Desplegament de les Competències Bàsiques ESO

  • View
    558

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Document d'identificaci i desplegament de les competncies bsiques

Transcript

  • 1. DESPLEGAMENT DE LES COMPETNCIESBSIQUES EN EL CURRCULUM DEDUCACISECUNDRIA OBLIGATRIA

2. Per qu un currculum basat en competncies? Les avaluacions del PISA es fan basant-se en competncies des del 2000. Tots els pasos avanats treballen els currculums basant-se en competnciesen tots els nivells del sistema. Catalunya ha treballat en la determinaci i lavaluaci de competnciesbsiques des del 1999 i les va concretar en primera instncia en la ConfernciaNacional dEducaci (2003). El currculum oficial vigent les contempla, encara que no estan completamentdesenvolupades ni integrades en les rees de coneixement. Es fa necessari oferir a la nostra comunitat educativa una referncia clara inica de les competncies bsiques que guin els aprenentatges escolars i lesavaluacions.2 3. Qu aporta la proposta presentada? Una especificaci de les competncies bsiques per al final de la nostra educaciprimria i secundria obligatria. La proposta competencial no esgota la totalitat dobjectius daprenentatge que calassolir en leducaci bsica i deixa el seu desenvolupament al llarg de les etapes enmans dels centres i dels docents. Una coherncia entre els propsits competencials de leducaci primria i els de lasecundria obligatria. Una integraci coherent i clara de les competncies en el conjunt del currculum. Una referncia clara i compartida per tot el sistema educatiu a lhora de les avaluacionsinternes i externes. Una proposta pedaggica avanada, segons els corrents internacionals.3 4. Determinaci de les dimensions CompetnciesCurrculum bsiques de letapavigentEs tracta de blocson sagrupen lescompetnciessegons criteriscurriculars 4 5. Determinaci de les dimensions Determinaci de les competncies CompetnciesCurrculum bsiques de letapavigentEntenem per competnciabsica la capacitat deresoldre problemes reals,aplicant coneixements,habilitats i actituds encontextos diversos5 6. Determinaci de les dimensions Determinaci de les competncies Competncies NivellsCurrculum bsiques de dassoliment letapavigentEs determinen tres nivellsdassoliment de la competnciaa partir del nivell consideratacceptable6 7. Determinaci de les dimensions Determinaci de les competncies Competncies NivellsCurrculum bsiques de dassoliment letapavigent Continguts clauSn les informacionsnecessries per assolir lacompetncia. Lorigen sbsicament el currculumvigent7 8. Determinaci de les dimensions Determinaci de les competncies Competncies NivellsCurrculum bsiques de dassoliment letapavigent Continguts clau Orientacions metodolgiques Sn recomanacions de com actuar didcticament per assolir la competncia fixada. Inclouen recursos i activitats8 9. Determinaci de les dimensions Determinaci de les competncies Competncies NivellsCurrculum bsiques de dassoliment letapavigent Continguts clau Orientacions metodolgiques Sn recomanacions per avaluar cada competncia Orientacions per a tenint presents els seuslavaluaci descriptors i nivells dassoliment. Sinclou un exemple9 10. Qu cal esperar respecte dels documents elaborats? Que siguin coneguts i analitzats a fons pels centres i els docents. Que els centres i els docents prenguin les orientacions donades com unreferent en el moment de les programacions curriculars. Que siguin la referncia competencial en les avaluacions internes delscentres. Que siguin la referncia per a lavaluaci externa que fa el Consell SuperiordAvaluaci. 10 11. Propostes de treball en els centres Incloure en les reunions de departaments de llenges (catal i castell) i dematemtiques, lanlisi i reflexi sobre alguna de les dimensions o de lescompetncies que es proposen i la seva aplicaci concreta a laula. Previsi dexemples dactuacions a laula, al llarg dels diferents cursos dESO, quepermetin desenvolupar i treballar una determinada competncia o dimensi. Iniciar el treball en les competncies de lmbit lingstic des de les matries dellengua (catal i castell), per desprs fer-ho extensiu a la resta de matries ipromoure un treball interdisciplinar dels equips docents dun mateix curs dESO. En el mateix sentit que lanterior, des de la matria de matemtiques impulsar eldesenvolupament de les competncies matemtiques en les altres matries. Lideratge de lequip directiu i dels caps de departament. Relacionar-ho amb elsindicadors de centre. Resultats de les proves diagnstiques i davaluaci de 4t ESO. Suport i assessorament de la Inspecci dEducaci en la coordinaci entrecentres.11 12. Propostes de treball en els centres Posada en funcionament dun espai frum en suport digital, liderat perexperts en competncies bsiques de la Direcci General dEducaciSecundria Obligatria i Batxillerat, per tal que qualsevol centre de secundriapugui adrear demandes, peticions daclariments, dubtes o suggeriments, i queaquestes puguin esser contestats directament als centres, en un termini breu detemps. Oferta de Formaci Interna de Centre (FIC), itineraris guiats o propis de centre Caracterstiques de la FIC: parteix i aprofita lexperincia i el saber dels centres genera dinmiques internes de debat pedaggic que han d enfortir els equips docents dna als docents una visi global del procs d ensenyament - aprenentatge. hi pot haver suport extern al procs Difusi de l aplicatiu ARC (Aplicatiu de recursos curriculars). Formaci sobre Tutoria i Orientaci Educativa.