2n batxillerat reunio_pares_pau

  • View
    817

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació Reunio pares i mares 2n de Batxillerat per Informar.

Text of 2n batxillerat reunio_pares_pau

  • 1. 2n Batxillerat TutoriaInformaci pares i mares

2. A lacabar el BatxilleratUniversitat PAUCicle formatiu RepetirProvas accs suspeses 1) Tot aprovat 2) Alguna suspesa 3) 19 anys 2n Batxillerat 3. Dates importantsInstitut-Maig- Dia 10 final classes- Dia 11 al 16 exmens 3 era Avaluaci- Dia 16 al dia 21 recuperacions- Dia 17 de maig a l11 de juny: preparaci PAU. Matins.- Dia 23 Sessi avaluaci tot aprovat PAU Juny/Cicles-Juny- Dia 11 de juny final preparaci PAU- Dia 18 Sessi avaluaci extraordinria PAU setembre/Cicles 4. Dates importants PAU.Selectivitat-Febrer/Mar - Dia 22 de febrer al 5 de mar. Prematrcula Tots/es - Dia 23 de maig al 4 de juny Matrcula proves Juny- Juny -12/13/14 Prova- Juliol - Dia 20 al 23 de juliol Matricula proves Setembre-Setembre - 4/5/6 Prova 5. Dates importants Cicles formatius 10/11-Maig- Dia 23 de maig al 3 de juny Sollicituds- Juliol - Dia 1 de juliol llista admesos-Setembre - Dia 1 al 7 de juliol matrculaInformaci generalTriar centre 6. Dates importantsProva accs Cicles 10/11Tenir 19 anys o cumplir-los durant lany 2012-Mar - Dia 14 al 27 de mar matrcula-Maig - Dia 17 de maig prova part especfica - Dia 18 de maig prova part Comuna Proves daccs 7. SELECTIVITAT.PAUEstructura ProvaFase General ( obligatria):catal,castell, angls, histria o histriade la filosofia i una optativa. Nota fase general mitjana aritmtica dels 5 exercicis Aprovar fase general nota i gual o superior a 4 punts. Nota daccs mitjana batxillerat*0,60+ nota fase general*0,40 Aprovar Mnim= 5 Mxim = 10 VALIDESA INDEFINIDA 8. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaFase Especfica ( optativa): Mxim tresmatries optativesPujar nota daccsSuperaci matria amb una nota de 5 o ms .Cada nota es multiplica per 0,1 o 0, 2 segons ponderaci.Les notes de les matries especfiques es sumen a la notadaccs mxim un 14VALIDESA DURANT DOS CURSOS ACADMICS 9. SELECTIVITAT.PAUEstructura ProvaNOTA DADMISSI =NOTA DACCS + nota optativa* (0,1 o 0,2)+ nota optativa * (0,1 o 0,2) Ponderaci Exemple clcul nota daccs i dadmissiNotes de tall Universitats 10. SELECTIVITAT.PAUMatrculaPrematrcula ( 22 febrer/ 5 de mar) Portal accesnet Indicar: -Dades Personals -Centre -Escollir: Histria o Histria de la Filosofia i 4 optatives. -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS 11. SELECTIVITAT.PAUMatrculaMatrcula ( 23 maig/ 4 de juny) Portal accesnet - Triar optatives fase general i 3 de la fase especfica -Pagar les taxes:- Dret dexamen: 30, 30 - Fase General: 50, 50 - Optatives: 10,10 per cada optativa -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS 12. SELECTIVITAT.PAU Revisi qualificacionsMatrcula ( 23 maig/ 4 de juny)a) Doble Correcci Mitjana aritmtica dues correccions.Pot baixar la notaReclamaci Aspectes formals o errades administratives.A les optatives si la nota s inferior a 5 sha de demanar ladoble correcci. 13. SELECTIVITAT.PAU Oficina LleidaOficina de les PAUEdifici Polivalent-Campus de Cappont C/ Jaume II, nm. 7125001 LleidaTelfon: 973702763 provesacces@adl.cat 14. PREINSCRIPCI UNIVERSITATPortal accesnet Informaci matrculaJuny 8 Preferncies. Diferents Universitats o Graus.1era assignaci de places (1era quinzena de juliol)dacord: matrcula Universitat / esperar 2ona assignaci 2ona assignaci de places ( principis agost) matrculasetembre 15. 22 de junyFESTA FI DE CURS