Algunes Reaccions Quimiques

Embed Size (px)

Text of Algunes Reaccions Quimiques

 • 1. ALGUNES REACCIONS QUMIQUES IMPORTANTS 4t ESO COLLEGI ANUNCIATA CERDANYOLA

2. CIDS I BASES 3. cids i bases

 • Sn unes substncies amb unes propietats ben conegudes des de lantiguitat. Ex:
   • Ctrics cid scrbic
   • Vinagre cid actic
   • Desodorant hidrxid de magnesi (base)
   • Laxant hidrxid de magnesi (base)
 • Les Bases tamb es coneixen com alcalis .

4.

 • SABOR CID
 • REACCIONEN AMB MARBRE
 • ACOLOREIXEN VERMELL PAPER TORNASOL
 • REACCIONEN AMB LES BASES
 • SABOR AMARG
 • SENSACI SABONOSA AL TACTE
 • ACOLOREIXEN BLAU PAPER TORNASOL
 • REACCIONEN AMB ELS CIDS
 • LES SOLUCIONS CIDES
 • LES SOLUCIONS BSIQUES

cids i bases - Propietats 5. cids i bases - Comportament

 • Els cids en sn capaos de donar protons (H + ) i en aigua aquests suneixen a laigua per donar i hidroni (H 3 O + )
     • HCl (aq) H + (aq) + Cl - (aq)
     • H 2 O (l) + H + (aq) H 3 O + ( aq)
 • Les Bases sn capaces de donar ions hidroxil (OH - ) i en aigua
     • NaOH (aq) Na + (aq) +OH - (aq)
     • H 2 O (l) + NH 3(aq) NH 4 + (aq) +OH - (aq)
 • Les solucions neutres tenen igual quantitat d H +i d OH -

6. cidsi bases Indicadors i pH

 • Sn substncies que viren (canvien) de color en funci de si estan en contacte amb cids o bases.
 • El pH s matemticamentpH= -log [ H 3 O + ]
 • Per exemple: [ H 3 O + ]=0,01M= 10 -2M
 • pH= -log [ 0,01 ]= -log [ 10 -2 ] =2

pH7 cids bases pH=7 Neutre 7.

 • CID+BASE SAL+AIGUA
 • En la reacci de neutralitzaci seliminen mtuament una molcula d'cid i una de base, per aix no significa que el pH resultant sigui de 7 (neutre)
 • Exemples
     • H Cl (aq)+Na OH (aq) NaCl (aq) +H 2 O (l)El pH resultant seria neutre
     • H Cl (aq) +NH 3(aq) NH 4 Cl (aq) +H 2 O (l)El pH resultant seria cid (el cloruramnic s cid)
     • NH 4 Cl (aq) +Na OH (aq) NaCl (aq) +NH 3(aq) + H 2 O (l)El pH resultant seriabsic (lamonac s bsic)

c-B Rxs de Neutralitzaci 8. REACCIONS REDOX 9. Reaccions REDOX

 • Sn aquelles reaccions on existeixuna espcie qumica que es redueix(guanya electrons i la seva valncia disminueix) i unaaltra espcie qumica soxida(perd electronsla seva valncia aumenta).
 • EXEMPLE
   • Fe (s) + O 2 (g) Fe 2 O 3 (s)
   • El Fe ha agafat oxigen, sha oxidat. (Loxigen sha redut)
   • El Fe passa de valncia 0 a +3 (oxidaci)
   • LO passa de valncia O a -2 (reducci)
 • Els compostos quan soxiden o es redueixen canvien les seves propietats fonamentals: Estat (S,G,L), Color OI QUE S DIFERENT EL FERRO METLLIC I GRIS DELFERRO OXIDAT I VERMELLS?

10. REACCIONS DE PRECIPITACI 11. Reaccions de Precipitaci

 • Sn aquelles en les que barregem dues substncies que no tenen perqu ser slides i sen formen daltres, una de les quals s slida.
 • EXEMPLE
 • NaCl (aq)+AgNO 3(aq) AgCl (s) + NaNO 3(aq)
 • El clorur de plata s separable: el podrem filtrar

12. ALGUNES REACCIONS QUMIQUES IMPORTANTS 4t ESO COLLEGI ANUNCIATA CERDANYOLA