Presentació "Situació Catalunya. Segon semestre 2014"

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    536

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Recuperaci global, lenta i amb pressions a la baixa. A Espanya continua la recuperaci, per sobre de la UEM, tot i que aquesta limitar lacceleraci. Es confirma que leconomia catalana saccelera, creant ocupaci tant lany 2014 com el 2015. Per est condicionada pel sector exterior i per la correcci de desequilibris interns. s imprescindible 4 continuar amb lesfor reformador.

Transcript

<ul><li> 1. Barcelona, 20 de novembre de 2014Situaci Catalunya</li></ul> <p> 2. Situaci Catalunya, Novembre 2014Missatges principals123Recuperaci global, lenta i amb pressions a la baixaA Espanya continua la recuperaci, per sobre de la UEM, tot i que aquestalimitar lacceleraciEs confirma que leconomia catalana saccelera, creant ocupaci tant lany2014 com el 2015. Per est condicionada pel sector exterior i per la correcci dedesequilibris internss imprescindible 4 continuar amb lesfor reformadorPgina 2 3. Situaci Catalunya, Novembre 2014Secci 1Entorn global i espanyolSecci 2Catalunya: es confirma la recuperaci amb una creaci docupaci creixentndexPgina 3 4. Situaci Catalunya, Novembre 2014Entorn global i espanyolMalgrat laparici desdeveniments de risc geopoltic Tant els indicadors financers com els dactivitatenvien senyals consistents amb un escenarifavorable al creixement malgrat el sorgiment de factors de riscgeopoltic que, pel moment, no han alterat lesexpectatives de creixement mundialndex de tensions financeres BBVA ResearchFont: BBVA Research-0,10-0,08-0,06-0,04-0,020,000,020,040,06-0,7-0,4-0,10,20,50,81,11,41,7gen-12abr-12jul-12oct-12gen-13abr-13jul-13oct-13gen-14abr-14jul-14oct-14Desenvolupats EmergentsPgina 4 5. Situaci Catalunya, Novembre 2014Entorn global i espanyol lescenari ms probable s de creixementCreixement global basat en el BBVA-GAIN(t/t, %)Font: BBVA ResearchLactivitat industrial global va continuarcreixent fins al maig prop del 3,2% anual, persobre del 3,0% de finals del 2013El comer mundial es va recuperar de lintens igeneralitzat ajust a la baixa patit el primertrimestre de lany 2014 (e.g. EUA)Les ltimes dades apunten una moderadaacceleraci de la recuperaci durant elsprxims mesos0,00,20,40,60,81,0set-14Actualset-14Actual4T13 1T14 2T14 3T14 4T14PrevisionsPgina 5 6. Situaci Catalunya, Novembre 2014Entorn global i espanyolPer la recuperaci econmica s moderadaEUA, comparaci de recuperacions econmiquesNivell del PIB per cpitaFont: BBVA ResearchRecessions als EUA: 1954, 1974, 1980, 1991, 2001, 2008En comparaci histrica, el ritme de sortidade la recessi sembla moderatEl despalanquejament del sector privat s lenti el deute total (pblic i privat) continua essentelevatLajust dels balanos dels agents, encarapendent, podria suposar un fre per a larecuperaci de mitj termini949698100102104106108110112t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6Mitjana recuperacions 1954-2001 2008Pgina 6 7. Situaci Catalunya, Novembre 201412Creixement global del PIB (%)Font: BBVA ResearchEl creixement global va augmentar lany2015 malgrat la revisi a la baixa del PIB aleurozona i el menor creixement a LatamEl risc dun ajust intens a la Xina s baix ila FED manega b la recuperaci, peraugmenten els riscos geopoltics idactivitat a la UEMLajust dels balanos dels agentscontinua llastant la recuperaci3Entorn global i espanyolEconomia mundial: escenari base3,00,05,44,13,43,2 3,23,7-2-101234562008200920102011201220132014 (p)2015 (p)Desenvolupats Emergents MnPgina 7 8. Situaci Catalunya, Novembre 2014Entorn global i espanyolEspanya: el PIB s'accelerar lany 2015 Depreciaci de leuro Millora del comer internacional Lleugera acceleraci a leurozona, afavorida per reducci preus petroli i altres factors La inversi en Maquinria i Bns dEquipament representa ja el 45% de la inversi real total ims del 8% de la demanda interna real (mxim histric) Consistent amb el canvi de model productiu orientat cap al sector exterior Poltica monetria ms expansiva, que ha redut tipus de inters a mnims Augment de la demanda de crdit (50 MM) en els prxims anys i del PIB (+0,5% el 2015) Fluxos de nou crdit (a/a 7M2014): +12,4% (empreses5%)InversiM i BE(&gt;7%)BCE icrdit La reducci impositiva assolir 9 mil M entre 2015 i 2016 Augmentar la demanda interna i les importacions, esmorteint lefecte en PIB: +0,3% (2015) La millora cclica i el compliment dels objectius el 2014 faciliten la consolidaci fiscalPoltica fiscalEscenari base en qu no es materialitzen factors de riscPgina 8 9. Situaci Catalunya, Novembre 2014Secci 1Entorn global i espanyolSecci 2Catalunya: es confirma la recuperaci amb una creaci docupaci creixentndexPgina 9 10. Situaci Catalunya, Novembre 2014El creixement de Catalunya tornar al 0,5% t/t al4T14 (Espanya: 0,5%) que permeten tancar el diferencial decreixement amb el conjunt dEspanya lany 2014 per la progressiva dinamitzaci de lademanda interna, i una millora del turisme en lasegona part de lany Indicador dActivitat: MICA-BBVA Catalunya (% t/t)Font: BBVA Research a partir de fonts nacionalsCatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixent2014: es confirma la recuperaci ...-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,0mar-08juny-08set-08des-08mar-09juny-09set-09des-09mar-10juny-10set-10des-10mar-11juny-11set-11des-11mar-12juny-12set-12des-12mar-13juny-13set-13des-13mar-14juny-14set-14des-14Catalunya EspanyaPgina 10 11. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya: Enquesta BBVA dActivitat EconmicaFont: BBVA Research a partir de BBVALenquesta de BBVA mostra una clara millorade lactivitat ja des de mitjans de lany 2013 tot i els menors resultats del 3T14Els resultats de lany 2014 consolidenel to positiu Enquesta BBVA dActivitat Econmica(Requadre 1)Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixent2014: es confirma la recuperaci ...jun-12set-12des-12mar-13jun-13set-13des-13mar-14jun-14set-14-80-60-40-200204060-60 -40 -20 0 20 40Perspectives per al prxim trimestreActivitat en el trimestrePgina 11 12. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya i Espanya: matriculacions de vehicles(a/a, %, CVEC)Font: BBVA Research a partir de Direcci General de TrnsitAix sha vist afavorit per laugment de lariquesa financera, la renda i alguns estmulspblics han perms un increment de la despesa,sobretot de consum durador.La millora als mercats financers i la reduccide les incerteses Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixent grcies a la demanda interna-40-30-20-10010202008 2009 2010 2011 2012 2013 gen-ago2014Catalunya EspanyaPgina 12 13. Situaci Catalunya, Novembre 2014En el passat, una reducci del PIB a la UEMde l1% sha traslladat en 0,9 p.p. al PIB deCatalunyaEl canal comercial (exportacions) seria laprincipal via de transmissi, per no esdescarten daltres (inversi, financer, etc.)La revisi de 6 dcimes en lescenari dEuropasuposar una caiguda de 0,5 p.p. a CatalunyaCatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentEl 2015, el creixement continuar, tot i la UEMImpacte estimat en el PIB duna caiguda del1% del PIB a la UEM (p.p.)Font: BBVA ResearchLa sensibilitat de Catalunya al cicle europeu(Requadre 2)AND ARABAL ASTCANCANTCAT CLMCiLEXTGALMADMURNAVPBASRIOVALESP-1,4-1,3-1,2-1,1-1,0-0,9-0,8-0,7-0,6-0,5-0,40 20 40 60 80Impacte sobre el PIB (pp)Pes de les exportacions a la UEM (% sobre el total)Pgina 13 14. Situaci Catalunya, Novembre 2014Espanya: inversi en maquinria i equip (M&amp;E)(Rtios reals a preus de 2008)Font: BBVA Research a partir dINEMentre a Europa la inversi en M&amp;E hacrescut un 8,0% des que toqus fons el 2T09,a Espanya ho ha fet un 22,6%Avui representa ja el 45% de la inversi realtotal i ms del 8% de la demanda interna real(mxim histric) la qual cosa s consistent amb el canvi demodel productiu orientat cap al sector exteriorCatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran leconomia creixentA. Ms diversificaci i competitivitat de les exportacions45678910des-81des-83des-85des-87des-89des-91des-93des-95des-97des-99des-01des-03des-05des-07des-09des-11des-13des-15% del PIB % de la demanda nacionalPgina 15 15. Situaci Catalunya, Novembre 2014El factor no estructural que millorar lacompetitivitat ser una depreciaci ms grande leuro de la que sesperavaEs preveu un tipus de canvi al voltant del1,2$/ lany prxim, un 10% per sota delterme mitj del 2014Aquesta depreciaci podria generar uncreixement del PIB regional de 0,6 p.p. basaten laugment dexportacionsImpacte en el PIB duna depreciaci del 10% deleuro enfront del dlar (p.p.)Font: BBVA ResearchLa sensibilitat de Catalunya al cicle europeu(Requadre 2)Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaB. Poltica monetria ms laxa: depreciaci de leuroPBASGALCANT CATNAVCLMMURESPRIOCANVALMAD ARAANDCiLBALASTEXT0,20,30,40,50,60,70,80 20 40 60 80 100Impacte sobre el PIB (pp)Obertura comercial l'any 2013 (% del PIB)Pgina 16 16. Situaci Catalunya, Novembre 2014La recuperaci dels fluxos de finanament (node lestoc), s el que anticipa la recuperacieconmicaLa reducci de la incertesa i la millora deleconomia han ajudat la recuperaci de lademandaSobserva ja un punt dinflexi i una milloradels fluxos de crdit a llars i PIMES, que esconsolidar el 2S14Empreses (fins a 1m)14,6%Llars41,5%Espanya: creixement del flux de noves operacions decrdit, setembre 2014 (variaci interanual)Font: BBVA Research en base a BdECatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaB. Poltica monetria ms laxa: menors tipusPgina 17 17. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaC. La millora cclica requereix dun menor esfor fiscalEntre 2011 i 2013, reduir el dficit pblic des del9,2 al 6,3% del PIB va necessitar de mesuresper ms del 7% del PIB atesa la recessiEl 2014, sha produt una millora cclica i unasensibilitat ms gran de les despeses i elsingressos a la recuperaciAix permetr un marge a les AP perimplementar poltiques expansives i, tot i aix,poder complir amb els seus objectiusEspanya: mesures fiscals discrecionals(p.p. del PIB)Font: BBVA Research2,15,42,10,0-0,2-101234562011 2012 2013 2014 (p) 2015(p)Pgina 18 18. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaC. i permet mesures ms expansivesLa reforma de lIRPF pot reduir els tipusmitjans efectius de manera significativaAix hauria dajudar a impulsar la demandainterna, en moments en qu alguns incentiusestan remetentSestima que la reducci dimpostos podriaafegir al voltant de 0,3 p.p. al PIB de 2015Espanya: IRPF, tipus mitj efectiu esperatsobre la base liquidable (p.p.)Font: BBVA Research17,217,518,817,416,615,516,016,517,017,518,018,519,02010 2011 2014 2015 2016Pgina 19 19. Situaci Catalunya, Novembre 2014La Generalitat de Catalunya continua amb laseva poltica de control de despesa per les dificultats per reprendre eldinamisme pel costat dels ingressos limiten els avenos en la consolidaci fiscallany 2014Catalunya: necessitat de finanament (% PIB regional)Font: BBVA Research a partir de MINHAP i BdECatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaC. i permet mesures ms expansives-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,0genfebmarabrmaijunjulagosetoctnovdes2013 2014 Objectiu 2014Pgina 20 20. Situaci Catalunya, Novembre 2014= .= .Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaD. Aven en la reducci de desequilibrisTipus dinters realVisatsRiquesa financeraPreusDemanda externaInversi residencial Estable des del 2T14Variables queprecedeixen larecuperaci .= .Variablesamb retard-330 pb des del 3T12*+38% des del 2T12*+30% a/a 1S14+270% des del 1S09Estable des del 1T14(*) Dades per al conjunt dEspanyaPgina 21 21. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya i Espanya:Afiliaci mitjana a la Seguretat Social(% t/t; exCNP)Font: BBVA Research a partir de Seguretat SocialLa reforma laboral i el II Acord per a lOcupacii la Negociaci Collectiva hanevitat una ms gran destrucci docupaciAmb institucions laborals ms adequades alinici de la crisi, la destrucci docupaci hauriaestat menorSn necessries reformes addicionals almercat de treball i els mercats de bns iserveisCatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentFactors que mantindran el creixement de leconomiaE. Impacte de les reformes-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0mar-10juny-10set-10des-10mar-11juny-11set-11des-11mar-12juny-12set-12des-12mar-13juny-13set-13des-13mar-14juny-14set-14des-14Catalunya EspanyaPgina 22 22. Situaci Catalunya, Novembre 2014Leconomia catalana accelerar el creixement elsanys 2014 i 2015La demanda interior, la correcci dalgunsdesequilibris interns i el suport del sector exteriorseran els factors de suport per a la recuperaciCatalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixent2015: escenari de creixementCreixement del PIB (a/a, %)Font: BBVA Research a partir dINE-2,0%-1,5%-1,0%-0,5%0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%2012 2013 2014 2015Catalunya Espanya UEM... tot i una recuperaci de la UEM inferior a laprevista fa uns trimestresPgina 23 23. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentEl repte de la creaci sostinguda docupaci dequalitatDesprs de destruir un 17% de locupacidurant 6 anys de crisi el repte ms urgent i important s la creacisostinguda docupaci, de la millor qualitatpossibleEntre 2014 i 2015 es recuperar una part delocupaci destruda, per cal intensificaraquest procs i crear ocupaci de qualitatEspanya: 2008-2013-17%Espanya: 2014-2015+3,0%Evoluci de locupaciFont: BBVA Research, INE i MEISSCatalunya: 2008-2013-17%Catalunya: 2014-2015+4,3%Pgina 24 24. Situaci Catalunya, Novembre 2014Catalunya: es confirma la recuperaci, amb una creaci docupaci creixentLa necessitat daprofundir en les reformes1. Reduir el deute, millorar el finanament de leconomia espanyola i atreureinversi estrangera directa3. Reformes amb qu millorar la productivitat, la dimensi de les empreses, lacompetitivitat i latractiu exterior dEspanya al capital fsic, hum i tecnolgic4. Aprofundir en les reformes que millorin leficcia de les poltiques activesdocupaci, redueixin la dualitat en el mercat laboral i millorin el seufuncionament -&gt; ms ocupaci i de ms qualitat2. Reforma de les AP, consolidaci fiscal i sostenibilitat de llarg termini de lesfinances pbliques, amb un sistema fiscal eficient que incentivi el creixement ila creaci docupaci -&gt; informe del Comit dExpertsPgina 25 25. Situaci Catalunya, Novembre 2014Missatges principals123Recuperaci global, lenta i amb pressions a la baixaA Espanya continua la recuperaci, per sobre de la UEM, tot i que aquestalimitar lacceleraciEs confirma que leconomia catalana saccelera, creant ocupaci tant lany2014 com el 2015. Per est condicionada pel sector exterior i per la correcci dedesequilibris internss imprescindible 4 continuar amb lesfor reformadorPgina 26 26. Barcelona, 20 de novembre de 2014Situaci CatalunyaPgina 27 </p>