Transcript
 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  1/49

  FAD FCTJX

  @HJENXJCKJOTNGA_ GA TLJ KJBFO^ GC TLFHG @HJEN

  JDNTJD H^

  DFX^K BKF_JX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  2/49

  FAD FCTJX@HJEN

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  3/49

  XJCKJOTNGA_ GA TLJ KJBFO^ GC TLFHG @HJEN

  JDNTJD H^

  DFX^K BKF_JX

  FAD FCTJX@HJEN

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  4/49

  ]zhknsljd na _gztl Fcxnof h~9

  Rnts Zanjxsnt~ ]xjss6 Ifa _`zts FjazjIglfaajshzxb8==6ltt}9''rnts}xjss!rnts!fo!yf

  ]zhknsljd jdntnga og}~xnblt Rnts Zanjxsnt~ ]xjss 8=6=Og`}nkftnga og}~xnblt Jdntnga jdntgx 8=6=Olf}tjx og}~xnblt Nadnndzfk ogatxnhztgxs 8=6=

  Cnxst }zhknsljd 8=6=

  N_HA >2Jdntjd h~ ]ft TzoejxOgjx djsnba fad kf~gzt h~ Lgtlgzsj _gztl Fcxnof]xnatjd fad hgzad h~ Zktxf Kntlg ,]t~. Ktd!

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  5/49

  OGATJAT_

  FOEAGRKJDBJ@JAT_ nn

  FOXGA^@_ n|

  BJAJXFK XJCKJOTNGA_

  6 @HJEN FAD LN_ KJBFO^9F oxntnofk natxgdzotnga ?DFX^K BKF_JX

  8 @HJEN_ KJBFO^9 _g`j ogaoj}tzfk `fxejxs 46]JTJX LZD_GA

  ? RL^ N_ TLFHG @HJEN F ANTJ@FXJ7 :6@FXE BJSN__JX

  TLJ @HJEN _T^KJ GC BGSJXAFAOJ

  4 @FOLNFSJKKN @JJT_ TLJ OGA_TNTZTNGA9 26

  @hjen fad tlj kfrXNOLFXD OFKKFAD FAD OLXN_ G\TGH^

  @HJEN FAD _GONJT^

  : TLFHG @HJEN FAD DN__JAT 6=:IFAJ DZAOFA

  3 ONSNK _GONJT^ FAD ZAONSNK BGSJXA@JAT9 68< Tlj Txjft`jat Fotnga Of`}fnba jxszs Tlfhg @hjen+

  6>>

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  6/49

  @HJEN FAD XFOJ

  2 _JJNAB GZX_JKSJ_ F_ GTLJX_ _JJ Z_9 63? Xfons`+ tjolanvzj fad tlj @hjen fd`nanstxftnga

  _TJSJA CXNJD@FA

  < TGRFXD_ F OG@@GA AFTNGAFK NDJATNT^9 6 TLFHG @HJEN_ KJBFO^ GC TXFA_CGX@FTNGAFK 8=>

  DN]KG@FO^OLXN_ KFAD_HJXB

  6= TLFHG @HJEN FAD TLJ BXJFT CGXJNBA ]GKNO^ XNDDKJ 848

  ]JTJX SFKJ

  AGTJ_ 83?

  OGATXNHZTGX_ 824

  HNHKNGBXF]L^ 82>

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  7/49

  FOEAGRKJDBJ@JAT_

  Cgx tljnx xgkjs na nas}nxnab+ `fafbnab fad og}~ jdntnab tlns }zhknoftnga

  N tlfae fxngzs j`hjxs gc tlj stfcc gc Rnts Zanjxsnt~ ]xjss+ naokzdnabIzknj @nkkjx+ Sjxganof Ekn}} fad ]ft Tzoejx! N tlfae tgg tlgsj naokzdnab

  Fhnbfnk Hggtl+ Bnkhjxt Elfdnfbfkf+ _lnxjja Lfssn`+ ]jtjx Lzdsga+

  Tfrfaf Ez}j+ _ljnkf @jnatijs+ Dfnd _lj}ljxd fad Zxszkf _oljndjbbjx

  rlgsj szbbjstngas fad gxbfansftngafk na}zt `fdj }gssnhkj tlj

  ogacjxjaoj z}ga rlnol tlns hgge dxjr! Tlj ogacjxjaoj rfs fksg `fdj

  }gssnhkj h~ f bxfat cxg` tlj Zanjxsnt~ gc Rntrftjxsxfads Cfozkt~ gc

  Lz`fantnjs tg nts _olggk gc _gonfk _onjaojs+ bxftjczkk~ xjojnjd! N tlfae+cnafkk~+ tlj ogacjxjaoj s}jfejxs+ olf}tjx ogatxnhztgxs fad faga~`gzs

  xjnjrjxs cgx sz}}k~nab rlft knjs ft tlj ljfxt gc hgtl tlj ogacjxjaoj fad

  tlj hgge9 natjkkjotzfk stn`zkftnga fad oxntnofk jabfbj`jat!

  Dfx~k Bkfsjx+ Zanjxsnt~ gc tlj Rntrftjxsxfad

  Fzbzst 8=6=

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  8/49

  FOXGA^@_

  FF_XGO Fsnfa-Fcxnofa _zh-Xjbngafk Ogacjxjaoj

  FND_ Fovznxjd N``zaj Djcnonjao~ _~adxg`j

  FK] FND_ Kfr ]xgijot

  FAO Fcxnofa Aftngafk Ogabxjss

  FAO^K FAO gztl Kjfbzj

  F]C Fatn-]xnftnsftnga Czad

  F]X@ Fcxnofa ]jjx Xjnjr @jolfans`

  FXC Fcxnofa Xjafnssfaoj fad Natjxaftngafk Og-g}jxftnga Czad

  FXS Fatn-xjtxgnxfk

  F_JFA Fssgonftnga gc _gztl Jfst Fsnfa Aftngas

  FZ Fcxnofa ZangaFRO Fatn-Rfx Ogfkntnga

  Fyf}g Fyfanfa ]jg}kjs Gxbfansftnga

  FYT Fyndgtl~`ndnaj

  HJJ Hkfoe jogag`no j`}grjx`jat

  HNB Hfsno Naog`j Bxfat

  OBJ Og``nssnga ga Bjadjx Jvzfknt~

  ONDF Ofafdnfa Natjxaftngafk Djjkg}`jat Fbjao~

  OAN Og``ga aftngafk ndjatnt~OGDJ_F Ogajatnga cgx f Dj`goxftno _gztl Fcxnof

  Og}j Ogabxjss gc tlj ]jg}kj

  Ogsftz Ogabxjss gc _gztl Fcxnofa Txfdj Zangas

  O]_ Ojatxj cgx ]gkno~ _tzdnjs

  O_F_ Ojatxj cgx _gztljxa Fcxnofa _tzdnjs

  DF Dj`goxftno Fkknfaoj

  DCF Dj}fxt`jat gc Cgxjnba Fccfnxs

  DCND Dj}fxt`jat cgx Natjxaftngafk Djjkg}`jat

  DAJ Dj}fxt`jat gc Aftngafk Jdzoftnga

  D]_F Dj}fxt`jat gc ]zhkno _jxnoj fad Fd`nanstxftnga

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  9/49

  |

  DXO Dj`goxftno Xj}zhkno gc Ogabg

  D_G Dnxjotgxftj gc _}jonfk G}jxftngas

  JTT Jkjotgxfk Tfse Tjf`CHN Cgxz` gc Hkfoe Igzxafknsts

  CNCF Natjxaftngafk Cjdjxftnga gc Fssgonftnga Cggthfkk

  C\N Cxjjdg` gc J|}xjssnga Nastntztj

  BON_ Bgjxa`jat Og``zanoftnga fad Nacgx`ftnga _~stj`

  BD] Bxgss Dg`jstno ]xgdzot

  BJFX Bxgrtl+ J`}kg~`jat fad Xjdnstxnhztnga }gkno~

  LNS Lz`fa N``zagdjcnonjao~ Snxzs

  L_XO Lz`fa _onjaojs Xjsjfxol OgzaonkNFJF Natjxaftngafk Ftg`no Jajxb~ Fbjao~

  NH_F Nadnf-Hxfynk-_gztl Fcxnof

  NOD Nadj}jadjat Og`}kfnats Dnxjotgxftj

  Ndfsf Nastntztj cgx Dj`goxfo~ na _gztl Fcxnof

  NJO Nadj}jadjat Jkjotgxfk Og``nssnga

  N@C Natjxaftngafk @gajtfx~ Czad

  NXN_ Naondjat Xj}gxtnab Nacgx`ftnga _~stj`

  ING] Izdnonfk Nas}jotgxftj gc ]xnsgas

  I@]D Iglfaajshzxb @jtxg ]gknoj Dj}fxt`jat

  ITN Ignat Najstnbftnab Tjf`

  K]@ Kfadkjss ]jg}kjs @gj`jat

  @F] @nkkjaanz` Fcxnof Xjogjx~ ]kfa

  @OO @jdnonajs Ogatxgk Ogzaonk

  @DBs @nkkjaanz` Djjkg}`jat Bgfks

  AFF_] Ajr Fsnf-Fcxnof _txftjbno ]fxtajxsln}AFOG_F Aftngafk FND_ Og-gxdnaftnab Og``nttjj gc _gztl Fcxnof

  AFN Ajr Fcxnofa Nantnftnj

  AF@ Aga-Fknbajd @gj`jat

  AF]RF Aftngafk Fssgonftnga gc ]jg}kj Knnab rntl LNS fad FND_

  AHN Aftngafk Hzsnajss Nantnftnj

  AD]] Aftngafk Dnxjotgx gc ]zhkno ]xgsjoztngas

  AJ]FD Ajr ]fxtajxsln} cgx Fcxnofs Djjkg}`jat

  ABG Aga-bgjxa`jatfk gxbfansftngaANF Aftngafk Natjkknbjaoj Fbjao~

  A] Aftngafk ]fxt~

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  10/49

  |n

  A]F Aftngafk ]xgsjoztnab Fbjao~

  A]T Azokjfx Aga-]xgkncjxftnga Txjft~

  A_] Aftngafk _txftjbno ]kfa ga LNS+ FND_ fad _j|zfkk~Txfas`nttjd Nacjotngas

  GFZ Gxbfansftnga gc Fcxnofa Zant~

  GHJ Gztog`js-hfsjd jdzoftnga

  GDF Gccnonfk djjkg}`jat fssnstfaoj

  GDFO G}ja Dj`goxfo~ Fdnoj Ojatxj

  GJOD Gxbfansftnga gc Jogag`no Og-g}jxftnga fad Djjkg}`jat

  ]FNF ]xg`gtnga gc Foojss tg Nacgx`ftnga Fot

  ]@TOT ]gkno~ ga gtljx-tg-olnkd txfas`nssngaXJD Xjsjfxol fad Jdzoftnga na Djjkg}`jat

  XBF Xjbzkftnga gc Bftljxnabs Fot

  _FHO _gztl Fcxnofa Hxgfdofstnab Ogx}gxftnga

  _FOO _gztl Fcxnofa Ogzaonk gc Olzxoljs

  _FO] _gztl Fcxnofa Og``zanst ]fxt~

  _FDO _gztljxa Fcxnofa Djjkg}`jat Og``zant~

  _FLXO _gztl Fcxnofa Lz`fa Xnblt Og``nssnga

  _F@F _gztl Fcxnofa @jdnofk Fssgonftnga

  _FABGOG _gztl Fcxnofa Aga-Bgjxa`jatfk Gxbfansftnga Ogfkntnga

  _F]F _gztl Fcxnofa ]xjss Fssgonftnga

  _F]_ _gztl Fcxnofa ]gknoj _jxnoj

  _og}f _tfadnab Og``nttjj ga ]zhkno Foogzats

  _JOO _grjtg Jkjotxnont~ Oxnsns Og``nttjj

  TFO Txjft`jat Fotnga Of`}fnba

  ZF_ Zanga gc Fcxnofa _tftjsZA Zantjd Aftngas

  ZAJ_OG Zantjd Aftngas Jdzoftngafk _onjatncno fad Ozktzxfk

  Gxbfansftnga

  Z_Fc Zantjs _tftjs gc Fcxnof

  R__D Rgxkd _z``nt ga _zstfnafhkj Djjkg}`jat

  RTG Rgxkd Txfdj Gxbfansftnga

  ^OK gzab Og``zanst Kjfbzj

  YFAZ-]C Yn`hfhrj Fcxnofa Aftngafk Zanga ]ftxngtno Cxgat

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  11/49

  FAD FCTJX

  XJCKJOTNGA_BJAJXFK

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  12/49

  Ns tljxj fa @hjen kjbfo~7 Kggenab hfoe ft Tlfhg @hjens }xjsndjao~

  cxg` f fatfbj }gnat gc `nd-8=6= fa ghsjxjx nblt jfsnk~ ogaokzdj tlft

  tlft kjbfo~ szol fs nt ns ogasnsts na tlxjj okfssjs gc }ljag`jaf9

  `f~lj` ofzsjd fad agr ajjdnab tg hj xj}fnxjd ,}gknonjs ga FND_ fad

  Yn`hfhrj.+ hftgas `jxjk~ }fssjd cxg` @hjens }xjdjojssgx tg lns

  szoojssgx ,f czaotnganab dj`goxfo~ fad `n|jd jogag`~. fad sjj`nabk~

  jvzfk-fad-g}}gsntj xjfotngas jknontjd f`gab tlj cgx`jx }xjsndjats fa~

  jaj`njs ,tlj natjxafk FAO xjhjkknga fbfnast @hjen fad szhsjvzjat

  jccgxts h~ tlj notgxngzs xjhjks tg jstfhknsl f agt Tlfhg @hjen st~kj gc

  bgjxafaoj.! Nt ns tlj tlnxd okfss tlj xjfotngas jknontjd tlft rnkk sjj`tg fa~ tlj gst n`}gxtfat cgx zadjxstfadnab _gztl Fcxnofa bgjxafaoj

  agr+ fad tljxjcgxj tg ogastntztj @hjens gst }fk}fhkj kjbfo~!

  6

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^9

  F oxntnofk natxgdzotnga

  DFX^K BKF_JX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  13/49

  Tlns hjnab sg+ rl~ slgzkd tljxj hj f hgge+ agr+ fhgzt Tlfhg @hjen

  fad lns kjbfo~7 Cgx gaj tlnab+ }zhkno natjxjst na @hjen xj`fnas szx}-

  xnsnabk~ stxgab fs jndjaojd+ cgx j|f`}kj+ h~ fdfaoj sfkjs cgx hgges

  fhgzt tlj cgx`jx }xjsndjat! Tlj natjxjst ns }fxtk~ ,stnkk. na tlj fa+ jja

  fs lj szkes na xjtnxj`jat! Hngbxf}ljxs+ ogkz`ansts fad }gkntnofk sonjatnsts

  lfj cjkt og`}jkkjd tg xjtggk fs f`ftjzx }s~olgkgbnsts tlj hjttjx tg

  zadjxstfad tlj cgx`jx }xjsndjats }s~olno og`}kj|nt~! Fad @hjens rfs

  f ogasjvzjatnfk og`}kj|nt~9 lns sjasntnnt~ tg xfonfk sknblt dnxjotk~ nackzja-

  ojd bgjxa`jat f}}xgfoljs tg tlj FND_ }fadj`no fad tlj oxnsns naYn`hfhrj5 cjjknabs gc nasjozxnt~ fad jja }fxfagnf fxbzfhk~ kf~ hjlnad

  tlj cgx`jx }xjsndjats jccgxts tg xza lns }gkntnofk xnfks gzt gc tgra5

  @hjens ogatj`}t cgx tlgsj lj ogasndjxjd gc kjssjx fhnknt~ tlfa ln`sjkc

  dgzhtkjss czjkkjd lns sjfxol cgx ojatxfknsjd og``fad fad ogatxgk+ lns

  sjoxjo~+ fad lns stzhhgxa xjczsfk gc zasgknontjd fdnoj ,Bz`jdj 8==:9

  63?-4+ 62>-9 624 dj`goxftno j|}jxnjaoj z} tg 8==

  dj}zt~-}xjsndjat @hjen j|jxtjd ogasndjxfhkj nackzjaoj tlxgzblgzt

  4

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  14/49

  Ajksga @fadjkfs }xjsndjatnfk tjazxj5 foogxdnab tg sg`j+ lj rfs dj

  cfotg }xn`j `nanstjx ,Bjnssjx 8==29 3:9 :4-3+ >>-6==+ 6?2->>+ tlj oggxdnaftjs gc _gztl Fcxnofs }xfb`ftno

  hzt Tlnxd-Rgxkdnst cgxjnba }gkno~ fad nts `fxejt-gxnjatjd jogag`no

  }gkno~! Tljsj xj`fna+ jssjatnfkk~+ tlj oggxdnaftjs gc tlns ogzatx~s

  cgxjnba fad jogag`no }gkno~+ agtrntlstfadnab tlj Kjcts jccgxts tg stjjx

  tlj ajr fd`nanstxftnga gatg f `gxj djonsnjk~ }xg-}ggx ogzxsj+ gxnadjjd @hjens gra hjkftjd ,xj.dnsogjx~ gc tlj fotnnst stftj! @hjen

  fksg ljk}jd tg xfkk~+ fzb`jat fad j`}grjx f hkfoe `nddkj okfss!

  Gc ogzxsj+ jja tlj }gsntnj kjbfonjs fxj @hjens gak~ z} tg f

  }gnat! _g`j gc tlj` agtfhk~ tlj jogag`no fad okfss gajs dgzhtkjss

  hjfx tlj n`}xjss gc stxzotzxfk cgxojs knej tlj n`}kgsnga gc tlj _gnjt

  hkgo+ ajg-knhjxfk bkghfknsftnga fad zadjxk~nab sgong-jogag no slncts!

  @hjen rfs+ `gxjgjx+ ignajd h~ gtljx n`}gxtfat cnbzxjs ,}jxlf}s fajatnxj afsojat jkntj. na j|jxonsnab tlj olgnojs tlft tljsj stxzotzxfk cgxojs

  kjct g}ja! Nt ns+ fctjx fkk+ }xjonsjk~ tlj kjbfonjs `gst okjfxk~ stf`}jd

  rntl @hjens }jxsgafk fbjao~ agtfhk~ ga FND_ tlft fxj agr hjnab

  djonsnjk~ gjxtlxgra! Tlj gajs tlft jadzxj `f~ hj tlgsj @hjen

  sjxjd na }fxt fs f enad gc lnstgxnofk jotgx!

  Nt ns tlzs agt rntlgzt sg`j izstncnoftnga tlft tlxjj ogatxnhztgxs+

  Cxnjd`fa+ Sfkj fad Dzaofa+ n`}knontk~ vzjstnga tlj cxf`nab gc tlns

  ogkkjotnga fxgzad @hjen tlj `fa! Ft tlj sf`j tn`j cjr rgzkd dja~

  tlft @hjen tlj `fa ljk}jd tg slf}j _gztl Fcxnofs }fxtnozkfx kgofk

  xjoj}tnga gc tlj ogkkf}sj gc Og``zans` fad gc bkghfknsftnga fad nts

  }fxtnozkfx xjogacnbzxftnga gc xfoj-okfss xjkftngas! @hjen rfs ag on}ljx9

  agtrntlstfadnab tlj ajr xzknab jkntjs cfnkzxj tg sjozxj jogag`no }grjx

  og`}fxfhkj tg nts }gkntnofk srf~+ nt bfnajd xj`fxefhk~ xf}nd ogatxgk gcf `gdjxa stftj fad+ cgx f bggd rlnkj+ nt xj`fnajd na tlj tlxfkk gc

  @hjen+ ej}t tljxj h~+ f`gabst gtljx cfotgxs+ tlj ofkk gc hkfoe sgkndfxnt~+

  :

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  15/49

  tlj FAOs ogkkjotnj dnson}knaj fad tlj kzxj gc j|joztnj }ftxgafbj!

  Cgx fhgzt tja ~jfxs cxg` tlj `nd-6>>=s @hjen jaig~jd f `fxbna gc

  xjfk }grjx tg sozk}t _gztl Fcxnofs j`jxbnab gxdjx! Tlft na tlj jad lj

  kgst ogatxgk gc nt na sg `fa~ rf~s sjj ngkjat oxn`j+ |jag}lghno

  }gbxg`s+ sjxnoj djknjx~ }xgtjsts+ tlj ]gkgerfaj ogacjxjaoj xjhjkknga

  dgjs agt bfnasf~ tlns }gnat!

  Tlns ogkkjotnga fxnsjs gzt gc f ogacjxjaoj ljkd cxg` ?=-?6 @fxol

  8==> ga @hjens Kjbfo~+ lgstjd h~ tlj Dj}fxt`jat gc ]gkntnofk _tzdnjs+

  Zanjxsnt~ gc tlj Rntrftjxsxfad+ ft tlj nastnbftnga gc Tfrfaf Ez}j+Djfa gc tlj Cfozkt~ gc Lz`fantnjs+ rlnol+ tgbjtljx rntl tlj _olggk gc

  _gonfk _onjaojs+ ignajd gzx dj}fxt`jat na czadnab tlj jjat! @hjen rfs+

  h~ tlja+ lnstgx~+ dj}gsjd cxg` tlj FAO }xjsndjao~ fad tlj }xjsndjao~

  gc tlj Xj}zhkno! Djs}ntj tlns+ tlj ogacjxjaoj rfs xj`fxefhk~ rjkk

  fttjadjd tlxgzblgzt fad xjojnjd tjkjnsnga fad xfdng ogjxfbj!

  Gzx ndjf rfs tg gxbfansj f ogacjxjaoj tlft rfs gjxfkk oxntnofk na tgaj

  nt ns tlj igh gc fofdj`nos tg hj oxntnofk hzt sg`jtlnab gtljx tlfa fafatn-@hjen }gkj`no! Rj nantjd f az`hjx gc }jg}kj rj lg}jd rgzkd

  djcjad tlj @hjen xjogxd+ hzt na tlj jad gak~ _n}lf`fadkf Ygadn fad

  Olxns Kfadshjxb rjxj tljxj tg olf`}nga tlj j|-}xjsndjat ,hgtl ga

  cgxjnba }gkno~ nsszjs.+ fad gc tljsj gak~ Kfadshjxb fbxjjd tg ogatxnhztj

  tg tlj hgge! Rj fksg na tlj s}nxnt gc tlj tn`js sgzblt f ogacjxjaoj

  tlft rfs hfkfaojd na tjx`s gc xfoj fad bjadjx! Rlnkj tlxjj hkfoe Fcxnofas

  gc f kfxbjx az`hjx nantjd fbxjjd tg fddxjss tlj ogacjxjaoj+ agaj olgsj

  tg ogatxnhztj tg tlj hgge ,tlgzbl gtljxs gc ogkgzx lfj dgaj sg.! Gc tlj

  tlxjj rg`ja s}jfejxs+ gak~ gaj fbxjjd tg }fxtnon}ftj na tlj hgge!

  Ga fkk tljsj ogzats+ tljxjcgxj+ tljxj ns agtlnab hfkfaojd fhgzt tlns

  ogkkjotnga+ gx jja ,bnja tlj }xjsjaoj gc Kfadshjxbs czksg`j djcjaoj

  gc @hjen f`nd gtljxrnsj `zol `gxj oxntnofk olf}tjxs. fa~tlnab

  }fxtnozkfxk~ ogljxjat fhgzt nt5 nt ns f }xgdzot sn`}k~ gc tlj rf~ tlnabstzxajd gzt gc rlg fbxjjd tg }xjsjat ft tlj ogacjxjaoj fad rlg fbxjjd

  tg ogatxnhztj tg tlj hgge gc tlj ogacjxjaoj! Rntl Rnts Zanjxsnt~ ]xjss+

  3

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  16/49

  tlj Dj}fxt`jat gc ]gkntnofk _tzdnjs djondjd ajjxtljkjss tg }xjss fljfd

  rntl f hgge+ jaogzxfbjd h~ nadnoftngas gc }xgs}jotnj xjfdjx natjxjst!

  Tlj ogatxnhztgxs fxj fkk ogaajotjd tg tlj fofdj`no rgxkd+ fad sg`j

  rjxj fksg }xg`najat }zhkno og``jatftgxs ga tlj @hjen jxf gx fotnnsts

  na onnk sgonjt~ gxbfansftngas dzxnab lns tjazxj!

  Tlns olf}tjx gccjxs f oxntnofk natxgdzotnga tg tlj ogkkjotnga+ kgoftnab

  nts ogatxnhztngas rntlna f kfxbjx faftg`~ gc @hjen fad lns kjbfo~! Nt

  ns goofsngafkk~ fxbz`jatftnj+ fad agt fkk ogatxnhztgxs rnkk fbxjj rntl

  fkk tlj fxbz`jats fdj na nt5 N lg}j tlj~ rnkk j|tjad tljnx cgxhjfxfaoj+js}jonfkk~ rljxj N vznhhkj rntl }gsntngas tlj~ lfj fdg}tjd! Nts kjabtl

  fad rndj ,}jxlf}s tgg rndj. xfabj lfs `fnak~ tg dg rntl tlj ajjd tg

  ogjx @hjen-xjkftjd bxgzad tlft gzx `gxj s}jonfknsjd olf}tjx ogatxn-

  hztgxs ogzkd agt! Tlns srjj} og`js ft f }xnoj9 agt jjx~ }gnat ofa hj

  szhstfatnftjd fs tlgxgzblk~ fs rgzkd hj }gssnhkj na f gxj s}jonfknsjd

  }njoj! N dg+ tlgzbl+ }xgndj sgzxojs cgx cfotzfk okfn`s tlft fxj agt

  og``ga ofzsj fad ckfb h~ zsnab f}}xg}xnftjk~ vzfkncnjd kfabzfbj }xg}gsntngas tlft fxj dns}ztfhkj gx s}jozkftnj!

  @HJEN9 Tlj `fa+ lns }gkntnos+ lns rgxkd-njr

  Hngbxf}lnofk jssjatnfks

  Tlfhg @hjen rfs hgxa na 6>48 na tlj Jfstjxa Of}j+ rljxj lj s}jat

  lns olnkdlggd! Lns cftljx+ Bgfa+ hjof`j f ojkjhxftjd FAO fad

  Og``zanst fotnnst+ }gkntnofk }xnsgajx fad cgzadjx gc tlj FAOs fx`jd

  rnab! @hjen s}jat sn| ~jfxs na dg`jstno FAO-knaejd ~gztl }gkntnos

  hjcgxj ljfdnab fhxgfd+ ga FAO nastxzotngas+ na 6>38! Na 6>33 @hjen

  xjojnjd f @fstjx gc Jogag`nos djbxjj cxg` tlj Zanjxsnt~ gc _zssj|!

  Ljfnk~ nagkjd na FAO rgxe na sjjxfk ogzatxnjs dzxnab lns }jxngd

  gc j|nkj+ lj hjof`j }gkntnofk sjoxjtfx~ tg FAO ]xjsndjat Gknjx Tf`hgna 6>2

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  17/49

  6>! Na tlj kftjx 6>>=s @hjen cnbzxjd }xg`najatk~

  na tlj ajbgtnftngas tlft kjd tg tlj dj`goxftno ogastntztngafk sjttkj`jat

  gc 6>>4! Na 6>>? lj rfs jkjotjd olfnx`fa gc tlj FAO fad na 6>>4

  cnxst dj}zt~ }xjsndjat gc tlj Xj}zhkno gc _gztl Fcxnof! Tlj FAOs

  @fcnejab Ogabxjss gc Djoj`hjx 6>>2 sfr @hjen jkjotjd fs FAO

  }xjsndjat! Na Izaj 6>>>+ cgkkgrnab tlj FAOs sjogad jkjotnga notgx~+

  lj fssz`jd gccnoj fs }xjsndjat gc _gztl Fcxnof! Lj ljkd tlj FAO

  }xjsndjao~ zatnk lns gzstjx ft tlj }fxt~s ogacjxjaoj ljkd na ]gkgerfaj+

  na Kn`}g}g ]gnaoj na Djoj`hjx 8==26

  fad tlj }xjsndjao~ gc tljXj}zhkno zatnk lns xjsnbaftnga na _j}tj`hjx 8==

  _naoj lj rfs kgab ogasndjxjd fa FAO ljnx f}}fxjat h~ nxtzj gc

  hjnab tlj sga gc Bgfa @hjen fad okgsj fssgonftj gc Gknjx Tf`hg+

  hgtl FAO xg~fkt~+ @hjens fsojadfao~ sjj`jd najntfhkj tg `fa~!

  Jja sg+ lj rfs agt zanjxsfkk~ }g}zkfx na tlj `gj`jat! Lj naozxxjd

  szs}nonga na nts fx`jd rnab ,Bjnssjx 8==29 8>?-2.+ cjkk gzt rntl

  Og``zanst stfkrfxts Igj _kgg fad Olxns Lfan fad cgzad ln`sjkc+ natlj 6>>=s+ olfkkjabjd cgx }xj-j`najaoj h~+ f`gab gtljxs+ cgx`jx txfdj

  zanganst O~xnk Xf`f}lgsf! Fdxgnt na sndjknanab f stxnab gc }gtjatnfk xnfks

  lj cnafkk~ cjkk }xj~+ }gkntnofkk~+ tg tlj ogfkntnga tlft bftljxjd fxgzad gaj-

  tn`j @hjen `fa fad cgx`jx FAO natjkknbjaoj olnjc Ifogh Yz`f!

  @hjens fsojadfao~ rfs na ejj}nab rntl tlj }xg`najat xgkj na tlj

  FAO gc fotnnsts cxg` tlj Jfstjxa Of}j+ tlj fxjf na rlnol Hfatz-s}jfejxs

  cnxst ogkkndjd rntl rlntj sjttkjxs na tlj 6tl-

  ojatzx~ xjczbjjs cxg` Aftfk dns}jxsjd h~ natxf-Fcxnofa rfxs! Tlj Cnabg

  stggd gzt fs Olxnstnfansjd fad `gdjxansnab gztsndjxs f`gabst tlj \lgsf

  fad+ nadjjd+ rjxj nantnfkk~ }jxojnjd fs ogkkfhgxftgxs rntl tlj Hxntnsl5 hzt

  tlns bxgz} dzk~ j|}jxnjaojd tlj hnttjx tfstj gc rlntj }grjx+ na tlj @hjen

  cf`nk~s ofsj na tlj cgx` gc dgrarfxd sgonfk `ghnknt~ cxg` fa jfxknjxajfx-bjatx~ stftzs! @hjen rfs ,vznjtk~. foozsjd gc }foenab lns Ofhnajt

  fad dnxjotgx-bjajxfk }gsts rntl \lgsfs ,Iglasga 8==>9 ::2.!

  >=s+ og`}jtjd cgx nackzjaoj rntl tlj Xghhja

  Nskfadjxs fad tlj naynkjs jtjxfas gc tlj Zantjd Dj`goxftno Cxgat+

  tlj Ogabxjss gc _gztl Fcxnofa Txfdj Zangas fad gtljx dg`jstno

  cgx`ftngas fotnj nasndj _gztl Fcxnof dzxnab tlj z}xnsnabs gc tlj 6>

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  19/49

  sjxjd fa ndjgkgbnofk rgxkd-njr+ gaj tlft nackzjaojd hgtl lns bgfks

  fad `jtlgds! Tlft rgxkd-njr olfabjd na }fttjxa fad lzj gjx tn`j+

  hzt nt xjtfnajd sg`j n`}gxtfat slf}nab jkj`jats!

  Tlzs @fx|ns`-Kjanans` xj`fnajd nsnhkj+ jja fs tlj sgonfkns`

  ojfsjd tg hj! @hjen rfs hxgzblt z} na f og``zanst cf`nk~5 fa _FO]

  `j`hjx cxg` jfxk~ 6>36 gx 6>38 zatnk 6>>= ,Bjnssjx 8==29 642=+ xjojnjd ndjgkgbnofk fad

  `nkntfx~ txfnanab na @gsogr na 6>3>-26 fad+ cgx f rlnkj+ rfs bxgg`jd

  fs f cztzxj _FO] kjfdjx! @-K rfs nsnhkj `gst ghngzsk~ na @hjensfabzfxdnst f}}xgfol tg }gkntnos fad bgjxafaoj+ rlnol fxj ogasndjxjd

  na `gxj djtfnk hjkgr! Nt rfs `zol kjss jndjat na lns `fxejt-cxnjadk~

  jogag`nos! Nxganofkk~+ tlgzbl+ @fx|ns`-Kjanans` ljk}jd @hjen tg

  izstnc~ lns foog``gdftnga gc of}ntfknst bkghfknsftnga fad lns og``nt-

  `jat tg cgstjxnab f hkfoe }ftxngtno hgzxbjgnsnj ,Bjnssjx 8==29 438-45

  Iglasga 8==>9 2>.! Tlj og``zanst trg-stfbj tljgx~ gc xjgkztnga

  j|}kfnajd tlj }xngxnt~ gc aftngafk dj`goxfo~ gjx sgonfkns` fad+ogxxjs}gadnabk~+ rl~ tlj FAO slgzkd xj`fna f aftngafknst xftljx tlfa

  hjog`j f sgonfknst gxbfansftnga!? _onjatncno @fx|ns` stxjssjd tgg+ rntl

  @hjen+ tlj n`}gxtfaoj gc ghijotnjk~ fafk~snab tlj hfkfaoj gc okfss

  cgxojs na djtjx`nanab rlft rfs }gssnhkj ft f bnja ogaizaotzxj5 Kjana+

  na }fxtnozkfx+ gccjxjd @hjen f gofhzkfx~ cgx fttfoenab zktxf-kjctns`

  ,fa nacfatnkj dnsgxdjx+ foogxdnab tg Kjana.! Ljxj rfs @fx|ns`-

  Kjanans` fs }jx tlj Kjana _olggk+ hzt j`}tnjd gc nts sgonfknst ogatjat!

  @hjens gtljx ndjgkgbnofk stxfad ns xfdnofk fatn-ogkganfk aftngafkns`!

  Na lns ofsj tlns fancjstjd ntsjkc na }fa-Fcxnofans` fad+ gxj bjajxfkk~+

  na f xfonfknsjd Tlnxd-Rgxkdns`! @hjen nasnstjatk~ fttxnhztjd Fcxnofs

  cfnknabs tg Jzxg}jfa ogkganfkns`+ gccjxjd sgkndfxnt~ tg kjfdjxs na tlj

  _gztl zadjx fttfoe cxg` tlj Rjst fad txnjd tg kfzaol fa Fcxnof-rndj

  Xjafnssfaoj! Cgx sg`j kjctnst oxntnos ,j!b!+ ]ftxnoe Hgad U8==4P.@hjens }fa-Fcxnofa+ Tlnxd-Rgxkdnst fad fatn-n`}jxnfknst }gsntnganab

  rfs sn`}k~ lns rf~ gc tfkenab kjct rlnkj rfkenab xnblt+ js}jonfkk~

  6=

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  20/49

  jogag`nofkk~! Ojxtfnak~+ @hjen slgrjd knttkj natjxjst na tlj stftnst

  sgonfkns` fad }xj-of}ntfknst og``zafkns` }zatjd h~ jfxknjx bjajx-

  ftngas gc kjctnst Fcxnofa aftngafknsts! Hzt cjr rlg lfj }jxzsjd @hjens

  gaknaj soxjjds+ gx rlg lfj txnjd tg `fej sjasj gc lns fotngas fad

  snkjaojs+ ofa dgzht tlft lj ljkd lns fatn-ogkganfknst stfaoj rntl f snaojxj

  hnttjxajss! Nt ns f `jxnt gc Kfadshjxbs j|jbjsns tlft lj tfejs @hjens

  cgxjnba-}gkno~ ndjfkns` sjxngzsk~! Rlftjjx gaj tlnaes gc Kfadshjxbs

  djcjaoj gc @hjens cgxjnba }gkno~+ nt }xgojjds cxg` f ogxxjot }xj`nsj+

  tlft @hjen }gssjssjd fad fotjd ga f rgxkd-njr+ gaj tlft ignajdxjfkns` tg f }gkntnos gc Tlnxd-Rgxkdns` fad xfonfk xjdxjss! Rlnkj Sfkj

  ns `gxj ,}xg}jxk~+ na `~ njr. oxntnofk gc @hjen-jxf cgxjnba }gkno~+ lj

  ns fxbzfhk~ tgg vznoe tg xjdzoj nt tg ajg-knhjxfk fad xjfknst ofkozkftngas!

  Nc lz`fa xnblts of`j sjogad na @hjens cgxjnba }gkno~ tlns rfs

  }xghfhk~ dzj fs `zol tg tlj cgx`jx }xjsndjats ndjfknstno agtngas gc

  xfonfk fad _gztl-_gztl sgkndfxnt~ fs nt rfs tg ofkozkftngas gc _gztl

  Fcxnofs natjxjsts+ jogag`nofkk~ ogaojnjd gx gtljxrnsj!Tlj }xg`najaoj gc xfoj na @hjens rgxkd-njr xjvznxjs s}jonfk

  fttjatnga! Tlj }zyykj+ cgx `fa~ ghsjxjxs+ kf~ na lns f}}fxjat `jtf`gx-

  }lgsns cxg` fccfhkj Fabkg}lnkj natg }xnoek~ xfonfk aftngafknst! Snsnhkj fs

  f snbancnofat ogaojxa fkxjfd~ dzxnab lns dj}zt~-}xjsndjao~+ xfoj hjof`j

  f ojatxfk `gtnc gc @hjens }xjsndjao~! Na fxngzs rf~s fad cgxz`s lj

  of`j tg olf`}nga f rgxkd-njr foogxdnab tg rlnol rlntjs ft lg`j fad

  na tlj Agxtl rjxj agr+ fs jjx+ djtjx`najd tg j|}kgnt fad djbxfdj

  Fcxnofas tg n`}gjxnsl tlj`5 zsj tlj` fs cgddjx na `jdnofk j|}jxn-

  `jats5 stjxjgt~}j tlj` fs ngkjat+ jafk fad kzstczk5 n`}gsj z}ga tlj`

  ljfxtkjss Rjstjxa fkzjs fad tg }xgj tlj~ rjxj naof}fhkj gc sjkc-bgjxa-

  `jat! Fcxnofas f}}jfxjd na lns foogzat fs f rfx` fad og``zafk }jg}kj+

  rxgabjd h~ Rjstjxa jnkdgjxs+ ogkkjotnjk~ gxfkk~ }xnstnaj }xngx tg tljnx

  ogxxz}tnga h~ rlntj ngkjaoj fad ftjxnfkns`+ fad stnkk jx~ zol notn`s!Rl~ tlns f}}fxjat xfonfk tzxa7 Nt ns }xg}jx tg foeagrkjdbj gaj

  knejk~ stn`zkfat tg nt9 tlj cfot tlft+ ~jfxs fctjx 6>>4+ rlntjs na _gztl

  66

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  21/49

  Fcxnof xj`fna dns}xg}gxtngaftjk~ jogag`nofkk~ }grjxczk+ `ftjxnfkk~

  }xnnkjbjd fad na f bggd `fa~ ofsjs zaxjogaonkjd tg hkfoe xzkj!

  Tljxj ns fksg tlj cfot tlft+ cgx fkk nts }gst-6>:= aga-xfonfkns`+ tlj FAO

  ajjx fhfadgajd nts og``nt`jat tg tlj knhjxftnga gc hkfoes na bjajxfk

  fad Fcxnofas na }fxtnozkfx!

  Hzt tljxj f}}jfxs tg hj gxj ft rgxe tlfa tljsj cfots na @hjens gra

  txfas`gbxncnoftnga natg xfonfk aftngafknst! Nt agr sjj`s knejk~ tlft lj

  rfs ajjx tlj stxfnbltcgxrfxdk~ rjstjxansjd aga-xfonfknst sg`j rlntjs

  n`fbnajd tlj~ sfr na tlj 6>>4 dn}kg`ftno xgkj f~lfj xjvznxjd ln` tg gjx}kf~ lns Rjstjxa sndj jja fs+ narfxdk~+ lj cjkt

  f }grjxczk zxbj tg xjokfn` lns Fcxnofaajss ,Bjnssjx 8==29 :24-:.!

  Tlj s}knt na @hjens }jxsgaf hjtrjja ogs`g}gkntfans` fad xjtzxa-

  tg-tlj-sgzxoj ~jfxanab f~ gxnbnaftj+ gx sg Bjnssjxs hngbxf}l~ n`}knjs+

  na tlj f`hnbzntnjs gc tlj jdzoftjd fad xjkftnjk~ rjkk-gcc @hjen cf`nk~s

  nasndjx-gztsndjx stftzs f`gabst tlj xjd \lgsf ,8==29 4>-:8.! Dzxnab

  lns 6>3=s Hxntnsl j|nkj @hjen jabfbjd f}}xjonftnjk~ rntl tlj ndjfs gcR J H dz Hgns+ @fxozs Bfxj~+ Fn` Osfnxj+ Kjg}gkd _jablgx+ Cxfaty

  Cfaga fad @fkogk` \ fad jstfhknsljd knaes rntl Hkfoe Ogasongzsajss

  fotnnsts! Kftjx lj cjkk gzt s}jotfozkfxk~ rntl lns gaj-tn`j `jatgx+ tlj

  rlntj xjgkztngafx~ Igj _kgg ,Bjnssjx 8==29 88=+ ?64-82+ ?-

  2=.! @hjen cgxbjd f tfont fkknfaoj rntl Fcxnofansts dzxnab lns 6>>=s

  xnfkx~ rntl tlj aga-xfonfk kjct fad naynkjs fad xjsjatjd rlntj sz}}gxt

  cgx O~xnk Xf`f}lgsfs kjfdjxsln} f`hntngas ,Bz`jdj 8==:9 ?>5

  Bjnssjx 8==29 3=4-6=+ 3?>-42.! Fs ]xjsndjat+ @hjen rfs jfbjx tg

  jsof}j tlj slfdgr gc tlj nogano @fadjkf+ rlg` lj }xnftjk~ foozsjd

  gc agt dgnab jagzbl tg ljk} hkfoes ,Bz`jdj 8==:9 :?-25 Bjnssjx 8==29

  2=2-68.! Lj cgzad na rlntj xfons` f xjfsszxnab j|}kfaftnga cgx

  }ljag`jaf lj cgzad dnsogaojxtnab+ agtfhk~ tlj `jdnofk-sonjatncno okfn`

  tlft Fcxnofas rjxj notn`s gc f kjtlfk dnsjfsj sj|zfkk~ txfas`nttjd rntlnatljnx xfaes fad tlj oxntnons` tg rlnol lj rfs szhijotjd gjx lns }gknonjs

  ga FND_+ Yn`hfhrj fad tlj fx`s djfk! Tg tljsj cfotgxs xjnacgxonab lns

  68

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  22/49

  6?

  xfoj ogasongzsajss `zst hj fddjd lns fkknfaoj rntl jkj`jats gc f xnsnab

  hkfoe `nddkj okfss jfbjx tg dns}kfoj okfss-stxzbbkj xljtgxno rntl f `gxj

  ogabjanfk xljtgxno gc xfonfk og`}jtntnga!

  Bgjxanab st~kj

  @hjen rfs tlj jkjotjd kjfdjx gc f dj`goxftno stftj+ gaj tlft lfs ,ft kjfst

  zatnk tlj fdjat gc xjojatk~ }xg}gsjd `jdnf xjstxnotngas. hjja f`gabst

  tlj `gxj }kfzsnhkj Fcxnofa j|j`}kfxs gc Lzatnabtgas tlnxd rfj gc

  Dj`goxftnsftnga ,Lzatnabtga 6>>6.! Hzt tg lns `fa~ oxntnos Dj}zt~]xjsndjat+ kftjx ]xjsndjat @hjen f}}jfxjd tg hj fa fztlgxntfxnfa cnbzxj

  txf}}jd ,og`cgxtfhk~ lgzsjd+ sg`j kjctnsts `nblt ogatjad. na f knhjxfk-

  dj`goxftno ,gx hgzxbjgns. nastntztngafk sljkk! Lj }jxsgancnjd na tljsj

  oxntnos j~js f }gkntnos gc ojatxfknsftnga+ }fxfagnf+ fjxsnga tg oxntnons`

  fad nadnccjxjaoj tg tlj }fna gc lns cjkkgr ontnyjas! @hjen+ cxg` 6>>4+ kjd

  f ojatxfknsnab txjad jndjat na+ f`gab gtljx `gjs+ tlj lnbl-lfadjd

  n`}gsntnga gc tlj Bxgrtl+ J`}kg~`jat fad Xjdnstxnhztnga ,BJFX.jogag`no stxftjb~ na 6>>3+ tlj tg}-dgra dj}kg~`jat gc ofdxjs tg FAO-

  ogatxgkkjd }xgnaojs fad `zanon}fkntnjs cxg` 6>>2 fad tlj oxjftnga gc f

  sz}jx }xjsndjao~ cxg` 6>>>! Lns fztlgxntfxnfans` cgzad j|}xjssnga na

  hxgfdsndjs fbfnast xjfk gx n`fbnajd oxntnos+ djknjxjd ft Txn}fxtntj Fkknfaoj

  gxbfansftnga ogacjxjaojs gx na lns gaknaj ogkz`a+ fad dnxjotjd sg`jtn`js

  ft nadnndzfk ontnyjas5 fad fksg na }kgttnab+ sg`j gc nt nagknab tlj stftj

  sjozxnt~ f}}fxftzs+ tg sndjknaj }jxojnjd xnfks! @hjen tfkejd fad+ `gxj

  goofsngafkk~+ fotjd na rf~s tlft sjj`jd tlxjftjanab tg fa~ na tlj `jdnf+

  izdnonfx~+ g}}gsntnga }fxtnjs fad gxbfansjd onnk sgonjt~!

  ]fxt gc tlj j|}kfaftnga cgx @hjens zadj`goxftno rf~s szxjk~ knjs na

  lns ndjgkgbnofk knajfbj! @fx|ns`-Kjanans` fad xfdnofk aftngafkns` }zkkjd

  ln`+ fad tlj FAO+ tgrfxds fztlgxntfxnfans`! Tlj `gdjk }xgccjxjd h~

  jfxknjx @fx|nst-kjd fatn-ogkganfk `gj`jats kjbntn`ftjd f ogaoj}tnga gctlj FAO fs tlj j`hgdn`jat gc f xjgkztngafx~ nssnga fad }jg}kj! Hgtl

  ndjgkgbnjs jaogzxfbjd f dnstxzst gc }gkntnofk }kzxfkns`+ cgx`fk dj`goxfo~

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  23/49

  fad tlj ndjf gc f ajztxfk gx aga-}fxtnsfa stftj+ cfgzxnab+ na nts stjfd+ f

  zantfx~ fad }zx}gsnj ogaoj}tnga gc tlj stftj+ gaj tlft kggejd tg naokzsnj

  `fss `ghnknsftnga hjlnad f slfxjd lnstgxnofk tfse xftljx tlfa tg g}ja-

  jadjd ogatjstftnga f`gabst og`}jtnab sgonjtfk }xgijots!

  Kjanans` fad kjct-nackjotjd aftngafkns` ignatk~ sz}}knjd f gofhzkfx~

  cgx tfxxnab oxntnos ,hkfoe+ rlntj+ kjct+ xnblt. fs xjfotngafxnjs+ ogzatjx-

  xjgkztngafxnjs fad fbjats! ,Rj oftol fa jfxk~ bkn`}sj gc @hjens

  njr gc dnssjat na lns jatlzsnfstno jadgxsj`jat gc tlj _gnjt oxzslnab

  gc tlj ]xfbzj _}xnab na 6>3< UBjnssjx 8==29 6>=s+ hzt lns Kjanans` fad xfdnofk aftngafkns` szxjk~ ljk}

  tg j|}kfna tlj enad gc offknjx fttntzdj tg ogastntztngafkns` tlft tlj

  Ofkkfad fad Lj~rggd olf}tjxs slgr na djtfnk tg olfxfotjxnsj tlj

  cgx`jx }xjsndjats tjazxj!

  Lgr `zol tlns `fttjxs dj}jads+ na }fxt+ ga rljxj gaj ns og`nab

  cxg`! Lzdsgas tljgxjtnofk ogatxnhztnga xfnsjs }xggoftnj vzjstngas

  fhgzt tlj f}}xg}xnftjajss gc f stfadfxd knhjxfk ~fxdstnoe cgx jfszxnab

  @hjens xjogxd! Lzdsgas lg}j ns najstjd na tlj }gssnhnknt~ gc `gxj

  xfdnofkk~ txfascgx`ftnj `jtxnos! Cgx tlns jdntgx ft kjfst+ tlj okjfx

  n`}knoftnga gc Dzaofas fad Lj~rggds ogatxnhztngas ns tlft xj}xjssnj

  ,gx nkknhjxfk. fs}jots gc tlj @hjen bgjxa`jat rjxj fs knejk~ tg hj

  dnxjotjd ft xfdnofkk~ txfascgx`ftnj oxntnos gc FAO xzkj fs tlj~ rjxj

  ft xjfotngafx~ gajs! Knhjxfk-dj`goxftno fkzjs fad nastntztngas }xgtjot}xgbxjssnj fs rjkk fs ogasjxftnj cgxojs! Lzdsga og`}kfnas tlft sg`j

  sgonfknsts rlg nasnst+ stnkk+ ga tlj }gssnhnknt~ gc fktjxaftnj jogag`no

  64

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  24/49

  s~stj`s }xgojjd fs tlgzbl tljxj ns ag fktjxaftnj tg knhjxfk dj`goxfo~

  fs f }gkntnofk s~stj`! Fa fktjxaftnj tfej ns tlft knhjxfk dj`goxfo~ ns

  }xjonsjk~ tlj af`j gc tlj }gkntnofk s~stj` tlft }jx`nts+ ft kjfst na }xna-

  on}kj+ f }zhkno olgnoj hjtrjja xnfk jogag`no }xgbxf``js! Tljsj

  olgnojs fxj szhijot+ zadjx knhjxfk dj`goxfo~+ tg ogastntztngafk oljoes

  fad tg tlj jjx-}xjsjat }gssnhnknt~ gc xjjxsfk h~ cztzxj }zhknos+ jkjo-

  tgxfkk~ xjogajajd! Hzt lgr jksj rgzkd Lzdsga lfj nt7 Agx ajjd tlj

  olgnojs cfgzx sjkc-natjxjstjd nadnndzfkns` gx ogacgzad txfas-

  cgx`ftnj bgfks+ fs Lzdsga n`}knjs5 _gztl Fcxnofs knhjxfk-dj`goxftnoOgastntztnga }jx`nts f ogasndjxfhkj kjjrf~ cgx sgonfk-dj`goxftno

  j|}jxn`jatftnga5 nadjjd nt `fadftjs sg`j!

  Gaj gct-ljfxd izstncnoftnga gc @hjen-st~kj ojatxfknsftnga rfs tlft nt

  rfs ajojssfx~ tg tlj xftngafk bgjxafaoj gc f sg`jtn`js olfgtno }gknt~

  fad sgonjt~ ,sjj+ j!b!+ Bjnssjx 8==29 263.! Ojatxfknsjd j|joztnj kjfdjx-

  sln} ns njrjd h~ szol djcjadjxs fs f }xjogadntnga cgx djknjx~ na tlj

  cfoj gc naog`}jtjat gx ogxxz}t kgrjx tnjxs gc stftj+ ogacknotnab izxns-dnotngas fad hzxjfzoxftno xjsnstfaoj! Tlns knaj gc fxbz`jat+ na tzxa+ jknonts

  tlj okfn`+ xjntjxftjd na tlns gkz`j h~ Cxnjd`fa+ tlft @hjens FAO

  n`}gsjd f tjolagoxfo~ ga _gztl Fcxnof! Cxnjd`fa natxnbznabk~ knaes nts

  tjolagoxftno st~kj tg tlj ajr jkntjs xfonfk nasjozxntnjs5 cgx ln`+ nt nsszjd

  cxg` f ogkkjotnj fa|njt~ tg }xgj tg rlntjs tlft hkfoes rjxj of}fhkj gc

  bggd bgjxafaoj! Tlns fttj`}t tg f}}jfsj xfonst rlntjs rfs fa jxxgx+

  foogxdnab tg Cxnjd`fa+ og``nttnab tlj FAO tg f }ftl gc lnbl-lfadjd

  `fafbjxnfkns`+ sz}}xjssnga gc kjbntn`ftj ndjgkgbnofk djhftj fad tlj

  n`}gsntnga gc jkntnst agx`s gc j|ojkkjaoj fad gxdjx! Tljxj rfs okjfxk~ f

  tjolagoxftno fs}jot tg+ sf~+ tlj @hjen-jxf ,6>>4-8==

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  25/49

  bgnab tg xj}jft tlj `nstfejs gc Fcxnof+ `nstfejs tlft lj }jxojnjd tg

  naokzdj jogag`no }g}zkns` fad stftj `ns`fafbj`jat!

  _tnkk+ tljxj fxj bxgzads tg vznhhkj rntl tlj tjolagoxfo~ tljsns na nts

  zafkkg~jdcgx`+ rntl nts n`}knoftnga gc og``nt`jat tg nastxz`jatfk

  xftngafknt~+ xzkj h~ j|}jxts fad fhgj-tlj-cxf~ ghijotnnt~! Nt zadjx-

  jstn`ftjs+ szxjk~+ tlj oxgssozttnab n`}jxftnjs gc xfoj-hfsjd xjoxznt`jat+

  FAO }fxtnsfasln} fad }jxsgafk kg~fkt~ xzaanab tlxgzbl tlj xzkj gc

  @hjen fad lns szhgxdnaftjs! Tljsj fxj agt `jxntgoxftno n`}jxftnjs!

  Fad nc FAO xzkj zadjx @hjen rfs tjolagoxftno+ tlja nt fxbzfhk~ cfnkjd+jja ga nts gra tjx`s cgx @hjen }xjsndjd gjx tlj djtjxngxftnga gc

  lgs}ntfk fad jdzoftngafk sjxnojs+ jajxb~ }xgnsnga+ nacxfstxzotzxj fad

  gtljx bggds tlft tjolagoxfts `nblt hj sz}}gsjd tg hj bggd ft

  djknjxnab! Cxnjd`fas xjfd~ sgkztnga tg tlns kfttjx }zyykj ns tg fxbzj

  tlft tlj FAO sjt ntsjkc z} cgx cfnkzxj9 nastjfd gc dxfrnab ga nts

  stxjabtls fs f }g}zkfx `gj`jat ,nt rgzkd hj zsjczk tg lfj tljsj

  djtfnkjd.+ nt j`hfxejd ga fa jkntnst fad tjolagoxftno ogzxsj tlft ntkfoejd tlj of}font~ tg sjj tlxgzbl! @~ gra naoknaftnga ns tg tlnae gc

  @hjen-ns` fs tgxa hjtrjja tjolagoxftno fad aftngafknst dgb`fs+ hzt

  Cxnjd`fa ojxtfnak~ }gsnts f }grjxczk fktjxaftnj tg tlj `fnastxjf`

  tljsns tlft tlj FAO szccjxjd cxg` tgg knttkj+ xftljx tlfa tgg `zol+

  ogaojxa rntl tjolanofk og`}jtjaoj!

  Ga tlj nsszj gc stftj ,na.of}font~+ `gxj kftjx!

  Ogaoj}tnga gc tlj xjkftngasln} hjtrjja eagrkjdbj fad }grjx

  @hjen rfs og``gak~ olfxbjd rntl hjnab f djanfknst+ fad tlns olfxbj

  tgzoljs ga fa fs}jot gc @hjen-ns` tlft xjojnjs naszccnonjat fttjatnga9

  lns }jozknfx ogaoj}tnga gc tlj xjkftngasln} hjtrjja eagrkjdbj+

  dnsogzxsj fad }grjx! Djanfk ofa `jfa f az`hjx gc tlnabs9 f xjczsfk

  tg fd`nt tlft sg`jtlnab ns sg5 f xjkzotfaoj tg ogacxgat gx fddxjss fafoeagrkjdbjd xjfknt~5 f ogbantnj szhgxdnaftnga gc ns tg gzblt ,fs

  na+ tlns ofaagt hj txzj hjofzsj nt gzblt agt tg hj.5 f hjknjc tlft xjfknt~

  63

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  26/49

  ofa hj fktjxjd h~ fssjxtnga+ gx h~ df`anab tlgsj hjfxnab hfd ajrs!

  Fkk gc tljsj `jfanabs cgzad j|}xjssnga+ N rgzkd fxbzj+ na @hjens

  djanfkns`! @jdnofk gxtlgdg|~ ga FND_ gzblt agt tg lfj hjja txzj

  hjofzsj na @hjens xjfdnab nt ogacnx`jd stjxjgt~}js fad hkf`jd

  notn`s tljxjcgxj ogzkd agt hj! Nc tlj gxtlgdg|~ ogzkd agt hj txzj+

  nts hjfxjxs `zst hj `fknongzs9 na tlns ofsj+ fbjats gc f ogkganfknst

  dnsogzxsj gc `jdnofk-sonjatncno dg`naftnga! Nc tlj gxtlgdg|~ sjxjs

  ogkganfknst dg`naftnga+ nt ns }xg}jx nadjjd+ f xjgkztngafx~ xjvznxj-

  `jat tg ogzatjx nt+ rljtljx tlxgzbl }fssnj-fbbxjssnj snkjaoj+tj|tzfk xjsnstfaoj ,fs na gaknaj }gkj`nos. gx h~ dnjxtnab tlj xjsgzxojs

  gc stftj tg djfknab rntl gtljx sgonfk fkfdnjs tlft ofa hj gxj }kfzsnhk~

  fttxnhztjd tg Rjstjxa ogkganfkns` fad tlj }gjxt~ nt s}frajd! _n`nkfx

  tlgzblt }fttjxas fxj djtjotfhkj na @hjens f}}xgfoljs tg tg}nos knej

  oxn`j+ Yn`hfhrj fad |jag}lghnf!

  _gztl Fcxnofas ,fad Yn`hfhrjfas. }fnd f tjxxnhkj }xnoj cgx tlns

  j}nstj`gkgb~! Tlj `gst jbxjbngzs rfs na knjs+ hzt f hjknjc tlftslggtnab `jssjabjxs fktjxs xjfknt~ fksg }gsjs f dnxjot tlxjft tg `jdnf

  cxjjdg`! Tlns tlxjft sjj`jd tg `ftjxnfknsj na 8===+ rlja tlj _gztl

  Fcxnofa Lz`fa Xnblts Og``nssnga ,_FLXO. kfzaoljd fa navznx~

  natg `jdnf xfons`+ gaj tlft hxfadjd fs xfonst ,fad }xjsz`fhk~

  tljxjcgxj fs zatxzj. fkk oxntnons`s gc tlj FAO bgjxa`jat tlft stggd

  tg xjnacgxoj xfonfk stjxjgt~}js! Tlft navznx~ fksg hgxj tjstn`ga~ tg tlj

  og``nssngas hjknjc na tlj goozkt }grjx gc tlj tj|tzfk fad szh-tj|tzfk+

  f }grjx tlft nt }xjsz`jd tg slf}j fad sz}jxsjdj tlj ghijotnj cfots gc

  fa~ bnja `fttjx! Oxntnvzjs gc tlj FAO ajjdjd tg hj fddxjssjd+ agt

  h~ olfabnab tlj j|tjxafk xjfknt~ xjcjxxjd tg h~ jdnf oxntnos agt+ tlft

  ns tg sf~+ h~ fotnab tg fej bgjxa`jat kjss ogxxz}t+ bxjjd~ gx naog`-

  }jtjat hzt h~ }xgnab tlj szhkn`nafkk~ xfonst aftzxj gc oxntnofk tj|ts

  ,Bkfsjx 8===.! Tlj navznx~ rfs kjd h~ tlja _FLXO olfnx}jxsgaHfxaj~ ]nt~faf fad f rlntj xjsjfxoljx+ hzt nt ogaj~jd na jjx~ djtfnk

  tlj s}nxnt gc @hjen-ns`!4

  62

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  27/49

  Nt ns agt okjfx rl~ @hjen fdg}tjd tlns rf~ gc tlnaenab+ hzt

  }kfzsnhkj ofadndftjs naokzdj lns natjkkjotzfk }xndj fad lns `fssnj

  }jxsgafk najst`jat na lns ndjfs! Hjxjct gc f cf`nk~ gx }xnftj

  lnatjxkfad+ @hjen szhkn`ftjUdP fkk j`gtngas+ fkk xjkftngasln}s+ fkk

  djsnxjs+ natg tlj stxzbbkj cgx knhjxftnga ,Bjnssjx 8==29 ||n|.! Tlj

  rxgabajss gc lns xjgkztngafx~ ndjfs+ gaj `f~ szx`nsj+ stggd tg

  faanlnkftj ln`! Fad tlj }xnaon}fk ndjf na rlnol lj rfs najstjd rfs+

  fbfna foogxdnab tg Bjnssjx ,8==29 |||nn+ ?88-83.+ tlj ndjf tlft hkfoe

  }jg}kj slgzkd djtjx`naj tljnx gra knjs fad ndjatnt~! Hkfoes slgzkdjsof}j tlj bfyj gc tlj Rjst! Tlj~ slgzkd+ rntl Cfaga fad _tjj Hneg+

  izdbj tlj`sjkjs h~ tljnx gra knblts! Nt ns agt fa~ stj}s cxg` ljxj tg

  tlj oganotnga tlft Fcxnofas+ gx ft fa~ xftj tlgsj rlg lfd fttfnajd

  }s~olgkgbnofk sjkc-j`faon}ftnga+ slgzkd xjdjcnaj xjfknt~ ga tljnx gra

  tjx`s! @hjen f}}jfxjd tg njr tlns tfse gc hkfoe sjkc-djcnantnga+ fad

  xjfknt~ xjdjcnantnga+ fs f oxzonfk fs}jot gc lns xgkj fs }lnkgsg}ljx-enab

  gc _gztl Fcxnofs txfasntnga! Ojxtfna cfslngafhkj ndjfs+ `gstk~ dxfracxg` tlj dnsozxsnj zanjxsj gc }gst-sgonfknst ozktzxfk xfdnofkns` fatn-

  sonjatns`+ Cgzofzkdnfa }xjgooz}ftnga rntl tlj eagrkjdbj'}grjx

  aj|zs+ Fcxgojatxns`+ }gst-ogkganfknst tljgx~ }xghfhk~ ljk}jd tg

  slf}j fa natjkkjotzfk okn`ftj na rlnol @hjen ogzkd hjknjj tlj tlnabs

  lj dnd rntl fztlgxnt~ fad ogacndjaoj! Tlj txjadnajss gc szol ndjfs

  bzfxfatjjd ln` ft kjfst f s`fkk ozkt cgkkgrnab ,sjj+ j!b!+ Xgafkd _zxjsl

  Xghjxts+ Fatlga~ Hxnae+ Olxnstnaj Vzatf.!

  AFXXFTNSJ_ GC _ZOOJ__ FAD CFNKZXJ

  Lgr gaj xftjs @hjen gjxfkk ns+ na tlns fs na `fa~ `fttjxs+ nasj}fxfhkj

  cxg` gajs fkzjs fad fccnknftngas! @hjen rga }xfnsj na trg enads gc

  onxokjs! Na tlj 6>>=s fad natg tlj 8===s+ lj jknontjd rndjs}xjfdfd`nxftnga f`gabst xj}xjsjatftnjs gc hzsnajss fad rlntj sgonjt~ cgx tlj

  enad gc }jxsgaf lj }xgijotjd tg tlj`+ snaojxjk~ gx gtljxrnsj9 tlj }jxsgaf

  6

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  29/49

  kgabjx lfs nts dxnjx ft tlj tg}! @fa~ ej~ hkfoe-aftngafknst cnbzxjs sfr

  tljnx ofxjjxs jokn}sjd rntl tlft gc @hjen!

  @hjens `gst }jxsnstjat ndjgkgbnofk oxntnos of`j cxg` tlj Kjct+ hgtl

  nasndj tlj xzknab Txn}fxtntj Fkknfaoj rntlna rlnol tlj _FO] fad tlj

  Ogabxjss gc _gztl Fcxnofa Txfdj Zangas ,Ogsftz. of`j tg cjjk

  naoxjfsnabk~ fxbnafknsjd fad cxg` tlj onnk-sgonjt~ fad cfx kjct hj~gad!

  Fkk tljsj oxntnos ljkd @hjen xjs}gasnhkj cgx rlft tlj~ }jxojnjd+ rntl

  sg`j izstncnoftnga+ tg hj f djonsnj slnct tg tlj xnblt ga jogag`no }gkno~

  na 6>>3! Tlj Kjct ogz}kjd tlj oxntnvzj gc @hjen-ntj ajg-knhjxfkns` rntltlj olfxbj tlft @hjen n`}gsjd tlns }gkno~ olfabj h~ cnft! G}}gsntnga tg

  ajg-knhjxfkns` s}frajd f rlgkj fxxf~ gc kjctnst sgonfk `gj`jat

  gxbfansftngas cxg` tlj jad gc tlj 6>>=s+ gaj tlft dgjtfnkjd rntl tlj

  natjxaftngafk fatn-of}ntfknst gx fatn-bkghfknsftnga `gj`jat! Tlj `gst

  szoojssczk gc tlj kjct-fotnnst sgonfk `gj`jat gxbfansftngas+ tlj Txjft-

  `jat Fotnga Of`}fnba+ lfd+ gc ogzxsj+ nts gra }xjgooz}ftnga9 @hjens

  djanfk gc kncj-sfnab txjft`jat tg `nkkngas gc LNS'FND_ szccjxjxs!Tljxj fksg ox~stfkknsjd f stxfad gc xghzst knhjxfk oxntnons` gc @hjen

  fad lns bgjxa`jat! Tlj rlntj-kjd Dj`goxftno Fkknfaoj ,DF. cgx`jd

  gaj ojatxj cgx tlns oxntnvzj5 `jdnf og``jatftgxs+ `fa~ gc tlj` hkfoe+

  tlj gtljx! Tljsj nastntztngas fad fotgxs cgx`jd f enad gc knhjxfk }zhkno

  g}nanga tlft rfs djtjx`najd tg szhijot tlj bgjxa`jat tg f kjjk gc

  soxztna~ fad+ na tlj ofsj gc tlj DF+ tg f Rjst`nastjx-st~kj fdjxsfxnfk

  g}}gsntnga tlft `fa~ na tlj FAO fad bgjxa`jat f}}jfxjd tg

  ogasndjx ozktzxfkk~ dnsxjs}jotczk fad xfonfkk~ nasjasntnj!

  Xj}xjsjatnab f s}jotxz` tlft stxjtoljd cxg` xnbltrnab knhjxfk

  gxbfansftngas knej tlj Ljkja _zy`fa Cgzadftnga tlxgzbl tg knhjxfk-

  kjct ABGs knej tlj Nastntztj cgx Dj`goxfo~ na Fcxnof ,Ndfsf.+ tlj

  hjfxjxs gc knhjxfk }zhkno g}nanga kf`hfstjd tlj @hjen bgjxa`jat cgx+

  f`gab gtljx snas+ nts xjxfonfknsftnga gc _gztl Fcxnof+ oxga~ns` fadnaon}njat fztlgxntfxnfans`! Tlgzbl @hjen `gxj gx kjss ghsjxjd

  knhjxfk-dj`goxftno ogastntztngafk bxgzad xzkjs+ lj of`j+ cgx `fa~ gc

  8=

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  30/49

  tlj`+ tg }jxsganc~ tlj FAOs frerfxd j`hxfoj: gc knhjxfkns`! Tlja

  fbfna+ tlj sgonfkk~ ogasjxftnj fad }g}zknst Yz`f }jxsgancnjs nt gxj

  zaf`hnbzgzsk~ rlnol ns rl~ knhjxfks dnd agt igna tlj Txn}fxtntj

  Fkknfaoj Kjct na rjkog`nab Yz`f fs @hjens szoojssgx! ,@fa~ na tlj

  nadj}jadjat Kjct rjxj soj}tnofk fhgzt Yz`f tgg+ nt slgzkd hj fddjd!.

  Ofa gaj dnnaj cxg` tljsj dnstnaotnj knajs gc oxntnvzj f zancnjd

  tljgx~ gc @hjens xzkj7 Nt ns agtfhkj tlft tljxj rfs f ogajxbjaoj

  hjtrjja knhjxfk fad kjctnst oxntnos ga ft kjfst trg }gnats9 tlft @hjen

  }xfotnsjd f dj`goxfo~-tlxjftjanab st~kj gc bgjxa`jat fad tlft lns}gkntnos gc djknjx~ dnd tgg knttkj tg ljk} gxdnafx~ ontnyjas! Tlj~ fksg

  fbxjjd na tljnx oxntnons` gc @hjens }gknonjs ga FND_ fad Yn`hfhrj!

  Tlns ogajxbjaoj `f~ lfj czjkkjd @hjens }jxoj}tnga gc fa zalgk~

  fkknfaoj fbfnast ln`+ stxjtolnab cxg` rlntj knhjxfks tg hkfoe txfdj

  zangansts tlj sgxt gc fkknfaoj tlft+ @hjen `f~ lfj agtnojd+

  olfkkjabjd @zbfhj na Yn`hfhrj! Tlj ogajxbjaoj fksg ljk}s tg

  j|}kfna rl~ @hjen rfs sg nsgkftjd na tlj jad+ js}jonfkk~ rlja Kjctfad knhjxfk oxntnons` rfs jolgjd cxg` rntlna tlj FAO h~ f ogfkntnga

  gc ErfYzkz-Aftfk jtlagxjbngafknsts+ gztl Kjfbzjxs fad f }fxfdj gc

  rfkenab rgzadjd tlgsj rlg lfd hjja sz``fxnk~ slzatjd fsndj h~

  tlj }xjsndjat! Tlj cfot tlft dnjxsj cfotngas ogaozxxjd na ej~ oxntnons`s

  gc @hjen dgjs agt ntsjkc fkndftj tljnx og`}kfnats5 jfol lfd nts gra

  f|j tg bxnad! Tlj cfot tlft @hjen kjct vzntj sg `fa~ cjjknab slzt gzt

  ajjxtljkjss sjj`s tjkknab+ ft kjfst fhgzt @hjens lnbl-lfadjdajss!3

  TLJ @HJEN XJOGXD9F oxntnofk gjxnjr

  Tlj kjbfo~ gc kjfdjxs knjs agt gak~ na tlj vzfknt~ gc tljnx naagftnga hzt

  fksg na tlj vzfknt~ gc tljnx ozstgdnfasln}! @hjen rfs ozstgdnfa gc ft

  kjfst trg rndjk~ fkzjd kjbfonjs9 tlft gc tlj Cxjjdg` Olfxtjx gc 6>::+rntl nts xnabnab og``nt`jat tg aga-xfonfk fad `zktnxfonfk zant~+ }g}zkfx

  dj`goxfo~ fad fss z}knct`jat5 fad tlj 6>>3 Ogastntztnga+ faagzaonab

  86

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  31/49

  tlj ajr ogzatx~s cjfkt~ tg fa j|tjadjd fxxf~ gc xnblts! Tljsj naokzdjd

  hkzj xnblts ,jvzfknt~ hjcgxj tlj kfr+ cxjjdg`s gc j|}xjssnga fad

  fssgonftnga+ }gkntnofk }kzxfkns`+ kncjst~kj cxjjdg`+ bgjxa`jat h~

  ogasjat.+ xjd xnblts ,tg lgzsnab+ jdzoftnga+ ljfktl+ szhstfatnj jvzfknt~

  fad }fxtnon}ftgx~ dj`goxfo~. fad rlft nblt hj tjx`jd xfnahgr xnblts

  ,tg bxgz} xjogbantnga fad jvzfknt~.! Rlft sgxt gc f ozstgdnfa gc tljsj

  kjbfonjs rfs @hjen7 N fssjss tlns hxnjck~ zadjx tlxjj ljfdnabs9

  dj`goxfo~+ aftnga hznkdnab fad sgong-jogag`no fdfaoj gc tlj }ggx!

  Ozxngzsk~ jagzbl+ ogasndjxnab @hjens fztlgxntfxnfa nastnaots fadfotngas+ lj kjct tlj dj`goxftno kjbfo~ xjkftnjk~ natfot! Tlj ajr _gztl

  Fcxnof stfxtjd nts kncj fs f knhjxfk dj`goxfo~ hfsjd ga `zktn}fxt~

  og`}jtntnga+ cxjj jkjotngas+ }gkntnofk }kzxfkns` fad fa fztgag`gzs onnk

  sgonjt~5 fad nt ns f }gknt~ fad sgonjt~ gc tlns sgxt tlft @hjen lfadjd

  ga! @fa~ gxbfansftngas gztsndj tlj stftj cjkt tlxjftjajd h~ @hjens

  jxhfk fttfoes+ hzt tlj~ ajjx j|}jxnjaojd gztxnblt xj}xjssnga!

  Jja sg+ @hjen rfs ag cxnjad gc dj`goxftno }kzxfkns`! Lns fztlgxn-tfxnfans` rfs cjkt `gst dnxjotk~ rntlna tlj FAO fad tlj Txn}fxtntj

  Fkknfaoj! Tlns `fttjxjd na f ogzatx~ rljxj tlj xzknab }fxt~ srfkkgrs

  z} sg `zol }gkntnofk s}foj! Tlzs tlj xzknab }fxt~ ogatxgkkjd hgtl tlj

  Aftngafk Fssj`hk~ fad tlj j|joztnj nt rfs sz}}gsjd tg gjxsjj+

  jafhknab @hjen jccjotnjk~ tg ajztjx ]fxknf`jat ,Bz`jdj 8==:9 64=-6.!

  Tlj FAO aftngafk kjfdjxsln} j|}kgntjd nts jkjotgxfk dg`nafaoj

  aftngafkk~+ na tlj }xgnaojs fad kgofkk~ tg j|jxt f ojatxfknsjd ogatxgk

  gc fkk kjjks gc tlj stftj tlxgzbl nts tg}-dgra dj}kg~`jat stxftjb~! Tlns

  rfs }fxt gc f kgabjx-tjx` }xgbxf``j+ jndjaoj szbbjsts+ cgx j|jxonsnab

  og`}xjljasnj ljbj`ga~ gjx tlj stftj fad sgonjt~ ,Oln}ena 8==9 ?=:-?6

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  32/49

  lfads gc FAO }gkntnofk ojatxfknsjxs! Fs tlj FAO fhsgxhjd tlj stftj+

  tlj stftj rfs+ na tzxa+ dxfra natg xzknab }fxt~ svzfhhkjs fad }kgts! Fs

  Ofkkfad fad G|tgh~ slgr+ }gknoj+ natjkknbjaoj fad kjbfk fbjaonjs

  hjof`j fknbajd rntl }fxtnozkfx FAO cfotngas+ jabfbnab na sjkjotnj

  }xgsjoztngas+ szxjnkkfaoj+ kjfes fad cgxbjx~ tg df`fbj `j`hjxs gc

  xnfk cfotngas! Tlj snabkj `gst cxnbltjanab j}nsgdj na tlj slgxt lnstgx~

  gc }gst-6>>4 _gztl Fcxnofa dj`goxfo~ goozxxjd rlja+ na 8==6+ @hjen

  cfksjk~ okfn`jd+ ga tlj hfsns gc s}jongzs natjkknbjaoj+ tlft tljxj rfs f

  }kgt h~ f xfabj gc }xg`najat FAO cnbzxjs tg gjxtlxgr lns bgjxa-`jat! @hjen rfs cgxojd tg hfoe gcc+ fs lj rfs ga gtljx goofsngas! Nc

  @hjen dnd agt kjtlfkk~ df`fbj _gztl Fcxnofa dj`goxfo~+ tljxj ns knttkj

  dgzht tlft lns kjfdjxsln} jadfabjxjd nt fad tlft nt hjvzjftljd

  dj`goxfo~-jadfabjxnab }xjojdjats tg szoojjdnab bgjxa`jats!

  Dnd tlj @hjen-jxf stftj xjs}jot ontnyjas }gkntnofk onnk xnblts7

  ]gkntnofk ngkjaoj cjkk frf~ dxf`ftnofkk~ fctjx tlj 6>>4 jkjotngas+ hzt

  xj`fnas f cjftzxj gc kgofk-kjjk }gkntnos+ fs dg goofsngafk fssfssnaftngasfad fttj`}tjd fssfssnaftngas+ agtfhk~ gc ogxxz}tnga rlnstkjhkgrjxs

  ,@}z`fkfabf ns fa j|f`}kj.! Fs Dzaofa fkzfhk~ dgoz`jats+ tlj

  stftjs tgkjxfaoj gc `fss }xgtjst lfs }xgja tlna5 lgr `zol @hjen

  lfd }jxsgafkk~ tg dg rntl tlns natgkjxfaoj ns zaokjfx+ hzt FAO-

  ogatxgkkjd gx FAO-olgsja `zanon}fk fad }gknoj gccnonfks fxj ojxtfnak~

  ozk}fhkj+ fad tlj~ g}jxftj na f okn`ftj @hjen cgstjxjd! Lzadxjds gc

  oxn`nafk szs}jots fad }xnsgajxs dnj jjx~ ~jfx ft tlj lfads gc tlj

  }gknoj+ rlg fksg lfxfss zadgoz`jatjd n``nbxfats fad j|tgxt hxnhjs

  cxg` tlj bjajxfk }zhkno!

  _tftj ngkjaoj xjfots tg+ cjjds gcc fad ,nc Dzaofa ns xnblt. sg`jtn`js

  czjks tlj ngkjaoj gc sgonjt~ ntsjkc+ tlj kfttjx fancjstjd na f zxdjx xftj

  fhgzt tja tn`js lnbljx tlfa tlft gc tlj Zantjd _tftjs+ enkknab gc stxnej-

  hxjfejxs+ sjxnoj-djknjx~ xngts+ |jag}lghno }gbxg`s+ jja kjtlfk dxnnab!Tlj dj`goxftno kn`ntftngas gc tlj stftj fxj tlzs `ftoljd h~ tlgsj gc fa

  zaonnk sgonjt~! Nc N lfj f vznhhkj rntl Dzaofa nt ns tlft slj dgjs agt

  8?

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  33/49

  foeagrkjdbj tlj naonnknt~ gc tlj kfttjx+ tlj aftzxj fad j|tjat gc rlnol

  lfs ajjx hjja czkk~ j|}kfnajd fad rlnol+ tgg+ ngkftjs lz`fa xnblts!

  Aftnga-hznkdnab fxbzfhk~ szccjxjd `gxj n``jdnftj naizx~ zadjx

  @hjen tlfa dnd dj`goxfo~! @zol+ gc ogzxsj+ tzxas ga lgr aftnga-hznk-

  dnab ns zadjxstggd ,kjfj fsndj rljtljx nt ns f bggd ndjf na f bkghfknsjd

  rgxkd fad f |jag}lghno ogzatx~.! Ns nt fhgzt cgxbnab f ogkgzx-hknad }gknt~

  fad sgonjt~7 F `zktnozktzxfk gaj+ ojkjhxftnab zant~ na dnjxsnt~7 Gx ns nt

  fhgzt oj`jatnab aftngafk zant~ fxgzad f `figxntfxnfa ozktzxj7

  @hjen }xghfhk~ zadjxstggd ln`sjkc tg hj cgxbnab f snabkj aftngafaolgxjd na fa Fcxnofa ndjatnt~! Tlj snbancnjx Fcxnofa ns+ ntsjkc+ f`hn-

  fkjat! Na lns cf`gzs N f` fa Fcxnofa s}jjol+ ojkjhxftjd na tlns ogkkjotnga

  h~ Ofkkfad fad G|tgh~+ @hjen j`hxfojd f xfonfkk~ s~aoxjtno jxsnga gc

  nts jfanab5 hzt jja na tlft xjadntnga tlj tjx` Fcxnofa rfs ogzatjx}gsjd

  tg Jzxg}jfa fad Rjstjxa! Gtljx Fcxnofansts+ knej @fkjbf}zxz @febghf

  fad @fkj`f ,fad ]jtjx @gefhf na tlj 6>>=s.+ jstjd Fcxnofa rntl f

  `gxj j|}knontk~ xfonfk `jfanab+ tfenab nt tg xjcjx jntljx tg f xfonfkk~djcnajd }jg}kj gx tg tljnx rf~s! Ft kjfst na tlns xfonfknsjd fxnfat aftnga-

  hznkdnab dj}jads kjss ga rlntjs fooj}tnab f aga-xfonfk onno-aftngafk

  ndjatnt~+ gx ojkjhxftnab tljnx Jzxg}jfa ljxntfbj fs }fxt gc f zktnozktzxfk

  `n|+ tlfa ga tljnx og`nab tg tjx`s rntl tlj cfot tlft tlns ns f hkfoe-

  Fcxnofa ogatnajat fad tlft hkfoe Fcxnofas fxj agr na olfxbj! Rlntjs+

  na tlns jxsnga+ ofa ogaojnfhk~ hjog`j Fcxnofa tlj`sjkjs+ hzt gak~

  h~ j`hxfonab hkfoe-Fcxnofa ozktzxj!

  Ogkgzxjds fad Nadnfas cnad tlj`sjkjs na f stnkk `gxj og`}knoftjd

  }kfoj na tlj aftnga-hznkdnab }xgijot! Tlj~ fxj hkfoe foogxdnab tg f

  ogajatnga na fatn-f}fxtljnd }gkntnos bgnab hfoe tg tlj 6>2=s fad

  foogxdnab tg j`}kg~`jat jvznt~ fad HJJ kjbnskftnga+ hzt cgx `fa~

  aftnnsts nt ns Fcxnofaajss tlft ogzats fad Fcxnofa `jfas s}joncnofkk~

  Hfatz-s}jfenab Fcxnofa! Na tlj xfonfk-Fcxnofanst solj`j tljsj `nag-xntnjs+ izst knej rlntjs+ fxj ofkkjd z}ga tg j`hxfoj tlj }gkntnofk fad

  ozktzxfk fsojadfao~ gc Fcxnofas djcnajd na tlns afxxgrjx rf~!

  84

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  34/49

  Hzt lgrjjx tlj aftnga ns ogaojnjd rljtljx fs aga-xfonfk+

  `zktnozktzxfk gx Fcxnofa gaj oxzonfk `jfszxj gc tlj szoojss gc aftnga-

  hznkdnab `zst hj nts of}font~ tg hxnab xfonfk `nagxntnjs natg f slfxjd

  sjasj gc aftngalggd! Nc tlft ns tlj g}jxftnj oxntjxnga @hjen `zst hj

  izdbjd tg lfj hjja `zol kjss szoojssczk tlfa lns }xjdjojssgx!

  @fadjkfs og`hnaftnga gc aga-xfonfkns` fad xfnahgr zktnozktzxfk-

  ns` `fdj rf~+ zadjx @hjen+ cgx fa fssjxtnj hkfoe+ sg`jtn`js Fcxnofa

  xfonfk aftngafkns` tlft fknjaftjd agt gak~ rlntjs hzt fksg `fa~

  ogkgzxjds fad Nadnfas! Tlj ajr xzknab jkntjs ogastfat hjxftnab gcs}gxtnab ogdjs fad hzsnajssjs cgx hjnab naszccnonjatk~ txfascgx`jd5

  tlj nasnstjaoj ga xfoj-hfsjd xjoxznt`jat+ }xg`gtnga fad }xgozxj`jat5

  xgrs gjx af`j olfabjs fad tlj Fcxneffas kfabzfbj+ fkk gc tljsj

  ljk}jd tg `fnatfna xfoj xjkftngas na f }jx`fajat stftj gc hnoejxnab!

  Rljtljx fa fssjxtnj xfonfk aftngafkns` rfs fa~rf~ izstncnjd sf~+ na

  tlj af`j gc jvzfknt~ ogastntztjs f sj}fxftj `fttjx cgx djhftj+ hzt tlj

  jbfkntfxnfa ofsj cgx nt sjj`s lfxdk~ okjfx ozt bnja tlft HJJ fad jjafccnx`ftnj fotnga lfj hjajcntjd gak~ f s`fkk nagxnt~ gc hkfoes! Aga-

  xfonfk sgonfknsts fad sgonfk dj`goxfts }jxsnst na tljnx }xjcjxjaoj cgx

  okfss-hfsjd xjdnstxnhztnga!

  Nc @oEfnsjx ns xnblt+ @hjen-ntj aftnga-hznkdnab ajjd agt lfj tzxajd

  gzt tlj rf~ nt dnd! Lj okfn`s tg lfj ndjatncnjd fa jfxknjx @hjen h~

  rlnol lj jfas fa jfxknjx }gst-6>>4 @hjen rlg senkczkk~ s~atljsnsjd

  f ajojssfx~ }gkntnos gc xfonfk xjdxjss rntl fa jvzfkk~ ajojssfx~ }xgijot

  gc oxgss-xfonfk aftnga-hznkdnab! @oEfnsjxs jfxk~ @hjen tlzs }jxcgx`jd

  tlj txnoe tlft @fadjkf dnd agt! @gxj txfbno ns nt+ tljxjcgxj+ @oEfnsjx

  fxbzjs+ tlft tlj kftjx @hjen tlxjr frf~ tlns fdfatfbj na tlj }zxsznt

  gc fa naoxjfsnabk~ ghsjssnj xfonfk jssjatnfkns`! Nts fa natjxjstnab ndjf+

  tlgzbl gaj rlgsj jxncnoftnga rnkk xjvznxj stnkk okgsjx tj|tzfk }fxsnab

  gc tlj cgx`jx }xjsndjats s}jjoljs fad gaknaj gzt}zt!F }jssn`nst `nblt szs}jot tlft xfonfk tjasnga ns naljxjat na tlj _gztl

  Fcxnofa ogadntnga+ rljtljx @hjen ns na olfxbj gx agt ,fad nxxjs}jotnj

  8:

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  35/49

  gcrlnol @hjen ns na olfxbj.! Tlj }gst-knhjxftnga }xjsjaoj gc f kfxbj

  rlntj }g}zkftnga+ dns}xg}gxtngaftjk~ fcckzjat fad senkkjd+ `f~ sjxj fs

  f }jx`fajat sgzxoj gc nxxntftnga tg fa fs}nxfat hkfoe Fcxnofa `nddkj

  okfss og`}jtnab cgx tlj sf`j hzsnajss fad }xgcjssngafk }kfojs! Tlj

  hkfoe rgxenab okfss fad }ggx dg agt og`}jtj rntl rlntjs na tlj sf`j

  rf~ ,rlntj-ogkkfx rgxejxs f}fxt. fad+ sg`j szxj~ jndjaoj szbbjsts+

  fxj foogxdnabk~ kjss og``nttjd tg fccnx`ftnj fotnga ,Iglasga 8==>9

  664-63.! Tlj~ fxj `gxj knejk~ tg og`}jtj f`gabst jfol gtljx cgx

  j|f`}kj+ Fcxnofas rntl ogkgzxjds cgx lgzsjs fad ighs na tlj RjstjxaOf}j! Fad tlj~ og`}jtj ogkkjotnjk~+ }xn`fxnk~ gjx rgxe fad txfdnab

  g}}gxtzantnjs+ rntl tlj `nbxfats rlg lfj jatjxjd tlj ogzatx~ na

  ogasndjxfhkj az`hjxs cxg` jksjrljxj na Fcxnof snaoj fhgzt 6>>=! Rlft

  tlj hkfoe }ggx rfat+ j`}nxnofk fad fajodgtfk jndjaoj n`}knjs ,L_XO

  8==

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  36/49

  }jxsnstjaoj gc }gjxt~ fad najvzfknt~ na tlj sjogad lfkc gc tlj 6>>=s+

  rntl n`}xgjd foojss tg sjxnojs cgx tlj }ggxjst gccsjt h~ xnsnab

  zaj`}kg~`jat ,sjj+ j!b!+ _jjenabs # Afttxfss 8==39 ?==-?2:.! Cxg`

  tlj jfxk~ 8===s tlj s}xjfdnab ajt gc sgonfk bxfats fad+ kftjx+ fa

  jogag`no hgg` hjbfa tg f`jkngxftj fhsgkztj naog`j }gjxt~ fad+

  }jxlf}s+ fksg najvzfknt~ ,sjj+ j!b!+ Jjxftt 8==>.! Hzt ft tlj jad gc tlj

  @hjen jxf _gztl Fcxnof xj`fnajd gaj gc tlj `gst zajvzfk ogzatxnjs na

  tlj rgxkd5 gaj j`hfxxfssjd h~ rgxkd-hjftnab zaj`}kg~`jat+ djoknanab

  kncj j|}jotfao~ fad xnsnab nacfat `gxtfknt~! Tlj FAO na }grjxzadgzhtjdk~ jalfaojd tlj foojss gc tlj }ggx tg szhsndnsjd lgzsnab+

  jkjotxnont~ cgx knbltnab+ }gtfhkj rftjx+ oknanos fad bxfats+ hzt nt ogzkd

  fksg hj }zantnj tg tlj }ggx+ fs rntajss tlj rnkknabajss gc FAO-xza kgofk

  fztlgxntnjs tg ozt gcc zxhfa lgzsjlgkdjxs foojss tg rftjx fad jkjotxnont~

  cgx aga-}f~`jat! @fa~ gc tlj sgonfk sjxnojs }xgndjd cgx tlj }ggx

  szccjxjd cxg` kgr-vzfknt~ gzt}zt+ slgdd~ `fnatjafaoj fad cxfzd!

  Tlj f`jkngxftnga gc }gjxt~ fad najvzfknt~ ns agt+ tg hj cfnx+ stxfnblt-cgxrfxdk~ na tlj bnct gc bgjxa`jats gc tlj df~! Tlj FAO na }grjx lfd

  tg fot tg f`jkngxftj }gjxt~ fad zajvzfk kncj-olfaojs na tlj ogatj|t gc

  naljxntjd jogag`no ogastxfnats fad tlj j|tjxafk slgoe gc tlj LNS

  }fadj`no! Na tlj ofsj gc LNS tlj @hjen bgjxa`jat `fdj `fttjxs

  rgxsj cgx ntsjkc9 tlj rntllgkdnab gc FXSs fbbxfftjd zaajojssfxnk~ tlj

  tgkk gc FND_ ga `gxtfknt~+ }xgdzotnnt~ fad lgzsjlgkd naog`j!

  Tljxj rfs ajjx fa FXS cgx `fafbnab tlj n`}fot gc naljxntjd

  jogag`no rjfeajssjs! _gztl Fcxnofs nddkj-naog`j jogag`~ f~ kgge

  xnol na Fcxnofa tjx`s+ hzt nt lfs ajjx xjbfnajd tlj lnbl bxgrtl }ftl nt

  rfs ga hjtrjja tlj `nd-6>?=s fad tlj `nd-6>2=s! Nt lfs ogasjvzjatk~

  cfkkja hjlnad `fa~ og`}fxfhkj gx jja nantnfkk~ }ggxjx jogag`njs!

  Lgrjjx og`}jtjat f `fafbjx na gxtlgdg| `foxg-jogag`no tjx`s+

  tlj FAO na }grjx lfs ~jt tg szx`gzat naljxntjd jogag`no olfkkjabjs!Tljsj fxj fxngzs! Jogag`no bxgrtl hz`}s fbfnast f hfkfaoj gc }f~-

  `jats ogastxfnat+ tlj ajt xjszkt gc dj}jadjaoj ga n`}gxtjd of}ntfk

  82

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  37/49

  bggds+ tlj `nddkj okfsss djht-czjkkjd f}}jtntj cgx n`}gxtjd kz|zxnjs fad

  fa natjxaftngafkk~ zaog`}jtntnj `fazcfotzxnab sjotgx! Tlj jogag`~

  xjknjs ga }xn`fx~ }xgdzot j|}gxts tg jfxa cgxjnba j|olfabj fad ga

  cgxjnba najst`jat tg gccsjt kgr dg`jstno sfnabs dj}jadjaonjs tlft

  kjfj nt zkajxfhkj tg djoknanab og``gdnt~ }xnojs+ cknblts gc lgt gaj~

  fad ozxxjao~ ckzotzftnga! Djs}ntj f kgab-fooz`zkftnab szx}kzs gc

  zasenkkjd kfhgzx+ tljxj ns f hnfs tgrfxds of}ntfk natjasnt~ na }xgdzotnga

  tlft ns f kjbfo~ gc f}fxtljnd-nadzojd zxhfa kfhgzx slgxtfbjs+ tlj

  dg`nafaoj gc kfxbj og`}fanjs fad+ cxg` tlj 6>>3-o8===. tlj FAO bgjxa`jat bf`hkjd

  ga hjnab fhkj tg knct _gztl Fcxnof gatg f djonsnjk~ lnbljx bxgrtl }ftl

  h~ kn`ntnab bgjxa`jat s}jadnab+ }xnftnsnab gx gztsgzxonab stftj

  sjxnojs+ rntldxfrnab fbxnozktzxfk szhsndnjs+ stfhnknsnab tlj ozxxjao~

  tlxgzbl lnbl natjxjst xftjs fad cxjjnab z} tlj gj`jat gc bggds fadof}ntfk foxgss _gztl Fcxnofa hgxdjxs! Tlj lg}j rfs tlft tlj najntfhkj

  j|}gxt gc of}ntfk fad tlj og`}jtntnj slgoe tg tj|tnkj+ fztg fad cfx`

  rgxejxs rgzkd hj `gxj tlfa gccsjt h~ hzxbjganab nadzstxnfk j|}gxts

  fad narfxd najst`jat!

  Tlj bf`hkj kfxbjk~ cfnkjd! @fa~ rgxejxs kgst tljnx ighs na `faz-

  cfotzxnab+ nanab fad cfx`nab! _zoojssczk djcnont ogatfna`jat ~njkdjd f

  dgrasndj na ajr ogastxfnats ga jajxb~ sz}}k~ fad djtjxngxftnab

  nacxfstxzotzxj! _jogadfx~-nadzstxnfk j|}gxt g}}gxtzantnjs rjxj oga-

  stxnotjd h~ _gztl Fcxnofs dnsfdfatfbjgzs bjgbxf}lnofk kgoftnga+

  }jxsnstjat kgofk senkk slgxtfbjs ,agtrntlstfadnab ljf~ najst`jat na

  }zhkno jdzoftnga.+ xjkftnjk~ lnbl fazcfotzxnab rfbjs fad fa gctja tgg

  stxgab ozxxjao~! Rntl fktjxaftnj j`jxbnab `fxejt fttxfotngas na

  Jfstjxa Jzxg}j fad Olnaf+ fad djtjxxjd h~ stxgab zangas+ }gkntnofkzaojxtfnat~ fad oxn`j na _gztl Fcxnof+ cgxjnba dnxjot najst`jat cfnkjd

  tg }gzx na fs }xjdnotjd! Nastjfd+ _gztl Fcxnof j|}jxnjaojd }xj`ftzxj

  89 :9 2=-6+ 6=8-

  664+ 628-2:+ 443-:=35 Abg`f 8==>.! Xzsljd Fcxnofansftnga }gst-6>>4

  ogas}nxjd rntl f xnbltsnynab gc tlj }zhkno sjotgx tg hkjjd tlj stftj gc

  senkks fad j|}jxnjaoj! Dj}fxt`jats }gfoljd sofxoj senkkjd hkfoe }jxsgaajk

  cxg` jfol gtljx+ ofzsnab lnbl tzxagjx+ gx kjct ighs fofat cgx rfat gc

  szntfhkj hkfoe ofadndftjs! Tlj stftj fttj`}tjd tg cnkk nts senkks bf} h~

  }zxolfsnab ft jkjftjd ogst tlj sjxnojs gc rlntj }xnftj ogaszktfats!@jfarlnkj+ fa z}rfxdk~ `ghnknsnab `fafbjxnfk jkntj zsjd tlj stftj tg

  jaxnol ntsjkc nf aj}gtns`+ j|gxhntfat sfkfxnjs fad }jxes+ tjadjxs cgx

  8>

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  39/49

  oxganjs fad hxnhj-tfenab! Rjkk-gxbfansjd }zhkno sjotgx rgxejxs hkgoejd

  jccgxts tg n`}xgj sjxnoj vzfknt~+ agtfhk~ na jdzoftnga! Tlj `jxbjx gc

  f}fxtljnd-jxf xfonfkk~ sjbxjbftjd hzxjfzoxfonjs n`}gxtjd jtlano+ xfonfk

  fad bjgbxf}lnofk dnnsngas natg ajr zantfx~ fd`nanstxftngas fad fkkgrjd

  tlj ogxxz}tnga fad naog`}jtjaoj gc cgx`jx Hfatzstfa fd`nanstxftngas

  tg ogkgansj ajr }xgnaonfk bgjxa`jats! N`}kj`jatftnga gc Ajr ]zhkno

  @fafbj`jat+ djsnbajd tg oxjftj f stxftjbno+ }xg-fotnj fad ogasz`jx-

  xjs}gasnj `fafbjxnfk okfss+ `zktn}knjd tlj `fafbjxnfk kf~jx rlnkj

  `fenab zaxjfknstno dj`fads z}ga naj|}jxnjaojd }jxsgaajk! Tlj xjszktrfs fa zaxfjkknab stftj xftljx tlfa gaj cnt cgx djjkg}`jatfk }zx}gsj!

  Fagtljx xjvznxj`jat gc f djjkg}`jatfk stftj zadjx of}ntfknst

  ogadntngas+ ogg}jxftnj xjkftngas hjtrjja of}ntfk+ kfhgzx fad tlj stftj+

  xj`fnajd jkzsnj! Zangas fad tlj kjct og`}kfnajd fhgzt tlj Txjfszx~s

  hzdbjt szx}kzsjs+ tlj Xjsjxj Hfaes nackftnga tfxbjtnab fad f szxbj gc

  Olnajsj n`}gxts+ jndjaoj+ tg tlj`+ gc gabgnab ajg-knhjxfkns` ft }gkno~

  kjjk! Tlj rlntj-dg`naftjd hzsnajss okfss+ tlgzbl bjajxfkk~ sz}}gxtnjgc tlj stftjs cnsofk fad `gajtfx~ `fafbj`jat+ ogatnazjd tg og`}kfna

  fhgzt HJJ fad kfhgzx xjbzkftngas fad naoxjfsnabk~ djs}fnxjd gc jkjotxnont~

  sz}}k~! Ajntljx jstfhknsljd rlntj of}ntfk agx ajr hkfoe of}ntfk slgrjd

  `zol naoknaftnga tg }kf~ tlj xgkj gc f }ftxngtno hgzxbjgnsnj og``nttjd

  tg sgonfkk~ naokzsnj dg`jstno bxgrtl! Tlj @hjen bgjxa`jat+ cgx nts

  }fxt+ ogatnazjd tg f}}xgfol rlntj of}ntfk rntl fa zastfhkj `n|tzxj gc

  }xfb`ftno jaogzxfbj`jat fad xfoj-kfojd fatfbgans`+ jolgnab tlj

  zasjttkjd `nadsjt gc f hkfoe hzsnajss jkntj tlft sfr na rlntj-dg`naftjd

  ogx}gxftngas hgtl f og`}jtntgx fad f sgzxoj gc jogag`no xjat!

  @HJEN_ KJBFO^+ GX TLJ FAO_7

  Lgr `zol gc tlns xjogxd ns @hjens+ lgr `zol tlj FAOs7 Rj fxjhfoe+ ljxj+ tg `fttjxs gc stxzotzxj fad fbjao~! Tljxj ofa hj knttkj

  dgzht tlft @hjen n`hnhjd `zol gc rlft gtljx FAO ofdxjs dnd+ `gst

  ?=

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  40/49

  gc nt fkxjfd~ fkkzdjd tg9 @fx|ns`-Kjananst okfss fafk~sns+ gxbfansftngafk

  st~kj fad xljtgxno+ ogaj~jd h~ jajxbjtno Og``zanst ]fxt~ og`xfdjs

  fad _gnjt s}gasgxs5 tlj zadjxstfadnab gc _gztl Fcxnof fs zadjxbgnab+

  rntl tlj cfkk gc f}fxtljnd+ f aftngafk dj`goxftno xjgkztnga5 tlj s}jonfk

  og``nt`jat tg hkfoe+ js}jonfkk~ Fcxnofa knhjxftnga5 fad tlj njr gc tlj

  FAO fs tlj sgkj fztljatno knhjxftnga cgxoj! Tlj FAO stxjssjd dnson}knaj

  fad zant~+ fad nt ogastntztjd @hjens gak~ cf`nk~! Rfs agt jjx~tlnab

  @hjen dnd sn`}k~ fa jcczsnga gc tlj FAOs ogkkjotnj `nad fad hgd~7

  Tljxj fxj sg`j bxgzads cgx tlns agtnga+ hzt nt ns ajojssfx~ tgxjogbansj+ tgg+ tlft tlj FAO j`hgdnjd dnjxsj txjads fad }gssnhnkntnjs!

  @fadjkf+ knej @hjen+ rfs ag nastnaotnj dj`goxft! Lj fkzjd zant~ gc

  }zx}gsj fhgj }kzxfkns`+ fad fotjd zankftjxfkk~ ft oxzonfk `g`jats!

  Ft tlj sf`j tn`j+ tlgzbl+ @fadjkf ox~stfkknsjd tlj FAOs rnkk tg

  aftnga-hznkdnab fad aga-xfonfk naokzsnjajss! Lj rfs `fxejd h~ f

  lz`hkjajss tlft fkkgrjd ln` tg dj}fxt cxg` }grjx fctjx f snabkj tjx`+

  fa n`}knont xjhzej tg Fcxnofa hnb `ja rlg oknab tg gccnoj ft fkk ogsts!Na @hjen dnccjxjat FAO txfdntngas szxcfojd+ naokzdnab tlft gc sjotfxnfa

  Fcxnofans`! Na bgjxanab lj dg`jstnoftjd tlj jkntns` fad ojatxfkns`

  jadj`no tg j|nkj }gkntnos+ dns}kfonab tlj `gxj ljtjxgbjajgzs fad

  og``zant~-faolgxjd }gkntnos gc tlj FAOs 6>

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  41/49

  nt dzxnab tlj }jfe gc @hjens fztlgxnt~ hjtrjja tlj kftj 6>>=s fad tlj

  jfxk~ 8===s ,Bz`jdj 8==:9 632-9 8=8-?.!2

  @fadjkf+ djs}ntj lns kg~fkt~ tg dnotftgxs rlg }xjngzsk~ sz}}gxtjd

  fad agr }xghfhk~ czadjd tlj FAO+ knejd tg hfse na tlj f}}xgfk gc tlj

  rgxkds lz`fa xnblts og``zant~ ,nc rj ofa ofkk nt tlft.! @hjen `zol

  }xjcjxxjd Fcxnofa fad bkghfk-sgztl fkndftnga+ fs lj cnxst slgrjd na

  slf}nab _gztl Fcxnofs ,}zsnkkfan`gzs. xjs}gasj tg Anbjxnfa stxgab`fa

  _fan Fhfolf ,Bz`jdj 8==:9 625 Bjnssjx 8==29 2=?-2=35 Iglasga

  8==>9 888-.! @hjens bgjxafaoj naokzdjd agtlnab og`}fxfhk~ ngkjat!

  Agx ns tljxj jndjaoj tlft lns dj}fxtzxj lfs ljxfkdjd f xjajrjd

  og``nt`jat tg dj`goxftno rf~s+ djs}ntj ojkjhxftnga h~ sg`j gc f

  sz}}gsjd ]gkgerfaj g}janab! Rlnkj @hjen f~ lfj hxgzblt rntl ln`f }fxtnozkfx hxfad gc n`}jxnfk }xjsndjatnfkns` lj rfs+ ga tlj dj`goxfo~

  nsszj+ ag rnkd gztknjx na FAO lnstgx~!

  ?8

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  42/49

  Cfnxajss dj`fads tlft hgtl @hjen fadtlj FAO hj bnja sg`j oxjdnt

  cgx _gztl Fcxnofs hxgfdk~ dj`goxftno txfijotgx~ snaoj 6>>4! Tlj `fa

  fad tlj }fxt~ hgtl }xgjd ndjgkgbnofkk~ fdf}tnj jagzbl tg snba z} tg

  ogastntztngafk knhjxfk dj`goxfo~! Tlj FAOs jkjotgxfk dg`nafaoj lfs

  jafhkjd nt tg sjxj fs f sgzxoj gc stfhnknt~+ izst fs dgjs nts oxgss-jtlano

  f}}jfk! Rj ofaagt hj szxj tlft tlj FAOs hxjfe-z} natg }gkntnofkk~

  rfxxnab cfotngas rnkk hj bggd cgx dj`goxftno }jfoj! Nt ogzkd stnx jtlano

  fad ndjgkgbnofk }fssngas tlft cnad j|}xjssnga na ngkjaoj! Nts jkjotgxfk

  szoojssgxs+ slgzkd tljxj gaj df~ hj sg`j+ `f~ sjj tljnx gra tn`j nagccnoj sn`}k~ fs tljnx tzxa tg jft+ na tlj jstfhknsljd szh-_flfxfa }fttjxa!

  _tnkk+ rj slgzkd agt nstfej tlj FAO cgx fa nastnaotnjk~ dj`goxftno

  cgxoj+ gx cfnk tg agtj tlj }fxfdg|nofk aftzxj gc tlj fxbz`jat tlft gaj

  }fxt~ gzblt tg xj`fna cgxjjx na gccnoj na gxdjx tg }xjsjxj dj`goxfo~!

  ]xzdjatnfk fxbz`jats cgx tlj FAOs fsojadfao~ fxj }kfzsnhkj gak~

  hjofzsj tlj dj`goxftno nastntztngas gc _gztl Fcxnof fxj za}xgja! Agx

  slgzkd rj fjxt gzx j~js cxg` tlj ogsts gc tlj FAOs 6: ~jfxs gc xzkj!Tlgsj rjxj fxbzfhk~ `fdj bxjftjx tlfa tlj~ ajjd lfj hjja h~ tlj

  rf~ @hjen }jxsgafkk~ stjjxjd tlj xzknab }fxt~!

  @HJEN NA TLJ ]G_T-@HJEN N@FBNAFTNGA

  Lgr+ na 8=6=+ dgjs Tlfhg @hjen cnbzxj na tlj _gztl Fcxnofa ogkkjotnj

  `nad7 Tlj ogx}gxjfk }jxsga ns kfxbjk~ nansnhkj+ djs}ntj tlj gdd

  f}}jfxfaoj na+ cgx j|f`}kj+ ajbgtnftngas gjx tlj cztzxj gc _zdfa!

  Tljxj ns jndjaoj na lns natjxnjr rntl tlj igzxafk Tlnaejx ,cgzadjd

  h~ cgx`jx @hjen sndjenoe Jssg} ]flfd. tlft lj ns stnkk vznjtk~ frfntnab

  lns nadnoftnga+ agtfhk~ ga LNS'FND_!

  FAO `j`hjxs fbbxnjjd ft @hjens txjft`jat dzxnab fad fctjx tlj

  ]gkgerfaj Ogacjxjaoj hxgej frf~ tg cgx` tlj Ogabxjss gc tlj ]jg}kj,Og}j.+ rlnol rga f xjs}jotfhkj 2* gc tlj gtj na tlj 8==> bjajxfk

  jkjotngas hzt ns agr sjkc-djstxzotnab! Tlj j|tjat gc tlj cgx`jx }xjsndjats

  ??

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  43/49

  lfad na tlj cgzadnab gc Og}j ns zaokjfx+ hzt nt rgzkd hj stxfnanab

  tlnabs tg sf~ tlft tlj }fxt~ ns ofxx~nab @hjens tgxol }fxtk~ hjofzsj+

  zaknej @hjen ln`sjkc+ Og}j f}}jfxs tg hj tlj bjaznajk~ }gst-

  ndjgkgbnofk fxtnokj+ zanatjxjstjd na @hjens xfoj }gkntnos gx @fx|nst-

  Kjananst fafk~tno cxf`j! Tljxj fxj Og}j j`hjxs rlg kgzdk~ ojkjhxftj

  @hjen+ hzt tljnx fccnant~ rntl ln` sjj`s+ ga tlj cfoj gc nt+ }jxsgafk gx

  jtlagxjbngafk xftljx tlfa ndjgkgbnofk!

  @hjen tgxolhjfxjxs fxj ojxtfnak~ sofxoj nasndj tlj FAO! Cfotngafk

  ogacknots zadjxrf~ na tlj }fxt~ fxj }nttnab fbfnast jfol gtljx agt Yz`ffad @hjen sz}}gxtjxs ,`fa~ gc tlj kfttjx lfj fa~rf~ hjja }zxbjd+

  kjct gkzatfxnk~ gx ignajd tlj ]gkgerfaj notgxs. hzt dnccjxjat jkj`jats

  gc tlj Yz`f ogfkntnga! Nxganofkk~+ tlj ogatjadjx na tljsj hfttkjs tlft

  sjj`s gst @hjen-ntj ns tlj FAO gztl Kjfbzj+ fa gxbfansftnga tlft

  }kf~jd f snbancnofat xgkj na @hjens dgracfkk! Cgx szxj+ tlj FAO^K ns

  tlgxgzblk~ zaknej @hjen na nts }xjdnkjotnga cgx }gkno~ fdjatzxns` fad

  xfhhkj-xgzsnab! Hzt nt dgjs sjj` tg slfxj+ fkhjnt tg }xg}fbftj na `gxjstxfnbltcgxrfxdk~ Fcxnofanst cgx`+ lns xfonfk aftngafkns`! Nt f~ hj ag

  ognaondjaoj tlft @fkj`f lfs og`j gzt stxgabk~ fbfnast tlj

  }xgsjoztnga gc @hjen cgx lns }gkno~ ga LNS'FND_+ fad bjajxfkk~

  fbfnast tlj }xgsjoztnga gc Fcxnofa kjfdjxs cgx bxgss lz`fa xnblts

  ngkftngas f jx~ @hjen-ntj }gsntnga! Zaszx}xnsnabk~+ tlj FAO^K ns

  fksg `gxj }xg-@zbfhj tlfa tlj Yz`f-sz}}gxtnab kjct!

  Rj ofa sz``fxnsj @hjens }kfoj na tlj ozxxjat _gztl Fcxnofa

  n`fbnaftnga fad na ozxxjat _gztl Fcxnofa }gkntnos na tjx`s gc cgzx

  }xgojssjs9 jxfszxj+ dnjxsnga+ najxsnga fad ogatnaznt~! @hjen lfs hjja

  jxfsjd nasgcfx fs lj tfkes knttkj fad ns xj`fxefhk~ knttkj tfkejd fhgzt!

  Dxfnajd gc }grjx fad dnxjot nackzjaoj+ lj lfs hjja }fxtk~ j|}zabjd

  cxg` tlj FAOs gra foogzat gc nts xjojat lnstgx~!

  jkjotngas `fa~ `nddkj-okfss _gztl Fcxnofas fssz`jd tlft Yz`fs

  fsojadfao~ rgzkd txnbbjx f djsojat natg }g}zkns`+ f xgkkhfoe gc

  dj`goxftno xnblts+ fad xzafrf~ ogxxz}tnga! Cxg` lns nafzbzxftnga

  garfxds Yz`f szx}xnsjd `fa~ rntl fa fk`gst stftjs`faknejnaokzsnjajss+ rlnol+ lgrjjx+ sjbzjd natg f sjj`nab xjkzotfaoj tg

  dj`gastxftj okjfx kjfdjxsln} na f ogzatx~ ogacxgatnab djs}jxftj

  ?:

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  45/49

  olfkkjabjs! @gxj xjojatk~ tlj ogfkntnga tlft hgxj Yz`f tg gccnoj lfs

  hjbza tg tjfx ntsjkc f}fxt na }zhkno+ kjfnab na slxjds tlj FAOs

  kjbjadfx~ dnson}knaj! _g+ rlft ns tg hj tlj lfkk`fxe gc tlj Yz`f jxf7

  Ogkkjotnj kjfdjxsln} zadjx f hjanba cnbzxjljfd7 @gh xzkj7 Jssjatnfk

  ogatnaznt~ rntl @hjen+ cgx bggd fad nkk7 F kjctrfxd tlxzst7 Fkk tlns

  xj`fnas tg hj sjja!

  Yz`f-ns` xj}xjsjatjd f }ljag`jaga tlft @hjen djs}nsjd9

  }g}zkns`! Tlj `gj`jat }xg}jkknab tlj Yzaf`n cgstjxjd f ozkt gc

  kjfdjxsln}+ kfoejd ndjgkgbnofk ogljxjaoj fad f}}jfxjd sg`jtn`js tgdnsxjbfxd ogastntztngafk gxdjx! Nt `ghnknsnjd fa naolgftj ogfkntnga gc

  tlj dnsjaolfatjd+ naokzdnab tlj kjct+ xzxfk txfdntngafknsts fad tlj zxhfa

  }ggx+ fbfnast tlj ogzatx~s zxhfa-hfsjd }gkntnofk+ natjkkjotzfk fad

  ozktzxfk jkntjs! Nts dj`fbgbno fad j|}xjssnj }gkntnofk st~kj ogatxfstjd

  rntl @hjens zxhfaj natjkkjotzfkns` fad }xjdnkjotnga cgx gxdjx fad

  ogatxgk! ]g}zknst xjgkts fbfnast tlj FAO kjfdjxsln} lfj dgttjd FAO

  lnstgx~9 gst rjxj kjd h~ Fcxnofansts+ sg`j h~ tlj kjct+ sg`j fxtnozkftjdfa ndjgkgbnofkk~ nadjtjx`naftj gx nsszj-dxnja dnsogatjat! @gstk~ tljsj

  xjgkts rjxj ljkd gcc+ naokzdnab h~ }xjngzs FAO }xjsndjats Fkhjxt

  Kztlzkn+ Tf`hg+ @fadjkf fad @hjen! Na Yz`f gaj szol xjgkt+ f

  }fxtnozkfxk~ ndjgkgbnofkk~ of}fongzs gaj+ sjj`jd tg rna gzt!

  Lfnab hgxaj Yz`f tg }grjx+ ns tlns }g}zkns` agr s}jat7 Tljxj fxj

  og`}jtnab }gssnhnkntnjs! _naoj tlj jkjotnga tlj FAO kjfdjxsln} lfs

  j`}lfsnsjd jogag`no }gkno~ ogatnaznt~+ jja rlnkj tlxjftjanab oxfoe-

  dgras ga ogxxz}tnga+ oxga~ns` fad naog`}jtjaoj! Hzt jogag`no }gkno~

  xj`fnas zaxjsgkjd+ djkjbftjd h~ Yz`f tg fa jogag`no okzstjx rlgsj

  ndjgkgbnofkk~ dnjxsj `j`hjxs igstkj cgx }xj-j`najaoj! _g`j na Yz`fs

  ogfkntnga sjje f hxjfe rntl of}ntfkns`5 tlj `figxnt~ na tlj j|joztnj

  hxfaol cfgzxs f sgonfkk~ xjs}gasnj+ djjkg}`jatfk jxsnga gc nt!

  @zddknab tlxgzbl jogag`nofkk~+ fs tlj ogzatx~ lfs dgaj snaoj tlj `nd-6>2=s+ sjj`s zol gxj knejk~ cgx agr tlfa jntljx sojafxng! @jfarlnkj+

  f d~af`no gc xfdnofknsftnga lfs hjja natxgdzojd h~ tlj FAO^K+ rlnol

  ?3

  @HJEN FAD FCTJX

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  46/49

  ns og`}jtnab rntl tlj _FO] tg }xgj nts sz}jxngx kjctnst oxjdjatnfks ga

  aftngafknsftnga! Tlj }xjfnknab ft`gs}ljxj ns tlzs gaj gc zaojxtfnat~+

  jja fs tlj bkghfk jogag`no xjojssnga gjxrljk`s @hjens hgg`!

  @hjen-jxf `foxg-jogag`no ogasjxftns` kjct tlj ogzatx~ tg cfoj

  tlj xjojssnga rntl xjsjxjs cgx ogzatjx-o~oknofk cnsofk j|}fasnga+ hzt nt

  `f~ fksg hj }fxtk~ xjs}gasnhkj cgx tlj cfot tlft tlj ogzatx~ lfs jatjxjd

  xjojssnga rntl fkxjfd~ hxztfk kjjks gc zaj`}kg~`jat fad tgg knttkj

  jkjotxnont~ tg okn`h gzt vznoek~! Tlj xjojssnga ns fksg df`}janab tlj

  Kjcts lg}js cgx foojkjxftjd stftj s}jadnab ga tlj }ggx+ lfnabf}gxnsjd tlj hzdbjt szx}kzs nt lfd j~jd cgx sg`j tn`j!

  Ga tlj }gsntnj sndj+ tlj stftj ns agr zantjd na f okjfx-j~jd

  xjogbantnga tlft LNS'FND_ lfs xjdzojd kncj j|}jotfao~ rf~ hjkgr

  rljxj nt kf~ na 6>>4+ fad tlft tlj }fadj`no ajjds tg hj txjftjd fs fa

  zxbjat }xngxnt~! Jja+ ljxj+ tlgzbl+ tlj }xjsndjats rjkk-}zhknonsjd

  za}xgtjotjd j|txf-`fxntfk sj| xftljx hkzats tlj `jssfbj!

  Dnccnozkt tg jstfhknsl+ tgg+ ns tlj sfcjt~ gx gtljxrnsj gc ogastntztngafkdj`goxfo~ zadjx Yz`f+ tlgzbl okjfxk~ tlj tlxjft kjjk ns agr rf~ z}!

  Dzxnab Yz`fs kgab of`}fnbas cgx tlj }fxt~ fad aftngafk }xjsndjaonjs+

  lns sz}}gxtjxs tlxjftjajd tg enkk cgx Yz`f fad dns`nssjd izdbjs fs

  ogzatjx xjgkztngafxnjs rlja tlj~ `fdj djonsngas zacfgzxfhkj tg tljnx

  olf`}nga! Yz`f cnkjd sznts fbfnast igzxafknsts fad tlj ofxtgganst

  Yf}nxg! Tlj notgxs gc ]gkgerfaj }zxbjd @hjen-ntjs cxg` kjfdjxsln}

  }gsntngas na tlj FAO+ _FO] fad OG_FTZ!

  Z}ga fsojadnab tg tlj }xjsndjao~ gc tlj Xj}zhkno Yz`f fsszxjd fkk

  tlft tlj Ogastntztnga rfs sfcj na lns lfads! Lj fad lns `nanstjxs

  jaogzxfbjd ]fxknf`jat+ tlj xzknab }fxt~+ jja gxdnafx~ ontnyjas tg lgkd

  tlj` tg foogzat+ fad tlj }fxt~+ nc agt ]fxknf`jat ,gx+ ~jt+ tlj ontnyjax~.

  lfs dgaj sg! Tlj xzknab }fxt~s fccnknftjs fad }fxtajxs g}jak~ olfkkjabj

  FAO kjfdjxs! Tlj gztl Kjfbzj rfs+ zatnk xjojatk~+ kgzdk~ tlxjftjanabrntl }gkntnofk j|tnaotnga FAO jkdjxs rlg dnsfbxjjd rntl nt ga }gkno~

  nsszjs! Ogsftz hj`gfas xzknab-}fxt~ ogxxz}tnga! Tlj lfads gc Ogsftz+

  ?2

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  47/49

  tlj _gztl Fcxnofa Aftngafk Onno Gxbfansftnga fad tlj _FO] fxj

  djtjotfhkj na }zhkno sjotgx stxnejs fad kgofk sjxnoj djknjx~ }xgtjsts!

  Na tljsj sjasjs+ tlj xjhjkkngzs s}nxnt gc ]gkgerfaj rlnol sg`j sfr

  fs f ljxgno }zslhfoe fbfnast tlj nxga kfr gc gknbfxol~ tlft sz}}gsjdk~

  bgjxas kfxbj-sofkj gxbfansftngas lfs agt szhsndjd+ jja nc nt }fzsjd

  cgx tlj 8=6= sgoojx Rgxkd Oz} lgstjd h~ _gztl Fcxnof!

  ^jt tlgsj gc f dj`goxftno gx ogastntztngafknst hjat rnkk cnad knttkj tlft

  ns xjfsszxnab na tlj dj`fbgbno xljtgxno fad }jxsgafk fttfoes j|olfabjd

  xjojatk~ h~ og`}jtnab cfotngas gc tlj Txn}fxtntj Fkknfaoj! Tljsj dg agtogastntztj dj`goxftno djhftj! ,Nt ns tlzs dnccnozkt tg eagr rljtljx tlj

  FAOs gccnonfk dnson}knanab gc @fkj`f+ fa fztlgxntfxnfa dj`fbgbzj bnja

  tg tzxanab tlj }gknoj ga lns xnfks+ rfs bggd gx hfd ajrs cgx dj`goxfo~5

  tlj dfabjx knjs na tlj }xjojdjat nt sjts cgx tlj dnson}knanab gc gtljxs rlg

  s}jfe gzt!. @jfarlnkj+ Yz`f lfs xjrfxdjd slfd~-sjj`nab kg~fknsts rntl

  sjangx }gsntngas na tlj sjozxnt~ f}}fxftzs fad `gjd srnctk~ tg }kfoj

  sz}}gxtjxs na tlj Izdnonfk _jxnoj Og``nssnga fad Ogastntztngafk Ogzxt!Tlj }gknoj+ agr xj`nkntfxnsnab tljnx s~stj` gc xfaes+ fxj ga gxdjx stnkk

  tg slggt tg enkk oxn`nafk szs}jots! @jdnf cxjjdg` ns zadjx sjxngzsk~

  fkfx`nab fssfzkt+ rntl }kfas fcggt cgx }xgtjotnga-gc-nacgx`ftnga kjbns-

  kftnga fad f stftztgx~ txnhzafk tg ozxh ajrs}f}jx xj}gxtnab ga

  ogxxz}tnga fad }jxlf}s tg kn`nt g}}gsntngafk igzxafkns` bjajxfkk~!

  @jfarlnkj+ knhjxfk-kjct cjfxs gc xjbxjssnj }gknonjs ga bjadjx fad sj|zfknt~

  lfj hjja xjnjd h~ ajrs gc cxjsl Yz`f sj|zfk ogavzjsts gztsndj fa

  fkxjfd~ j|}fadnab }gk~bf`gzs `fxxnfbj fad h~ tlj f}}gnat`jat gc f

  ogacnx`jd lg`g}lghj fs f`hfssfdgx tg Zbfadf+ }jxlf}s tlj rgxkds

  `gst lg`g}lghno kfad!

  Yz`f ns `gxj cxnjadk~ tlfa @hjen tg xfonfk `nagxntnjs! Lj sjj`s

  tg }notzxj _gztl Fcxnofas fs f xfonfkk~ `n|jd cf`nk~ zantjd zadjx tlj

  FAO+ rntl ln`sjkc fs hjanba }ftxnfxol! Lj lfs `fdj jkfhgxftjbjstzxjs gc xjogaonknftnga tgrfxds+ na }fxtnozkfx+ rlntj Fcxnefajxs

  sjj+ agtfhk~+ lns naokzsnga gc tlj Sx~ljndscxgat ]kzs na tlj Ofhnajt fad

  ?

  @HJEN FAD LN_ KJBFO^

 • 8/8/2019 Mbeki and After: Reflections on the Legacy of Thabo Mbeki

  49/49

  Cnafkk~+ tlj hxnjc lnstgx~ gc tlj Yz`f jxf sg cfx xj`nads zs tlft tlj

  FAO ns kfxbjx tlfa @hjen! Lns dj}fxtzxj lfs dgaj agtlnab tg fxxjst

  tlj }fxt~s fztlgxntfxnfa dxnjs gx ndjgkgbnofk dnnsngas! Cfx cxg` lfnab

  tlj kfst rgxd ga tlj slf}j gc }gst-6>>4 _gztl Fcxnof @hjen fancjstk~

  kjct zaxjsgkjd czadf`jatfk vzjstngas fhgzt tlj t~}j gc sgonjt~ _gztl

  Fcxnofas rnsl zktn`ftjk~ tg ogastntztj! Rnkk nt hj cxjj-`fxejt+ sgonfk-

  dj`goxftno gx Kjananst-sgonfknst7 Aga-xfonfk+ `zktnozktzxfk gx xfonfkk~

  `figxntfxnfa7 Rjstjxa-gxnjatjd gx fztljatnofkk~ Fcxnofa7 Dj`goxftno

  gx ]ztnajsvzj7 Tlj hfttkj tg xjsgkj tljsj nsszjs lfs hjja f snbaftzxjs}jotfokj gc tlj Yz`f jxf tlzs cfx rntl tlj }xjsndjat ln`sjkc kfxbjk~

  ,nt sjj`s. fa gakggejx!

  4=


Recommended