Avaluació i Diversitat

 • View
  3.416

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Avaluació i Diversitat

 • 1.A V A L U A C I D I V E R S I T A T Formaci del professorat inter Curs:2008-2009

2. DIVERSITAT I AVALUACI

 • Que hem davaluar?
 • Qui avalua?
 • Com avaluar?
 • Quan avaluar?

3. Per a qu?

 • Seleccionar, classificar..
 • Premiar, castigar..
 • Millorar..
 • .

4. Dues funcions

 • FUNCI SOCIAL:
 • Selecci classificaci i orientaci
 • FUNCI PEDAGGICA:
 • Regulaci del procs ensenyament
 • aprenentatge

5. Lavaluaci no s un recurs per classificara lalumnat, sin un instrument per orientar-lo; no s una finalitat densenyament sin un mitj de millora . Lavaluaci a lESO D. Educaci 6. AVALUAR

 • Qu?
 • - Continguts
 • - Objectius
 • - Capacitats.
 • - Processos.

7. Avaluar?

 • Qui avalua?
 • - El professor.
 • - El propi alumne, autoavaluaci.
 • - Els companys, heteroavaluaci.
 • - El centre.
 • - Lequip externs.

8. Avaluar?

 • Com avaluar?
 • - En funci de qu i de qui
 • - Registres sistemtics, exmens
 • escrits, orals
 • -

9. Avaluaci

 • Integrada?
 • Global?
 • Continua
 • Individual?
 • Diagnstica?

10.

 • Lavaluaci dels processos daprenentatgede lalumne sercontinua, amb observaci sistemtica del procs daprenentatge, integradora en relaci amb els tipus de continguts de les rees i amb una visi globalitzada del procs daprenentatge de lalumne/a al llarg de letapa.

11. Avaluaci inicial

 • Permet determinar el punt de partida de lalumne/a i ha de constituir la base per planificar el procs densenyament aprenentatge .

12. Avaluaci formativa

 • Avaluaci formativa es desenvolupa durant el procs, t com a finalitat proporcionar a lalumne/a lajut pedaggic ms adequat a les necessitats de cada moment.

13. Avaluaci sumativa

 • Lavaluaci ha de permetre determinar si shan aconseguit o no i fins a quin punt les intencions educatives.
 • Lavaluaci dels aprenentatges ha dsser un fet positiu per lalumne, ha de permetre contrastar all que han aprs i valorar el seu progrs.

14. Avaluaci diagnstica

 • Al finalitzar el segundo curso de la ESO todos los centros realizaran una evaluacin de diagnstico de las competencias bsicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluacin tendr carcter formativo y orientador para los centros, para las familias y para el conjunto de la comunidad.
 • LOE articulo 29

15. Avaluaci per lalumnat amb NEE Avaluaci

 • En relaci als objectius
 • Proposats en:
 • Ladaptaci currcular
 • La modificaci curricular.
 • EL PI

Grau dassoliment global dels objectius detapa. Dacord amb la normativa 16. Criteris de seguiment i avaluaci

 • Focalitzar les estratgies densenyamentsobre unitats daprenentatge concretes, abastables i precises
  • Descompondre la materia daprenentatge en unitats molt concretes i ben estructurades.
  • Avaluar els prerequisits necessris
  • Informar als alumnes sobre els objetius concrets a assolir en cada unitat daprenentatge
 • No iniciar un nou aprenentatge sense assegurar la consolidaci de les unitats daprenentatge anteriors
  • Avaluar els domini de les noves competncies
  • Proposar, si cal, exercicis complementaris
 • Accelerar tant com es pugui els aprenentatges instrumentals, teninten compte els ritmes individuals

17. ACTIVITAT Una activitat que et funcioni a laula INDIVIDUAL PETIT GRUPGRAN GRUP Quina avaluaci li faries a aquesta activitat? 18. QU CAL FER???

 • Partir de situacions-problema que simulen contextos reals.
 • Exemple:Les WebQuestproposen situacions de la vida real. Debats, cmics, anuncis publicitaris, telenotcies, emissora radiofnica, revistes, blocs, filmacions, presentacions, investigacions,
 • Canviar lavaluaci
 • Exemples:
 • Apunts de classe.
 • Dossier de treball.
 • Autoavaluacions
 • Diaris de classe.
 • Observacions.
 • Rbriques.
 • Portfoli .

19. AVALUACI COMPETENT Lalumnatha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar all que poden fer. No all que saben 20. MTODES DAVALUACI AUTENTICA

 • Observaci del professor/a
 • Elaboraci de projectes
 • Experiments
 • Demostracions
 • Productes escrits
 • Recerques
 • Debats
 • Revisi i discusi de documents
 • Observaci directa de laplicaci delsconeixements
 • Valoraci del treball fet
 • Autoavaluaci
 • Rbrica davaluaci
 • Examen oral
 • Valoraci del dossier
 • Portfoli

21. Autentificar les provesRef: C. Monereo Investigaci del professor C. Monereo:consisteix en introduir en una prova o activitat davaluaci habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en ms autntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA)

 • Canvis en la situaci problema.Casos de la vida real. Casos rellevants.
 • Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes.Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informaci: grfics, smbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom)
 • Canvis en els tipus dajuts i informaci addicional. Utilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,...
 • Canvis en la valoraci de les proves.Es fan pblics els criteris de lavaluaci? Els procediments, com ho fan? En diferents agrupaments 2, 3, o 4 alumnes.

22. DOSSIER DE TREBALL o DOSSIER DAPUNTS

 • Activitat grupal o individual
 • Presentaci en diferents suports: paper, power point, jocs, trivial, narracions, webquest, bloc, ...
 • Es puntuar el segent:
 • Organitzaci personalitzada
 • Ampliaci
 • Reflexi
 • Anotaci personal o literal

Ref: C. Monereo 23. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on lalumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procs de soluci dunproblema. - En un debat - En un anlisi de casos. - En simulacions, Simulaci daprenentatge. Anem a la metgessa Consisteixen un procs de descripci del comportament de lalumnat. Amb uns criteris prviament determinats. 24. SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educaci Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar,Teatralitzacions sobre qualsevol contingut.Preparar una entrevista per a una visita al centre dun autor dun llibre llegit. Tecniques del procs incident: ex. Presentaci del centre a unes persones angleses. Lalumne es creu que es real. 25. MTODE DE CASOS Es fa un relat duna situaci de la realitat en un context similar al del nostre alumnat on hauran de prendre decisions. s una manera de projectar-se. Sha daprendre una decisi sobre diferents casos. P,ex: en una situaci determinada es presenten tres alternatives. Quina escolliries? Per qu? Argumenta. 26. R B R I C A Dissenyar una grfica davaluaci entre els docents i lalumnat En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resoluci de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuaci a cada nova situaci i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinmica dinteracci Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crtiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys idestriant les innecessries o errnies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crtiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys.Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperaci Hem trobat fcilment la informaci demanada i hem sigut hbils en descobrir rpidament el ms rellevant o all que ens interessava ms dintre del text. Hem trobat la informaci demanada, per ens ha costat una mica descobrir el ms rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica per hem trobat la