ใบความรู้+อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f34-1page

 • View
  113

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ใบความรู้+อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci...

 1. 1.
 2. 2. 1
 3. 3.
 4. 4. 5 426 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
 5. 5. 1 2 3 55 3 4 5
 6. 6. 2. 1. 2.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. DSM () DSM The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
 10. 10. (.) The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
 11. 11. () 8 () 8
 12. 12.
 13. 13. 3 3
 14. 14.
 15. 15. 3 3
 16. 16. 3
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. 2 22.. 33 11.. 44.. 33.. 33 22.. 33
 20. 20. 25532553 3
 21. 21. 2. 1. 2. 3. 3
 22. 22. (()) http://glr.egat.co.th

Recommended

View more >