ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน+599+54his p06 f03-1page

 • View
  19

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน+599+54his p06...

 1. 1.
 2. 2. Asean Free Trade AreaAsean Free Trade Area ( AFTA )( AFTA )
 3. 3. AHA CenterAHA Center
 4. 4. (ASEAN Information Earthquake Center)(ASEAN Information Earthquake Center) ! " AIECAIEC
 5. 5. # % & '() *& ! +) 10 . " /!0+1!1 +
 6. 6. 1. 3 # !1!0 2. /!0+1! % 56 ! !7 * '() 3. # *&
 7. 7. ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY
 8. 8. ! + + +1 + 5
 9. 9. + 8 !