Transcript
Page 1: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Mga Tauhan ng Nobela

Page 2: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Juan Crisostomo Magsalin Ibarra

Click icon to add picture

Crisostomo Ibarra

mestisong Espanyol

may pangarap na pag-

unlad para sa bansa.

Tanging anak ni Don

Rafael Ibarra

Itinuring na

“eskumulgado”

Idinawit sa naganap

na pag-aalsa

wikipedia.com

Page 3: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Elias

Nagtatago sa batas.

Tagapagligtas ni

Ibarra sa mga

tangkang

kapahamakan.

Namatay sa

pagliligtas kay Ibarra,

alang-alang sa kanyang

Inang Bayan.

Painting by: Rommel Joson

Page 4: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Maria Clara

Babaeng

pinakamamahal ni

Crisostomo Ibarra.

Tanyag sa San Diego

bilang isang maganda

at mayuming dalaga.

Tinakdang pakasal sa

isang kastilang si

Linares na pamangkin

ni Don Tiburcio.

Fame Flores in “Noli Me Tangere” opera play

Page 5: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Don Santiago de los Santos

Kapitan Tiyago

Kinilalang ama ni

Maria Clara.

Tanyag sa pagiging

bukas-palad.

Madalas magpahanda

ng salu-salo.

Image from IV-Joule tripadvisor.com

Page 6: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Kapitan HeneralKinatawan ng Hari sa Pilipinas

Hindi kinikilala ng mga prayle

Tumulong mapawalang-bisa ang excomunion ni

Ibarra Tenyente GuevarraNagsiwalat ng nangyari kay Don Rafael.

Page 7: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Fray Damaso VerdolagasPrayleng

Pransiskano

Masalita at lubhang

magaspang kumilos

Nagparatang kay

Don Rafael ng erehe

at pilibustero

Paring nangutya kay

Ibarra sa isang salu-

salo.

Ang tunay na ama ni

Maria Clara

Image from IV-Joule tripadvisor.com

Page 8: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Fray Bernardo Salvi

Padre Salvi

Kura paroko na

pumalit kay Padre

Damaso

May lihim na

pagtingin kay Maria

Clara

Image from IV-Joule tripadvisor.com

Page 9: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Sisa at Kanyang Mga Anak (Crispin at Basilio)

“Noli Me Tangere” from Dulaang UP opera play

Page 10: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Isang mapagmahal na ina Ipinagtabuyan sa kumbento nang kanyang

hanapin ang nawawalang anak na si Crispin.Nagpalaboy at tuluyang nabaliw nang hindi

na niya mahanap ang dalawang anak, at hindi na nakayanan ang matinding dagok ng kasawian.

Sisa

Page 11: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Bunsong anak ni SisaSakristang kampanero ng simbahan Inakusahang nagnakaw ng ginto, pinarusahan

ng sakristan mayor, at di na natagpuan pa o nalaman kung buhay o patay na.

Crispin

Page 12: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Nakatatandang anak ni SisaNagbigay-alam sa pag-aakusa sa kapatidKinupkop ng isang pamilya sa isang libis dahil

sa kanyang pagkakasakit sa loob ng dalawang buwan.

Naulila nang gabi ng Noche Buena.

Basilio

Page 13: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Don Anastacio

Pilosopo Tasyo

“baliw” para sa mga

di nakapag-aral at

“pilosopo” para sa

mga edukado.

Hindi

nakapagpatuloy ng

pag-aaral at maagang

nabalo kaya’t ginugol

ang panahon sa

pagbabasa ng mga

aklat.Painting by: Rommel Joson

Page 14: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Doña Consolacion

Asawa ng alperes

Katawa-tawa kung

manamit at

ikinahihiyang isama

ng alperes

Nagpapalagay na

siya’y higit na

maganda kay Maria

Clara.

Image from IV-Joule tripadvisor.com

Page 15: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Ang Kastilang napangasawa ni Doña Victorina

Nagpapanggap na doktor ng medisina at espesyalista

sa lahat ng sakit, ngunit ang totoo’y hindi man

lamang nakapag-aral ng medisina, ni ultimo

nakaranas manggamot.

Inakala niyang siya ang nakapagpagaling kay Maria

Clara sa kanyang karamdaman.

Sunud-sunuran sa kanyang asawa at walang

kakayanang tumutol sa anumang ginagawa nito.

Don Tiburcio de de Espadaña

Page 16: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Pamangkin ni Don Tiburcio

Binatang ipagkakasundo sanang pakasal kay Maria

Clara.

Don Alfonso Linares de Espadaña

Page 17: Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

Doña Victorina de los Reyes de de Espadaña

Doña Victorina

Isang Pilipinang

nagpapanggap na taga-

Europa.

Nagnais makapangasawa ng

dayuhan kaya’t napangasawa

niya si Don Tiburcio

Ipinagmamalaking isang

doktor ang asawa upang

tawagin siyang “doktora”Image from IV-Joule tripadvisor.com