Darbs ar bērniem un jauniešiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā 2013.gadā

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    209

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RGAS CENTRL BIBLIOTKA Darba ar brniem un jaunieiem prskats par 2013. gadu Ingna Stranga, RCB galven speciliste Rga, 2014

2. Rgas Centrl bibliotka Rgas Centrl bibliotka 26 fililbibliotkas 3 rjie apkalpoanas punkti 20 brnu nodaas (2013.g. atvrtas lastjiem - 19) 6 brnu zonas vienot bibliotkas telp 4 telpas mazuiem 2 telpas pusaudiem 3 telpas splm un rotam rjais apkalpoanas punkts Saulaino dienu bibliotka Brnu klniskaj universittes slimnc 3. RCB blogs brniem Aktul informcija par paskumiem, notikumiem, aktivittm Informciju blog ievieto fililbibliotku bibliotekri Atbildgais specilists: seko bloga satura kvalittei; apkopo bibliotku iesniegto informciju. 4. Statistika 2013. gads KopskaitsBrni ldz 18 % gadiemDinamikaLastju skaits61 80716 89927%- 244Apmekljumu skaits923 809191 74921%- 16 0251 475 480238 41916%- 33 60369%+ 95Izsniegums Lastba14Apmekltba11Paskumi1 8551281 5. Krjums Iepirkto fizisko vienbu skaits* samazinjies (- 223 eksemplri), bet finansu ldzeku izlietojums palielinjies (+3 453,85 Ls)Brni ldz 4.klasei = 9 % (5854) no kopj lastju skaita (61 807), ai vecuma grupai iegdti 13 % (3985) no jaunajiem izdevumiemLastba : pirmsskolas vecuma brni - 29.8 1.-4.kl. skolni - 7.08 5.-9.kl. skolni - 5.7RCB un viss filils pabeigta plaukta indeksa maia izdevumiem, kas atrodas brnu nodas un zons* 2013.g. izdevumi pirmsskolas vecuma brniem un 1.-4.klau skolniem 6. Uzziu darbs Bibliotekro stundu mris ieinterest Bibliotekrs stundas ne tikai klau kolektviem, brnudrzu grupim, bet ar interesentu grupm Populri : metou mijiedarbba; sple detektvs; sacensba; PowerPoint prezentcijas. 7. Paskumi dadm vecuma grupm Paskumi organiztm grupm (klau kolektviem, brnudrzu grupm, nometu dalbniekiem u.c.) Paskumi visiem interesentiem 8. Paskumi grupmZiemevalstu bibliotku neda Bibliotekrs stundas Tematiskie paskumi Tikans ar populrm personm Koncerti 9. Paskumi interesentiemBrnu, jaunieu un vecku rija Lastju klubii Radoas nodarbbas Akcijas Viktornas, konkursi Ekskursijas Paskumi paizpausmei 10. Brni ar pam vajadzbm Digitl prezentcija brniem Ielgums uz bibliotku (http ://bibliotekaberniem.blogspot.com/p/ noteikumi.html) RCB lietoanas noteikumi vieglaj valod Izdevumu saemana/nodoana dienas centr Paskumi 11. Paskumi imenei Bibliotekru piedalans vecku sapulcs Tematisks plaukts veckiem brnu noda Brnu grmatu kopu un literatras izstu izvietoana pieauguo noda Paskumi imenm Seminri veckiem 12. Nozmgkie paskumi RCB radoo nodarbbu telts brnu svtkos Nc un piedalies Vrmanes drzRCB radoo nodarbbu telts Daugavas promend paskum Uzgavil priekpilstai Daugavas promendLatvijas skolnu ekskursijas pa VecrguRegulrs nodarbbas nodarbbas mazuiem; rados darbncas, lastju klubi u.c.Paskumi vecko klau audzkiem 13. Populrkie pakalpojumi XBox 360 Kinect datorsples Tematiskais krtojums Tematiskie koferi Paskumi visiem interesentiem 14. Jauns tendences Paskumi vasaras nometu dalbniekiem Vecku un brvprtgo iesaistana skas lasanas paskumos Viens paskums vairkm auditorijm Paskumu cikli 15. Paldies par uzmanbu!