30
Ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo

Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Ang Ikalawang Yugto ng

Imperyalismo at Kolonyalismo

Page 2: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

1. Una at Ikalawang Yugto ng

Imperyalismo at Kolonisasyon

2. Rebolusyong Siyentipiko

3. Rebolusyong Enlightenment

4. Rebolusyong Industriyal

PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG

EUROPE

Page 3: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

TALASALITAAN

Ang pagsakop ng

isang

makapangyarihang

bansa sa isang

mahinang bansa.

Page 4: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

TALASALITAAN

Panghihimasok, pag-

impluwensya, o

pagkontrol ng isang

makapangyarihang

bansa sa isang

mahinang bansa.

Page 5: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 6: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Layunin

natatalakay mo ang mga mga

dahilan, pangyayari, uri ng

pananakop at epekto ng Ikalawang

yugto ng Kolonyalismo at

Imperyalismo na inilunsad ng mga

Kanluraning bansa

Page 7: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Mga Dahilan sa Paglulunsad ng

Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at

Imperyalismo

Page 8: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Naging mas madali ang paglalakbay sa malalawak na karagatan para sa mga Europeo dahil sa mga imbensyon sa teknolohiya at agham dulot ng Rebolusyong Siyentipiko sa Europa.

Page 9: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Nagkaroon ng malaking

pangangailangan para sa

pamilihan at mga hilaw na

materyales para sa mga

industriyang nabuo sa Europa

at lalong nagpaigting sa

panibagong paglalakbay ng

mga Europeo.

Page 10: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Nagkaroon ng

malaking demand

para sa mga hilaw na

materyales na

makukuha sa Africa,

at Asya gaya ng bulak,

goma, seda, vegetable

oil, at mineral.

Page 11: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Ang mga

daungan nito

ay estratehiko

bilang baseng

pandagat ng

mga Europeo.

Page 12: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Halos lahat ng bansa sa Africa, Aya, at Timog Amerika ay

nasakop ng mga Europeo sa pagsapit ng ika-20 siglo.

Maraming mga komperensya ang naganap upang maiwasan ang

digmaan dahil sa pag-aagawan ng kolonya tulad ng

Komperensya sa Berlin noong 1885 kung saan pinaghati-hatian

ang Africa ng mga bansang Europeo.

Nanguna sa pagtatayo ng mga kolonya ang Great Britain,

Germany, France, Portugal, at Spain.

Nagkaroon ng iba’t ibang paraan ng o sistema ng pagkontrol at

pananakop ang mga bansang Europeo para lubos na

mapakinabangan ang likas yaman ng kolonya.

Page 13: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 14: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Mga Bansang Nasakop sa Ikalawang Yugto ng

Kolonyalismo at Imperyalismo

Page 15: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Uri ng Pananakop sa Ikalawang Yugto ng

Kolonyalismo at Imperyalismo

Page 16: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Ang mga bansang Europeo ay nagsimulang tumuklas ng mga bagong lupain upang humanap ng kanilang masasakop. Gayunpaman, may iba;t ibang antas at uri ng pananakop sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo.

Page 17: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Antas ng Pananakop

Ang pananakop ay bansa ay may iba't

ibang antas:

Sphere of Influence

Kolonya

Protectorate

Concession

Page 18: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 19: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Uri ng Pananakop

Tuwirang Pananakop

direktang paggamit ng

puwersa

nagpapakita ng katatagang

pampulitika at pangmilitar ng

mas maunlad na bansa

binabago nito ang mga

sinaunang kaayusan at

inaangkop ang kolonyang

bansa sa kultural na

oryentasyon ng mananakop

Page 20: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Uri ng Pananakop

Di-tuwirang Pananakop

pagkakaroon ng epekto sa ekonomiya at panlipunang kalagayan ng isang kolonya sa pamamagitan ng mga patakarang ipinapatupad sa mga kolonya ng mga mananakop na bansa

Page 21: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 22: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Mga Nangyari sa Ikalawang Yugto ng

Kolonyalismo at Imperyalismo

Page 23: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Nagtagumpay ang pag-aalsa ng 13 kolonya ng Britain sa Amerika, ang timog Canada at ang pinakamagandang kolonya ng Spain at Portugal

nabuo ang mga makabagong imperyo at nagaganap ang ikalawang Rebolusyong Industriyal pagsapit ng ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo

Samantala, ay naganap ang mabilis na paglawak ng pagkakanluranin o westernization ng ibang lupain mula 1871 hanggang 1914

Page 24: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

nagsimula ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo nong 1750 at nagtapos noong 1914

naghanap ng mga lupaingo bansang sasakupin ang mga Kanluraning bansa tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, France, at Britain sa Asya at Africa

nawalang ng kolonya sa Hilagang Amerika ang mga bansang France at Netherlands

Page 25: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 26: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 27: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Page 28: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

Epekto ng Ikalawang Yugto ng

Kolonyalismo at Imperyalismo

Page 29: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

naging malaki ang pangangailangan para sa mga hilaw na

materyales lalo sa pag-unlad ng Rebolusyong Industriyal sa

Europa noong ika-18 siglo

iniluwas at nakarating sa Europa ang mga hilaw na sangkap mula

sa Africa at Asya gaya ng bulak, goma, seda, vegetable oil, at

mineral

inangkat at nakarating sa Africa at Asya ang mga surplus o labis

na produkto ng mga Europeo dahil sa mga imbensiyon sa

teknolohiya

Page 30: Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo

nagkaroon ng dalawang reaksyon ang mga bansang naapektuhan ng

imperyalismo:

Rebolusyon o pagpapatalsik sa puwersang Kanluranin

Paghingi ng reporma sa mga Kanluranin