of 118 /118
Tempo e clima. 1 Tempo e clima. Tempo: é o estado da atmósfera nun determinado momento e nun determinado lugar . Como cada un dos instantes son máis ou menos prolongados no tempo, e en extensión, denomínase tipo de tempo” Clima: “é a sucesión dos tipos de tempo que tenden a repetirse con regularidade en ciclos anuais. Cando unha comarca, cidade ou ladeira ten un clima diferenciado do zonal dicimos que é un topoclima e microclima que non ten divisións inferiores: o que hai nunha habitación, debaixo dunha árbore...”

2. O clima

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Colección de diapositivas sobre climatoloxía e o clima en España e Galicia.

Text of 2. O clima

Page 1: 2. O clima

Tempo e clima. 1

Tempo e clima.

Tempo: “é o estado da atmósfera nun

determinado momento e nun determinado lugar.

Como cada un dos instantes son máis ou

menos prolongados no tempo, e en extensión,

denomínase tipo de tempo”

Clima: “é a sucesión dos tipos de tempo que tenden a

repetirse con regularidade en ciclos anuais. Cando unha comarca, cidade ou ladeira ten un clima diferenciado do

zonal dicimos que é un topoclima e microclima que

non ten divisións inferiores: o que hai nunha habitación, debaixo dunha árbore...”

Page 2: 2. O clima

A atmósfera 2

Page 3: 2. O clima

O clima: factores 3

Os factores que condicionan o clima

Astronómicos

Xeográficos Termodinámicos

Constantes Varían

A latitude A rotaciónA traslación

Alteran a Radiación

solar

O mar A terra Forma da Península

A altitudeO releve

Modifican

Xeran a diversidade

climática

Circulación xeral atmosférica

Circulación en altura

Circulación en

superficie

Orixinan os tipos de tempo

Page 4: 2. O clima

O clima: Factores astronómicos. Rotación e traslación.

4

                                                                                         

             

Page 5: 2. O clima

Os factores climáticos: a inclinación dos raios solares.

5

Distintos grados de insolación según a inclinación dos raios solares

Page 6: 2. O clima

O clima: a latitude 6

Page 7: 2. O clima

O clima: zonas térmicas e tipos de climas.

7

Page 8: 2. O clima

Latitude e zonas térmicas da terra 8

A Península atópase na zona temperada

Os factores xeográficos do clima da Península Ibérica.

Page 9: 2. O clima

O clima: a incidencia da radiación solar.

9

Page 10: 2. O clima

suavización climática: as brisas mariñas

10

Page 11: 2. O clima

As correntes mariñas. 11

Page 12: 2. O clima

A situación intercontinental 12

Ventos fríos

E secos

Ventos suaves e húmidos

Ventos cálidos e

secos

Page 13: 2. O clima

Factores climáticos: Morfoloxía penínsular.

13

Page 14: 2. O clima

Factores climáticos: O releve, barreiras e pasillos orográficos.

14

Page 15: 2. O clima

factores climáticos: gradiente térmico vertical en latitudes medias

15

Page 16: 2. O clima

Factores climáticos: o releve, efecto fohën

16

Page 17: 2. O clima

Factores climáticos: a orientación do releve

17

Page 18: 2. O clima

termodinámica do aire 18

Aire cálido

É menos denso e máis lixeiro co frío. Tende a elevarse en altura e a exercer menos presión sobre a superficie terrestre

Aire frío

É máis denso e máis pesado co cálido. Tende a descender en altura e a exercer maior presión sobre a superficie terrestre.

Termodinámica do aire

Page 19: 2. O clima

Factores climáticos termodinámicos: circulación xeral atmosférica.

19

Page 20: 2. O clima

Desplazamento dos ventos. 20

Page 21: 2. O clima

Mecanismo de funcionamento da forza de Coriolis.

21

Page 22: 2. O clima

Forza de Coriolis. 22

                                                                                                

Page 23: 2. O clima

Sentido de xiro dos ventos nos dous hemisferios.

23

Page 24: 2. O clima

Corrente en chorro. 24

Page 25: 2. O clima

Formación de "gotas frías" na corrente en chorro.

25

Page 26: 2. O clima

Principais masas de aire que afectan á Península

26

Page 27: 2. O clima

Circulación en superficie: corte dun frente.

27

Page 28: 2. O clima

Circulación en superficie fronte fría. 28

Page 29: 2. O clima

Circulación en superficie: frente cálido.

29

Page 30: 2. O clima

Circulación en superficie: fronte estacionaria.

30

Page 31: 2. O clima

Circulación en superficie: fronte occluída.

31

Page 32: 2. O clima

Circulación en superficie: fronte polar.

32

Page 33: 2. O clima

Fronte polar: formación dunha borrasca.

33

Page 34: 2. O clima

Os centros de acción: as borrascas. 34

                                               

Ventos centrípetos. Os ventos conflúen cara o centro, zona na que hai menor presión.

A ras do chan os ventos xiran no sentido contrario das agullas do reloxio.

Cartografía horizontal dunha borrasca

Page 35: 2. O clima

Os centros de acción: borrascas 35

Topografía vertical dunha borrasca

Page 36: 2. O clima

Os centros de acción: os anticiclóns. 36

Os ventos son centrífugos. Desplazanse do centro, zona de maior presión, cara a periferia, zona de menor presión.

A ras do chan os ventos xiran no sentido das agullas do reloxio. Ó contrario no hemisferio sur.

Cartografía horizontal dun anticiclón.

Page 37: 2. O clima

Os centros de acción: anticiclón. 37

Topografía vertical dun anticiclón

Page 38: 2. O clima

Os elementos do clima: a insolación 38

Mapa da radiación solar en España en Kwh/m2 ó ano

Page 39: 2. O clima

Os elementos do clima: a formación da néboa

39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Inversión térmica

Advección

Page 40: 2. O clima

Elementos do clima: temperaturas 40

Page 41: 2. O clima

Elementos do clima: temperaturas 41

Page 42: 2. O clima

Elementos do clima: temperaturas. 42

Page 43: 2. O clima

Elementos do clima. A presión atmosférica: experimento de Torricelli.

43

Page 44: 2. O clima

Elementos do clima: A presión atmosférica.

44

                                                                                                                                                          

Page 45: 2. O clima

Elementos do clima: diferentes gradientes de presión.

45

Page 46: 2. O clima

Elementos do clima: Os ventos. Rosa e clasificación dos ventos

46

Page 47: 2. O clima
Page 48: 2. O clima

Elementos do clima: precipitacións, mapa de isohietas.

48

Page 49: 2. O clima

Elementos do clima: Chuvias de convección

49

Page 50: 2. O clima

Elementos do clima: chuvias ciclónicas.

50

Page 51: 2. O clima

Elementos do clima: chuvias de releve

51

Page 52: 2. O clima

Elementos do clima: precipitacións (reparto)

52

Page 53: 2. O clima

Elementos do clima: precipitacións. 53

Número medio anual de días de precipitación

Page 54: 2. O clima

Elementos do clima: índice de aridez. 54

Page 55: 2. O clima

Os mapas do tempo: tipos de configuracións isobáricas.

55

Page 56: 2. O clima

Os mapas do tempo: tipos de frontes. 56

Fronte fría

Fronte cálida

Fronte ocluída

Fronte estacionaria

Simbolos de frontes nos mapas sinópticos de superficie.

Page 57: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo A 57

Page 58: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo B 58

Page 59: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo C 59

Page 60: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo D 60

Page 61: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo E 61

Page 62: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo F 62

Page 63: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo G 63

Page 64: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo H 64

Page 65: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo I 65

Page 66: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo J 66

Page 67: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo K 67

Page 68: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo L 68

Page 69: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo M 69

Page 70: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo N 70

Page 71: 2. O clima

Tipos de tempo: Tipo O 71

Mércores29-X-2008

Page 72: 2. O clima

Tipos de climas en España. Distribución

72

Page 73: 2. O clima

Climograma. Málaga. 73

Page 74: 2. O clima

Climograma. Albacete. 74

Page 75: 2. O clima

Climograma. Alicante 75

Page 76: 2. O clima

Climograma. Almería. 76

Page 77: 2. O clima

Climograma. Avila. 77

Page 78: 2. O clima

Climograma. Badaxoz 78

Page 79: 2. O clima

Climograma. Bilbao 79

Page 80: 2. O clima

Climograma. Barcelona 80

Page 81: 2. O clima

Climograma. Burgos. 81

Page 82: 2. O clima

Climograma. Cáceres. 82

Page 83: 2. O clima

Climograma. Córdoba. 83

Page 84: 2. O clima

Climograma. Cidade Real. 84

Page 85: 2. O clima

Climograma. Castellón. 85

Page 86: 2. O clima

Climograma. Cuenca. 86

Page 87: 2. O clima

Climograma. Granada 87

Page 88: 2. O clima

Climograma. Guadalaxara. 88

Page 89: 2. O clima

Climograma. Huelva. 89

Page 90: 2. O clima

Climograma. Huesca. 90

Page 91: 2. O clima

Climograma. Xaén. 91

Page 92: 2. O clima

Climograma. A Coruña. 92

Page 93: 2. O clima

Climograma. León. 93

Page 94: 2. O clima

Climograma. Logroño. 94

Page 95: 2. O clima

Climograma. Lleida. 95

Page 96: 2. O clima

Climograma. Madrid. 96

Page 97: 2. O clima

Climograma. Murcia. 97

Page 98: 2. O clima

Climograma. Pamplona. 98

Page 99: 2. O clima

Climograma. Ourense. 99

Page 100: 2. O clima

Climograma. Pontevedra. 100

Page 101: 2. O clima

Climograma. Salamanca 101

Page 102: 2. O clima

Climograma. Sevilla. 102

Page 103: 2. O clima

Climograma. Segovia. 103

Page 104: 2. O clima

Climograma. Santander. 104

Page 105: 2. O clima

Climograma. Soria. 105

Page 106: 2. O clima

Climograma. San Sebastian 106

Page 107: 2. O clima

Climograma. Reus (Tarragona) 107

Page 108: 2. O clima

Climograma. Teruel. 108

Page 109: 2. O clima

Climograma. Toledo. 109

Page 110: 2. O clima

Climograma. Valladolid. 110

Page 111: 2. O clima

Climograma. Vitoria. 111

Page 112: 2. O clima

Climograma. Valencia. 112

Page 113: 2. O clima

Climograma. Zamora. 113

Page 114: 2. O clima

Climograma. Zaragoza. 114

Page 115: 2. O clima

Climograma. Canarias. 115

Page 116: 2. O clima

Climograma. Canarias. 116

Climograma nº 4

Altitude 6 m.

T.M. 21,1º P.M.A. 111 mm.

X F M A M X X A S O N D

Meses

0

5

10

15

20

25

Temp. 0º

0

5

10

15

20

25

30Precip. mm.

Page 117: 2. O clima
Page 118: 2. O clima

O clima urbano: Illa de calor 118