Els materials

  • View
    496

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EXPERIMENTALS. TEORIA.

Text of Els materials

  • 1. CONEIXEMENT DEL MEDINATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 7 (set)ELS MATERIALSNom i cognoms3r curs

2. PROPIETATS MESURABLESLa temperaturaEs mesura amb el termmetreEstermmesura amb el termmetreEs mesura en graus CEs mesura en grausC Relacionagelgeldesertdesert fred ninot de neu ninot de neu foc foccalorgelatgelat 3. longitud cinta mtrica regleEs mesura amb un regle o amb una cinta mtrica. amb mtrica.Es mesura amb un regle o amb una cinta m trica.Unitats de mesura:m metrecmcentmetremmmillmetrekmquilmetre1m = 100 cm = 1.000 mm1 Km = 1.000 mDibuixaUn regle Una cinta mtrica 4. Completa:metre ........................ mcentmetre.................millmetre ................quilmetre..................100 cm........................1000 m........................1000 mm.....................Mesura aquests objectes:........cm ........ cm .........cm .........cmDibuixa de gran a petit :cmcm cm cm 5. Relaciona165 cm2m 1Km 60 cm10m 9mm 10cm 6. Massas la quantitat de matria.balanas la quantitat de matria.Per mesurar-la fem servir la balana.Per mesurar la fem servir la balanaUnitats de mesuraGram gQuilogramKgTona tCentigramcgMilligram mg1g = 100 cg = 1.000 mg1t = 1.000 Kg1Kg = 1.000 gDibuixaUna balana 7. CompletaGram ..................................... gQuilogram ..............................Tona ......................................Centigram ..............................Milligram ...............................G ............................ gramKg ..........................T ............................Cg ..........................Mg ..........................1 t = ---- Kg1Kg = ---- g1g = --- cg1g = ---- mg5 tones80 quilograms 250 grams 8. RelacionaCotxe T pastillaAutocar Kg cireresgSenyora edificimg flor pollastre 9. volums lespai que ocupa.s lespai que ocupa.Es pot mesurar amb una proveta. provetaEs pot mesurar amb una proveta.Unitats de mesuraLitrelCentmetre cbicccMillilitre ml1cc = 1 ml1l = 1.000 mlDibuixaUna proveta 10. Completalitre ..............................millilitre ........................centmetre cbic ............Pinta de color verd10 ml30 ml 20 ml 11. CompletaGr ................ gramCm .............. ce _ t_ _etr_.Km .............. qu_l_me_ _em ................. me_ _eKg ............... qui_o_ _amL ................. l_ _ _eT ................ t_ _ aC .............. gr_ _mm ............. m_ll_ _t_emg .............. m_lli_ _ _mml ...............m_lli_ _ _reEscriuPr_ _ _ _ _ bal_ _ c _ _r_ g __T_r_ _ me _ _ ec_ _ t _ m__i _ a 12. ELS ESTATS DE LA MATRIAEls slidsTenen forma i volum fix.Tenen forma i volum fix.Els lquidsNo tenen forma prpia. Tenen la forma del recipient.No tenen forma prpia. Tenen la forma del recipient. 13. Els gasosNo tenen ni forma ni volum prpis.No tenen ni forma ni volum prpis.Ocupen tot lespai que tenen.Ocupen tot lespai que tenen.Dibuixa Un slidUn lquid Un gas 14. ClassificaSlidsLquids gasos 15. Els canvis destat vaporitzaci fusisolidificacicondensacislid lquidgasfusis_ _ _d l_ _ _ _dVaporitzaci L_ _ _ d g_sCondensaci G_ _l_ _ _ _ dSolidificaciL_ _ _ ds_ _ _ d 16. Els canvis destatCompletaVaporitzaci :L_ _ _ _ _ g__Condensaci : g _ _L_ _ _ _ _Fusi :s____ L_____solidificaci: L_____s____