of 16 /16
Forberedelser og oppstart Harald Torbjørnsen Senter for IKT i utdanningen Feide-innføring i praksis 12.02.2015

Feide forberedelse og komme i gang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Feide forberedelse og komme i gang

Forberedelser og oppstart

Harald TorbjørnsenSenter for IKT i utdanningen

Feide-innføring i praksis 12.02.2015

Page 2: Feide forberedelse og komme i gang

Hva må på plass?Generell modell og komponenter

2

Bruker-administrativt

system

LokalFeide-katalog

Tjeneste

TjenesteDigitale

tjenesterKildesystemer

Lokale komponenter

Nasjonalekomponenter

Page 3: Feide forberedelse og komme i gang

Hvordan innføre Feide?www.feide.iktsenteret.no/innfore

4 arbeidsfaser

Page 4: Feide forberedelse og komme i gang

Forberede

Forankring hos øverste ledelse • rådmann/skoleeier

Sammen med andre?• Kommunesamarbeid

• Paraply organisasjoner

Hva er identitetsforvaltning?

Page 5: Feide forberedelse og komme i gang

Komme i gang

Ambisjonsnivå• Lokale driftsgevinster?

• Mer enn skole?

• Skal tilgrensede systemer oppgraderes?

Page 6: Feide forberedelse og komme i gang

Komme i gang

Anskaffe teknisk løsning• Drifte selv?

• Skybasert

• Kostnader?

Page 7: Feide forberedelse og komme i gang

Kjente teknologiløp

Cerebrum

OpenFeide

Buddy løsningen (MIIS/ILM)

Life Cycle Server fra DotNet Internals

Novell IDM

BasFronter

eFeide fra Identum

Solarsoft

Page 8: Feide forberedelse og komme i gang

Noen momenter som spiller inn i

forhold til valg av teknologi

Hele eller deler av organisasjonen

Kompleksitet i eksisterende systemer

Størrelse på organisasjon

Kompetanse i organisasjon og leverandører

Kostnader

Page 9: Feide forberedelse og komme i gang

Valg som gjøres

Hosta eller lokal?

Hva har vi kompetanse på?

Ambisjonsnivå?

Økonomi

Tidsperspektiv

Informasjonsspredning

Page 10: Feide forberedelse og komme i gang

Utnyttelse av Feide-data i ElverumLokal utnyttelse

ADAM

AD

Passord

Hypernett/Visma Flyt/Oppad -Administrative webmoduler

Page 11: Feide forberedelse og komme i gang

Komme i gang

Gevinstrealisering• SSO – Single Sign-on/Simplified Sign-on

• Enklere til gang på digitale ressurser

• Sikrere håndtering av persondata

• Konsistente og oppdaterte data

• Effektivisering bruker og tilgangstyring

• Brukersupport og økt selvbetjening

• Tidsgevinster

Page 12: Feide forberedelse og komme i gang

Komme i gang

Prosjektplanlegging• Generelle elementer i en prosjektplan:

• Bakgrunn, motivasjon for å starte

• Forutsetninger, rammebetingelser

• Mål

• Omfang og avgrensninger

• Andre prosjekter og aktiviteter som påvirker prosjektet

• Bemanning

• Økonomi/budsjett

Page 13: Feide forberedelse og komme i gang

Prosjektplan forts.

Organisering av prosjektet• Bemanning og forankring• Møter, rapportering, kommunikasjon• Milepæler og hovedaktiviteter• Prosjektbudsjett• Informasjonsplan• Statusrapport• Kartlegging av systemer

Page 14: Feide forberedelse og komme i gang

Suksesskriterier.

Generelt:

• Gode prosjektplaner med mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang.

– Prosjektplan

• Forpliktende samarbeid – gi arbeidet prioritet!

• Gode rapporteringsrutiner.

• Fundamentert på øverste nivå.

Page 15: Feide forberedelse og komme i gang

Suksesskriterier.

For Feide:

• God kompetanse i bruk av skoleadministrativt program, SAS

• Datavask

• Involvering

• Rutinehåndbok

• Oppfølging og forpliktelser