Transcript
Page 1: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

KQSHM DVSM

MATURSKI ISPIT

OOPPŠŠTTII PPRREEDDMMEETTII

BOSANSKI JEZIK

ENGLISH LANGUAGE

MATEMATIKA

Priština, jun 2015

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO

REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

Page 2: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 1

Ime i Prezime ................................................................

Škola………………............................................................

Uputstvo za test

Vrijeme: Imate 180 minuta da odgovorite na 100 zahtjeva (pitanja). Vreme se računa od momenta

kada počnete da rješavate zahtjeve (pitanja).

Kako postupiti?

1. Popunjavajte pažljivo, po datom upustvu, svi kodovi (u krugu), za: opštinu, školu, odjeljenje,

broj u dnevniku. Ako ove podatke ne popunite tačno, neće moći da se izvuku rezultati vašeg testa.

2. Prije nego što počnete da odgovarate na pitanja, smirite se u potpunosti, ovo će vam pomoći.

3. Čitajte pažljivo zahtjeve (pitanja) a poslije obielježite samo jedan odgovor, od 4 datih

mogućnosti samo jedan odgovor je tačan. 4. Listu sa odgovorima treba popunjavati samo sa običnom olovkom HB.

5. Popunite krug tačnog odgovora sa vašom običnom olovkom bez škrabanja izvan kruga,

pogledaj primjer dole.

6. Budite pažljivi da tačan odgovor jednog pitanja ne označite i na drugom narednom pitanju.

7. Na listi odgovora ne smje se pisati ništa drugo osim odgovora za koje ste ubjeđeni da su tačni,

koje istovremeno popunjavate – na testu i na listi odgovora.

8. Ne upotrebljavajte gumu za brisanje na listi odgovora, zato što svaka vrsta popravke je nevažeća- odgovor se ne računa kao tačan.

9. Svaku vrstu računanja možete uraditi na zadnjoj stranici testa, međutim, na listi odgovora ne

sme se pisati ništa osim odgovora za koji ste ubeđeni da su tačni. 10. Nemojte se zadržavati na pitanja koja nikako ne znate, možda vam vrijeme neće biti dovoljno

za druga pitanja.

11. Iskoristite do kraja vrijeme testiranja, da bi ste odgovorili na sva pitanja.

Želimo vam uspjeha!

Tačan odgovor, na listi odgovora, treba popunjavati na ovaj način sa

običnom olovkom HB

Broj 1 (jedan) predstavlja broj pitanja na listi

odgovora

A B D 1

Page 3: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 2

BOSANSKI JEZIK

1. Rasporedom riječi u rečenici se bavi koja jezička nauka?

A. Morfologija

B. Sintaksa

C. Fonetika i fonologija

D. Leksikologija

2. Kako se zvala bosanska ćirilica iz X vijeka?

A. bosančica

B. arebica

C. glagoljica

D. latiinica

3. Prvi tragovi bosansko-humske pismenosti nađeni su: A. na koži

B. na metalu C. na papirusu

D. na kamenu

4. Kojim je pismom napisana Povelja Kulina bana: A. glagoljicom

B. čirilicom

C. bosančicom D. latinicom

5. Pooštrena ironija koja prelazi u vrijeđanje, gdje se oštrije, podrugljivije govori o ličnosti i

pojavama zove se:

A. sarkazam

B. ironija

C. hiperbola

D. alegorija

6. Citiranje je:

A. Djelimice prenositi tuđi tekst ili govor

B. Originalno prenošenje tuđeg teksta ili govora

C. Pjevanje lirskih pjesmama na zabavama

D. Pjevanje sevdalinki na svadbama i svečanostima

7. Najbrojnije posuđenice, riječi preuzete iz drugih jezika, u bosanskom jeziku su:

A. grecizmi

B. romanizmi C. orijentalizmi

D. germanizmi

8. Koje narodne umotvorine sažeto (do jedne rečenice) predstavljaju cijelu priču; u njima je

sadržano narodno iskustvo i uvijek imaju pravu riječ za ono o čemu govore:

A. poslovice

B. pitalice

C. zagonetke

D. skrivalice

Page 4: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 3

9. Narodna književnost se još zove i:

A. Dječija književnost

B. Pisana književnost

C. Usmena književnost

D. Dramska književnost

10. Zaokruži djelo koje je sevdalinka:

A. Moj je život Švicarska

B. Derviš i smrt

C. Ženidba Smailagić Meha

D. Šehidski rastanak

11. Dijelovi dramskog teksta (u zagradama), koji sadrže kratka objašnjenja pisca kako izvesti

dramu na pozornici, nazivaju se:

A. didaskalije

B. replika

C. poglavlje

D. fusnote

12. Dva stiha ili više stihova ujedinjenih istom ritmičkom organizacijom nazivaju se:

A. Rimom

B. Sonetom

C. Strofom

D. Lirikom

13. Lirska pjesma u kojoj se iskazuju tužna i sjetna raspoloženja i žali za nečim što je

nepovratno prošlo, zove se:

A. elegija

B. balada

C. poema

D. ditiramb

14. Postupkom srastanja nastaju koje riječi?

A. Jednosložne riječi

B. Složenice

C. Kineske riječi

D. Veznici

U primjeru potonjih dviju rečenica:

Osjetih pokraj sebe oca. Savija cigaru.

15. U drugoj rečenici je izostavljen subjekat:

A. Ispravno, jer je predikatom označeno o kome se radi.

B. Neispravno, jer ne treba po pravilu odvajati ove rečenice.

C. Ispravno, jer se iz konteksta prve zna o kome je riječ.

D. Neispravno, jer se subjekat u 3. licu obavezno upotrebljava.

Page 5: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 4

JEDINA KUĆA U KOJOJ SE MOŽE ČOVJEK ZAUVIJEK NASTANITI JEST LJUBAV.

16. Izdvoj sve zvučne konsonante iz gornje rečenice :

A. d, ž, z, b

B. j, n, m, v, lj

C. k, ć, č, s, t

D. a, i, u, o, e

17. U rečenici: Zar meni u lice!? – upotrebljena su dva znaka zajedno, zato jer se želi

istaknuti:

A. radost

B. čuđenje

C. tuga

D. ljutnja

18. Riječi orijentalnog porijekla su iz kojih jezika?

A. Engleski, francuski, španski

B. Japanski, kineski, vijetnamski

C. Portugalski, finski, danski

D. Arapski, turski, perzijski

19. Izdvoj niz u kojem su sve riječi stranog porijekla pravilno napisane:

A. hirurgija, telefaks, filosofija

B. hirurgija, telefax, filozofija

C. kirurgija, telefax, filozofija

D. kirurgija, telefaks, filosofija

Obrati pažnju na efekt ponavljanja istih suglasnika: „Neće kiša da se stiša,/dok se diša

ne ošiša.“

20. O kojoj je muzičkoj figuri ovdje riječ?

A. onomatopeja

B. asonanca

C. aliteracija

D. simbol

U ovo doba godine, prije svega povodom Nove godine, mnoge trgovačke kuće i saloni

organizuju popuste i povoljne uslove kupovine. Sniženje cijena za odjeću, obuću i kućne

aparate od 20 posto trajaće do 31. decembra.

21. Kojim je funkcionalnim stilom napisan gornji tekst:

A. administrativnim

B. razgovornim

C. književnoumjetničkim

D. publicističkim

Page 6: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 5

22. Šećer Salko, ne šećeri mi se,

Jaer ako se počneš šećeriti,

I ja ću se počet' medeniti –

Med će biti slađi od šećera!

Kojoj vrsti lirskih pjesama pripada ova pjesma?

A. Sevdalinka

B. Rodoljubiva

C. Patriotska

D. Zavičajna

Mali ubod igle mu je otvorio rupu na kažiprstu desne ruke kao tunel.

23. U gore navedenoj rečenici nalazimo koju stilsku figuru?

A. inverziju

B. hiperbolu

C. metaforu

D. aliteraciju

24. Tema pozorišnog komada (drame) „Koštana“ je:

A. ubistvo

B. suđenje

C. promašena ljubav

D. tragična ljubav

25. Koje od navedenih obilježja NE pripada narodnoj epskoj pjesmi:

A. u sebi sadrži epske, lirske i dramske elemente

B. uzvišenog je tona i širi rodoljubiva osjećanja

C. opjevana je u epskom desetercu narodnim jezikom

D. opjeva događaje iz prošlosti i slavi heroizam junaka

26. Sa “Bismillahirrahmanirrahim” počinje koji bošnjački roman?

A. Zeleno busenje

B. Derviš i smrt

C. Ugursuz

D. U Zvorniku sam ostavio svoje srce

27. Rečenice tipa: Sijevalo je. Svitalo je, su:

A. Modalne

B. Logičke

C. Pasivne

D. Bezlične

Stećak mramorni ćuti govorom scena po boku,

jači od kandža kiše, povampirenja i krađe.

Njegov mjesec i sunce, što znače posmrtne lađe,

davno su prevezli dušu, vjekuju sad u doku.

28. Kojom vrstom rime je ostvarena melodičnost u gornjim stihovima:

A. abba

B. aabb

C. abab

D. abcb

Page 7: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 6

29. Povratna zamjenica SEBE nema oblike:

A. Akuzativa i dativa

B. Lokativa i vokativa

C. Nominativa i vokativa

D. Genitiva i instrumentala

30. Dva najpoznatija i najnagrađivanija bosanska filma su?

A. Ničija zemlja i Grbavica

B. Lud, zbunjen, normalan i Halimin put

C. Izet Fazlinović i Sivi kamion crvene boje

D. Vedad Ibišević i Armin

31. Lapidarna književnost je:

A. Pisana na pergamentu

B. Pisana na kamenu

C. Pisana na drvetu

D. Pisana na papiru

32. Pronađi primjer u kojem je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti:

A. dječak > dječače

B. siromah > siromasi

C. grad > građanin

D. burek >buregđija

jer, zato, da

33. Sa navedenim vezničkim riječima se prave koje vrste rečenica?

A. Vremenske

B. Mjesne

C. Namjerne

D. Rastavne

34. Stari glas na osnovu čijeg refleksa se štokavsko narječje dijeli na ekavske, ikavske i

ijekavske govore, naziva se: A. JER

B. JAT

C. JERI D. JOR

35. Koje od načela (po Aristotelu) ne pripada drami:

A. jedinstvo likova

B. jedinstvo mjesta

C. jedinstvo vremena

D. jedinstvo radnje

36. U kojem je od ponuđenih primjera dvotačka pravopisni znak u širem smislu:

A. Nastupio je dakle odlučan čas: boj ili mir.

B. Svi povikasmo: ,,Dobro nam došao!”

C. Utakmica je završena rezultatom 2:1

D. Prednjonepčani suglanici su: dž, č, đ, ć, ž, š

Page 8: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 7

37. U rečenici: “On je njega rukom: pljus-pljus” nalazimo koju stilsku figuru?

A. Onomatopeja

B. Litota

C. Elipsa

D. Metonimija

38. Što je osnovna karakteristika Vukove reforme ćirilice?

A. jedan glas – više slova

B. stilizacija starih grafema

C. jedan glas – jedno slovo

D. suviše novih grafema

1) Mjeseci i nedjelje u godini 2) Medelje za pobjednike

3) Bistar ko boza 4) Naslovna stranica knjige

39. Frazem se nalazi pod brojem?

A. 2.)

B. 1.)

C. 4.)

D. 3.)

40. Pravopis bosanskog jezika preporučuje da se zemljopisna imena (Imena kontinenata,

zemalja, otoka…) pišu:

A. kako su već prihvaćena, bez transkribiranja

B. samo kako se izgovaraju u nominativu

C. za to treba uvijek konsultovati rječnik

D. onako kako se izgovaraju u dotičnim zemljama

(…)

zapade u tugovanje, zatim u post,

odatle u nesanicu, odatle u slaboću,

odatle u smućenost, i, propadajući tako,

u ludilo…

41. Koja je stilska figura upotrijebljena u navedenim stihovima:

A. antiteza

B. gradacija

C. tautologija

D. hiperbola

42. Odvoji stih u kojem je upotrijebljen pridjev kao stalni epitet:

A. Moje žiće ko bujica prođe

B. Kako da se sada zatalasa?

C. Gorke suze već su presahnule

D. Od ljubavi meni nema spasa

“Zima nikad proć, nikad sabah doć,

samo tekbir čuje se kroz noć”

43. Navedeni tekst je iz koje sevdalinke?

A. Šehidski rastanak

B. Zeleno busenje

C. Derviš i smrt

D. Jel Sarajevo gdje je nekad bilo

Page 9: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 8

44. Zaokruži stih u kojem prevladava asonanca kao pjesnički muzički efekat:

A. A izjela sladku gurabiju

B. Il' Ibricu, srmali kanicu

C. Sve bi mlada lako pregorjela

D. Samo ne bih paru carevicu

45. Koji muški lik u Tolstojevom romanu Ana Karenjina ima ulogu Aninog ljubavnika: A. Ljevin

B. Oblonski

C. Vronski D. Karenjin

46. “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi?

A. Roman

B. Pjesma

C. Ilahija

D. Ep

47. Koji je stil i pravac u modernoj značajno razvio psihološke reakcije u promatranju

duhovnih stanja ličnosti, a u jezičnom izrazu diferencirao nijanse pjesničkog govora?

A. Impresionizam

B. Simbolizam

C. Futurizam

D. Naturalizam

S jeseni, kada počnu vetrovi, lišće divljeg kestena pada s peteljkom naniže.

48. Funkcija podvučene sintaksičke konstrukcije u gornjoj rečenici je:

A. objekat

B. subjekat

C. atribut

D. apozicija

Ja uvijek zaspim kad uzmem knjigu da učim.

49. U navedenoj složenoj rečenici postoje?

A. Tri proste rečenice

B. Četiri proste rečenice

C. Pet prostih rečenica

D. Jedna prosta rečenica

50. U kom od navedenih primjera zavisni član sintagme može zadržati oblik nominativa, tj. ne

podudarati se u padežnom obliku sa svojim upravnim članom?

A. tetka Munire

B. tetki Munire

C. tetka-Munire

D. tetku Munire

Page 10: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 9

ENGLISH LANGUAGE

51. Choose the correct alternative to complete the dialogue:

Linda: I hear you have finished school, so you are not high school student anymore.

Tom: Yes, it's true. We finished school last month on 8/5/2015.

Linda: Oh, right. It was Friday __________.

A. eighth of May, two thousand fifteen

B. eighth May, in two thousand and fifteen

C. the eighth May, two thousand and fifteen

D. the eighth of May, two thousand and fifteen

52. Look at the chart below and choose the correct answer:

A. The percentage of teenagers who play games is higher than of those who play

sports and do other activities.

B. The percentage of teenagers who play sports is lower than of those who watch TV

and use the Internet.

C. The percentage of teenagers who watch TV is higher than of those who use the

Internet and play games.

D. The percentage of teenagers who use the Internet is higher than of those who

watch TV and do sports.

53. Read the following sentences carefully:

1. Thank you, how much is that all?

2. Here you are. Thank you very much.

3. Yes, I'd like a chicken sandwich and a coke, please.

4. Can I help you?

5. Certainly, here is your sandwich and your coke.

6. That's £3.25.

The correct order of sentences to form a dialogue is:

A. 4 3 5 1 6 2

B. 3 5 4 1 6 2

C. 4 5 2 6 3 1

D. 3 2 5 4 2 6

Page 11: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 10

54. ONLY ONE of the words can be used to complete the sentence. Which one?

You can defend your client in court only if you are a _________.

A. defendant

B. judge

C. lawyer

D. secretary

55. Choose the most suitable response that fits the situation:

Ben: Would you like to go to the cinema with me tonight?

Ana: Yes, why not? Can you pick me up at about 7 o'clock?

Ben: _______________

A. Yes, I'm thinking of it.

B. Yes, I will wait for you at the cinema.

C. Yes, Shall I wait for you at the cinema?

D. Yes, I can. See you at seven then.

56. The sentence: ‘She doesn't work on Sundays.’ is in the ___________.

A. present simple tense

B. present perfect tense

C. present perfect continuous tense

D. present continuous tense

57. You are at the train station buying your ticket. Which one of the following expressions

you cannot hear (or say) at the train station ticket office?

A. Single or return?

B. Could I have the bill please?

C. Which platform is it?

D. How long does it take?

58. Choose the correct alternative to complete the dialogue:

Ana: Why are you so angry?

Ben: Why did you take the keys? Didn’t you know that ______________?

A. they're my

B. they're of me

C. they're me

D. they're mine

59. Choose the sentence which is in the present perfect tense:

A. They have just started the test.

B. I had just finished the school.

C. They will be here in a minute.

D. I would have arrived much earlier.

60. Look at the following nouns. ONE DOES NOT exist. Which one?

A. Explanation

B. Confusion

C. Recapturation

D. Discussion

Page 12: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 11

61. Choose the best way to join the following sentences:

The car dashed against a tree.

It was going at over 100 mph.

A. The blue car was going 100 mph so it dashed against the tree.

B. The blue car was going at over 100 mph but it dashed against the tree.

C. The blue car was going at over 100 mph since it dashed against the tree.

D. The blue car was going at over 100 mph because it dashed against the tree.

62. ONLY ONE of these questions is correct. Which one?

A. Where you did buy that wonderful hat?

B. Where did you buy that wonderful hat?

C. Where that wonderful hat did you buy?

D. Where did you that wonderful hat buy?

63. ONLY ONE of the following is a complete sentence. Which one?

A. Her monthly wage being about.

B. At one end, and at the other end a wall with a huge hole.

C. She had made up her mind.

D. To have been introduced to all of them by her.

64. Which word is different?

A. annoying

B. depressing

C. appalling

D. amazing

65. ONLY ONE of the words can be used to complete the TWO sentences given below.

Which one?

I replied to your _______ but you never responded. I was concerned.

Why don’t you just ________ them and see where we stand?

A. email

B. letter

C. facebook

D. phone

66. Choose the most suitable alternative to complete the sentence:

If I don't do this test, I_____________ my English.

A. would improve

B. could improve

C. won't improve

D. will improve

67. In the string of words: parrot, pigeon, elephant, butterfly, the word elephant is different

because:

A. it lives in the forests

B. it can climb the trees

C. It has ears and eyes

D. it cannot fly

Page 13: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 12

68. Read the following sentences carefully:

1. The first time I washed it, the color came out.

2. I took it back to the shop yesterday, but the shop assistant was really unhelpful.

3. Two weeks ago, I bought an expensive blue sweatshirt.

4. She refused to change it.

5. I went home feeling really upset.

The best combination for this paragraph is:

A. 3 5 2 1 4

B. 3 1 2 4 5

C. 3 4 1 2 5

D. 3 1 4 5 2

69. Choose the most suitable alternative that fits the situation:

'I am a good student, ' Ana said.

Ana said that ____________________ .

A. she is a good student

B. she has been a good student

C. she will be a good student

D. she was a good student

Read the following text carefully and answer the questions 70 -74

Summer is almost here, which means it is time to sign your kids up for swim classes again at

the Community Pool. Classes begin on Monday, June 1, and will continue throughout the

summer. Fifteen swim classes are being offered. Each class lasts ten hours. A new class starts

each week of the summer. Each class costs $30. The pool is big enough for six students per

class. Classes will increase in difficulty each week. The first week is for children up to six

years old. The last week is for advanced swimmers who want to improve their race and

endurance skills.

Students can sign up for as many classes as they like, but they must pass the skills level test.

For example, students who sign up for Level 4 (Stroke Readiness) must show their certificate

for completing Level 2 or must demonstrate the front crawl and backstroke. Children cannot

sign up for a level they are not ready for. Children who have never attended Community Pool

classes must show up April 29 or 30 for a swim skills evaluation. Instructors will rate the

students and assign them to a particular skill level. Swim classes are fun for all. Children learn

new skills and make new friends. Parents get to meet other parents in the community.

Swimming, like bicycling, is a healthy and valuable skill that, once learned, is never forgotten.

"It's a joy to teach young children," said Ginger, the lead instructor for swimming programs.

"More than half of them are terrified when we put them into the water for the first time. Two

months later, they're begging their parents to go to the pool every day."

70. The most suitable title for the text is ____________.

A. A swimming pool

B. Swim classes begin

C. Swimming is important

D. The pool for everyone

Page 14: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 13

71. According to the text, children who attend the community pool classes for the first time

_________.

A. have to have their swimming skills evaluated first

B. may go to whichever class they like

C. have to learn from the very beginning

D. have to go to the community pool for a swim skills evaluation on the last two days

72. The word crawl in the second paragraph means _________.

A. a swimming style without any moves

B. a fast swimming stroke without stopping

C. a swimming style involving movements forward

D. a slow move on the head and knees along the ground and water

73. The benefit of swim classes, according to the text, is that children ________.

A. can spend time in fresh air

B. can enjoy being close to water

C. can make a lot of money

D. can learn new things and make new friends.

74. According to the text _________ decide which class students should go to.

A. parents

B. children themselves

C. instructors

D. both parents and instructors

Read the following text carefully and choose the most suitable alternative to complete

the text (questions 75-79):

Today, we don't (75) ______ when we have an (76) ________ because there are anesthetics.

These days, surgeons can (77) _______ many body parts and save lives. Vaccines are used to

(78) ______ people getting some serious illnesses. The (79) _______ of new technology

will help save even lives in the future.

75. A. hurt

B. suffer

C. pain

D. ache

76. A. operation

B. alarm

C. attention

D. experiment

77. A. change

B. carry

C. transplant

D. manipulate

Page 15: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 14

78. A. help

B. specialize

C. infect

D. prevent

79. A. treatment

B. development

C. specialization

D. connection

80. Choose the most suitable alternative to complete the dialogue:

Jill: Bye John, I must hurry. My train leaves in 20 minutes.

John: Bye Jill, don't forget to ________________ when you get there.

A. drop me a line

B. drop me a letter

C. drop me a call

D. drop me a ring

81. ONLY ONE of these words is a verb. Which one?

A. behind

B. friendly

C. defend

D. collection

82. Choose the alternative that best completes the sentence:

I've decided to go on a diet. I'm absolutely _________ to lose weight.

A. permitted

B. determined

C. reliable

D. available

83. The correct pronunciation of the word project is:

A. /'prɒdʒekt /

B. /'prəɒdʒekt /

C. /'prædʒekt/

D. /'prædʒeɑkt/

84. The correct spelling of the word /ˌkɒmpəˈtɪʃn / is:

A. competicion

B. compitition

C. campetition

D. competition

Page 16: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 15

85. One of the sentences DOES NOT fit the situation. Which one?

Ana: Excuse me, could you tell me if there is a bank in this street?

Bill:____________________________.

A. No, I am sorry there isn't any.

B. Yes, there is one just round the corner.

C. No, I don't need to go to a bank.

D. Yes, there is one. I can take you there if you want.

86. ONLY ONE of the sentences is correct. Which one?

A. I am looking forward seeing to you and your family.

B. I am looking forward to seeing you and your family.

C. I forward am looking to seeing you and your family.

D. I looking am forward to seeing you and your family.

87. In the string of words: needful, gainful, awful, thoughtful, plentiful, the word awful is

different because_______.

A. its meaning is negative

B. its meaning is positive

C. it ends in letter L

D. it is an adjective

88. Complete the sentence with the most suitable word:

He is looking _____ a present to buy his mother.

A. in

B. on

C. for

D. to

89. Read the sign below. It means that the product

___________.

A. can be used after December 2016

B. can be used until December 2016

C. it can't be used at all

D. shouldn't be used during 2016

90. It is not a public holiday. It is celebrated in February. Government offices, stores, school

and other organizations are open as usual. Public transit systems run on their regular

schedule. Restaurants may be busier than usual as many people go out for an evening with

their spouse or partner. It is called _________.

A. Thanksgiving

B. New Year's Eve

C. Valentine's day

D. Halloween

Page 17: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 16

MATEMATIKA

91. Ako važi 20102 a , onda koliko je vriednost izraza 201511 aa ?

A. 2010

B. 10

C. 9

D. 0

92. Dat je kvadrat ABCD sa dužinom stranice cm4 . Tačke 1 1 1, ,A B D su sredine stranica

, ,AB BC AD , redosledno. Kolika je površina trougla 1 1 1A B D ?

A. 22cm

B. 24cm

C. 212cm

D. 216cm

93. Ako 250 gr lešnika kotaštaju 2,5 €, koliko kg lešnika se mogu kupiti za 24 €?

A. .2.4 kg

B. 3.2 kg

C. 4 kg

D. 6 kg

94. Ugao 150 pretvoren u radianima,ima vrijednost:

A. 4

3

B. 4

5

C. 6

7

D. 6

5

95. U jednom avionu ima 108 sedišta za putnike. Na svaka tri napunjena mjesta jedno mjesto od

njih je prazno. Ako 1

9 putnika čine djeca, koliko odraslih putnika je bilo u avionu?

A. 64

B. 76

C. 82

D. 88

Page 18: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 17

96. Veza između jedinice u centimetrima (y) i jedinice u inčima (x), data je je formulom

2.54x y . Kolko centimetara su 30 inča?

A. 71.2cm

B. 75.6cm

C. 76.2cm

D. 76.8cm

97. Pokazani uspjeh na ispitu engleskog

učenika jedne škole je dat na sledećem

dijagram. Koja je srednja ocjena na

ovom ispitu?

A. 3.25

B. 3.20

C. 3.15

D. 3.10

98. Jedan kvadar od bakra, sa dmenzijama

2 4 8cm cm cm istopi se i od njegovog materijala napravi se jedan

kvadar od bakra. Kolika će biti površina ovog kvadra?

A. 224cm

B. 236cm

C. 264cm

D. 296cm

99. U ponedeljak, temperatura je bila 14ºC. U utorak, temperatura je bila za 2 stepena viša nego

u ponedeljak. U srijedu, je bila za 3 stepena niža nego u utorak. U četvrtak , temperatura je

bila za 2 stepena viša nego u srijedu. Koji dan je imao najnižu temperaturu?

A. Ponedeljak

B. Utorak

C. Srijeda

D. Četvrtak

100. Dato su preslikavanja RRgf :, sa pravilima 12)( xxf i 13)( xxg

.Koliko je 2)2(2)3(3 gf ?

A. – 1

B. 1

C. - 2

D. 2

101. Kolika je vrijednost parametra k tako da funkcija 0,2 xx

ky prođe kroz tačku

)0,2(M ?

A. - 4

B. 4

C. - 2

D. 2

Page 19: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 18

102. Formula 9

)32(5

FC , izražava odnost između temperature u Fahrenhajtovoj skali

i Celzijusovoj skali. Kolika je temperatura izražena u Fahrenhajtovima ako je ona u

Celzijusima 25 stepeni ?

A. 077 C

B. 075 C

C. 069 C

D. 065 C

103. Koja od datih jednakosti je tačna ?

A. baba 22

B. baba 22

C. 2 2 , ( 0, 0)a b a b a b

D.

2

2

4

b

a

b

a

104. Data je jednačina 29 1y x . Kolika je vrijednost x za 35y ?

A. 2x

B. 9x

C. 2x

D. 9x

105. Kolika je vrijednost 2015i ?

A. 1

B. - 1

C. i

D. – i

106. Metalni novčići su poređani po nekom pravilu kaka je

pokazano na slici. Koji slovni izraz odgovara poređanim

novčićima?

A. 1n

B. 23 n

C. 12 n

D. 34 n

107. Kolika je zapremina prizme koja ima dimenzije date

prema slici?

A. 310V m

B. 315V m

C. 320V m

D. 330V m

Page 20: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 19

108. Koji od iskaza je tačan ?

A. Funkcija je linearna .

B. Ima teme u tački (2,3).

C. Ima nulu u tačkama (0,0) i (6,0).

D. Funkcija ima prekid u tačci (0,0).

109. Data je slika. Koji deo površine kružnog prstena je

obojen?

A. 2

3

B. 1

3

C. 1

4

D. 3

4

110. Koje je rešenje jednačine 9 4 5x ?

A. - 16

B. 16

C. - 20

D. 20

111. Vozilo košta 20000 €. Svake godine mu opada vrijednost 10%. Koliko će biti

vrijednost ovog vozila nakon dvije godine?

A. 16100 €

B. 16200 €

C. 16300 €

D. 16400 €

112. Koji uslov ispunjava rješenje jednačine: 4003)20(10 xx ?

A. 50x

B. 70x

C. 10050 x

D. 10070 x

113. Na slici je predstavljen jedan model oblika 3-D. Koji

slučaj slike predstavljen u ravni prikazuje izgled gledan sa

prednje strane?

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

Page 21: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 20

114. Jedna osoba stiže na raskrsnicu A sa sjevera.

Ona se iz tačke A uvijek kreće odabirajući jedan od

tri pravca. Koja je vjerovatnoća da će on stići u tačku

B nakon 5 kretanja?

A. 0%

B. 1% - 5%

C. 5% - 10%

D. 10% - 20%

115. Koja rješenja ima kvadratna jednačina 24 1 4x x ?

A. Realna i različita

B. Dvostruka

C. Kompleksno konjugovana

D. Jedno je rješenje kao dvostrruko drugo

116. Koji od sledećih datih podataka predstavlja uzorak?

A. Srednje ocjene svakog učenika jedne škole.

B. Broj svih vozla Republike Kosovo.

C. Starost članova ustavnog suda Republike Kosova.

D. Starost svakog desetog gledaoca koji ulazi u Nacionaln

pozorište

117. Koji od sledećih izraza predstavlja osjenčeni dio slike?

A. 2)( ba

B. 2)( ba

C. 22 ba

D. 22 ba

118. Visina na kojoj se nalazi lopta t sekondi nakon udarca koji izvodi igrači izražava se

formulom

2( ) 2( 7) 98h t t

Posle koliko sekundi će lopta biti na visini

48m ?

A. 12 sec

B. 13 sec

C. 14 sec

D. 15 sec

119. Imate 30 euro, i zamjenili ste ih za 45 dolara. Koliko dolara ($) će te kpiti za 20 eura?

A. 25$

B. 28$

C. 30$

D. 32$

120. Brojevi su poređani po jednom pravilu: 18, 36,____, 72, ____, 108. Dva od njih

nedostaju. Koji brojevi nedostaju ?

A. 38 i 74

B. 42 i 78

C. 45 i 81

D. 54 i 90

Page 22: KQSHM DVSM MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.netmasht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-lendet-e-pergjitheshme.pdf · “Ženidba Smailagić Meha” je po svojoj strukturi? A. Roman

A 21


Recommended