Karel Lannoo - CEPS

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FDCongres Beter beslissen

Text of Karel Lannoo - CEPS

  • 1. Het Europese banklandschap aan de vooravond van SSMKarel Lannoo, CEPSwww.ceps.eu1

2. OverzichtDe context: an uphill struggleHet wetgevend kader: mission accomplishedCRD etcSSM kaderBRRD en SRMWat nu?ECB AQR en EBA stress testSSM vs opt-outs2 3. 3 4. Markt integratie op nivo van 1999SYNFINT: cross-holdings of banks, composed of money, bond & securities markets. Source: ECB (2014) 4 5. ECB balans kan meer5 6. Europese banklandschapGrote verschillen in grootte (totaal actief), van 17x BNP in LU to 0.6x GDP in ROEurozone verkleindeNiet eurozone stabiel of lichte groeiEU algemeen -20% bnp 2008-2013, maar nog steeds zeer groot:Totale activa meer dan 3 x EU GDP (VS 1x)Eigen vermogen (als % van totaal actief) groeide van 3.4% tot 4.7%4 landen : Finland, Griekenland, Cyprus, SpanjeMaar Tier 1 steeg veel sterker: van 8% naar 13%Heel zwakke rentabiliteit6 7. EU banklandschap naar activa 8. Gevoelig zwakkere rentabiliteitReturn on equity (2006-2013)80,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%200620072008200920102011201220130%5%10%15%20%20062007200820092010201120122013Return on assets (2006-2013) 9. EU banken Tier 1 vs eigen vermogenTier 1 (2006-2013)Eigen vermogen (2006-2013)98%8%8%10%11%11%12%13%0%5%10%15%200620072008200920102011201220134,0%4,2%3,8%4,1%4,2%4,1%4,2%4,7%0%1%2%3%4%5%20062007200820092010201120122013 10. Wetgevend kader klaar: The big plumbing exercise is doneG-20 agenda omgezetBasel III, OTC derivaten, resolutie, G-SIFIs, hedge funds, rating agentsBank Unie kader goedgekeurdSSMBRRD and SRMDGS aanpassingenPrioriteit is nu omzetting en naleving wetgevingEn beheersen van stroom regelgeving op nivo 210 11. Maar wat hapert?Ondersheid verschillende toezichtsniveaus duidelijk?Taakverdeling binnen ECBmonetair vs toezichtsbeleidMicro-pru vs macro-pruTaakverdeling EBA-ECBEBA standard setter (maar ook toezichtstaken)ECB toezichthouder (maar ook liquidity provider)Taakverdeling ECB-SSM lidstaten (significant vs non-significant banks)Taakverdeling SSM-rest EU/EEA-wereldECB=toezicht vs Lidstaten=regelgevingLidstaten verantw voor macro-prudentiele buffers (Art. 443 CRR)Lidstaten verantw kapitaal buffers (Art. 128-134 CRD)Lidstaten verantw voor acc standards, taxation, securities law, company law (oderscheid branch- subsidiary), gedragstoezichtMaar ECB kan eigen regels opleggen (SSM framework regulation, supervisory manual)ECB als toezichthouder en ECB als centrale bankierHoe AQR calibreren? Financile stabiliteit inachtnemen?EEA dimensie, toepassing niveau 2 wetgeving in N, Fl, Is11 12. ECB AQR vs EBA stress test12 13. Soorten SSM banken13Commercial Banks 30%Subsidiaries of non-SSM EU-EEA banks [PERCENTAGE]Subsidiaries of Non-EEA Banks 5%Nationalised Banks 13%Public Banks 5%Savings Banks 18%Cooperative Banks 18% 14. BRRD en SRMBRRD (vanaf 2015)Banken moeten resolutieplannen hebbenOverheden: resolutie-autoriteitenBail-in van passiva