Click here to load reader

חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים

  • View
    340

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

במצגת זו נדון בשאלות הקשורות למדיניות הגרמנית בשטחי פולין עם הכיבוש: מה הייתה מדיניות הגרמנים כלפי האוכלוסייה הפולנית האזרחית? מה היו ההשלכות המידיות של הפלישה הגרמנית על יהודי פולין? מה הייתה המדיניות הגרמנית כלפי היהודים בפולין ומה עמד בבסיסה? באילו מישורים באה לידי ביטוי מדיניות זו? כיצד קשורה מדיניות ראשונית זו כלפי היהודים לגורלם בשלבים הבאים?

Text of חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים

  • 1.

2. : ? ? ? ? ? ? 3. ? 11939 . . , , . ; , , . , . ' ,' ,,1939. ' ' ? 4. , , ,' . '' 1.5, . , -1.2 , . ,1939 5. -28.16,000. ., ,, .90,000,, 1939- .. ,1939. ,1939. ? 6. ? 7. 1. ,, 1939. 2. ,, 1939. 3. , ,'. 4. ,,. 1 2 ,1939 2 45 8. , .,',' .',' -. ? ' 9. ,, ' '., , . ' ' ? 10. ". : ; ; "; ; ; . 12 ; ; . . ' ' 11. ,, ,1940. () . . " ... , . ... , , : " ! ,12,i ' ' 12. ? "... - "- ? "- -. -. ,, . ,: . ,. ,,, ". ,. ? ' ' 13. ,, ' ' 14. , . ,. ,,,1939 ' ' 15. . ' ' 16. . - ; ; . , . ' ' 17. 12.10.39- , , 250 . . 21.10.39- . 23.12.39- . 7.4.40- . 8.7.40- . 27.8.40- . ' ' 18. "1939("), , .., ,, ,, ,, :,., .!'" (-) . , . ' ' 19. , , . ,,1939 ' ' 20. , , ? " . ., . . ( , ") ,, ? ' ' 21. ' ' 22. . , - ' ' 23. , , ,. ,. ' ' 24. " . . , , ". ,,12, ' ' 25. " .. . .,. . ., ., -, ,.." ' ' 26. 21.9.1939 ? . , , . ,. ' ' ? 27. ' ',' . ,, . ' ' 28. ' . , ''. ' ' 29. ' . , ''.