ใบความรู้+สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร2+ป.6+293+dltvscip6+54sc p06 f33-4page54sc p06 f34-1page

 • View
  132

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ใบความรู้+สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร2+ป.6+293+dltvscip6+54sc...

 1. 1.
 2. 2. !
 3. 3. "
 4. 4. 1. % & 2 ! (& " ) &* !
 5. 5. + (& , ) ! (& , &* % ! ! ) &* "
 6. 6. &* %
 7. 7. 2. ) -" & " ) ) % " + % ) ( ! !) )
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. 3. % " 1 2,, " " * &* 1 ! - )
 12. 12. 4. % " * 4 ) % ! ) -" ! ) &* ) - "
 13. 13. " " -
 14. 14. ( 1 " % * &* 1 ! - ) ( 1 " % * &* 1 ! - )
 15. 15. -5 ( 1 % * ) % -5 ( 1 % * ) %
 16. 16. -5 ( 1 1 % ) ", &* " - 6 6 ) + 4 1
 17. 17. 6 ) % ) +
 18. 18. % 6 % )
 19. 19. % " % )
 20. 20. &* 6 ) - 7 8, &* " ) - 7 8,
 21. 21. ) - &* " ( 8, &* )
 22. 22. 6 * 4 6 1 ) - 9 6 6 * 4 6 1 ) - 9 6
 23. 23. " * 4 6 1 9 +) - 4 " " * 4 6 1 9 +) - 4 "
 24. 24. %

Recommended

View more >