Transcript
Page 1: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни

Предмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Образовни профил: Техничар за компјутерско управљање

Предметни наставник: Ивица Агатоновић

ЗАДАТАК: На радионичком цртежу приказан је предмет. Потребно је пројектовати технолоски поступак израде на CNC глодалици.

МАТУРСКИ РАД ТРЕБА ДА САДРЖИ:

1. Радионички цртеж предмета.2. Операциони лист (план стезања, план операција и захвата).3. План алата (селекција, корекције алата).4. Прорачун режима обраде (брзина резања, број обртаја радног вретена и корак

радног предмета).5. План обраде.6. Програм у NC коду.7. Техничко технолошку документацију.

Програмирање обавити ручно ( као раванску контуру 2D) и аутоматски (контура као на слици) помоћу одговарајућег CAD/CAM софтвера.

Page 2: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 3: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 4: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 5: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 6: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 7: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 8: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни
Page 9: prva-tehnicka.edu.rsprva-tehnicka.edu.rs/download/maturski ispit 2015-2016... · Web viewПредмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА Образовни

Recommended