Eportfolio al Batxillerat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eportfolio al Batxillerat vol fomentar el treball per competències, en especial la competència comunicativa en llengua anglesa en totes les seves dimensions, la competència digital i la competència d’aprendre a aprendre, 3 de les competències bàsiques que estableix el Marc Europeu de Competències clau i que també promou la nova llei LOE. Un dels objectius específics era la millora de la competència oral, en especial en la vessant de producció, sovint l’habilitat menys fomentada a l’aula. Totes les tasques i projectes inclouen la dimensió oral. El segon objectiu específic era alfabetitzar l’alumnat per a l’aprenentatge amb eines digitals que ofereix la web 2.0. Tot i que l’alumnat és nadiu digital, sovint usa la tecnologia només en el temps d’oci, als videojocs i les xarxes socials. Cal formar l’alumnat per a utilitzar la xarxa per a aprendre, no només per fer recerca als buscadors, sinó produir i col.laborar en xarxa de forma responsable i creativa. El tercer objectiu específic era l’ús de l’eportfolio com a eina d’acompanyament de l’aprenentatge, on es recullen totes les tasques, projectes i altres evidències digitals, per a mostrar l’historial individual d’aprenentatge, adquirir gradualment consciència del procés propi seguit, tenir eines per a auto-avaluar-se, proposar-se objectius de millora i anar esdevenint un alumne autònom per a seguir aprenent de per vida. Els tres objectius específics volen preparar l’alumnat amb competències, habilitats, sabers que l’ajudin a afrontar els reptes de la societat del s.XXI.

Text of Eportfolio al Batxillerat

 • 1. Eportfolio at Batxillerat A project for innovation 2006-2009 IES Castell dEmpries Batxillerat English
 • 2. English IES Castell dEmpries Batxillerat Objectius 1.Competncia comunicativa en angls 2. Competncia digital 3. Competncia personal i interpersonal
 • 3. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • Competncia Comunicativa en angls
  • Nivell Europeu del Marc Com : B1- B2 (usuari intermedi)
  • Qu s?
  • Pgina web del Marc Com Europeu per les llenges
  • Tot el document: Catal , Castell , Angls
  • Especial incidncia en la competncia oral, vessant de producci
 • 4. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • 2. Competncia Digital
  • Alfabetitzar en ls de la web 2.0 per a aprendre, comunicar-se, participar i col.laborar en xarxa:
  • s de Blogs, wikis, podcasting, videos, frums, xat, RSS.
  • Recercar informaci : eines per la cerca, s crtic en el contrast de fonts, capacitat de sntesi.
  • Fomentar la creativitat amb diferents formats hpermdia: audio, video, hpertext.
  • Promoure el respecte en la participaci virtual
 • 5. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • 3. Competncia personal i interpersonal
  • Crear un eportfolio per a recollir totes les tasques i projectes realitzats, com a mostres de lhistorial individual daprenentatge.
  • Fomentar lavaluaci, lautoavaluaci i co-avaluaci de les tasques i projectes recollits, compartint criteris competencials com a guia.
  • Promoure la reflexi individual sobre laprenentatge i aprendre a establir nous objectius .
  • Contribuir a la gradual autonomia de lalumnat perqu segueixi aprenent de per vida.
 • 6. English IES Castell dEmpries Batxillerat Tasques trimestrals: 1 projecte 2 textos escrits 1 podcast 6-10 entrades al blog 1 lectura dun llibre 1 visionat duna pel.lcula 1 presentaci oral Participaci als frums 2 exmens de gramtica i vocabulari
 • 7. IES Castell dEmpries Batxillerat English Recursos i instruments Aula dIdiomes: espai de treball amb autonomia 1h/setmana Aula classe : can i connexi a internet Espai Moodle : aula 24h amb recursos i frums de debat TIC : blogs, podcasting, video, wikis Material audiovisual: films, youtube, powerpoints... Llibre de text : Steps to success & multi-rom (Oxford) Llibre de gramtica : refor gramatical amb solucionari Lectures simplificades per nivell: una per trimestre Nadiu per a conversa : durant 1 any del projecte Xerrades amb nadius de llengua anglesa Viatge a Londres : final de 2 bat
 • 8. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Exemples de projectes
  • Pride and Prejudice
  • Human rights
  • Altres competncies:
  • Competncia literria
  • Competncia en gesti i tractament de la informaci
  • Competncia en el coneixement i interacci amb el mn
 • 9. English IES Castell dEmpries Batxillerat Exemples deportfolios Adri Carmona Carles Torracabota Tito Roger Carla Gironell Claudia Rosillo Elisenda Llad Laura Penkert
 • 10. IES Castell dEmpries Batxillerat English Avaluaci alumnat trimestral 45% Exmens ( Gramtica, Vocabulari, llibres de lectura, textos orals i escrits) 55% Portfolio (Projectes, presentacions, redaccions, blog, podcast, forums, fitxes dautoavaluaci, realitzaci eportfolio) Punts extra per feina opcional : entrades extra al bloc, podcasts, escrits, traduccions...
 • 11. El centre: iescastellodempuries.xtec.cat Webs del projecte: blocs.xtec.cat/englishportfolio batxilleratportfolios.blogspot.com
 • 12. IES Castell dEmpries Batxillerat English Grcies