of 25 /25
VSZC VSZC Boronkay Boronkay György György Műszaki Műszaki Szakközépisk Szakközépisk olája és olája és Gimnáziuma Gimnáziuma Nagy szeretettel köszöntöm végzős diákjainkat és szüleiket!

Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

  • Upload
    hujbert

  • View
    547

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Page 1: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

VSZC VSZC Boronkay Boronkay GyörgyGyörgyMűszaki Műszaki

SzakközépiskoSzakközépiskolája és lája és

GimnáziumaGimnáziumaNagy szeretettel köszöntöm végzős

diákjainkat és szüleiket!

Page 2: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

NÉHÁNY FONTOSABB DÁTUM A NÉHÁNY FONTOSABB DÁTUM A TANÉV HÁTRALÉVŐ RÉSZÉBENTANÉV HÁTRALÉVŐ RÉSZÉBEN

Február 06. (szombat) ALAPÍTVÁNYI BÁLFebruár 06. (szombat) ALAPÍTVÁNYI BÁLFebruár 15. Február 15. Az érettségi tantárgyak ésAz érettségi tantárgyak és

szintek kiválasztása, szintek kiválasztása, jelentkezésjelentkezés

a felsőfokú felvételi eljárásbaa felsőfokú felvételi eljárásbaMárcius 24-29. Tavaszi szünetMárcius 24-29. Tavaszi szünetÁprilis 28. Végzősök osztályozó konferenciájaÁprilis 28. Végzősök osztályozó konferenciája

Április 30. (szombat) BALLAGÁSÁprilis 30. (szombat) BALLAGÁSMájus 02-től Érettségi írásbelik (mindkét szinten)Május 02-től Érettségi írásbelik (mindkét szinten)Június 02-től Emelt szintű érettségi szóbelikJúnius 02-től Emelt szintű érettségi szóbelikJúnius 13-tól Középszintű érettségi szóbelikJúnius 13-tól Középszintű érettségi szóbelik

Page 3: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Egyebek-I.Egyebek-I.

Iskolai honlapon lévő fotók: szereplés nem kötelező Iskolai honlapon lévő fotók: szereplés nem kötelező (letiltó nyilatkozat)(letiltó nyilatkozat)

Tantárgyi felmentések szabályai:Tantárgyi felmentések szabályai:• Meglévő érettségi vagy osztályozó vizsgaMeglévő érettségi vagy osztályozó vizsga• Formanyomtatvány értelemszerű kitöltéseFormanyomtatvány értelemszerű kitöltése• Határidők betartása (febr.01.)Határidők betartása (febr.01.)Csoportváltás szabályai: Csoportváltás szabályai: • Határidők betartása (febr.01.)Határidők betartása (febr.01.)• Szaktanárok egyetértéseSzaktanárok egyetértése

Page 4: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Egyebek-II.Egyebek-II.

Elektronikus eszközök használata: órán Elektronikus eszközök használata: órán csak engedéllyel (!!!), egyéb időben a csak engedéllyel (!!!), egyéb időben a többiek zavarása nélkültöbbiek zavarása nélkülNagy értékű tárgyak (ékszerek, Nagy értékű tárgyak (ékszerek, számológép, telefon, ruházat, hangszer, számológép, telefon, ruházat, hangszer, kerékpár, stb.) csak saját felelőségrekerékpár, stb.) csak saját felelőségreKerékpárokat ZÁRNI!!!Kerékpárokat ZÁRNI!!!Elektronikus naplóElektronikus napló

Page 5: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Ha tudnak segíteni, megköszönjük:Ha tudnak segíteni, megköszönjük:

ADÓ 1%-aADÓ 1%-a Boronkay György KözépiskolaBoronkay György Középiskola

Közhasznú AlapítványaKözhasznú Alapítványa11742094-20181985-0000000011742094-20181985-00000000

Alapítványunk készpénz-befizetéses Alapítványunk készpénz-befizetéses támogatásatámogatása

Szellemi termékek, szolgáltatások, tárgyi Szellemi termékek, szolgáltatások, tárgyi felajánlásokfelajánlások

www.boronkay.hu

Page 6: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

TOVÁBBTANULÁS TOVÁBBTANULÁS előkészületekelőkészületek

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016 Felvételi tájoló Felvételi tájoló Felsőoktatási jelentkezési lap: elektronikusan (!!!) Felsőoktatási jelentkezési lap: elektronikusan (!!!)

(Nem kötelező az ügyfélkapus regisztráció)(Nem kötelező az ügyfélkapus regisztráció)Érettségi követelményekÉrettségi követelmények Diploma 2015 Diploma 2015

www.felvi.huwww.eduline.huwww.eduline.huEducatio kiállítás – január 21-23.Educatio kiállítás – január 21-23.www.oktatas.hu (01.30. után megnézni, mert itt (01.30. után megnézni, mert itt jelennek meg az esetleges kiegészítések)jelennek meg az esetleges kiegészítések)

Page 7: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

NYELVVIZSGA FONTOSSÁGANYELVVIZSGA FONTOSSÁGA

Plusz pontok szerezhetők vele (28 vagy 40)Plusz pontok szerezhetők vele (28 vagy 40)Elég az érettségi lezárásáig megszerezniElég az érettségi lezárásáig megszerezniMinimum egy középfokú kell a diploma Minimum egy középfokú kell a diploma megszerzéséhezmegszerzéséhezAz egyetemek, főiskolák nem, vagy nem Az egyetemek, főiskolák nem, vagy nem kellő komolysággal foglalkoznak a kellő komolysággal foglalkoznak a nyelvvizsgára történő felkészítésselnyelvvizsgára történő felkészítéssel2020-tól már a bejutásnak is feltétele lesz!2020-tól már a bejutásnak is feltétele lesz!

Page 8: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

NÉHÁNY FONTOSABB DÁTUM A NÉHÁNY FONTOSABB DÁTUM A FELVÉTELI ELJÁRÁSBANFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

Február 15.Február 15. Továbbtanulási lapok leadási Továbbtanulási lapok leadási határidejehatárideje kizárólag elektronikus formábankizárólag elektronikus formában (JOGVESZTŐ HATÁLYÚ)(JOGVESZTŐ HATÁLYÚ) Február 23. Február 23. Elektronikus jelentkezés hitelesítésének határidejeElektronikus jelentkezés hitelesítésének határideje (ügyfélkapun keresztül, vagy adatlap beküldésével)(ügyfélkapun keresztül, vagy adatlap beküldésével)

Április 18-tól Április 18-tól A jelentkezésekkel kapcsolatos online tájékoztatásA jelentkezésekkel kapcsolatos online tájékoztatásJúnius 28-ig Június 28-ig A meglévő dokumentumok és hiánypótlások A meglévő dokumentumok és hiánypótlások

benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány)benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány)Július 12. Július 12. Utólag megszerzett (pl. nyelvvizsga) dokumentumokUtólag megszerzett (pl. nyelvvizsga) dokumentumok

benyújtásának végső határideje, benyújtásának végső határideje, esetlegesen EGYSZERI SORRENDMÓDOSÍTÁSesetlegesen EGYSZERI SORRENDMÓDOSÍTÁS

Július 26. Ponthatárok kihirdetésének várható időpontjaJúlius 26. Ponthatárok kihirdetésének várható időpontjaAugusztus 19. Augusztus 19. Jogorvoslati kérelmek beadásának végső határideje Jogorvoslati kérelmek beadásának végső határideje

(illetve a közléstől számított 15 napon belül)(illetve a közléstől számított 15 napon belül)

Page 9: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

FELVÉTELI FELVÉTELI PONTOK PONTOK

SZÁMÍTÁSA SZÁMÍTÁSA 20162016

www.felvi.hu

Page 10: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

TANULMÁNYI PONTOK I.TANULMÁNYI PONTOK I.Magyar nyelv és irodalom (átlaga)Magyar nyelv és irodalom (átlaga)TörténelemTörténelemIdegen nyelvIdegen nyelvMatematikaMatematika„„választott” természettudományos tantárgy(-ak)választott” természettudományos tantárgy(-ak)

Utolsó tanult két évben elért jegyek összegének Utolsó tanult két évben elért jegyek összegének kétszerese (term. tud. esetén lehet két tantárgy kétszerese (term. tud. esetén lehet két tantárgy utolsó 1-1 éve is.)utolsó 1-1 éve is.)

Maximum: Maximum: 100 pont100 pont

Page 11: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

TANULMÁNYI PONTOK II.TANULMÁNYI PONTOK II.

A négy kötelező és a „választott” ötödik A négy kötelező és a „választott” ötödik tantárgy (lehet bármi a listáról) érettségin tantárgy (lehet bármi a listáról) érettségin elért százalékos eredményeinek átlaga, elért százalékos eredményeinek átlaga, egész számra kerekítve.egész számra kerekítve.

Maximum: Maximum: 100 pont100 pont

Page 12: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

ÉRETTSÉGI PONTOKÉRETTSÉGI PONTOK

A választott felsőoktatási intézmény által, A választott felsőoktatási intézmény által, a választott szakra (karra) megadott a választott szakra (karra) megadott tantárgyak közül kettő, érettségi tantárgyak közül kettő, érettségi százalékos eredményei, külön-külön.százalékos eredményei, külön-külön.

(Van, ahol egy megjelölt tantárgy teljesítése (Van, ahol egy megjelölt tantárgy teljesítése kötelező, s csak a második választható az előre kötelező, s csak a második választható az előre megadott listáról)megadott listáról)

Maximum: 100+100= Maximum: 100+100= 200 pont200 pont

Page 13: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

PLUSZ PONTOK I.PLUSZ PONTOK I. maximum: maximum: 100 pont100 pont

Legalább Legalább 45%45%-os emelt szintű érettségi, -os emelt szintű érettségi, tantárgyanként: tantárgyanként: 50 pont 50 pont kötelezőkötelezőKözépfokú nyelvvizsga: Középfokú nyelvvizsga: 28 pont 28 pont kötelezőkötelezőFelsőfokú nyelvvizsga: Felsőfokú nyelvvizsga: 40 pont 40 pont kötelezőkötelező

Nyelvvizsgákért összesen maximum 40 pont Nyelvvizsgákért összesen maximum 40 pont szerezhető! szerezhető!

Ugyanazon nyelvért csak egy jogcímen szerezhető Ugyanazon nyelvért csak egy jogcímen szerezhető plusz pont.plusz pont.OKTV-n vagy SzÉTV-en elért helyezések az alábbiak OKTV-n vagy SzÉTV-en elért helyezések az alábbiak szerint:szerint:

1-10. hely: 1-10. hely: 100 pont 100 pont 11-20. hely: 11-20. hely: 50 pont 50 pont 21-30. hely: 21-30. hely: 25 pont 25 pont

Csak olyan tantárgy esetén, ami rajta van a megjelölt szak listáján és amiből van teljesített érettségi vizsga is!

Page 14: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

PLUSZ PONTOK II.PLUSZ PONTOK II.maximum: 100 pontmaximum: 100 pont

Diákolimpiai sportversenyeken elért dobogós helyezésekért Diákolimpiai sportversenyeken elért dobogós helyezésekért 10 10 pont. pont. Egyéb sportversenyekért csak bizonyos felsőoktatási Egyéb sportversenyekért csak bizonyos felsőoktatási intézmények számolnak be plusz pontot, igazolás alapján! intézmények számolnak be plusz pontot, igazolás alapján! EMMI (OH) által támogatott művészeti versenyek 1-3. EMMI (OH) által támogatott művészeti versenyek 1-3. helyezettjei: helyezettjei: 20 pont 20 pont Szakirányú technikusi vizsga:Szakirányú technikusi vizsga: 24 pont 24 pont Technikusi vizsga OSZTV eredmény alapján Technikusi vizsga OSZTV eredmény alapján 30 pont30 pontOKTV 1-10. hely 20 pont OKTV 1-10. hely 20 pont (ha nincs a listán)(ha nincs a listán) TUDOK nagydíjasai: TUDOK nagydíjasai: 30 pont30 pont

első díjasai: első díjasai: 20 pont 20 pont Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs

Verseny 1-3. hely:Verseny 1-3. hely: 30 pont 30 pont Minden kategóriában csak egy eredmény számítható be!Minden kategóriában csak egy eredmény számítható be!

Page 15: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSkötelezőkötelező 40 pont40 pont

Hátrányos helyzetű (HH): Hátrányos helyzetű (HH): 40 pont40 pont (Megállapítása a lakóhely szerint illetékes jegyző hatásköre!)(Megállapítása a lakóhely szerint illetékes jegyző hatásköre!)

Fogyatékossággal élő: Fogyatékossággal élő: 40 pont 40 pont

gyes, gyet, gyed, tgyás: gyes, gyet, gyed, tgyás: 40 pont 40 pont fizetés nélküli szabadság: fizetés nélküli szabadság: 40 pont 40 pont

SPORT (fogyatékosok versenyei is)SPORT (fogyatékosok versenyei is)Olimpiai részvétel Olimpiai részvétel 50 pont 50 pont EB, VB 1-3. hely EB, VB 1-3. hely 30 pont30 pontOrszágos bajnokság 1-3. helyezés: Országos bajnokság 1-3. helyezés: 15 pont 15 pont

Page 16: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

EGYÉB SZABÁLYOKEGYÉB SZABÁLYOK A felvételi eljárás (A felvételi eljárás (legfeljebb 3 jelentkezés legfeljebb 3 jelentkezés esetén) esetén)

DÍJMENTES!DÍJMENTES! Minden további jelentkezés darabonként 2000 Ft Minden további jelentkezés darabonként 2000 Ft (maximum 6 db) (maximum 6 db) Minimum 280Minimum 280 pontot kell elérnipontot kell elérni, melybe a plusz pontok közül , melybe a plusz pontok közül csak az emelt szintű érettségire kapott számítható be.csak az emelt szintű érettségire kapott számítható be.Ha a választott „egyetem” tantárgyi listájából kettőnél többől tett Ha a választott „egyetem” tantárgyi listájából kettőnél többől tett érettségik közül, automatikusan a két legjobb eredményét érettségik közül, automatikusan a két legjobb eredményét számolják.számolják.Számolási módok:Számolási módok:

1.1. Az érettségi pontok számának kétszereséhez hozzáadjuk a Az érettségi pontok számának kétszereséhez hozzáadjuk a plusz pontokatplusz pontokat

2.2. Mindegyiket egyszer számoljukMindegyiket egyszer számoljukAutomatikusan a kedvezőbbet veszik figyelembe!Automatikusan a kedvezőbbet veszik figyelembe!

Page 17: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Minimális bejutási ponthatárok államilag Minimális bejutási ponthatárok államilag támogatott szakokra (350-től)támogatott szakokra (350-től)

Alkalmazott közgazdaságtan 458, pénzügy és számvitel 450Alkalmazott közgazdaságtan 458, pénzügy és számvitel 450Állatorvos 400, általános orvos 380, fogorvos 390Állatorvos 400, általános orvos 380, fogorvos 390Andragógia 430, emberi erőforrások 443Andragógia 430, emberi erőforrások 443Gazdálkodás és menedzsment 448Gazdálkodás és menedzsment 448Gazdaság és pénzügy-matematikai elemzés 465Gazdaság és pénzügy-matematikai elemzés 465Gyógyszerész 385, munkaügy 410Gyógyszerész 385, munkaügy 410Gyógypedagógia 350, humánkineziológia 370Gyógypedagógia 350, humánkineziológia 370Igazságügyi igazgatás 424, jogász 460, közszolgálat 440Igazságügyi igazgatás 424, jogász 460, közszolgálat 440Nemzetközi gazdálkodás 460, nemzetközi tanulmányok 465Nemzetközi gazdálkodás 460, nemzetközi tanulmányok 465Pszichológia 435, kommunikáció-média 455Pszichológia 435, kommunikáció-média 455Tájrendező 350, turizmus-vendéglátás 428Tájrendező 350, turizmus-vendéglátás 428Kereskedelem és marketing 449Kereskedelem és marketing 449

Page 18: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

PÉLDA I.PÉLDA I.(közepes tanuló a két választott tárgyból jó, de (közepes tanuló a két választott tárgyból jó, de

„csak” középszintű érettségivel)„csak” középszintű érettségivel)

3,5-ös tanulmányi átlag: 70 pont3,5-ös tanulmányi átlag: 70 pontKözépszintű matek, gyenge ötös: 83 pontKözépszintű matek, gyenge ötös: 83 pontKözépszintű szintű informatika gyenge ötös: 84 pontKözépszintű szintű informatika gyenge ötös: 84 pontMagyar (3-as): 55%, angol (3-as): 48%, történelem (3-as): Magyar (3-as): 55%, angol (3-as): 48%, történelem (3-as): 52%52%→ érettségi átlag: 64 pont→ érettségi átlag: 64 pont

Számolás ISzámolás I.: 70+83+84+64 = .: 70+83+84+64 = 301 pont301 pontSzámolás II.Számolás II.: 2(83+84) = : 2(83+84) = 334 pont334 pont

Technikusi vizsga: 24 pontTechnikusi vizsga: 24 pontSzámolás II.Számolás II.: 2(83+84)+24 = : 2(83+84)+24 = 358 pont358 pont Középfokú nyelvvizsga: 28 pontKözépfokú nyelvvizsga: 28 pontSzámolás II.: Számolás II.: 334+24+28 = 386 pont334+24+28 = 386 pont

Page 19: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

PÉLDA II.PÉLDA II.(jó tanuló „elrontott” emelt szintű érettségikkel)(jó tanuló „elrontott” emelt szintű érettségikkel)

5,0-s tanulmányi átlag: 100 pont5,0-s tanulmányi átlag: 100 pontEmelt szintű magyar, erős négyes: 56+50 pontEmelt szintű magyar, erős négyes: 56+50 pontEmelt szintű történelem, erős négyes: 57+50 pontEmelt szintű történelem, erős négyes: 57+50 pontMatek (5-ös): 85%, angol (5-ös): 91%, info (5-ös): 92%Matek (5-ös): 85%, angol (5-ös): 91%, info (5-ös): 92%→ → érettségi átlag: 76 pontérettségi átlag: 76 pontAngol középfokú nyelvvizsga: 28 pont Angol középfokú nyelvvizsga: 28 pont (már nem számít)(már nem számít)

Számolás ISzámolás I.: 100+56+57+76+(2x50) = .: 100+56+57+76+(2x50) = 389 pont389 pont

Számolás II.Számolás II.: 2(56+57)+100 = : 2(56+57)+100 = 326 pont326 pont

Page 20: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

PÉLDA III.PÉLDA III.(jó tanuló (jó tanuló egyegy „elrontott” emelt szintű érettségivel) „elrontott” emelt szintű érettségivel)

5,0-s tanulmányi átlag: 100 pont5,0-s tanulmányi átlag: 100 pontEmelt szintű magyar, erős négyes: 56+50 pontEmelt szintű magyar, erős négyes: 56+50 pontKözép szintű történelem, erős ötös: 97 pontKözép szintű történelem, erős ötös: 97 pontMatek (5-ös): 85%, angol (5-ös): 91%, info (5-ös): 92% Matek (5-ös): 85%, angol (5-ös): 91%, info (5-ös): 92% → → érettségi átlag: 84 pontérettségi átlag: 84 pontAngol középfokú nyelvvizsga: 28 pont Angol középfokú nyelvvizsga: 28 pont (itt már számít)(itt már számít)

Számolás ISzámolás I.: 100+(56+50)+97+84+28 = .: 100+(56+50)+97+84+28 = 415 pont415 pont

Számolás II.Számolás II.: 2(56+97)+50+28 = : 2(56+97)+50+28 = 384 pont384 pont

Page 21: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

TECHNIKUSKÉPZÉSTECHNIKUSKÉPZÉSOKJ szerintOKJ szerint

SzoftverfejlesztőSzoftverfejlesztőSzámítógéprendszer karbantartóSzámítógéprendszer karbantartóElektronikai technikusElektronikai technikusGépgyártástechnológiai technikusGépgyártástechnológiai technikus

- Sikeres felvételi esetén van lehetőség évhalasztásraSikeres felvételi esetén van lehetőség évhalasztásra- Sikeres technikusi vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén plusz pontokat Sikeres technikusi vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén plusz pontokat

jelent (24)jelent (24)- Ha van igény, biztosítjuk a matematika és az idegen nyelv tanulását is, Ha van igény, biztosítjuk a matematika és az idegen nyelv tanulását is,

önköltséges formábanönköltséges formában

Minden induló szakunkat

meghirdetjük egy és két éves

formában is!!!

Page 22: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Kötelező emelt szinten érettségizniKötelező emelt szinten érettségizni2010-től:2010-től:állatorvos, orvos, fogorvos, gyógyszerész, közgazdasági állatorvos, orvos, fogorvos, gyógyszerész, közgazdasági 2012-től:2012-től:ELŐZŐ plusz: erdőmérnök, építész, energetikai mérnökELŐZŐ plusz: erdőmérnök, építész, energetikai mérnök2013-ban2013-ban33 szakra volt kötelező előírás legalább egy tantárgyra33 szakra volt kötelező előírás legalább egy tantárgyra2014-ben2014-ben52 szakra volt kötelező előírás legalább egy tantárgyra52 szakra volt kötelező előírás legalább egy tantárgyra

2020-tól2020-tól minden szakra kötelező lesz, minden szakra kötelező lesz, legalább egy legalább egy emelt emelt szintű érettségit teljesíteni (TERV)szintű érettségit teljesíteni (TERV)

Page 23: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

Képzési szabályokKépzési szabályok

Max. 12 finanszírozott félévMax. 12 finanszírozott félévEbből max. 9 félév eshet az alapképzésreEbből max. 9 félév eshet az alapképzésreA passzív félévek nem számítanak bele a A passzív félévek nem számítanak bele a finanszírozottakbafinanszírozottakbaElvileg nem lehet passzív félévvel kezdeniElvileg nem lehet passzív félévvel kezdeniA képzési idő együttes ideje nem haladhatja meg a A képzési idő együttes ideje nem haladhatja meg a mintaterv szerinti idő másfélszeresétmintaterv szerinti idő másfélszeresét20 éven belül a finanszírozott képzési idő 20 éven belül a finanszírozott képzési idő kétszeresét kell Magyarországon vagy magyar kétszeresét kell Magyarországon vagy magyar cégnél eltöltenicégnél eltölteni

Page 24: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

KÖSZÖNÖM A KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!FIGYELMET!

boronkay.vac.hu

Fábián Gábor igazgató

Page 25: Boronkay végzősök tájékoztatása - 2016

JÓ TANULÁST!JÓ TANULÁST!

SIKERES FELVÉTELITSIKERES FELVÉTELIT

KÍVÁNOK MINDENKINEK!KÍVÁNOK MINDENKINEK!

„A TUDÁS HATALOM”