Avaluacio de l'Alumnat en el Servei Comunitari

  • Published on
    29-Jan-2018

  • View
    292

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. JORNADA DE SERVEI COMUNITARI Taller AVALUACI DE LALUMNAT INSTITUT SL-DE-RIU ALCANAR Professora Joana Subirats Alvarez Alumnes: Renate Ciubotaru, lia Mart i Carlos Red. BARCELONA , 5 de juliol de 2017 </li><li> 2. El centre </li><li> 3. El centre PLA DESTUDIS CURS GRUPS N ALUMNES TOTAL ESO 1r 3 79 301 2n 3 72 3r 3 78 4t 3 72 BATXILLERAT 1r 2 42 78 2n 1 36 CFGM ME 1r 1 30 57 2n 1 27 NOMBRE TOTAL DALUMNES DEL CENTRE 436 </li><li> 4. El municipi dAlcanar Format per quatre nuclis de poblaci: Alcanar Les Cases dAlcanar Alcanar-platja La Selleta - 10.000 habitants aprox. s el municipi ms meridional de Catalunya. Est ubicat al final del marge esquerre del riu Snia, a lextrem sud de la comarca del Montsi i limita amb la Comunitat Valenciana. </li><li> 5. El municipi dAlcanar Sector agrcola: especialitzat en la producci i planter de ctrics (clemenules IGP). </li><li> 6. El municipi dAlcanar Sector pesquer en decliu. Sector serveis: turisme i restauraci. Sector industrial: es redueix a la cimentera mexicana CEMEX. </li><li> 7. El projecte </li><li> 8. El projecte Aprenem Junts 12 hores mnimes de servei comunitari Lalumnat ha de prestar servei a les tres entitats collaboradores Cal registrar les hores de servei realitzades a un quadern de seguiment Es fan les assignacions mitjanant un calendari de google al que tenen accs les entitats, lalumnat i el professorat del projecte. </li><li> 9. Calendari google amb les assignacions mensuals </li><li> 10. Servei comunitari a la Es programen setmanes temtiques Lalumnat ha de preparar activitats Ha destar obert a les demandes dels usuaris: nens i nenes entre 4 i 12 anys 1 o dues hores de dilluns a divendres </li><li> 11. Servei comunitari a Lalumnat acompanya als membres dAlcanar Voluntariat a buscar la roba usada als punts de recollida. Desprs la renten, planxen, pleguen i condicionen per al seu nou aprofitament. Finalment, classifiquen la roba i les sabates per gnere, talla, temporada, etc. </li><li> 12. Servei comunitari a Programaci a Lonada: 1a sessi: assignem 2 grups, fan una visita per la residncia acompanyats de leducadora social, lobjectiu s familiaritzar-se amb lespai i els residents. Entrevisten els iaios i iaies per conixer-los. 2a i 3a sessi: participen als tallers dirigits pels treballadors de la residncia. Mentre han danar planificant el taller que faran ells a la darrera sessi. 4a sessi: lalumnat dirigeix un taller per als usuaris de la residncia. </li><li> 13. Necessitat de lavaluaci Per saber on estem i qu fem, quin s el nostre punt de partida. Per marcar el OBJECTIUS que volem assolir, cap a on volem anar. Per valorar qu hem aprs. La finalitat de lavaluaci s aprendre. </li><li> 14. Prctica reflexiva sobre: 1.- La planificaci del procs Qu farem? Com ho farem? Qu volem aconseguir? Com ho avaluarem? ... 2.- Els resultats obtinguts Sha fet all que es demanava? Shan assolit els objectius proposats? En quin grau? Qu canviaria? Per qu? Qu faria de la mateixa manera? Per qu? Estic satisfet/a del treball/tasca realitzat? Estic satisfet/a de la meua aportaci al grup? ... </li><li> 15. COM SHA PLANIFICAT LAVALUACI DE LALUMNAT? </li><li> 16. Agents que intervenen en lavaluaci de lalumnat en lAps. Agents els responsables de les entitats on es du a terme el servei el professorat de la matria vinculada els companys el propi alumne Intervenci com a representants dels usuaris que el reben. en quan als continguts curriculars i les activitats densenyament aprenentatge realitzades durant el curs. en tant en quant desenvolupen treball en grup. com a reflexi personal del propi procs daprenentatge. </li><li> 17. Interacci dels diferents agents avaluadors QUI ENTITATS PROFESSORAT ALUMNAT USUARIS QU El servei Les activitats de/a El servei El seu treball Als companys El servei COM Graella de seguiment. Enquesta de satisfacci Instruments davaluaci diversos: proves escrites, presentacions orals, treballs en grup, etc Qestionaris Fitxes Instruments variats Mecanismes diversos: avaluaci figuroanalgica, preguntes directes... QUAN A cada sessi del servei Durant tot el curs. Trimestralment i al final del curs caldr retre comptes. Durant tot el curs Mentre es realitza el servei En acabar els tallers PER QU Per detectar debilitats i fortaleses del servei rebut amb lobjectiu de millorar-lo Per comprovar el grau dassoliments dels objectius dE/A Per aprendre. Per donar a conixer el grau de satisfacci amb el servei rebut </li><li> 18. Avaluaci del servei comunitari Lavaluaci de lApS es va fer a partir dels objectius educatius centrals del projecte: Conixer la metodologia de laprenentatge- servei. Prendre conscincia de la situaci actual de crisi en el nostre entorn. Assolir valors, actituds i destreses per exercir una ciutadania responsable. Treballar les competncies. </li><li> 19. Criteris de qualificaci curs 2015-2016 Els criteris per a lobtenci de la qualificaci trimestral de la matria Educaci Eticocvica van ser els segents: 60% de la nota, la mitjana aritmtica de les activitats especfiques davaluaci que es faran per trimestre (control escrit, treball en grup, exposici oral, participaci al moodle...) 30% quadern de seguiment de les sessions de servei comunitari. 10% actitud envers el treball, lassignatura i els companys/professorat, puntualitat, respecte, inters, participaci,... Per aplicar els percentatges i calcular la qualificaci trimestral caldr obtenir una nota superior a quatre (4) de cadascun dels diferents apartats. </li><li> 20. Criteris de qualificaci curs 2016-2017 Obtenci de la qualificaci (10% de cincies socials) Per a lobtenci de la nota de lApS es seguiran els segents criteris de qualificaci i saplicaran els segents percentatges: Qualificaci trimestral: 50% de la nota, la mitjana aritmtica de les activitats especfiques davaluaci que es faran per trimestre (control escrit, treball en grup, exposici oral, participaci al moodle...) 50% seguiment de les sessions de servei comunitari, actitud envers el treball, els companys/professorat, puntualitat, respecte, inters, participaci,... (aquesta seria la part que avaluen les entitats i que queda registrada al quadern de seguiment). </li><li> 21. Quines dificultats han sorgit? 1. A lavaluaci individual per part de les persones responsables de les diferents entitats on es realitza el servei. Lalumnat considera que les valoracions han estat poc objectives. 2. Implicar al professorat del centre. (planificaci de les activitats de la biblioteca). 3. Poca responsabilitat en la cura del quadern de seguiment per part de lalumnat. 4. Poca responsabilitat per avisar si no poden anar a fer el servei. 5. Poca implicaci per a preparar les activitats. Com shan anat resolent? 1. Major implicaci de lalumnat per canviar el resultat de les valoracions. 2. Elaborar un horari de recollida de material per a les activitats a la biblioteca. 3. Formalitzar el lliurament del quadern de seguiment (es fa un registre, es signa i es paga 1 euro de fiana) 4. Creaci dun grup de Whatsapp per a s exclusiu dinformaci i incidncies del servei comunitari. 5. Programaci de setmanes temtiques a la biblioteca. Programaci de 4 sessions a la residncia davis. </li><li> 22. Quin ha estat el rol dels participants externs de centre en lavaluaci de lalumnat? Avaluadors actius en el mateix grau que el professorat a laula, en els criteris davaluaci es detalla el % que correspon a lavaluaci dels agents externs, segons el registre del quadern de seguiment de lalumnat. La conversi numrica es fa de forma proporcional respecte de les hores de servei prestades i el contravalor la puntuaci obtinguda, perqu les hores de servei no sn les mateixes cada trimestre ni per a cada alumne. </li><li> 23. CONVERSI NUMRICA MOLT B = 1 B = 2 REGULAR = 3 MALAMENT =4 puntualitat responsabilitat empatia iniciativa POSSIBLES COMBINACIONS QUALIFICACI QUATRE UNS 1-1-1-1 EXCEL:LENT 10 TRES UNS i UN DOS 1-1-1-2 EXCELLENT 9 DOS UNS i DOS DOS 1-1-2-2 NOTABLE 8 TRES DOS i UN UN 2-2-2-1 NOTABLE 7 QUATRE DOS 2-2-2-2 B 6 TRES DOS i UN TRES 2-2-2-3 SUFICIENT 5 DOS TRES i DOS DOS 3-3-2-2 SUFICIENT 4,5 TRES TRES I UN QUATRE 3-3-3-4 INSUFICIENT 4 DOS TRES i DOS QUATRE 3-3-4-4 INSUFICIENT 3 </li><li> 24. Exemple: alumne amb tres sessions i la segent conversi qualificativa: Aquesta s la qualificaci numrica que es quantificaria segons el percentatge assignat amb la resta de qualificacions numriques corresponents a lalumne en qesti. </li><li> 25. Quines han estat les actuacions ms destacades de lavaluaci? Dintre de les activitats daula hi ha una activitat especfica davaluaci que es t en compte per a computar en el % corresponent, Activitat competencial, complexa, no reproductiva, creativa, de resposta oberta. han de resoldre problemes en situacions reals. Exemple daquestes tasques sn: </li><li> 26. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 27. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 28. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 29. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 30. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 31. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 32. ACTIVITATS DAVALUACI ApS </li><li> 33. Encaix en altres projectes del centre. Jocs fets amb materials reciclats per jugar amb les xiquets i xiquetes usuaris de la biblioteca. </li><li> 34. ALTRES ASPECTES DE LAVALUACI </li><li> 35. Enquesta de satisfacci https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive </li><li> 36. Indicadors </li><li> 37. Metaavaluaci. </li><li> 38. Celebraci i difusi del projecte https://www.youtube.com/watch?v=Ear03EcTIB0 https://www.youtube.com/watch?v=7CrU4fMgkfI </li><li> 39. MOLTES GRCIES PER LA VOSTRA ATENCI </li><li> 40. Alguna pregunta </li></ol>