Bm kertas 1 thn 1 2015

  • View
    100

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bm kertas 1 thn 1 2015

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Soalan mengandungi pilihan jawapan A, B dan C. Pilih dan bulatkan jawapan yang betul. A. Pilih jawapan yang betul.

1. Pilih huruf besar bagi huruf di bawah.

A. D

B. N

C. B

2. Pilih huruf besar bagi huruf di bawah.

A. H

B. N

C. K3. Pilih bunyi haiwan yang betul.

A. miau,miau,miauB. moo,moo,moo C. cit,cit,cit4. Pilih bunyi haiwan yang betul.

A. bek,bek,bek

B. syy,syy,syy

C. kok,kok,kok

5. Bulatkan ejaan yang betul.

A. pencil

B. pensel

C. pensil

6.A. beg

B. bag

C. big

7.A. paying

B. payong

C. payung

8. Saya _______________ Lina ke sekolah.

A. sambil

B. dan

C. atau

9. Kamu makan nasi ____________ roti ? A. dan

B. atau

C. sambil10. Ani menangis ______________ bukunya hilang.

A. kerana

B. sambil

C. dan11. Kaki adik luka ________________ dia tidak menangis.

A. tetapi

B. sejak

C. masih12. Amira makan ______________ membaca.

A. tetapi

B. sambil

C. dan13. Diana memetik tiga _________________ bunga.

A. keping

B. kuntum

C. biji14. Kamal mandi di se ____________________ sungai .

A. batang

B. buah

C. keping15. Fati ada dua _________________ ikan. A. biji

B. ekor

C. helai16. Boni membeli tiga _______________ baju.

A. helai

B. Ikat

C. ketul17. Se ___________________ burung terbang ke sarang. A. kawan

B. kumpulan

C. Helai18. Adik suka makan ubat yang __________________.

A. pahit

B. manis

C. pedas

19. Sita _____________ belajar supaya pandai.A. benci

B. tekun

C. malas

20. Malam ini amat _____________________.A. rajin

B. gelap

C. takut

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.IbuTahuntujuh

membacamakan

21. Umur saya_________ tahun.

22. Saya murid__________ Satu Maju.

23. Saya suka__________ roti.

24. Kakak sedang________ buku cerita. 25. _________ sedang memasak di dapur.

C.Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku kata yang diberi.

lemrungda

cingyam

26. ku _______

27. a ____

28. ku ____

29. bu ____

30. lem ___

C. Padankan ayat dengan gambar yang sesuai.

D. Pilih ayat betul berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.

E. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan petikan di bawah.

Mei Hua:Itu burung apa?Siva

:Itu burung kakak tua.

Mei Hua:Itu burung kakak tua siapa?Siva

:Itu burung kakak tua saya.

Mei Hua: Apa nama burung kakak tua awak?Siva

:Namanya Kiki.

Mei Hua:Burung itu tinggal di mana?

Siva

:Burung itu tinggal di dalam sangkar.

41. Burung kakak tua itu milik siapa?

A. Mei Hua

B. Siva

C Kiki

42. Apakah nama burung kakak tua itu?

A. Kaka

B. Kiko

C. Kiki

43. Di manakah burung kakak tua itu tinggal?

A. Sangkar

B. Hutan

C Rumah

44. Siapakah Mei Hua?A. Kawan Kiki

B. Kawan Siva C. Adik Kiki

45. Siva dan Mei Hua berkawan______________________.A. rajin

B. baik

C. jahat

F. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

Ini gajah. Badan gajah besar. Gajah mempunyai

sepasang telinga yang besar. Kaki gajah juga sangat besar.

Kulit gajah sangat tebal dan keras. Ekornya pula pendek. Gajah makan tebu dan buah-buahan. Gajah mengambil makanan menggunakan belalainya yang panjang.

46. Badan gajah sangat _____________ . A. kecil

B. comel

C. besar47. Gajah ada sepasang____________ yang besar. A. telinga

B. kaki

C. hidung48. Kulit badan gajah sangat____________________ . A. kasar dan berbulu

B. licin dan lembut C. tebal dan keras49. Gajah makan_________________ . A. tebu dan buah-buahan B. sayur dan kek C. daging dan telur50. Belalai gajah sangat________________ . A. pendek

B. panjang

C. tinggi

************************SEMOGA BERJAYA *****************************

Disediakan oleh,

Disemak oleh ,________________

_____________________

(AZLINA ZAIDIL )

(PN. HAZANA

Guru BM Tahun 1

Ketua Panitia BM

SK Alam Megah Dua

SK Alam Megah Dua

Disahkan oleh,_________________________(PN. SITI HALIJAH SARANI)

GPK KURIKULUM

SK Alam Megah Dua

Persiaran Kuala Langat,

Seksyen 27, 40400 Shah Alam,

Selangor.

b

h

Aris dan Kuna sayang akan kucing

31.

Siti menolong ibunya di dapur.

32.

Wini membersihkan papan tulis.

33.

Amir tidur pada pukul 9.00 malam.

34.

Kami menyambut Hari Lahir Tina.

35.

36.A. Dali sedang bermain dengan ikan.

B. Dali sedang memancing ikan.

C. Dali sedang memberi ikan makan.

37.A. Kamal dan Ranjit berenang di kolam.

B. Kamal dan Ranjit bermain bola.

C. Kamal dan Ranjit berlari di padang.

38.A. Emak Dora sedang memasak di dapur.

B. Emak Dora sedang menjahit baju.

C. Emak Dora sedang menjaga adik.

39.A. Rani sangat rajin membeli buku.

B. Rani sangat rajin menyusun buku.

C. Rani sangat rajin menjual buku.

40.A. Seha suka menyiram pokok bunga.

B. Seha suka menyiram sayur di taman.

C. Seha suka menyiram pokok kayu.

INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhKO-S49fsr6pSf8mEYRnZfoNmVgWT4iBpp4Zyz5bGk_SHeW1u" \* MERGEFORMATINET

50

Si Gajah Comel

INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUtfl1FTIH6TBJnVXkZmVA0N6c9h917nbOYuIvJjJl1TPKyx9G2g" \* MERGEFORMATINET

1