Eportfolio al Batxillerat

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  1.955

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eportfolio al Batxillerat vol fomentar el treball per competncies, en especial la competncia comunicativa en llengua anglesa en totes les seves dimensions, la competncia digital i la competncia daprendre a aprendre, 3 de les competncies bsiques que estableix el Marc Europeu de Competncies clau i que tamb promou la nova llei LOE. Un dels objectius especfics era la millora de la competncia oral, en especial en la vessant de producci, sovint lhabilitat menys fomentada a laula. Totes les tasques i projectes inclouen la dimensi oral. El segon objectiu especfic era alfabetitzar lalumnat per a laprenentatge amb eines digitals que ofereix la web 2.0. Tot i que lalumnat s nadiu digital, sovint usa la tecnologia noms en el temps doci, als videojocs i les xarxes socials. Cal formar lalumnat per a utilitzar la xarxa per a aprendre, no noms per fer recerca als buscadors, sin produir i col.laborar en xarxa de forma responsable i creativa. El tercer objectiu especfic era ls de leportfolio com a eina dacompanyament de laprenentatge, on es recullen totes les tasques, projectes i altres evidncies digitals, per a mostrar lhistorial individual daprenentatge, adquirir gradualment conscincia del procs propi seguit, tenir eines per a auto-avaluar-se, proposar-se objectius de millora i anar esdevenint un alumne autnom per a seguir aprenent de per vida. Els tres objectius especfics volen preparar lalumnat amb competncies, habilitats, sabers que lajudin a afrontar els reptes de la societat del s.XXI.

Transcript

 • 1. Eportfolio at Batxillerat A project for innovation 2006-2009 IES Castell dEmpries Batxillerat English
 • 2. English IES Castell dEmpries Batxillerat Objectius 1.Competncia comunicativa en angls 2. Competncia digital 3. Competncia personal i interpersonal
 • 3. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • Competncia Comunicativa en angls
  • Nivell Europeu del Marc Com : B1- B2 (usuari intermedi)
  • Qu s?
  • Pgina web del Marc Com Europeu per les llenges
  • Tot el document: Catal , Castell , Angls
  • Especial incidncia en la competncia oral, vessant de producci
 • 4. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • 2. Competncia Digital
  • Alfabetitzar en ls de la web 2.0 per a aprendre, comunicar-se, participar i col.laborar en xarxa:
  • s de Blogs, wikis, podcasting, videos, frums, xat, RSS.
  • Recercar informaci : eines per la cerca, s crtic en el contrast de fonts, capacitat de sntesi.
  • Fomentar la creativitat amb diferents formats hpermdia: audio, video, hpertext.
  • Promoure el respecte en la participaci virtual
 • 5. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Objectius
  • 3. Competncia personal i interpersonal
  • Crear un eportfolio per a recollir totes les tasques i projectes realitzats, com a mostres de lhistorial individual daprenentatge.
  • Fomentar lavaluaci, lautoavaluaci i co-avaluaci de les tasques i projectes recollits, compartint criteris competencials com a guia.
  • Promoure la reflexi individual sobre laprenentatge i aprendre a establir nous objectius .
  • Contribuir a la gradual autonomia de lalumnat perqu segueixi aprenent de per vida.
 • 6. English IES Castell dEmpries Batxillerat Tasques trimestrals: 1 projecte 2 textos escrits 1 podcast 6-10 entrades al blog 1 lectura dun llibre 1 visionat duna pel.lcula 1 presentaci oral Participaci als frums 2 exmens de gramtica i vocabulari
 • 7. IES Castell dEmpries Batxillerat English Recursos i instruments Aula dIdiomes: espai de treball amb autonomia 1h/setmana Aula classe : can i connexi a internet Espai Moodle : aula 24h amb recursos i frums de debat TIC : blogs, podcasting, video, wikis Material audiovisual: films, youtube, powerpoints... Llibre de text : Steps to success & multi-rom (Oxford) Llibre de gramtica : refor gramatical amb solucionari Lectures simplificades per nivell: una per trimestre Nadiu per a conversa : durant 1 any del projecte Xerrades amb nadius de llengua anglesa Viatge a Londres : final de 2 bat
 • 8. English IES Castell dEmpries Batxillerat
  • Exemples de projectes
  • Pride and Prejudice
  • Human rights
  • Altres competncies:
  • Competncia literria
  • Competncia en gesti i tractament de la informaci
  • Competncia en el coneixement i interacci amb el mn
 • 9. English IES Castell dEmpries Batxillerat Exemples deportfolios Adri Carmona Carles Torracabota Tito Roger Carla Gironell Claudia Rosillo Elisenda Llad Laura Penkert
 • 10. IES Castell dEmpries Batxillerat English Avaluaci alumnat trimestral 45% Exmens ( Gramtica, Vocabulari, llibres de lectura, textos orals i escrits) 55% Portfolio (Projectes, presentacions, redaccions, blog, podcast, forums, fitxes dautoavaluaci, realitzaci eportfolio) Punts extra per feina opcional : entrades extra al bloc, podcasts, escrits, traduccions...
 • 11. El centre: iescastellodempuries.xtec.cat Webs del projecte: blocs.xtec.cat/englishportfolio batxilleratportfolios.blogspot.com
 • 12. IES Castell dEmpries Batxillerat English Grcies