MBONEA ELIKUNDA

P.O BOX 5232, MOROGORO

627 GRACE PHILBERT

ZIBA

P.O BOX , MOROGORO

628 DAUDI DAUSON SELESTINE

P.O BOX 511, KYERWA, KAGERA

629 ELICA LEOPORD

NDARUSANZE

P.O.BOX 193 630 WAMBURA MARONGORI

CHARLES

P.O BOX 5188, NYAMAGANA,

MWANZA

631 SELEMANI JAPHARI JUMA

P.O BOX 2182,

DODOMA

632 DORCAS MOSE MBISE

P.O BOX , MPANDA, KATAVI

633 KENDELE JOHNSON

SAMBU

P.O BOX 99, BAGAMOYO,

PWANI

634 LULU PENDAELY KYAMBAHA

P.O BOX 70, WANGING'OMBE,

NJOMBE

Page 129: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

129

635 EMMANUEL ALLEN

KANDORO

P.O BOX 306, TABORA

636 EMMANUEL ALLEN

KANDORO

P.O BOX 711, TABORA

637 EZEKIEL MUSSA

KAPONOKE

P.O.BOX. 20, MISUNGWI -

MWANZA

638 CLAUDIA CHRISTOPHER

CHUBWA

P.O BOX 39, KIBONDO, KIGOMA

639 ANETHA NSHOKI

P.O BOX 3, IGUNGA, TABORA

640 MERIAN SOSTENESS MAGANGA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

641 KELVIN ATUGANILE

MWAKASEGE

P.O.BOX 174 SUMBAWAN

GA

642 ESNATH GEORGE

MWAKABUMBE

P.O BOX 35, MKURANGA,

PWANI

643 RASHID HILARY

IBRAHIM

P.O.BOX 145 KIBONDO

644 MISULULU CHARLES BALEKELE

P.O BOX 265, BARIADI, SIMIYU

645 DIANA MEDADI

SENGEREMA 646 BEATHA EDWARD

P.O BOX 1587, BUKOBA, KAGERA

647 YOMBI CHERD SUNGWANA

P.O BOX 66640,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

648 SOPHIA BOSCO KIMENA

P.O BOX 3399, DODOMA

649 SAUMU HASANI

MNDEME

P.O. BOX 162,

SAME

650 MONICA KANONKO ELIASI

P.O BOX 184, URAMBO, TABORA

651 PETRO MAKASI

MASINDE

P.O BOX 44, MBONGWE,

GEITA

652 YOSHUA GADIEL KANYUKO

P.O BOX 1241, MOSHI,

KILIMANJARO

653 NYAWENDA EUGEN MORICE

S.L.P 212 MULEBA

654 BENSON BENARD KABANA

P.O BOX 102, KYERWA, KAGERA

655 OSMUNDA ANDREW LUOGA

P.O BOX 1, KASULU, KIGOMA

656 AGNES GUNJU KAFUGUGU

P.O BOX 30275, KIBAHA, PWANI

657 MUSSA PETER DANIEL

P.O BOX 431, TARIME,

MARA

658 MAIMUNA OMARY

KHALPHANI

P.O BOX 328, LINDI

659 HANIFA HAMISI KARANI

P.O BOX 113, IKUNGI, SINGIDA

660 ELEONORA GOZIBETH RUSEHEYE

P.O BOX 12, UVINZA, KIGOMA

661 ALPHONCE LUHONGOLA

NTEMI

P. O. BOX 248 MAGU

662 SAMSON LOMNYAKI

MOLEL

P.O BOX 44, SIHA, KILIMANJARO

Page 130: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

130

663 SELEMANI DAWA

MKALAMBATI

P.O.BOX 28001

KISARAWE, PWANI

664 FATUMA SALUM MKOMBACHEPA

P.O BOX 1663, MOROGORO

665 KENEDY OMWESIGWA

BENSON

P.O.BOX 2274

DODOMA

666 PETER DOMINIC KAVISHE

P.O BOX 144, , ARUSHA

667 ASWILE ELLY MWANGOBOL

A

P.O BOX 138, DODOMA

668 CATHERINE AGUSTINO

SABAGA

P.O BOX 305, TABORA

669 TITHO SAYI MASANJA

P.O BOX 394, MUFINDI, IRINGA

670 SELEMANI AHMEDI MFUKO

P.O BOX 669, ILALA, DAR ES

SALAAM

671 CHARLES ALEX

MAGANGA

P.O BOX 30328,

KIBAHA, PWANI

672 JAPHET OLIVER BENJAMINI

P.O BOX 3051, MOSHI,

KILIMANJARO

673 ZAIYUNI SUDICK

SWALEHE

MULEBA MJINI

MULEBA KAGERA-TANZANIA

674 JOHN ORGENESS SEBONDE

P.O BOX 33, RUFIJI, PWANI

675 ODILIA WILBROARD

SLAA

316,ARUSHA 676 BESTINA MGOWE

P.O BOX 735, NJOMBE, NJOMBE

677 CHRISTINA TAJI

BOX 10, MUSOMA

678 GERALD JULIUS HAMIS

P.O BOX 389, TABORA

679 ALFRED MARTIN HHAWU

P.O BOX 296, BABATI,

MANYARA

680 NKILIJIWA EMANUEL LUKUMO

P.O BOX 384, GEITA, GEITA

681 EVA Y MWAMLIMA

P.O.BOX 210 682 JOFREY FELIX MINZIRO

P.O BOX 170, MVOMERO,

MOROGORO

683 HASSAN OMAR SAID

P.O.BOX 2305 TANGA

684 REBECA MBUSHI MAJIGE

P.O BOX 28, TABORA

685 DORICE FRIDOLIN KAMBONA

P.O.BOX 742, LINDI.

686 SHABANI IDDI NDARO

P.O BOX 20950, ILALA, DAR ES

SALAAM

687 ZELULIA JOHANES

MAXMILLIAN

P.O BOX 70, BIHARAMULO, KAGERA

688 ROSE FRANK MANDIA

P.O BOX 20, MUHEZA, TANGA

Page 131: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

131

689 SAMWEL NASHON

TIMBA

P.O BOX 21074,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

690 FESTO I CHACHA P.O BOX 100, SERENGETI,

MARA

691 EZEKIEL DANIEL

KAYUMBO

P.O BOX 8, NZEGA, TABORA

692 NKOFELE UDDU ALLY

P.O BOX 78, KASULU, KIGOMA

693 FAUSTINE SANGIJA NKELEJA

BOX 5 MAGU 694 BENITHER NAMALA

RWANYUMBA

P.O BOX 12, MULEBA, KAGERA

695 PAUL MICHAEL SAMBUA

P.O BOX 40, KILOMBERO, MOROGORO

696 GERVASI JOHN URIO

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

697 HUSSEIN AYOUB

HUSSEIN

P.O BOX 306TUMBI TABORA

698 DEVOTHA DAVID ANDREW

P.O BOX 7, KARAGWE,

KAGERA

699 MOHAMED RAMADHANI

NDALAMA

P.O BOX 6030,

MOROGORO

700 JOSEPH MATEI KWEKA

P.O BOX 3041, MOSHI,

KILIMANJARO

701 PETER JOHN PAUL

P. O. BOX 176

MAZOMBE- KILOLO IRINGA

702 EKALISTA C MWAJOMBE

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

703 EMELDA SUNGWILE

MASOLE

P.O BOX 2402, MBEYA

704 VERONICA MICHAEL BAYO

P.O BOX 102, MBULU,

MANYARA

705 THEODOSIA DAVID

MBONDE

P.O BOX 40, KILWA, LINDI

706 WILLIAM JEREMIA MUSHI

P.O BOX 3041, , KILIMANJARO

707 AYOUB DANIEL SANANE

P.O BOX 35, KALIUA, TABORA

708 MARKO PETRO MARGE

P.O BOX 3, HANANG, MANYARA

709 KENETH BALIHEZA

SIMON

KASULU 710 JOAN JOHN CHILEMU

P.O BOX 60, MANYONI, SINGIDA

711 KELVIN JOAS ARON

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

712 JOSELINE ALEX MSOLINE

P.O BOX 61, KARAGWE,

KAGERA

713 MKWAYA MUSIBA

NGOFIRA

P.O.BOX 211 URAMBO,TA

BORA

714 SUZANA FRANK MANDIA

P.O BOX 131, MUHEZA, TANGA

Page 132: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

132

715 ERASMI EDWARD

BALTAZARY

P.O BOX 40, , KILIMANJAR

O

716 FRANCK DICKSON MBAWALA

P.O BOX 35, NZEGA, TABORA

717 GLORIA PACKSON

NGAPONDA

P.O BOX 561, KAHAMA,

SHINYANGA

718 DIANA PAUL MUGANDA

P.O BOX 54, MULEBA, KAGERA

719 ABDUL TWALIB MARIJAN

P. O. BOX 1322 ILALA

DAR ES SALAAM

720 CLEOFASI MAGAYANE PASCHAL

P.O BOX 479, RUNGWE, MBEYA

721 ANITHA JOHANSEN

MALIME

P.O BOX 198, KIGOMA, KIGOMA

722 FINIAS RENALD MTINDICHO

P.O BOX 76, RUANGWA, LINDI

723 JAMILA AJILI LIHUNDI

P.O BOX 37, KILOMBERO, MOROGORO

724 ELIZABETH ARON

MASHAMBA

P.O BOX 89, SIKONGE, TABORA

725 MWANAHAMISI ALI BATILI

726 CHRISTOPHER THOMAS MUSHI

P.O BOX 62, MVOMERO,

MOROGORO

727 LILIAN ABDALLAH MBAROUK

P.O.BOX 426 TABORA

728 ILUMINATHA SYLIVESTER SEMAZINA

729 EMMANUEL FUMBUKA MABULA

P.O BOX 1434,

KWIMBA, MWANZA

730 FLORENSIANA MWANZELU

MSUNGU

P.O BOX 580, KILOMBERO, MOROGORO

731 SEMENI HASSANI WENGE

P. O. BOX 70151, DAR ES SALAAM

732 JOSEPH RAJABU JONAS

P.O BOX 306, TABORA

733 RANGE NYAMASANGA

RI MARO

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

734 YORANDA ELIA MPAPI

P.O BOX 443, BUHIGWE, KIGOMA

735 ELIA DAVID CHILONWA

P.O BOX 156, KONGWA, DODOMA

736 SHIJA KAPINGU MGANGA

P.O BOX 1, NZEGA, TABORA

737 VERONICA MLOTWA MDOLO

P.O BOX 2, MOMBA, SONGWE

738 DANIEL M MAREGESI

P.O BOX 176, SERENGETI,

MARA

739 DEVOTHA DANIEL TLEMU

234 KONDOA 740 GETRUDA STEVEN JAMES

P.O BOX 6030, ILEMELA, MWANZA

741 DOROTHEA SEBASTIAN BUSUMWA

PO.BOX194 742 BETNESS PAULO PETER

P.O BOX 1070, BUKOBA, KAGERA

Page 133: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

133

743 ZAWADI LUGUGU

FULGENCE

P.O BOX 294, KASULU, KIGOMA

744 MADIRISHA MBAGA PAULINE

P.O BOX 25, TABORA

745 NESTORY THADEUS SIWINGWA

ZENITA MAYEGA S.L.P 864 MTWARA

746 FURAHA HALSON

KAYANGE

P.O BOX 144, MBOZI, SONGWE

747 MSIMBE ANACLETH

PAUL

P.O.BOX 30112,

KIBAHA

748 ASIA JEREMIA MSUNGI

P.O BOX 72, IRAMBA, SINGIDA

749 ADELAIDA BUDEBA

DEUSDEDIT

157 BUSEGA 750 MARIAM BALTAZAR

MHAPA

P.O BOX 238, KILOLO, IRINGA

751 SILAS YANGA RAPHAEL

P.O BOX 1926,

ILEMELA, MWANZA

752 SHEDRICK JOHN MBELLE

P.O BOX -2, IRINGA

753 ANNANIA PAUL LWANZEGA

P.O BOX 945, KALIUA, TABORA

754 NIMWINDAELI JOSAMU MZIRAY

P.O BOX 674, SAME,

KILIMANJARO

755 ANGELINA KHAMSINI KALWILE

P.O BOX 394, SUMBAWANGA, RUKWA

756 DIALLO ELPAHCE

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

757 GOODLUCK JOHN TEMBA

P.O BOX 3014, MOSHI, KILIMANJAR

O

758 THOMAS FRANCIS MBIJIMA

P.O BOX 105030, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

759 MAGANGA MANGE MLIGI

P.O BOX 71, GEITA

760 AGNETHA BARNABAS MAVUKILO

P.O BOX 167, KASULU, KIGOMA

761 KUSEKWA BISWALO

MSIBA

P.O BOX 102, BARIADI, SIMIYU

762 NURU MOHAMED MBENA

P.O BOX 7647, ILALA, DAR ES

SALAAM

763 STEVEN D KATABE

P.O BOX 81, KALIUA, TABORA

764 ERICK EMMANUEL MTAMBURO

P.O BOX 48, MPWAPWA,

DODOMA

765 FARAJA KILIAN LUBIDA

P. O. BOX 42, MTIBWA

766 ISSA ATHUMANI LIPONGO

P.O BOX 328, LINDI

767 NELSON CHARLES KYAMANI

KARAGWE, KAGERA.

768 HAMZA ABDU YUSUPH

P.O BOX 704, BUKOBA, KAGERA

769 SHAIBU SALUM

LIPWATA

P O BOX 17 LIWALE-LINDI

770 NEEMA ERASTUS MKUMBO

P.O BOX 462, GEITA

Page 134: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

134

771 SEPOKO HATIBU SAIDI

P.O BOX 485, MUHEZA, TANGA

772 LUCY SADRO KIHWELO

P.O BOX 995, MAKAMBAKO,

NJOMBE

773 SALU CHARLES SANYIWA

P.O. BOX 306 TABORA

774 AMIDEUS AMANDI

MMANDA

P.O BOX 67, ROMBO,

KILIMANJARO

775 ONESMO GEORGE LUGANO

P.O.BOX 3675

DODOMA

776 ZACHARIA MASHANSHU

CHACHA

P.O BOX 141, BUNDA, MARA

777 ANNA EDWARD MABOJA

P.O BOX 171, SINGIDA

778 MUSSA OMARI MGHWARI

P.O BOX 42, IKUNGI, SINGIDA

779 JEREMIAH JOEL ZUNGWA

P.O BOX 128 MAFINGA

780 TWAHA SELEMANI MADEMA

P.O BOX 51, RUANGWA, LINDI

781 SHIJA JAMILLAH MANYAMA

P.O BOX 35, KALIUA, TABORA

782 ZUHURA ALLY MKALIMOTO

P.O BOX 328, LINDI

783 CHADE ALPHONCE

BISHISHUGWA

P.O.BOX 269 784 RAHEL JOSEPH P.O BOX 1731, MBEYA

785 AUGUSTINO PIUS

MATEMBO

273 MTWARA 786 PIUS AGUSTINO AWE

P.O BOX 90, BABATI,

MANYARA

787 SALEHE PHABIAN SEMWIJA

P.O BOX 1892,

MVOMERO, MOROGORO

788 JOHN DANIEL CHETO

P.O BOX 189, KONDOA, DODOMA

789 MARIAM IDD MKAMI

P.O.BOX 711 KONDOA

790 MWANAHIJA ABDALAH TWAHA

P.O BOX 6115, TANGA

791 ASHA HASSAN MGWAMI

PLOT NO. 275,

MODECO B, MAZIMBU

792 SALIMU HAMISI FARAJI

P.O BOX 341, TANGA

793 JOHN SAMSON KIBYALA

P.O. BOX 41, SENGEREMA

, MWANZA

794 REBECA DAUD EMILY

P.O BOX 16, KAHAMA,

SHINYANGA

795 JUMA MRISHO NZILAIMO

P.O BOX 12, SIHA,

KILIMANJARO

796 SAIMONI NESTORY ACHIULA

P.O BOX 31, TANDAHIMBA,

MTWARA

Page 135: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

135

797 ANTIDIUS TIBAIJUKA KAHINGA

P.O BOX 22, MULEBA- KAGERA

798 MARIA MARWA FRANCIS

P.O BOX 158, TARIME, MARA

799 JOHNSON PASCHAL KATUNZI

P.O BOX 55068,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

800 WILHARD GERVAS SANKA

P.O BOX 290, BABATI,

MANYARA

801 TULIZO SYLIVESTER NYAULINGO

P. O BOX 47 DODOMA

802 JASINTHA KAUMBYA GEORGE

P.O BOX 1425, BUKOBA, KAGERA

803 MAKARANI ABDALLAH

AZIZI

P.O.BOX 115,TURIANI

804 MGOBO MNDAILA IBRAHIM

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

805 JACKLINE YAHAYA

KATEMBO

P.O BOX 29, ILALA, DAR ES SALAAM

806 BERTHA CASTORY

KULWA

P.O BOX ,

807 DIANA MEDADI

SENGEREMA 808 MARTHA MBWAMBO

MSELI

P.O BOX 7079, MWANGA,

KILIMANJARO

809 UPENDO IMMANUEL

MNZAVA

P. O. BOX 80429

810 ERICK JACKSON RUBOGO

P.O BOX 105, NGARA, KAGERA

811 MARY LEONARD MHANDO

P.O BOX , , DAR ES SALAAM

812 MAULID RASHIDI BAKARI

P.O BOX , ,

813 RAJABU HALIDI MSUYA

P.O BOX 7117,

MWANGA, KILIMANJAR

O

814 NAJATH MAHAMUDU

MVULA

P.O BOX 58, KONGWA, DODOMA

815 MARTHA SIMON SIMON

MAGEMBE

P.O BOX 61, KILOMBERO, MOROGORO

816 ELEONORA MBINJI

MANFRED

P.O BOX 1091, MTWARA

817 BALTAZARI ELIAS

EMANUEL

P.O BOX 98, KARATU, ARUSHA

818 TAUSI SULEIMAN ADAM

P.O BOX 66, MOROGORO

819 ELIKANA SIMON MUSIBA

P.O BOX ELIKANA,

UKEREWE, MWANZA

820 ROSALIA BYERA VENANT

P.O BOX 9191, ILALA, DAR ES

SALAAM

821 AMANI LUGANO

MANG'ALILA

P.O BOX 89, CHAMWINO,

DODOMA

822 GEMA ARTHUR TARIMO

P.O BOX 454, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 136: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

136

823 NYAMALYA M JOHN

P.O BOX 96, BUNDA, MARA

824 REBEKA SAMWELY TIMOTEO

P.O BOX 13816, MERU, ARUSHA

825 BARNABAS KAWISHE COSMA

DODOMA 826 TUMAIN JONATHAN

MWAMMANYE

P.O BOX 27, RUNGWE, MBEYA

827 MWIBURI KITANA

MAGAMBO

23 TABORA 828 MACLEANA JULIUS

NDIBALEMA

P.O BOX 6876, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

829 IBRAHIMU DANIEL

KYANDO

P.O. BOX 400 MBEYA

830 IRENE BLASIDI MOSHI

P.O BOX 10201, MOSHI,

KILIMANJARO

831 AUDAX ANICETH KAKWEZI

P.O BOX 61, BIHARAMULO, KAGERA

832 LUCAS LUBASHA NYANDA

P.O BOX 139, GEITA

833 JAMES HUMPHREY

LUKIO

P.O BOX 62576 DSM

834 ROBERT MGOLE MAXIMILIAN

P.O BOX 25, TABORA

835 DONATILA MKENDA

VALERIAN

P.O.BOX 3101TENGER

U ARUSHA

836 ZAINA SHABANI MBEGA

P.O BOX 18, KILINDI, TANGA

837 MUSSA VICTOR

MYOVELA

P.O BOX 52, SUMBAWANGA, RUKWA

838 HIDAYA MAGANGA

JONAS

P.O BOX 205, KASULU, KIGOMA

839 EXPELIUS FILBERT

BALISHAVU

BOX 306 TABORA

840 BERTHA LAZARO JUMA

P.O BOX 262, IKUNGI, SINGIDA

841 HONEST BEDA FRANCIS

P.O BOX 153, ROMBO,

KILIMANJARO

842 GODFREY BONIFACE

ELISHA

P.O BOX 5362, TANGA

843 VAILETH ATHUMAN YUSUPH

P.O BOX 23, MOROGORO

844 CHIZA NURU JUMA

P.O BOX 6876, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

845 WIVINA REVOCATUS

NGINDU

P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

846 EVELINA STIVIN SANGA

P.O BOX 5895, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

847 SALUMU ALLY FAKI

P.O BOX 528, MTWARA

848 EVARITA ELIAS MUHOLONI

P.O BOX 12213, ARUSHA

849 PAULO SALASALA

JOHN

89 BUSEGA 850 REHEMA MOHAMED

MAJEBA

P.O BOX 539, KOROGWE,

TANGA

Page 137: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

137

851 MWAJUMA CHRISTINA

MATUTU

P.O BOX 344, MUSOMA,

MARA

852 SAMWEL AMSI TLUWAY

P.O BOX 509, MTWARA

853 JOYCE MAKENZI

MABAGALA

P.O BOX 81, UKEREWE, MWANZA

854 WILBARD GASPARY MASSAWE

P.O BOX 903, DODOMA, DODOMA

855 REVOCATUS MUHIBU NAYOPA

P.O BOX 2643,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

856 AHMADI SELEMANI

MWIGAMBE

P.O BOX 51, RUANGWA, LINDI

857 NAOMI ELIAKIM MBOGI

P.O BOX 384, GEITA

858 TUMWIMBIE AIDAN MTEKELE

P.O BOX 116, IRINGA

859 ALLY MOHAMED

MWINYI

P.O BOX 96, MVOMERO,

MOROGORO

860 ELIAS L ROBERT P.O BOX 315, GEITA

861 DICKSON ZENO BARTON

P.O BOX 262, NACHINGWE

A, LINDI

862 BLESS MWAIBAKO EDWARD

P.O BOX 269, BUSOKELO,

MBEYA

863 LAURENT FLORENCE

LEMI

P. O. BOX 306,

TABORA.

864 SAMWELY ONESPHORY

NGULO

P.O BOX 487, RUNGWE, MBEYA

865 FROLIDA O DANDA

BOX 4 LUPONDE -

NJOMBE

866 RACHEL SIXTUS KABAYA

P.O BOX 194, SENGEREMA,

MWANZA

867 MAGRETH JOSEPH

MASHAURI

P.O.BOX 4865 DAR ES

SALAAM

868 MWANAHAMISI RAMADHANI

PETRO

P.O BOX 1007, MKALAMA, SINGIDA

869 JUVENALLY JUSTUCE NDESUE

P.O BOX , KITETO,

MANYARA

870 FADHILI BENADINO NGOMBE

P.O BOX 908, IRINGA , IRINGA

871 JESCA ISAACK SWEHELE

1 NKINGA -TABORA

872 FADHILI RAJABU ERIO

P.O BOX 246, NANYUMBU,

MTWARA

873 JEMA JOHN STEPHEN

P.O.BOX 189 DODOMA

874 PIUS SUNDAY P.O BOX , BUKOBA, KAGERA

875 CHRISTOPHER AIDAN

MBANGAMBANGA

P.O BOX 35176,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

876 ASHA BAKARI KILUA

P.O BOX 55151, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

Page 138: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

138

877 MICHAEL PETER MSOKA

P.O.BOX 3070

MOSHI.

878 SYLVESTER ERNEST CHAGU

P.O BOX 82, IRAMBA, SINGIDA

879 GIFT SHEDRACK

SAMSON

GIFT SHEDRACK SAMSON,

P.O.BOX 177, KASULU-KIGOMA

880 ASHA SAIDI MKAMBA

P.O BOX 1070, LINDI

881 MAKOYE WILBROAD

KAPANI

P.O.BOX 472

KAHAMA

882 COSTANCIA SOSPETER

MAKERE

P.O BOX 507, MUSOMA, MARA

883 SHEDRACK ROBATH NGETWA

P.O BOX 9560, ILALA,

DAR ES SALAAM

884 REBECA MSANZE YOCTA

P.O BOX 44, KIGOMA, KIGOMA

885 RUZUBA RIVAN

BENETH

P. O BOX 119 886 SAMWELY JOHN KATTAZA

P.O BOX 1126, CHAMWINO,

DODOMA

887 MUSANGA GULYA

MSOBEZI

P.O BOX 191, ITILIMA, SIMIYU

888 SIMON V MUNGILA

P.O BOX 343, KOROGWE,

TANGA

889 YOHANA BENEDICT MWAMASO

P.O BOX , MBEYA

890 KURUTHUMU MOHAMEDI

MMAITE

P.O BOX 570, NKASI, RUKWA

891 HEBRON JOHN WELLA

P.O BOX 96, MUFINDI, IRINGA

892 CLEMENTINA RWEYEMAMU

KAJAHULA

P.O BOX 700, SHINYANGA

893 ZAWADI HASSAN

KISONZELA

P.O BOX 656, MTWARA

894 SAMSON JONATHAN

MANASE

P.O BOX 72, IRAMBA, SINGIDA

895 ASTERIA LUCAS

MUYAGA

P.O BOX 78695 DAR ES SALAAM

896 MAIMUNA RASHID

NGALALA

P.O BOX 31902, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

897 ESTER GASPER

KAPARAGA

P.O BOX 30, NGARA, KAGERA

898 MAYUDI EMMANUELI

NGABASI

P.O BOX 1, NGORONGORO,

ARUSHA

899 RUKIA JAMADI MPILI

P.O. BOX 1252,

MTWARA

900 ONESMO EDWARD MICHAEL

P.O BOX 1053, TABORA

Page 139: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

139

901 IVO ANSELIM MNG'ANYA

IVO ANSELIM MNG'ANYA

P.O.BOX 2444,

MBEYA,

902 SHUKRANI SHADRACK BITA

P.O BOX 161, BUNDA, MARA

903 DOREEN MTEWELE

SIMON

P.O BOX 23, MAFINGA

904 MARIA LOTH MWIKI

P.O BOX 3, NZEGA, TABORA

905 VERONICA NAZARENO

MBUMA

P.O BOX 43, NACHINGWE

A, LINDI

906 STEPHANO JOEL MKUYU

P.O BOX 97, KASULU, KIGOMA

907 CAROLINE JOHN

P.O.BOX 1237

DODOMA TANZANIA

908 WILIHADI MARTINI DONATH

P.O BOX 16215, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

909 ELIAS KAMENYE

PAULO

PO BOX 208 BUNDA

910 UPENDO ELIBARIKI MINJA

P.O BOX 160, KILWA, LINDI

911 NEEMA PAULO MPONZI

P.O.BOX 162 IRINGA

912 FATUMA ABDUL MPANGE

P.O BOX 32272, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

913 RIGHTNESS JOHN BAHAMA

P.O BOX 72, KASULU, KIGOMA

914 ENIGHENJA FREDRICK MCHOME

P.O BOX 104, ARUSHA

915 YAHAYA OMARI

MLINDO

P.O BOX 15054,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

916 SIBILINA PETER AWARY

P.O BOX 10595, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

917 GOODLUCK JACOB

MAHINDUKA

P. O.BOX. 02 TARIME

918 SAMORA HABIYE BASHAGHE

P.O BOX 27, HANANG, MANYARA

919 VITALIS JOHN BAKATA

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

920 ESTA FELDINAND MUKEBEZI

P.O BOX 155, MULEBA, KAGERA

921 BARAKA ALPHONS KAPINGA

P.O BOX 291, MBINGA, RUVUMA

922 JULIETH JOHN AUGUST

P.O BOX 360, ROMBO,

KILIMANJARO

923 REBECA KAMOGA EVARIST

BOX 60, CHATO

924 VERONICA HERMAN OTHMAN

P.O BOX 306, UYUI, TABORA

925 FLORA FLATENUS CHISUBA

926 GADIEL DANIEL ELINISAFI

P.O BOX 306, SAME,

KILIMANJARO

Page 140: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

140

927 BONIPHACE MICHAEL BUNONU

P.O BOX 1433,

MISUNGWI, MWANZA

928 MARIAM ABRAHAM

MSEMO

P.O BOX 1249, DODOMA

929 SALMA IDRISA HAMISI

930 RAMADHAN IGEMBE CHACHA

P.O BOX 15, MISUNGWI, MWANZA

931 ZAINABU MOHAMED

RAJABU

P.O BOX 70, GEITA

932 BELTHA RICHARD BAKARI

P.O BOX 478, MBINGA, RUVUMA

933 MASALU BISEKO

MAERERE

P.O BOX 306, TABORA,

934 SIXBERT ELIAS MAHONA

P.O BOX 41, SHINYANGA

935 MUSSA KASSIMU RASHIDI

P.O. BOX 2041

TABORA

936 ELIZABETH ANTHONY

MOSHA

P.O BOX 166, MOROGORO

937 MAGENI SIMBA HAMISI

P.O BOX 1028, UYUI,

TABORA

938 PENDO SUNGWA MARKO

P.O BOX 170, URAMBO, TABORA

939 LUCIA STEVEN FUNGA

940 ALPHONSINA ALPHONCE

JOHN

P.O BOX 564, MOSHI,

KILIMANJARO

941 ABDALLAH ADANI

SHELUFUMO

P.O BOX 262, MUHEZA, TANGA

942 STEVEN VICENT ASSEY

943 ZABRON RAISON

MWAKAKONGOBE

P.O BOX 320, KYELA, MBEYA

944 SALIMU KISAKA ZIDIHERI

945 ALFREDY SYLVESTER

LYAKUMBELE

P. O. BOX 267,

IFAKARA

946 MAUA JUMANNE NZIGE

P.O BOX 570, NKASI, RUKWA

947 DEOGRATIUS JOSEPH LUCAS

P.O BOX 12, MANYONI, SINGIDA

948 PIUS PAULO KHAFA

P.O BOX 190, KARATU, ARUSHA

949 ROBIN PRAISE KASHANGA

P.O BOX 309, LUSHOTO,

TANGA

950 CHARLES LESTON

CHARLES

P.O BOX 1268, TABORA

951 FREDRICK JOHN UPAMBA

P.O BOX 561, KAHAMA,

SHINYANGA

952 ASIA ALAWI KHALIFA

P.O BOX 41, MWANGA,

KILIMANJARO

953 WALLWA MAKOYE MSUKA

P.O.BOX 663 WAMI

DAKAWA MOROGORO

954 DEOKARA DEODATUS

KITIKU

P.O BOX 8, TABORA

Page 141: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

141

955 DAIMA ABDALLAH

SHEMWETA

P.O BOX 344, LUSHOTO,

TANGA

956 SHAMBE MAHENDE

MATARAGIO

P.O BOX 36, NYAMAGANA,

MWANZA

957 MAKOYE KISUMO KANOGU

P.O BOX 411, MAGU,

MWANZA

958 LUPI N NDAGALA P.O BOX 336, MBARALI, MBEYA

959 MILLY WATSON

MOHAMED

P.O BOX 148, RUNGWE,

MBEYA

960 KURUTHUM SULEIMAN NASSORO

P.O BOX 76384, , DAR ES SALAAM

961 MNAWALA HAMAD SUED

P.O BOX 1434,

MISUNGWI, MWANZA

962 BENJAMINI LEONARD TARIMO

P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

963 ARISTIDI ALFONCE MSACKY

964 ALFREDY STEWARD KANIUGU

P.O BOX 3000, MOROGORO,

965 SALMA JUMA MWIHUMBO

P. O. BOX 92, VIGAENI, MTWARA-

MIKINDANI.

966 MWANAHAMISI SHAIBU SAMLI

P.O BOX 53, MASASI, MTWARA

967 ISSA IBRAHIM KIPANDE

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

968 NUNU SAIDI LIMUKILE

P.O BOX 95, TANDAHIMBA,

MTWARA

969 OMARY SERUNGWI

ALLY

P.O BOX 4349,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

970 JOINA SAMSON SALMON

P.O BOX 11077, DODOMA

971 MWACHIE ELISHA

BATULIKO

P.O.BOX 306 TABORA

972 THEOPHILIDA THEOBARD

BATHOROMEW

P.O BOX 11077, CHAMWINO,

DODOMA

973 RICHARD JOHNAS

MILLINGA

P.O BOX 363, MBINGA, RUVUMA

974 ALPHONCE YONA SACK

P.O BOX 36, KITETO,

MANYARA

975 JUMANNE SOSPETER

DADU

P.O BOX 306, TABORA

976 ALEXSIA MATERIN MBONDE

P.O BOX 47, KILWA, LINDI

977 OTILIA GABRIEL MBEPERA

P.O BOX 13227,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

978 MAKUNJA MAKAYA TUMBO

P.O BOX 11523, ILEMELA, MWANZA

979 MAKONGO BEATUS EDWARD

P.O.BOX 204 MUSOMA

980 JOYCE J ABRAHAM

P.O BOX 83, KALIUA, TABORA

Page 142: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

142

981 MKANJABI FELIX

RICHARD

P.O.BOX 265, BUKOBA-KAGERA

TANZANIA

982 HAPPINESS JILALA ROBERT

P.O BOX 9140, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

983 LAWRENCE GASPAR DANIEL

P.O BOX 36009,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

984 MARIAM OMARY KOPAKOPA

P.O BOX 160, KILWA, LINDI

985 CHRISTIAN GODFREY

MUSHI

P.O BOX , MOSHI,

KILIMANJARO

986 STANLEY GEOFREY MKAMILO

P.O BOX 1571, DODOMA

987 BARAKA EDRON

FRUGENCE

P.O BOX 992, DODOMA

988 BARAKA KISEBENGO

CLEMENT

P.O BOX 5, LUSHOTO, TANGA

989 CHARLES SAMWEL MASANJA

P.O BOX , TABORA,

990 LUCIA ISRAEL P.O BOX , ,

991 FRANK MARCO DANIEL

992 ELIZABETH STANSLAUS LUTASISA

P.O BOX 6354, ILEMELA, MWANZA

993 MSAFIRI JUMANNE JUMANNE

P.O BOX 956, ,

994 PAULINA PAUL MASABO

995 MWANAMINA RAMADHAN MFINANGA

P.O BOX 615, KOROGWE,

TANGA

996 PIETHA MICHAEL NTALINDANYA

P.O BOX 42, KASULU, KIGOMA

997 HAWA ATHUMANI

MSURI

P.O BOX 33561, ILALA,

DAR ES SALAAM

998 BEATHA TLUWAY SULLE

P.O BOX 32, BABATI,

MANYARA

999 WAHIDA MUSSA

SCHAMBO

P.O.BOX 142 MTWARA

1000 FARIDA OMARY ABDALLAH

P.O BOX 364, MAGU, MWANZA

1001 GETRUDA ANTHONY KAMENDU

BOX 1339 MBEYA

1002 INGIA SOFIA MNZAVA

P.O BOX 97, KILOMBERO, MOROGORO

1003 LAZARO MATHIAS

SHIJA

P.O BOX , , 1004 AGONZA HOSEA KIIZA

P.O BOX 145, KARAGWE,

KAGERA

Page 143: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

143

1005 ISABELA KARIM

KISHIMBO

C/O KUZENZA

MADILI P.O BOX

1433 MWANZA

1006 JANUARY PHILIPO

SAMHENDA

P.O BOX 57, BABATI,

MANYARA

1007 OMARY DAMIAN

MACHIBYA

P.O BOX 234, TEMEKE, DAR ES SALAAM

1008 DAVID FILIMON BUGOGOLA

P.O BOX 10, MKURANGA,

PWANI

1009 NEEMA MUYA GEOFREY

P.O BOX 65, KILOSA,

MOROGORO

1010 NYARUKUBURO BEGA BWOTE

P.O BOX 400, BABATI,

MANYARA

1011 PASCAL GODFREY SHABAN

P.O BOX 7177,

ARUSHA

1012 EUNICE JOHN KACHUNDWA

P.O BOX 1241, MOSHI,

KILIMANJARO

1013 JOSEPH LUCAS MAKURI

P.O BOX 26, SERENGETI,

MARA

1014 MTONGORI MWITA CHACHA

P.O BOX 305, TARIME, MARA

1015 AMANI BARAKA CHATTA

P.O.BOX 20,MISUNGW

I

1016 ZAINA JAMADI NDITI

P.O BOX 100212, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

1017 HARRISON JANUARY

FILEX

P.O BOX 1241, MOSHI, KILIMANJAR

O

1018 ERNEST PWELE IPYANA

P.O BOX 151, MBEYA

1019 DEMETRIO EFIZIO

KIVEMBELE

P.O BOX -109,

MUFINDI, IRINGA

1020 BAGENYI MARTIN

CASMIRIUS

P.O BOX 110080, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

1021 FRUGENCE MATHEW

KAMULIKA

P.O BOX 306, TABORA

1022 HAPPYNESS ZAWADI

PHILBERT

P.O BOX 11077, DODOMA

1023 EBENEZER JOSEPH

KILONGO

P.O BOX 8006, MOSHI, KILIMANJAR

O

1024 AGRIPINA GASPAR MAKYAO

P.O BOX 156, NZEGA, TABORA

1025 NEEMA STANLEY HEMED

P.O BOX 50, USANGI.

1026 ERASTO R MSHOTE

P.O BOX 1044, MOSHI,

KILIMANJARO

1027 EVODIUS DOMINICK

MTUI

P.O.BOX 167 MARANGU

MOSHI

1028 DARBETH MUGOLOZI

DANIEL

P.O BOX 98, MULEBA, KAGERA

Page 144: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

144

1029 TLANKA DAWITE WAREE

BOX 1510 TABORA

1030 REHEMA THOMAS

BUCHEYEKI

P.O BOX 400, MBEYA

1031 JOANITHA PIUS

SEBASTIAN

P.O BOX 405, KILOMBERO, MOROGORO

1032 ROSEMARY STEVEN MMARY

P.O BOX 266, MERU, ARUSHA

1033 LEONEST YAKOBO

MABAGALA

P.O BOX 126, TARIME,

MARA

1034 FRANK RAIZA ERASTO

P.O BOX 31061, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

1035 MASHAKA LUCAS

P.O BOX 1288,

KISHAPU, SHINYANGA

1036 FREDRICK MILDATUS CHIBADA

P.O BOX 273, KILOSA,

MOROGORO

1037 ALEX BELEZYA ABDALAH

P.O.BOX 42825

DAR ES SALAAM

1038 KULWA PONDELEJA

NG'WENDESHA

P.O BOX 11077, DODOMA

1039 GIRABAYA JEREMIAH NYAMBETA

P.O BOX KOROGWE,

TANGA

1040 ANGELIKA FELICIAN

MSEKALILE

P.O BOX 97, BIHARAMULO,

KAGERA

1041 VESTINA B KIHANGA

P.O.BOX 1107-IRINGA

1042 BRUNO FRANCE OISSO

P.O BOX 427, ROMBO,

KILIMANJARO

1043 JOHN MOREMI KIBIRITI

P.O BOX , , 1044 AISHA FIKIRINI SHABANI

P.O BOX , ,

1045 JASMIN JUMANNE MAJENGO

P. O. BOX 445,

CHEMBA, DODOMA

1046 NEEMA DAVID MWAMWAJA

P.O BOX 2790, KYELA, MBEYA

1047 HONORATHA DAUDI ASSI

P.O BOX 306, TABORA

1048 LUSEKELO ANANGISYE

MWAFINGULU

P.O BOX 601, KYELA, MBEYA

1049 GEORGE GERVAS KISOLI

P.O BOX 2870,

DODOMA

1050 AISHA MAHAMMUD KUNOBILE

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

1051 ANYES ZANZIBA MHONZU

P. O. BOX 108, MAGU

1052 INNOCENT KABYEMELA RWEGASIRA

P.O BOX 109, NYAMAGANA,

MWANZA

1053 KAIJAGE ALEX CHRISTOPHER

P.O.BOX 78 1054 PATRICE PAULO GADIYE

P.O BOX 329, BABATI,

MANYARA

1055 JOYCE JOSEPH SAMWEL

P.O BOX , SENGEREMA

, MWANZA

1056 ALFREDY STEWARD KANIUGU

P.O BOX 3000, MOROGORO

Page 145: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

145

1057 JUMA SHABAN NKYA

P.O BOX 3004, HAI,

KILIMANJARO

1058 MARTHA SIGELA KAMATA

P.O BOX 306, TABORA, TABORA

1059 FEDHA MAYALA MSAJIWA

P.O BOX 113, SHINYANGA

1060 MAGDALENA JOHN MTITU

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

1061 ANDREA IBRAHIM LUOGA

P.O BOX 201 DODOMA

1062 ABDALLAH JUMA BUNDALA

P.O BOX 9150, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

1063 HOLLO EMMANUEL

SALUM

P.O.BOX 97,KIDATU

MOROGORO

1064 MAIGE NDONGO MAGIDA

P.O BOX 208, BARIADI, SIMIYU

1065 ESTER A YONGA

P.O.BOX 130, KYELA

1066 HAPPINESS JULIUS BALIJA

P.O BOX 90, GEITA

1067 BINYANGE NTAKIMAZI

ZAKEYO

P.O BOX 1054,

KIGOMA

1068 FESTO MANFRED MBUNDA

P.O BOX 02, SONGEA, RUVUMA

1069 RITHA SIMON NHUMBI

P.O.BOX 4 NZEGA-TABORA

1070 SAIDI ISMAIL MANGOSONGO

P.O BOX 145, MKURANGA,

PWANI

1071 OMARI SALUM MILLANZI

P.O BOX 252, MTWARA

1072 EMMANUEL HARRY

MWANKANYE

P.O BOX 32, RUNGWE, MBEYA

1073 ROSE ALTO KOMBA

P.O.BOX 291-MBINGA

1074 MICHAEL JAMHURI MGONJA

P.O BOX 74, KARATU, ARUSHA

1075 SERVI POLKARPI

SHAO

P.O BOX 79MKUU ROMBO

1076 CHRISTINA MAGEMA

BONIPHACE

P.O BOX 17, LIWALE, LINDI

1077 MARIAM HASSAN YAHAYA

P.O.BOX 250 BABATI -

MANYARA

1078 CHUA STEPHEN NDIRIARD

P.O BOX 21, NGORONGORO,

ARUSHA

1079 SAMWEL THOMAS MARCEL

P.O BOX 72279, ILALA,

DAR ES SALAAM

1080 LUCAS ANTHONY

SHAYO

P.O BOX 36, KAHAMA,

SHINYANGA

1081 ERICK LUCAS KAGARUKI

P.O BOX 13440,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

1082 FRANK DAUDI KUGA

P.O BOX 11502, ILEMELA, MWANZA

Page 146: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

146

1083 VENANT KIKAKA

VEDASTO

P.O BOX , 1084 ANTONY IPYANA PWELE

P.O BOX 151, MBEYA

1085 SAMSON STANSLAUS

DULLA

P.O BOX 1288,

KISHAPU, SHINYANGA

1086 JAPHET PAUL MARASHI

P.O BOX 447, , GEITA

1087 HALIMA HATIBU

MOHAMEDI

C/O SWALEHE H

TENDWA P.O.BOX 528

MTWARA

1088 TILLA KANYAMBO

MARTIN

P.O BOX 80950, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

1089 JOSEPH JUMA MKINDI

P.O BOX 1, MBONGWE,

GEITA

1090 ANNA RICHARD SIKA

P.O BOX 43, MUFINDI, IRINGA

1091 KULWA HAMIS WILLIAM

P.O BOX 243, NJOMBE

1092 ZUWENA HAMISI CHIPANGULA

P.O BOX 509, MTWARA

1093 SHIDA KITAMOGA

COSTANTINE

P.O BOX 9, CHATO, GEITA

1094 ANJELINA JACOBO MKIYA

P.O BOX 708, SUMBAWANGA,

RUKWA

1095 IBRAHIM HAMIDU OMARI

1096 FADHILI SAIDI RAJABU

P.O BOX 3003, MOROGORO

1097 HADIJA ABDALLAH MANGARE

P.O. BOX 15, SAME

1098 ERICK THOMAS P.O BOX 874, MUSOMA, MARA

1099 MAYUNGWA MARCO

MABEYO

P.O BOX , , 1100 RONALD SIMON LEONARD

P.O BOX 68, MWANGA,

KILIMANJARO

1101 FANUEL GERVAS THADEO

P.O BOX 306 TABORA

1102 MAHAMBA BULLE KULINDI

P.O BOX 182, BARIADI, SIMIYU

1103 GEMA SHIRIMA WILBARD

P.O.BOX 2072

TABORA

1104 EZEKIEL ENOCK MWAKALOBO

P.O BOX 306, TABORA

1105 JOSEPHINE MICHAEL SASUKA

P.O BOX 830 DODOMA

1106 EMANUEL ANANIA

MWAMPULO

P.O BOX 522, MBOZI, SONGWE

1107 ZULFA MUSTAFA KOBELO

P.O BOX 51, RUANGWA,

LINDI

1108 WIGANO NGELELA PASCHAL

P.O BOX 1434, MISUNGWI, MWANZA

1109 JEREMIAH NEHEMIA

KILASI

P.O BOX 32, KILOMBERO, MOROGORO

1110 FRIDA ROBINSON

SHAYO

P.O BOX 443, TANGA

Page 147: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

147

1111 JOYCE A MUSIBA

P.O BOX 429, MPANDA, KATAVI

1112 ALOYS PETER IKUBI

P.O BOX 1434, MISUNGWI, MWANZA

1113 JOHN JOHANSEN LUTALALA

P.O BOX , BUKOBA, KAGERA

1114 ANNA AMOS P.O BOX 30, MBOZI, SONGWE

1115 KILI ABIBU KIHWELE

MUFINDI 1116 ANNA ZAINABU HAMISI

P.O BOX 79229, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

1117 FROLIAN KAIZILEGE

P.O BOX 3000,

MOROGORO

1118 RASHID SAID UHENGA

P.O BOX 134, MOSHI,

KILIMANJARO

1119 ELIZABETH CHARLES ROVETHA

P.O.BOX 53 KIDATU-

MOROGORO

1120 GERALD PETER ALBIN

P.O BOX 29, MOSHI,

KILIMANJARO

1121 VICTOR SHEM SAMSON

P.O BOX 152, SERENGETI,

MARA

1122 FADHILI HARUNA

P.O BOX 116, KIGOMA, KIGOMA

1123 FIKIRI MAKORANGA

AUSI

P.O BOX 279, TUNDURU, RUVUMA

1124 ZEITUNI RASHIDI NATEPA

P.O BOX 467, NEWALA, MTWARA

1125 STEVEN NDYANABO

PIUS

P.O BOX 89, NYAMAGANA

, MWANZA

1126 ENGELBERTHA ENGELBERTH

NYANG'ALI

P.O BOX 131, MBINGA, RUVUMA

1127 FADHILI HASSAN THABITI

P.O.BOX 121MTWARA

1128 SARAH NYACHEKWE

P.O BOX 502, GEITA

1129 CECILIA FRIMINI KIMARO

P.O BOX 3024,

KARATU, ARUSHA

1130 LILAN MALINGU FELIX

1131 JESCA EDWARD LYATUU

P.O BOX 1470,

BABATI, MANYARA

1132 ALICE KACHUCHU

BRASIO

P.O BOX 22, SERENGETI,

MARA

1133 NIZEHEL SAFIEL GIDION

P.O.BOX 322 USARIVER-

ARUSHA

1134 SIFA DAUDI MNKENI

P.O BOX 362, SAME,

KILIMANJARO

1135 ZUHURA SALUM MUSSA

P.O BOX 251, KILOSA,

MOROGORO

1136 LUKIA DANFORD MHAGAMA

P.O BOX 54, LUDEWA, NJOMBE

1137 ROBSONE BENEDICTO ITAGULANA

P.O BOX 575, BABATI,

MANYARA

1138 VERONICA ISEME BUBINZA

P.O BOX 1990, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 148: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

148

1139 HAMISI ALLY MAGETA

P.O BOX 38, KILOSA,

MOROGORO

1140 FINTANI NOEL MMUNI

P.O BOX 92, MTWARA, MTWARA

1141 PEREUS RUTINWA DIOCLES

P.O BOX 155, MULEBA, KAGERA

1142 DEBORA IBRAHIM

MWAISUMO

P.O BOX 406, RUNGWE, MBEYA

1143 ELIAMANI NAIMAN

NANYARO

P.O BOX 7047, MERU,

ARUSHA

1144 VICTORIS PETER MICHAEL

P.O BOX 52, ROMBO,

KILIMANJARO

1145 EMMANUEL JULIUS

NYAKITAMULI

P.O BOX 305, TARIME,

MARA

1146 ALLY SAIDI ALAWI

P.O BOX 150, MTWARA, MTWARA

1147 SIFA DAUDI MNKENI

BOX 362 1148 NICHOLAUS MADAHA

LUHEMEJA

P.O BOX 44, SENGEREMA,

MWANZA

1149 AGNES MIHAYO JOHN

BOX 90 NDALA NZEGA

1150 MICHAEL EMMANUEL

MABAU

P.O BOX 131, MULEBA, KAGERA

1151 MAGDALENA ALOYCE DOGANI

P.O BOX 54, SENGEREMA

, MWANZA

1152 CLEOPHACE ALPHAXARD LWITAKUBI

P.O BOX 361, UKEREWE, MWANZA

1153 AMINA SALUM MATOLA

P.O BOX 50, KILOSA,

MOROGORO

1154 JESCA ROGATH LASWAY

P.O BOX 81, ROMBO,

KILIMANJARO

1155 JACKSON EDWARD

MAHAMBO

94 1156 SAUDA AZIZ SALUM

P.O BOX 610, TABORA

1157 SHUKRANI JACKSON KAYANGE

P.O BOX 398, MBEYA

1158 ABDALLA AMOUR HABIBU

P.O BOX 138, DODOMA

1159 SHINJE PAUL JIDASUGA

P.O BOX 20950

DAR ES SALAAM

1160 MARIAM MUHIDINI

RAMADHANI

P.O BOX 10, MWANGA,

KILIMANJARO

1161 MARTHA DAVID

SHIRIMA

NALIENDELE AGRICULTUR

AL RESEARCH INSTITUTE

P.O BOX 509 MTWARA

1162 JOYCE DANIEL PAUL

P.O BOX 6876, ILALA, DAR ES

SALAAM

1163 FELISTA SILVAN MOSHA

P.O BOX 6, KILOMBERO, MOROGORO

1164 ROMANA OBELTH

SAMBALA

P.O BOX 6117, MBEYA

Page 149: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

149

1165 REBECA BENJAMIN

SENGA

P.O.BOX 50 NGUDU KWIMBA

1166 EDINA MLAGALA MASUMBUKO

P.O BOX 121, MTWARA

1167 TABIA HEMEDI NGOJWIKE

P.O BOX 533, MTWARA

1168 BRIGITHA GABRIEL NGOWI

P.O BOX 145, ROMBO,

KILIMANJARO

1169 TABU FRANK RICHARD

1355 MUSOMA

1170 EMMANUEL RONIS KITOSY

P.O BOX 4, IRINGA

1171 AISHA HARUNA ISSA

P.O BOX 23, KILWA, LINDI

1172 YASINTA MATHIAS NIIMA

P.O BOX 190, KARATU, ARUSHA

1173 FORTUNATUS FRANCIS JACOB

P.O BOX 344, BABATI,

MANYARA

1174 MERIVIANA LONGINO

SALVATORY

P.O BOX 6080, MOROGORO

1175 ENICA AMON IBRAHIM

P.O BOX 25, BIHARAMULO, KAGERA

1176 ELIA AMOS MADEJE

P.O BOX 40, KONDOA, DODOMA

1177 LUCY PETER ITOGOZA

P.O.BOX 184 DULUTI

ARUSHA

1178 SALAGULWA EMMANUEL

NUHU

P.O BOX 315, GEITA, GEITA

1179 LIVINUS MONTANUS MTUMBUKA

P.O BOX 51, RUANGWA,

LINDI

1180 MOHAMEDY ALLY NDILE

P.O BOX 660, MTWARA

1181 MOSES ELLY MAKENGE

P.O BOX 880, TABORA, TABORA

1182 HAYAISHI PAUL NKENYE

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

1183 SALVATORY DEOGRATIUS NTIBAIGANA

P.O BOX 143, KALAMBO,

RUKWA

1184 GRACE MUSA MUGE

P.O BOX 70139, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

1185 LEONARD JOHN SEGEA

P.O BOX 331, MASWA, SIMIYU

1186 CEPHLEN KESSY NKUNA

P.O BOX 1433, MISUNGWI, MWANZA

1187 IBRAHIM BEATUS SANGA

P.O BOX , SUMBAWANGA, RUKWA

1188 JAFARI BAKARI HOKI

P.O BOX 336, ULANGA,

MOROGORO

1189 JOSEPH JACKSON

JUMBE

P.O BOX , KINONDONI,

DAR ES SALAAM

1190 DENIS OSCAR KATO

P.O BOX 628, LINDI

1191 BEATRICE BRUNO MGENI

CARITAS DEVELOPMENT OFFICE

P.O.BOX 669 TABORA

1192 NEEMA JOHN KUZENZA

P.O BOX 70, SIKONGE, TABORA

Page 150: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

150

1193 NAZIRA JUMA MALLYA

P.O BOX 268, MVOMERO,

MOROGORO

1194 JANETH ELIAS MKINI

P.O BOX 290, KILOMBERO, MOROGORO

1195 GEMINA LINUS CHUWA

1196 YUSUPH JEREMIAH MASUKA

P.O BOX 21, KWIMBA, MWANZA

1197 MOSES LUHANYA NKINGA

P.O BOX 306, IGUNGA, TABORA

1198 ERICK WILLIAM SENYAGWA

P.O BOX 66, KILOSA,

MOROGORO

1199 SHEDLUCK AUGUSTINE

TIMOTHY

P.O BOX 2752, MBEYA

1200 ABDULHAMAN SAIDI MOHAMED

P.O BOX 532, TABORA

1201 ATHUMANI ALLY MDOE

P.O BOX 10023,

ARUSHA,

1202 JOSEPHINE EXPECTANCE COELESTINE

P.O BOX , NGARA, KAGERA

1203 JULIUS MALIMI PATRICK

P.O BOX 300, MOROGORO

1204 GIBSON ZABLON BUZOYA

P.O BOX 22051, MOROGORO

1205 MSAFIRI SELEMANI MTUMBA

P.O BOX 509, MTWARA

1206 CHRISPIN PASCAL PASCAL

P.O BOX 240, TUNDURU, RUVUMA

1207 ELIZABETH VALENSI CHALE

P. O. BOX 66,

MTWARA.

1208 ROSEMARY MARTIN

LITEREKO

P.O BOX 80, DODOMA

1209 DAPHRES VICENT

MFUGALE

P.O BOX 24, IRINGA

1210 MARIA DASHANI CHARLES

P.O BOX 881, TABORA

1211 HARUNI YOHANIS

LALIKA

P.O. BOX 121 MTWARA

1212 JOANITHA ALOYS

MUTAYUGA

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

1213 JAMES BONIFAS JOEL

P.O BOX , ,

KADA: AFISA KILIMO DARAJA LA II (AGRICULTURAL OFFICER II) MWAJIRI: MDAs & LGAs TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 30 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA ELIMU DAR ES SALAAM (DUCE) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 3 OKTOBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

Page 151: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

151

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 CHACHA ELIAS P.O BOX 212, MULEBA, KAGERA

2 DAUD SAMSON KAIJUNGA

P.O BOX 919, NYAMAGANA,

MWANZA

3 MAKOYE JAPHET

P.O BOX 10633,

NYAMAGANA, MWANZA

4 PETER TIMOTHEO

P.O BOX 9024, MBULU,

MANYARA

5 BARAKA JOHN KIWERA

P.O BOX 14220,

ARUSHA

6 METHOD MARCUS

KAHANGO

P.O BOX 170, MBARALI, MBEYA

7 CHRISPIN CHRISPIN ANTIPAS

P.O BOX 18, MBEYA

8 ELIUD NTANGEKI SALILO

P.O BOX 80893, ILALA, DAR ES

SALAAM

9 REGINA WILLIAM BAGAYA

P.O BOX 1702,

TABORA

10 FAHAD HAMAD P.O BOX 341, SUMBAWANGA,

RUKWA

11 LAZARO MAKOYE

P. O. BOX 2140

MWANZA

12 REHEMA ABDULRAHMAN

P.O BOX 78754, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

13 MAKOYE JAPHET

THOBIAS

P.O BOX 1213,

NYAMAGANA, MWANZA

14 SABINUS KANDIDUS KINUNDA

P.O BOX 90, NYASA, RUVUMA

15 PASCHAL MANYASIMA

P.O BOX 1213,

NYAMAGANA, MWANZA

16 KABENGWE MASALU

NDEGELEKE

P.O BOX 88, BUNDA, MARA

17 WILLIAM VALERIAN

MBASA

P.O BOX 509, MTWARA

18 FAIDA DAUD P.O BOX 6024, ARUSHA

19 ANATORY MAGAYANE

P.O BOX 325, SHINYANGA

20 JOHN ROBERT KANYASU

P.O BOX 10294, NYAMAGANA,

MWANZA

21 ROBERT CHELEO

ALPHONCE

BUKUMBI MWANZA BOX963 MWANZA

22 GALGANO KIMARIO PETER

P.O BOX 3041, ILALA, DAR ES

SALAAM

23 JOSEPH OSWALD RUBOHA

P.O BOX 2182,

DODOMA,

24 BONIPHACE BWIRE MATEKO

P.O BOX 306, TABORA

25 SITTA ELISHA P.O BOX 357, MASWA,

26 JUMA JOACHIM DAUDI

P.O BOX 40, IRAMBA, SINGIDA

Page 152: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

152

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SIMIYU

27 YUSUPH HUSSEN MWANGA

P O BOX 3004

SOKOINE UNIVERSITY

OF AGRICULTUR

E MOROGORO

28 AMON MARANDU FLORIAN

P.O BOX 112, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

29 MECKSON GILBERT MSIGWA

P.O BOX 5211,

MOROGORO

30 ALFEI DANIEL MASEKE

P.O BOX 79583, ILALA, DAR ES

SALAAM

31 DICKSON MLOKOZI MODEST

P.O BOX 50, NGARA, KAGERA

32 LUIZELA PETER FIDELIS

P.O BOX 32, ROMBO,

KILIMANJARO

33 TANIBU NASSORO MNG'ONGE

P.O BOX 15671, ILALA,

DAR ES SALAAM

34 STEVEN H MAHINDA

P.O BOX 132, LUSHOTO, TANGA

35 LEPAPA LOMNYAKI LOMNYAKI

P.O BOX 85, KILINDI, TANGA

36 JOYCE FRED P.O BOX 700, RUNGWE, MBEYA

37 IDDAJOVANA PROTAS

KINYONGE

P.O BOX 80214,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

38 SHIJA JACOB KISANDU

P.O BOX 6319, MOROGORO

39 SPERIUS LUGAKINGILA NYEMENOHI

P.O BOX 127, BUKOBA, KAGERA

40 TIODORY TIMOTHY MAFITA

P.O BOX 2018, MERU, ARUSHA

41 SILAS ERNEST NNKO

P.O BOX 11257, MERU,

ARUSHA

42 PROSPER EGIDI P.O BOX 98, KILOSA,

MOROGORO

43 JOYCE EDWARD

P.O BOX 323, RUNGWE,

MBEYA

44 BARAKA RAMADHANI

P.O BOX 3067, NYAMAGANA,

MWANZA

45 MASELE SAMBA KIBISHI

P.O BOX , MUFINDI, IRINGA

46 GODFREY CHARLES

P.O BOX 272, SONGEA, RUVUMA

47 JAPHARY ISSA MWEKWA

P.O BOX 252, NJOMBE

48 TADEY THOBIAS LYEWE

P.O BOX 212, KILOMBERO,

Page 153: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

153

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

MOROGORO

49 PADON DAUD KIPYE

P.O BOX 13, MBARALI,

MBEYA

50 LOVENESS JOHN KAYOKA

P.O BOX 54, MBARALI, MBEYA

51 JOYCE JAPHET MWAMBETE

P.O. BOX 323 TUKUYU-MBEYA

52 ABRAHAM MAGOMA LIHAJI

P.O BOX 6083, MOROGORO

53 EMANUEL FRATERIN

LYIMO

P.O BOX , 54 SUBIRA ABIHUDI PAULO

P.O BOX 165, MBULU,

MANYARA

55 IPYANA LYSON MSAFIRI

P.O BOX 624, KYELA, MBEYA

56 MWINYIHIJA WAZIRI RAJABU

P.O BOX 6319, MOROGORO

57 CHRISTIAN SENYAELI NASSARY

P.O BOX 586, MERU,

ARUSHA

58 OREST ALBERT KIVANGAVANGA

P.O BOX 291, MUFINDI, IRINGA

59 FIKILIO FESTON GAMBI

P.O BOX 40, MOMBA, SONGWE

60 ALTHO ALTHO NJOVU

P.O BOX 9203, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

61 BARAKA JOSEPH CHAULA

P.O BOX 57, MBARALI,

MBEYA

62 EMILIANA MASSAWE EMANUEL

P.O BOX 81, ROMBO,

KILIMANJARO

63 SUITBERT MANFRED

WILLA

NJOMBE DEVELOPMENT OFFICE, P.O BOX 54,

NJOMBE, TANZANIA.

64 SHIGELA MAGEMBE

SHINYANGA

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

65 HEKIMA STAFORD

NGATA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

66 DEODATH HILDEBRAND

KAWONGA

P.O BOX 976, MOROGORO

67 KULWA SIMON BUKINDU

P.O BOX 12131, ILALA,

DAR ES SALAAM

68 ELISANTE FARIJI ELIBARIKI

P.O BOX 614, NZEGA, TABORA

69 JANE JOSEPH GINGA

P.O BOX 1918,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

70 RAFAELA S MASAMI

P.O BOX 50, MOROGORO

Page 154: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

154

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

71 IDDI BAKARI KILAMA

P.O BOX 36, KITETO,

MANYARA

72 KIJA WILSON BUZIZI

P.O BOX 9024, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

73 WATSON JANSA

P.O BOX 260, KYELA, MBEYA

74 DEVOUTER JOHNSTONE

MWALUPANGA

P.O BOX 3765, MBEYA, MBEYA

75 ASHURA ATHUMANI

RAMADHANI

P.O BOX 106273,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

76 AMERIC ELIAS CHOCHO

P.O BOX 23, MANYONI, SINGIDA

77 BENARD NYAWAE JOSEPH

P.O BOX 3000,

MOROGORO

78 FILOTEUS GABRIEL MSIGWA

P.O BOX 6539, MOROGORO

79 ISMON MICHAEL SIAME

P.O BOX 303, MBOZI,

SONGWE

80 JULIUS JOHANSEN MBEIKYA

P.O BOX 271, KARAGWE,

KAGERA

81 JOSEPH JULIUS MUNGI

P.O BOX 32, BABATI,

MANYARA

82 EZEKIEL JUMA KUNZU

P.O BOX 204, MBOZI, SONGWE

83 CECILIA VENANCE

KAPUFI

P.O.BOX 570 IRINGA

84 BUSIYA STEPHANO CHARLES

P.O BOX 1391, SONGEA, RUVUMA

85 PAULO BURA MARTINE

P.O BOX 32, BABATI,

MANYARA

86 VAILETH LWIDIKO NGENDELO

P.O BOX 409, ILEMELA, MWANZA

87 JOSEPH FRANCIS KAHEMA

P.O BOX 44, MEATU, SIMIYU

88 JOYCE GODBLESS MAKUNDI

P.O BOX 6060, MOROGORO

89 AYUBU JOSEPH METELI

P.O BOX 40, CHAMWINO,

DODOMA

90 JESCA DISMAS NDOMBA

P.O BOX 90, NYASA, RUVUMA

91 LEONARD MAENDELEO

LUTONJA

P.O BOX 124, MBONGWE,

GEITA

92 PETER DIONIS MBAGO

P.O BOX 491, MUHEZA, TANGA

93 MOHAMED HAMISI

MTALULA

P.O BOX 42, MVOMERO,

MOROGORO

94 ALLY DIPUNGA MRISHO

P.O BOX 166, MOROGORO

95 ANDERSON KAKULIMA ROBERT

P.O BOX 14572, ILALA,

DAR ES SALAAM

96 JAVASON AMINIELY MMARY

P.O BOX 110, BAGAMOYO,

PWANI

Page 155: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

155

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

97 FARAJA SAMWEL

MAKWINJA

P.O BOX 3005,

MOROGORO,

98 FABIANO STEPHANO PARESSO

P.O BOX 116, KILOLO, IRINGA

99 GODLUCK DAMIAN

RICHARD

P.O BOX 139, BUKOBA, KAGERA

100 BENSON USWEGE

KAPAMBILA

P.O BOX 760, MBEYA

101 SUZANA JOHN P. O. BOX 502,

GEITA.

102 EMMANUEL LILO KANYERERE

P.O BOX 1391, SONGEA, RUVUMA

103 GEOFREY VICENT GAMA

P.O.BOX.61. SONGEA

104 ALICE ISDORI KAZAULA

P.O BOX 82, CHATO, GEITA

105 BARAKA SIVONIKE

SANGA

P.O BOX 152, SONGEA, RUVUMA

106 NOVATUS MASSAWE MARKI

P.O BOX 102, MVOMERO,

MOROGORO

107 WILFRED TUMSIFU MUSHI

P.O BOX 42679,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

108 DORCAS DISMAS MASIMA

P.O BOX 3053, MOROGORO

109 JAMES FLUGENCE

P.O BOX 2834,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

110 OPAN LUPOGO P.O BOX 70, KYELA, MBEYA

111 OSCAR ANDINGENIE

KAMWELA

P.O BOX 50, MOROGORO

112 MPUYA NDATULU MANGU

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

113 WALES MBWAMBO

P.O BOX 544, MTWARA,

114 FEDRICK PETER CHARLES

P.O BOX 940, NJOMBE,

115 AHMAD ALLY OMAR

P.O BOX 11, KOROGWE,

TANGA

116 OBEDI JASSON MBABA

P.O BOX 3000, MOROGORO

117 ELIZABETH GALUS MGAWE

P.O BOX , ARUSHA

118 RICHARD JOHN RWEBANGIRA

P.O BOX 89, SENGEREMA,

MWANZA

119 DIETRAM SAMSON MKAPA

P.O BOX 228, MASASI, MTWARA

120 EMMANUEL PETER LIMU

P.O BOX 3000, MOROGORO

121 SUZANA JACKSON MASAWE

P.O BOX -229, MOSHI, KILIMANJAR

O

122 ZAWADI HUMPHREY MAPUNDA

P.O BOX 621, SONGEA, RUVUMA

Page 156: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

156

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

123 MASOUD ATHUMANI MATIMBWA

P.O BOX 45, RUFIJI, PWANI

124 RACHEL ZACHARIA PATRICK

P.O BOX 3000, MOROGORO

125 STANSLAUS MISANA

P.O BOX 3, KAKONKO,

KIGOMA

126 AMIRI KASSA BAKARI

P.O BOX 3032, MOROGORO

127 ELIAKUNDA SEMPOMBE MBWAMBO

P.O BOX 70, HANDENI,

TANGA

128 ROSE FASTON P.O BOX 11883, NYAMAGANA,

MWANZA

129 REHEMA AHMAD

CHITARA

P.O BOX 3113,

KILOSA, MOROGORO

130 FLORA FELIX URIO

P.O BOX 153, BABATI,

MANYARA

131 BUYEYE SAYI ZAMU

P.O BOX 264, ITILIMA, SIMIYU

132 AMOS ISA SICHINGA

P.O BOX 522, MBOZI, SONGWE

133 SADOCK FURAHA AYUBU

P.O BOX 299, BUHIGWE, KIGOMA

134 PHILEMON FRANCIS MSUYA

P.O BOX 6, MBULU,

MANYARA

135 VIOLETH SALIAMANENO RUTAKYAMIRW

A

P.O BOX 35091,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

136 ERATUS ANSBERT

P.O BOX 404, KARAGWE,

KAGERA

137 JOHN MUSA P.O BOX 40015, ILALA,

DAR ES SALAAM

138 PIUS MAURUS MGAYA

P.O BOX 19, LUDEWA, NJOMBE

139 DAVIS DIDAS P.O BOX 468, DODOMA,

140 FREDRICK PATRICK SAMANI

P.O BOX 26, SHINYANGA

141 FROLENCE FERDINAND

P.O BOX 16, MULEBA, KAGERA

142 NEEMA SAMSON JEREMIAH

143 HUSSEIN OMARY

MTANGENANGE

P.O BOX 171, KILWA, LINDI

144 JUMANNE RAMADHANI

MZIRAY

P.O BOX 797, SHINYANGA

145 DANIEL VITUS KIHWELE

P.O BOX 1338,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

146 DORA ROBINSON HALIYE

P.O BOX 42, KASULU, KIGOMA

Page 157: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

157

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

147 THEA THEOBARD

P.O BOX 7723, MOSHI, KILIMANJAR

O

148 LUSAJO HANCE MWASUMBI

P.O BOX , MBEYA

149 EVARIST SAMWEL

MAGUKURA

P.O BOX -930, IRINGA

150 SOSPETER ALEX GESOGWE

P.O BOX 72, TARIME, MARA

151 OSCAR JOHN NKOMA

P.O BOX 663, NJOMBE

152 RESTITUTA KASPAL

MAPUNDA

P.O BOX 293, SONGEA, RUVUMA

153 EMMANUEL WOLFRAM CHUMILA

P.O BOX 9090, ILALA,

DAR ES SALAAM

154 NG'WANDU SOLO JILALA

P.O BOX 57, MBARALI, MBEYA

155 SAID HAUS RWEGASIRA

P.O BOX 307, KYERWA, KAGERA

156 KANDULI MAYALA SHADRACK

P.O BOX 3143, , MOROGORO

157 STRATON EDWARD KHANJE

P.O BOX 3003,

MOROGORO

158 FREDRICK GEOFREY MSANGI

P.O BOX 3575, MBEYA

159 CASTUS PASCHAL NGATI

P.O BOX 166, ,

MOROGORO

160 RESTITUTA SIPTO SIXBERT

P.O BOX , KWIMBA, MWANZA

161 MARIA ARBOGAST AUGUSTINE

P.O BOX 707, SHINYANGA,

162 JACKSON MURASHANI

KATANDA

P.O BOX 10229, NYAMAGANA,

MWANZA

163 HARDSON JACKSON HARDSON

P.O BOX 23, MANYONI, SINGIDA

164 ONESMO KAIJAGE EUSTACE

P.O BOX 43, MULEBA, KAGERA

165 AUGUSTINO NICHOLAUS NTAHONDI

P.O BOX 443, BUHIGWE, KIGOMA

166 PASCHAL J MWANDU

P.O BOX 2561, KISHAPU,

SHINYANGA

167 NURU ELIEZA CHOTA

P.O BOX 62, WANGING'O

MBE, NJOMBE

168 STANLEY TISIAN MBEPERA

P.O BOX 50, MBINGA, RUVUMA

169 SOPHIA DEONATUS MATHAYO

P.O.BOX 3005

MOROGORO

170 GERVAS LUCIAN MBAWALA

P.O BOX 817, SONGEA, RUVUMA

171 YUSUPH JOSEPH RAJAB

P.O BOX 873, KAHAMA,

SHINYANGA

172 BELIA MWASILE P.O BOX 11077, DODOMA,

Page 158: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

158

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

173 EVARISTA ELIAMINI MMILE

P.O BOX 177, KIBAHA, PWANI

174 SIGISMUND REVELIAN

MUJUNI

P.O BOX 34441, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

175 GEORGE KIBARI BOKKI

P.O BOX 21523, ILALA,

DAR ES SALAAM

176 SILAS EDWIN P.O BOX 10438, NYAMAGANA,

MWANZA

177 ADRIANO JOHN MVILE

P.O BOX 3005,

MOROGORO,

178 INNOCENT GAUDENCE

KIMARIO

P.O BOX 129, ROMBO,

KILIMANJARO

179 CLETUS CLEOPHACE

P.O BOX 64, KYERWA, KAGERA

180 ROMANA DEEMAY MIGHAY

P.O BOX 1843, MOSHI., MOSHI, KILIMANJARO

181 EMMANUEL ALEXANDER MAKELELE

P.O BOX 154, KASULU, KIGOMA

182 FRANK Y KASBETI P.O BOX 50, NACHINGWEA,

LINDI

183 DUA ABUBAKAR

P.O BOX 389, SENGEREMA

, MWANZA

184 VENANCE DAVID P.O BOX 154, KASULU, KIGOMA

185 MATABA I KALELEMA

P.O BOX 272, SONGEA, RUVUMA

186 MUHALE TSERE P.O BOX 88, MBULU,

MANYARA

187 MUSA MASOLWA

P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

188 MIPAWA SULEIMAN

P.O BOX 113, SHINYANGA,

189 JOHN WILLIAM ISONDA

P.O BOX 530, DODOMA,

190 KASIMU OMARY P.O BOX 1024, SINGIDA

191 RAHIMU ABDULKARIM

LUKOLA

P.O BOX 8170,

NYAMAGANA, MWANZA

192 KABULA JOSEPH CHARAHANI

P.O BOX 54, KASULU, KIGOMA

193 GENEROZA LAUTO TIZANGA

P.O BOX 10, MULEBA, KAGERA

194 SHABAN SONGA P.O BOX 124, KAHAMA,

SHINYANGA

195 HADIJA H NCHIMBI

P.O BOX 148, RUNGWE,

MBEYA

196 NHUNG'WA SALU P.O BOX 170, MASWA, SIMIYU

197 MIHAYO SHIJA MIHAYO

P.O BOX 3000,

MOROGORO,

198 ZAKAYO BARNABA LUOGA

P.O BOX 54, NJOMBE

199 JACKSON SAIMON

P.O BOX 50, IRAMBA,

200 MNOCHE MUSA MNOCHE

P.O BOX 1070, , LINDI

Page 159: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

159

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

RASHIDI SINGIDA

201 EMMANUEL BUSANDA

P.O BOX 1056,

SHINYANGA,

202 REBECA JULIUS MZIRAI

P.O BOX 134, SINGIDA

203 PAULO BURA MARTINE

P.O BOX 32, BABATI,

MANYARA

204 VENANCE HEBRON PAUL

P.O BOX 363, RUNGWE, MBEYA

205 MAGANGA FIDEL

NTIHEBHUGWA

P.O BOX 25, KALIUA, TABORA

206 DIANA PROTACE RWIZA

P.O BOX 1789, BUKOBA, KAGERA

207 GABRIEL MICHAEL NGOGO

P.O BOX 99, WANGING'O

MBE, NJOMBE

208 MAGAFU BARAKA

P.O BOX 88, BUNDA, MARA

209 RAYMOND KAGAIGAI JOHN

P.O BOX 11369,

UKEREWE, MWANZA

210 SAID HASHIMU SAID

P.O BOX 50, NACHINGWEA,

LINDI

211 BEATRICE KYARUZI

P.O BOX 03, KARAGWE,

KAGERA

212 MAKWI ELIKANA MALASA

P.O BOX 18, MALINYI,

MOROGORO

213 ELIZABETH JOSEPH OLAMBO

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

214 JACKSON CONSTANTINE

BULABO

P.O BOX 3, IGUNGA, TABORA

215 AMBROS GEORGE MKUWA

P.O BOX 136, IRINGA ,

216 RAYA MWALIMU MOHAMED

P.O BOX 280, , LINDI

217 PASCHAL KASALA SIFIKA

P.O BOX 113, SHINYANGA,

218 DANIEL JOSEPH PIUS

P.O BOX 344, BABATI,

MANYARA

219 MARTHA KEDMON

LENG'ALWA

P.O BOX 4092,

MOROGORO,

220 HAMIS MAGILI NYEMBENYEMBE

P.O BOX 12, NZEGA, TABORA

KADA: TUTORIAL ASSISTANT - LAW ENFORCEMENT MWAJIRI: COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE MANAGEMENT (MWEKA) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 20 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE MANAGEMENT (MWEKA)

Page 160: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

160

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 MAKORE SIMEON MAHERI

P.O BOX 7981, ILALA,

DAR ES SALAAM

2 LEOCADIA MODEST TESHA

P.O BOX 104620, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

3 BONAVENTURA PROSPER

MALIGANYA SIYAJALI

P.O BOX 11363, ILALA,

DAR ES SALAAM

4 EVONA FRANSIS MWENDAPOLE

P.O BOX 80086, ILALA, DAR ES

SALAAM

5 ALBERT SYLVESTER

NKUHI

P.O BOX 34534,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

6 VELENA CLEMENCE

P.O BOX 75034, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

7 ALOYCE MAKENDI

P.O BOX , 8 PETER HERBETH KIPFUMU

P.O BOX 1830, BUKOBA, KAGERA

9 ZEPHANIA PAUL

P.O BOX 19876, ILALA,

DAR ES SALAAM

10 TUNOSYE - LUKETA

GANIZA JOHN LUKETA

P.O.BOX 1132 MOROGORO

11 DROVER F NYASEBWA

P.O BOX 298, DODOMA,

12 MWANAISHA MBARUKU YAKUBU

P.O BOX 5006, TANGA

KADA: MARINE ENGINEER OFFICER II MWAJIRI: MARINE SERVICES COMPANY LIMITED TAHERE USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ZILIZOPO JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI-DAR ES SALAAM

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 STEPHEN ELIAS SENG'ONGO

P.O BOX 837, SINGIDA,

2 SELEMAN MUSA FELICIAN

P.O BOX 6727, ILALA, DAR ES

SALAAM

KADA: PERSONAL SECRETARY II MWAJIRI: MEDICAL STORES DEPARTMENT (MSD) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 20 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: MEDICAL STORES DEPARTMENT (MSD)

Page 161: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

161

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 JOYCE KABISSA KULEMBEKA

P.O BOX 1433,

MISUNGWI, MWANZA

2 FLORA JACKSON P.O BOX 5185, NYAMAGANA,

MWANZA

3 LILIAN ERNEST BITEGEKO

P.O BOX 70039, ILALA,

DAR ES SALAAM

KADA: DRIVER II MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 EUSTARD UFORO TESHA

P.O BOX , , 2 KISHIMBA MASHAKA BUNDALA

P.O BOX 472, KAHAMA,

SHINYANGA

3 CHRISTIAN MOHONI MAGIGE

P.O BOX 63, MUSOMA,

MARA

4 MARTIN ALCHAD KATO

P.O BOX 193, HANDENI, TANGA

5 ISSACK KORANYA BRAITON

P.O BOX 585, SINGIDA,

6 INNOCENT CYPRIAN MAHERO

P.O BOX 430, BUSEGA, SIMIYU

7 MWARAMI SHENE BWATO

P.O BOX 30054,

KIBAHA, PWANI

8 FREDRICK VALERIAN

CHUWA

P.O BOX 33798, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

9 AUDAX BONIFACE

NTIMBA

KADA: ARTISAN II MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

Page 162: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

162

TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 RASHID OMAR SINGANO

P.O.BOX 33411

DAR ES SALAAM

2 RAMADHANI ALLY MCHOMVU

P.O BOX 3041, HAI,

KILIMANJARO

3 HUBERT ALLAN MMBAGA

P.O.BOX 765 MOSHI

4 FORTUNATUS BENEDICTO FAUSTINE

5 TIMOTHEO SHADRACK

MBWILO

P.O BOX 70848,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

6 SAIDI KASSIMU NGAPINDULILA

P.O BOX 58, MKURANGA,

PWANI

7 MBUJI JAPHET MBUJI

P.O.BOX 3092

MWANZA

8 DANIEL LIVINGSTONE

CHIGOME

P.O BOX 18111, ILALA, DAR ES

SALAAM

9 JAMES JAMES CHRIFORD

P.O BOX 126, BUNDA, MARA

10 JACKSON JOSEPHAT

LUFUNDISHA

P.O BOX 1492, NYAMAGANA,

MWANZA

11 REVOCATUS GATAHWA

P.O BOX 99, UKEREWE, MWANZA

12 ERICK STEPHANO ROBERT

P.O BOX 101, KAHAMA,

SHINYANGA

13 JAMES PROTAS CHIWALANGA

P.O BOX 5028,

ULANGA, MOROGORO

14 JOSEPHAT KANISUS

MPANDANGAZI

P.O BOX 50177, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

15 EMMA CYRIL MUSHI

P.O BOX 8406, MOSHI, KILIMANJAR

O

16 EVANCE SAIMON SAGAMBA

P.O BOX 207, MASASI, MTWARA

17 MOHAMED OMARI MBONDE

P.O BOX 5402,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

18 ALEX SALEHE MMBAGA

P.O BOX 63, MOSHI,

KILIMANJARO

19 ENOCK ELIUD KIHALI

P.O BOX 115, ILALA, DAR ES SALAAM

20 ISMAIL ISMAIL HAJI

P.O BOX 4299, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

21 JULIUS JULIUS HAULE

P.O BOX 112, KILOSA,

MOROGORO

22 RAJAB AZIZ IBRAHIM

P.O BOX 9024, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

Page 163: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

163

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

23 NGAIZA JACOB BUGOMBE

P.O BOX 8, UYUI,

TABORA

24 OSCAR LENNOX KIDA

P.O BOX 72502, ILALA, DAR ES

SALAAM

25 RAJABU MTENGETI MFANGAVO

P.O BOX 15769,

ARUSHA,

26 WITNESS SAMWEL SIRIKWA

P.O BOX 9033, ILALA, DAR ES

SALAAM

27 MANSOUR NASSORO TOU

P.O BOX 34, ULANGA,

MOROGORO

28 HASSAN MALIKI KASSIM

P.O BOX 111, MBULU,

MANYARA

29 TEODOMIRI DONATH SHIRIMA

P.O BOX 28001,

KISARAWE, PWANI

30 EMILI NADA MUNYO

P.O BOX 49, DODOMA,

31 ABDUL HUSSEIN ISSA

P.O BOX 8017, ILALA,

DAR ES SALAAM

32 BITON BETSON JEKELA

P.O BOX 0, ILALA, DAR ES SALAAM

33 MIRAJI HALFANI BAKARI

P.O BOX 104, KOROGWE,

TANGA

34 SAMWELI LUKAS VICENT

P.O BOX 63173, ILALA, DAR ES

SALAAM

35 MAKURI JOHN MAKURI

P.O BOX 94, BAGAMOYO,

PWANI

36 BARTAZAR BALONGO JOVIN

P.O BOX 267, NGARA, KAGERA

37 DENISI ELIONA MAWOLE

P.O BOX 98, MOROGORO,

38 EDWIN TITUS TESHA

P.O BOX 445, MERU, ARUSHA

39 THOMAS COSTANTINE

TARIMO

P.O BOX 40040, ILALA,

DAR ES SALAAM

40 JAMES PONSIAN NDIBALEMA

P.O BOX 101, NYAMAGANA,

MWANZA

41 FADHIL MOHAMEDI

KILALA

P.O BOX 9, MUHEZA, TANGA

42 DASTANI DISMAS LUAMBANO

P.O BOX 360, SUMBAWANGA,

RUKWA

43 MELICKZEDECK RIZIKI JOHN

P.O BOX 296, ARUSHA,

44 GAUDENSIA MASANJURA

MASATU

P.O BOX 77, KILOMBERO, MOROGORO

45 JONATHAN PATRICK

MSALILWA

P.O BOX 205, MUFINDI, IRINGA

46 FALMENI SAIDI KIANGI

P.O BOX 2045, , TANGA

47 EVODIUS EVARIST

NKULANGA

P.O BOX 03, BUKOBA, KAGERA

48 BENUS PIUS YUST

P.O BOX 296, ARUSHA,

Page 164: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

164

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

49 ALFANI SWALEHE MCHITE

50 SALVATORY LAURENT MOSHA

P.O BOX 11007, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

51 DAVID MUGETA MAKANYA

P.O BOX 27, KOROGWE,

TANGA

52 ORESTO GIDO CHARUKULA

P.O BOX 34, SUMBAWANGA,

RUKWA

53 JONAS JOHN NYANGA

P.O BOX 24072, ILALA,

DAR ES SALAAM

54 DORCAS STEPHANO CHUBWA

P.O BOX 02, URAMBO, TABORA

55 YUSUPH GABRIEL MKAMI

P.O BOX 190, MASWA, SIMIYU

56 JACKSON EPHATA ABEL

P.O BOX 445, MERU, ARUSHA

57 JACKSON EPHATA ABEL

P.O BOX 445, MERU,

ARUSHA

58 ZAITUNI HAMISI MOLA

P.O BOX 445, ARUSHA,

59 HONEST GODBLESS

LYIMO

P.O BOX 155, MOSHI,

KILIMANJARO

60 WILSON MALICK MALTABA

P.O BOX 40040, ILALA, DAR ES

SALAAM

61 AVITH EMMANUELI

MTUI

P.O BOX 155, MOSHI,

KILIMANJARO

62 EMILIAN EDWARD KIJA

P.O BOX 2114, SHINYANGA,

63 JAMES REVOCATUS

MADEI

P.O BOX 2464,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

64 DENIS MELIKIOR MALEWO

65 NICKSON JOACHIM WILBARD

P.O BOX 63, MOSHI,

KILIMANJARO

66 ROBERT CHRISTOPHER

MILLANZI

P.O BOX 303, MASASI, MTWARA

KADA: INSTRUCTOR II (ELECTRICAL) MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

Page 165: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

165

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 YASSIR M SAADUNI

P.O BOX 1775,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

2 MALICK S SUNGU P.O BOX 532, GEITA

3 LUCAS INOSENT KASENEGALA

P.O BOX 2958,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

4 MAWAZO LUTONJA LUPIMO

P.O BOX 42, CHATO, GEITA

5 IMAMU AYOUB SHEDAFFA

P.O BOX 258, LUSHOTO,

TANGA

6 CHULE ZACHARIA

P.O BOX 223, NYAMAGANA,

MWANZA

7 JOHN DIDIMY SHIRIMA

P.O BOX 200, MUSOMA,

MARA

8 ISAAC ELIAS SANGA

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

9 GEORGE EXAVERY NJAU

P.O BOX 76064, ILALA,

DAR ES SALAAM

10 MTOBU NYARUSAHI

P.O BOX 41, MUSOMA, MARA

11 MARIOTY KAPINGA

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

12 ISACK PULUGU RASHE

P.O BOX 195, MOROGORO,

13 AGREY KATO P.O BOX 14, MISENYI, KAGERA

14 FAUSTINA SIMON BUSUMABU

P.O BOX 08, NYAMAGANA,

MWANZA

15 GWAMAKA PHILIPO

MWASOMOLA

P.O BOX 6745,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

16 YASINI SULTANI MWINGILIKO

P.O BOX 16444, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

17 MOHAMED HAMIS

RUGEMBE

P.O BOX %C 11970 DAR

ES SALAAM, NYAMAGANA

, MWANZA

18 SALUM ALLY KISWANYA

P.O BOX 3040, MOSHI,

KILIMANJARO

19 THADEI DESDERY KAMANGA

P.O BOX 50, KILOMBERO, MOROGORO

20 ORKKARD FRANCE

BERNARD

P.O BOX 35094, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

21 FRANK MLIMBWA

P.O BOX 1059, IRINGA

22 PRISCA PAUL P.O BOX 35131, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

Page 166: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

166

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

23 BAHATI CLEOPHACE PHILEMON

P.O BOX 217, NGARA, KAGERA

24 PATRICK JOHN KISSIA

P.O BOX 1288, KISHAPU,

SHINYANGA

25 SELIKO MASHIMBA MASHIMBA

P.O BOX 60052,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

26 DENICE MWEMEZI KILIBA

P.O BOX 46408, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

27 JOSIAH IBRAHIM KAYENZEMALE

P.O BOX 125, BARIADI, SIMIYU

28 MATHAYO W HERBETH

P.O BOX 2195, TANGA

29 PASCHAL VEDASTUS

MAKOBA

P.O BOX , MOROGORO,

30 SALMIN SELEMAN MISUKE

P.O BOX 164, KILOSA,

MOROGORO

31 MARKO SEVERINE HHAYUMA

P.O BOX 9013, ILALA,

DAR ES SALAAM

32 ROBERT MKILANYA

P.O BOX 2958, ILALA, DAR ES

SALAAM

33 ISRAEL CHONGOLA

P.O BOX 42155,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

34 PASCAL JUSTIN MSIGWA

P.O BOX 510, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

35 ZAITUNI YAHYA MSANGI

P.O BOX 15482, ILALA,

DAR ES SALAAM

36 PATRICK ALLAN MWANSILE

P.O BOX 1598, MBEYA

37 SAMUEL PETER MKIRAMWENI

P.O BOX 53, MVOMERO,

MOROGORO

38 EFRAIMU JANUARY QAWO

P.O BOX 171, HANANG, MANYARA

39 ASHRAFA HAMAD

RAMADHAN

P.O BOX 1059,

BUKOBA, KAGERA

40 JOSHUA IBRAHIM YAZID

P.O BOX 12273, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

41 ZAKAYO ALFRED SHOU

P.O BOX 4221,

DODOMA,

42 STEPHANO KISHIWA NHWAGI

P.O BOX 6342, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

43 PAULO MGAYA GARIMO

P.O BOX 11033,

DODOMA,

44 VICTOR FELIX MOSHI

P.O BOX 1883, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 167: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

167

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

45 EDGAR GILFORD

MAGAMBO

P.O BOX 800, DODOMA,

46 MOHAMMED MWINYIMVUA

P.O BOX 376, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

47 DICKSON KWARE

P.O BOX 6013

MOROGORO

48 DANIEL THOBIAS MAYALA

P.O BOX 36154, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

49 PERPETUA TARIMO OSWALD

P.O BOX 32970,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

50 SAID ABDALLAH MAJALIWA

P.O BOX 78066, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

51 SELEMANI AHMAD

CHEMCHEM

P.O BOX 2517,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

52 JOSHUA TIMOTHY YOHANA

P.O BOX 63110, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

53 JOSHUA NZIKU P.O BOX , NYAMAGANA

, MWANZA

54 GERVAS DEODATUS

P.O BOX 33867, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

55 REHEMA HAMIS MWAWADO

P.O BOX 447, MERU,

ARUSHA

56 RODGERS MWANYEMI

NG'WANYOKA

P.O BOX 368, LUSHOTO, TANGA

57 ROBERT LOKISA NNKO

P.O BOX 2958, ILALA,

DAR ES SALAAM

58 JACKSON WILSON

P.O BOX 2635, MBEYA

59 PETER GEORGE KIMARIO

P.O BOX 2958, ILALA,

DAR ES SALAAM

60 GISBERTH JACKSON AMOS

P.O BOX 430, BARIADI, SIMIYU

61 EDWARD SIMON KIPETA

P.O BOX 4238, MBEYA,

62 JOACHIM NOTCKER

P.O BOX 6030, MOROGORO,

63 TERRYLINE AMONI BYONGE

P.O BOX 46441,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

64 PAULO ERICK ELISARIA

P.O BOX 1883, ARUSHA,

65 ELISHA KIGORYO GABRIEL

P.O BOX 13623,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

66 ARON INVOCAVITH

SILAA

P.O BOX 19671, ARUSHA,

Page 168: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

168

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

67 GWAMAKA AKIMU KAJUNI

P.O BOX 5131,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

68 HERY EDSON MWIDUNDA

P.O BOX 41484, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

69 GASPAR TESHA ADAMU

P.O BOX 161, ROMBO,

KILIMANJARO

70 JEMA JECONIA P.O BOX 1966, MBEYA

71 JOHN JASPER MCHARO

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

72 KELVIN EDWARD NGOJE

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES

SALAAM

73 MIKE MAJHAM P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

74 BENEDICT CHARLES

MADELEKE

P.O BOX 36246, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

75 JOFREY COSMAS SUNGU

P.O BOX 2958,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

76 GASPER EDWARD OCHIENG

P.O BOX 7546, ILALA, DAR ES

SALAAM

77 ISAYA KEPHACE KITILA

P.O BOX , KINONDONI,

DAR ES SALAAM

78 ROLAND LANDELINE HOROMBO

P.O BOX 455, NJOMBE,

79 ALFREDY JOSEPH

P.O BOX 35131,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

80 YUSUPH KASSIM NTUNGIYE

P.O BOX 60352, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

81 MAIRA JOSEPHAT MAGOMA

P.O BOX 41412,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

82 SALEHE KASSIMU KEJO

P.O BOX 41291, ILALA, DAR ES

SALAAM

83 JONIPHACE MUYAMA PHILMON

P.O BOX 2958,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

84 GEOFREY BUCHUMI MANASE

P.O BOX 4116, MBEYA

Page 169: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

169

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

85 JOHN FIDELIS MWASOKA

P.O.BOX 212, TANGA

86 FRENK JOSIAH MWITA

P.O BOX 9540, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

87 JOSEPH MAKOBO JULIUS

P.O BOX 11672,

ILEMELA, MWANZA

88 MARY GODLAIS ESTOMIHI

P.O BOX 13266, ILALA, DAR ES

SALAAM

89 PRIVATUS REVOCATUS

P.O BOX 1277,

BUKOBA, KAGERA

90 AKLEY JOSEPH P.O BOX 11876, NYAMAGANA,

MWANZA

91 THEODORE MWAHU MPIMBI

P.O BOX 129, KONDOA, DODOMA

92 BENEDICTOR KASANZU CHARLES

P.O BOX 8, NYAMAGANA,

MWANZA

93 GODWIN LAUTED MUBALI

P.O BOX 237, MBARALI,

MBEYA

94 BEATRICE RAPHAEL

CHASSAMA

P.O BOX 11007, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

95 TADEI IDIFONS MHENI

P.O BOX 214, MUFINDI, IRINGA

96 MARKO SAMWEL BUJASHI

P.O BOX 8088, NYAMAGANA,

MWANZA

97 VELENA LEONS NGONYANI

P.O BOX 8473, ILALA,

DAR ES SALAAM

98 YUDATHADE MARKO MUNISHI

P.O BOX 25110, ILALA, DAR ES

SALAAM

99 LEONARD FENEST SHAYO

P.O BOX 473, MOSHI,

KILIMANJARO

100 SUSAN ROBERT NALUGENDO

P.O BOX 1089, SHINYANGA,

101 ABDALLAH RAMADHANI

AMIRI

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

102 ELVIS FRANCIS MACHA

P.O BOX -2119, DODOMA,

103 FRANCISCO BALENGA

P.O BOX 35131,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

104 KUSHAHA MADUHU

P.O BOX 4283, MBEYA

105 OMARY IDDY TWALIBU

P.O BOX 46343,

KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

106 GREGORY IZACK PANGA

P.O BOX 190, KARATU, ARUSHA

Page 170: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

170

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

107 JOSEPH MAGORI NCHURA

P.O BOX -46, MPWAPWA,

DODOMA

108 MAHMOUD TAJIRI MAULID

P.O BOX 2005, SHINYANGA,

109 KIYUNGI ELIAS DANIEL

P.O BOX 33452,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

110 YOHANA YONA P.O BOX 35131, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

111 BARAKA MKHOI MISANA

P.O BOX 13466,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

112 TIEM GEORGE KOMBA

P.O BOX 2635, MBEYA

113 BAKARI HUSSEN KISUA

P.O BOX 6342,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

114 MARCO PETER MWAIMU

P.O BOX 595, MERU, ARUSHA

115 BONIFACE SEMBAGO

P.O BOX 12689,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

116 RODA AMOS PASSON

P.O BOX 149, MBEYA

117 SAID ABDALLAH MAJALIWA

P.O BOX 78903,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

118 SOLOMON CHARLES

MSEMEMBO

P.O BOX 1545, MBEYA

KADA: INSTRUCTOR II (PROCESSING) MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 FESTO NSALAMBA

P.O BOX 162, KIBAHA,

2 MICHAEL CHRISTOPHER

P.O BOX , KINONDONI, DAR

Page 171: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

171

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

PWANI CHONGENI ES SALAAM

3 YASSIN SAID OTHMAN

P.O BOX 40301, ILALA,

DAR ES SALAAM

4 JOSHAU RUFANO JULIUS

P.O BOX 209, SENGEREMA,

MWANZA

5 EMMANUEL MUTAKYAWA

BUBERWA

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

6 EMMANUEL SHEDRACK MASHAURI

P.O BOX 5869, TANGA

7 KARIM AZIZ LILANGA

P.O BOX 171, MTWARA,

8 HAMISI RAJABU P.O BOX 78664, ILALA, DAR ES

SALAAM

9 MESHACK WILSON NYITI

P.O BOX 31422,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

10 EDWARD JOHN P.O BOX 345, TARIME, MARA

11 FRANK REVOCATUS

MIZENGO

P.O BOX 246, NANYUMBU,

MTWARA

12 NG'WIGONJI JOHN KIDAI

P.O BOX 8111, ILALA, DAR ES

SALAAM

KADA: INSTRUCTOR II (MECHANICAL) MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 ANTHONY MISOGORO

P.O BOX 1370,

NYAMAGANA, MWANZA

2 BILALY MOHAMED

BILALY

P.O BOX 22, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

3 CALISTUS A NYEUPE

P.O BOX 2299,

MOROGORO,

4 VALERY SABAS LUOGA

P.O BOX 953, NJOMBE,

5 JOHN NG'ONGEJA

P.O BOX 27, MAGU,

6 OPTAT MALLYA FRANCE

P.O BOX 220, ROMBO,

Page 172: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

172

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

JAMES MWANZA KILIMANJARO

7 ORAN WILLIARD MWASHAMBWA

P.O BOX 134, MBOZI,

SONGWE

8 OMARY SHABAN MTOGOLA

P.O BOX 80370, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

9 JAMES MUTASHUBANY

UMA KITARE

P.O BOX 3094,

ARUSHA,

10 THOMAS REVOGASTUS

MATERU

P.O BOX 75297, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

11 NGUGA ENOSY SOMEKE

P.O BOX 392, MAGU,

MWANZA

12 ERICK GYABO MWAKYENDENGE

P.O BOX 80921, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

13 KENETH JK NYENGERA

P.O BOX 131, MBEYA,

14 ALLAN ALCADO MICHAEL

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

15 SHIMA GAMASON

RUHOMVOLA

P.O BOX 15644, ILALA,

DAR ES SALAAM

16 IBRAHIMU STEVEN ELIUFOO

P.O BOX 9542, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

17 PETER ELIAS MAGUHA

P.O BOX , BUKOMBE,

GEITA

18 MBUGANI MBUGANI NG'OGA

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

19 JAPHET AUGUSTINO

P.O BOX 81, MUSOMA,

MARA

20 VESTINA VEDASTO

BILIOMUNSHAO

P.O BOX 35669, ILALA, DAR ES

SALAAM

21 BARTIN STEVEN KAHENGA

P.O BOX 2958,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

22 AWETU SAIDI MPOTO

P.O BOX 104966, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

23 NASA HAMISI JUMA

P.O BOX 2958,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

24 KARIM BONIFACE KAVINDI

P.O BOX 131, MBEYA

25 MBARAKA IBRAHIM

SHUMBUSHO

P.O BOX 14004, ,

ARUSHA

26 MAZURI LUTEMA P.O BOX 735, ILEMELA, MWANZA

27 ELIEZEL JAKOBO

P.O BOX 216, MOROGORO

28 MAJIDI HALIPHA IRUNGA

P.O BOX 2958, ILALA, DAR ES

SALAAM

29 JACKSON MBESWA

P.O BOX , 30 GODWIN MBUNGA

P.O BOX 72720, ILALA, DAR ES

Page 173: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

173

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

SANGALA SALAAM

31 MASUMBUKO RAMADHANI

MATISHO

P.O BOX 296, ARUSHA,

32 SARYA SARYA TUMBO

P.O BOX 705, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

33 GOODLUCK YAHAYA KISELU

P.O BOX 815, MISENYI, KAGERA

34 MITALU JILALA YOHANA

P.O BOX 2060, TABORA

35 MUSTAPHA ABBAS MTULIA

P.O BOX 45222,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

36 HAMDAN MAGESA

P.O BOX 5011, TANGA

37 NKWAYA METHOD NILLA

P.O BOX 9124,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

38 HERIETH NELSON MBWAYU

P.O BOX 117, KILOLO, IRINGA

39 SWEKE JOSEPH SWEKE

P.O BOX 51, GEITA

40 GERALD JOELY USIRI

P.O BOX 02, NKASI, RUKWA

41 ESTHER CYRIL NANGAWE

P.O BOX 73173,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

42 PETER HURUMA RABSON

P.O BOX ,

43 NELSON JACOB GILSON

P.O BOX 61767,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

KADA: TUTORIAL ASSISTANT (ICT) MWAJIRI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 24 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC) TAREHE USAILI WA MAHOJIANO: 25 SEPTEMBA, 2019 MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: ARUSHA TECHNICAL COLLEGE (ATC)

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

Page 174: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

174

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 FURAHA HARUNI KHATIBU

USA RIVER,ARUS

HA

2 BARAKA AMBELILE

KAMINYOGE

P.O BOX 76292, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

3 ALOYCE MAPUNDA

P.O BOX 186, KILOMBERO, MOROGORO

4 FREDY AMON P.O BOX 80889, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

5 NELSON ROMWALD SHIRIMA

P.O BOX 2392, MBEYA,

6 STALLONE HEZRONE

NYAMKINDA

P.O BOX 668, ARUSHA,

7 DESDERETA DENIS TARIMO

P.O BOX 6396,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

8 DATIVA VALENTINE

CHUWA

P.O BOX , DODOMA,

9 JOSHUA PAUL SHENDU

P.O BOX 916, MOSHI,

KILIMANJARO

10 ANDREA MANDELA

P.O BOX 241, NYAMAGANA,

MWANZA

11 RICHARD WILLIAM MNYAWI

P.O BOX 2680,

ARUSHA,

12 REHEMA AHMAD NGWANDA

P.O BOX 3, MVOMERO,

MOROGORO

13 SELEMAN HASSAN KIBAGO

P.O BOX 3024, MOSHI, KILIMANJAR

O

14 ATUPELYE PIUS MSOLA

P.O BOX 1, ARUSHA,

15 MASHAKA RAJABU CHEWE

P.O BOX 176, SIHA,

KILIMANJARO

16 MUSOBI MASALU P.O BOX 36196, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

17 JONAS MAKOYE JUMA

P.O BOX 11957,

ILEMELA, MWANZA

18 ANSELEMI MISANGO

P.O BOX 463 NJOMBE

19 HILAL YUSUPH ABDALLAH

P.O BOX 1729,

ARUSHA,

20 ISAYA KASSIM MUWANGA

P.O BOX 30112, KIBAHA, PWANI

21 ALOYCE FREDRICK KADUMA

P.O BOX 7168,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

22 PHARES ADAMSON

NGURU

P.O BOX 2208, MOROGORO,

Page 175: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

175

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

23 HELENA FRANCIS MKUDE

P.O BOX 561, , GEITA

24 EMMANUEL MAXIMILLIAN

MASATU

P.O BOX 76684, ILALA, DAR ES

SALAAM

25 JOHN BOGOHE 77387 DAR ES SALAAM

26 FRANCO HAULE P.O BOX 38190, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

27 HATIBU MAULIDI KULUNGE

P.O BOX 1191,

MOROGORO,

28 MIRAJI ISSA P.O. BOX 75455 DAR ES SALAAM

29 MBASHA MKILANYA

P.O BOX 71032,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

30 MICHAEL JOHN MOSES

P.O BOX 8757, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

31 MANYIKA KAHEMA

P.O BOX , KIGAMBONI,

DAR ES SALAAM

32 MENSA JUSTO MARO

P.O BOX 81041, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

33 AYUBU ZABRON LULESU

P.O BOX 1100,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

34 HASHIM MAULID P.O. BOX 1674, IRINGA-

TANZANIA. EAST AFRICA.

35 ADAM HALFAN SEMGAYA

P.O BOX 30449,

KIBAHA, PWANI

36 LEONTINA EDWARD NANDI

P.O BOX 80933, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

37 AHMED HASSAN ABDULRAHMAN

ARUSHA 38 AUGUSTINE ROBINSON

KAYUNI

P.O BOX 60031, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

39 TIMOTH NATHANIEL

P.O BOX 11577,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

40 STEPHEN G MALISA

P.O BOX 679, MOSHI,

KILIMANJARO

41 MOSES SIMON MACHANYA

MOSES SIMON

MACHANYA P.O BOX 66682,

DAR ES SALAAM

42 SIMON ELISHA NJUNWA

P.O BOX 122, BIHARAMULO,

KAGERA

Page 176: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

176

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

43 JAMES KUNCHELA

KIBONA

P.O BOX 149, MBEYA,

44 LUHANGANO ERASTO LUPENZA

P.O BOX 28, HANANG, MANYARA

45 REHEMA A NJAME

P.O BOX 30112,

KIBAHA, PWANI

46 SALUM SAID ALI P.O BOX 16, MAGHARIBI,

ZANZIBAR MJINI MAGHARIBI

47 SULEIMAN ASHERY

KISWAGA

P.O BOX 58, MTWARA, MTWARA

48 JOHN NATHAIEL MGAN

P.O BOX 334, NJOMBE,

49 DAUDI GEMBE DAUDI

P.OBOX 10 KIA

50 RAPHAEL PAUL MAPUNDA

P.O BOX 185, GAIRO,

MOROGORO

51 SYLVESTER BEATUS

LYANGOO

P.O BOX 3234, ILALA,

DAR ES SALAAM

52 ESTER BROWN FOI

P.O BOX 72304, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

53 PATRICK JACOB MHANDO

P.O BOX 361, KOROGWE,

TANGA

54 AGREY TED MNZAVA

P.O BOX 12436, ARUSHA,

55 BENITHO ALPHONCE CHENGULA

P.O BOX 514, IRINGA ,

56 MAJALIWA MNZAVA

CHADUMA

P.O BOX 1001, LINDI,

57 SETH MAAGI MWEGO

PO BOX 11007 DAR ES SALAAM

58 MARIAM NELBERT MBWILE

P.O BOX 57, MOROGORO,

59 SAMWEL CHARLES MBUA

P.O BOX 10169

DAR ES SALAAM

60 JABIL HAMZA KASSIM

P.O BOX 52, CHUNYA, MBEYA

61 EVELYN MCHARO MSHANA

P.O BOX 10313,

ARUSHA,

62 AUGUSTINO STANLEY MTENGA

P.O BOX 1, PANGANI, TANGA

63 RAPHAEL SADDOCK MNGARA

P.O BOX 24213, ILALA,

DAR ES SALAAM

64 GODFREY JOHN MAEDA

P.O BOX 10593, ARUSHA,

65 ROBERT LEO KINGALU

MBEZI BEACH

66 LONYORI EMMANUEL RAPHAEL

OLEMEILUDIE

P.O BOX 3076, MOROGORO,

Page 177: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

177

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

67 MVUNGI KUNJUMU

SEBASTIAN

P.O BOX 4270, MBEYA,

68 SEBASTIAN E SKALE

P.O BOX 179, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

69 NELSON DAVID NG'IDA

TEGETA, KINONDON -

DAR ES SALAAM

70 ESTHA FREDERICK

KAZINJA

P.O BOX 76297, ILALA, DAR ES

SALAAM

71 ZEPHERINE YUVES

MBULIMBISI

P.O BOX 71057,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

72 NIGANILE ISAACK MWANGAKALA

P.O BOX 45082, ILALA, DAR ES

SALAAM

73 VICTOR ADIEL MERO

P.O BOX , , 74 SAID MMEVELA P.O BOX , ,

75 AMANI MWILENGA

P.O BOX 342, MBEYA,

76 JOVINA BUBERWA

MCHWAMPAKA

P.O BOX 516, KYELA, MBEYA

77 IBRAHIM FREDY MWAKAPOLA

78 EDNA KALEBI SWAI

P.O BOX 5735, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

79 MAGERE BENARD

P.O BOX , UBUNGO, DAR ES SALAAM

80 BRIAN HAMIS KASELEKO

P.O BOX 200, IRINGA

81 MAGRETH FRANK KOMBA

P.O BOX , BAGAMOYO,

PWANI

82 TARMO T MAKHO P.O BOX 1949, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

83 BRIAN SOMI PALLANGYO

P.O BOX 15, MERU,

ARUSHA

84 PAUL ANDREW PANGA

P.O BOX 619, NJOMBE,

85 HUSSEIN TWAHA

KATAKWEBA

P.O BOX 70432,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

86 UPENDO JIMSON MWAIBALE

P.O BOX 1599, DODOMA,

87 JACKSON MATHIAS FUMBUKA

P.O BOX 3041, MOSHI, KILIMANJAR

O

88 JAMES JOSEPH MBAWALA

P.O BOX 10703, ARUSHA,

89 MANFRED LIBENT

NKAITAKI

P.O BOX 26346,

KINONDONI,

90 LUCAS ABEL MINDE

P.O BOX , ARUSHA,

Page 178: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

178

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

91 DAVID AZARIA P.O BOX 677, MOROGORO,

92 JOSHUA IBRAHIM YAZID

P.O BOX 12273, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

93 AMBROSE DOTTO

MAPANDE

P.O BOX 18000,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

94 JOSEPH SIMON MWALUNYIKA

P.O BOX 367, MOMBA, SONGWE

95 CHARLES ALLOYCE

MWANGOKA

P.O BOX 131, MBEYA, MBEYA

96 WILLIAM NELSON MKHOTYA

P.O BOX 11364, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

97 SAADI ABDALLAH YUSUPH

P.O.BOX 1565

MWANZA TANZANIA

98 YAKOBO JOSEPH MAJENGO

P.O BOX 138, DODOMA,

99 WILLIAM JAMES SHUNDA

P.O BOX 8922, ILALA,

DAR ES SALAAM

100 AMIRI OMARI CHAMBEGA

P.O BOX 5031, TANGA

101 JOSEPH MATHEW KATEMI

P.O BOX 4665,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

102 ALLY MAWAZO AMRI

P.O BOX 17, SHINYANGA,

103 JONATHAN MOREA

P.O BOX 19, KILOMBERO, MOROGORO

104 HERMAN JUSTINE MWAMPUNGA

P.O BOX , KINONDONI, DAR

ES SALAAM

105 HILARY HILARY NCHIMBI

DAR-ES-SALAAM

106 SAMSON LUCAS MASALU

P.O BOX 11003, ILEMELA, MWANZA

107 DENNIS ALDO LUPALA

P.O BOX 35523, ILALA,

DAR ES SALAAM

108 DEVIS RWEYEMAMU DEOGRATIAS

P.O BOX 1993, BUKOBA, KAGERA

109 SHAFII MUSTAFA

CHOAJI

110 FREDRICK HAULE

P.O BOX 54, NJOMBE,

111 GEORGE SOSPETER

RAPEMO

P.O BOX 2804,

UBUNGO,

112 VINCENT EMMANUEL MAKELELE

P.O BOX 474, MOSHI,

KILIMANJARO

Page 179: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

179

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

DAR ES SALAAM

113 FREDRICK ABIDON MKUNDA

P.O BOX 30054,

KIBAHA, PWANI

114 BRYTON VENANCE KESSY

P.O BOX 441, ILALA, DAR ES

SALAAM

115 ATUPELE THOMSON

FUBILE

P.O BOX 1510,

TABORA,

116 PASCHAL YESAYA LORI

P.O BOX 23373, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

117 STEPHEN DAVIDO

MAKONYU

P.O BOX , HAI,

KILIMANJARO

118 NOEL DOUGLAS MHINI

P.O BOX 19, BAGAMOYO,

PWANI

119 SALOME ORGENES

MACHANGE

P.O BOX 2426,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

120 NONGA NTUBU THOBIAS

P.O BOX , ,

121 MOSES ADOLPH NGILWA

P.O BOX 963, MOROGORO,

122 BENEDICT CHARLES

MADELEKE

P.O BOX 36246, KIGAMBONI, DAR

ES SALAAM

123 HURBERT HASSAN MSANGI

P.O BOX 5090, TANGA,

124 JASMINI ATHUMAN HASHIMU

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

125 EMMANUEL JONATHAN SENKONDO

P.O BOX 8502, MOSHI, KILIMANJAR

O

126 YUSUFU AMIRI P.O BOX , MOROGORO,

127 AMOS MUTAHANGARW

A MBEKENGA

P.O. BOX 5002

TANGA

128 YUSUFU OWINO WAMBEWA

P.O BOX 6923, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

129 GERALD HAULE JOSEPH

P.O BOX 1204, TANGA,

130 THADEO JAMES KYOMBO

P.O BOX 79384, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

131 MACKLEY SIMON

MAPUNDA

P.O BOX 42778,

TEMEKE, DAR ES SALAAM

132 DOUCAS FRANK MILLER

P.O BOX 529, MBEYA

133 CASIAN NOVATUS TIRA

P.O BOX 1240,

ARUSHA,

134 SARAH ADAMSON MWAISUMO

P.O BOX 14741, ARUSHA,

Page 180: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

180

NO APPLICANT NAME

PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

135 HASSANI MOHAMEDI

P.O BOX , ARUSHA,

136 AMINA MUSSA KIGOYE

P.O BOX 1, MPANDA, KATAVI

137 MUSSA RAMADHANI

MDOE

BOX 67 MKURANGA

138 EDNAKOKU GASPAR

RUTAINDURWA

P.O BOX 104612, TEMEKE, DAR ES

SALAAM

139 MICHAEL PETER MASELE

P.O BOX 60, GEITA

140 DANIEL RUGONGWA

BWIRE

P.O BOX 11007, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

141 ELIJAH GODFREY LEMA

P.O BOX 67372,

KINONDONI, DAR ES SALAAM

142 EMMANUEL VEDASTUS

YOHANA

P.O BOX 35091, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

143 ALFRED FEDRICK MWILIKO

P.O BOX 33825,

UBUNGO, DAR ES SALAAM

144 ZUHURA MFAUME KIHERO

P.O BOX 684, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

145 GEORGE BAGOMWA

P.O BOX 42, MBONGWE,

GEITA

146 NICO GEREMIA MTISI

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

147 RICHARD MULOKOZI

JOHN

P.O BOX 1954,

BUKOBA, KAGERA

148 EMMANUEL JOHN MAKOYE

P.O BOX 35091, UBUNGO, DAR ES

SALAAM

149 RADISLAUS MAJIGO

P.O. BOX 2622 MBEYA

150 CHRISTOPHER JAMES

P.O BOX 2798, MERU, ARUSHA

151 EXPEDIUS LEO KWEKA

P.O BOX 13267, , DAR ES SALAAM

152 FIONA NISHIMWE ALPHONCE

HANURA

P.O BOX 32053, KINONDONI, DAR

ES SALAAM

153 GODSON AKIZA CLEOPHASE

P.O BOX 8170,

ARUSHA,

154 ROSELINE ABEL NYANGE

155 HEZEKIA JOHNS PWELE

P.O.BOX 69079 DAR ES SALAAM

156 ELIUDY ELIABU MCHOME

P.O BOX 2068, DODOMA

157 MWAJUMA RAMADHANI

NGWAIDA

P.O BOX 13401,

ARUSHA,

158 ABDALLA HAJI ALI P.O BOX 2159, MJINI, ZANZIBAR MJINI MAGHARIBI

KADA: PERSONNEL LICENSING ASSISTANT II

Page 181: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

181

MWAJIRI: TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (TCAA) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 ALLY ABDALA MGONJA

P.O BOX 690, SAME, KILIMANJARO.

2 HAPPYNESS GADSON SIMONI

P.O BOX 2644, KINONDONI, DAR ES SALAAM.

3 ALLY MASHAKA CHOTTA

P.O BOX 3052, ILALA, DAR ES SALAAM.

4 ISHAQ HAJI MUOMBWA

P.O BOX 3390, MAGHARIBI, ZANZIBAR MJINI MAGHARIBI

5 AMOS MAYENGELA CLAUDIAN

P.O BOX 90352, ILALA, DAR ES SALAAM

6 JAZIRA HUSSEIN KAZAURA

P.O BOX 502, ARUSHA.

7 ANDREW WILLIBARD MAKORI

P.O BOX 7701, TEMEKE, DAR ES SALAAM

8 LYNNETY RWAKATARE

P.O BOX 80278, KINONDONI, DAR ES SALAAM

9 BAKARI MOHAMEDI MANDAI

P.O BOX 3052, ILALA, DAR ES SALAAM

10 MAGDALENA REVOCATUS GALASHI

P.O BOX 35103, UBUNGO, DAR ES SALAAM

11 BRIAN ELISHA KISASI

P.O BOX 4902, KINONDONI, DAR ES SALAAM

12 NHAMANILO SAID BIDOHA

P.O BOX 2231, SHINYANGA

13 CATHERINE RASHID KAWOWO

P.O BOX 32056, ILALA, DAR ES SALAAM

14 OMAR ALLY SIRYA

P.O BOX 18157, ILALA, DAR ES SALAAM

Page 182: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

182

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

15 ELIZABETH NELSON MALANGA

P.O BOX 2819, ILALA, DAR ES SALAAM

16 REAGAN SOLOMON MSECHU

P.O BOX 3188, ILALA, DAR ES SALAAM

17 EMMANUEL EVARIST MAJURA

P.O BOX 77946, TEMEKE, DAR ES SALAAM

18 SAKINAH MAIGE YAHYA

P.O BOX 77037, ILALA, DAR ES SALAAM

19 EMMANUEL GOODLUCK MTESIGWA

P.O BOX 14079, KINONDONI, DAR ES SALAAM

20 SAMSON MATHAYO ITEMBE

P.O.BOX 5034 DAR ES SALAAM

21 FARAJA KENNETH NSEMWA

P.O BOX 18001, ILALA, DAR ES SALAAM

22 SWABRAH HASHIM NYINDO

P.O BOX 80339, KINONDONI, DAR ES SALAAM.

23 GLADNESS JOHN MKANZA

P.O BOX 815, UBUNGO, DAR ES SALAAM

24 WITNESS HERIAMINI MARIKI

P.O BOX 1800, ILALA, DAR ES SALAAM.

25 HANS FIDELIS MBUNDA

P.O BOX 77216, KINONDONI, DAR ES SALAAM

26 YEZUE TRYPHONE MODEST

P.O BOX 7725, ILEMELA, MWANZA

KADA: SENIOR BUSINESS ANALYST MWAJIRI: TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (TCAA) TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

Page 183: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

183

1 EDWARD THEOPHIL KIMARO

P.O BOX 22106, UBUNGO, DAR ES SALAAM

2 AMOS WILLIAM MBULUMI

P.O BOX 35403, UBUNGO, DAR ES SALAAM

5 JAMES MWALA

P.O BOX 24180, ILALA, DAR ES SALAAM

6 JOSEPH SEMU MWAKAJE

P.O BOX 149, MBEYA.

7 GOODLUCK MICHAEL CHUWA

P.O BOX 9033, KIGAMBONI, DAR ES SALAAM

8 MILTON MBANGUKA KIGWINYA

P.O BOX 9081, UBUNGO, DAR ES SALAAM

9 BRIGHTON JOSEPH EDWARD

P.O BOX 4125, ILALA, DAR ES SALAAM

10 LIPUMBA AHMED LIPUMBA

P.O BOX 1192, NYAMAGANA, MWANZA

KADA: ARTISAN II – WELDING AND FABRICATION MWAJIRI: CAMARTEC TAREHE YA USAILI WA VITENDO: 20 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI MAHALI: CAMARTEC MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 20 SEPTEMBA, 2019. MAHALI: CAMARTEC

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME

PRESENT ADDRESS

1 MANUFRED MAPUNDA

P.O BOX 671, MOROGORO.

2 DEOGRATIAS DOMISIAN KAIJAGE

P.O BOX -1, MASWA, SIMIYU.

3 DENDEYA FABIAN JIGANGA

P.O BOX 04, IGUNGA, TABORA.

4 KARIM YASIN ALLY

P.O BOX 1235, ILALA, DAR ES SALAAM.

5 ABUUBAKARI RASULI AMAN

P.O BOX 764, ARUSHA.

6 JOHN DAUDI JOHN

P.O BOX 98, KARATU, ARUSHA.

Page 184: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

184

KADA: PRINCIPAL PILOT. MWAJIRI: TANZANIA PORT AUTHORITY (TPA) TAREHE YA USAILI WA VITENDO: 20 SEPTEMBA, 2019. MAHALI: OFISI ZA MAMLAKA YA BANDARI TANZANIA JENGO JIPYA DAR ES SALAAM (MAKAO MKUU GHOROFA YA NNE) MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

1. ABDULLA MUSA ITTISO P.O BOX 2630, MJINI, ZANZIBAR MJINI

MAGHARIBI

KADA: MECHANICAL EQUIPMENT OPERATOR. MWAJIRI: TANZANIA PORT AUTHORITY (TPA) TAREHE YA USAILI WA VITENDO: 20 - 21 SEPTEMBA, 2019. MAHALI: OFISI ZA MAMLAKA YA BANDARI TANZANIA JENGO JIPYA DAR ES SALAAM (MAKAO MKUU GHOROFA YA NNE) MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

1. OSCAR ALLAN KYANDO

P.O BOX 03, KALAMBO, RUKWA

2. ABBAS MWALIMU

HASSAN

P.O BOX 1192,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

3. ALBERT HILARY LYIMO

P.O BOX 5740, TANGA

4. HASSAN N KURUA P.O BOX 45735,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

5. GODFREY PASCHAL GONDI

P.O BOX 77618, , DAR ES SALAAM

6. LUCAS

MATUNGWA KIIRU

P.O BOX 7,

KARAGWE, KAGERA

7. MWICHANDE BAKARI NGUNGA

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

8. BENSON RUTA

KAWAMALA

P.O BOX 422, ILALA,

DAR ES SALAAM

Page 185: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

185

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

9. SIMON THADEO MBOYA

P.O BOX 530, MTWARA

10. NASSOR SLIM

SAID

P.O BOX 9184,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

11. ABDALLAH HASSAN KITELE

P.O.BOX 45953, DAR ES SALAAM

12. ERICK

NICODEMAS MLAY

P.O BOX 2676, , DAR

ES SALAAM

13. RICHARD ELVAN GWAJA

P.O BOX 619, MTWARA

14. FEYSAL SLIM SAID P.O BOX 9184,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

15. NURDIN HASSAN MAKONO

P.O BOX 64, KOROGWE, TANGA

16. SHARIFU MSHAMU

MALIMA

P.O BOX 1413,

MTWARA, MTWARA

17. FADHILI HENRY DALU

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

18. JAFAR

RAMADHANI

LIGALWIKE

P.O BOX 2676,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

19. AHMED OMARY ZIMBWE

P.O BOX 1992, TANGA

20. SHAFII ABUBAKARI

AHMADA

P.O BOX 1908,

ILALA, DAR ES

SALAAM

21. JOHN WILLIAM NAMBOPA

P.O BOX 10, MKURANGA, PWANI

22. NASORO ABDI

NASORO

P.O BOX 1130,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

23. MAGAMBO PETER MASIGE

P.O BOX 705DAR ES SALAAM, KINONDONI, DAR ES SALAAM

24. ALLY MOHAMED

CHILINGA

P.O BOX 32938,

KINONDONI, DAR ES

SALAAM

25. ALLY MOHAMEDI MUSSA

P.O BOX 92, MTWARA,

26. OMARI HUSSEIN

MOHAMED

P.O BOX 1355,

TANGA

27. HAMIS KASSIM KAMTANDE

P.O BOX 1130, TEMEKE, DAR ES SALAAM

28. ARNOLD

KAWAMALA

MPERWA

P.O BOX 422,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

29. STELLA NDUMINSARI ULOMI

P.O BOX 385, HAI, KILIMANJARO

30. MSAFIRI HASSANI

CHAMBO

P.O BOX 1836,

TANGA

Page 186: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

186

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

31. CHANDELA ABDALLAH NJIMELI

P.O BOX 177, GEITA

32. MICHAEL G

LAMECK

P.O BOX 24, GAIRO,

MOROGORO

33. EDGAR EXAVEL NYONI

P.O BOX 18005, TEMEKE, DAR ES SALAAM

34. INNOCENT

SPEAKER URIO

P.O BOX 12825,

ILALA, DAR ES

SALAAM

35. ANTHONY JOHN LIGATE

P.O BOX 100055, UBUNGO, DAR ES SALAAM

36. MIKIDADI SAIDI

NGALUNDA

P.O BOX 1130,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

37. RENATUS AIDAN SOKO

P.O BOX 1087, TEMEKE, DAR ES SALAAM

38. BAKARI SAID

BUSWIKE

P.O BOX 41450,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

39. MOHAMED SALIM DADY

P.O BOX 443, TANGA

40. RAYMOND AUSON

KAMUGISHA

P.O BOX 443,

TANGA

41. BURHANI MAHMOUD AMIRI

P.O BOX 705, TEMEKE, DAR ES SALAAM

42. HASSANI HAMISI

RASSI

P.O BOX 5218,

TANGA

43. JACKSON JOHN KALOKOLA

P.O BOX 523510, KINONDONI, DAR ES SALAAM

44. ADAM SAID

MBWELA

P.O BOX 45634,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

45. MOHAMMED BASHIRU SHABANI

P.O BOX 443, TANGA, TANGA

46. MOHAMED

MAKINDI

MOHAMED

P.O BOX 1130,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

47. ALLY THOMAS RAMADHANI

P.O BOX 4769, KINONDONI, DAR ES SALAAM

48. FILBERT MATENE P.O BOX , TEMEKE,

DAR ES SALAAM

49. TIBENDELANA PROTAS KABEYE

P.O BOX 4493, TEMEKE, DAR ES SALAAM

50. ABDULRAHMAN

ALLY BWEGE

P.O BOX 45666,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

51. OSBORN BASOMINGERA JOSEPH

P.O BOX 72, KAHAMA, SHINYANGA

52. TIMOTHY LUCAS

MWANSELE

P.O BOX 31521,

KINONDONI, DAR ES

SALAAM

Page 187: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

187

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

53. ABDULHAQ MOHAMED JOHARI

P.O BOX 46343, TEMEKE, DAR ES SALAAM

54. ELIAS KENNEDY

LUHANJO

P.O BOX 1130,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

55. DEVODIUS NORBETHY TENGI

P.O BOX 598, NZEGA, TABORA

56. WILLIAM NASHON

KENEDY

P.O BOX 17,

TARIME, MARA

57. BURE ABDALLAH MWINYIMKUU

P.O BOX 42888, TEMEKE, DAR ES SALAAM

58. GEORGE RICHARD

GEORGE

P.O BOX 2827,

ARUSHA

59. WILLIAM AMON KIONDO

P.O BOX 13043, ILALA, DAR ES SALAAM

60. ABDALLAH

KHAMISI HAMADI

P.O BOX 92,

MTWARA, MTWARA

61. JUMAA ABDALLAH JUMANNE

P.O BOX 38420, TEMEKE, DAR ES SALAAM

62. IDRISA KIWARA

ABBASI

P.O BOX 194, MJINI,

ZANZIBAR MJINI

MAGHARIBI

63. WILLIAM RAPHAEL NGODA

P.O BOX 42888, TEMEKE, DAR ES SALAAM

64. GASPAR VITALIS

MANDE

P.O BOX 78016,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

65. HAMFREY F NJAU P.O BOX 1173, ARUSHA

66. MOH'D AHMED

JUMA

P.O BOX 9184,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

67. LEONARD MTALIMA WANJARA

P.O BOX 71442, TEMEKE, DAR ES SALAAM

68. HAJI RAMADHANI

HASSANI

P.O BOX 46343,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

69. KULUTHUMU ABDALLAH MASHINE

P.O BOX 19921, TEMEKE, DAR ES SALAAM

70. PETER ALPHONCE

PENDEZA

P.O BOX 14040,

ILALA, DAR ES

SALAAM

71. BONIFACE ABEL SWAI

P.O BOX 772, UBUNGO, DAR ES SALAAM

72. ABUBAKAR

MOHAMED

RASHID SALUM

P.O BOX 121, ,

MTWARA

73. KAYEMBE SAIDI KAYEMBE

P.O BOX 92, MTWARA

74. EVANCE AKLEY

KIMARO

P.O BOX 62838,

UBUNGO, DAR ES

SALAAM

Page 188: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

188

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

75. NURDIN ABDALLAH SEIF

P.O BOX 6058, TANGA

76. ALLY HAMISI

MLANGALA

P.O BOX 20950,

ILALA, DAR ES

SALAAM

77. RAMADHANI OMARI

P.O BOX 705, UBUNGO, DAR ES SALAAM

78. ABDALLAH

SHABANI HOCHI

P.O BOX , ILALA,

DAR ES SALAAM

79. RASHIDI CHAMZIMU MNGUMI

P.O BOX 9184, TEMEKE, DAR ES SALAAM

80. MOHAMED

TUMWESIGE

YUSUPH

P.O BOX 9184,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

81. KHERI S CHIMALE P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

82. ZAID HASSAN

MTOLEKA

P.O BOX 9184,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

83. MWINYI JUMA BAKARI

P.O BOX 72583, TEMEKE, DAR ES SALAAM

84. GASTO CHARLES

KAHEBO

P.O BOX 49,

KIGOMA

85. HYOUB KIHIYO MCHANJA

P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

86. TAFTEN ELIAS

MHEMA

P.O BOX 30112,

KIBAHA, PWANI

87. FRANCIS STANSILAUS KALUBWA

P.O BOX , ILALA, DAR ES SALAAM

88. SAID KILASA P.O BOX 105042,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

89. MUSSA JUMA MWAVESO

P.O BOX 443, TANGA

90. SAMSON KIDESU

SAMADU

P.O BOX 03,

MASASI, MTWARA

91. PROCHES FELISIAN SHIRIMA

P.O BOX 2428, ILALA, DAR ES SALAAM

92. ALLY SHABAN

JUMA

P.O BOX 10,

MKURANGA, PWANI

93. ALSON M MILE P.O BOX , TEMEKE, DAR ES SALAAM

94. JOHN WILLIAM

NAMBOPA

P.O BOX 10,

MKURANGA, PWANI

95. KISESA KULWA MTETWA

P.O BOX 4173, ILALA, DAR ES SALAAM

96. GASPER BEDA

KAWAU

P.O BOX , ,

97. CHAUSIKU BENARD NYUNGURA

P.O BOX 25508, TEMEKE, DAR ES SALAAM

98. MOHAMED AYYUB

KIRAVU

P.O BOX 1871,

TANGA

Page 189: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

189

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

99. BLANDINA PELADI SHAYO

P.O BOX 1130, TEMEKE, DAR ES SALAAM

100. PROJANUS

MOSES

NGATUNGA

P.O BOX 65,

KILOMBERO,

MOROGORO

101. JUMANNE HAMISI WAMBURA

P.O BOX 9013, ILALA, DAR ES SALAAM

102. THOBIAS THOBIAS

KIJIMBO

P.O BOX 71442,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

103. JUMAA MGUNYA P.O BOX 5023, TANGA, TANGA

104. CASTRO CLETI

MARO

P.O BOX 2958,

ILALA, DAR ES

SALAAM

105. DAVID EMMANUEL MAKERE

P.O BOX 71442, KINONDONI, DAR ES SALAAM

106. JACKLINE

LAWRENCE

AUGUSTINO

P.O BOX , TEMEKE,

DAR ES SALAAM

107. HUSSEIN ALLY MMAKA

P.O BOX 178, TANGA

108. KABADI K JUMA P.O BOX 20950,

ILALA, DAR ES

SALAAM

109. MBWANA ISSA P.O BOX 1836, TANGA

110. BARAKA SAREHE

SALIMU

P.O BOX 0, ,

111. DOROTH SHERACK MBISE

P.O BOX 31442, KINONDONI, DAR ES SALAAM

112. NICODEMAS

NICHOLAUS

GERVAS

P.O BOX 35855,

UBUNGO, DAR ES

SALAAM

113. KHALID MUHSIN SAIDIA

P.O BOX 4932, KINONDONI, DAR ES SALAAM

114. FRED WINSTON

MWAIPYANA

P.O BOX 19045,

TEMEKE, DAR ES

SALAAM

115. MBAROUK NASSOR

P.O BOX 16012, KINONDONI, DAR ES SALAAM

116. ABDU HERI

ALMASI

P.O BOX , BUKOBA,

KAGERA

117. MOHAMED HASSAN MBUPU

P.O BOX 61171, KINONDONI, DAR ES SALAAM

118. JOSEPH MARTIN

LUHAGA

P.O BOX , ILALA,

DAR ES SALAAM

KADA: DIVER.

Page 190: JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA OFISI YA RAIS … · 2019-09-16 · mhando p.o box , morogoro, 2 best nashon macokecha p.o box 76, babati, manyara 3 ruji sabato ndaro p.o box 72072,

190

MWAJIRI: TANZANIA PORT AUTHORITY (TPA) TAREHE YA USAILI WA VITENDO: 20 SEPTEMBA, 2019. MAHALI: OFISI ZA MAMLAKA YA BANDARI TANZANIA JENGO JIPYA DAR ES SALAAM (MAKAO MKUU GHOROFA YA NNE) MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 26 SEPTEMBA, 2019. MUDA: SAA 1:00 KAMILI ASUBUHI. MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA JENGO LA UTUMISHI KIVUKONI

NO APPLICANT NAME PERMANENT ADDRESS

NO APPLICANT NAME PRESENT ADDRESS

1. ISSA MOH'D ABDULLA

P.O BOX 18, KUSINI,

ZANZIBAR KATI/KUSINI

2. ABDUL SAID SWALLA

P.O BOX , KINONDONI, DAR ES

SALAAM

KATIBU

SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA