Ecs2263 pedagogi

  • View
    81

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Ecs2263 pedagogi

ECS2263 PEDAGOGI FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL IJAZAH SARJANA MUDA(KEPUJIAN) PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

ECS2263 PEDAGOGIFAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIALIJAZAH SARJANA MUDA(KEPUJIAN) PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKPENSYARAH: TUAN HAJI ABDUL RAHMAN BIN SALIMTOPIK 8PENGURUSAN KELAS DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

ERWINA MASIR41410003210162449802

NORFDHILAH BINTI MAT KAMAL41410048610123087374

MOHAMMAD NOREZLAN BIN LAKIBUL41410068510135385051

RUJUKANhttp://kamibakalguru.blogspot.com/2013/02/peraturan-dan-rutin-bilik-darjah.html

http://kulanzsalleh.com/guru-dan-alam-pendidikan/

http://majorpra.blogspot.com/p/pra-3101.html

http://preschoolskj11.blogspot.com/p/galeri-prasekolah-semaian-subur.html

Corak Pengurusan Bilik Darjah yang Kondusif.http://notapismpks.blogspot.com/2011/12/pbdt-nota-topik-8-perancangan.html

PengurusanBilikDarjahyangCekapMewujudkanSuasanaPembelajaranyang Harmoni.http://pengurusanbilikdarjah.smkberangan.com/index_files/script.js

Pengurusan bilik darjah didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik darjah. Seorang guru perlu membina keadaan bilik darjah yang kondusif secara berkesan dan menghadapi tingkah laku murid.

PENGENALAN

Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang pembelajaran. Persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan.

Pengurusan ruang merupakan perkara yang penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Murid memerlukan ruang yang mencukupi dan sesuai dalam menjalankan aktiviti agar mereka bebas untuk berinteraksi dengan bahan pembelajaran yang disediakan. Ruang yang disediakan mestilah kondusif agar dapat merangsang pembelajaran murid. Setiap ruang yang diwujudkan perlu mempunyai ciri-ciri berikut:

SelesaMudah AlihPelbagai gunaSelamatCeria Bermakna

PENGGUNAAN RUANG DAN SUSUN ATUR FIZIKAL

Ruang dalam kelas berfungsi untuk merangsang pembelajaran murid.Ruang bilik darjah merupakan ruang utama dalam bilik darjah.Suasana bilik darjah yang tidak kondusif akan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Sebuah bilik darjah yang kondusif mestilah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti air, api dan elektrik dan peralatan-peralatan seperti bangku, meja dan sebagainya.

RUANG DALAM KELAS

Ruang Luar Kelas terdiri daripada ruang pondok dan tempat main air, main pasir dan ruang berkebun.

RUANG LUAR KELAS

Ruang pondok boleh diwujudkan sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Ruang ini diwujudkan bagi membolehkan murid untuk menjalankan aktiviti sendiri serta membolehkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi sesama sendiri.

RUANG PONDOK

Ruang ini diwujudkan untuk meningkatkan kemahiran motor halus murid-murid melalui karya yang dihasilkan. Secara tidak langsung, ruangan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid seperti mengamalkan sikap bertolak ansur dan bekerjasama dalam menghasilkan karya masing-masing.

TEMPAT MAIN AIR DAN MAIN PASIR

Ruang berkebun ialah ruangan yang disediakan kepada murid-murid untuk merasai suasana sebenar yang dirasai oleh seorang petani. Selain itu, ruangan ini juga berfungsi untuk memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang perkembangan dan pertumbuhan sesuatu tumbuhan.

RUANG BERKEBUN

Alat permainan luar disediakan bagi membolehkan murid untuk meningkatkan kemahiran motor kasar mereka.

jongkang jongket papan gelunsur papan imbanganrangka panjat (monkey bar)terowongbuaian.

ALAT PERMAINANLUAR

RUANG PENYEDIAAN MAKANAN

Ruang penyediaan makanan diwujudkan bagi membolehkan aktiviti memasak dan aktiviti mencuci peralatan dijalankan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk memberi bimbingan kepada murid dalam penyediaan makanan dan minuman.

RUANG DAPUR

Ruang makan perlu diwujudkan bagi membolehkan murid untuk makan ditempat yang disediakan. Mereka juga boleh didedahkan dan dibimbing mengenai cara penyediaan serta hidangan makanan dan minuman.

RUANG MAKAN

Ruang bilik air diwujudkan bagi membolehkan murid untuk mengamalkan kebersihan diri dengan betul, mengamalkan kebersihan tandas sebelum, semasa dan selepas menggunakannya

RUANG BILIK AIR

SOALAN 1 JENG JENG JENGAntara Kemudahan yang disediakan dalam bilik darjah kepada murid-murid prasekolah.

KEMUDAHAN

Kemudahan yang disediakan di luar bilik darjah untuk murid-murid prasekolahMenyediakan tempat dan alatan kebersihan diri yang mencukupi seperti berus gigi dan ubat gigi

Menyediakan ruang yang selesa kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran

Ruang kelas yang kondusif .

Membuatkan murid berasa seronok untuk ke sekolah

Mempunyai pengaliran udara dan cahaya yang memancar

KESELESAANStruktur bangunan yang bersesuaian dengan murid

mengikut kriteria murid

Saiz tandas yang bersesuaian dengan saiz kanak-kanak

Kerusi dan meja mengikut standard piawaian yang ditetapkan oleh kementerian

KESESUAIAN

Ia melibatkan perkara-perkara seperti :

Pertolongan cemas

Langkah-langkah bagi mengelak kemalangan. Agensi-agensi yang boleh menyumbang memantapkan keselamatan dan kesihatan kanak-kanak Pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu proses pendidikan yang didokongi oleh semua pihak.

PENGURUSAN KESELAMATANDapat menjalankan aktiviti dengan bebas dan rasa selesa.Membantu menyuburkan nilai mengutamakan keselamatan.Mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga.Mengelakkan daripada serangan penyakit.Mengelakkan daripada kematian.

PENTING KEPADA KANAK-KANAK Susun atur ruang pembelajaran dalam bilik darjahKawasan bilik penyediaan makananKawasan bilik airKawasan luar bilik darjah

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PRASEKOLAH

Pagar sentiasa berkunci sepanjang persekolahan

Kawasan taman permainan yang berpagar

CIRI-CIRI KESELAMATAN DI PRASEKOLAH YANG MENEPATI PANDUAN

25

Taman permainan di alas dengan karpet yang diperbuat daripada bahan fiberPenggunaan pinggan dan cawan plastik

Pusat permainan air mestilah bersih dan kosong jika tidak digunakanSaiz tandas yang bersesuaian dengan saiz kanak-kanak

Susun atur dapur yang kemas dan bersih

Tingkap dan pintu dipasang jeriji besiGuru memantau ketika murid sedang bermain

SOALAN 2!!!

Peraturan membawa maksud kenyataan yang memaklumkan tingkah laku yang boleh diterima di dalam bilik darjahSatu bentuk peringatan dan autoriti kepada nilai moral murid-muridAspek yang fleksibel dan boleh dibentuk di dalam kelas melalui persetujuan daripada guru dan murid agar pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar.Telah ditetapkan peraturannya dan ada beberapa aspek yang berlainanBerdasarkan keperluan murid di dalam sesebuah kelasBagi memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti tanpa kekangan

PERATURAN & RUTIN BILIK DARJAH

Peraturan yang dibentuk bukan bertujuan untuk menghukum namun bagi mengurangkan gangguan dan meningkatkan kualiti hasil pembelajaran

1. Libatkan pelajar dalam membentuk peraturan di kelas.

2. Ayat peraturan haruslah pendek dan senang untuk difahami.

3. Hadkan bilangan peraturan kerana peraturan yang terlalu banyak boleh mengelirukan pelajar.

4. Gunakan istilah yang positif

5. Guru sentiasa mengingatkan murid tentang peraturan yang mesti dipatuhi semasa menjalankan sesuatu aktiviti.-Libatkan pelajar dalam membentuk peraturan di kelas.

6. Gunakan peraturan yang berlainan bagi sesuatu aktiviti yang dijalankan.

7. Pamerkan peraturan di bilik darjah.

8. Peraturan bilik darjah haruslah selaras dengan peraturan sekolah dan tidak bercanggah dengannya.

9. Sekiranya peraturan tidak berkesan, guru haruslah membuat penambahbaikkan.

Rutin harian Guru Sebagai Pengurus Bilik DarjahMenguruskan rutin harian dan hal-hal yang berkaitan dengan bilik darjah.Mengurus murid-murid supaya mereka dapat menjalankan tugas mengikut jadualMengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah.Menguruskan keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan.Mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan mengikut perancangan.

SOALAN 3

RUMUSANSusun atur bilik darjah sangat penting dalam sesebuah prasekolahkerana ia memberi keselesaan kanak-kanak untuk belajar. Sekiranya bilik darjah tidak teratur, maka ia akan menganggu proses pembelajarankanak-kanak tersebut. Selain itu, guru perlulah mengenal pasti beberapa bahaya yang akandatang menimpa diri kanak-kanak di sekolah mahupun diluar sekolah.Dengan adanya rutin, kanak-kanak tahu tugas masing-masing.Secara tidak langsung dapat mendisiplinkan mereka melalui penerapan rutin harian.

VIDEO PERSEKITARAN PRASEKOLAH YANG KONDUSIF DAN SELAMAT

SEKIAN TERIMA KASIH