ใบความรู้+ระบบการขับถ่ายของเสีย+ป.6+292+dltvscip6+54sc p06 f23-4page

 • View
  119

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ใบความรู้+ระบบการขับถ่ายของเสีย+ป.6+292+dltvscip6+54sc...

 • !

  "

  #$%

  &'

  &(

  " #

  !

 • ) (")

  !!

  !!,","

  ! )-

  #' &

  #.!& # 2

  0 &-#-!

  1"

 • 0 &-#-!

  )23#-)

  4 .

  0 &-#-!

  $-## .&&

  -#!!-#!!!!

  6&$! #.,,

 • 6&$! #0 -'#

  6&$!

  #."7 #! -3$&,0%

  #4-8 #5! &

  0#,9%#

  88

 • #5!#5!

  #4-8 #5! &

  0#,9%#

 • -##,9%!7

  #5!

  #5!

  '3.'3.

  !'):5!

  '3.

  !'):5!

  '3.

  8

  , !0

Recommended

View more >