27
RADIONICA ZA VOLONTERE “BITI VOLONTER” VODITELJICA: BOŽICA ŠOMOĐI

Edukacija biti volonter

  • Upload
    mya599

  • View
    105

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Edukacija biti volonter

RADIONICA ZA VOLONTERE“BITI VOLONTER”

VODITELJICA: BOŽICA ŠOMOĐI

Page 2: Edukacija biti volonter

PODJELA DRUŠTVA PO SEKTORIMA:

JAVNI SEKTORCIVILNI SEKTOR

POSLOVNI SEKTOR

*Civilni sektor uspostavlja ravnotežu između javnog i poslovnog sektora

Page 3: Edukacija biti volonter

Civilno društvo – obuhvaća dobrovoljno organiziranje i uključivanje građana radi buđenja svijesti i zadovoljavanja potreba određene grupe ljudi

Page 4: Edukacija biti volonter

RAD ZA OPĆE DOBRO SLOBODA IZBORA SLOBODA UDRUŽIVANJA AUTONOMIJA DJELOVANJA IZGRADNJA SOCIJALNOG KAPITALA PROMICANJE HUMANIZMA, NENASILJA,

VAŽAVANJA RAZLIČITOSTI, OSOBNE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Page 5: Edukacija biti volonter

Civilno društvo najčešće djeluje kroz organizacije koje:

Potiču demokratske procese u zajednici Otvaraju mogućnosti i stvaraju resurse

za razvoj lokalne zajednice Otvaraju mogućnosti i pružaju usluge

građanima u rješavanju lokalnih problema

Page 6: Edukacija biti volonter

Financijska – materijalna sredstva (kroz zaklade, udruge, vjerske

organizacije, građanske inicijative)

Svoje vrijeme, vještine, znanje, iskustvo(biti volonter )

Page 7: Edukacija biti volonter

Djelatnost u interesu ljudi! Djelatnost koja nije

motivirana financijskim interesom!

Djelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razini!

Djelatnost koja je dragovoljna!

Djelatnost koja je miroljubiva!

Djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora!

Djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice!

Djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja n načelima solidarnosti

Poticaj iskorištavanja poduzetničkih prigoda!

Osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sistema blagostanja!

Poticaj samoorganiziranja ljudi pri rješavanju problema!

Page 8: Edukacija biti volonter

USVOJIO GA JE HRVATSKI SABOR 18.SVIBANJ 2007.GODINE

“…dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit…bez postojanja uvjeta isplate, novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi.”

Page 9: Edukacija biti volonter

Pojašnjava definiciju volontera i volontiranja, odnos korisnika i pružatelja volonterskih usluga, naknade troškova, osiguranja..

Navodi temeljna načela volontiranja Zakon uređuje samo organizirano ili

formalno volontiranje temeljem ugovora o volontiranju

Navodi prava i obveze organizatora volontiranja kao i samih volontera

Page 10: Edukacija biti volonter

Načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja

Načelo zaštite korisnika volontiranje Načelo zabrane iskorištavanja volontera Načelo zaštite maloljetnih volontera te osoba

djelomično i potpuno lišenih poslovne sposobnosti Načelo besplatnosti volontiranja Načelo dobrovoljnosti i solidarnosti volontiranja Načelo transnacionalnosti volontiranja

Page 11: Edukacija biti volonter

Volonter može biti fizička osoba starija od 15 godina koja ima punu poslovnu sposobnost

Volontiranje osoba mlađih od 18 godina omogućeno je Zakonom o volonterstvu uz posebne uvjete – uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika; ne smiju volontirati izvan granica RH bez pratnje zakonskog zastupnika: ne smiju biti uključeni u dugotrajno volontiranje (zbog zaštite)

Volontiranje osoba mlađih od 15 godina – mogu biti uključeni u “odgoj za volontiranje” kroz obrazovno-odgojne institucije

Ograničenje za osobe koje su počinile kaznena djela prilikom volontiranja na aktivnostima s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim, osobama lišenim poslovne sposobnosti

Page 12: Edukacija biti volonter
Page 13: Edukacija biti volonter

OBAVEZNO SKLAPANJE UGOVORA:

- VOLONTIRANJE POVEZANO S POVEĆANIM RIZICIMA ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE VOLONTERA

- VOLONTIRANJE STRANIH DRŽAVLJANA U RH

- VOLONTIRANJE DOMAĆIH DRŽAVLJANA U INOZEMSTVU

- DUGOTRAJNO VOLONTIRANJE (NAJMANJE 20 SATI TJEDNO, NAJMANJE TRI MJESECA BEZ PREKIDA)

- VOLONTIRANJE S DJECOM, OSOBAMA S INVALIDITETOM, STARIM I NEMOĆNIM TE BOLESNIM OSOBAMA I ONIMA LIŠENIM POSLOVNE SPOSOBNOSTI

- NA ZAHTJEV VOLONTERA

Page 14: Edukacija biti volonter

DUŽNOST ORGANIZATORA VOLONTIRANJA POTVRDA TREBA SADRŽAVATI:- Osobne podatke volontera- Vrijeme volontiranja- Edukaciju volontera- Kratak opis aktivnosti- Ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja- Potpis ovlaštene osobe i pečat- Potpis volontera

VOLONTERSKA KNJIŽICA MOŽE BITI ZAMJENA ZA POTVRDU

Page 15: Edukacija biti volonter
Page 16: Edukacija biti volonter

Da bi saznali nešto novo i stekli nova iskustva Da bi bili humani i korisni Da bi upoznali nove ljude Da bi izrazili svoja uvjerenja Da bi bili nosioci društvenih promjena Zbog osobnih interesa kao što su: stvaranje veza za

zapošljavanje; isprobavanje znanja; razvijanje preporuka

Da bi se zabavili

Page 17: Edukacija biti volonter

Samoaktualizacija

Poštovanje

Društvene potrebe

Sigurnost

Fiziološke potrebe

Page 18: Edukacija biti volonter
Page 19: Edukacija biti volonter

Socijalne aktivnosti za djecu i mlade Zaštita okoliša Prevencija ovisnosti Programi za osobe s invaliditetom Skrb o starijima Kultura i umjetnost Zaštita i zbrinjavanje životinja Skrb o siromašnima Sport…..

Page 20: Edukacija biti volonter
Page 21: Edukacija biti volonter

Etički kodeks volontera predstavlja skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja u aktivnosti za opću dobrobit

Etički kodeks promiče najviše vrednote ustavnog poretka RH

Njegov cilj je promicanje pozitivne prakse volontiranja i primjene načela i standarda volonterstva među organizatorima volontiranja, volonterima i korisnicima njihovih usluga

Page 22: Edukacija biti volonter

Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

Načelo dobrovoljnosti Načelo zabrane diskriminacije Načelo razvoja osobnih potenicijala Načelo interkulturalnog učenja i

razmjene Načelo zaštite okoliša i brige za

održivi razvoj

Page 23: Edukacija biti volonter

Obuhvaća širok raspon aktivnosti (pružanje usluga, međusobna pomoć, obrazovanje, upravljanje, društvene i ekološke akcije)

Jedan od načina socijalnog uključivanja i integracije Doprinosi stvaranju pozitivnih promjena u društvu Snažan izvor pomirenja i ponovne izgradnje u

podijeljenim društvima Igra važnu ulogu u rješavanju socijalnih problema Podržava inicijativu građana Gradi jako i aktivno civilno društvo Zbližava ljude-razvija toleranciju Doprinosti ekonomskom napretku

Page 24: Edukacija biti volonter

Razvija suosjećanje za posebne skupine u društvu

Razvija kreativnost i samostalnost Daje konkretne vještine Omogućuje ispunjeno provođenje

slobodnog vremena

Page 25: Edukacija biti volonter
Page 26: Edukacija biti volonter
Page 27: Edukacija biti volonter